InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Psychologie > De cliënt gerichte psychotherapie van psycholoog Carl Rogers

De cliënt gerichte psychotherapie van psycholoog Carl Rogers

De cliënt gerichte psychotherapie van psycholoog Carl Rogers In de hulpverlening is het belangrijk dat de cliënt zoveel mogelijk zelf op zoek gaat naar oplossingen. De theorie van Rogers is een methodiek die daarbij kan helpen. Nooit eerder werd volgens een client gerichte methode gewerkt. Carl Rogers was de eerste die met zijn bevindingen een nieuwe manier toepaste om mensen zelf hun eigen kracht te ontdekken. Hij was de grondlegger van de humanistische psychologie. Rogers werkte vanuit die psychologie een eigen methode uit. In zijn methode is het echter wel belangrijk dat de therapeut een onvoorwaardelijke positieve houding aanneemt. Daar is veel ervaring, inzicht en geduld voor nodig. In de cliënt gerichte psychotherapie van Carl Rogers wordt niet gewerkt aan de waarheid voor een oplossing maar worden obstakels uit de weg geruimd.

Carl Rogers

Carl Rogers is geboren in 1902 en overleden op 4 februari 1987. Zijn werk staat bekend als de 'Rogeriaanse psychologie'. In de vijftiger jaren van de twintigste eeuw begon hij te publiceren over de cliëntgerichte benadering. De kern van zijn visie gaat over de dynamiek van ervaringen. Heel kort samengevat gaat het bij de psychologie van Rogers om de veranderende wereld en wat die met de ervaringen en de waarden van het individu doet. De veranderende omgeving heeft invloed op de persoon en zijn interactie erop. De psycholoog moet de ander leren begrijpen vanuit het referentiekader van die ander. Door de ervaringen worden waarden ontwikkelt maar voor een deel zijn die overgenomen van anderen. Door middel van al die processen wordt een ik-structuur opgebouwd. Rogers is van mening dat we de ander nooit helemaal goed kunnen doorgronden omdat elk individu de werkelijkheid anders ervaart.

Belangstelling voor de cliënt

In de cliënt gerichte benadering richt de hulpverlener zich op de persoonlijke kant van de cliënt. De hulpverlener vraagt zich af wie die persoon is die tegenover hem zit, wat heeft die allemaal meegemaakt, wat wil hij of zij bereiken? Het gaat er dus om dat de hulpverlener een gezonde dosis belangstelling heeft voor de cliënt.

Visie van Carl Rogers

Rogers is de belangrijkste vertegenwoordiger van de cliëntgerichte benadering. Rogers is voorstander om eerst een goede basis te leggen voordat er direct over een oplossing gesproken kan worden. Hij was van mening dat de hulpverlener eerst rust en vertrouwen moet bieden. Ten tweede moet hij zich verdiepen in de belevingswereld van de cliënt en tenslotte hun wijzen op eigen mogelijkheden om problemen op te lossen.

Zelfactualisering, Humanisme, Rogers en Maslow

Carl Rogers legt de nadruk op self-actualizing tendency. Dat wil zeggen dat de mens zelf een drijvende kracht in zich heeft. De neiging tot zelfactualisering is een kenmerk van de mens om zo zijn eigen identiteit te ontwikkelen. De term 'zelfactualisering' komt ook voor in de humanistische levensbeschouwing. In het wereldbeeld van het Humanisme is men ervan overtuigd dat de mens behoefte heeft om zich altijd verder te ontplooien dan bijvoorbeeld de basisbehoeften die we bij de visie van Maslow zien. Volgens Maslow vertoont de zelf-actualiserende mens zelfs een identiek gedrag t.o.v. de niet zelf-actualiserende mens.

Onvoorwaardelijke acceptatie volgens Carl Rogers

Volgens Rogers is het van belang dat mensen van jongs af aan zich gewaardeerd voelen. Positieve aandacht en zorg van mensen uit de eigen omgeving. Zonder voorwaarden voldoende warmte en liefde ontvangen. Dus niet ‘als je de afwas doet ben je een lieve meid’ (zonder de afwas te doen ben je ook een lieve meid) Mensen die in zo’n omgeving zich ontwikkelen voelen zich veilig kunnen zich ook beter uiten.

