InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Regelingen > De taak van de Nationale ombudsman is breed

De taak van de Nationale ombudsman is breed

De taak van de Nationale ombudsman is breed In Nederland kennen we het instituut van de Nationale ombudsman. Wanneer kan men een beroep doen op de Nationale ombudsman en hoe gaat dit in zijn werk? Bij problemen met de overheid kan men een beroep doen op deze onafhankelijke functionaris. Het beleid van de wetgever kan niet worden gewijzigd maar het gaat vooral om de wijze waarop overheidsinstanties hun taak uitvoeren. Bij klachten kan de ombudsman als onafhankelijke tussenpersoon een cruciale rol vervullen.

Nationale ombudsman

De functie van Nationale ombudsman werd in Nederland ingesteld in 1982. Deze functie is bij wet geregeld. De ombudsman moet vooral onafhankelijk zijn. Het is een Hoog College van Staat. De taak van de ombudsman is dan ook om bij klachten van onbehoorlijk optreden van de overheid in te grijpen. De Nationale ombudsman wordt benoemd voor een termijn van 6 jaar. De ombudsman wordt aangesteld via de Tweede Kamer en wordt ook door de overheid betaald. Bij het bureau van de ombudsman werken 170 medewerkers. Men werkt in verschillende teams zoals:
 • Team veiligheid,justitie en vreemdelingen
 • Team werk en inkomen
 • Team wonen, leefomgeving en mobiliteit
 • Team zorg en onderwijs

Facilitaire diensten

Daarnaast zijn er een aantal facilitaire diensten. Jaarlijks wordt een verslag uitgebracht wat openbaar is zodat iedereen de resultaten kan inzien. Reinier van Zutphen werd aangesteld als ombudsman in 2014.

Taak van ombudsman voor overheden

Niet alleen voor particulieren maar ook voor overheden vervult de ombudsman een eigen functie voor overheden. Hij geeft aanwijzingen aan overheden hoe ze moeten handelen, verzamelt gegevens en kan zelf initiatief nemen om zaken nader te onderzoeken.

De kinderombudsman

Naast de ombudsman maar binnen hetzelfde instituut werkt ook de kinderombudsman. Deze zet zich in voor de rechten van het kind. Marc Dullaert was de eerste kinderombudsman in Nederland. De kinderombudsman heeft in 2014 en ook in 2019 een belangrijke rol gespeeld in het kinderpardon waarbij de rechten van kinderen dienen te worden gewaarborgd en toch de wet moet worden nageleefd.

Bij welke klachten kan men hulp vragen

De ombudsman vervult een functie in de zgn. tweede lijn. Dat wil zeggen dat burgers eerst de normale klachtenprocedure bij een instantie moeten doorlopen alvorens men een beroep kan doen op de ombudsman. Men kan hulp vragen bij problemen met de overheid. Dit kan zijn met de belastingdienst maar ook op het gebied van discriminatie, geweldsmisdrijven, deurwaarders etc. Mensen mogen van de overheid verwachten dat hun klachten serieus genomen worden en dat er door de overheid zelf contact wordt opgenomen indien nodig. Zij behoren u te wijzen op uw rechten. Dit gaat niet altijd goed hetgeen veel verdriet en frustraties kan oproepen. Daarom is een onafhankelijke ombudsman een belangrijke figuur die veel kan bereiken door de communicatie op gang te brengen en de rechtsgang te bewaken.

Het werkterrein van de ombudsman

Het werkterrein van de ombudsman bevat een groot scala aan instituten en instanties. Dit zijn o.a.:
 • Ministeries
 • Bestuursorganen zoals Sociale Verzekeringsbank en Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
 • Belastingdienst
 • Politie
 • Waterschappen
 • Provincies
 • Gemeentes

Wie kan een beroep doen op de Nationale ombudsman

Mensen die in Nederland wonen maar ook mensen in de overzeese gebiedsdelen kunnen een beroep doen op de ombudsman. De uitbreiding naar Saba, Sint Eustatius en Bonaire is ingesteld op 1 juli 2012.

