mijn kijk op

Jeruzalem: de Joodse hoofdstad van Israël

Jeruzalem: de Joodse hoofdstad van Israël Jeruzalem is voor Joden uitermate belangrijk. Koning David maakte de stad destijds al tot hoofdstad van Israël. Nooit heeft een ander bestuur over Palestina Jeruzalem tot hoofdstad gemaakt. Het bestuur is momenteel weer in handen van de Israëli's c.q. de Joden. Dit tot grote woede van de Palestijnen en de rest van de (moslim)wereld. Maar is die woede wel terecht? Opvallend is in ieder geval dat geen enkel land haar ambassade in Jeruzalem heeft staan. Op 6 december 2017 heeft de Amerikaanse president Trump besloten om de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem te verplaatsen. Daarmee erkennen de Verenigde Staten officieel dat Jeruzalem de hoofdstad is van Israël c.q. het Joodse volk. Op 14 mei 2018 hebben de VS hun nieuwe ambassade in Jeruzalem geopend. Guatemala, Panama, Tsjechië, Honduras, Moldavië en Brazilië hebben het voorbeeld van de VS gevolgd en verplaatsen ook hun ambassades naar Jeruzalem.

Jeruzalem: Joodse hoofdstad vanaf de tijd van Koning David

Jeruzalem wordt gebouwd op de heuvels van Judea, zo'n 800 meter boven zeenivo. Het wordt het eerst genoemd in Egyptische bronnen van de 17de en 18de eeuw voor de gewone jaartelling. Het is de Joodse hoofdstad vanaf de tijd van koning David (ongeveer 1000 voor de gewone jaartelling) tot aan de vernietiging van de Tweede Tempel in het jaar 70. Ten tijde van Bar Kochba in 135 is het opnieuw een Joodse stad, daarna is het verboden voor Joden. Tijdens het Perzische Rijk (614-629) wordt joodse vestiging toegestaan. Vanaf moslimoverheersing (638) is er een grote Joodse gemeenschap. Onder de kruisvaardersperioden worden Joden niet in de stad toegestaan.

West Jeruzalem

De geschiedenis van West Jeruzalem begint in 1860 met de bouw van Joodse wijken buiten de Oude Stad. Op 28 mei 1948 wordt de Joodse wijk in de Oude Stad (1.700 inwoners) overmeesterd door het Jordaans-Arabische Legioen, hoewel Jeruzalem in november 1947 nog tot internationaal gebied is verklaard door de VN. Toch blijft de Joodse wijk een Israëlische enclave binnen Jordaans gebied. De Joodse begraafplaats op de Olijfberg wordt ontheiligd. Alleen West Jeruzalem blijft in handen van de Israëli's. De Oude Stad komt in Jordaanse handen. Op 23 januari 1950 verklaart Israël Jeruzalem als hoofdstad van het land.

Oost Jeruzalem sinds 1967 onder Israëlisch bestuur

In 1967 komt Oost Jeruzalem in handen van Israël. De Arabieren kunnen kiezen om Israëli te worden. De aanstelling van burgemeester Teddy Kollek in 1965 heeft bijgedragen aan relatieve rust in de stad. De Arabieren worden aangesloten op het Israëlische elektriciteitsnetwerk. Er ontbreekt evenwel een masterplan voor Oost Jeruzalem. Het is een technisch probleem (veel privé-grond), maar de Arabieren beschouwen het als een politiek probleem. Er komen ook nieuwe Joodse wijken. De toegang tot de heilige plaatsen wordt verzekerd. Joden mogen niet op de Tempelberg komen.

Sinds de Rabat-conferentie van 1974 bepalen Arabische landen dat Jeruzalem de hoofdstad van een toekomstige Palestijnse Staat moet worden. De meeste Israëlische partijen zijn tegen. Tijdens de Eerste Intifada (1987) worden steeds meer toeristen neergestoken. Ook zijn er rellen in de Arabische wijken. De Arabische en Joodse economieën raken steeds meer gescheiden van elkaar. Tijdens de Tweede Intifada (2000) wordt Jeruzalem getroffen door een reeks zelfmoordaanslagen. In 2004 begint Israël aan de bouw van een veiligheidshek door de stad.