Onvoorwaardelijke positieve waardering in de cliënt gerichte benadering

De hulpverlener moet de cliënt accepteren zoals hij is. Ondanks alle slechte eigenschappen en gedragingen moet er respect en erkenning zijn. De hulpverlener hoeft het niet altijd met zijn cliënt eens te zijn maar het is wel belangrijk om het eigene van de ander te respecteren. Mensen die in de hulpverlening terecht komen zijn in de meeste gevallen emotioneel beschadigde en dus 'high sensitive'. De hulpverlener moet daar dus goed rekening mee houden. Een onvoorwaardelijke positieve houding vraagt heel veel ervaring, geduld en inzicht.

Echtheid

De hulpverlener moet authentiek en transparant zijn. Bij ‘echtheid’ moeten we onderscheid maken tussen het denken en beleven van de hulpverlener enerzijds en de uitvoering anderzijds. De hulpverlener moet in eerste plaats echt en eerlijk tegenover zichzelf zijn. Hij kan allerlei gedachten en gevoelens hebben over de cliënt maar hoe gaat hij daar mee om in het contact met de cliënt. Hij kan bijvoorbeeld niet alle negatieve gedachten die hij over de cliënt heeft uitspreken.

Empathie

Empathie wordt ook wel ´inleven´ genoemd. Als de hulpverlener de cliënt onvoorwaardelijk kan accepteren is het mogelijk om de belevingswereld van de ander te begrijpen. Het is hierbij wel belangrijk om de term 'ik begrijp je' niet al te nadrukkelijk te benoemen. Bij het uitspreken van deze term kan de ander zich namelijk niet geheel gehoord of begrepen voelen. Als de therapeut de ander zegt te begrijpen dan kan de ander het gevoel krijgen dat hij een begrijpbaar 'iets' is. De ander kan dan stoppen met vertellen. Het inleven kan men vooral laten merken door de houding. Een gebaar, lichaamshouding of een gelaatsuitdrukking kan veelzeggend zijn.

Kritiek op de psychotherapie van Rogers

De methode van Carl Rogers wordt niet door alle psychologen toegepast. Er is zelfs veel kritiek op de aanpak van Rogers. Maar op zich geeft dat niet want dat is vrijwel normaal binnen de psychologie. Bijna elke psycholoog heeft andere zienswijzen op een therapeutische aanpak. De methode van Rogers heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de communicatie tussen mensen. Rogers wist uit ervaring en studie dat mensen ten diepste aandacht nodig hadden. Dit werd ook nog onderbouwd door het onderzoek van Maslow.

Lees verder

© 2010 - 2019 Hessel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Effectieve Bijbelse pastorale counselingEffectieve Bijbelse pastorale counselingIn de kerk wordt veel aan pastoraat gedaan. De meest effectieve hulpverlening kan en moet in principe ook vanuit de kerk…
De invloed van de Humanisten – Carl RogersEr kan veel geleerd worden door specifieke aandacht te besteden aan Rogers zijn advies over de relatie tussen therapeut…
Persoonsgericht coachenPersoonsgericht coachenDe persoonsgerichte manier van coachen is door Carl Rogers ontworpen en focust met name op de relatie tussen de coach en…
De vijf stromingingen in de psychologieDe vijf stromingingen in de psychologieEr zijn vijf belangrijke stromingen in de psychologie, allen met verschillende kenmerken. De aanhangers van deze stromin…
Piramide van MaslowIn dit artikel word de werking van de piramide van Maslow uitgelegd en in welke verschillende situaties deze economische…
Bronnen en referenties
  • Psychologische gespreksvoering, een basis voor hulpverlening, prof. dr. G. Lang, prof. dr. H.T. van der Molen

Reageer op het artikel "De cliënt gerichte psychotherapie van psycholoog Carl Rogers"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Hessel
Laatste update: 24-06-2019
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Psychologie
Special: Gesprekstechniek
Bronnen en referenties: 1
Schrijf mee!