InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Politiek > Het ouderenbeleid van regering Rutte-Verhagen

Het ouderenbeleid van regering Rutte-Verhagen

Het ouderenbeleid van regering Rutte-Verhagen De ouderenzorg in Nederland gaat er de komende jaren op vooruit, volgens regering Rutte-Verhagen. Het kabinet trekt bijna 1 miljoen euro uit voor betere zorg, waardoor 12.000 extra medewerkers aangesteld kunnen worden. Zorginstellingen moeten kleiner worden, zodat de zorg verbetert en er effectiever tegen lagere kosten kan worden gewerkt. Toch vindt het CSO, koepel voor de ouderenorganisaties, dat ouderen zwaarder worden belast. Gaat de oudere er in de toekomst op achteruit of niet?

Ouderenzorg wordt uitgekleed

Hannie van Leeuwen, een prominent CDA-bestuurslid, staakt haar activiteiten voor de partij. De reden van haar vertrek is haar grote zorg omtrent het ouderenbeleid van de regering Rutte I. De ouderenzorg wordt uitgekleed en het is een schande dat het CDA met deze maatregelen akkoord gaat. Ook het CSO, de koepel van ouderenorganisaties, vindt dat ouderen in hun koopkracht meer getroffen worden dan andere huishoudens. De AOW is gekoppeld aan het sociaal minimum. In het regeerakkoord is opgenomen dat het sociaal minimum zal dalen en daarmee ook de AOW. Het CSO vindt dat iedereen op evenredige wijze moet bijdragen en dat het kan zijn, dat ouderen zwaarder worden aangepakt.

Volgens het regeerakkoord, gaat de ouderenzorg er echter op vooruit. Er wordt bijna 1 miljard euro uitgetrokken voor een betere ouderenzorg. 12.000 extra medewerkers kunnen worden aangetrokken en de zorginstellingen moeten kleiner worden, zodat de zorg verbetert en er effectiever tegen lagere kosten kan worden gewerkt. Ook grote zorginstellingen worden aangepakt door een speciale fusietoets, waarbij de geleverde zorg wordt beoordeeld. Wie heeft er gelijk? Gaan ouderen er nu wel of niet op achteruit? Omdat we allemaal, vroeg of laat, te maken krijgen met ouderenzorg, is het belangrijk te weten wat het regeerakkoord precies schrijft over ouderenzorg. Hieronder een samenvatting van dit punt uit het regeerakkoord.

Verbeterde ouderenzorg volgens Rutte-Verhagen

Regering Rutte-Verhagen wil: meer zorgmedewerkers, meer (bij)scholing, meer rechten, meer en betere kwaliteitsnormen, een sterkere Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), minder overhead, minder regeldruk, meer buurtzorg, kleinere zorginstellingen en meer maatregelen tegen ouderenmishandeling. Om dit te kunnen realiseren, is bijna 1 miljard euro vrijgemaakt.

 • Zorgzwaartepakketten worden kostendekkend gemaakt. Sinds 2009 wordt gebruikt gemaakt van dit systeem. Iedereen die ‘zorg met verblijf’ nodig heeft, krijgt een indicatiebesluit van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Bij dit besluit hoort een zorgzwaartepakket. Daarin staat hoeveel en wat voor soort zorg een bewoner ongeveer nodig heeft. Door de Zorgzwaartepakketten kostendekkend te maken, krijgen zorginstellingen meer financiële ruimte. Zo kunnen 12.000 extra medewerkers worden aangesteld voor de dagelijkse verzorging van ouderen. Daarnaast is het zaak te investeren in de kwaliteit van zorg en personeel.

 • De kwaliteit van de zorginstellingen moet worden verbeterd door het invoeren van bepaalde normen. Er wordt een kwaliteitsinstituut opgericht ter ondersteuning van de instellingen in de ouderenzorg. Normen uit toekomstige nieuwe kwaliteitsprogramma’s moeten, zodra zij zich bewezen hebben, ook onderdeel worden van de kwaliteitsnormen van de IGZ.

 • Via een Wet Cliëntenrechten Zorg worden rechten van patiënten versterkt. Daarnaast komt er voor bewoners van instellingen een specifieke Zorginstellingen Beginselenwet. Hierin staan basisrechten, zoals het recht om elke dag te douchen en enige tijd in de buitenlucht door te brengen.

 • De Inspectie voor Volksgezondheid zal meer inspectie op de werkvloer uitvoeren. Bij onregelmatigheden zullen zware sancties volgen.

