mijn kijk op

Partijprogramma PVV vanuit de joods-christelijke visie

Partijprogramma PVV vanuit de joods-christelijke visie De PVV is, volgens Geert Wilders, de verdediger van onder andere de joods-christelijke traditie die wij in Nederland hebben. Zonder verder in te gaan op de vraag of deze traditie inderdaad bestaat in Nederland, of dat wij juist bijvoorbeeld een seculiere traditie hebben, is het interessant om te kijken naar enkele standpunten van de PVV in relatie tot deze joods-christelijke visie.

PVV partijprogramma

In het partijprogramma van de PVV staan een aantal standpunten die sterk afwijken van de meeste partijen. Hoewel iedereen wel een eigen mening kan vormen over de standpunten, is het juist interessant om een aantal standpunten aan de hand van de ideologie van de partij zelf te toetsen. Hierbij staat de ideologie van de PVV, het verdedigen van de joods-christelijke samenleving, centraal. Hoewel ieder standpunt getoetst kan worden aan deze joods-christelijke visie, levert dit een onleesbaar artikel op. Vandaar de keuze voor enkele van de bekendere standpunten.


Joods-Christelijke traditie

De joods-christelijke traditie omvat het samenstel van normen en waarden die vooral uit de Joodse en Christelijke cultuur voortkomen. Hierin zien we bijvoorbeeld menselijke waardigheid, vrede, verdraagzaamheid, tolerantie en vergevingsgezindheid. Het gelijkheidsbeginsel is hierbij zeer belangrijk. Voor christenen is in principe iedereen gelijk aan elkaar, en deze visie heeft in Nederland ook gezorgd voor de godsdienstvrijheid en de seculiere staat die we nu kennen.


Etnische registratie van iedereen, inclusief vermelding "Antilliaan"

Etnische registratie wordt niet zomaar gedaan. Dit riekt naar aantasting van de menselijke waardigheid en gelijkheid. Het etnisch registreren heeft een doel: het duidelijk inzichtelijk maken van iemands afkomst om die persoon ook daarop te kunnen beoordelen. De gelijkheid van mensen wordt teruggebracht, we gaan wettelijk mensen in hokjes stoppen: De afkomst van een persoon, iets waar niemand iets aan kan doen, wordt gebruikt om statistieken te produceren met etnische gegevens. Deze zullen vervolgens weer gebruikt worden om bepaalde groepen harder aan te pakken. Mensen zullen dus in hun waardigheid worden aangetast doordat zij in het hokje "criminele Marokkanen" of "dronken Polen" worden gedrukt, terwijl hun eigen identiteit en levenshouding misschien niks met deze statistieken te maken heeft. Daarnaast wordt het gelijkheidsbeginsel sterk doorbroken. Het mag duidelijk zijn dat juist de joods-christelijke traditie, die juist de menselijke waardigheid en gelijkheid zo sterk in het vaandel heeft, of iemand nou blank of zwart is, hier sterk tegenin druist.


Criminele Antillianen sturen we terug

"Hij wie zonder zonden is werpe de eerste steen". Een citaat uit de bijbel, christelijker kan het bijna niet. Moeten we een Antilliaan die een misstap begaat terugsturen naar bijvoorbeeld Saba, wat onderdeel is van ons land, bij zijn eerste misdrijf: hoe klein of groot deze ook is? Een misdrijf is bijvoorbeeld ook het stelen van een bierglas uit een café: dat valt onder stelen. Dat betekend dus dat we Antillianen sterker bestraffen bij hetzelfde misdrijf als een Nederlander. Een Limburger die in Amsterdam in zijn koopwoning woont sturen we immers ook niet plotsklaps terug naar limburg als hij een bierglas steelt. Om terug te komen op het eerste citaat: ik moet de eerste nog tegenkomen die nog nooit een misdrijf, in de strengste zin van het woord, heeft begaan. Zoals gezegd: ook het stelen van een bierglas is een misdrijf. Bij dit standpunt van de PVV staan de waardes gelijkheid en vergevingsgezindheid sterk in contrast met het terugsturen van criminele Antillianen. Niet conform de joods-christelijke traditie.

Niet-Nederlanders die een misdrijf plegen direct uit Nederland verwijderen

Het verwijderen van niet-Nederlanders uit Nederland na een misdrijf hangt enigszins samen met het vorige standpunt. Ook hier geld dat iets simpels zoals het meenemen van een glas uit een café volgens de letter van de wet een misdrijf is, geen overtreding! Als we voor zoiets een Niet-Nederlander, ongeacht zijn functie of baan in Nederland, terugsturen naar zijn eigen land lijkt me dit niet echt vergevingsgezind. Tevens druist ook dit tegen het principe van menselijke waardigheid en gelijkheid in: Dat iemand uit een ander land komt betekend niet dat wij hen moeten behandelen als 2erangs burgers met minder rechten en strengere straffen (zelfs disproportioneel hoge straffen in dit geval).

Geen moskee er meer bij

Het standpunt dat er geen moskee meer bij mag is ook hoogst verbazingwekkend in het licht van de joods-christelijke traditie. Juist de godsdienstvrijheid heeft ervoor gezorgd dat wij een joods-christelijke traditie kennen in plaats van een christelijke traditie. Juist de godsdienstvrijheid was wat onze republiek in vroeger tijden zo modern maakte. Bij godsdienstvrijheid hoort ook de vrijheid om een eigen gebedshuis te hebben. Van andere geloven accepteren we dit immers ook en een moskee doet niemand kwaad. Wederom wordt hier het principe van menselijke waardigheid, het principe van gelijkheid en het tolerantieprincipe overtreden.


Geen uitkering voor boerkadraagsters of mensen die slecht Nederlands spreken

Iemand die een boerka draagt of de taal slecht beheerst geen uitkering toestaan is ook sterk tegen de gelijkheid en waardigheid van het individu in. Iemand moet vrij zijn in zijn/haar kledingkeuze, zolang dit niet opzettelijk aanzet tot haat of discriminatie. Als iemand daarbij wil kiezen voor een boerka moet dit gewoon vrij zijn. Daarnaast is ook het beheersen van de Nederlandse taal een behoorlijk relatief begrip, wat is slecht Nederlands spreken. Als een Marokkaan met een accent en een slechte grammatica zogenaamd slecht Nederlands spreekt, is een Amerikaan met een accent en slechte grammatica hieraan ook schuldig. Krijgen mensen die stotteren dan ook geen uitkering meer? Of is dat wel goed Nederlands. En de boeren uit de achterhoek, waarvan sommigen het ABN ook niet beheersen, vervalt hun recht op een uitkering ook? Dit alles is naar mijn mening ook weer tegen het principe van gelijkheid van mensen en de waardigheid van mensen.

Strijd tegen de islam moet het kernpunt van ons buitenlands beleid worden

Een van de meest opvallende standpunten van de PVV is dat de strijd tegen een religie, de islam, het kernpunt moet worden van ons buitenlands beleid. Is dit misschien wat de PVV bedoelt met de joods-christelijke traditie: een moderne kruistocht organiseren? De strijd tegen een geloof is naast dat het in strijd is met onze grondwet, ook nog eens in strijd met de godsdienstvrijheid die juist de joods-christelijke traditie zo kenmerkt. Het gaat daarnaast nog eens verder dan ingrijpen in ons eigen land in de godsdienstvrijheid, Nederland moet volgens dit standpunt ook ingrijpen in andere landen om actief een bijdrage te leveren aan het kweken van haat en strijd richting gelovigen van één bepaald geloof. De vraag speelt natuurlijk ook nog eens of dit standpunt niet feitelijk hetzelfde is als de jihad waar de islam van wordt beschuldigd.

Conclusie

Concluderend kan worden gezegd dat, hoewel niet alle PVV standpunten behandeld zijn, het partijprogramma van de PVV in tegenspraak met zichzelf is. De zelfbenoemde verdediger van de joods-christelijke traditie kan nooit standpunten in het partijprogramma opnemen die sterk tegen de waardes uit deze traditie ageren.
© 2010 - 2020 Polkozic, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Het verkiezingsprogramma van de PVV voor 2017-2021Het verkiezingsprogramma van de PVV voor 2017-2021Op 15 maart 2017 vinden in Nederland de verkiezingen voor de Tweede Kamer weer plaats. Op 25 augustus 2016 presenteerde…
Cruijff en Wilders en het populisme rond verkiezingenCruijff en Wilders en het populisme rond verkiezingenVolgens het meest gebruikte woordenboek Van Dale is populisme: “de neiging zich te richten naar de massa van de bevolkin…
Als het O.M. vrijspraak vraagtNormaal gesproken klaagt het Openbaar Ministerie of O.M. een verdachte aan en vraagt dan om een straf in haar requisitoi…
Jodendom en maatschappij: pluriformiteit i.p.v. integratieJodendom en maatschappij: pluriformiteit i.p.v. integratieHet orthodoxe Jodendom in Nederland is geen voorstander van integratie van minderheden in de Nederlandse maatschappij. D…

Het leven van Pim Fortuyn, voor de politiekWaarschijnlijk kent iedereen Pim Fortuyn nog wel, hij wordt gezien als de man die de politiek in Nederland wakker schudd…
Montesquieu: motor van de beschavingMontesquieu: motor van de beschavingDankzij Montesquieu kennen wij tegenwoordig het begrip Trias Politica, waarbij een scheiding van de wetgevende, uitvoere…

Reageer op het artikel "Partijprogramma PVV vanuit de joods-christelijke visie"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Max, 13-03-2016 17:32 #9
In moskeeën een parallelle islamitische samenleving en het handhaven van de Sharia juist wordt gepromoot.Er bestaat nergens ter wereld een moskee waar vanaf de preekstoel wordt gezegd dat de sharia niet hoeft te worden toegepast.Stop de moskeebouw tot er een kerk in Mekka staat: die tolerantie voor intolerantie moet maar eens afgelopen zijn.

