De vijandige relatie tussen Iran en Israël

De vijandige relatie tussen Iran en Israël De relatie tussen Israël en Iran is de laatste jaren ronduit vijandig. Maar dit was niet altijd zo. Onder het regime van de Sjah onderhield Israël een zakelijke relatie waarbij er sprake was van militaire samenwerking. Maar er waren ook banden op economisch, sociaal en cultureel gebied. Sinds Khomeini aan de macht kwam in 1979 zijn de banden echter rigoureus verbroken en is sindsdien de relatie ronduit vijandig. Dieptepunt is de huidige dreiging van Iran om Israël te vernietigen met kernwapens ondanks dat er sprake is van een deal Iran en de 6 wereldmachten. Iran steunt ook het internationaal terrorisme, vooral de terreur tegen Israël via Hezbollah en Hamas. Sinds de Syrische burgeroorlog die in 2011 begon is Iran actief in Syrië. Het helpt daar niet alleen het Syrische regime maar richt ook militaire bases op in de buurt van de Israëlische grens. Ondertussen zijn er berichten dat Saoedi Arabië en Israël samenwerken om de groeiende invloed van Iran in het Midden-Oosten tegen te gaan.

De historische band tussen het Joodse volk en Iran

De Joodse gemeenschap van Iran is één van de oudste in de Diaspora met zijn wortels die teruggaan tot de 6e eeuw voor het begin van de gewone jaartelling, de tijd van de Eerste Tempel. De Joodse geschiedenis in de pre-islamitische periode van Iran is verweven met die van het naburige Babylon. Joodse kolonies waren verspreid van centra in Babylon tot Perzische provincies en steden zoals Hamadan en Susa. De Bijbelboeken van Esther, Ezra, Nehemia en Daniël geven een gunstige beschrijving van de relatie van de Joden tot de officiële regering en rechtbank. De Iraanse Joodse gemeenschap is de grootste Joodse gemeenschap in het Midden-Oosten buiten Israël en 2/3 van de Iraanse Joden woont tegenwoordig in de Iraanse hoofdstad Teheran.

Met de islamisering van het land en de omverwerping van de Sjah en de verklaring van een islamitische staat in 1979, verbrak Iran de betrekkingen met Israël en zorgde hij voor strikte controle over de Joodse instellingen in het land. Tegenwoordig is de Joodse bevolking van Iran - ongeveer 10.200 - de op een na grootste in het Midden-Oosten na Israël, maar de rapporten verschillen wat betreft de toestand en de behandeling van deze hechte gemeenschap, en de bevolking kan alleen worden geschat vanwege de isolatie van de gemeenschap.

De Sjah in Iran

In januari 1963 verklaarde de Sjah de uitvoering van de Witte Revolutie voor economische, sociale en culturele ontwikkeling van Iran en zocht daarbij contact met Israël. Dit leidde tot een grote uitbreiding van de banden met Israël, wier officiële status een 'Economische Missie' was. In de begin jaren 1969 was er zelfs een Israëlische ambassadeur in Teheran. Iran werd de grootste olieleverancier voor Israël en handelsrelaties werden uitgebreid. Ook op militair en technologisch gebied was sprake van samenwerking. In 1973-1974 bedroeg de export van Israël naar Iran 33 miljoen dollar en vier jaar later was dit 230 miljoen dollar. Veel Israëlische hoogwaardigheidsbekleders bezochten Iran in het geheim.

Echter als de relaties tussen beide landen sterker wordt, zo werd ook de propaganda van de religieuze oppositie onder leiding van ajatollah Khomeini. De Sjah werd beschuldigd van samenwerking met de zionisten om de Palestijnen te onderdrukken en om verspreiding van de Islam tegen te gaan.

Khomeini

Op 10 februari 1979 komt Khomeini aan de macht. Hij verbreekt alle relaties met Israël en stopt de olietoevoer. Ook dreigt hij Israël te vernietigen. 'De bevrijding van Jeruzalem' was één van de speerpunten van de Revolutie die Khomeini ontketende. In zijn oorlog tegen Irak noemde hij Saddam Hoessein een 'zionistische ongelovige'. Hij verklaarde ook de laatste vrijdag van de Ramadan als de 'dag voor de bevrijding van Jeruzalem'. Sinds Khomeini werden tevens de banden met de shiieten in Libanon aangehaald. Later zouden ze groeperingen als de Amal en Hezbollah steunen in hun strijd tegen Israël.

President Ahmenidjad

Van 3 augustus 2005 tot 3 augustus 2013 is president Ahmenidjad in Iran aan de macht. Hij voert de retoriek tegen Israël op. Hij ontkent de Holocaust en vindt dat Israël vernietigd moet worden. Ook start hij een nucleair programma. Naar eigen zeggen voor vreedzame energiedoeleinden. Maar de VS en Israël en de rest van de westerse wereld geloven hem niet. Ze denken dat hij kernwapens wil maken. Onder de dreiging van het westen probeert Iran vai de media terug te slaan door aan te tonen hoe sterk ze wel niet is. Een website verbonden met het Iraanse regime, claimt dat er meer dan 600 raketten op Israël gericht staan. Er zijn ook raketten gericht op Amerikaanse posities in Irak, volgens bronnen in de Islamitische Republiek. De raketten, Shihab-3s, zullen worden afgeschoten als Iran of Syrië wordt aangevallen. Niet zolang geleden heeft Israël Syrië aangevallen en daarbij een raketinstallatie vernietigd. Was dit een waarschuwing aan het adres van Iran? Volgens The Observer ging het om een dry run.

De Shihab-3s heeft naar het schijnt een bereik van 1.300 kilometer en is in staat om Israël te bereiken. Een aantal jaar geleden beweerde Iran de bereikbaarheid te hebben verhoogd naar 2.000 kilometer.

Het Assar Iran verhaal kan niet door onafhankelijke bronnen worden bevestigd, hoewel het informatie is dat eerder verscheen in de krant Qatari. Volgens dat verhaal zal Iran 600 raketten op Israël afschieten als Amerika Iran zal aanvallen. Volgens diplomatieke bronnen in Syrië waarschuwde Iran Israël en de VS dat het in staat is alle uitgekozen plekken in Israël te vernietigen.

Sancties tegen Iran

Frankrijk en Nederland hebben inmiddels een positie tegenover Iran verhard inzake diens weigering deel te nemen aan een inspectie programma van de VN betreffende het Iraanse nucleaire programma. Frankrijk en Nederland pleiten voor sancties als Iran niet meewerkt. Ze zien de nucleaire wapen van Iran als een echt gevaar voor de hele wereld.

Maar Mohammed El-Baradei, hoofd van de VN's Internationale Atoomenergie-agentschap, zegt dat het gebruik van geweld tegen Iran alleen overwogen kan worden als de VN daar toestemming voor geeft. "We moeten leren van de Irak oorlog, waarbij 700.000 mensen het leven hebben verloren op de achteraf gezien valse verdenking dat Irak nucleaire wapens had."

