InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Regelingen > Nee tegen Armoede: Van Welke Regels Kunt U Gebruik Maken?

Nee tegen Armoede: Van Welke Regels Kunt U Gebruik Maken?

Steeds vaker horen we over armoede in Nederland. Voedselbanken en andere initiatieven worden uit de grond gestampt om mensen te helpen die het erg slecht hebben. Veel mensen weten echter helemaal niet zo goed waar ze nu precies recht op hebben. In dit artikel aandacht voor diverse regelingen binnen en buiten gemeentes waar mensen met een uitkering vaak gebruik van kunnen maken en die hun kunnen helpen.

Toeslagen

Op de eerste plaats zijn er diverse toeslagen waar veel mensen met een laag inkomen gebruik van kunnen maken. Veel mensen weten niet dat ze recht hebben op iets als huurtoeslag, maar het is altijd de moeite waard om dit soort dingen even te checken. Dat gaat vrij eenvoudig via diverse websites. De belangrijke toeslagen zijn:

Huurtoeslag

Dit is een bijdrage in de huurkosten. Woont u in een huurhuis dan zou u hier recht op kunnen hebben. De maximale huurprijs voor 2014 (het verschilt namelijk per jaar, dus goed in de gaten houden) is dan € 699,48. Dit geldt niet voor mensen onder de 23 zonder kinderen, daar staat een ander maximem voor. Ook speelt uw inkomen een rol.

Zorgtoeslag

Dit is een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering. Hoe hoog de toeslag is is ook hier afhankelijk van uw (gezamenlijke) inkomen. Vanaf 2014 mag uw inkomen niet hoger zijn dan € 28.482 (voor alleenstaanden). Voor meerpersoonshuishoudens geldt een maximum gezamenlijk inkomen van € 37.145. Deze bedragen zijn overigens flink gedaald, waardoor veel minder mensen recht op zorgtoeslag hebben.

Kindgebonden Budget

Dit is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Het is een bedrag wat men ontvangt naast de kinderbijslag en is ook inkomensafhankelijk. Hierbij geldt dat het ook afhankelijk is van hoeveel kinderen u heeft. Vanaf 1 januari 2015 gaat de inkomensgrens naar beneden, waardoor minder mensen recht hebben op Kindgebonden Budget.

Kinderopvangtoeslag

Dit is een tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang. Hoeveel kinderopvangtoeslag u ontvang, hangt af van uw inkomen, het aantal kinderen dat naar de opvang gaat en van het aantal opvanguren waarvoor u recht hebt op kinderopvangtoeslag. Het maximale aantal uren per maand per kind is 230. Er is een uurtarief en als uw opvang boven dat uurtarief uitkomt, wordt dat niet vergoed. Het recht op kinderopvangtoeslag is gekoppeld aan het aantal uren van de partner die het minst werkt.

Stichting Leergeld

Omdat de bestaande voorzieningen van gemeente en rijksoverheid vaak niet toereikend zijn voor mensen met schoolgaande kinderen is er de Stichting Leergeld. Zij springen in door op een duurzame manier te investeren in de participatie en ontwikkeling van kinderen. Het motto van Leergeld is: "Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is ook straks meetellen.'' Er zijn ruim 70 lokale Leergeldstichtingen, dus er is er altijd wel een in de buurt, die hulp kan bieden.

Wet Werk en Bijstand

Bij de gemeente kunt u terecht voor een bijstandsuitkering. Aan deze uitkering zijn uiteraard eisen verbonden, maar op deze manier ontvangt iedereen een inkomen dat minimaal het bestaansminimum beslaat. In principe moet iedereen al het mogelijke doen om zelf in het levensonderhoud te voorzien, maar indien dat niet mogelijk is kan men een beroep doen op een bijstandsuitkering, met de verplichting om toch een regulier inkomen in de toekomst na te streven.