Tom, 17-05-2011 20:18 #8
Ik krijg het jammer genoeg niet duidelijk uitgelegd. Ik spreek over het eindoordeel dat alleen door God gegeven mag worden en jij begint over rechtbanken opheffen.

Ik geef toe dat het mij niet zal gaan lukken om jou de essentie duidelijk te maken. Ik heb geprobeerd om jou het verschil te laten begrijpen tussen de vrije wil van de mensen en Gods wil. Het is zo ongelooflijk makkelijk om God overal de schuld van te geven terwijl het de mens is die het doet.

De bevolking in Egypte was overtuigd van de macht van God. Ze wisten waar ze aan begonnen; ze gingen direct tegen de wil in van God. Waarschuwing na waarschuwing na waarschuwing. Tenslotte bood God de inwoners van Egypte nog een kans aan om onder de uiteindelijke laatste straf vandaan te komen maar nog vertikten ze het om te luisteren. We hebben het over een direct bevel van God. God die dan nog zo genadig is om velen malen te waarschuwen. Hij had dat hele volk van Egypte kunnen wegvagen zoals hij de gehele mensheid had kunnen wegvagen toen ze Jezus aan het kruis nagelden.

Enerszijds wil je niet aanemen dat er een God bestaat. Anderszijds wil je wel kunnen oordelen over deze God. God is God. God is niet je broer of je neef of je vriend. God is God. Als je God kwalijk neemt dat hij levens neemt dan neem je ook aan dat God alles gemaakt heeft en dat hij aan jou (of mij of wie dan ook) dus echt geen verantwoording hoeft af te leggen. Nee, andersom is namelijk het geval.

God schept alles en stopt de mens in het paradijs. Ons bedje is gespreid. We hoeven ons nergens druk over te maken. Het enige wat God van ons vraagt is dat wij hem gehoorzaam zijn en hem loven. Hij geeft ons onze vrije wil zodat hij geen robotjes heeft rondlopen op aarde. Hij geeft ons de vrije wil zodat het loven en het gehoorzamen echt voortvloeit uit de liefde voor God. Er is geen pijn, geen oorlog… alles is perfect… Maar zoals altijd meent de mens het beter te moeten weten… Fout! We krijgen als mensheid straf van God met de belofte dat we als we in hem geloven en gehoorzamen we na onze straf weer eeuwig bij hem kunnen wonen in de hemel. Zijn we blij? Nee, we slaan de hersenen in van onze broer. Zo etteren we met ons allen aan tot God het zat is en de mensheid een straf geeft waarvan elk normaal denkend mens verwacht dat dat wel voldoende af zal schrikken. God geeft ons de zondvloed maar spaart uiteindelijk toch nog de mensheid via Naoch… Nou, zo kunnen we nog even door blijven gaan.

Ik heb jou geprobeerd uit te leggen dat niet alleen een homo zondig is maar dat ook hetero's en alle andere soorten mensen zondig zijn. Niemand uitgezonderd en dus heeft niemand iets te zeuren of te wijzen.

Ik heb je geprobeerd uit te leggen dat het bij de mens gaat om eigenbelang, macht, rijkdom, aanzien. Jij valt mij aan met iemand als de Paus? Juist deze Paus met zijn gevolg is HET voorbeeld van het menselijk dwalen. Je noemde schitterende voorbeelden van wat de RK allemaal in het verleden en het heden kapot heeft gemaakt en kapot maakt. Ik stem volmondig met jou in. Het zijn weer die ongelooflijke achterlijke mensen die fout op fout maken.

Ik heb je proberen uit te leggen dat het enige is dat God wil is dat we hem gehoorzamen en hem loven. Vanaf het begin af aan heeft de mens er een puinhoop van gemaakt en we maken er een steeds grotere puinhoop van.

Ik geef je helemaal gelijk dat alle geloven er een puinhoop van maken. Zo'n grote puinhoop dat we zelfs als mensheid de atheïsten hebben voortgebracht die gewoon lekker meedoen in het laten groeien van de puinhoop. We proberen er met ons allen een dusdanige gigantische bende van te maken dat we er uiteindelijk zelf niet meer mee weten om te gaan.

Volgens het geloof draait het uiteindelijk om het leven na de dood. In het leven dat we hier leven rommelen we met ons allen maar wat aan. We maken fout op fout. We hebben er spijt van of niet. Zodra we een sprankje macht verkrijgen willen we meer macht. We verenigen ons om oorlog te gaan voeren. We slaan elkaar de koppen in tijdens het sporten of zelfs tijdens het kijken naar een sport… Ga zo maar door. Er is honger en armoede overal op de wereld. We zien kindertjes doodgaan van de honger en van de dorst. Het enige wat we er aan doen is maar wat geld in de collectebus stoppen zodat we ons niet zo schuldig hoeven te voelen. Degene die al de collectebussen op zijn bureau krijgt neemt er dan eerst een graai uit want het is zijn werk en daar moet hij voor beloond worden… Op het moment van sterven stopt de duffe ellende die sommige mensen ervaren als een goed en vol leven (over egoïsme gesproken)… Vanaf dit moment hebben we de kans om verder te leven zonder armoede, zonder ziektes, zonder oorlog en zonder ruzie. Na dit leven heb je het voorecht om iedereen lief te hebben en door iedereen geliefd te worden. Elk mens heeft deze gelijke kans… Jij, ik, de moslims, de Joden, de communisten, de homo's, de hetero's… iedereen… "Degene die in mij geloofd zal niet sterven maar het eeuwige leven hebben". Weer zo'n geweldige one liner zoals "Degene zonder zonden… ". Wees gerust; er is geen mens die jou kan overtuigen van het bestaan van God. Je kunt luisteren naar mensen die praten over God maar daar houdt het mee op.

Jezus is de zoon van God en IS God. God zelf heeft dus onder ons geleefd alszijnde Jezus. En wat doen wij als mensen? Luisteren we naar hem als zogenaamde goedgelovigen? Nee, we kruisigen hem!… en weer maken we als mensheid de puinhoop groter… De zogenaamde Godvrezenden staan voorop hoor om de boel te verzieken.

Verder weet ik het niet meer hoe ik het brengen moet… Reactie infoteur, 18-05-2011
Het is weer een heel verhaal waar nauwelijks in wordt gegaan op de punten die ik aangehaald heb, die ga ik dus ook niet meer opnieuw typen. Dan het volgende:

-God probleem: God bestaat niet, maar die discussie ga ik niet eens proberen aan te gaan. Daarom laat ik zien waarom die virtuele god helemaal niet zo goed is als men stelt, aan de hand van de beschrijvingen uit de bijbel. Ik erken dus helemaal geen god, maar zelfs al zou ik dat doen zou ik zeker niet zo blij zijn met de god die beschreven wordt in de bijbel. Kan wel zijn dat hij alles gemaakt heeft, maar dat is nog geen reden om dan maar mensen te gaan vermoorden. Ouders maken samen ook kinderen, maar dat geeft hun geen recht om die kinderen vervolgens te gaan lopen vermoorden. Ook ouders zullen verantwoording af moeten leggen voor hun daden. God schiep volgens u de mensheid, maar dat ontslaat hem niet van de verantwoordelijkheid om vervolgens fatsoenlijk met zijn schepping om te gaan (voor degenen die in god geloven natuurlijk).

-Een direct bevel van god aan de Egyptenaren. Apart dat dan de kinderen van Egyptenaren vermoord worden omdat ze niet luisteren naar een god, die overigens niet hun eigen god was. Dus als ik een direct bevel van bijvoorbeeld de regering niet opvolg, geeft hun dit het recht om mijn kinderen te vermoorden? Ik ben namelijk ook overtuigt van de macht van de regering.

-Jezus is dus de zoon van God en is god tegelijkertijd stelt u? Behalve dat dat onmogelijk is (maar goed, dat zijn wel meer dingen in de bijbel) heeft Jezus dit ook nooit zelf gezegd. Dat hebben anderen er van gemaakt.

-Dus de wereld is zo'n puinhoop dat we zelfs atheïsten hebben voortgebracht. Dan moet het inderdaad wel echt heel erg met de wereld gesteld zijn, als er atheïsten bestaan. Maar Nederland is nu dan ook echt in een veel slechtere staat dan toen bijna iedereen nog gelovig was, zoals de middeleeuwen. Sorry voor het sarcasme, maar u kunt niet serieus menen dat atheïsten het resultaat zijn van "de puinhoop".

-Geloof draait om het leven na de dood, dat is ook weer een reden waarom het fout gaat. Het heeft geen zin om te leven voor iets wat niet zeker is, leef liever met je gedachten in de werkelijke wereld; misschien dat het leven dan eens niet de "duffe ellende" en "puinhoop" is die u stelt dat het is.

-lees de bijbel nog een keer en zie dat puur en alleen het zijn van een homo al zondig is volgens het christendom. Dat kan toch niet serieus genomen worden?

-Nog steeds, wat is nou het probleem met moslims in Nederland? Als je in het leven na de dood moet samenleven, waarom niet nu al dan? En nou niet weer dat verhaal over dat alle geloven Israël claimen, ieder gezond en normaal mens kan zich wel over dat probleempje heenzetten ipv elkaar het land uit te schreeuwen vanwege een geloof.

