InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Regelingen > Wajong en sollicitatieplicht vanaf 2015

Wajong en sollicitatieplicht vanaf 2015

Wajong en sollicitatieplicht vanaf 2015 Wajongers worden tussen 2015 en 2018 herbeoordeeld op arbeidsvermogen. Dit gebeurt in het verlengde van de Participatiewet. De overheid wil namelijk dat meer mensen de arbeidsmarkt opgaan. Veel Wajongers hebben nog nooit gewerkt, of alleen langere tijd geleden. De meesten hebben dus zelden of nooit gesolliciteerd. Nu de Wajongers herbeoordeeld worden, ontstaat er bij velen de vraag: krijg ik een sollicitatieplicht?

Sollicitatieplicht in de praktijk in de Oude Wajong

De grootste groep Wajongers is de groep met een uitkering van vóór 2010. Van deze groep zijn verreweg de meesten, 80%-100% afgekeurd. Met hen werden wel re-integratieplannen gemaakt in een zogenaamde re-integratievisie. Hierin kon bijvoorbeeld afgesproken zijn dat je een opleiding ging volgen, ondersteuning zou krijgen van een re-integratiebureau, of dat je zou proberen om te solliciteren. Echter: veel mensen kwamen nooit aan het werk, en solliciteren was in de praktijk uiteindelijk niet verplicht. Een mislukte re-integratie was in de meeste gevallen geen groot probleem. Eigenlijk werd de re-integratievisie niet al te streng aangehouden. Zo gebeurde het dat het grootste deel van deze groep nooit aan het werk kwam: Uiteraard vooral omdat het vanwege de arbeidshandicap niet kon, maar voor een kleiner deel ook omdat er niet werkelijk streng om gevraagd werd.

Mensen in de Oude Wajong hadden dus geen automatische sollicitatieplicht en mochten tot nu toe passend werk weigeren.

Veranderingen in 2010: De Nieuwe Wajong

In 2010 veranderde de wet. De zogenaamde Nieuwe Wajong werd ingevoerd. De bedoeling van deze wet was om mensen niet zomaar volledig en voor het leven af te keuren, maar meer te kijken naar wat iemand wél kon. Zo werden mensen die nog op school zaten of studeerden niet zomaar afgekeurd, en werd ook de mogelijkheid tot werken in de toekomst open gelaten. De arbeidsongeschiktheidspercentages werden afgeschaft. Er werd meer ingezet op werk en het behouden daarvan. Wanneer er sprake was van mogelijkheden tot werk, werd ook van je verwacht dat je die aannam. Een voordeel was wel, dat wanneer je ging werken, je er financieel meer op vooruit ging dan in de Oude Wajong. Bij de strengere regels kwam dus ook de mogelijkheid om meer te verdienen.

Kort samengevat kregen mensen in de Nieuwe Wajong vanaf 2010 al te horen of ze arbeidsvermogen hadden, nu of in de toekomst. Daarbij hoorde een zekere verplichting tot zoeken naar werk. Had je in een persoonlijk plan afgesproken om te re-integreren of werk te zoeken, dan was je daartoe verplicht.

Na de herbeoordelingen van 2015-2018

Vanaf 2015 gaat men van alle Wajongers beoordelen of er sprake is van arbeidsvermogen. Dat lijkt heel simpel, want in principe zijn er volgens het UWV maar twee antwoorden mogelijk: ja of nee. Arbeidsvermogen heb je, als je voldoet aan bepaalde criteria. In de praktijk blijkt tot nu toe (februari 2016) (bron 2) dat veel mensen volgens het UWV arbeidsvermogen hebben. Dit zorgt bij veel Wajongers voor ongerustheid over wat er komen gaat.

Na de vaststelling van arbeidsvermogen vindt er eerst een startgesprek met een arbeidsdeskundige plaats. Dit is een belangrijk gesprek. Hierin wordt namelijk samen met de Wajonger gepraat over zoeken naar werk, en wat hij of zij wel en niet kan. Dit wordt opgeschreven in een persoonlijk plan (ook wel werkplan genoemd). Als je hiermee akkoord gaat, moet je je eraan houden. Kort gezegd: wat je afspreekt, moet je ook doen.

Krijg ik nu sollicitatieplicht of niet?

Wanneer je in je persoonlijk plan hebt afgesproken dat je gaat solliciteren: Ja.
Ook als je afgesproken hebt dat je gaat re-integreren, moet je dit doen.

Alleen als je géén arbeidsvermogen hebt of in je persoonlijk plan geen verplichtingen over solliciteren staan, hoeft dit niet.

Sollicitatieplicht krijg je dus niet automatisch. Wel moet je goed opletten welke afspraken het UWV met je wil maken. Geef daarin ook goed aan, wat je wel en niet kunt. Bij twijfel kun je beter niet zo maar ‘ja’ zeggen en het plan ondertekenen, maar opnieuw het gesprek aangaan.