Kinderparticipatie

Ouders met lage inkomens kunnen per schoolgaand kind tot 18 jaar een tegemoetkoming krijgen van een bepaald bedrag per jaar. Met dit bedrag betaalt de gemeente de kosten van sport of cultuur. Zodat ook kinderen uit gezinnen met lagere inkomens deel kunnen nemen aan culturele en sportieve activiteiten. Check dit bij uw eigen gemeente, regels kunnen namelijk verschillen.

Bijzondere Bijstand

Wanneer u onverwachts voor hoge of extra kosten staat en u heeft daarvoor geen geld. Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Aan het vergoeden van deze kosten zijn wel eisen verbonden, ze moeten noodzakelijk zijn en niet door een andere instantie vergoed worden. U kunt deze bijstand aanvragen bij uw gemeente.

Kwijtschelding Gemeentelijke Belastingen

Als u niet in staat bent om uw gemeentelijke belastingen te betalen kunt bij uw gemeente om kwijtschelding vragen. De gemeente kan u volledige of gedeeltelijke kwijtschelding verlenen. Ook kan het gebeuren dat u van sommige belastingen wordt vrijgesteld, maar misschien moet u andere belastingen wel betalen. Een aantal heffingen die hiervoor in aanmerking kunnen komen:
  • rioolheffing
  • afvalstoffenheffing
  • onroerendezaakbelasting
  • hondenbelasting
Let goed op, dit alles verschilt per gemeente, dus neem contact op met uw eigen gemeente.

Bijdrage Maatschappelijke Participatie

Wanneer u moeite heeft met het betalen van contributies, het geld van een abonnement of cursus of een uitstapje met het hele gezin dan kunt u misschien aanspraak maken op een bijdrage van maatschappelijke participatie. Deze bijdrage verschilt ook weer per gemeente en kan vaak aangevraagd worden via een speciaal formulier.

Langdurigheidstoeslag

Deze toeslag wordt één maal per jaar uitgekeerd aan mensen die langer dan 36 maanden een minimum inkomen hebben ontvangen. Deze toeslag is niet gekoppeld aan bijzondere kosten en kan dus vrij besteed worden. Uw gemeente bepaalt wat ze verstaan onder een langdurig laag inkomen.
© 2014 - 2019 Sasati, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Aanvragen Bijzondere BijstandAanvragen Bijzondere BijstandHet kan iedereen voorkomen. U komt in een bijzondere situatie terecht waarin u noodzakelijke kosten niet meer kunt betal…
Wat is bijzondere bijstand?Als u een laag inkomen hebt, is het vaak een hele kunst om überhaupt rond te komen. Er blijft dan geen extra’s meer over…
Krediethypotheek en bijstandKrediethypotheek en bijstandVoor huiseigenaren is het bijzonder pijnlijk als zij in de bijstand terechtkomen. Zij moeten tenslotte hun eigen huis “o…
Zorgtoeslag 2013: Hoogte, voorwaarden, aanvragenZorgtoeslag 2013: Hoogte, voorwaarden, aanvragenIn 2013 verandert er het een en ander aan de zorgtoeslag. De zorgtoeslag stijgt, maar er gaat wel een zogenaamde vermoge…
Bijbaan of bijverdiensten: gevolgen voor toeslagenBijbaan of bijverdiensten: gevolgen voor toeslagenWanneer je een huurhuis, kinderen of een zorgverzekering hebt kan je hiervoor een bijdrage in je kosten krijgen. Een der…
Bronnen en referenties
  • www.toeslagen.nl
  • http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/aanvragen/toeslag_aanvragen
  • www.leergeld.nl
  • www.rechtopbijstand.nl/inhoud/index/pid/972

Reageer op het artikel "Nee tegen Armoede: Van Welke Regels Kunt U Gebruik Maken?"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Sasati
Gepubliceerd: 21-09-2014
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Regelingen
Bronnen en referenties: 4
Schrijf mee!