Uiteindelijk komt het er gewoon op neer dat ik ieder argument kan typen wat ik wil, ieder feit kan neerleggen wat ik wil en alle tegenstrijdigheden uit de bijbel kan opnoemen; u blijft gewoon bepaalde zaken ontkennen en blijft stellen dat er een god is die wat hij ook doet nooit ter verantwoording geroepen kan worden en altijd per definitie goed is. Ik vind dit nogal naïef, zelfs een gelovige mag volgens mij nadenken en zelf vragen stellen; zeker als het gaat om iemand (god) die zoveel macht heeft en zoveel discutabele dingen heeft gedaan. Denk niet dat er voor een god andere ethische normen hoeven te gelden dan voor de mens zelf.

Tom, 16-05-2011 18:28 #7
Mohammed V was vrijmetselaar en geïnitieerd in een Franse loge. Type deze zin maar eens letterlijk over in google.
Ten tijde van deze Sultan waren de verhoudingen tussen Islamieten, Joden en Christenen netjes verdeeld. Uiteindelijk werkte ook deze samenleving niet waardoor er nu nog maar een heel klein groepje Joden en Christenen in Marokko leven. Snap je het eindresultaat van deze samenleving?

Juist, Nubië ligt in / bij Egypte. Waar ligt Israël? Juist, bij Egypte. Deze hele discussie is gestart omdat volgens jou God een hekel zou hebben aan negers. Het hele verhaal omtrent negers slaat dus helemaal nergens op. dat probeer ik jou dus duidelijk te maken. Het waren praktisch buren. Wel eens van de uitspraak gehoord dat Jezus een neger was? Ik probeer dit dus geografisch aan te tonen en ik probeer het aan te tonen met de situatie in die tijd. Probeer mij nou toch a.u.b. te begrijpen.

Jij schrijft dat jij niet aan de helft van de wetten kunt voldoen omdat je niet in God gelooft. Hehe. Nu komt het: Niemand kan aan deze wetten voldoen dus niemand heeft elkaar iets te verwijten. Snap je nu de essentie? Een hele grote les uit de bijbel is er op gericht dat we elkaar niets te verwijten hebben. Dit probeer ik ook maar steeds uit te leggen. God geeft ons de wetten en de Tien Geboden om ons duidelijk te maken dat we allemaal losers zijn. Als iedereen volgens de Tien Geboden zouden leven zouden we een paradijs hebben op aarde. Ik wil je de gedachte hierachter zo graag laten begrijpen. Nee, ik wil je niet laten geloven want daar ben ik niet voor, maar ik wil je laten begrijpen wat de essentie van de Bijbel is.

Jij draait de rollen om: Wat dacht je er van dat de Farao de schuld draagt voor de dood van de eerstgeborenen? Omdat ik mijn voordeur niet op slot doet is het mijn schuld dat mijn huis wordt leeggrooft? Zo werkt het niet hoor. Tevens hadden de Egyptenaren een manier om onder hun straf vandaan te komen. ALLE Egyptenaren hadden deze mogelijkheid. Ze maakten geen gebruik van deze uitvlucht omdat ze niet geloofden.

Nu ga je van het goedkeuren van vrouwenverkrachting over naar de dood van homo's. Ook hier geldt weer dat God heeft gewaarschuwd. De mensen hebben God willens en wetens afgezworen (zowel de hetero's, de bi's en homo's… deel ze van mijn part ook nog in in andere categoriën). Nu doe je net alsof God homo's dood wil hebben en dat God homo's haat. Nee! Ik heb je al verteld over Koning David hoe die zijn buurvrouw te pakken heeft gekregen. God hield van David ondanks deze misdaad. Puur door het geloof in God. Denk aan de moordenaar die naast Jezus aan het kruis hing. Hem werd door Jezus gezegd dat hij met Jezus de hemel in mocht. Puur door het geloof in God.

De enige die een eindoordeel mag vellen is God. Mooi toch? Geen corrupte mensen. Geen mensen die uit zijn op macht, rijkdom en aanzien. Nee, alleen God.

Christenen die met een vinger wijzen naar homo's slaan de plank echt helemaal volledig mis. Jezus heeft de mensen laten zien hoe hypocriet zij zijn. Ik heb dit de vorige keer proberen aan te geven. Vanuit Christelijk oogpunt zou je jezelf als Christen absoluut niet druk moeten maken om de sexuele voorkeur van een ander. Jezus zelf ging langs bij de hoeren en andere personen die veracht werden in die tijd. Hoeren zouden volgens de oud testamentische wetten dus ook gestenigd moeten worden. Het enige wat God wil is dat we hem gehoorzaam zijn en hem loven. Door al het gezeik en gezeur en gejammer van de mensen heeft hij de wetten en de Tien Geboden gegeven in de hoop dat de ogen eens open zouden gaan en dat ze zouden stoppen met dat gejank. Jezus heeft het uiteindelijk nog eens overduidelijk en haarfijn uit moeten leggen in zijn tijd hier op aarde. Jammer genoeg zijn er nog legio mensen die het niet begrijpen. Dat zijn van die mensen die zo graag met dat vingertje willen wijzen naar een homo en dat die mensen zo slecht zijn omdat het in de Bijbel staat. Geloof mij, daar heeft God een ongelooflijke hekel aan en dat staat ook zo in de Bijbel. Het verhaal over het gebed van de zichzelf heilig rekenende schriftgeleerde en het gebed van degene die zichzelf als een groot zondaar zag.

Met jouw opmerking over wie er nu gelijk heeft: De Joden, de Christenen of de Moslims. Juist daar draait het nu om. Dit probeer ik je al vanaf het begin af aan duidelijk te maken. Jij staat er als atheïst buiten dus jij kan niet vanuit een geloofsovertuiging op dit niveau denken. Even voor de duidelijkheid: ik bedoel ik niets negatiefs mee richting jouw kant. Jouw keus, jouw leven en daar sta ik buiten. Zoals ik steeds aangeef is dat ik je niet vraag een keus te maken of iets te veroordelen alszijnde goed of fout. Het feit is dat het probleem borrelt en borrelt. Het grootste probleem op deze wereld zal niet het geld of de olie zijn zoals nu het geval is maar zal uiteindelijk het land Israël zijn. Alle geloven omschrijven deze eindtijdprofetie. De defenitieve oorlog zal gaan om het land Israël en zijn hoofdstad Jeruzalem. "Het Beloofde Land van God en de belofte aan Abraham"… Aan wie is het beloofd? Dit ligt zo ongelooflijk diep geworteld en hierover zal men het nooit eens worden.

Degene die zonder zonde is werpe de eerste steen… Daar begon jij zelf mee en daar eindig ik dan ook maar mee. Ik hoop dat je de essentie van deze uitspraak begrijpt. Ik heb het geprobeerd… Reactie infoteur, 17-05-2011
-Vrijmetselaars zijn verdeeld in gelovige en ongelovige loges en individuen, dus het zijn van vrijmetselaar heeft niets te maken met het wel of niet gelovig zijn. Er zijn namelijk meerdere stromingen en meerdere loges. U blijft hardnekkig ontkennen, maar het feit blijft dat het een moslim was. Waarom is dit zo moeilijk voor u om te accepteren?

-de reden dat er nu minder joden in Marokko wonen is niet omdat de samenleving niet werkte, maar omdat Israel werd opgericht; de joden in Marokko waren over het algemeen arm en wilden in een eigen land een nieuw bestaan opzetten. Dit heeft niks te maken met wel of niet werken van een samenleving.

-als we volgens 1 van de versies van de tien geboden zijn leven, zou er helemaal geen paradijs op aarde zijn. Wat zou er dan paradijselijk aan zijn? En wat is het nut van 10 geboden die we niet hoeven na te leven. Staat toch in de bijbel dat we dat wel moeten doen? En nog steeds; welke tien geboden gaat het dan om? Verschillende versies dus verschillende paradijzen?

-De Farao schuld aan de dood van alle eerstgeborenen? God heeft ze toch vermoord? Dan is god toch de moordenaar? of zie ik dit weer totaal verkeerd? Was Jack de Ripper een moordenaar omdat hij prostituees vermoorde of waren de vrouwen zelf de enige schuldige omdat ze prostituees waren terwijl ze wisten dat Jack de Ripper bestond? Wat een onzinverhaal. Als je de bijbel geloofd is het god geweest die al die kinderen vermoord heeft. Zonder dat die kinderen er zelf ook maar iets mee te maken hebben, die waren voor het grootste gedeelte überhaupt te jong om ook maar iets te snappen. Gewone kindermoord door god. Diezelfde die zegt dat iedereen moet vergeven.

-er staat letterlijk in de bijbel dat homo's zondaars zijn. Allemaal. of ze nou geloven in god of niet. Lijkt me een verschrikkelijk standpunt, heeft niets te maken met god afzweren of niet.

-De enige die mag oordelen god. We kunnen rechtbanken dus opheffen? Moordenaars laten lopen, want god lost het wel op? Of moeten we zelfs zelf onze zaken regelen alvorens we verantwoordelijkheid gaan afschuiven op een soort "opperwezen" wiens bestaan op zijn minst discutabel is. Het bestaan van god is wat mij betreft even veel bewezen als het bestaan van de onzichtbare roze eenhoorn. Zelfde argumenten, zelfde bewijslast.

-Ok, het oude testament klopt dus niet; daar staan dingen in die onzin zijn en die niet de wil van god zijn. Alleen de apostelen, die iets gehoord hebben van Jezus en dit vele jaren later opgeschreven hebben zijn betrouwbaar. Is dit wat u wilt zeggen? En Jezus heeft vervolgens iedereen overal voor vergeven en is daarna aan een kruis genageld. Lijkt me niet dat iedereen dit pad maar moet gaan volgen, komen we weer terug op het afschaffen van rechtbanken en het laten lopen van moordenaars.

