InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Regelingen > Bezwaar maken na Wajong herkeuring (met voorbeeldbrief)

Bezwaar maken na Wajong herkeuring (met voorbeeldbrief)

Bezwaar maken na Wajong herkeuring (met voorbeeldbrief) In de periode 2015-2018 voert het UWV herkeuringen uit in het kader van aanscherpte richtlijnen voor het vaststellen van arbeidsongeschiktheid binnen de Wajong. Dit houdt in dat het UWV van alle Wajongers gaat bekijken of zij arbeidsvermogen hebben. Het kan zijn dat je het na je herkeuring niet eens bent met de beslissing van het UWV. In dat geval kun je bezwaar maken. Hoe kun je dat het beste doen? Een bezwaarschrift moet aan bepaalde regels voldoen. En er zijn ook andere tips voor een succesvolle bewaarprocedure. Een voorbeeldbrief geeft extra duidelijkheid.

Ga snel naar:


Herkeuringen Wajong 2015-2018: Wat gebeurt er precies?

Het UWV wil van alle Wajongers vaststellen of ze arbeidsvermogen hebben. In de meeste gevallen zal het UWV eerst een voorlopige beslissing nemen. Hierop kun je, als je het er niet mee eens bent, reageren via een antwoordformulier. Daarna volgt vaak het invullen van een vragenlijst, en indien wenselijk een gesprek met de keuringsarts van het UWV. Na deze procedure komt uiteindelijk de definitieve beslissing. Als je het hiermee niet eens bent, kun je officieel bezwaar maken. Voor een bezwaarschrift gelden bepaalde regels.

Bezwaar maken: Hoe doe je dat?

Bij het UWV kun je op drie verschillende manieren bezwaar maken. Je kunt online via de website van het UWV bezwaar maken. Daarvoor hebt je toegang met je DigiD nodig. Je kunt ook van de website van het UWV een bezwaarformulier downloaden en deze opsturen. De derde mogelijkheid is die van een zelfgeschreven brief. Dit is misschien niet het gemakkelijkste en kost het meeste tijd, maar je hebt in een eigen brief ook meer ruimte voor je eigen verhaal.

Als je bezwaar maakt, moeten de volgende zaken in je brief staan:

 • Geef aan tegen welke beslissing je bezwaar maakt. Deze beslissing is genomen op een bepaalde datum die op je brief staat. Vermeld die datum, en ook het kenmerk van de brief - deze staat bovenaan de brief.
 • Zet bovenaan de brief je naam, adres, telefoonnummer en je burgerservicenummer (BSN).
 • Gebruik altijd de zin: Ik maak (met deze brief) bezwaar tegen uw beslissing op [datum].
 • Geef argumenten waarom je het er niet mee eens bent met de beslissing.
 • Zet je handtekening onder de brief.
 • Stuur medische informatie in een aparte bijlage, vanwege het medisch beroepsgeheim.
 • Stuur een kopie van de beslissingsbrief mee.
 • Maak bezwaar binnen de gestelde termijn. Vaak is dit 6 weken; de precieze termijn staat in de brief waarin de beslissing genomen is.

Verder zijn er nog meer tips om je bezwaarschrift snel en juist behandeld te krijgen:
 • Verstuur de brief aangetekend. Zo kan de brief niet kwijtraken en in de praktijk blijkt vaak dat je brief zo sneller behandeld wordt. Je hebt dan tevens bewijs dat je jouw bezwaarschrift op tijd hebt ingestuurd. Van het UWV ontvang je binnen 5 dagen een bevestiging.
 • Stuur (als het kan) bewijsstukken mee, zoals een kopie van een artsenbrief.
 • Maak voor jezelf van alles wat je stuurt een kopie.
 • Stuur van de beslissingsbrief een kopie mee, niet het origineel. Dit geldt ook voor andere officiële documenten. Je krijgt ze immers niet terug.
 • Zet op alle bijlagen die je meestuurt met de hand je naam, burgerservicenummer en de tekst “Bijlage bij bezwaarschrift van [datum] van [jouw naam en burgerservicenummer].”
 • Lukt het je niet op bijtijds bezwaar te maken, bijvoorbeeld omdat je nog bewijsstukken moet verzamelen? Maak dan pro forma bezwaar. Dat betekent dat je alleen aangeeft dat je bezwaar maakt, maar nog niet waarom. Dat kun je dan later nog doen, in een door het UWV gestelde termijn.
 • Zet op de envelop: “bezwaarschift.”

Voorbeeldbrief: Bezwaar beoordeling arbeidsvermogen Wajong

Hieronder volgt een voorbeeldbrief om bezwaar aan te tekenen als je het er niet mee eens bent dat je arbeidsvermogen zou hebben. Je kunt natuurlijk ook bezwaar maken tegen het tegenovergestelde.

[Jouw gegevens, bijvoorbeeld:
Piet Jansen
Bezwaarstraat 1
1234 AB Amsterdam
Telefoonnummer: 020-1234567 / 06-12345678
BSN: 121314150]

Aan: UWV
Afdeling Bezwaar en Beroep
[Adres dat in de brief met de beslissing staat]

Betreft: Bezwaarschrift tegen beslissing beoordeling arbeidsvermogen WAJONG, [datum]

Uw kenmerk: [XXXX, kenmerk dat in de brief met de beslissing staat]

[Jouw woonplaats], [Datum]

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij maak ik bezwaar tegen uw beslissing van [datum] (bijlage 1) waarin u mij arbeidsvermogen toekent.