Israël: dreiging Iraanse aanval

Israël neemt de dreiging van Iran echter zeer serieus. Misschien moet in dat licht de mysterieuze aanval (Operatie Boomgaard) op Syrië op 6 september 2007 gezien worden. Israël zou hierbij een kernreactor vernietigd hebben. Het hoofd van de Israëlische luchtmacht, majoor-generaal Eliezer Shkedi wilde hier echter niet op ingaan. Maar de berichten hierover circuleren al rond, niet alleen in Israël, maar ook in Washington en andere plaatsen. De New York Times beschreef het doelwit als een plek met nucleaire installaties waarbij Noord Koreaanse technici betrokken zijn. Andere berichten speculeerden dat het om een Hezbollah konvooi ging, een rakettenfabriek of een terroristenkamp. Onder de verwarring die heerst zijn berichten van het Turkse leger die meldden dat twee brandstoftanks van een Israëlische straaljager, de Raam F15I (een Israëlische langeafstandbommenwerper), net over de grens van Turkije waren gevonden. De Raam F15I kan een afstand van 2000 kilometer overbruggen wanneer het zijn brandstoftanks dumpt. Dit voedt de gedachte dat het om een 'dry run' gaat voor Iran.

Inmiddels zijn er meer details bekend. De aanval op Syrië zou met 8 vliegtuigen zijn uitgevoerd, inclusief ultra-moderne F15s en F16s uitgerust met Maverick raketten en 500 pond bommen. Daarnaast vloog er een ELINT mee, een vliegtuig dat electronisch informatie verzamelt. De aanval was zo geheim dat zelfs de piloten niet wisten wat voor doel ze precies bombardeerden. Ze dachten dat het om een agrarisch onderzoekscentrum ging. Op 28 april 2010 verklaarde het hoofd van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA), Yukiya Amano, dat het doelwit inderdaad een in aanbouw zijnde nucleaire reactor was.

De boodschap van Israël lijkt in ieder geval duidelijk te zijn. Als de wereld Iran niet kan stoppen dan zal Israël zelf militair ingrijpen. De operatie tegen Syrië kan gezien worden als een 'dry run'.

Iran nucleaire deal 2015

Het nucleaire deal-kader van Iran was een voorlopig raamakkoord dat in 2015 werd gesloten tussen de Islamitische Republiek Iran en een groep van wereldmachten: de P5 + 1 (de permanente leden van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties - de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Rusland , Frankrijk en China plus Duitsland) en de Europese Unie. Volgens de gezamenlijke verklaring in Zwitserland bereikten de P5 + 1-landen en Iran overeenstemming over een kader voor een deal. Volgens dit kader zou Iran zijn nucleaire faciliteiten herontwerpen, converteren en verminderen en het Aanvullend Protocol (met voorlopige toepassing) accepteren om alle nucleair-gerelateerde economische sancties op te heffen, waardoor tientallen miljarden dollars aan inkomsten uit olie en bevroren activa vrijkomen.

VS stapt in 2018 uit atoomakkoord met Iran, stelt sancties opnieuw in

De Verenigde Staten trekken zich terug uit de atoomdeal met Iran. Dat heeft president Trump op 8 mei 2018 bekendgemaakt in het Witte Huis. De Amerikanen stellen hun sancties tegen Iran opnieuw in. De deal uit 2015 maakte het Iran volgens Trump mogelijk door te gaan met het verrijken van plutonium en dus het ontwikkelen van een kernwapen. "Deze rampzalige overeenkomst gaf het land miljarden dollars. We hebben bewijs dat Irans belofte om op te houden met het maken van een kernwapen een leugen was, zoals Israël afgelopen week liet zien." Trump noemde Iran de belangrijkste staatssponsor van terreur.

Iran stapt in 2019 deels uit atoomakkoord

Iran trekt zich op 8 mei 2019 gedeeltelijk terug uit het atoomakkoord van 2015. President Rohani heeft volgens staatspersbureau Isna zijn besluit bekendgemaakt in een brief aan China, Duitsland, Frankrijk, de EU, Groot-Brittannië en Rusland. Deze landen waren betrokken bij de deal waarin werd afgesproken dat Iran het verrijken van uranium zou beperken in ruil voor het opheffen van sancties. Rohani schrijft dat Iran weer uranium zal gaan verrijken als er niet binnen 60 dagen nieuwe atoomafspraken zijn gemaakt en de stof zelf zal houden en niet zal verkopen, zoals in het akkoord is vastgelegd.

Iran sponsort terrorisme - o.a. Hezbollah, Hamas, de Islamitische Jihad en Al-Qaida

Iran is de beschermer - geestelijk en financieel - voor de meeste islamitische militanten van de regio. Het is het Iraanse model van revolutie, de instelling van de islamitische wet en de antiwesterse filosofie die de retoriek van veel extremistische groepen karakteriseren. En het is Iraans geld dat vaak betaalt voor de wapens, training en literatuur die de ruggengraat vormen van islamistisch extremistisch geweld. De Verenigde Staten hebben Iran aangewezen als staatssponsor van het terrorisme in 1984. Volgens het rapport van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken over terrorisme, "was Iran bekend om de Islamitische Revolutionaire Garde-Quds Force (IRGC-QF) en door terroristische opstandelingengroepen te gebruiken voor zijn buitenlandse beleidsdoelen, ook biedt het dekking voor inlichtingenoperaties en ondersteunt het terroristische en militante groepen." Zo steunt Iran de Palestijnse terreurorganisaties Hamas en de Islamitische Jihad om aanslagen te plegen tegen Israël. Ook levert Iran wapens aan Hezbollah via Syrisch grondgebied. Sinds 2010 zijn in meer dan 20 landen aanslagen gepleegd waarbij Iran betrokken is. Volgens de Amerikaanse inlichtingen dienst levert Iran ook diensten aan Al-Qaida en is deze beweging actief in Iran.

Iran verspreidt antisemitisme

Eén van de belangrijkste wapens die Iran tegen Israël gebruikt is het verspreiden van antisemitisme. Ondanks het gif en de schade ervan op de lange termijn besteedt de internationale gemeenschap er weinig aandacht aan.

De belangrijkste punten:
 • Iraans antisemitisme wordt door de staat gesponsord en heeft als doel de vernietiging van de staat Israël.
 • Een belangrijk motief van dit beleid is de officiële ontkenning van de Holocaust uit een verlangen om het recht van Israël op
 • bestaan ​​en legitimiteit te ondermijnen.
 • Het Iraanse regime werkt actief aan het exporteren van antisemitisme en aanmoediging van de ontkenning van de Holocaust. Het doet dit onder andere door het gebruik van staats gesponsorde media zoals televisie, websites en films, evenals internationale forums, boekenbeurzen en wedstrijden die het organiseert.
 • Iran werkt samen met rechts en links extremisme om over de hele wereld antisemitisme aan te moedigen.
 • Iraans antisemitisme bevat ook gewelddadige elementen.
 • Iraans antisemitisme rust op een religieus en ideologisch platform en op de leer van Khomeini.
 • Er is actie vereist om het bewustzijn van de internationale gemeenschap te doordringen van de gevaren van het Iraanse antisemitisme en om het volledig te veroordelen en af ​​te wijzen, met name in het licht van de Iraanse verklaringen waarin wordt opgeroepen tot vernietiging van de staat Israël.