-Draait het nou om wat god zegt/vindt of om wat Jezus zegt? Want beiden vinden/zeggen dus iets anders. Of is god in de tijd tussen het oude en het nieuwe testament veranderd? Of spreken de apostelen de waarheid over god die ze via Jezus gehoord hebben die het weer van god zelf heeft? God vermoord en vernietigd er op los in het oude testament, maar Jezus komt ons vertellen dat god vergeeft en zelfs moordenaars in de hemel toelaat. Wel raar dat dat wel voor moordenaars geld maar niet voor de mensen die allemaal vermoord worden door god. Of worden die vermoord en mogen ze dan toch in de hemel? Blijft allemaal een apart verhaal. Gelukkig hebben we de paus die dit allemaal kan uitleggen; kan die meteen uitleggen waar dat onderonsje tussen kerk en Nazi's nou precies over ging tijdens WO II. Of waarom kinderverkrachtingen geheim worden gehouden. Of waarom seks zonder voorbehoedsmiddelen moet gebeuren in Afrika (paus al eens gehoord van AIDS?). Of waar dat geld vandaan komt om die mooie kerken te bouwen? Maar de mens is zondig, dus dat mag allemaal. Lijkt me trouwens niet moeilijk om roomser te zijn dan de paus, als ik het zo nog eens nalees. Komt de paus dan ook nog in de hemel? Gelukkig is er echter volgens sommigen nog een geloof dat nog slechter is voor de wereld; de moslims. Want, waarom ook al weer? Ze willen de wereld veroveren en er een groot kalifaat van maken? Is wel raar dat ze dan nu in eigen landen burgeroorlogen voeren voor meer democratie en vrijheid. Is niet geheel in lijn met de koran volgens u denk ik.

-Het probleem van wie gelijk heeft, is geen probleem dat borrelt en borrelt. Het zijn mensen zoals U die zich daar druk om maken. Geen enkele atheïst maakt zich druk over welk geloof gelijk heeft. Een atheïst zal ook niet gaan strijden voor het land Israël, omdat dit in de bijbel staat. Wellicht moeten we allemaal atheïst worden? Zou wel een hoop oorlogen en doden gescheeld hebben. Het is natuurlijk echt onzin om te geloven dat moslims, joden en christenen niet met elkaar op een stukje land kunnen leven omdat iedereen denkt dat Israël zijn beloofde land is. Die pure instelling van u, dat dit onmogelijk is, is tevens de enige reden dat het dus niet altijd werkt. Mensen als u die zaken uit de bijbel halen en dan niet kunnen/willen samenleven met andere gelovigen omdat die toevallig moslim of wat voor geloof dan ook zijn. Wat maakt dat allemaal uit? Waarom wilt u geen moslims in uw omgeving? En sterker nog; waarom leeft u volgens de leer van christus als u geen moslims tolereert in het land? Waarom vergeeft u de moslims dan niet voor het hebben van een ander geloof? Zou Jezus toch ook gedaan hebben? Of zei Jezus dat we iedereen moeten vergeven en tolereren, behalve moslims.

Probeer het nog een keer om mij te overtuigen van het nut van allemaal volgens de 10 geboden te leven en allemaal christen te zijn. Volgens mij hebben we dit al een paar keer geprobeerd (als we het toch over het "mislukken" van samenlevingen hebben) en was dit geen echt succes: ik noem een middeleeuwen, een constantinopel, een inquisitie, een Heilig Roomse Rijk, tempeliers en vaticaanstad (ongeveer meest corrupte stad op aarde). De meest christelijke mensen lijken me toch pastoors, priesters e.d., maar ik geloof dat er een hele hoop kinderen zijn die het samenleven met hen toch niet als een paradijs op aarde zouden ervaren.

Nogmaals, als je zo heilig in de eindprofetie geloofd, bewijs mij dan eerst maar eens dat er überhaupt enige god bestaat. En dan niet door iets te roepen wat jij niet anders kunt verklaren dan door een onzichtbare man die aan de touwtjes trekt; maar een daadwerkelijk bewijs voor god. Anders kan ik ook evenveel bewijzen neerleggen voor het bestaan van geesten, het monster van Loch Ness of andere rare wezens.

Tom, 15-05-2011 21:37 #6
Nog één aanvulling op jouw opmerking dat God zo slecht was dat hij de eerstgeborenen in Egypte heeft gedood. Hier gaat een verhaal aan vooraf volgens de Bijbel.

Het begon een flink aantal jaren daarvoor dat de "Jood" Jozef Egypte heeft gered door het waarschuwen voor rampspoed. Dit kon hij doen via ingeving van God en de Farao en de Egyptenaren accepteerde deze zegingen van God. Hierdoor overleefde Egypte deze periode en ze wisten aan wie ze het te danken hadden. Jaren daarna werd het volk van Israel (dat nog steeds leefde in Egypte) als slaaf gebruikt door Egypte. God werd dit zat en stuurde Mozes naar de Farao. Mozes maakte duidelijk dat hij sprak namens dezelfde God die Egypte had gered. Het was dus God die zei tegen de Farao dat hij zijn volk moest laten gaan. De Farao weigerde en God liet de Farao zien dat hij tegen de wil van God handelde. De eerste straf volgde. Opnieuw ging Mozes naar de Farao en gaf opnieuw aan dat God hem opdroeg om zijn volk te laten gaan. Opnieuw weigerde de Farao en opnieuw toonde God zijn macht en zijn straf. Dit ging dus even door en na herhaaldelijke waarschuwingen werd God het echt zat. Na deze herhaaldelijk waarschuwingen en herhaaldelijke straffen kwam de ultieme straf; de dood van alle eerstgeborenen onder de Egyptenaren.

Dit benadrukt dus het feit dat God het volk Israel (en het land) als zijn eigendom ziet. Wie aan Israel komt komt aan God. Je kunt het de goedheid van God noemen dat God meerdere malen gewaarschuwd heeft. Hij heeft Egypte meerdere malen de kans gegeven om het volk te laten gaan.

Nu moet je de status van Egypte in die tijd vergelijken met de status van Amerika in deze tijd. Het was de absolute grootmacht in die tijd. Wat in Egypte gebeurde was binnen afzienbare tijd bekend over de gehele wereld (voor die tijd was dat dus het Midden Oosten). Het hele Midden Oosten was dus op de hoogte van de macht van God en ondanks deze gigantische waarschuwing (een stel slaven brengen dankzij hun God Egypte ten val) haalden de diverse volkeren in het MO het in hun hoofd om het op te nemen tegen het volk van God. Oorlogen met vernietigingen van deze volkeren waren het resultaat.

Je kunt dan erg begaan zijn met de slachtoffers (en om eerlijk te zijn ben ik dat ook hoor), maar zij wisten tegen wie ze het op hebben genomen. Daar bestaat geen misverstand over.

Bovenstaande maakt het één en ander misschien wat duidelijker. Reactie infoteur, 16-05-2011
Ik zal me in deze reactie beperken tot een wat overzichtelijker antwoord, misschien dat het dan duidelijker wordt:

-jij geeft aan dat de Sultan van Marokko tijdens de tweede wereldoorlog geen islamiet was. Dat klopt niet, sultan is zelfs een islamitische titel. Daarnaast stamt deze sultan zelfs uit een geslacht dat claimt een directe afstamming van Mohammed zelf te hebben. Islamitischer kan het bijna niet. Overigens is dit ook de sultan die voorkomen heeft dat de joden uitgeleverd moesten worden aan Vichy-Frankrijk, waar Marokko toen officieel onder viel in een aparte constructie als half-soevereine staat. Een moslim die dus joden beschermt heeft, kan wellicht niet in jou opvatting, maar is wel de werkelijkheid.

-Het overgrote deel van de Marokkanen die gevochten hebben tegen de Duitsers waren moslims, slechts een minderheid joods of christelijk. Zoek dit anders eerst eens na alvorens meteen te roepen dat dit niet zo is. Hetzelfde als met de sultan, eerst nazoeken.

-Nubië lag niet in Egypte, Nubië lag in en rondom Sudan. Daar hoorde inderdaad wel een stukje van het huidige Egypte bij, maar slechts het zuidelijke deel.

-De tien geboden; nogmaals er zijn per geloof of variant van het geloof weer verschillende geboden die onderling behoorlijk inconsequent zijn. Ik ben overigens blij dat dit niet de huidige wetten zijn, want dan zouden we een zeer vervelende samenleving hebben. Ik zou bijvoorbeeld al niet voldoen aan de helft van de wetten omdat ik niet in god geloof.

-Leuk dat je probeert het vermoorden van alle eerstgeborenen goed te praten, maar ik geloof niet dat het overgrote deel van deze vermoorde kinderen ook maar iets te maken had met wat de Farao besliste. Lijkt me een geval van onschuldige burgers vermoorden. Als we dat gedrag niet van mensen accepteren, hoeven we dat zeker niet van een god te accepteren. Juist het gevaar van geloof is het goedpraten van dit soort vreselijke gebeurtenissen. Hier zijn ook onderzoeken naar geweest waarbij dezelfde situaties of situaties als My Lai werden verteld aan kinderen, alleen werd bij 1 groep verteld dat god het allemaal deed en bij de andere dat mensen het deden. Wat bleek? De groep die dacht dat god het deed keurde bijna alles goed en vond het niet onethisch, terwijl de groep die dacht dat mensen het deden het gedrag ten zeerste afkeurden en verschrikkelijk vonden.

-inderdaad, de gezanten van god zaten erbij toen Lot zijn dochters ter verkrachting aanbood. Toch aardig dat je dan nog gered kunt worden door god, maar dat de homo's uit de stad wel vernietigd werden omdat dat schijnbaar een ergere zonde is.