 • Buurtzorg wordt belangrijk: inschakeling van en afstemming met andere zorgprofessionals, zoals de huisarts en wijkverpleegkundige. De thuiszorg wordt teruggedrongen. Gefocust wordt op duurzame zorguitkomsten: gezondheidswinst, oplossingen voor de cliënt, kwaliteit van leven en zorgonafhankelijkheid.

 • Er wordt aangedrongen op kleinere zorginstellingen. Het resultaat is meer efficiëntie, lagere kosten, meer integraliteit, hogere klanttevredenheid en betere zorg.

 • De overhead, vaste lasten, van de gezondheidszorg moeten teruggedrongen worden aan de hand van een normering per sector. Minder overbodige, administratieve belasting en minder regels. De opbrengst hiervan gaat naar de zorginstelling.

 • Extra maatregelen tegen ouderenmishandeling, zoals bijvoorbeeld een verplichte verklaring omtrent gedrag voor betaald zorgpersoneel en een meldplicht voor ouderenmishandeling.

 • De AWBZ wordt aangepast. De huidige manier van financiering per handeling wordt veranderd financiering op resultaat. Het resultaat is meer innovatie, minder bureaucratie op de werkvloer, betere kwaliteit en meer doelmatigheid.

 • Het persoonsgebonden budget (PGB) wordt opgeheven.

 • In de AWBZ wordt wonen en zorg gescheiden. Bewoners krijgen meer keuzevrijheid en zorginstellingen zullen zich beter gaan richten op de woonwensen van cliënten. Ter compensatie van de extra woonlasten, wordt de huidige eigen bijdrage verlaagd. Bewoners die de woonlasten niet kunnen dragen, komen in aanmerking voor de huurtoeslag.

In het algemeen wordt het sociaal minimum verlaagd. Omdat de AOW gekoppeld is aan het sociaal minimum, daalt ook de AOW. Uit het basispakket van de ziektekostenverzekering worden onderdelen geschrapt, zoals een aantal geneesmiddelen, een deel van de paramedische zorg, gebitsprothesen etc.

Conclusie

Het is moeilijk om een blik te werpen op de toekomstige ouderenzorg. Door de opkomende vergrijzing, komt de ouderenzorg sowieso in een moeilijk parket. Kabinet Rutte-Verhagen moet vele miljarden bezuinigen en probeert toch de ouderenzorg te beschermen. Maar ondanks de vele maatregelen en nieuwe ideeën staat de ouderenzorg op de tocht. Woonkosten worden niet meer vergoed en mensen in zorginstellingen zullen dus huur moeten gaan betalen. Ook hulpmiddelen en andere voorzieningen in een zorginstelling, moeten steeds meer zelf worden betaald. Juist de sanering in het basispakket van de ziektekostenverzekering, treft de oudere. Eigen bijdragen worden gevraagd voor de GGZ en AWBZ, naast het eigen risico. Het verhaal rond de ouderenzorg in het regeerakkoord klinkt veelbelovend, maar de algemene bezuinigingen treffen juist de ouderen in de portemonnee en zo is de kans groot dat ouderen in hun koopkracht inderdaad meer getroffen worden dan andere huishoudens, ondanks de vooruitstrevende maatregelen van het nieuwe kabinet.
© 2010 - 2017 Nicolette, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Ministers en staatssecretarissen van het kabinet-Rutte I, IISinds 14 oktober 2010 is het kabinet-Rutte I (VVD en CDA) een feit. Het kabinet-Rutte krijgt gedoogsteun van de PVV. Het…
Participatie in de ouderenzorgParticipatie in de ouderenzorgOuderenzorg is een van de grootste toekomstige maatschappelijke uitdagingen. Reeds nu is duidelijk dat door de demografi…
Kabinet Rutte II: welke ministers zitten in het kabinet?Kabinet Rutte II: welke ministers zitten in het kabinet?Vanaf 5 november 2012 is het Kabinet Rutte II, ook wel Kabinet Rutte Asscher, van start gegaan, bestaande uit de politie…
AOW-leeftijd versneld omhoog vanaf 2013AOW-leeftijd versneld omhoog vanaf 2013De Algemene Ouderdoms Wet (AOW) regelde aanvankelijk, dat iemand die 65 jaar werd, een uitkering kreeg. Tijden verandere…
Boerkaverbod in Nederland: maximale boete € 405,-Boerkaverbod in Nederland: maximale boete € 405,-In Nederland wordt een verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding zoals een boerka of nikab ingevoerd, als het…

Reageer op het artikel "Het ouderenbeleid van regering Rutte-Verhagen"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Infoteur: Nicolette
Gepubliceerd: 22-10-2010
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Politiek
Schrijf mee!