Iran en Israël

Legenda
A. Israël
B. Iraanse troepen in Syrië
C. Iran

Iran actief in Syrië - Israël bombardeert Iraanse bases in Syrië

Sinds 15 maart 2011 woedt in Syrië een burgeroorlog. Het Syrische regime voert strijd tegen opstandige groepen onder de Syrische bevolking. Ook voert het strijd tegen IS. Het Syrische regime wordt hierbij geholpen door Rusland en Iran. Dit laatste land heeft van de situatie gebruik gemaakt om haar invloed in Syrië te vergroten. Iran wil zich vooral vestigen langs de grens met Israël op de Golan. Zo heeft Iran naast Libanon (via Hezbollah) nog een ander front tegen Israël. De Joodse staat probeert te voorkomen dat Iran voet aan de grond krijgt in Syrië en bombardeert regelmatig doelen van Hezbollah en Iran in Syrië. Het gaat daarbij vooral om wapenkonvooien van Iran richting Libanon om Hezbollah van wapens te voorzien. Maar ook pogingen van Iran om bases te bouwen in Syrië worden door Israël ondermijnt met bombardementen.

Het politieke establishment van Israël maakt zich begin 2018 in toenemende mate zorgen over militaire ontwikkelingen aan de noordgrens. Het veiligheidskabinet heeft in 2017 vele malen vergaderd en gesproken over de aanwezigheid van Iran in Syrië en Libanon, en met name hoe Israël zou moeten omgaan met de veranderingen die plaatsvinden aan de grens met Syrië. Een recente staakt-het-vuren-overeenkomst tussen de VS, Rusland en Jordanië biedt de Iraanse milities de mogelijkheid op slechts drie mijl afstand van de Israëlische grens aanwezig te zijn. Bovendien geeft een rapport uit 2017 aan dat Iran een permanente militaire basis buiten El-Kiswah aan het oprichten is, gelegen op 14 kilometer (8 mijl) ten zuiden van Damascus. De Syrische strijdkrachten, gesteund door Iran gesteunde milities, zijn dieper in de laatste door rebellen ingesloten enclave in de buurt van een strategisch grensgebied met Israël en Libanon doorgedrongen. Via publieke diplomatie is Israël zeer actief, voornamelijk op het diplomatieke front, ter waarschuwing van het gevaar van de aanwezigheid van Iran dichtbij de Israëlisch-Syrische grens. Premier Benjamin Netanjahoe is zelf betrokken bij deze campagne - en heeft in 2017 en begin 2018 veel gesprekken gevoerd met leiders uit heel Europa - zowel uit grote landen zoals Groot-Brittannië en Duitsland als die uit kleinere landen. Netanjahoe beschrijft in zijn gesprekken met deze leiders de situatie, schetst de veiligheidsbeoordelingen van de problemen die zich kunnen voordoen aan de grens en die een aanzienlijke bedreiging vormen voor Israël, en vraagt om hun steun in deze kwestie. Daarnaast worden gesprekken gevoerd met leden van de Amerikaanse overheid. In deze context heeft Netanjahoe onlangs bij het Saban Forum in Washington gezegd: "We zullen niet toestaan dat dit regime zich militair in Syrië verschanst zoals het probeert te doen met het uitdrukkelijke doel onze staat uit te roeien."

Iraanse geheime dienst actief in Israël (Judea en Samaria)

Israëlische veiligheidsdiensten (ISA) en het leger hebben in 2017/2018 een spionage- en rekruteringsinfrastructuur blootgelegd die wordt beheerd door Iraanse geheime dienst in Judea en Samaria en die is ontwikkeld en gefinancierd door een Iraanse werknemer die in Zuid-Afrika woont. De belangrijkste gearresteerde terrorist is Mohammed Maharmeh, 29, een inwoner van Hebron en student computertechnologie. Maharmeh werd gerekruteerd voor de Iraanse geheime door zijn neef Bachar Maharma, die uit de Hebron regio komt en de laatste jaren in Zuid-Afrika heeft gewoond. Als onderdeel van het ISA-onderzoek werd onthuld dat de Iraanse inlichtingendienst Zuid-Afrika had gebruikt als een belangrijke arena voor het opsporen, rekruteren en exploiteren van agenten tegen Israël in Judea en Samaria. Mahrama werkte in opdracht van de Iraanse inlichtingendienst en investeerde aanzienlijke inspanningen in het rekruteren van activisten uit Judea en Samaria en Israël om spionage- en terreurmissies uit te voeren voor de Iraniërs. In deze context profiteerde Bachar van de reis van Mahramah naar Zuid-Afrika in 2015, en rekruteerde hem voor Iraanse activiteiten. Bachar introduceerde Mohammed zelfs meerdere keren bij Iraanse functionarissen, van wie sommigen vooral uit Teheran kwamen om hem te ontmoeten. Een aantal missies werd uitgevoerd om terreur tegen Israëlische doelen te promoten: een zelfmoordterrorist rekruteren, een cel werven om aanvallen uit te voeren, training in munitie en sloop, een computerwinkel in de Hebron regio openen, de winkel fotograferen en afbeeldingen overbrengen naar Bachar en de Iraniërs. Het is mogelijk dat het doel van de Iraniërs in deze operatie was om een basis in Hebron te vestigen voor het verzamelen van inlichtingen. Bovendien kreeg Maharmeh de opdracht een Israëlische Arabische burger te werven die in Israël kon fotograferen. Een andere missie waarmee hij belast werd, was het overmaken van Israëlische simkaarten en geld. Naar inschatting van de Israëlische geheime diensten zullen deze maatregelen worden gebruikt voor aanslagen in Israël. Naast de missies die hij ontving, rekruteerde Mohammed Maharmeh twee terroristen van Hebron om een terreurcel op te richten: Nur Maharma en Dia Serahna, beiden 22 jaar oud. Ondervraging bracht aan het licht dat de twee samen met Muhammad Maharma hadden afgesproken om onder Iraanse leiding in een terroristische groep te opereren en ontvingen $ 8000 in ruil voor hun activiteiten voor de Iraniërs. Naast de informatie die tijdens het onderzoek werd verzameld, bleek dat Maharma werd gevraagd om Israëlische inwoners, inclusief journalisten, te rekruteren met het oog op hun toegang tot verschillende plaatsen in Israël, met de nadruk op officiële locaties.

Premier Benjamin Netanjahoe heeft op 3 januari 2018 gereageerd op het verijdelen van een door Iran gesponsord terroristisch netwerk: "Het Israel Security Agency (ISA) heeft, met de hulp van de IDF, een terroristisch netwerk in Judea en Samaria ontmaskerd dat opereerde onder de bescherming van de Iraanse inlichtingendiensten. Dit is niet de eerste keer. Ze proberen verschillende methoden, en in verschillende gebieden om de staat Israël aan te vallen, ik ben blij dat de ISA en onze veiligheidsdiensten erin zijn geslaagd het te verijdelen.” "Ik zou het onder uw aandacht willen brengen dat Iran terrorisme tegen de staat Israël gebruikt, niet alleen met de hulp van terroristische bewegingen zoals Hamas, Hezbollah en de Islamitische Jihad, maar ook probeert terroristische acties te organiseren binnen de staat Israël en tegen de burgers van Israël.”

In juli 2019 werd bekend dat de Israëlische veiligheidsdiensten opnieuw een spionagenetwerk van Iran heeft opgerold. Iran probeerde vanuit Syrië via internet Israëliërs en Arabieren te benaderen met het verzoek om informatie te geven.