Wanneer je er met het UWV niet uitkomt, kun je bezwaar aantekenen tegen je persoonlijk plan. Dit kan echter alleen binnen een bepaalde termijn.

Lees verder

© 2016 - 2017 Feirefiz, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Herkeuring WajongHerkeuring WajongAlle mensen die een Wajong-uitkering ontvangen, worden de komende jaren onderworpen aan een herkeuring. De Wajong blijft…
Particpatiewet voegt bijstand en Wajong samenParticpatiewet voegt bijstand en Wajong samenDe Participatiewet, de regeling die de Wajong en bijsttand samenvoegt, wordt per 1 januari 2015 ingevoerd. Alle Wajong'e…
Hoogte Wajong uitkering 2012Hoogte Wajong uitkering 2012De Wajong (Wet Arbeidsongeschiktheid Jonggehandicapten) is ingrijpend veranderd vanaf 1 januari 2010, als gevolg van de…
Een Wajong-uitkeringJongeren met een beperking die arbeidsongeschikt zijn, ontvangen vaak een Wajong-uitkering. Dit is een sociale voorzieni…
Jonggehandicaptenkorting 2012 (Wajong-korting)Jonggehandicaptenkorting 2012 (Wajong-korting)Arbeidsongeschikten die een Wajong-uitkering ontvangen, hebben recht op de jonggehandicaptenkorting, oftewel de Wajong-k…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Unsplash / Pixabay
  • (bron 1) http://www.uwv.nl/particulieren/arbeidsbeperkt/oude-wajong/jong-een-ziekte-of-handicap/index.aspx ; geraadpleegd 12-2-2016.
  • (bron 2) https://perspectief.uwv.nl/forum?taxonomy_forums_tid=44 ; geraadpleegd 12-2-2016.
  • (bron 3) http://www.uwv.nl/particulieren/arbeidsbeperkt/oude-wajong/tijdens-wajong-uitkering/detail/wat-betekent-de-participatiewet-voor-mij ; geraadpleegd 12-2-2016.
  • (bron 4) http://www.uwv.nl/particulieren/vragenwajong/ik-heb-wajong-2010/detail/werk/moet-ik-meewerken-aan-mijn-re-integratie-als-ik-arbeidsvermogen-heb ; geraadpleegd 12-2-2016.
  • (bron 5) https://perspectief.uwv.nl/forum/s/uitleg-aanpassing-tekst-over-rechten-oude-wajong-op-website-uwv ; geraadpleegd 12-2-2016.
  • (bron 6) https://perspectief.uwv.nl/artikelen/45-vragen-over-beoordeling-wajong-0#Vragen ; geraadpleegd 15-2-2016.
  • (bron 7) http://www.uwv.nl/particulieren/vragenwajong/ik-heb-oude-wajong/detail/werk/moet-ik-meewerken-aan-mijn-re-integratie-als-ik-arbeidsvermogen-heb ; geraadpleegd 15-2-2016.

Reageer op het artikel "Wajong en sollicitatieplicht vanaf 2015"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Reactie

Damrak, 15-02-2016 14:49 #1
De rechter heeft inmiddels bepaald dat er geen plan opgesteld mag worden voor oWajongers. De wet voorziet daar namelijk niet in.

En aangezien er in een re-integratievisie geen andere dan algemene verplichtingen opgenomen worden, is daar ook geen bezwaar en beroep tegen mogelijk. Reactie infoteur, 15-02-2016
Beste Damrak,

Bedankt voor je reactie. Dat is een interessante uitspraak van de rechter. Mag ik vragen waar je deze informatie gevonden hebt? Ik ben erg benieuwd.

Het is natuurlijk wel afwachten in hoeverre een dergelijke uitspraak het feitelijke beleid gaat beïnvloeden. Het UWV nodigt Wajongers met arbeidsvermogen namelijk wel uit voor een startgesprek, waarop de Wajonger verplicht is te komen. En van dat gesprek wordt een verslag (werkplan) gemaakt, waarin re-integratieafspraken staan. Natuurlijk is een gang naar de rechter mogelijk, maar niet iedere Wajonger heeft de slagkracht voor een rechtszaak.

Overigens kun je -volgens het UWV zelf - tegen een werkplan wel degelijk bezwaar maken: https://perspectief.uwv.nl/artikelen/45-vragen-over-beoordeling-wajong-0#Vragen ; geraadpleegd 15-2-2016.

Overigens ben ik zelf niet verbonden aan het UWV.

Infoteur: Feirefiz
Gepubliceerd: 15-02-2016
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Regelingen
Bronnen en referenties: 8
Reacties: 1
Schrijf mee!