InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Regelingen > Wajong 2018: Uitkering verlaagd, wat nu?

Wajong 2018: Uitkering verlaagd, wat nu?

Wajong 2018: Uitkering verlaagd, wat nu? Per 1 januari 2018 wordt van veel Wajongers de Wajonguitkering verlaagd. Dit is het geval indien zij na de herbeoordelingsperiode van het UWV tussen 2015 en 2018 het zogenoemde ‘arbeidsvermogen’ toegeschreven hebben gekregen. De uitkering van deze Wajongers met arbeidsvermogen wordt verlaagd van 75% van het minimumloon naar 70% van het minimumloon. Veel Wajongers maken zich hierover zorgen, omdat zij toch al moeilijk rond konden komen. Toch zijn er een aantal tips te geven, waardoor de totale maandinkomsten niet per se zoveel achteruit hoeven te gaan.

Inhoudsopgave


Een verlaging van 75% van het minimumloon naar 70% van het minimumloon lijkt voor sommige mensen misschien niet veel. Echter, in het geval van een laag inkomen kan elke euro een verschil maken tussen rondkomen of niet.

De tips hebben betrekking op een grote groep mensen: namelijk op alleenstaande mensen in de Oude Wajong (voor 2010) en de Nieuwe Wajong (tussen 2010 en 2015), die na hun herbeoordeling in de categorie ‘met arbeidsvermogen’ vallen, maar nog geen werk hebben. Buiten beschouwing worden gelaten: Wajongers die al werk hebben en Wajongers die samenwonen met een partner. Van die groepen zullen de persoonlijke situaties dermate verschillen, dat de genoemde tips op hen wellicht niet van toepassing zijn.

Hoeveel gaat mijn uitkering omlaag?

De groep alleenstaande Wajongers met arbeidsvermogen is wat inkomen betreft relatief uniform. Zij gaan na 1 januari 2018 van een maandinkomen van ongeveer € 980,- netto naar ongeveer € 928,- netto per maand. Dit is hetzelfde als bijstandsniveau. Overigens zijn de getallen alleen bij benadering te noemen, omdat de uitkeringen ieder jaar geïndexeerd worden en de Wajonger ook te maken heeft met de Jonggehandicaptenkorting, die gunstig uitvalt. Toch kun je wel spreken van een inkomensverlies van ongeveer 5 procent. Voor veel Wajongers zal een inkomensdaling van rond de € 50,- per maand een grote klap voor hun budget zijn. Er zijn echter ook oplossingen te bedenken, die het inkomensverlies een stuk kunnen verzachten.

NB: De genoemde bedragen zijn een schatting voor de Wajonguitkering in 2018 en zijn gebaseerd op de situatie van de Wajong in juli 2016 en de bijstand in juli 2016.

Oplossingen om het maandinkomen te laten stijgen

Er zijn verschillende manieren te bedenken om de totale maandelijkse inkomsten te doen stijgen, zodat de verlaging van de uitkering opgevangen kan worden.

Gaan werken

De oplossing om het inkomensverlies te compenseren door een betaalde baan te zoeken, lijkt een open deur. Zo makkelijk is deze oplossing echter niet voor iedereen. Zo zijn er verschillende Wajongers die weliswaar formeel arbeidsvermogen hebben, maar die zich toch (nog) niet in staat voelen om te gaan werken.

Daarnaast is het moeilijk (passend) werk te vinden als je een arbeidsbeperking hebt. Weliswaar werkt de overheid aan een vergroting van het aantal banen voor mensen met een arbeidshandicap, maar in de praktijk heeft dit nog niet veel extra banen opgeleverd (stand: oktober 2016).