Mossad houdt situatie in Iran goed in de gaten

Terwijl Iran in Israël actief is, is Israël ook al jaren in Iran actief via de Mossad. Doel van Israël is niet om het regime omver te werpen maar om Iran in de gaten te houden. Het Iraanse regime breidt zijn invloed in het Midden-Oosten uit, waarschuwde de Israëlische chef buitenlandse inlichtingendeskundige op een vergadering van het ministerie van Financiën op 9 januari 2018. Yossi Cohen, hoofd van de Mossad, zei dat Teheran voet aan de grond krijgt in het Midden-Oosten, met weinig tegenwerking. "De Iraniërs verspreiden zich met een enorme kracht over het Midden-Oosten en er is weinig weerstand tegen", zei Cohen. Iran is op schema "om zijn droom te verwezenlijken van het creëren van een land- en luchtbrug waardoor ze troepen in het Midden-Oosten kunnen plaatsen." Israël, vervolgde Cohen, volgt de bewegingen van Iran nauwlettend in binnen- en buitenland, met activa die actief zijn binnen de Islamitische republiek. "We hebben ogen en oren, zelfs binnen Iran." Het hoofd van de Mossad voegde eraan toe dat, hoewel hij niet geloofde dat de huidige burgerlijke onrust in Iran waarschijnlijk het regime zal omverwerpen, een massale sociale beweging dit mogelijk in de toekomst wel zou kunnen doen. "De gemiddelde Iraanse burger protesteert vanwege de [moeilijke] economische situatie en de verwachting dat president Hassan Rouhani de economie zal verbeteren. Dat is wat hen op straat heeft gebracht.” "We hoeven niet te speculeren, hoewel ik natuurlijk heel blij zou zijn met een sociale revolutie in Iran. Dat is iets dat misschien in de toekomst kan gebeuren."

Saoedi Arabië en Israël werken samen om de groeiende invloed van Iran in het Midden-Oosten tegen te gaan

Er komen eind 2017 en begin 2018 steeds meer berichten naar buiten dat Israël en Saoedi Arabië samenwerken om de groeiende invloed van Iran in het Midden-Oosten een halt toe te roepen. De Zwitserse krant Basler Zeitung meldt op 8 januari 2018 dat Israël en Saudi-Arabië samenwerken om de groeiende aanwezigheid van Iran in het Midden-Oosten te bestrijden. Volgens het rapport werken de twee landen aanzienlijk samen op het gebied van militaire kwesties en veiligheid op strategische kwesties, ondanks het feit dat ze geen open diplomatieke banden hebben. Een ander rapport meldt dat de gedeelde interesse in het voorkomen dat Iran zichzelf vestigt in het Midden-Oosten met een landcorridor naar de Middellandse Zee ertoe heeft geleid dat de Saoedi's hebben gedebatteerd over de aankoop van Israëlisch gemaakte militaire uitrusting en verdedigingssystemen. Basler Zeitung beweert ook dat Riyad Israël verzocht heeft om de mogelijkheid te onderzoeken om antitankverdedigingssystemen en het Iron Dome anti-raketsysteem te kopen, onder meer door derden. Het Zwitserse rapport meldt ook dat inlichtingenfunctionarissen uit beide landen in oktober 2017 bijeen zijn gekomen om de samenwerking aan te halen en dat er een extra bijeenkomst was tussen de inlichtingendiensten van beide landen. Er zijn de laatste tijd vaker berichten dat Israël en Saoedi Arabië samenwerken. Israël heeft dit officieel bevestigd (via een minister en via de opperbevelhebber van het leger) maar Saoedi Arabië ontkent de samenwerking met Israël. In november 2017 gaf de stafchef van IDF, Gadi Eizenkot, een interview aan de Saoedische nieuwssite Elaph, waarin stond dat "de echte en grootste bedreiging in de regio Iran is, dat drie belangrijke kwesties heeft waarop moet worden gereageerd. Ten eerste het nucleair programma, dat tijdelijk is bevroren, maar er bestaat geen twijfel over de intenties van Iran om nucleaire vermogens te bereiken. Ten tweede dat Iran haar invloed uitoefent op verschillende regio's in het Midden-Oosten. En ten derde dat Iran wapens levert [aan volmachten] om missies uit te voeren, zoals Hezbollah , de Houthi's en de Islamitische Jihad.

Iran blijkt door te gaan met kernwapenprogramma volgens inlichtingen van de Israëlische geheime dienst

Op de laatste dag van januari 2018 hebben Mossad-agenten ingebroken in een geheim gewelf aan de rand van Teheran. Ze vinden daar het nucleaire archief van Iran, inclusief geheime documenten over geheime testen, een plan om 5 atoombommen te fabriceren en een foto van Iraanse wetenschappers buiten een nucleaire faciliteit. Ze weten het materiaal mee te smokkelen naar Israël waar het wordt bestudeerd. Op 30 april 2018 maakt de Israëlische premier Netanjahoe een deel van de gevonden geheime documenten aan de wereld openbaar. Iran blijkt de wereld te misleiden en gewoon door te werken aan het fabriceren van atoomwapens ondanks de nucleaire deal die het land had gesloten met 6 grootmachten.

Mossad-agenten doen inbraak

Bij de inbraak van het Iraanse gebouw op 31 januari 2018 stuiten de Mossad-agenten op 32 gigantische kluizen die elk 2,7 meter hoog zijn. De kluizen staan op containers met wielen. Om bij de documenten te komen moeten de agenten twee deuren forceren - een zware ijzeren deur in de faciliteit en nog een ijzeren deur met een alarmsysteem en camera's aan de buitenmuur van de faciliteit. Achter de deuren bevinden zich de geheime documenten. Slechts een handjevol Iraniërs weet hiervan. De agenten weten het alarm uit te schakelen en de ijzeren deur te forceren. Er is niet veel tijd om alle kluizen te doorzoeken. Ze openen minder dan 10 kluizen en zoeken naar 3 soorten mappen:
 1. correspondentie tussen Iran en het Internationale Atoomenergie Agentschap
 2. details over de bouw van nucleaire sites en de aanschaf van nucleaire apparatuur
 3. het ontwerp en de productie van de kernkop (die nooit is voltooid)

De agenten doen nog een ontdekking: cd's, dvd's en computerschijven. De agenten krijgen van het Israëlische commandocentrum de opdracht om alles mee te nemen. Ze verlaten ongezien het magazijn. Wanneer de inbraak wordt ontdekt gaan ongeveer 12.000 Iraanse beveiligingspersoneel op jacht naar een poging om erachter te komen wie het nucleaire archief onder hun neus heeft gestolen. Toch lukt het de Mossad-agenten om al het materiaal uit Iran te smokkelen.

Documenten worden bestudeerd

Na een paar weken arriveert het materiaal in Israël en bestuderen vertalers, experts en analisten de documenten. De agenten hebben 114 mappen met meer dan 55.000 pagina's geschreven materiaal uit Iran meegenomen. De meeste informatie bevindt zich echter op de 182 schijven. De Iraniërs documenteren alles: de uitrusting, de constructie van geheime fabrieken en locaties, de experimenten, gedetailleerde presentaties over de voortgang van het project, doelen en stadia, en zelfs zichzelf tijdens nucleaire experimenten. Het is duidelijk dat de misleiding op staatsniveau plaatsvindt ondanks ontkenning door Iran. Het door Israël verkregen materiaal biedt duidelijkheid over de programma's die Iran de laatste decennia uitvoert en ook dat Iran zich niet houdt aan het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens (NPV) dat Iran heeft ondertekend en dat de IAEA niet heeft gehandhaafd.

