InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Regelingen > Energiesubsidie: verdien met bezuinigen

Energiesubsidie: verdien met bezuinigen

Bezuinigen op uw energienota! Een veel gebruikte reclameleus om over te stappen naar een nieuwe energieleverancier die nog gunstigere tarieven kan aanbieden. Maar is een goedkopere leverancier de enige oplossing om uw energienota omlaag te krijgen? Wellicht is er eerst een investering voor nodig om uw nota blijvend omlaag te krijgen. Immers, elke maatschappij stelt in de loop der tijd de energietarieven naar boven bij, al dan niet gedwongen door de overheid (btw) of de inkoopprijs van gas. Welke investeringen leiden nu werkelijk tot een lager energieverbruik en belangrijker nog: moet die investering volledig zelf gedaan worden of zijn er subsidiemogelijkheden? Een verkenning van deze thema's is zinvol om na te gaan hoe uw nota op termijn omlaag kan met als gunstig neveneffect: minder belasting van het milieu.

Energiesubsidie

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een online energiesubsidiewijzer waar u kunt nagaan of u voor een susbisidie of lening voor het verminderen van energieverbruik in aanmerking komt. U geeft aan of u uw huis heeft gekocht of huurt en vervolgens in welke gemeente u woont. U krijgt daarna een overzicht van de subsidie of de lening die u in uw gemeente kunt krijgen. Deze subsidies of leningen kunnen verstrekt worden door de rijksoverheid, de provincie of de gemeente.

Zonnepanelen
Op zonnepanelen wordt dit jaar 15% van de aankoopkosten van een zon PV installatie vergoed met een maximum van 650,-. De aankoopnota dient meegestuurd te worden bij de aanvraag. De installatie moet minimaal 0,6 Kilo Wattpiek leveren. Een dergelijke installatie is verkrijgbaar vanaf ongeveer 1100,- exclusief montage. Na gemiddeld vijf jaar is dit bedrag terugverdiend, wanneer de subsidie meegerekend wordt.

Isolerend Glas

Ook op HR-glas (Hoge Rendements glas) is in een aantal gevallen subsidie te krijgen. HR-glas wordt in drie soorten onderverdeeld, naar aanleiding van de u-waarde. Dit is de hoeveelheid warmte wattenergie die er per vierkante meter verloren gaat, bij een temperatuurverschil van 1 graad Kelvin. Deze zogenaamde warmtedoorgangscoëfficient mag volgens het huidige Bouwbesluit maximaal 4,2 W/m2K bedragen. Ter vergelijking: enkel glas heeft een u-waarde van 5,7 W/m2K en mag dus niet meer toegepast worden. HR glas kent de volgende soorten:
 • HR-glas: 2,0 W/m2K
 • HR+ glas: 1,6 W/m2K
 • HR++ glas: 1,2 W/m2K

Voor het plaatsen van HR++ glas verlenen een aantal gemeenten subsidie tot gemiddeld 35,- per m2. De beginprijs van HR ++ glas is afhankelijk van de dikte. Als indicatie kunt u 90,- per m2 aanhouden. LET OP: dit is een indicatie! Het geeft echter wel aan dat 30 % korting mogelijk is. Het kan zijn dat ook de isloatie van uw spouwmuur aangepast moet worden. HR++ glas wordt vaak gecombineerd met een (neon)gasvulling in de spouwmuur. Het is verstandig om dit met het bedrijf van uw keuze te overleggen.

Laag btw-tarief op isolatiematerialen

Sinds 2009 heeft de overheid het btw-tarief op isolatiematerialen verlaagd van 19 naar 6% om energiebesparing te stimuleren. Dit geldt voor vloerisolatie, dakisolatie en gevelisolatie van woningen. Het lage tarief geldt voor arbeidsloon en materialen als de materiaalkosten minder dan de helft van de totale kosten beslaan. Bent u meer kwijt aan materiaalkosten, dan geldt het lage tarief alleen voor het arbeidsloon.

Hogerendement ketels: geen subsidie

Op de HRe ketel, een Hoge Rendementsketel, waarbij een aardgasmoter electriciteit opwekt, wordt sinds 2011 [B]geen subsidie meer verstrekt door de rijksoverheid. De HRe ketel wekt in de meeste gezinnen ongeveer 2500 Kw per jaar op. Energie die dus niet van de energiemaatschappij afgenomen hoeft te worden. Bovendien wordt er 20% minder CO2 uitgestoten door deze ketels.

Energiesubsidie Limburg

De provincie Zuid-Limburg stelt tot 1 mei 2014 subsidie beschikbaar op energiebesparende maatregelen en duurzame energieopwekking bij woningen, (sport)scholen, verenigingen en gemeenschapshuizen. Op de site staat nauwkeurig aangegeven welke maatregelen er zijn en wat de voorwaarden zijn. In het kader van dit artikel kan dit niet uitvoerig besproken worden.