-een constante weigering van uw kant om ook maar enige goede kant van de islam in de geschiedenis te erkennen ten spijt, zal ik het nog een keer vertellen: De grote Arabische geleerden waren moslims. Niet pas de nazaten ervan, maar de daadwerkelijke geleerden waren moslims. Zoek het maar op anders, want ik heb het al een paar keer proberen te vertellen, met namen en alles erbij. Toch ontken je dit stug. Zoek het eerst even op, alvorens te roepen dat het niet zo is. Anders moet ik iedere keer hetzelfde typen.

-Belangrijkste vraag: Waar haal je het recht vandaan om jou bijbel boven de koran te stellen? Anders gezegd, waarom zou de bijbel waar zijn en de koran niet? En nou niet met bijbelcitaten aankomen, want in de koran staat juist weer dat de koran waar is en de bijbel niet. Ook niet roepen dat de bijbel ouder is, want dan zou juist het joodse geloof het enige goede moeten zijn.

-Straffen van god doen niets af aan de onethische kant van de genoemde citaten. Net als het demoniseren van homo's in de bijbel. Als je de bijbel geloofd, begaan alle homo's een zonde. En roep nou niet iets in de trant van selectief omgaan met wat er staat, want zo ken ik er nog een paar.

-Slavernij; staat gewoon in de bijbel dat dit mag. Komt direct uit het oude testament, uit diverse onderdelen van het oude testament zelfs. Hierop werd ook het recht tot het houden van slaven uit latere tijden uit gehaald.

Tot slot, ik hoop dat u de bijbel niet te serieus neemt, want dan ben ik mijn leven niet meer zeker:
'Wanneer iemand, uw volle broer, uw zoon of uw dochter, of de vrouw die u bemint, of uw beste vriend, u in het geheim probeert over te halen om andere goden te dienen, goden die u nog niet kende en ook uw voorouders niet, goden van de naburige volken, vlakbij of ver weg of waar ook ter wereld, luister dan niet naar zo iemand en geef niet toe; wees onverbiddelijk, heb geen medelijden met hem en houd hem niet de hand boven het hoofd. U moet hem ter dood brengen; samen met uw volksgenoten moet u hem stenigen tot de dood erop volgt, en zelf moet u de eerste steen werpen. Dat is zijn straf, want hij heeft geprobeerd u te vervreemden van de HEER, uw God, die u uit de slavernij in Egypte heeft bevrijd.' (Deuteronomium 13:5 - 9)

Tom, 15-05-2011 16:15 #5
Nubië lag in Egypte. In die tijd werden er oorlogen gevoerd om land (nu trouwens ook maar laten we ons even beperken tot die tijd). Israel was een land temidden van andere landen. De omringende landen waren veelal sterker en machtiger dan het Israel. Wat er gebeurde is dus dat in de oorlog tussen de verschillende landen Israel als overwinnaar uit de bus kwam. Vanuit het geloof kun je dus aangeven dat dat kwam omdat God aan de zijde van Israel was. Zoals gezegd had dit dus absoluut niets met negers te maken. Simpelweg om de strijd om land hetgeen beslecht werd in het voordeel van Israel (die dus qua sterkte de onderliggende partij was).

Wat heel belangrijk is in de Bijbel is dat God zelf het land en volk van Israel beschouwt als zijn eigendom. Wie aan Israel komt komt dus direct aan God. Wie dus Israel tot slaaf wil maken zal God zelf tot slaaf maken etc.

Jij schreef dat de dochters werden weggegeven AAN de gezanten van God. Zie je je eigen fout? Maar zoals ik aangaf heeft de mens dus een eigen vrije wil. Door deze vrije wil kunnen we dus kiezen voor God en door onze vrije wil kunnen we kiezen tussen goed en kwaad. De Godvrezende mensen uit de Bijbel waren verre van heilig. Denk aan Koning David die zijn buurman voorin het leger liet opstellen zodat hij zeker wist dat hij het niet zou overleven. Op deze manier kwam David aan zijn buurvrouw. Let er dus heel goed op dat er een verschil is tussen Gods wil en de wil van mensen. Geen enkel mens is heilig en elk mens heeft zonden. Zo dus ook Lot en David. Echter door het geloof in God is Lot behouden en is David koning geworden. Verwar het dus niet met het idee dat deze mensen dus niet zondig waren. Dit is dus één van de lessen uit de Bijbel. We zijn allemaal zondig dus we hebben elkaar niets te verwijten en we hebben allemaal recht op Gods straf.

Nee, Marokko was deels Islamitisch, deels Joods en deels Christelijk. Na de oprichting van Israel ging het fout waardoor het percentage Joden en Christenen gigantisch is afgenomen. De toen heersende Sultan koos uiteindelijk zijn bezetter, Frankrijk, boven de nazi's. De Sultan was niet Islamitisch.

De Tien geboden… Gewoon die op Wikipedia staan misschien. Uiteraard zijn er nuances en verschillend eindelingen. Zekers, maar de tien geboden blijven de tien geboden hoor.

Slavernij was heel normaal. Dat spreek ik niet tegen. Wat ik wel tegenspreek is dat slavernij ook in die tijd niet had bestaan waneer iedereen volgens de tien geboden had geleefd. Wanneer de mensheid had geleefd volgens de tien geboden dan waren er geen oorlogen en geen slavernij geweest. Van het één komt het ander. Ik weet niet hoe ik dit simpel kan uitleggen… God geeft de mens de tien geboden. De mensen overtreden deze waardoor er zaken als slavernij uit voortkomen. Slaven waren meestal personen uit volken die waren overwonnen tijdens oorlogen.

De kruistochten uit de ME waren uitspattingen van menselijke fouten. Hebzucht, macht en ga zo maar door. Opnieuw: de mens heeft een vrije wil. De volgelingen van Christus (of personen die zich zo noemen) hebben een vrije wil en begaan zonden. God houdt hier niet van echter de mens is nu eenmaal zondig. Kijk naar het kindermisbruik. Dit komt voort uit de vrije wil, niet uit het geloof. Het is de vrije wil die ons dus in staat moet stellen om vrijwillig God aan te nemen.

De citaten die jij aangaf (uit de Bijbel) hebben te maken met de straf van God. We spreken hier vooral over het eindoordeel in het einde der tijden. God zal dan oordelen. Niet de mens. Ik ga mij niet op het vlak van God begeven maar God zal zeker de zondaren straffen. Daar heeft hij mij of geen enkele andere gelovige voor nodig. Dit doet hij zelf, buiyen de mensen om.

De wetten die jij omschreef zal ik nogmaals proberen toe te lichten: In die tijd zeurde de mensheid dat ze niet wisten hoe ze moesten leven en ze snapten het zogenaamd allemaal niet. Simpel gezegd werd God dit zat en gaf ze deze regels waar ze zich aan moesten houden (dus ik spreek hier over de regels buiten de tien geboden om). Je ziet vaak de straf steniging terugkomen… Wat zij Jezus: "Degene zonder zonde… ". Het enige wat God dus wilde is simpelweg dat men volgens zijn tien geboden zou leven. De mensheid snapte en snapt dit niet. Later is men in gaan zien wat de essentie is van deze regels en straffen. Toen Jezus leefde was hij te vinden bj hoeren en tollenaars. Zijn acties benadrukken de eerder gegeven straffen volgens God richting die personen die dachten dat ze heilig zijn: Jullie zijn allemaal geen haar beter dan deze hoeren en tollenaars. Kortweg gezegd: doe niet dom, zeur niet, hou jullie koppen en heb elkaar lief.

De zogenaamde weggelaten Bijbelboeken is speculatief. Dit vormt een geloof op zich…

Uiteraard hebben Islamieten geleerden De Islamieten zijn nakomelingen van de grootste geleerden en filosofen die hier hebben rondgelopen. Dat beaam ik zeker. Als we het hebben over de oorsprong van de wiskunde en het schrift dan kan dit toebedeelt worden aan de Arabieren van voor de Islam. Je moet mij goed begrijpen dat ik absoluut niet de gedachte heb dat de Islamieten stom of dom zijn. Alleen met een aantal zaken uit hun geloof ben ik het niet eens.

Jij verdiept je graag in dingen. Verdiep je ook eens in de essentiele zaken van de evolutietheorie. Heel simpel één wet van Newton die omschrijft dat er zonder actie geen reactie kan plaatsvinden. Hoe kan dan de Big Bang zijn ontstaan. Als je beweert dat er voor de Big Bang iets is geweest dan kom je uit bij het Goddelijke. Iets dat er altijd is geweest is eeuwig. Dit is een geloofspunt. Kijk ook eens naar de koolstofdatering. Sommige terugberekeningen aan de hand van koolstofverval kunnen simpelweg niet kloppen. Hoe vaak kunnen wetenschappers een vervalsperiode vaststellen… Zoek maar eens op.

Tom, 15-05-2011 13:00 #4
Beste schrijver,

Weet jij wat Nubië is? Waar Nubië ligt ten tijde van het oude testament? Dit heeft echt niets met Negers te maken hoor…

Aan wie bood Lot zijn dochters aan? ABSOLUUT NIET aan de gezanten van God hoor…
Weet jij waarom God Sodom en Gomorra heeft vernietigd? JUIST om deze dingen. In de Bijbel wordt steeds gesproken over dat de mens een vrije wil heeft. Dit is ons door God gegeven. De mens kan dus vrijelijk zijn keuzes maken.

Je haalt zaken door elkaar. Je hebt de spreekwoordelijke klok horen luiden maar weet niet waar de klepel hangt. Je begrijpt steeds niet de essentie van de Bijbelverhalen. Je begrijpt de verbanden jammer genoeg niet.