Catherine Ashton, P5 + 1 en Iraanse ministers van Buitenlandse Zaken in de onderhandelingen in Genève / Bron: U.S. Department of State from United States, Wikimedia Commons (Publiek domein)Catherine Ashton, P5 + 1 en Iraanse ministers van Buitenlandse Zaken in de onderhandelingen in Genève / Bron: U.S. Department of State from United States, Wikimedia Commons (Publiek domein)

Internationale gemeenschap reageert met de opmerking "oud nieuws" op de Mossad ontdekking

Nadat premier Netanjahoe op 30 april 2018 de Mossad actie wereldkundig maakt reageert de internationale gemeenschap in eerste instantie koeltjes. Het zegt dat het “oud nieuws” is maar kan niet verklaren waarom Iran dan zo'n uitgebreid archief erop nahoudt.

Robert Kelley, nucleair ingenieur en voormalig inspecteur van de IAEA, vertelde de Times: "De documenten laten zien dat deze mannen aan nucleaire bommen werkten." Inderdaad toonden de documenten aan de journalisten aan dat de Iraniërs hadden gewerkt om systematisch de componenten samen te voegen die nodig waren om wapens te produceren, waarmee werd bewezen dat ze hadden gelogen toen ze beweerden alleen geïnteresseerd te zijn in kernenergie voor vreedzame doeleinden. The Times merkte op dat het programma, Project Amad, ook "groter, verfijnder en beter georganiseerd was" dan de meesten geloofden in 2003, toen het project eindigde.

De Times meldt: De documenten detailleerden de uitdagingen van het integreren van een kernwapen in een kernkop voor de Shahab-3, een Iraanse raket. In één document werden sites voorgesteld voor mogelijke ondergrondse kernproeven en werden plannen beschreven om een ​​eerste reeks van vijf wapens te bouwen. Niks werd gebouwd, mogelijk omdat de Iraniërs bang waren om betrapt te worden, of omdat een campagne door Amerikaanse en Israëlische inlichtingendiensten om de inspanning te saboteren, met cyberaanvallen en onthullingen van belangrijke faciliteiten, zijn tol eiste.

De documenten bevatten ook informatie over de militaire basis van Parchin in de buurt van Teheran. Deze site werd ervan verdacht de locatie te zijn van geheime nucleaire experimenten. De Iraniërs hebben het gebouw leeggemaakt en het hele gebied ontsmet door tonnen grond te verwijderen om sporen van nucleaire besmetting te verwijderen voordat het hoofd van de IAEA in 2015 kon bezoeken. De journalisten werden foto's getoond die in Parchin werden genomen, waaronder enkele met een gigantische metalen kamer gebouwd om explosieve experimenten uit te voeren die nodig zijn om kernwapens te ontwikkelen.

Sommige documenten noemden ook uranium deuteride, een vorm van uraniummetaal waarvan het enige doel het maken van nucleaire wapens is, die gebruikt zouden kunnen zijn om neutroneninitiatoren te maken. Deze apparaten kunnen worden gebruikt om een ​​bom te laten ontploffen.

Hoewel veel van de informatie in de door journalisten onderzochte documenten al bekend was, merkte de Washington Post op: "Wat nieuw is, is de bijzonderheid, waarvan sommige opzienbarend is, over de verfijning van de nucleaire inspanningen van Iran, en hoe ver de wetenschappers van Iran zijn voortgeschreden vóór het project werd op ijs gezet. " Een Israëlische functionaris zei tegen de Post dat de documenten verklaren waarom de [nucleaire deal] voor ons erger is dan niets, omdat het belangrijke delen van het nucleaire programma laat liggen.

Voorstanders van de deal zeggen dat de gestolen documenten de noodzaak ervan versterken. "We stonden precies aan de [onderhandelingstafel] omdat we wisten dat Iran ambities had om een atoombom te bouwen, en we wilden een verifieerbare overeenkomst om die ambities te blokkeren," zei Jake Sullivan, een voormalig functionaris van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Al vele jaren verzamelen Israël, de Verenigde Staten, Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland inlichtingen over het Iraanse nucleaire project. Een deel daarvan is aan het IAEA gegeven in de hoop dat die er iets meedoet. Eind 2015 publiceerde Amano, hoofd van het IAEA, een rapport dat praktisch de Iraanse ontkenning van het ooit hebben van een militair nucleair project accepteerde. Nu, in het licht van het materiaal ontdekt door de Mossad, lijkt het erop dat zijn rapport gebaseerd is op onjuist informatie. Met uitzondering van de VS (en natuurlijk Israël) lijkt het erop dat de wereld niet beïnvloed is door de ontdekkingen en Amano zelf heeft zich stil gehouden.

Hoe en wanneer begint Iran met haar nucleaire programma?

Het geheime militaire nucleaire programma van Iran krijgt gestalte in 1992 of 1993. Iran verwerft kennis van de Pakistaan, Abdul Qadeer Khan, en later van andere elementen waaronder Chinezen. Israël waarschuwt de internationale gemeenschap voor de bouw van de nucleaire verrijkingsfaciliteit, dus besluit Iran het te ontmantelen en er nog een voor in de plaats te bouwen, de nucleaire faciliteit van Natanz (Kashan).

Israël waarschuwt de internationale gemeenschap, maar deze doet niets. Ook de VS aarzelt lange tijd. Pas wanneer de banden tussen Israël en de VS worden aangehaald en de Mossad meer informatie levert gaat de VS handelen.

IR-40 faciliteit in Arak / Bron: Nanking2012, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)IR-40 faciliteit in Arak / Bron: Nanking2012, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)

Het AMAD Project

Iran zet ondertussen een geheim militair programma op om een atoombom te ontwikkelen. Dit is het AMAD Project. Uit het archiefmateriaal dat Israël heeft blijkt dat het Iraanse leiderschap achter het project zit, hoewel er geen directe instructies zijn van de Opperste Leider Ayatollah Ali Khamenei. Doel van het project is om 5 kernkoppen te ontwikkelen die met de Shahab 3-raket kunnen worden afgeschoten. Professor Mohsen Fakhrizadeh is het brein achter het programma. Ten tijde van premier Ehud Olmert staat deze professor op de liquidatielijst van de Mossad. Maar blijkbaar is besloten om de liquidatie niet uit te voeren. Er zijn mensen in Israël die dit een vergissing vinden. Een aantal andere Iraanse wetenschappers die betrokken zijn bij het project zijn wel omgebracht door de Mossad.

De nucleaire sites

In de documenten die Israël in handen heeft staan ook plaatsen en locaties waar het nucleaire complot is ontworpen. Iran is op zoek naar een ondergrondse nucleaire testsite, maar dan moet eerst de bom gemaakt worden dat in 2018 nog steeds niet is gebeurd. Er is wel geëxperimenteerd met kleine explosieven om metingen te verrichten.

Israël heeft nieuwe informatie ontdekt over de site in Fordow dat onderdeel uitmaakt van het Ghadir-project (een andere codenaam voor het Iraanse geheime nucleaire programma). Ook blijkt uit de documenten dat Iran fraudeert met de testfaciliteit Parchin dat de IAEA na lang aandringen mocht bezoeken van Iran maar toen al was opgeruimd.

De experimenten

De documenten bewijzen ook dat Iran experimenten uitvoert ondanks dat het land dat ontkent. Het archiefmateriaal bevat veel tekeningen, presentaties, geschreven documenten en foto's hierover. Niet alleen technische afbeeldingen, maar ook foto's van de nucleaire wetenschappers zelf. Veel van deze foto's registreren de nucleaire experimenten.

