Wat is de huidige machtstructuur van China

Door de aanhoudende economische groei van circa 10% in de laatste twee decennia is de Chinese economie anno 2011 de tweede economie ter wereld (Bruto Nationaal Product van ongeveer $ 2.773 miljard). In 2014 was de groei “maar” 7,7% en voor 2015 verwacht men zelfs een nog lagere groei, 7%. De periode na de dood van de voormalige leider Mao heeft dit mogelijk gemaakt.

Mao Zedong

In 1949 ontstaat de Chinese Volksrepubliek. Dit na de burgeroorlog tussen de Nationalisten en de Communisten, na de nederlaag van de Japanners in 1945. De Nationalisten werden aangevoerd door Tsjang Kai Tsjek en de Communisten hadden Mao Zedong (geboren 26-12-1893) aan het roer staan. Het waren de Communisten van Mao die in 1949 als overwinnaars uit de strijd kwamen en de communistische dictatuur van Mao een feit was. Vanaf dat moment was China gesloten voor het westen.

Vanaf 1949 groeide het Bruto Nationaal Product (BNP) onder Mao jaarlijks met 4,5%. Daarnaast verdubbelde de levensverwachting bijna, namelijk van 36 tot 70 jaar, al stierven miljoenen Chinezen tijdens periode van Mao. In 1976 overleed hij op 9 september, waarna de “Bende van Vier” de macht naar zich toe probeerde te trekken. De “Bende” had de weduwe van Mao als leider. Deze strijd werd verloren van de Pragmatische (technocratische) vleugel die onder leiding stond van Deng Hsiao Ping.

Het ontstaan van het moderne China

De Pragmatische vleugel ging uit van de volgende stellingen: Vier moderniseringen, bestaande uit de ontwikkeling van:
  • 1a. Moderne landbouw. Na een groei tussen 1979 en 1983 van jaarlijks 7,9%, werd China in 1984 selfsupporting op het gebied van graan. In dat jaar was er een oogst van 405 miljoen ton.
  • 1b. Industrie. De lichte industrie groeide met 11,2% en de zware industrie met 12%.
  • 1c. Defensie
  • 1d. Wetenschap en technologie
 • 2. Opheffing van volkscommunes en de opheffing van privé landbouw op contractbasis. Een deel van de oogst werd opgekocht door de staat tegen een vastgestelde prijs. De boer kon met het overige doen wat hij wilde.
 • 3. Er werd een “open deur politiek” naar het westen uitgezet.
 • 4. Er moest een ontwikkeling komen voor Speciaal Economische Zones, tussen 1979-1980 werden er vijf van deze zones opgericht. Hieruit groeide diverse joint ventures met bedrijven uit het westen. Deze buitenlandse bedrijven konden zich met speciale privileges vestigen in China.

Toen deze Speciaal Economische Zones succesvol bleken te zijn, kwamen er veertien “open kusten”. Hieruit volgden honderden Economische Zones. Tot dan aan toe is China in naam nog een socialistische volksrepubliek. Echter het land ontwikkelde zich van een totalitaire naar een autoritaire dictatuur.

De keerzijde van deze hervormingen was dat er sprake was van:
 • Inflatie
 • Stijgende werkloosheid
 • Corruptie
 • Tekorten aan grondstoffen, energie en transportmiddelen
 • En negatieve handels- en betalingsbalans

De moderne machtsstructuur in China

De grondwet zoals die anno 2011 nog steeds van kracht is in China, is aangenomen in 1982. Met de aanname van deze grondwet sloot men de periode “Mao” geheel af. Anno 2011 handhaaft de CCP, de Chinese Communistische Partij, nog steeds artikel 1 uit deze grondwet.

Artikel 1 uit deze grondwet luidt als volgt:
“de Volksrepubliek China een socialistische staat onder de democratische dictatuur van het volk, geleid door de werkende klasse en gebaseerd op de alliantie van arbeiders en boeren. Het socialistische systeem is het fundamentele systeem van de Volksrepubliek China; sabotage van het socialistische systeem door enige organisatie of individu is verboden”.

De ooit zo gehoorde kreten in China als “klassenstrijd” en “dictatuur van het proletariaat” komen niet meer voor in de nieuwe grondwet. In 2011 is China formeel geen eenpartijstaat meer.

Tijdens de 15e partijcongres dat werd gehouden in 1997 werd de “opendeur” politiek tot officiële partijleer aangenomen.

Nationaal Volkscongres

Het hoogste staatgezag wordt in China formeel bekleed door het Nationaal Volkscongres, oftewel het Chinees parlement. Dit congres heeft 3.000 leden, elk gekozen (door provincie, zelfbesturende gebieden, stadsgewesten onder centraal gezag en strijdkrachten) voor 5 jaar en komen jaarlijks bijeen in een zitting van twee á drie weken in maart of april. De taak van dit volkscongres is voornamelijk het bekrachtigen van besluiten, genomen door de Chinese Communistische Partij.

Uit dit Volkscongres wordt een permanent comité gekozen van ongeveer 300 leden. De bevoegdheden die uit dit comité voortkomen zijn het interpreteren van de wet en het uitvaardigen van decreten. Daarnaast heeft het comité de bevoegdheid om besluiten in te trekken of te wijzigen die zijn genomen door de provinciale besturen, autonome gebieden en direct bestuurde steden. Alsmede mogen zij besluiten nemen over aanstellingen en/of ontslagen van leden van de staatsraad. De voorzitter van dit comité bekleedt in veel opzichten de positie van staatshoofd.

Sinds het aannemen van de nieuwe grondweg in 1982 heeft het Volkscongres de bevoegdheid gekregen in de vorm van toezicht op de naleving van de grondwet en wetten, alsmede ratificatie en opzegging van verdragen. Daarnaast heeft zij toezicht gekregen op het beslissingsrecht over kwesties van oorlog en vrede. Ook geeft het Volkscongres goedkeuring van het economische beleid dat de regering uitzet en aan de opgestelde staatsbegroting.
© 2012 - 2020 Storm, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Het communisme van Mao: de Volksrepubliek ChinaChina is nu een communistisch land. Maar dat is niet altijd zo geweest. Mao maakte van China een heel ander land, dan da…
Hu Jintao, ooit de hoogste leider van ChinaHu Jintao, ooit de hoogste leider van ChinaAVan 2003 tot en met 2013 was Hu Jintao de president van China. Jintao was ook secretaris-generaal van de Chinese Commun…
Myanmar (Burma) & de Internationale GemeenschapBirma / Burma / Myanmar is gelegen in Azië en ligt gedeeltelijk op het Indische subcontinent. Het bestuur van Burma word…
China: de bevolkingsgroepen van ChinaDe bevolkingsgroepen van China zijn divers en uiteenlopend. Hoeveel mensen er precies in China wonen is nog steeds ondui…

Wel of geen permanente bewoning van recreatiewoningen?Wel of geen permanente bewoning van recreatiewoningen?In Nederland is het al jaren een punt van discussie, wel of geen permanente bewoning van recreatiewoningen toestaan. Vol…
Populisme in de politiekPopulisme in de politiekDe meeste mensen zijn bekend met populisme vanuit het politieke front. Bij de potentiële stemmer populaire (wets-)voorst…

Reageer op het artikel "Wat is de huidige machtstructuur van China"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Storm
Laatste update: Juni 2015
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Politiek
Schrijf mee!