Wie was de baas van Marokko ten tijde van de tweede wereldoorlog? Welk geloof hadden ze toen?

Het geloof is absoluut niet aan tijd onderhevig. Ik sprak al dat de tien geboden nu nog altijd gelden. Dus wie iemand dood zal door God gestraft worden. Wis en waarachtig. Wie zijn slaaf dood zal door God gestraft worden. Het verschil zit he hierin dat Jezus is gekomen om te sterven voor de zonden van de mensen. Dit houdt niet in dat de mensen nu een vrijbrief hebben. Zekers niet. Echter wie berouw heeft van zijn zonden kan vergeven worden. De aardse straffen zijn veranderd door de tijd. De Goddelijke straffen en wetten absoluut niet.
Wanneer je de Bijbel leest dan lees je constant dat de mensheid zich steeds afzet tegen God. God straft en het feest begint opnieuw. Op het hoogtepunt doodt de mensheid zelfs de zoon van God. God had toen als straf de gehele mensheid weg kunnen vagen (vergelijkbaar met de zondvloed) maar heeft dit niet gedaan. God heeft ons de tien geboden gegeven waarin staat dat je je naaste lief moet hebben als jezelf en God boven alles. Als de mensen in de oud Testamentische tijd zich daar aan zou hebben gehouden dan hadden ze geen slaven gehad en dan hadden ze geen oorlogen hoeven te voeren. Echter de mensen kunnen zich nu eenmaal niet aan deze wetten houden en dus volgen er regels. Al dit is niet nodig wanneer iedereen op de aarde zich aan de tien geboden zal houden. Als we dit bereiken met ons allen dan leven we in een theoretisch paradijs op aarde.

Om eerlijk te zijn wil ik niet verder ingaan om zaken als de kkk. Ik neem jou niets kwalijk zoals je schrijft. Ik beschuldig je niet van discrimineren of wat dan ook. De gedachten van de kkk vind ik gewoon heel eng. je kunt echter niet de gedachten van een sekte binden aan een geloof. Deze mensen handelen vanuit een germaanse superioriteit. Dit heeft echt helemaal niets me het geloof te maken. Zowel gelovigen als niet gelovigen hebben aangetoond dat de gedachten van de kkk op geen enkele manier terug te voeren zijn op de Bijbel. Ook al beweren de aanhangers anders.

Het is jammer dat je mij gewoon niet wil of kunt begrijpen. Ik probeer steeds uit te leggen waarom het samengaan tussen moslims en Joden / Christenen niet kan slagen. Ik probeer dat rationeel uit te leggen. Ik probeer het op geloofsniveau uit te leggen en ik leg het uit aan de hand van de geschiedenis. Ik vraag je niet om partij te kiezen… Ik vraag je niet om vanuit je eigen geloofsovertuiging te oordelen. Ik vraag je alleen maar om het feit onder ogen te zien dat het gedoemd is om te mislukken.
Juist het zinnetje dat je schrijft over het uitverkoren volk en dat Joden hetzelfde doen. Dat is nu net de kern dat het niet samen kan gaan. Begrijp mij nu toch a.u.b. Ik vraag je niet om goed of fout te kiezen of een kant. Ik vraag je alleen maar om onder ogen te zien dat het niet samen kan gaan. Je beaamt dit steeds zelf in je reactie maar het muntje valt niet.

Met alle voorbeelden die ik geef lukt het mij niet om je te laten zien dat de Islam nu op het niveau staat van onze tijd van de Kruisvaarders. Ik veroordeel de Islam niet want wij hebben hetzelfde gedaan. Het verschil zit hem wel daar in dat de Bijbel niet opdraagt om het geloof met geweld te verspreiden en de Koran wel. Echter, dat het goed kan komen is te zien in Turkije. Alhoewel hier nog wel steeds het geloof op de loer ligt.

Jezus zegt dat wanneer iemand je slaat je hem de andere wang moet toekeren. Jezus spreekt over het sterven in zijn naam. Niet over het moorden in zijn naam.

Wat je schrijft over de ontwikkelde samenleving onder de Islam is niet waar hoor. Het is zeker zo dat ons schrift en wiskunde van de Arabieren komt. Echter toen waren het nog geen Islamieten. Wat de Islam deed waren andere landen veroveren zoals Afghanistan. Hier hebben ze, op zeer bloedige wijze, een van de wereldwonderen vernietigd; de meters hoge boeddhabeelden. Vrije landen met vrij denkende mensen werden onderworpen aan de Islam.

Als ik het goed heb dan geloof jij dus in de evolutietheorie? Mag ik dit aannemen? Deze theorie beroept zich op wetenschap en wetenschappelijke bewijzen. Kun jij aantonen dat iets miljoenen jaren oud is? Kun jij aan de hand van de natuurwetenschappen de Big Bang aantonen (met name dan gebruik makend van de wetten van Newton). Kun jij aantonen dat dieren zichzelf kunnen laten evolueren tot een ander soort? En dan bedoel ik niet paard - ezel - giraf etc. Of Hond - wolf - vos etc. Dat deze dieren eenzelfde stamvader hebben geloof ik ook wel want dat staat ook zo omschreven in de Bijbel.
Ik heb mijn geloof maar jij hebt je wetenschap…

Ik heb overigens ook een sterk vertrouwen in de wetenschap. Einstein is naar mijn mening de slimste man die ooit geleefd heeft. Samen met mensen als Newton heeft hij heel veel kunnen verklaren. Dit waren echte wetenschappers. Echter wetenschappers zijn ook mensen en ook zij hebben hun fouten gemaakt. Reactie infoteur, 15-05-2011
Nubië lag ten tijde van het oude testament in en om het huidige Sudan, en de inwoners waren negers die afgeslacht werden door God.

Lot bood inderdaad zijn dochters aan ipv de gezanten van God ter verkrachting; feit blijft dat God Lot de enige goede inwoner vond (beetje raar voor iemand die zijn dochters weggeeft ter verkrachting?). Het verband tussen bijbelverhalen snap ik overigens, alleen ik geloof er niet in. Dat God twee steden vernietigt vanwege slecht gedrag (waaronder homofilie, wat volgens de bijbel valt onder zondig gedrag), maar een man redt die zijn dochters aanbiedt ter verkrachting, omdat dat de enige goede persoon daar zou zijn, is voor mij onverenigbaar.

Nogmaals Marokko: Zoek op welk geloof Marokkanen toen hadden, het was gewoon Islam. Frankrijk had Marokko als kolonie, maar Marokkanen waren moslims. Deze moslims hebben vrijwillig gevochten. Ik snap dat dit niet in uw wereldvisie past; toch is het zo.

U spreekt over een theoretisch paradijs op aarde als we ons aan de tien geboden houden; kunt u specificeren welke tien geboden u bedoelt? Deze verschillen namelijk bij het christendom en jodendom en verschillende subgroepen van protestanten kennen nog wat nuanceverschillen. Slaven waren overigens volgens de bijbel gewoon geoorloofd, dus als u nu stelt dat dit nooit gebeurd was als we de tien geboden opgevolgd hadden dan zit er dus een contradictie in de bijbel; simpel gesteld is er in ieder geval iets in de bijbel dus onwaar. Ik zou mijn leven daar niet op willen baseren, op een boek waarvan we zojuist vastgesteld hebben dat er makkelijk herkenbare onwaarheden in staan. Of uw interpretatie is fout, dat kan natuurlijk ook.

Natuurlijk kan de islam gewoon samengaan met andere geloven, dit gebeurt ook voortdurend; ook in Nederland. De "straatterreur" zoals de PVV het stelt, van Marokkaanse jongeren heeft niets met islam te maken; de islam keurt dat gedrag net zo goed af als het christendom of het jodendom. Juist uw visie op het niet samen kunnen gaan van religies is wat het geloof zo gevaarlijk maakt. U wilt bewust mensen de toegang weigeren tot het land omdat er een nuanceverschil zit in het soort god waarin men gelooft?

Overigens zijn de apocriefe evangeliën wellicht ook interessant voor u, deze zijn toentertijd buiten de bijbel gelaten toen deze werd samengesteld; maar bevatten toch een aantal mooie verhalen over de kindertijd van Jezus bijvoorbeeld.

Door te stellen dat de Islam nu op het niveau staat van het Christendom ten tijde van de kruistochten geeft u toch weer aan dat het geloof schijnbaar wel verandert met de tijd? Of we interpreteerden het geloof inderdaad toen volledig verkeerd en interpreteren het nu wel helemaal goed. Of is dat wat naïef, misschien denken we over honderd jaar weer anders over het geloof.

U blijft stug volhouden dat de bijbel het niet heeft over het moorden in naam van god, toch staat dit anders in de bijbel. De citaten heb ik u reeds gegeven. Overigens kunt u stug volhouden dat de ontwikkelde samenleving onder de islam nooit bestaan heeft; graag wil ik u uitnodigen om eens bronnen raad te plegen alvorens u dit soort stellingen doet. Ten tijde van de vroege middeleeuwen was de Islamitische maatschappij een van de meest ontwikkelde samenlevingen in de wereld. Ik zal u anders een aantal bronnen geven, de volgende islamitische geleerden uit die periode kunt u terugvinden, inclusief hun prestaties:

Thabit Ibn Qurrah
Kamal al-Din al-Farisi
al-Khwarizmi
Umar Khayyam

Tegelijkertijd zult u ook het "huis der wijsheid" aantreffen, een toonaangevend islamitisch wetenschappelijk instituut in die tijd. Daar komt de kennis vandaan die u net toeschreef aan oud-arabische geloven, terwijl het toch echt moslims waren die daar werken en de kennis produceerden.