De cover-up: het SPND-project

Iran doet er alles aan om de projecten verborgen te houden. De documenten uit het archief beschrijven hoe de algemene beslissing om een project te sluiten en een ander te heropenen in augustus en september 2003 een complex bureaucratisch proces is. Het doel van dit alles is om de wereld te misleiden en een project te ontwikkelen dat zal worden voortgezet waar het AMAD-project is gestopt. Het nieuwe project uit 2004 heet "het SPND-project" en is opener dan het AMAD-project. Het is enerzijds open voor de buitenwereld zodat het de Iraniërs toestaat te beweren dat het nucleaire programma bedoeld is voor vreedzame doeleinden (geneeskunde, enz.), en anderzijds geheim, waardoor Iran door kan gaan met het ontwikkelen van kernwapens. SPND is overigens nog steeds actief in 2018.

Nucleaire deal

In 2015 wordt de nucleaire deal ondertekend. Teheran probeert het nucleaire programma te verbergen. De Iraniërs verzamelen informatie van talloze sites, waaronder privéarchieven en al het materiaal van het AMAD-project, en verzamelen het in het archief van het Ministerie van Defensie. Omdat ze een inspectie van het IAEA vrezen verplaatsen ze het archief in 2016 naar een afgelegen buitenwijk van Teheran. De faciliteit wordt nauwelijks bewaakt om geen aandacht te trekken. De bewakers die wel aanwezig zijn weten niet wat ze beschermen.

De Israëlische inval

De Mossad plant haar operatie begin 2017 zorgvuldig. Hoofd van de Mossad, Yossi Cohen, bepaalt dat materiaal fysiek in beslag moet worden genomen. Dit heeft twee redenen: (1) om te voorkomen dat agenten lang in het gebouw moeten verblijven en (2) om te voorkomen dat Iran gaat zeggen dat de documenten vervalst zijn. De hele operatie duurt ruim een jaar en honderden mensen van de Mossad doen mee. De inbraak zelf wordt door 24 Mossad-agenten uitgevoerd. Ze verkennen het gebied meerdere nachten en slaan in de avond van 31 januari 2018 met succes toe. Premier Netanjahoe presenteert de resultaten op 30 april 2018.

Voormalige Israëlische minister van energie verdacht van spionage voor Iran

Op 18 juni 2018 is bekend geworden dat in mei 2018 de Israëlische binnenlandse veiligheidsdienst Shin Beth en de politie voormalig minister van energie Gonen Segev hebben gearresteerd. Hij wordt verdacht van spionage voor Iran. De contacten tussen Segev en de Iraanse geheime dienst dateren al vanaf 2012. Over de hele wereld heeft Segev Iraanse geheime agenten ontmoet in hotels en appartementen die gebruikt worden door de Iraanse geheime dienst. Hij gaf zijn operatoren informatie met betrekking tot de energiemarkt, beveiligingssites in Israël, gebouwen en functionarissen in Israëlische politieke en veiligheidsinstanties, en meer. Segev bleef banden onderhouden met Israëlische burgers met betrekking tot de veiligheid van Israël en de buitenlandse betrekkingen. Hij bracht ze in contact met de Iraanse agenten door hen als onschuldige bedrijfsagenten te presenteren.

Oorlog tussen Israël en Iran 2018-2020

Na een directe confrontatie tussen Iran en Israël op 10 februari 2018 lijkt een grote oorlog tussen beide landen onvermijdelijk. Volgens de IDF is het een kwestie van tijd. Iran is vastbesloten troepen in Syrië te plaatsen en Israël wil dat niet. Iran schond op 10 februari 2018 het Israëlische luchtruim door met een drone vanuit Syrië over de Golan te vliegen. De drone werd door een Israëlische Apache helikopter uit de lucht geschoten. De Israëlische luchtmacht (8 gevechtsvliegtuigen) voerde vervolgens luchtaanvallen uit op de basis van waaruit de drone was vertrokken. Ook vernietigde de Israëlische luchtmacht (IAF) een groot deel van het Syrische luchtverdedigingssysteem. Het verloor daarbij wel een F-16 die door het Syrische leger boven Galilea uit de lucht werd geschoten. De twee Israëlische piloten konden zich met de schietstoel in veiligheid brengen. In totaal viel de IAF 12 doelen in Syrië: 8 Syrische en 4 Iraanse doelen. Er zijn minstens 6 doden bij gevallen. Maar Arabische media spreken over mogelijk nog veel meer doden. Tijdens een veiligheidsconferentie in München op 18 februari 2018 heeft premier Netanjahoe gezegd dat Israël niet alleen de proxies van Iran zal aanvallen maar ook Iran zelf zal aanpakken.

Satellietbeelden tonen Iraanse raketbasis in Syrië

Op woensdag 28 februari 2018 werd bekend dat Iran in Jabal ash Sharqi, acht mijl ten noordwesten van de Syrische hoofdstad, een raketbasis heeft. Dit hebben satellietbeelden van de Earth Remove Observation Satellite van ImageSat International aangetoond. Vermoedelijk worden daar korte- en middellangeafstandsraketten opgeslagen.

Iran dreigt Israël aan te vallen

Het Russische ministerie van Defensie beschuldigde Israël van het bombarderen van een luchtmachtbasis in Syrië op 9 april 2018, dat meldde het Russische persagentschap Interfax. Rusland zei dat Syrische luchtverdedigingssystemen vijf van de acht raketten neerhaalden die zijn afgevuurd door twee Israëlische F-15 gevechtsvliegtuigen vanuit het Libanese luchtruim. Israël heeft geen commentaar gegeven. Bij de luchtaanval zijn in ieder geval 11 doden gevallen, waaronder 4 Iraanse soldaten. Iran heeft om die reden gedreigd om Israël aan te vallen. Het incident valt samen met de dreiging van de VS om Syrië aan te vallen in verband met het gebruik van chemische wapens door het Syrische leger. Rusland heeft op haar beurt gezegd raketten van de VS te zullen onderscheppen en lanceerinstallaties van de VS aan te vallen. In Israël wordt druk gespeculeerd over een grote oorlog waarbij Israël dreigt om het regime van Assad om ver te werpen als Iran besluit om Israël aan te vallen.

Iran gaat directe confrontatie aan met Israël

Op 17 april 2018 is bekend geworden dat Israëlische veiligheidsfunctionarissen er vanuit gaan dat Iran uit is op een directe confrontatie met Israël. Iran is zich volop aan het voorbereiden in Syrië. Volgens een rapport van Channel 10 waarin Israëls veiligheidsorganisatie wordt genoemd, hebben de Iraanse strijdkrachten in Syrië, geleid door de Quds Force van de Revolutionaire Garde onder leiding van majoor generaal Qasem Soleimani, hun invloed in Syrië de afgelopen jaren tijdens de Syrische burgeroorlog verstevigd om het Assad-regime te beschermen tegen opstandige rebellengroepen en radicale soennitische terreurgroepen, waaronder ISIS.

Iraanse doden bij vermeende Israëlische aanval op 8 mei 2018

Bij een vermeende Israëlische aanval in de avond van 8 mei 2018 nabij Damascus is een Iraanse basis aangevallen. Hierbij zijn minstens 8 Iraniërs om het leven gekomen volgens een Syrische monitor groep (in totaal wordt gesproken van minstens 15 doden). De aanval vond plaats nadat aan de grens met Israël "ongewone activiteit" plaats vond van Iraanse troepen. De IDF (het Israëlische leger) besloot daarop de schuilkelders in gereedheid te brengen. Ook vlogen veel Israëlische gevechtsvliegtuigen en helikopters boven de Golan. Eerder op de avond had president Trump medegedeeld dat de VS zich terugtrok uit de Iran deal.