Ik maak bezwaar omdat… [jouw argumenten, bijvoorbeeld: ik volgens mij geen arbeidsvermogen heb. Ik voldoe niet aan de criteria die genoemd staan in het schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten van 4 juni 2014. Ik ben door mijn medische situatie namelijk niet één uur achter elkaar belastbaar / vier uur per dag belastbaar. Mijn medische situatie is namelijk als volgt…]

Indien u dat wenst, kunt u contact opnemen met mijn behandelaar(s): [gegevens behandelaars]. Als bewijsstuk stuur ik u ook een medisch rapport van [..] (bijlage 2).

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u mij bereiken via bovenstaande contactgegevens.

Ik verzoek u mijn bezwaarschrift gegrond te verklaren en de beslissing van [datum] te herroepen.

Hoogachtend,

[Jouw handtekening]

[Jouw naam]

Bijlagen:
1. Kopie beslissing UWV [datum]
2. Medisch rapport van [arts, datum]

Voorbeeldbrief: Pro Forma Bezwaar beoordeling arbeidsvermogen Wajong

[Jouw gegevens, bijvoorbeeld:
Piet Jansen
Bezwaarstraat 1
1234 AB Amsterdam
Telefoonnummer: 020-1234567 / 06-12345678
BSN: 121314150]

Aan: UWV
Afdeling Bezwaar en Beroep
[Adres wat in de brief met de beslissing staat]

Betreft: Voorlopig Bezwaarschrift tegen beslissing beoordeling arbeidsvermogen WAJONG, [datum]

Uw kenmerk: [XXXX, kenmerk dat in de brief met de beslissing staat]

[Jouw woonplaats], [Datum]

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij maak ik pro forma bezwaar tegen uw beslissing van [datum] waarin u mij arbeidsvermogen toekent. Ik stuur de redenen voor mijn bezwaar zo spoedig mogelijk naar u op. Ik hoor graag van u binnen welke termijn u mijn redenen tot bezwaar wenst te ontvangen.

Hoogachtend,

[Jouw handtekening]

[Jouw naam]

Bijlage: Kopie beslissing UWV [datum]

Na het bezwaar

Na het indienen van je bezwaarschrift stuurt het UWV een ontvangstbevestiging. Daarna wordt er telefonisch contact met je opgenomen om je bezwaar te bespreken. Je kunt ook worden opgeroepen voor een nieuw onderzoek door de keuringsarts. Kom je er met het UWV na het telefoongesprek niet uit, dan kan er een hoorzitting volgen. Hierbij mag je je laten bijstaan door een advocaat, maar dat hoeft niet.

Uiteindelijk stuurt het UWV binnen 17 weken een beslissing op je bezwaar. Als je het er dan nog niet mee eens bent, kun je in beroep gaan bij de rechter.

Noot van de infoteur: De brieven in dit artikel zijn bedoeld als voorbeeld en bieden geen garantie op een succesvolle bezwaarprocedure.

Lees verder

© 2015 - 2017 Feirefiz, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Particpatiewet voegt bijstand en Wajong samenParticpatiewet voegt bijstand en Wajong samenDe Participatiewet, de regeling die de Wajong en bijsttand samenvoegt, wordt per 1 januari 2015 ingevoerd. Alle Wajong'e…
Jonggehandicaptenkorting 2012 (Wajong-korting)Jonggehandicaptenkorting 2012 (Wajong-korting)Arbeidsongeschikten die een Wajong-uitkering ontvangen, hebben recht op de jonggehandicaptenkorting, oftewel de Wajong-k…
Hoogte Wajong uitkering 2012Hoogte Wajong uitkering 2012De Wajong (Wet Arbeidsongeschiktheid Jonggehandicapten) is ingrijpend veranderd vanaf 1 januari 2010, als gevolg van de…
Een Wajong-uitkeringJongeren met een beperking die arbeidsongeschikt zijn, ontvangen vaak een Wajong-uitkering. Dit is een sociale voorzieni…
Wajong & Wet Werken naar Vermogen (WWNV)Het kabinet voert de Wet Werken naar Vermogen (WWNV) in. De wet, die met ingang van 1 januari 2013 in werking zal treden…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Werbestudio Kombuechen / Pixabay
 • http://www.uwv.nl/particulieren/klantenservice/klachten-bezwaar-beroep/bezwaar-en-beroep/index.aspx ; geraadpleegd 15-11-2015.
 • https://www.jurofoon.nl/nieuws/4053-bezwaar-en-beroep-4-hoe-maak-ik-bezwaar ; geraadpleegd 15-11-2015.
 • https://www.jurofoon.nl/nieuws/4269-bezwaar-en-beroep-14-het-pro-forma-bezwaarschrift ; geraadpleegd 15-11-2015.

Reageer op het artikel "Bezwaar maken na Wajong herkeuring (met voorbeeldbrief)"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Infoteur: Feirefiz
Laatste update: 21-01-2016
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Regelingen
Bronnen en referenties: 4
Schrijf mee!