InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Regelingen > Nieuwe kortingsregeling bij indienstneming werkloze jongeren
nieuws uitgelicht

Nieuwe kortingsregeling bij indienstneming werkloze jongeren

Om de werkgelegenheid onder jongeren te stimuleren is per 1 januari 2014 een gunstige regeling voor werkgevers van kracht. Die regeling is van toepassing als een werkgever een werkloze jongere in dienst neemt in de leeftijd tussen 18 en 26 jaar waarbij het moment van indienstneming bepalend is voor het recht op de korting. Het dienstverband moet dan wel via een contract worden geregeld voor de duur van minstens een half jaar met een werkweek van minimaal 32 uur.

Versterken arbeidsmarkt voor jongeren

De kortingsregeling is in het leven geroepen vanwege de hoge werkloosheid onder jongeren en geldt voor degenen die een WW-uitkering of bijstandsuitkering ontvangen. Het kabinet kon de regeling invoeren dankzij medewerking van de ChristenUnie, D66 en de SGP die eind oktober 2013 akkoord gingen met de maatregel. De regeling is opgenomen in de derde nota van wijziging bij het Belastingplan 2014 in het kader van de Begrotingsafspraken om de arbeidsmarkt voor jongeren te versterken. In totaal is er in 2014 honderd miljoen euro beschikbaar en in 2015 het dubbele daarvan.

Maximaal twee jaar 3.500,00 per jaar

De regeling bestaat uit een korting voor de werkgevers op de door hen verschuldigde premies. Een dergelijke regeling bestond al wanneer arbeidsgehandicapten en 50-plussers in dienst werden genomen. De korting van de regeling voor het in dienst nemen van werkloze jongeren bedraagt 3.500,00 euro per jongere per jaar. De korting mag per werknemer maximaal twee jaar worden toegepast en uiteraard zo lang als het dienstverband duurt.

Hoge werkloosheid onder jongeren

De werkloosheid onder jongeren is erg hoog en bedraagt gemiddeld bijna 17 procent. Bij Turkse en Marokkaanse jongeren is de werkloosheid zelfs opgelopen tot het dubbele van dat percentage. In de grote steden zijn er wijken waar meer dan de helft van de allochtone jongeren zonder diploma thuis zit. Volgens migrantenorganisaties loopt de werkloosheid onder allochtone jongeren in sommige wijken zelfs op tot 80 procent.

Geen harde cijfers per wijk

Doordat de jongeren in die wijken opgroeien tussen leeftijdgenoten waar maar 20 procent van werkt ontstaat volgens die organisaties een gevoel van uitsluiting. Maar harde cijfers zijn er niet altijd omdat gemeenten vaak geen juist overzicht hebben per wijk ook al zijn er steeds meer bestuurders bezig met onderzoek naar aantallen werklozen onder jongeren. Een klein deel van de werkloze jongeren is niet bekend omdat ze niet naar school gaan en geen baan hebben of zoeken en ook geen uitkering aanvragen. De schattingen van dit aantal lopen uiteen van 10.000 tot 100.000 jongeren.

Kortingsregeling en andere maatregelen bij indienstneming werkloze

De kortingsregeling komt bovenop de maatregelen die eerder door de regering zijn genomen om de werkloosheid onder jongeren terug te dringen. De overheid dringt er in dat kader ook op aan dat jongeren hun school afmaken. Andere maatregelen om de jeugdwerkloosheid terug te dringen zijn:
  • De aanstelling van een ambassadeur voor de aanpak van de jeugdwerkloosheid.
  • Introductie van het School Ex Programma dat bedoeld is om jongeren langer te laten studeren in het middelbaar beroepsonderwijs.
  • Beschikbaarstelling van middelen om de jeugdwerkloosheid regionaal aan te pakken.
  • Bijzondere aandacht voor jeugdwerkloosheid bij sectorplannen.

Administratieve verplichtingen werkgever

Voor het in aanmerking komen van de regeling door de werkgever moet deze aan enkele administratieve verplichtingen voldoen. De werkgever moet een doelgroepverklaring in zijn administratie bewaren die wordt afgegeven door het UWV of door de gemeente. Ook moet in de loonadministratie een schriftelijke arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling worden bewaard. Tenslotte moet de werkgever zorgen voor aanpassing van zijn software om de premiekorting te kunnen verwerken.

Aanhouder wint

Jongeren die van deze regeling op de hoogte zijn krijgen wellicht weer moed om ijverig door te gaan met solliciteren. Vaak is het immers ook zo dat de aanhouder wint en ooit is de recessie voorbij.

Lees verder

© 2014 - 2019 Rickandie, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Afgestudeerd en werkloos: uitkering aanvragen?Afgestudeerd en werkloos: uitkering aanvragen?Je bent net afgestudeerd aan de universiteit, het hbo of een mbo en bent werkloos, het is voor veel jongeren de harde re…
Werkgeversverklaring hypotheek nodig?Werkgeversverklaring hypotheek nodig?Voor het verkrijgen van een hypotheek heb je altijd een werkgeversverklaring nodig. Heb je nog geen vast dienstverband d…
Bronnen en referenties
  • Nrc.nl
  • Nos.nl
  • Hrpraktijk.nl
  • Svde.nl

Reageer op het artikel "Nieuwe kortingsregeling bij indienstneming werkloze jongeren"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Rickandie
Laatste update: 18-03-2016
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Regelingen
Special: Jongeren
Bronnen en referenties: 4
Nieuws uitgelicht…
Deze rubriek bevat artikelen welke zijn geschreven naar aanleiding van een nieuwsfeit en kunnen daarom mogelijk gedateerde informatie bevatten.
Schrijf mee!