Iran schiet raketten af op de Golan (10 mei 2018)

Iraanse troepen hebben op 10 mei 2018 vanuit Syrië raketten op Israëlische militaire doelen op de Golanvlakte afgevuurd, zegt het Israëlische leger. De meeste Iraanse raketten zijn onderschept en de schade is minimaal, aldus het leger. Syrische staatsmedia melden dat Israël als reactie tientallen raketten heeft afgevuurd richting Syrië. Er zouden raketten zijn onderschept, maar er zijn ook wapenopslagplaatsen en een radarinstallatie vernietigd. Iran zou met de aanval wraak hebben willen nemen op de raketaanval gisteren op een militaire basis in Syrië.

Israëlische luchtmacht bestookt doelen in Syrië (10 mei 2018) - bijna gehele Iraanse militaire infrastructuur in Syrië vernietigd

De Israëlische minister van defensie Avigdor Lieberman meldt dat bij de Israëlische aanval op 10 mei 2018 bijna de gehele Iraanse militaire infrastructuur in Syrië is vernietigd. Rusland meldt dat de Israëlische luchtmacht 28 gevechtsvliegtuigen (F-15 en F-16) heeft ingezet tijdens de operatie. Ze schoten ongeveer 60 raketten af. De IDF heeft de volgende doelen in Syrië aangevallen: Iraanse inlichtingen sites beheerd door de Qods Force; Logistiek hoofdkantoor van de Qods Force; een militaire compound en logistiek complex van de Qods Force in Kiswah; een Iraans militair kamp ten noorden van Damascus; wapensopslaglocaties die toebehoren aan de Qods Force op Damascus International Airport; inlichtingenystemen en -installaties geassocieerd met de Qods Force; observatie, militaire posten en wapens in de bufferzone; de Iraanse lanceerraket waarbij raketten op Israël werden afgevuurd is vernietigd. De Israëlische luchtmacht viel ook Syrische luchtverdedigingsbatterijen aan, die vuurden ondanks een Israëlische waarschuwing om dit niet te doen. Als reactie hierop heeft de IDF een aantal interceptiesystemen (SA5 SA2 SA22 SA17) van het Syrische leger aangevallen.

Op 22 mei 2018 heeft de commandant van de Israëlische luchtmacht gemeld dat Israël het eerste land ter wereld is dat de F-35 stealth bommenwerper operationeel heeft ingezet tijdens de aanvallen op Syrië op 10 mei 2018. Ook meldde hij dat Syrië meer dan 100 raketten heeft afgevuurd op de Israëlische gevechtstoestellen en raketten. Geen enkel toestel werd geraakt. Iran schoot 35 raketten af op Israël waarvan de meesten in Syrië terechtkwamen. De rest werd door de Iron Dome onderschept.

In het afgelopen Joodse jaar 2017-2018 heeft Israël aanzienlijke actie ondernomen om te voorkomen dat Iran zich militair verschanst in Syrië. Na druk op Iran en in overeenstemming met een overeenkomst tussen Israël en Rusland, werden Iraanse troepen terug verplaatst naar een positie die niet dichterbij dan 80 kilometer van de grens met Israël lag. Daarnaast heeft de IDF toegegeven dat ze ongeveer 200 aanvallen in Syrië heeft uitgevoerd. Ondanks dat blijft Iran doorgaan met de bouw van nieuwe bases. Zo meldde het Israëlische Kanaal 10 dat nieuwe satellietbeelden aan het licht zijn gekomen waaruit blijkt dat Iran een rakettenfabriek bouwt in Wadi Ghanam nabij Masyaf, Syrië. Ook heeft Iran eind augustus 2018 een overeenkomst gesloten voor nieuwe militaire samenwerking met Syrië.

Amerikaanse troepen blijven in Syrië totdat Iran zich terugtrekt

President Donald Trump heeft in 2018 zijn steun uitgesproken voor een belangrijke beleidsverandering in Syrië, waarbij hij een plan onderschrijft waarin de Amerikaanse militaire goederen voor onbepaalde tijd in het door oorlog verscheurde land worden bewaard, deels als middel om Iran onder druk te zetten zich terug te trekken uit het land. De VS heeft anno 2018 ongeveer 2.200 soldaten - meestal adviseurs - ingezet in Syrië. De uitgebreide Amerikaanse inzet in Syrië maakt deel uit van een nieuw plan om Amerikaanse doelen in Syrië te bereiken, waaronder de verwijdering van Iraanse troepen en de door Iran gesteunde Hezbollah-terreurgroep van Syrisch grondgebied.

Iran zit volgens Israël achter geweld vanuit Gaza op 28 en 29 mei 2018

Volgens Israël heeft Iran de opdracht gegeven aan de Islamitische Jihad en Hamas in Gaza om raketten en mortieren op Israël af te schieten op 28 en 29 mei 2018. In totaal werden 180 Iraanse 120 millimeter mortiergranaten afgeschoten op de Joodse staat. Ook werd de preciezere 107-millimeter raketten, die een bereik van ongeveer tien kilometer naar de gemeenschappen in het zuiden van Israël hebben, afgevuurd. In november 2017 en januari 2018 gebruikte de Islamitische Jihad ook al Iraanse mortiergranaten bij aanvallen op Israëlische doelen. Tijdens zijn bezoek aan de Britse premier Theresa May op 6 juni 2018 zei premier Netanjahoe dat Iran de oorzaak is van de problemen in Gaza. "De problemen in Gaza beginnen met het fundamentele verlangen van Iran om Israël te vernietigen, ze verbranden onze velden en proberen door onze hekken heen te breken om soldaten te ontvoeren en burgers te schaden. Dit is geen geweldloze demonstratie," zei Netanjahoe. "We doen er alles aan om verlies van mensenlevens te voorkomen," voegde hij eraan toe. Op 8 juni 2018 meldde de Israëlische radio dat Iran $ 500 aan familie van Gaza-Arabieren die gedood zijn tijdens de rellen aan de grens met Gaza heeft betaald. Hiermee is ook duidelijk geworden dat Iran de demonstraties van Palestijnen bij de grens met Gaza financieel steunt.

De situatie in 2019

Ook in 2019 bombardeert Israël Iraanse doelen in Syrië. Rusland zegt het niet te accepteren maar Israël doet er alles aan om te voorkomen dat Iran zich in Syrië verschanst. Op 20 en 21 januari 2019 kwam het tot een tamelijk groot treffen tussen Israël en Iran. Het Israëlische leger probeerde te voorkomen dat een Iraans vliegtuig met vermoedelijk wapens aan boord kon landen op het vliegveld van Damascus. Er werden een aantal raketten afgeschoten om het vliegtuig weg te jagen. Israël had van tevoren Rusland gewaarschuwd en de Russen hebben het vliegtuig de opdracht gegeven terug te keren naar Iran. Iran vuurde ondertussen een raket af op de Golan Hoogvlakte. Deze raket werd onderschept door de Iron Dome. De volgende dag heeft het Israëlische leger Iraanse troepen aangevallen en Syrische luchtafweer uitgeschakeld. Bij de aanval zijn 11 doden gevallen.