Overigens hebben islamieten inderdaad in Afghanistan veel cultureel erfgoed (de Boeddhabeelden waren geen wereldwonderen, behoorden niet tot de 7 oude en niet tot de 7 moderne) vernietigd en het land geterroriseerd. Wat ze niet hebben gedaan is het land onderwerpen aan de islam; Afghanistan was ook al daarvoor islamitisch, ook in de tijd dat ze nog vrij denkende mensen waren. Het boek The Kite Runner geeft een mooie impressie van deze periode. Het waren dus zowel islamieten die verantwoordelijk waren voor de bloeidagen van Afghanistan als voor de zwarte dagen. Het ligt dus puur aan de interpretatie.

Ik geloof inderdaad in de evolutietheorie, maar ik kan zelf niet fysiek aantonen dat iets miljoenen jaren oud is; daar heb ik dure apparatuur voor nodig. Gelukkig zijn daar wel voldoende wetenschappelijke bewijzen voor. Net als dieren die langzaam evolueren over de loop der tijd; dit valt zelfs terug te zien in hoe wij Nederlanders driftig probeerden allerlei soorten verschillende tulpen te kweken tijdens de tulpenrage van de 17e eeuw. Of alle soorten hondenrassen die op natuurlijke wijze gekruist zijn in een grote variatie aan soorten. En dan hebben we het nog maar over een betrekkelijk kleine periode waarin dit gebeurd is. Laten we de vraag eens omdraaien: Kunt u bewijzen dat god bestaat? Of dat de aarde maar een paar duizend jaar oud is?

Wetenschappers zijn inderdaad mensen en maken fouten. Het verschil is echter wel dat wetenschappers actief op zoek zijn naar feiten die bestaande theorieën doen wankelen om op die manier nieuw inzicht te vergaren; terwijl de kerk er juist alles aan doet om maar geen fouten toe te hoeven geven. Het duurde vrij lang voordat het geloof toegaf dat "de vier hoeken van de aarde" zoals die in de bijbel stonden niet mogelijk waren en dat de aarde inderdaad rond was. Overigens loopt er nu een interessante discussie met betrekking tot de dode zeerollen als u geïnteresseerd bent daarin, uit deze rollen blijkt dat Jezus nooit gestorven is en dat Paulus, de belangrijkste apostel, hele andere ideeën had dan Jezus.

Als voor u trouwens een boek voldoende bewijs is voor uw theorie dat de evolutietheorie onwaar is; heb ik ook nog wel een aantal boeken die het tegendeel bewijzen. Of geld het boekargument alleen voor uw boek en niet voor mijn boeken?

Tom, 14-05-2011 14:51 #3
Eerst over die 1.000.000 negers die God zou hebben gedood? En dat negers als duivels worden gezien? Dit is echt je reinste nonsense. Ik weet niet waar je dit vandaan hebt gehaald maar dit is echt heel erg eng wat je nu zegt. Ga even na dat het volk van Israel na zijn ballingschap is afgedaald naar landen als Ethiopië. Een heel groot deel van de Joden ZIJN negers. Ik weet niet waar jij je informatie vandaan haalt maar stop hier a.u.b. heel snel mee. Zoals ik schreef is dit heel erg eng en zulke uitspraken en gedachten moeten zeker niet op het internet komen.

Hetzelfde geldt voor verkrachten van vrouwen wat wordt goedgekeurd? Je betrekt al het voorgaande tot een groepering als de kkk. Dezelfde groepering die ook een haat hebben tegen de Joden. Dezelfde groep die denken dat Amerika van de blanken is. Ik voel me niet geroepen om hierop te reageren want dit gaat gewoonweg te ver. Geloof mij hierin: dit staat echt helemaal buiten het Chriselijke geloof (ik geloof zelfs dat de Islam dit niet goedkeurt). God zegt zelf heel duidelijk dat Israël (de Joden), zijn volk, zijn land en zijn eigendom is. Wie aan Israel komt komt dus direct aan God. Zou God het goedkeuren dat een groepering als de kkk Joden zou doden?

Dat van 1935 is niet te staven aangezien er al vanaf 1933 Joden naar Nederland zijn gevlucht. Omdat in 1938 de vervolgingen pas zijn begonnen staat de daad van de Nederlandse overheid (ALS het waar is wat jij beweert) dus niet in contrast met wat er pas in 1938 is begonnen. Begrijp je wat ik bedoel? Het jaartal 1935 staat tevens in geen verhouding tot de honderden jaren daarvoor. Daarnaast was er een grote economische crisis in Europa hetgeen ook bepaale acties zou kunnen verklaren.

Welke moslims hebben dan tegen de nazi's gevochten? Je had het over Iran en dat was dus al niet waar. Marokko was Frankrijk… Je kunt wel dingen menen te zeggen maar het is niet waar.

Jezus is de zoon van God volgens het Christelijk geloof. De zonden van de mensen kunnen vergeven worden via Jezus. God heeft ons in de eerste plaats de tien geboden gegeven waaraan iedereen zich dient te houden (ook in deze tijd). Zoek deze maar eens op. Naast deze tien geboden waren er een groot aantal (noem het) richtlijnen die men diende te hanteren ( we hebben het hier over duizenden jaren geleden). Door de geboorte van Jezus zijn een aantal van deze richtlijnen uit het oude testament niet meer van toepassing (buiten de tien geboden om na dan). Wat echter wel zo is is dat Jezus, naast zijn vergeving ook zal oordelen. Het zwaard staat symbool voor het oordeel dat Jezus zal vellen. Denk hier even aan vrouwe justitia.

Maar zoals ik eerder al heb aangegeven zijn de drie grootste godsdiensten op deze aarde voortgekomen uit het oorspronkelijke Joodse geloof. Het klopt dus heel goed dat een groot aantal wetten (richtlijnen) in dezelfde drie geloven terugkomen. Zeker de wetten uit Exodus.

Het probleem zit hem in de teksten uit de Koran dat de Islamieten worden opgedragen om hun godsdienst met geweld over te brengen. Het gaat om wereldwijde heerschappij van de Islam. Tevens beroept de Islam zich op het feit dat zij het volk van God zijn via de gemeenschappelijke voorouder Abraham. Hier kun je makkelijk over denken maar het is één van de meest essentiële zaken uit het geloof. Dat verdwijnt niet zo maar.

Vergelijk het probleem met de RK kerk uit de Middeleeuwen. Zij meenden in die tijd dat het geloof met geweld overgebracht moest worden. Achteraf bleek het niets met het geloof te maken hebben gehad maar met menselijk winstbejag. De RK is tot zeer kort erg fout geweest richting de Joden. Iets waar ze nu spijt van hebben. Ze geven nu gelukkig toe heel erg fout te zijn geweest.

Dit alles komt enigszins in de buurt van het probleem tussen de Islam en de Joodse/Christelijke cultuur. Echter dit probleem zit dus nog veel dieper.
Zolang dit probleem bestaat is het niet te verenigen. Ik ben zelf van mening dat het probleem niet zal eindigen of dat het eindigt in een alles vernietigende oorlog. Kijk maar naar de conflicten in het M.O. en de oorlogen die worden gevoerd omwille van olie. Dit alles blijft olie op het vuur. Je kunt een kant kiezen, je kunt een mening hebben maar feit blijft dat er nog te grote verschillen en vijandigheden zijn.

Overigens een kanttekening. Ikzelf stem nooit. Ik geloof niet dat verandering van politieke partijen iets kan veranderen. Mijn overtuiging is dat wij in werkelijkheid geregeerd worden door de olie en de banken. Economische groei staat voorop en de politiek heeft maar te volgen. De enige politici die het m.i. echt doorhad was Pim Fortuyn. Mijn idee is dat hijzelf ook doorhad dat hij uiteindelijk geen verandering kon doorvoeren. Er zijn in de geschiedenis verschillende verdragen getekent waar we aan vastzitten. Er is een verdrag dat verklaart waarom er zo veel uitwisseling plaatsvindt tussen personen uit Islamitische landen en Europa. De naam hiervan is mij even ontschoten.

Je schrijft dat je een atheïst bent… Wat geloof jij dan? Iedereen gelooft iets. Reactie infoteur, 14-05-2011
Ik vraag me nu echt af of je zelf de bijbel wel gelezen hebt. Nog nooit gehoord over de Nubiers die door God afgeslacht werden om de Israelieten te helpen? De informatie die ik geef is niet mijn eigen mening, sterker nog; zoals al genoemd ben ik overtuigd atheïst juist vanwege dit soort teksten. Deze teksten komen letterlijk uit de bijbel. Het verkrachten van vrouwen dat wordt goedgekeurd? Lees het verhaal van Sodom en Gomorra nog een keer, waarin letterlijk vrouwen worden weggegeven aan gezanten van God; ze hebben maar te gehoorzamen en met hem te slapen (Ziet toch, ik heb twee dochters, die geen man bekend hebben; ik zal haar nu tot u uitbrengen, en doet haar, zoals het goed is in uw ogen; alleenlijk doet dezen mannen niets; want daarom zijn zij onder de schaduw mijns daks ingegaan). Degene die zijn dochters weggeeft was overigens Lot, de enige persoon die "goed" was in de ogen van God en dus als enige Sodom en Gomorra mocht overleven.