De bevolkingssamenstelling van Jeruzalem anno 2016

Volgens een onderzoek in mei 2016 door het Centraal Bureau voor de Statistiek van Israël, was 63% van de 870.000 inwoners van Jeruzalem Joods of leden van andere niet-Arabische demografische groepen, vergeleken met 37% van de bevolking die zich als Arabisch identificeerde. Van de niet-Arabische inwoners van de stad identificeerde 32% zich als charediem (ultraorthodoxe Joden), 17% als religieus, 13% als traditioneel-religieus, 15% als traditioneel maar niet strikt religieus, 21% als seculier en 2% als niet-Joods. In 2015 werd in totaal 62% van de niet-Arabische inwoners van de stad geïdentificeerd als religieus, wat neerkomt op iets minder dan 40% van de totale bevolking van 870.000 inwoners van de stad. Minister van Jeruzalem Zaken Zeev Elkin (Likoed) maakt in januari 2018 bekend dat over een paar jaar de ultraorthodoxe Joden 50% van de totale Joodse bevolking van Jeruzalem zal uitmaken.

Arabisch bevolkingsaandeel in Jeruzalem wordt steeds groter

Volgens een rapport van Israëlische demografische experts in 2018 zal de bevolking van Jeruzalem spoedig 50% Joods en 50% Arabisch zijn. In 2018 is de verhouding nog 60% Joods en 40% Arabisch. In 1967 toen Israël het oostelijke deel van de stad inlijfde was de verhouding echter 75% Joods en 25 % Arabisch. Ondanks dat er veel ultraorthodoxe Joden in Jeruzalem wonen die grote gezinnen hebben, daalt het aandeel Joden in de stad omdat velen de stad verlaten vanwege de hoge huizenprijzen. Een ander probleem is dat door de veiligheidsmuur die sinds 2003 in de stad staat, een aantal Arabische wijken aan de oostkant van de muur zijn komen te liggen (de meeste Arabische wijken liggen aan de westkant van de muur). Deze geïsoleerde buurten, waar veel geweld en misdaad is, kennen ook een grote bevolkingsgroei. Sinds 2003 is de bevolking ervan verdrievoudigd. Er is sprake van veel illegale huizenbouw dat de huizenprijzen doet dalen. Israël probeert tegenmaatregelen te treffen door de illegale huizenbouw aan te pakken en door Ma'aleh Adoemiem bij Jeruzalem in te lijven zodat de Joodse bevolking weer toeneemt. Bovendien zouden de stad Givat Zeev in het noordwesten, de stad Beitar Illit in het zuiden, de stad Efrat en andere gemeenschappen in Gush Etzion allemaal door Jeruzalem worden opgenomen. Er wordt ook overwogen om de geïsoleerde Arabische wijken af te stoten en aan de Palestijnse Autoriteit te geven.

Metropool Jeruzalem - de Joodse hoofdstad

Legenda
A. Oude Stad van Jeruzalem
B. Oost-Jeruzalem
C. West-Jeruzalem

Waarom Joodse hoofdstad?

Alleen onder Joods bestuur en ten tijde van de kruisvaarders is Jeruzalem de hoofdstad geweest. In de Bijbel wordt Jeruzalem 349 keer en Zion 108 keer genoemd. Jeruzalem is heilig voor de joden vanwege de Tempel. Zelfs na de vernietiging van de Tweede Tempel wordt in Joodse gebeden altijd verwezen naar Jeruzalem. Er wordt ook drie maal per dag in de richting van Jeruzalem gebeden.