Wanneer een Wajonger wel een geschikte baan vindt, is dit natuurlijk fijn. Echter: zeker in de oude Wajong loont werken niet altijd. Dit heeft te maken met de verrekening van het zelf verdiende bedrag met de Wajonguitkering en het effect van het verdiende bedrag op het arbeidsongeschiktheidspercentage. Zo kan iemand die 6 uur per week werkt voor het minimumloon erop vooruit gaan, terwijl iemand die 18 uur per week werkt er financieel op achteruit gaat. Daarom is het altijd goed om je inkomenssituatie met het UWV te bespreken, wanneer je een baan gevonden hebt. Het UWV heeft ook een online tool, waarin je kunt berekenen wat je nieuwe inkomen met werk wordt. Helaas is deze online tool nog niet bijgewerkt voor de situatie na 2018 (stand oktober 2016).

Voor Wajongers in de Nieuwe Wajong (tussen 2010 en 2015) loont werken vaak wel, maar ook niet altijd. Het is daarom bij het vinden van een nieuwe baan altijd verstandig om met het UWV te overleggen over je inkomenssituatie, of ook de online tool voor de Wajong 2010 te gebruiken.

Toeslagen aanvragen

De meeste Wajongers zullen ervan op de hoogte zijn dat zij recht hebben op landelijke toeslagen, zoals huurtoeslag en zorgtoeslag. Deze kunnen verhoogd worden wanneer het inkomen daalt. Dit is helaas niet altijd zo, en zal mede samenhangen met de hoogte van de huur. Toch is het ook de moeite waard om deze mogelijkheid na te gaan.

Andere regelingen

Door de verlaging van de Wajonguitkering kan het zijn dat de Wajonger in kwestie plotseling in aanmerking komt voor andere subsidies. Veel gemeentes hanteren voor hun minimabeleid de bijstandsgrens, waar de Wajong tot 2018 altijd boven zat. Door het verlagen van de Wajonguitkering naar 70% van het minimumloon kan het dus zijn dat een individuele Wajonger wel onder het minimabeleid van zijn gemeente valt. Dit levert misschien niet meer inkomsten op, maar wellicht wel hulp bij bijvoorbeeld de aanschaf van een computer of korting op het gemeentelijke zwembad. Ook geven sommige gemeenten een extra bijdrage in de zorgkosten aan burgers met een minimuminkomen. Het is de moeite waard om dit na te kijken, omdat een regeling als deze pas kan zijn ingevoerd na de afschaffing van de WCTG-tegemoetkoming in 2015.

Een nadeel van de gemeentelijke regelingen is dat ze per gemeente verschillen, en dat de mate van ondersteuning dus afhangt van de plaats waar je woont.

Oplossingen om de maandelijkse lasten te laten dalen

Je maandlasten laten dalen is ook een goede optie om aan het einde van de maand een kloppende financiële balans te hebben. Veel Wajongers hebben echter weinig ruimte om te bezuinigen, aangezien zij altijd al een laag inkomen hebben gehad. Toch kunnen er door de verlaging van het inkomen verrassende besparingen ontstaan, zoals bijvoorbeeld (in sommige gemeenten) de kwijtschelding van de gemeentebelasting voor burgers met een minimuminkomen. Denk echter ook aan een verlaging van het aflossingsbedrag van een eventuele studieschuld, verlaging in de bijdrage voor thuiszorg of een grotere teruggave van ziektekosten via de belastingaangifte. Of hier voordeel uit te behalen valt, verschilt echter per situatie van het individu.

Er zijn dus een heleboel opties te verzinnen om de inkomensval voor Wajongers met arbeidsvermogen na 1 januari 2018 te verzachten. Dit zal echter niet volledig lukken, en de mate van succes hangt af van de persoonlijke situatie. Het uitzoeken van alle regelingen kan veel stress opleveren en kost tijd. Het kan daarom handig zijn om samen met een vertrouwd persoon uit te zoeken op welke ondersteuning je recht hebt. Mogelijkerwijs is ook hulp van het maatschappelijk werk, zoals van een organisatie als Kwadraad, een oplossing.