Bevoegdheden van de ombudsman zijn bij wet geregeld

De ombudsman doet onderzoek naar aanleiding van klachten van burgers. Maar ook op eigen initiatief kan de Ombudsman onderzoek verrichten. Overheden zijn verplicht om mee te werken aan een verzoek van de ombudsman. Dit geldt ook voor getuigen die zelfs thuis opgehaald mogen worden omdat zij verplicht zijn mee te werken aan een onderzoek.

Gezag van de ombudsman en zijn/haar macht

De ombudsman kan geen klachten behandelen over het beleid van regeringen en instanties. Het behandelen van klachten kan alleen betrekking hebben over de wijze waarop het beleid wordt uitgevoerd. Het gaat om de wijze waarop de instanties hun taken uitvoeren. Indien hier klachten of knelpunten zijn dan kan de ombudsman een ruime taak vervullen. Een uitspraak van de rechter is altijd bindend. Een uitspraak van de ombudsman is niet bindend maar wel dwingend. De ombudsman functioneert op gezag en dus niet op macht.

De overheid

Ieder jaar worden er door de overheid 2,5 miljoen beslissingen afgegeven. Soms worden besluiten niet goed door de burger begrepen maar soms ook vallen er onjuiste of onvolledige beslissingen. Dan kan het zo zijn dat burger en overheid tegenover elkaar komen te staan. In deze gevallen is het goed dat er een Nationale ombudsman is die hulp kan bieden. Sedert juni 2014 is de ombudsman op eigen initiatief een onderzoek begonnen naar de betaling van toeslagen door de belastingdienst. Ook in ditzelfde tijdstip is er door de Nationale ombudsman en de kinderombudsman gezamenlijk een onderzoek gestart naar de rol van de politie bij het naleven van omgangsregelingen bij vechtscheidingen.

Bereikbaarheid

Heeft u vragen dan kan men zich melden bij: de ombudsman. Men kan een klachtenformulier downloaden op de website die ook informatie geeft hoe te handelen in specifieke situatie. Het telefoonnummer van de ombudsman is: 0800-3355555. Het bureau is te bereiken op werkdagen tussen 9 en 17 uur. De kinderombudsman is te bereiken onder nummer: 0800- 8765432.
© 2014 - 2020 Celientje1, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Klacht over de overheid? Stap naar de Nationale OmbudsmanKlacht over de overheid? Stap naar de Nationale OmbudsmanHoewel de overheid de naam vaak wel heeft, gaat ook op het hogere niveau weleens wat mis. De oplettende burger kan hier…
Consumenten en Klachten - Wie behandelt welke klacht?Consumenten en Klachten - Wie behandelt welke klacht?Consumenten met klachten over producten of diensten kunnen bij een Geschillencommissie terecht (44 branches); bij geschi…
Klachten sociale zekerheid: waar kunt u terecht?Klachten sociale zekerheid: waar kunt u terecht?In Nederland kennen we een stelsel van sociale zekerheid wat is onder te verdelen in sociale verzekeringen (zoals de WW…
Geld besparen: Niet tevreden over uw bank...geld terug!Heeft u al wel eens een meningsverschil gehad met uw bank? Zit u met zon probleem dat maar niet opgelost geraakt? Loop…
Schadeclaim indienen bij de overheidSchadeclaim indienen bij de overheidU kunt een schadeclaim indienen bij de overheid wanneer u vindt dat u schade heeft geleden door toedoen van een overheid…
Bronnen en referenties
 • Nationale ombudsman-nieuws.nl
 • www.nationaleombudsman.nl
 • www.dekinderombudsman.nl

Reageer op het artikel "De taak van de Nationale ombudsman is breed"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Celientje1
Laatste update: 19-05-2019
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Regelingen
Bronnen en referenties: 3
Schrijf mee!