KKK in verband brengen met het christendom zou niet gepast zijn? De KKK baseert juist het gehele gedachtegoed op de bijbel; ze noemen zichzelf dan ook protestant christelijk en wilden een blank en christelijk Amerika, alle andere huidskleuren en religies (zeker ook dat laatste!) waren niet gewenst. De grootste broedplaatsen voor de KKK waren dan ook de zuidelijke staten, waar de "meest christelijke" Amerikanen woonden. Geloof mij nu maar; het christendom is geen smetteloze religie en werd en word nog steeds misbruikt door allerlei groeperingen (Afrikaner Weerstandsbeweging) om moorden op andersgelovigen goed te praten. Geloof maar niet dat het AWB andere tactieken heeft dan moslimterroristen, alleen van het AWB hebben ze in Zuid-Afrika last en niet in Europa. Kom dan niet met die onzin aan dat de Islam "slecht" is en het christendom "goed".

Overigens stoort het mij behoorlijk dat u nu probeert de discussie te winnen door te suggereren dat ik het eens zou zijn met enkele aspecten aan het christendom die ik noem als voorbeeld. Daar ben ik niet van gediend, ik probeer juist u er van te overtuigen dat moslims geen gevaar voor Nederland zijn; probeer nu niet te suggereren dat ik een rascist zou zijn door verontwaardigd te doen over stellingen mbt de christelijke inslag van de KKK. Zoals al eerder genoemd, dit is juist een van de redenen waarom ik overtuigd atheïst ben. Overigens, natuurlijk zou God het niet goedkeuren dat de KKK bestaat; immers God bestaat niet dus kan God niks goedkeuren.

Overigens zal ik het voorbeeld van Marokko nog een keer proberen uit te leggen; dat Marokko toen bij Frankrijk hoorde doet niets af aan de vrijwillige bijdrage van tienduizenden MOSLIMS in Marokko die zich vrijwillig aanmeldden bij het leger. Als u enige interesse zou tonen in deze achtergrond van de islam, kunt u niet ontkennen dat er tienduizenden moslims gevochten hebben tegen de Nazi's. Overigens, u haalt aan dat ik gelogen zou hebben mbt Iran; ik verzoek u om eerst onderzoek te doen voordat u dergelijke stellingen postuleert, vanaf 1943 steunde Iran namelijk de geallieerden.

U grijpt terug op het jaartal 1935, wat niet te staven zou zijn. Wederom wil ik u verzoeken onderzoek te doen voordat u suggereert dat mijn gegevens niet kloppen. Een economische crisis of niet; dat doet niks af aan het feit dat deze regelgeving puur gemaakt werd om joden zonder geld buiten te houden. Zoals al eerder genoemd; christenen mochten wel gewoon Nederland binnen zonder geld. Ook toen de vervolging begon bleef Nederland deze regel willens en wetens vasthouden. Joden waren overigens nooit geliefde inwoners van Nederland; dat is het sprookje dat we onszelf als schuldgevoel vertellen. Vergis u niet; ik keur het gedrag van ons land in het verleden niet goed, maar het zijn feiten die we niet uit het oog mogen verliezen.

U kunt overigens toch niet serieus menen dat het het christelijk geloof nu zeer erg spijt? Dan is het geloof dus niet zo zeker als dat menig mens stelt, het geloof (incl de bijbel van 2000 jaar oud) is dus aan tijd onderhevig? God veranderd iedere paar jaar? Kom nou; u kunt zeggen wat u wilt, maar niet dat God enkele jaren geleden een andere mening had dan nu. Natuurlijk is de kerk veranderd, maar die veranderd voortdurend met de tijd mee; dat is een van de redenen waarom de kerk niet geloofwaardig is. Overigens meende de kerk ook na de middeleeuwen dat het geloof met geweld moest worden overgebracht; de missionarissen uit de tijd van de koloniën bijvoorbeeld.

Een leuk voorbeeld vind ik hoe u een van de zovele citaten uit de bijbel goedpraat door er een andere interpretatie aan te geven (mbt het zwaard van Jezus). Zouden moslims niet hetzelfde doen? Heeft u trouwens al eens een moslim ontmoet of er mee gepraat? Wellicht een collega die moslim is? Misschien dat dat beter helpt tegen de islamofobie dan mijn pogingen tot een rationele bekering.

De moslims zouden het volk van god zijn, de reden waarom ze het geloof moeten verspreiden met geweld suggereert u. Volgens mij stellen Joden hetzelfde; het uitverkoren volk toch? En ik kan me vergissen, maar zo zijn er nog tientallen andere godsdiensten die hetzelfde suggereren.

U heeft het over te grote verschillen en vijandigheden tussen de geloven; ik wil u geen verwijten maken, maar uw eigen mening wijst niet op een grote bereidheid tot verzoening. Denk u dat er veel moslims zouden zijn die graag met u zouden willen samenwerken in een maatschappij, als u deze mening uit draagt? Wat is er gebeurd met dat vergevingsgezinde? Of de vrijheid van religie waar Nederland in de 18e eeuw befaamd om was? Weet u overigens dat er een significante hoeveelheid kennis, materialen en producten is die wij tegenwoordig als normaal beschouwen die we uit Arabische landen geleerd hebben? Weet u dat het eerste gebod van de Koran "Leer!" is? Weet u dat er een tijd was dat moslims de meest ontwikkelde samenlevingen hadden, toen de christenen van de Paus op kruistocht moesten gaan om land te veroveren op die vreselijke moslims?

Overigens geloof ik dat Pim Fortuyn de enige politicus is die maar één ding kon; de mensenmassa bespelen. Nederland is een van de welvarendste, meest sociale en gelukkige landen ter wereld, zonder dat hier ooit een Pim Fortuyn aan te pas is gekomen. Willen we dat nu allemaal op het spel zetten voor een schreeuwlelijkerd die, zoals u zelf al aangeeft, zelf ook al doorhad dat hij zijn beloftes toch niet kon nakomen?

Als reactie op uw laatste vraag; ik ben inderdaad atheïst, dat betekend dat ik niet geloof in welke religie dan ook. Ik geloof in rationaliteit en wetenschap, niet in verhalen uit boeken van 2000 jaar oud.

Tom, 13-05-2011 18:49 #2
Beste schrijver,

Dat ik complete bevolkingsgroepen minacht, generaliseer of wat dan ook heb ik absoluut nergens in mijn reactie aangegeven. Ik stel enkel en alleen dat de Islam niet verenigbaar is met een Joods/Christelijke samenleving.

Wanneer ik spreek over de relatie tussen de Joden en de Nederlanders dan generaliseer ik wel. Ik weet drommels goed dat er heel veel foute Nederlanders zijn geweest in WOII evenals dat er ook foute Joden zijn geweest. Nederland is vanaf de Middeleeuwen een toevluchtsoord geweest voor Joodse vluchtelingen. Nederland heette vroeger niet voor niets "het tweede Israel". Juist hier in Nederland kregen de Joden hun kansen en mogelijkheden om een bestaan op te bouwen.
Vanaf 1933 vluchten al veel Joden vanuit Duitsland naar Nederland. In 1938 braken in Duitsland de vervolgingen uit.

Om iets over de Bijbel (Christenen), Thora (Joden) en de Koran (Islam) te zeggen:
Zowel de Bijbel als de Koran zijn geënt op de Thora. De Thora is volledig opgenomen in de Bijbel en deels opgenomen in de Koran. De drie grootste wereldgeloven vinden dus hun oorsprong in het oorspronkelijke Joodse geloof.

Dat de Islam niet verenigbaar is met de Joods/Christelijke samenleving zal ik proberen toe te lichten met enkele teksten uit de Koran:

‘Wanneer gijlieden dus een ontmoeting hebt met de ongelovigen, houwt dan in op de nekken, en wanneer gij onder hen een bloedbad hebt aangericht, bindt hen dan in boeien” (Soera 47,4) ‘.

‘O gij, joden, aan wie de Schrift gegeven is, gelooft aan wat Wij hebben nedergezonden vóórdat Wij uw gezichten wegvagen en ze weer plaatsen op hun achterzijde, of dat Wij u, lieden van de Sabbath, vervloeken’ (Soera 4.47).

‘Vermaant de vrouwen van wie gij opstandigheid vreest en vermijdt haar op de rustplaatsen en slaat haar, totdat zij u gehoorzaam worden’ (Soera 4,34.)

Overigens is het zo dat vrouwen gestenigd dienen te worden volgens de Sharia wanneer ze vreemdgaan in de ruimste zin van het woord. Meisjes krijgen 100 zweepslagen wanneer ze enigszins gemeenschap hebben met een jongen. Een meisje overleeft dus niet zo maar 100 zweepslagen. Dit staat dus gelijk aan de doodstraf.

Nog even dit over Jezus en Mohammed. Jezus wordt in het Christelijke geloof gezien als de zoon van God. In het Christelijke geloof draait het uiteindelijk om de erkenning van Jezus alszijnde de zoon van God. De Islam erkent Jezus alszijnde een profeet. Mohammed, die 600 jaar na Jezus is geboren, wordt door de Islam gezien als de profeet van God. Qua geloof staat de Islam dus even ver bij het Christelijke geloof vandaan als het Joodse geloof. Echter vanuit Christelijk oogpunt zijn de Joden het oorspronkelijke volk van God. De Christelijke (niet Joden) zijn gezegend door de Joden omdat het de Joden zijn die het Christelijke geloof hebben laten ontstaan (vanuit het Joodse geloof).

Dat er Marokaanse soldaten zijn gesneuveld tijdens WOII is zeker zeer betreurenswaardig en ook zij moeten zeker herdacht worden. Laat daarover absoluut geen misverstand bestaan. Echter ten tijde van WOII was Marokko onderdeel van Frankrijk. Frankrijk vocht tegen de Duitsers…

Wat je schrijft over landen als Iran en Egypte klopt echt niet hoor. Iran koos de kant van Duitsland in WOII.

Ik raad je toch nog eens met klem aan om wat meer onderzoek te doen naar de rol van de Islam ten tjde van WOII. