Drugsbeleid van Nederland

Nederland kent sinds 1919 de Opiumwet die de regelgeving voor het drugsbeleid weergeeft. Deze is meerdere malen aangepast, maar altijd in grote richtlijnen hetzelfde gebleven. Met deze Opiumwet onderscheid Nederland zich van de rest van de Europese lidstaten.

Onderscheid soft- en harddrugs

Nederland kent anders dan in de meeste Europese lidstaten, het onderscheid tussen soft- en harddrugs sinds 1979. Het drugsbeleid in Nederland is in overeenstemming met de internationale verplichtingen die gelden. Het legaliseren van drugs in Nederland is niet gewenst. Wel staat Nederland voor een gedoogbeleid omtrent softdrugs.

Straffen

De straffen die de Nederlandse overheid heeft staan op softdrugs:
 • Het bezit van maximaal vijf gram wordt toegestaan;
 • Bij een bezit van vijf tot maximaal dertig gram kan de verdachte strafrechtelijk vervolgd worden;
 • Drugs wordt bij de ontdekking altijd in beslag genomen;
 • Verkoop, vervaardiging en bezit tot dertig gram riskeert een straf van maximaal een maand gevangenis en/of €2.250 boete;
 • Invoer en/of uitvoer van drugs kan een straf van maximaal vier jaar gevangenis opleveren en/of een boete van €45.000;
 • Teelt, verkoop, vervoer kan een straf van maximaal twee jaar geven en/of een boete van €11.250;
 • Bedrijfs-/beroepsmatige teelt, verkoop, vervoer kan een gevangenisstraf van maximaal vier jaar geven en/of een boete van €45.000.

De straffen die de Nederlandse overheid heeft staan op harddrugs:
 • Bezit geeft een straf van maximaal vier jaar gevangenis en/of €45.000 boete;
 • Bezit voor eigen gebruik geeft maximaal een jaar gevangenisstraf en/of een boete van €11.250;
 • Invoer en/of uitvoer geeft een straf van maximaal twaalf jaar gevangenis en/of een boete van €45.000;
 • Verkoop, vervoer, vervaardiging geeft een straf van maximaal acht jaar gevangenisstraf en/of een boete van €45.000;
 • Vervaardigen en verhandelen van stoffen voor synthetische drugs geeft een straf van maximaal zes jaar gevangenis en/of een boete van €45.000.

4 peilers

Nederland heeft vier pijlers op het drugsbeleid op het terrein van de volksgezondheid:
 • Voorlichting;
 • Preventie;
 • Behandeling;
 • ‘Harm reduction’
Een drugsverslaafde wordt niet gezien en/of behandeld als een crimineel, maar als een patiënt met behoefte aan zorg en behandeling.

Voorlichting en preventie worden als belangrijkste pijlers gezien. Als men toch gebruik gaat maken van drugs en/of verslaafd raakt, wordt er gezorgd voor een goed behandelaanbod. Deze is gericht op het genezen van de verslaafde.

Mocht het voor een specifieke patiënt niet haalbaar zijn om op dat moment te kunnen afkicken, is er een zorgaanbod, dat het doel heeft de gezondheid van de verslaafde te verbeteren. Deze maatregelen worden ‘harm reduction’ genoemd.

Kern van het drugsbeleid

De kern van het Nederlands drugsbeleid:
 • Drugs zijn illegaal in Nederland;
 • Het gebruiken van drugs is niet strafbaar;
 • Er wordt verschil gemaakt tussen soft- en harddrugs vanwege de verschillen in de gezondheidrisico’s;
 • Coffeeshops worden gedoogd met het oog op de gezondheidsbescherming;
 • Voorlichting en preventie wordt gezien als een essentieel deel van het volksgezondheidsbeleid, dat zich voornamelijk richt op jongeren.

Coffeeshops

Het gedoogbeleid van Nederland is uniek. Hiermee wordt softdrugs oogluikend toegestaan. De verkoop van softdrugs in coffeeshops zijn toegestaan, tevens mag iemand boven de achttien jaar in het bezit zijn van maximaal vijf gram softdrugs. Een coffeeshop mag bestaan onder enkele voorwaarden:
 • De coffeeshop mag geen reclame maken voor softdrugs;
 • De coffeeshop mag geen drugs aan jongeren onder de achttien jaar verkopen;
 • De coffeeshop mag geen harddrugs verkopen of toestaan dat die gebruikt worden;
 • De coffeeshop mat niet meer dan vijf gram aan één persoon per dag verkopen.

