InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Regelingen > Herkeuring Wajong

Herkeuring Wajong

Herkeuring Wajong Alle mensen die een Wajong-uitkering ontvangen, worden de komende jaren onderworpen aan een herkeuring. De Wajong blijft alleen toegankelijk voor mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Wie kan werken, krijgt een bijstandsuitkering in plaats van Wajong.

Wajong-uitkering

Momenteel ontvangen ongeveer 230.000 personen een Wajong-uitkering, een uitkering voor jonggehandicapten. Het kabinet verwacht dat slechts 40.000 van deze personen volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn en hun uitkering kunnen behouden. De overigen vallen vanaf 2015 onder de Participatiewet. De overheveling van de Wajong naar bijstand en de herkeuring van alle Wajong'ers levert een bezuiniging van 1,2 miljard euro op.

Particpatiewet

Deze plannen maken onderdeel uit van de Participatiewet, de wet die in 2015 de bijstand, sociale werkvoorzieningen en de Wajong-uitkering samenvoegt. Het is een integrale regeling voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. In totaal gaat het om 700.00 mensen.

Gehandicaptenquotum

Mensen die gehandicapt zijn, maar wel kunnen werken, vallen vanaf 2015 onder de Participatiewet. De gemeente moet hen begeleiden naar een passende baan. Ook voor werkgevers is er een taak weggelegd: zij moeten de komende jaren duizenden gehandicapten in dienst nemen. Een veelbesproken maatregel is dan ook het 'gehandicaptenquotum': 5% van het personeelsbestand van een bedrijf moet bestaan uit mensen met een handicap. Inmiddels zijn de hoofdlijnen van de Participatiewet bekend. Werkgevers moeten voor 2026 100.000 banen creëren voor mensen met een beperking. Ook de overheid gaat deze banen openstellen. Als werkgevers daar niet in slagen, dan treedt de qutotumregeling in werking.

Het aantal arbeidsplaatsen dat werkgevers beschikbaar stellen voor gehandicapte, zoals mensen die na een herkeuring van de Wajong 'goedgekeurd' zijn, stijgt jaarlijks. De doelstelling voor 2014 is 2.500 banen, een jaar later is een verdubbeling het doel.

Hoofdpunten Participatiewet

De Participatiewet heeft de volgende hoofdpunten:
  • De Participatiewet is een regeling die de Wajong, bijstand en sociale werkvoorziening samenvoegt.
  • De Wajong is vanaf 1 januari 2015 alleen voor mensen die volledig en duurzaam niet kunnen werken
  • Iedere 5 jaar komt er een herkeuring
  • Mensen die geen recht hebben op een Wajong-uitkering, vallen onder de Participatiewet
  • Ook mensen die nu een Wajong-uitkering hebben, worden herkeurd.

Herkeuring Wajong

De Participatiewet heeft een aantal ingrijpende gevolgen voor de huidige Wajong'ers. De 'goedgekeurde' jongeren worden overgeheveld naar de bijstand, hetgeen een achteruitgang in hun inkomen betekent. Waar de Wajong-uitkering 75% van het sociaal minimum bedraagt, is een bijstandsuitkering slechts 70%. Bovendien telt het vermogen van de partner ook mee bij het toekennen van een bijstandsuitkering en geldt er een zogenaamde vermogenstoets. Om recht te hebben op een bijstandsuitkering, mag je eigen vermogen niet meer dan 5.795 bedragen. Bovendien geldt er voor de bijstand een sollicitatieplicht. Kortom: er gaat veel veranderen voor de huidige Wajong'ers. Het is mogelijk dat de Participatiewet ook kansen biedt voor Wajong'ers, mits zij op goede wijze worden begeleid naar passend werk.
© 2013 - 2019 Rebeccahoogers, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Particpatiewet voegt bijstand en Wajong samenParticpatiewet voegt bijstand en Wajong samenDe Participatiewet, de regeling die de Wajong en bijsttand samenvoegt, wordt per 1 januari 2015 ingevoerd. Alle Wajong'e…
Een Wajong-uitkeringJongeren met een beperking die arbeidsongeschikt zijn, ontvangen vaak een Wajong-uitkering. Dit is een sociale voorzieni…
Wajong & Wet Werken naar Vermogen (WWNV)Het kabinet voert de Wet Werken naar Vermogen (WWNV) in. De wet, die met ingang van 1 januari 2013 in werking zal treden…
Bijverdienen met uitkeringDit artikel bespreekt de gevolgen van bijverdienen met een WW-uitkering, een Wajong uitkering of bijstandsuitkering. De…
Bijverdienen met een Wajong uitkeringBijverdienen met een Wajong uitkeringBen je gedeeltelijk of volledig afgekeurd en ontvang je om die reden een Wajong uitkering? Mogelijk zit je dan met vrage…
Bronnen en referenties
  • Rijksoverheid

Reageer op het artikel "Herkeuring Wajong"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Rebeccahoogers
Gepubliceerd: 16-07-2013
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Regelingen
Bronnen en referenties: 1
Schrijf mee!