Jeruzalem is voor moslims een politieke kwestie, geen religieuze

In de Koran wordt Jeruzalem nergens genoemd. De moslims richten zich ook niet naar Jeruzalem tijdens het bidden, maar naar Mekka. En tijdens moslim overheersing is Jeruzalem nooit de hoofdstad van Palestina geweest. De enige islamitische connectie met Jeruzalem is dat volgens overlevering de profeet Mohammed in Jeruzalem ten hemel is gevaren.

Omdat in de loop van de geschiedenis Joden vaak geweerd worden uit de stad, is het begrijpelijk dat Israël het nu als hoofdstad claimt. Daar komt bij dat Israël alle religies de toegang tot de heilige plekken garandeert. In het PLO-handvest van 1964 wordt Jeruzalem niet eens genoemd als hoofdstad. Pas na de verovering door Israël in 1967 wordt Jeruzalem belangrijk voor de Palestijnen.

Meerderheid Joodse Israëliërs wil dat Jeruzalem verenigd blijft

Een grote meerderheid van Israëlische Joden is tegen deling van Jeruzalem als onderdeel van een toekomstige overeenkomst met de Palestijnen. Volgens een opiniepeiling op 3 januari 2018 door het Israel Democracy Institute en de Universiteit van Tel Aviv, zegt een schamele 12,3% van de Israëlische Joden dat ze de verdeling van Jeruzalem zou accepteren, nadat een stabiele vrede met de Palestijnse Autoriteit is bereikt. De overgrote meerderheid (71,7%) antwoordt dat de stad verenigd moet blijven en de hoofdstad van Israël moet blijven - en niet zou moeten worden gedeeld met een toekomstige Palestijnse staat. Van die meerderheid zegt 19,9% dat islamitische heilige plaatsen kunnen worden uitgesloten van de Israëlische controle. Nog eens 6,8% zegt dat ze zouden aanvaarden dat Jeruzalem een ​​'corpus-separatum' zou worden - een soort internationale stad beheerd door de Verenigde Naties, zoals voorgesteld in resolutie 194 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 1948. Nog minder mensen (5,5%) onderschrijven het idee dat Jeruzalem een ​​tweeledige hoofdstad zal worden voor zowel Israël als een toekomstige Palestijnse staat, terwijl het onder volledige Israëlische soevereiniteit blijft.

De Verenigde Staten erkennen in 2017 Jeruzalem als hoofdstad van Israël c.q het Joodse volk

Op 6 december 2017 heeft de Amerikaanse president Trump besloten om de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem te verplaatsen. Daarmee erkennen de Verenigde Staten officieel dat Jeruzalem de hoofdstad is van Israël c.q. het Joodse volk. Op 14 mei 2018 hebben de VS hun nieuwe ambassade in Jeruzalem geopend. Op deze dag hebben Palestijnen fel gedemonstreerd en zijn er in Gaza tientallen doden gevallen.