Iran probeert Israëlische verkiezingen 2019 te beïnvloeden via bots

Iran probeert via bots de Israëlische verkiezingen 2019 te beïnvloeden. Volgens de analisten van het Amerikaanse mediabedrijf Vocativ zijn er minstens 350 nep-Iraanse accounts actief op Facebook, Twitter en Telegram, waarvan de posten elke maand het potentieel hebben om een half miljoen Israëli's te bereiken. Analisten stelden een toename van de botaccountsactiviteit met 783% vast sinds de verkiezingen in 2018 werden uitgeroepen. De Iraniërs openden ook fictieve Facebook-accounts waarmee ze contacten met Israëli's ontwikkelden en deze als vrienden toevoegden, waarmee ze hun valse accounts legitimeerden. Facebook kondigde 31 januari 2019 aan dat het een nieuwe massale manipulatiecampagne van Iran heeft beëindigd.

Israëlische luchtmacht zet Rampage raket in tegen doelen van Iran in Syrië

Volgens buitenlandse media heeft de Israëlische luchtmacht de Rampage raket ingezet bij een aanval op 13 april 2019. Deze raket kan gedetecteerd worden maar is moeilijk te onderscheppen. De raket kan op de F-15, F-16 en F-35 straaljagers van de Israëlische luchtmacht worden gemonteerd en is bedoeld om te worden gedropt buiten gebieden die worden beschermd door luchtverdedigingssystemen. De 4,7 meter lange raket met een gewicht van 570 kg wordt geleid door een GPS-systeem waarmee het onder alle weersomstandigheden kan worden bediend, zowel overdag als 's nachts. De doelen die het beste passen bij de capaciteiten van de raket omvatten communicatie- en commandocentra, luchtmachtbases, onderhoudscentra, infrastructuren en waardevolle velddoelen die worden beschermd door luchtafweerbatterijen. De Rampage heeft ook een kernkop die is ontworpen voor optimale penetratiemogelijkheden, waardoor doelen in bunkers kunnen worden vernietigd. Vermoedelijk heeft de luchtmacht deze raket gebruikt omdat Rusland S-300 raketten aan Syrië heeft geleverd die een gevaar vormen voor andere Israëlische raketten die in het verleden zijn onderschept. Bij de aanval van 13 april 2019 zou Israël een site hebben gebombardeerd waar Iran van plan was om massavernietigingswapens te produceren. Satellietbeelden van voor en na de aanval laten zien dat de site helemaal vernietigd is door de Israëlische raketten.

Syrisch S-300 luchtverdedigingssysteem gevaar voor Israëlische gevechtsvliegtuigen

Satellietbeelden tonen aan dat vier S-300-batterijen en twee geavanceerde radarsystemen actief zijn in het noordwesten van Masyaf in Syrië waar Israëlische gevechtsvliegtuigen vaak aanvallen uitvoeren op Iraanse doelen in het land. Israël heeft gedreigd het S-300-systeem te vernietigen als het tegen zijn straaljagers wordt gebruikt, ongeacht de mogelijke terugslag uit Rusland.

Israëlische luchtmacht bombardeert Iraanse doelen in Irak volgens Arabische media

Volgens Arabische media in Londen hebben Israëlische F35I - gevechtsvliegtuigen in Irak Iraanse doelen aangevallen. Het zou gaan om de vernietiging van Iraanse ballistische raketten die Iran in Irak heeft opgeslagen. De aanvallen vonden in juli 2019 plaats. Het is voor het eerst sinds 1981 dat Israël aanvallen uitvoert op Irak. Amerikaanse media en premier Netanjahoe bevestigen dat Israël Iraanse doelen in Irak bombardeert.

Israël wendt Iraanse aanval met drones af

Iran was van plan om in augustus 2019 een aanval met drones uit te voeren. De drones stonden in Syrië gereed en hadden als doel om Israëlische sites aan te vallen. De Israëlische luchtmacht heeft alle drones uitgeschakeld. De aanval was gericht op Iraanse Quds Force-agenten en sjiitische milities die zich de laatste dagen voorbereidden op aanvalsplannen gericht op locaties in Israël vanuit Syrië.

Gaat Iran op Israël wraak nemen voor de dood van Quds leider Soleimani?

Op 2 januari 2020 heeft de VS met raketten vanaf een drone de Iraanse Quds leider van de Revolutionaire Garde, Soleimani, gedood. De VS zag hem als een dreigend gevaar voor meer aanslagen op VS doelen in het Midden-Oosten. Khamenei, de Opperste Leider van Iran, heeft wraak gezworen waarbij hij ook Israël noemde.

Lees verder

© 2007 - 2020 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Israël/VS - Iran aanvallen om nucleaire oorlog te voorkomenmijn kijk opIsraël/VS - Iran aanvallen om nucleaire oorlog te voorkomenIn 2015 heeft de internationale gemeenschap o.l.v. de Amerikaanse regering Obama een deal gesloten met Iran. In deze dea…
Bahá’í: het Bahá’í geloof en de vereniging van de mensHet Bahaisme is de jongste wereldreligie die alle andere religies onderbrengt, zo denken de gelovigen. De Bahá’í's gelov…
Jamal ad-Din al-AfghaniJamal ad-Din al-AfghaniJamal ad-Din al-Afghani wordt beschouwd als de grondlegger van het pan-Islamisme. Hij verzette zich tegen het kolonialis…
Hezbollah, de partij van GodHezbollah is een shi'itische politieke en militaire beweging in Libanon. De groep heeft de afgelopen decennia voor veel…

Myanmar, voorheen BirmaMyanmar, een land wat een zo strenge dictatuur heeft dat er eigenlijk nooit enig nieuws naar buiten komt, haalt in septe…
SCP: Nederlanders tevreden en optimistisch?SCP: Nederlanders tevreden en optimistisch?Volgens het laatste onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) zijn Nederlanders minder bang geworden, tevr…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: OpenClipartVectors, Pixabay
 • Arutz Sheva
 • The Observer
 • Jewish virtual library
 • Political dictionary of the State of Israel - Susan Hattis Rolef
 • PM Netanyahu comments on the foiling of an Iranian-sponsored terrorist network – Min. van BuZa (https://goo.gl/xNWEL9)
 • Cabinet concerned about military developments in the north – INN
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Operatie_Orchard
 • Report: Saudi Arabia working with Israel against Iran - INN
 • Mossad: We have eyes and ears in Iran - INN
 • Trump: VS stapt uit atoomakkoord met Iran, stelt sancties opnieuw in (https://nos.nl/artikel/2230985-trump-vs-stapt-uit-atoomakkoord-met-iran-stelt-sancties-opnieuw-in.html)
 • IDF attacks dozens of Iranian targets in Syria - INN (http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/245725)
 • https://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Iran-is-the-culprit-behind-Tuesdays-Gaza-rocket-barrage-Israel-says-558757
 • Netanyahu: 'Iran's desire to destroy Israel the source of Gaza's problems' - INN (http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/247066)
 • Former minister arrested on suspicion of spying for Iran - INN (http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/247632)
 • Afbeelding bron 1: U.S. Department of State from United States, Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • Afbeelding bron 2: Nanking2012, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)

Reageer op het artikel "De vijandige relatie tussen Iran en Israël"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Etsel
Laatste update: Maart 2020
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Politiek
Bronnen en referenties: 17
Schrijf mee!