InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Politiek > Criteria voor Politici
mijn kijk op

Criteria voor Politici

Nederland wordt bestuurd door de regering en de Tweede Kamer. De Tweede Kamerleden worden gekozen door de kiesgerechtigde Nederlanders. Eenmaal in de kamer blijkt het soms dat een kamerlid heeft gelogen over zijn CV . Ook hebben sommige kamerleden strafbare feiten gepleegd. Deze kamerleden kunnen vervolgens gewoon in de Tweede kamer blijven, maar dan moeten andere politieke partijen eventjes meehelpen.

Inhoud:


Voorbeeldfunctie

Aangezien de Tweede Kamerleden een belangrijke taak hebben en een voorbeeldfunctie op moreel gebied dienen te tonen aan de bewoners van Nederland, wordt een onjuist handelend kamerlid door druk van andere partijen of de publieke opinie of van binnenuit zijn eigen partij soms gedwongen om op te stappen. Wanneer een kamerlid niet vrijwillig opstapt dan staat er de optie open om alsnog door te gaan binnen de partij of als eenmansfractie. Er wordt al helemaal niet gepraat over het bestraffen van de persoon in kwestie omdat hij gelogen heeft; dat wordt blijkbaar als normaal geaccepteerd. Dat terwijl het een zeer verantwoordelijke functie betreft met hoge voorbeeldfunctiewaarde.

Criminelen in de Tweede Kamer

Die laatste twee mogelijkheden zijn discussieerbaar. Immers wanneer een liegende, oneerlijke of veroordeelde persoon een bestuursfunctie bekleedt, dan is er een maatschappelijk gezien ongewenste situatie. Niemand wil een hele of halve crimineel in de 2e kamer. Omdat de persoon het recht heeft om een eenmansfractie te beginnen, zal de partij de zetel toch liever binnen de partij houden. Het recht op een eenmansfractie beginnen is logisch als er een politieke kwestie heeft gespeeld. In de huidige situatie wordt de kamer gedwongen om onjuist handelende, veroordeelde en liegende kamerleden te behouden.

Zetel Opheffen

Wanneer een kamerlid een ongewenste aanwezigheid is geworden door leugens of veroordelingen uit het verleden dan zou er de mogelijkheid moeten zijn om hem dwingen zijn kamerlidmaatschap op te zeggen. In dit geval kan de zetel niet door een andere vervangen worden en verliest de partij een zetel in de kamer. De Tweede Kamer zou dan nog aar 149 zetels kennen in plaats van 150, tot aan de volgende verkiezingen. Het lijkt een zware straf voor een partij om een zetel te verliezen maar waarom wordt een politicus niet goed gescreend? Wanneer een schoonmaker solliciteert naar een baan op Schiphol wordt er ook een veiligheidsonderzoek gehouden door de AIVD. Zo een strenge screeening mag er ook best gelden voor één van de belangrijkste en meest verantwoordelijke beroepen van de samenleving.

Meer Tijd voor het echte Werk

Het voordeel is dat er geen controverses meer zullen komen over belangenverstrengeling door activiteiten uit het arbeidsverleden, leugens op de CV en juridische veroordelingen. Politici krijgen meer tijd voor het echte werk, en de bewoners van Nederland hoeven zich minder te ergeren.

Van Journalist tot Politicus?

Een ander extra criterium dat overdacht moet worden is dat journalisten geen politicus mogen worden. Er zijn voorbeelden van ministers die zijn begonnen als columnschrijver of met werkzaamheden als commentator bij de televisie. De media zouden een soort waakhond moeten zijn die de handel en wandel van de politici en andere delen van de maatschappij kritisch volgen. Wanneer tv-medewerkers later minister kunnen worden dan ontstaat er belangenverstrengeling; immers het medium dat politici groot maakt krijgt subsidie uit Den Haag. Ronald Plasterk is een bekend voorbeeld van iemand die door de gesubsidieerde media bekend is geworden en later het ministersambt heeft vervuld. Zo zijn er nog legio mensen aan te wijzen.

Voorkomen van Machtsmisbruik

Het hebben en onderhouden van een democratie vereist een voortdurende kritische hercontrole van de handelswijze van personen binnen het systeem. Er zijn wellicht op andere terreinen tekortkomingen aan te duiden zoals de voortdurende uitbreiding van het ambtenarenapparaat en het gebruik van commissies met overbetaalde leden die in de politiek hebben gezeten. De geldstromen die besteed worden aan het bestuurlijk apparaat van Nederland zouden helder voor iedereen in kaart moeten worden gebracht. Om te beginnen is het goed om geen mensen met een juridische veroordeling te betrekken bij het besturen van Nederland. Plato schreef 2600 jaar geleden dat bestuurders een extra opleiding van 20 jaar moeten krijgen omdat ze een belangrijk beroep uitoefenen. Bovendien worden ze aan allerlei verleidingen bloot gesteld. Corruptie is een blijvend gevaar voor iedere regering en overheid. De extra opleiding zou daarom vooral in het teken moeten staan van het voorkomen van machtsmisbruik. Een extra opleiding is misschien lastig uit te voeren in een democratie omdat dan alle verkiesbare politici zo´n opleiding moeten hebben gevolgd. Daarom kan er ook worden gedacht aan een leren + werken-traject voor politici in combinatie met een grondige AIVD-screening. In ieder geval moet voorkomen worden dat een paar maanden na de verkiezingen de tweede kamer een kruiwagen vol springende kikkers blijkt te zijn.