Het besluit van president Trump om Jeruzalem als hoofdstad van Israël te erkennen is het enige juiste besluit. Over Jeruzalem kan en mag niet onderhandeld worden met de Palestijnen. Er zijn hier vijf belangrijke redenen voor:
 1. G'd leidt de Schepping volgens de Joodse Bijbel en de Koran. Het is G'ds wil dat Jeruzalem de Joden toebehoort. Zelfs in de Koran staat dat Israël en dus ook Jeruzalem de Joden toebehoort. Wanneer Jeruzalem tot de Joden en de volkeren spreekt begint de Verlossing. Wij dienen slechts te luisteren. Dan zal Jeruzalem -dat zo vaak het toneel van oorlog is geweest- de stad van vrede zijn en haar naam eer aandoen.
 2. Zou Oost-Jeruzalem in handen komen van de Palestijnen dan zou dat betekenen dat het Joodse volk de Westelijke Muur moet opgeven. Het blijkt in de praktijk namelijk niet mogelijk te zijn dat Joden zonder bescherming van het leger naar heilige plaatsen kunnen die in Palestijns gebied liggen. En zelfs dat biedt nog geen zekerheid. Het bekendste voorbeeld is het Graf van Jozef nabij Sichem (Nabloes). Daar zijn al verschillende Joden vermoord door Palestijnen ondanks begeleiding door het Israëlische leger. Het opdelen van Jeruzalem zal dus juist tot geweld leiden.
 3. Tegenstanders van Trumps beslissing vergeten te melden dat onderhandelingen met Palestijnen veel geweld veroorzaken. De Oslo Akkoorden hebben ertoe geleid dat veel Israëliërs de dood in werden gejaagd.
 4. Moslims hebben al twee heilige plaatsen: Mekka en Medina. Het zou onterecht zijn als de internationale gemeenschap de heilige plek van de Joden zou afpakken ten faveure van de moslims.
 5. Tot slot is Jeruzalem nimmer de hoofdstad geweest van de Palestijnen. Er is geen enkele reden denkbaar om daar nu verandering in te brengen zogenaamd om vrede te bereiken. Hoe kan je ooit vrede bewerkstelligen als je ruim 200.000 Joden uit Oost-Jeruzalem gaat verjagen? In de Onafhankelijkheidsoorlog van 1948-1949 heeft Jordanië ook al alle Joden uit Oost-Jeruzalem verjaagd. Het heeft nimmer tot vrede geleid.

VN neemt resolutie aan die beoogt de internationale erkenning van Jeruzalem als de hoofdstad van Israël te verbieden

De Algemene Vergadering van de VN heeft op 21 december 2017 met 128 stemmen voor en 9 tegen een resolutie aangenomen tegen de erkenning door de VS van Jeruzalem als hoofdstad van Israël. De resolutie is symbolisch en heeft verder geen gevolgen. 35 landen onthielden zich van stemmen en 21 landen deden niet mee. De negen landen die tegen de resolutie hebben gestemd, zijn de Verenigde Staten, Israël, Guatemala, Honduras, de Marshall-eilanden, Micronesië, Nauru, Palau en Togo. Landen die zich van de stemming onthielden zijn Australië, Mexico, Argentinië, Benin, Canada, Polen, Kroatië, Zuid-Soedan, Oeganda, Roemenië, Rwanda, Malawi, Lesotho, Letland, Hongarije, Colombia, Jamaica, Fiji en de Tsjechische Republiek. Eerder was een resolutie van de Veiligheidsraad over Jeruzalem met een veto verworpen door de VS.

Steeds meer landen verhuizen hun ambassades naar Jeruzalem

Ondanks de VN-resolutie heeft na de VS ook Guatemala op 16 mei 2018 haar ambassade naar Jeruzalem verhuist. Paraguay besloot eerst ook haar ambassade te verhuizen. Maar nadat een nieuwe president is gekozen heeft het land haar beslissing weer teruggedraaid. Panama en Honduras gaan volgens de Palestijnse Autoriteit ook hun ambassades naar Jeruzalem verplaatsen. Deze landen hebben de PA daarover op 26 december 2017 ingelicht. Honduras heeft dit op 24 maart 2019 bevestigd tijdens de AIPAC conferentie in de VS. Op dezelfde conferentie meldde Roemenië ook dat het haar ambassade zal verplaatsen. Tsjechië is van plan haar ambassade in drie fases naar Jeruzalem te verplaatsen. Moldavië maakte op 23 juli 2018 bekend dat het haar ambassade naar Jeruzalem zal verplaatsen. Brazilië maakte op 1 november 2018 bekend dat het land haar ambassade zal verplaatsen naar Jeruzalem.