Lees verder

© 2016 - 2017 Feirefiz, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Hoogte Wajong uitkering 2012Hoogte Wajong uitkering 2012De Wajong (Wet Arbeidsongeschiktheid Jonggehandicapten) is ingrijpend veranderd vanaf 1 januari 2010, als gevolg van de…
Jonggehandicaptenkorting 2012 (Wajong-korting)Jonggehandicaptenkorting 2012 (Wajong-korting)Arbeidsongeschikten die een Wajong-uitkering ontvangen, hebben recht op de jonggehandicaptenkorting, oftewel de Wajong-k…
Een Wajong-uitkeringJongeren met een beperking die arbeidsongeschikt zijn, ontvangen vaak een Wajong-uitkering. Dit is een sociale voorzieni…
Herkeuring WajongHerkeuring WajongAlle mensen die een Wajong-uitkering ontvangen, worden de komende jaren onderworpen aan een herkeuring. De Wajong blijft…
Particpatiewet voegt bijstand en Wajong samenParticpatiewet voegt bijstand en Wajong samenDe Participatiewet, de regeling die de Wajong en bijsttand samenvoegt, wordt per 1 januari 2015 ingevoerd. Alle Wajong'e…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Martaposemuckel, Pixabay
  • http://financieel.infonu.nl/diversen/47921-bijstand-uitkering-minimumloon-ioaw-ioaz-2014-2015-2016.html
  • Rekenhulp Oude Wajong, http://responsive.uwvwidget.nl/htmlwidgets/embed/54116a48-db58-4ac9-a100-5350d91a7b43/widget.html.
  • Rekenhulp Nieuwe Wajong (Wajong 2010), http://responsive.uwvwidget.nl/htmlwidgets/embed/54116a6f-a6ac-4315-bba2-534ed91a7b43/widget.html.
  • Waar zijn de gehandicapte overheidswerknemers?, https://www.nrc.nl/nieuws/2016/06/29/waar-zijn-de-gehandicapte-overheidswerknemers-2981375-a1504052
  • https://www.kwadraad.nl/
  • https://perspectief.uwv.nl/forum

Reageer op het artikel "Wajong 2018: Uitkering verlaagd, wat nu?"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Reacties

Eveline, 18-07-2017 14:58 #2
Jullie schrijven alleen over de voordelen, mijn zoon woont samen met mij en heeft autisme en wajong. Ik denk nog steeds aan de goeie ouwe tijd dat het nog geen "uitkering" heette. Ik vind die korting een schande. We kunnen al amper ons hoofd boven water houden en nu dit weer. Handig zou zijn als hier de nadelen ook waren besproken, zoals wat wordt het bruto bedrag, en wat wordt nu de belastvrije voet, want die wordt nu nog lager dan daarvoor.

En nog iets: een bedrag van 10% (98 euro van 980) wordt gereserveerd voor het betalen van schulden, daar is nu de helft van af. Realiseren die mensen dat wel dat dit dan een straf is voor mensen die geen schulden maken en nooit hebben gemaakt? Voor de ziektekosten krijgen mensen een toeslag van rond de 80 euro, dat is besloten toen die wet werd ingevoerd, in feite wordt die toeslag nu niet meer uitgekeerd, dus ze betalen nu net zoveel als iemand die geen toeslag krijgt maar een gewone baan heeft.

Mijn zoon woont nu nog bij mij, ik heb bijstand, ik ben ook gekort. We hebben nu ongeveer 1800 euro minder gehad sinds de invoering van de nieuwe bijstandswet. Ik weet echt niet hoe het verder moet, zeker niet als er iets met mij gebeurt, dan staat mijn zoon op straat. Ik vind het een schande hoe er met mantelzorgers wordt omgegaan.

Damrak, 09-10-2016 01:24 #1
Het sociaal minimum is inmiddels zo hoog, dat de meeste Wajongers geen last zullen hebben van een korting van hun bruto uitkering met 5%. Omgekeerd leverde een verhoging met 5%, een paar jaar geleden, netto ook vrijwel niets extra's op.

Daarvoor moet wel een toeslag aangevraagd worden. Niet bij de Belastingdienst maar bij het UWV. Dit is een uitkering op basis van de Toeslagenwet.

Infoteur: Feirefiz
Laatste update: 16-10-2016
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Regelingen
Bronnen en referenties: 7
Reacties: 2
Schrijf mee!