Lees verder

© 2010 - 2020 Tom008, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Beroep onder de loep: ministerBeroep onder de loep: ministerMinister worden, salaris, opleding: De meeste ministers zitten al jaren in de politiek en zijn klein begonnen. Een minis…
Politiek en de mediaPolitiek en de mediaDe macht van de media is groot, en misschien wordt deze wel steeds groter. Ook voor politici is dit van groot belang. Zi…
Het onrecht dat wachtgeld heet?Het onrecht dat wachtgeld heet?Politici uit de tweede kamer, maar bijvoorbeeld ook wethouders en raadsleden hebben recht op wachtgeld op het moment dat…
De Tweede KamerDe Tweede Kamer is het belangrijkste bestuursorgaan in Nederland. Het maakt de wetten en controleert de regering. De Twe…
Politieke communicatie: deskundigen aan het woordWat is precies politieke communicatie? Om goed inzicht te verkrijgen in de werking van politieke communicatie mag de men…
Bronnen en referenties
  • Ontwikkelingen rond pvv-kamerleden zoals gelezen in diverse kranten

Reageer op het artikel "Criteria voor Politici"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

J. Aalders, 24-12-2011 14:52 #1
Partijrechtenkind eist dat er een motie van wantrouwen zal worden ingedient tegen de voor kinderporno veroordeelde M.van Meurs.
Wij PRK-Partijrechtenkind, verzoeken bij deze, dat deze motie zal worden ingedient.
Want waarom is er, word er geen motie van wantrouwen ingedient tegen M.van Meurs.
Burgemeester van Arnhem P.C.Krikke en of een of meerdere raadsleden kunnen een motie van wantrouwen indienen tegen M.van Meurs, die heeft gezeten voor het in bezit hebben en verspreiden van kinderporno!
Waarom doet men dat niet.
Wat is een motie van wantrouwen: Een motie is een formeel middel waarmee een lid van een vergadering een discussiepunt voor kan leggen aan een vergadering.
Een motie van wantrouwen jegens één of meer bestuursleden (of het gehele bestuur) is een motie die wordt ingediend om het vertrouwen in betreffende bestuursleden/lid op te zeggen in dit geval dus het vertrouwen in M.van Meurs!
Redenen voor dit opzeggen van vertrouwen is in het geval M.van Meurs: dat betreffende niet meer in staat word geacht om kundig oprecht zijn bestuurlijke taken uit te voeren, na het in het bezit hebben en verspreiden van kinderporno en hierdoor ook zijn afgelegde ambtseed heeft verbroken.
Nog een punt is, dat Van Meurs eigenlijk niet welkom meer is in de gemeenteraad, en dat gemeenteraadsleden hiermee in hun maag zitten hebben de raadsleden ook in pers al aangeven diverse malen gemeld, dit geeft dus onrust bij de raadsleden en partijen, waardoor dus eigenlijk de hele gemeenteraad niet naar behoren meer kan functioneren!
PRK- Partijrechtenkind vindt het een gegronde reden om een motie van wantrouwen in te dienen en vraagt bij deze de Arnhemse gemeenteraad om dit ook te doen tegen deze M.van Meurs!
Want hoe geloofwaardig is een gemeenteraad nog met iemand als M.van Meurs in hun midden.
Wij eisen dus dat de gemeeteraad hier gebruik van gaat maken, want ook dat is recht ook dat is democratie.!
Wij blijven in ieder geval actie voeren en gebruik maken van ons spreekrecht (iedere week weer) in de gemeenteraad tot deze voor kinderporno veroordeelde M.van Meurs is verdwenen uit de gemeenteraad!
Zie ook: http://kinderrechtenactivist.punt.nl/?id=506766&r=1&tbl_archief=&

Mvg het bestuur van PRK-Partijrechtenkind.
In afwachting op bevestiging en antwoord verblijven wij op onderstaande afz,

Mvgr
Het bestuur van: PRK - Partij Rechten Kind Reactie infoteur, 27-12-2011
In het algemeen kun je stellen dat er geen opleiding nodig is en geen duidelijke criteria zijn voor politici om een functie te bekleden bij welke overheidslaag dan ook. Wanneer politici een gedegen opleiding achter de rug hebben dan zal het risico dat een politicus onjuist handelt, verkleind worden op ieder vlak, niet alleen in het criminele circuit. Dat is het uitgangspunt van het artikel.

In het door u gemelde geval is misschien het negeren een goede oplossing aangezien strijden tegen één persoon het probleem alleen verergert omdat velen meegesleept worden door emoties, welke de politiek niet zouden moeten bepalen. Ook met de recente gebeurtenissen in het achterhoofd van een zich massaal keren tegen een persoon die een misdaad heeft gedaan zoals u meldt, wat bovendien sympathie opwekt voor het belaagde ´slachtoffer´, is het waarschijnlijk verstandiger de zaak te laten berusten, daar het een uitzondering betreft welke het niet waard is de democratische omgangsregels te veranderen.

Aansluitend daarop is het misschien geen overbodige maatregel om veroordeelde mensen in het algemeen, en niet op een enkel punt, uit te sluiten van een politieke bestuursfunctie, alhoewel het maar de vraag is of er dan nog wel genoeg mensen zijn om politicus te kunnen worden, omdat uiteindelijk vele burgers die mogelijk een politieke ambitie krijgen eens met het rechtssysteem te maken hebben of hebben gehad. Aangezien het ontheffen van een politicus uit zijn functie een bepaald precedent zou kunnen scheppen tegenover mede-politici kan het zijn dat uit eigen belang politici niet tot een dergelijke maatregel overgaan.

Infoteur: Tom008
Laatste update: 13-06-2015
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Politiek
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 1
Artikelen met het label 'Mijn kijk op…' bevatten naast objectieve informatie ook een persoonlijke mening en/of ervaring.
Schrijf mee!