Minder geld voor mantelzorg

Minder geld voor mantelzorg Gemeenten krijgen straks minder geld om zorg te betalen. Dat betekent dat mensen meer voor elkaar moeten gaan zorgen. Maar Nederlanders worden vooralsnog niet verplicht tot mantelzorg als het aan het kabinet Rutte 2 ligt.

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is in beginsel onbetaalde zorg voor een zieke of gehandicapte naaste. Bedoeld is intensieve thuiszorg die langdurig voor een chronisch zieke, een gehandicapte of een hulpbehoevend iemand wordt uitgevoerd, iemand waarmee men een persoonlijke band heeft. Dat kunnen familieleden zijn, maar ook vrienden of bekenden. Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners.

Ondanks krapper budget geen verplichting voor mantelzorg

Gemeenten gaan allerlei zorgtaken overnemen met minder budget. Daarom zal er vaker een beroep op de sociale omgeving van burgers worden gedaan. Maar het kabinet Rutte 2 gaf in juli 2013 aan vrijwilligerswerk en mantelzorg vooralsnog niet verplicht te willen stellen. Benadrukt werd daarbij dat lijfsgebonden zorg zoals wassen en aankleden van een cliënt een taak voor gekwalificeerde zorgverleners blijft.

Mantelzorg meer stimuleren

De overheid wil mantelzorg overigens wel met diverse maatregelen stimuleren:
 • zo wil men mantelzorgers in de toekomst meer bij zorgplannen gaan betrekken;
 • ook zouden ze van gemeenten blijken van waardering moeten krijgen;
 • bovendien wil het kabinet dat werkgevers meer gelegenheid bieden om voor een naaste te zorgen.

Financiële bijdrage mantelzorgers

Als mantelzorger kan men elk jaar een financiële bijdrage ontvangen als blijk van waardering. Men noemt dit een mantelzorgcompliment. Er geldt wel een aantal voorwaarden voor het aanvragen zon mantelzorgcompliment:

 • er moet sprake zijn van een AWBZ-indicatie voor zorg aan huis;
 • verstrekt door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of Bureau Jeugdzorg;
 • verleend voor een periode van tenminste 53 weken (371 dagen);
 • verstrekkingsdatum gelegen na 1-8 2009.

Aanvraag van het mantelzorgcompliment is dus niet mogelijk als de patiënt in een zorginstelling verblijft. Evenmin als men op een opnamewachtlijst voorkomt.

Ook mantelzorgers onbezorgd op vakantie

Nederland telt anno 2013 meer dan een miljoen mantelzorgers die meer dan drie maanden langer dan acht uur per week zorg verlenen aan een zieke of gehandicapte naaste. Velen ervaren stress of lopen het risico op een burnout. Een groot deel van hen gaat niet of zelden op vakantie. Veel mantelzorgers vinden het immers moeilijk om een zieke of gehandicapte partner of familielid achter te laten als men op vakantie gaat.

Via Quli op afstand betrokken

Vier zorginstellingen hebben nu een digitaal instrument ontwikkeld, Quli geheten, zodat men betrokken kan blijven, ook als men een weekje weg is. Want juist voor de mantelzorger is een weekje ontspanning erg belangrijk zodat men zijn zinnen even kan verzetten. In het zorgplatform, bereikbaar op de website van quli.nl, kunnen patiënt, verzorgers en behandelaars onder meer:

 • zorggegevens uitwisselen;
 • updates verstrekken;
 • zorg inplannen via zorgroosters;
 • hulpvragen indienen;
 • contact houden via beeldtelefoon.

Digitaal platform kan uitkomst bieden

Medio 2013 maakten er ongeveer 700 mensen van het systeem gebruik. Speciale vrijwilligers werden opgeleid om de zorg voor langdurig zieken tijdelijk van de mantelzorgers over te nemen. Die laatsten kunnen vanaf hun vakantieadres inloggen op het systeem en zich informeren over de stand van zaken.

Dat kan veel telefoontjes schelen want de praktijk wijst uit dat partners, kinderen of ouders het vooral de eerste keer dat ze zonder de zieke op vakantie gaan, heel moeilijk kunnen hebben. Soms bellen ze meerdere keren per dag om te informeren of alles wel goed gaat. Het digitale platform van de zorgverzekeraars kan dan uitkomst bieden.
© 2013 - 2020 Ter-info, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Het mantelzorgcompliment: wat is het mantelzorgcompliment?Het mantelzorgcompliment: wat is het mantelzorgcompliment?Als je voor iemand in je omgeving zorgt omdat hij of zij ziek is of beperkingen heeft, kun je als mantelzorger een mante…
Het mantelzorgcomplimentWanneer iemand ziek wordt komt de zorg voor de patient dikwijls neer op een naast familielid of een vriend(in). In Neder…
Mantelzorg en mantelzorgcomplimentMisschien ken je iemand in je omgeving die mantelzorg verzorgt. Deze persoon levert dan onbetaalde zorg voor zieke famil…
Mantelzorg, mantelzorgcompliment, respijthuisMantelzorg, mantelzorgcompliment, respijthuisMantelzorg wordt op de site van de Rijksoverheid als volgt beschreven: het is onbetaalde zorg voor een chronische zieke,…

Verkeersboetes voor automobilistenVerkeersboetes voor automobilistenJe krijgt een verkeersboete als je betrapt bent op het begaan van een verkeersdelict, dat wil zeggen, een verkeersovertr…
Wijzigingen Wajong uitkering: hoeveel uitkering krijg je?Wijzigingen Wajong uitkering: hoeveel uitkering krijg je?Is men als jongere wegens een handicapt deels of geheel arbeidsongeschikt, dan heeft die persoon recht op een Wajong uit…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Geralt, Pixabay

Reageer op het artikel "Minder geld voor mantelzorg"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Ter-info
Gepubliceerd: 27-07-2013
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Regelingen
Bronnen en referenties: 1
Schrijf mee!