Het Nederlandse drugsbeleid wil zich richten op het voorkomen van drugsgebruik en wil daarmee de risico’s beperken van het drugsgebruik. Hiervoor heeft Nederland drie doelstellingen centraal gesteld:
Vraag naar drugs wordt ontmoedigd door het inzetten van goede preventie, hulpverlening en het zorgen voor ‘harm reduction’;
De bestrijding van de drugscriminaliteit is gericht op de aanpak van de productie en de handel van drugs;
Wanneer drugsgebruik leidt tot het verstoren van de openbare orde of zorgt voor enig ander overlast, wordt dit aangepakt.

De verantwoordelijkheden over het drugsbeleid liggen in Nederland verspreidt:
 • De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is de coördinerend minister voor het drugsbeleid. De problemen in verband met het drugsgebruik worden in eerste instantie gekenmerkt als een gezondheidsrisico’s. Het departement van VWS is tevens verantwoordelijk gesteld voor de preventie- en het hulpverleningsbeleid en ‘harm reduction’;
 • De minister van Justitie is verantwoordelijk voor de rechtshandhaving en de ‘supply reduction’, dat staat voor het terugdringen van het aanbod van drugs op de Nederlandse markt en voor de bestrijding van drugsgerelateerde criminaliteit;
 • De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk op het toezien van aangelegenheden van het lokaal bestuur en de politie;
 • De douane en de Koninklijke Marechaussee spelen een belangrijke rol bij het controleren van de invoer van drugs, bij de landsgrenzen;
 • In afzonderlijke gemeenten krijgt het lokale drugsbeleid vorm binnen het overleg van de burgemeester, de korpschef van de politie en de hoofdofficier van justitie.

Ontembaar

Nederland heeft net als de rest van de Europese lidstaten te maken met een ontembaar probleem. Het probleem omtrent drugs zal daardoor nooit geheel opgelost kunnen worden. Nederland is daarom na al die jaren nog steeds op zoek naar nieuwe oplossingen die het drugsbeleid zullen verbeteren. Nederland heeft jarenlang het imago gehad van een soepel beleid omtrent de softdrugs. Nederland begint nu echter strengere normen aan te nemen wat betreft het beleid rond de softdrugs.

Nederland is nu bezig met het invoeren van de wietpas. Deze maatregel brengt veel verdeeldheid met zich mee. Aan de ene kant zou het de verkoop kunnen controleren, maar aan de andere kant zou het ook de straathandel kunnen aansporen. Het is een ontembaar probleem, waar een oplossing altijd nieuwe problemen met zich meebrengt.
© 2011 - 2020 Nthalrua, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
De wietpas: wat is een wietpas?De wietpas: wat is een wietpas?Het is de bedoeling om in 2012 een wietpas in Nederland in te voeren. Met de wietpas moet de overlast worden beperkt van…
Wat zijn softdrugs?Wat zijn softdrugs?In Nederland wordt er wettelijk een onderscheid gemaakt tussen softdrugs en harddrugs. Zo heerst er in ons land een gedo…
Coffeeshop: Feiten en cijfersCoffeeshops zijn locaties waar op legale wijze cannabis verkocht mag worden. Nederland telt vele coffeeshops, met name i…
mijn kijk opLegaliseren van softdrugsIn Terneuzen stond de grootste coffeeshop van Nederland. Er kwamen veel buitenlandse toeristen, maar omdat een coffeesho…

Politieke moorden: de gebroeders de WittPolitieke moorden: de gebroeders de WittOp 20 augustus 1672, in het Rampjaar van de Nederlandse geschiedenis werden de broers Johan en Cornelis de Witt door een…
De scheiding der machten: BelgiëDe scheiding der machten: BelgiëIn alle EU-landen heerst er democratie. Dit wil zeggen dat er een scheiding van de machten is. Deze scheiding is er om a…
Bronnen en referenties
 • http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/vragen-en-antwoorden/ben-ik-strafbaar-als-ik-drugs-bezit-gebruik-produceer-of-verhandel.html#anker-straffen-softdrugs
 • http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/publicaties-pb51/het-drugsbeleid-in-nederland.html
 • http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/vragen-en-antwoorden/ben-ik-strafbaar-als-ik-drugs-bezit-gebruik-produceer-of-verhandel.html#anker-straffen-softdrugs

Reageer op het artikel "Drugsbeleid van Nederland"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

Franet (infoteur), 25-06-2011 15:10 #1
De geschiedenis heeft bewezen dat het gedoogbeleid van de Nederlandse regering de afgelopen 35 jaar NIET heeft geleid tot het verminderen van het drugsgebruik. Dit was natuurlijk te voorzien, maar er zijn altijd eigenwijze mensen die denken het beter te weten. Je moet het probleem bij de wortel aanpakken, en op zoek gaan naar de oorzaak, dus de vraag stellen: waarom gebruiken (vooral) jongeren drugs?

Infoteur: Nthalrua
Gepubliceerd: 24-06-2011
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Politiek
Bronnen en referenties: 3
Reacties: 1
Schrijf mee!