Knesset keurt 'Verenigd Jeruzalem Wetsvoorstel' goed in 2018

De Knesset keurde maandagavond 2 januari 2018 de tweede en derde lezing goed van het zogenaamde "Verenigde Jeruzalem Wetsvoorstel". 64 Knessetleden stemden voor de wet, 51 stemden tegen en één onthield zich van stemming. Het wetsvoorstel werd geschreven door de voorzitter van het Joodse Huis en minister van Onderwijs Naftali Bennett en werd ingediend door Knessetlid Shuli Moalem-Refaeli (Joods Huis). De wet bepaalt dat een meerderheid van 80 Knesset-leden nodig zal zijn om de status van Jeruzalem te wijzigen of voor elke overdracht van territoria van de hoofdstad in het kader van een toekomstige diplomatieke overeenkomst.

PA president Mahmoud Abbas dreigt met oorlog vanwege Jeruzalem

President Mahmoud Abbas van de Palestijnse Autoriteit dreigt met oorlog als de Amerikaanse president Donald Trump Jeruzalem niet toewijst als de hoofdstad van een toekomstige Palestijnse staat. In een toespraak in Cairo zei Abbas op 17 januari 2018: "Jeruzalem is de sleutel tot vrede als het onze hoofdstad is en als dat niet zo is – is het de sleutel tot oorlog, Trump zal moeten kiezen." Volgens Abbas provoceerde Trump miljoenen moslims door ervoor te kiezen Jeruzalem te erkennen als de hoofdstad van Israël. "Er bestaat niet zoiets als een Palestijn die zelfs maar één millimeter van Jeruzalem zal opgeven", beweert Abbas.
© 2007 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
recensieMuziekrecensie: Jeroesjalajiem ier hanetsach - Artiesten'Jeroesjalajiem ier hanetsach' (Jerusalem - The Eternal City in Songs), Jeruzalem de Eeuwige Stad, is een cd met de groo…
Joodse visie Israël – Heschel 1: Jeruzalem bevrijd in 1967Joodse visie Israël – Heschel 1: Jeruzalem bevrijd in 1967In 1967-1969 schreef de Joodse filosoof Abraham Joshua Heschel het boek 'Israel, an echo of eternity'. In 1995 kwam de N…
Grenzen van Israël: Vanaf de Romeinen tot modern IsraëlVanaf de Romeinen tot aan de moderne staat Israël zijn er verschillende grenzen en districten geweest van het Land Israë…
Historische geografie Israël: de Kruisvaarders in PalestinaMet de komst van de Seljukken Turken brak een nieuw politiek tijdperk aan. De Seljukken vormden een bedreiging voor de o…

Eva "Evita" Perón, een legendeEvita was tegelijkertijd een door velen zeer geliefd persoon en een door anderen zeer gehaat persoon. Bij haar dood vloe…
TBS: Wordt de samenleving maximaal beschermd?TBS: Wordt de samenleving maximaal beschermd?Terbeschikkingstelling, afgekort TBS, wordt in Nederland opgelegd om het recidivegevaar (risico op herhaling) te vermind…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Tpsdave, Pixabay
 • Political Dictionary Israel
 • De Bijbel (Tenach)
 • Guatemala to move embassy to Jerusalem – INN (https://goo.gl/8KpxSs)
 • 2 more nations to move embassies to J'lem - INN (https://goo.gl/38AqoC)
 • Israelis overwhelmingly oppose partition of Jerusalem - INN (https://goo.gl/H2H9BM)
 • Jerusalem to become Orthodox-majority city? - INN (https://goo.gl/2dg9JY)
 • Knesset approves 'United Jerusalem Bill' – INN (https://goo.gl/YRNZZy)
 • 'Jerusalem will soon be 50% Arab' - INN (https://goo.gl/KzJeQV)
 • Guatemalan flag flies in Jerusalem (http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/245292)
 • https://nos.nl/artikel/2232881-ook-paraguay-opent-ambassade-in-jeruzalem.html
Jehoeda (1.485 artikelen)
Laatste update: 04-07-2022
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Politiek
Bronnen en referenties: 11
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Artikelen met het label 'Mijn kijk op…' bevatten naast objectieve informatie ook een persoonlijke mening en/of ervaring.