SDE+: Stimulering Duurzame Energieproductie

De overheid verstrekt subsidie aan projecten waarbij duurzame energie wordt opgewekt. Voor 2012 is een totaalbudget van 1, 7 miljard Euro uitgetrokken. De inschrijving loopt van 13 maart tot en met 27 december 2012. Er ligt een wetsvoorstel in de Tweede Kamer waar in voorgesteld wordt dat vanaf 2013 alle burgers van Nederland zullen meehelpen aan de financiering van deze subsidie door een opslag op de energienota van 8,- in 2013 tot 25,- in 2015. De overheid hoopt zo de burgers en bedrijven duidelijk te maken welke bijdrage zij leveren aan de stimulering van duurzame energie. Via Agentschap NL van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie kan op deze projecten worden ingeschreven.

Subsidie kan ontvangen worden voor de volgende technologieën:
 • windenergie (diverse categorieën)
 • waterkracht
 • zon-PV ≥ 15 kWp
 • thermische drukhydrolyse bij AWZI/RWZI
 • osmose
 • vergisting van biomassa (diverse categorieën)
 • thermische conversie van biomassa
 • ketel op biomassa
 • vergassing van biomassa
 • geothermie en zonthermie met apertuuroppervlakte van ≥ 100 m2

Hier vindt u een overzicht van de verschillende fases in dit project en de basisbedragen per technologie. Op de site van Agentschap NL (zie bronnen) staan de voorwaarden om aan projecten deel te nemen precies omschreven.

Regeling Groen Projecten

De verbouw van uw huis of het opwekken van duurzame energie in of op uw woning kan gefinancierd worden met een groene hypotheek. Hiervoor is een groenverklaring nodig, waarin aangegeven wordt welke energiebesparende maatregelen er door middel van de verbouwing genomen worden.

Conclusie

Er is de overheid veel aangelegen dat het energieverbruik en de CO2 uitstoot drastisch naar beneden gaan bij particulieren en bedrijven. Daarom wordt er nog steeds subsidie verstrekt voor projecten die leiden tot vermindering van energie en projecten die leiden tot de opwekking van duurzame energie. In de praktijk is gebleken dat subsidies mooi zijn, maar dat het moeilijk te voorspellen is hoe lang ze zullen bestaan. Wie er dan ook aan denkt om in, op of aan zijn woningen energiebesparende maatregelen te nemen, of duurzame energie op te wekken, doet er goed aan om niet al te lang te wachten. Ook bij deze investeringen geldt: de kosten gaan voor de baten uit, maar subsidies zijn wel een goede stimulans om toch te investeren. Ten slotte is het goed om te bedenken dat een dergelijke investering goed is voor het milieu, de economie en op de wat langere termijn voor de eigen beurs. Met name dat laatste argument zou veel Nederlanders moeten overtuigen.
© 2012 - 2019 Auteur, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Duurzame energie: zijn er ook nadelen?Duurzame energie: zijn er ook nadelen?Om de CO2-uitstoot tegen te gaan is het van belang dat er minder gebruik gemaakt gaat worden van de voorraden van nuclea…
Zonnepanelen, subsidie en terugverdientijdZonnepanelen, subsidie en terugverdientijdZonnepanelen vergen vrijwel geen onderhoud en na een eenmalige investering, al dan niet met subsidie, heb je na verloop…
De verschillen tussen groene en grijze energieDe laatste jaren wordt er veel gesproken over groene energie. Veel mensen zijn al overgestapt en een groot aantal mensen…
Terugverdientijd duurzame energieDe huidige economisch crisis lijkt een mooi gelegenheid om dingen te veranderen. Investeringen in duurzaamheid creëren n…
Duurzaam consumerenDuurzaam consumerenSteeds vaker wordt er gesproken over duurzaamheid. Duurzaam betekent met verstand omgaan met het milieu en de mens. De g…
Bronnen en referenties
 • http://energiesubsidiewijzer.nl/
 • http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/energiebesparing/vraag-en-antwoord/kan-ik-voor-een-hre-ketel-subsidie-krijgen.html
 • http://www.limburgseenergiesubsidie.nl/
 • http://www.agenstschapnl.nl
 • http://www.agentschapnl.nl/sites/default/files/bijlagen/Overzicht%20categorieen%20basisbedragen%20SDE%202012.pdf
 • http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/energiebesparing/vraag-en-antwoord/hoe-kan-ik-mijn-huis-isoleren-en-wat-levert-isolatie-mij-op.html

Reageer op het artikel "Energiesubsidie: verdien met bezuinigen"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Auteur
Gepubliceerd: 13-09-2012
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Regelingen
Bronnen en referenties: 6
Schrijf mee!