InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Politiek > IND, dienst voor terugkeer en vertrek?

IND, dienst voor terugkeer en vertrek?

IND, dienst voor terugkeer en vertrek? De procedure voor asielzoekers is veranderd. Op 1 juli 2010 is de nieuwe wet ingegaan, waardoor asielzoekers binnen vier maanden weten waar ze aan toe zijn. Hoe anders was het vóór deze wet. Vooral AMA's (alleenstaande minderjarige asielzoekers) hebben het zwaar te verduren gehad en hebben het in veel gevallen nóg. Velen zijn na tien jaar nog aan het procederen en mogen nog steeds niet werken en/of studeren.

Asiel zoeken

Het CDA licht toe hoe het zoeken van asiel heden ten dage in zijn werk gaat:
Vreemdelingen komen asiel vragen om meerdere redenen. Sommigen komen om sociaal-emotionele redenen (armoede, werkeloosheid, ziekte, corruptie en slecht onderwijs en slechte gezondheidszorg in het land van herkomst). Anderen vragen bescherming tegen vervolging, godsdienst, nationaliteit, ras, politieke overtuiging en behoren tot een bepaalde sociale groep.
Volgens het Vluchtelingenverdrag zijn de échte vluchtelingen diegenen die moeten vrezen voor vervolging.

De IND (Immigratie- en Naturalisatie Dienst)

Een asielzoeker moet asiel aanvragen bij de IND. In eerste instantie is dat een MVV (machtiging tot voorlopig verblijf).
De IND had voorheen 6 maanden de tijd om zo'n verblijfsvergunning te verstrekken. Als de aanvraag werd gedaan door AMA's werden ze opgevangen in een asielzoekerscentrum. In de tijd die ze daar verbleven kregen ze zakgeld, kregen een voogd toegewezen via de Stichting Nidos, werden aan een advocaat toegewezen en moesten naar school (minderjarig). Ze werden ook opgevangen door het COA (Centraal Orgaan Asielzoekers). Na 5 jaar in Nederland kon met een geldige tijdelijke verblijfsvergunning een aanvraag worden gedaan voor een niet-tijdelijk verblijfsdoel, een "aanvraag vervblijfsvergunning voor onbepaalde tijd". Daar waren aardig wat documenten voor nodig.Bij afwijzing kon een asielzoeker bezwaar aantekenen.
Bij heel veel AMA's wezen advocaten op de vele mogelijkheden tot bezwaar. Dat had tot gevolg dat velen van hen nog steeds in Nederland wonen en nog steeds, met telkens andere redenen, nieuwe aanvragen kunnen doen. Elke keer heeft de IND de ruimte om een en ander in zes maanden te bekijken.

De asiel aanvraagformulieren zijn op de site van de IND te downloaden. Asielzoekers kunnen ze niet zelf invullen, omdat ze veel te ingewikkeld zijn uitgelegd. Goedhartige Nederlanders, die willen helpen, breken er ook hun hersens over.
Artsen, die bijlagen moeten invullen, worden moe van het steeds opnieuw invullen en beschrijven hoe mentaal slecht hun patiënt er aan toe is. Want dat dit zo is, moge duidelijk zijn. Tien jaar procederen en nog niets kunnen en mogen.

AMA's die tien jaar geleden hier kwamen en net niet onder de Pardonregeling van Rita Verdonk vielen, werden na hun achttiende verjaardag met wat zakgeld op straat gezet en moesten gaan zitten afwachten of hun nieuwe bezwaar gegrond werd verklaard. Hoe ze rond moesten komen, moesten ze zelf maar uitzoeken. Velen werden afhankelijk van meelevende gemeenten, sociaal ingestelde organisaties en kerken.

Na tien jaar procederen kan zo'n ex-AMA toch nog een afwijzing krijgen. Jaren heeft hij in Nederland gewoond, geleerd en zich de Nederlandse taal en gewoonten aangeleerd.De écht laatste mogelijkheid, die asielzoekers kunnen aangrijpen, is een brief sturen naar minister Leers. Die beoordeelt, op persoonlijke titel, hoe "schrijnend" het geval van deze mens is.
Iedereen kan nu ook de petitie van Groen Links tekenen voor het KINDERPARDON.

Aanvragen verblijfsvergunning, te downloaden via de site van de IND

 • Aanvraag verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd.
 • Aanvraag verblijfsvergunning regulier met MVV.
 • Aanvraag verblijfsvergunning regulier zonder MVV of wijziging verblijfsdoel

Bij de aanvraag moeten de nodige bijlagen worden meegestuurd, zoals:
 • Bijlage Toestemmingsverklaring medische gegevens.
 • Bijlage Verklaring omstandigheden (de reden van de aanvraag).
 • Bijlage fotokaart.
 • Bijlage, ingevuld door de medisch behandelaar(s).

Asiel aanvragen anno 2012

Na de nieuwe wet uit 2010 is voor asielzoekers na vier maanden duidelijk of ze mogen blijven al dan niet. Als nieuwe asielzoekers zich bij de IND melden, worden ze geregistreerd. Identiteit, nationaliteit en reisroute worden genoteerd. Ze worden opgevangen in een asielzoekerscentrum door Vluchtelingenwerk Nederland en voorbereid door een advocaat. Ondertussen worden hun identiteit en eventueel aanwezige documenten onderzocht.Dit wordt de AA genoemd, de Algemene Asielprocedure. Die duurt 8 dagen, eventueel verlengd tot 14 dagen. Is de zaak niet binnen deze tijd afgerond, ligt de beslissing over verblijf niet meer bij de IND, maar wordt een VA ( een Verlengde Asielprocedure).

Beoordeling door de IND

In het land van herkomst zijn betrouwbare informatiebronnen(!?) De informatiebronnen sturen zogenaamde Ambtsberichten. Daarin wordt beschreven welke groepen in het land risico lopen:
 • Politieke opposanten.
 • Critici van het regime (journalisten en intellectuelen).
 • Minderheidsgroeperingen (o.a. religieuze), alleenstaande vrouwen, kinderen.
Naast de ambtsberichten wordt de IND ook geadviseerd door de UNHCR (de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen bij de V.N.) en internationale organisaties die in het land van herkomst aanwezig zijn. Verder wordt er gekeken naar het beleid van andere landen.

Terugkeer naar het land van herkomst

Terugkerende asielzoekers worden geholpen door de DT&V (Dienst Terugkeer en Vertrek) en de IOM (Internationale Organisatie voor Migratie). De DT&V voert individuele gesprekken en bemiddelt bij het verkrijgen van vervangende reisdocumenten bij de diplomatieke vertegenwoordiger van het land van herkomst. Ook beoordeelt deze Dienst of men al dan niet kan terugkeren (medische problemen en schrijnende omstandigheden worden meegewogen!).De IOM zorgt voor een vliegticket en vergoedt de kosten van de vervangende reisdocumenten. Ook krijgt de terugkerende asielzoeker financiële ondersteuning.Gedurende de vier maanden die hij krijgt om zich voor te bereiden op de terugkeer, verblijft een asielzoeker in een VBL (vrijheidsbeperkende locatie).
Is het niet mogelijk vervangende reisdocumenten te verkrijgen, dan krijgt de asielzoeker een "buitenschuldverblijfsvergunning".
Voorwaarde voor dit alles is wel dat men meewerkt aan de gang van zaken.
© 2012 - 2017 Wilvdvleuten, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Uitgenodigde VluchtelingenHet asielbeleid is een hot issue in de Nederlandse media. Er is echter een groep waar maar weinig mensen aan denken in h…
Leesverslag De Asielzoeker, Arnon GrunbergHier overdenkt hij alles wat verloren is gegaan. “Zijn haren, zijn wangen, zijn neus, zijn ogen, zijn hele lichaam is na…
Het COA en de opvang van asielzoekersHet COA en de opvang van asielzoekersHet Centraal Orgaan opvang asielzoeker, kortweg bekend als het COA, vangt asielzoekers op. Dat gebeurt met rijksgeld. He…
Mauro krijgt geen verblijfsvergunning: CDA buigt voor PVVmijn kijk opMauro krijgt geen verblijfsvergunning: CDA buigt voor PVVEen meerderheid van de Tweede Kamer heeft op 1 november 2011 twee moties vanuit de oppositie verworpen, die opriepen de…
recensieDe asielzoeker zit soms in jouHij is al een zestal jaar verschenen, ‘De asielzoeker’, maar goedgeschreven boeken blijven actueel. Af en toe de lezers…
Bronnen en referenties
 • Voorlichting CDA over asielzoekers, Pardonregeling Groen Links, site van de IND, asielzoekers.

Reageer op het artikel "IND, dienst voor terugkeer en vertrek?"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Infoteur: Wilvdvleuten
Laatste update: 31-03-2012
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Politiek
Bronnen en referenties: 1
Schrijf mee!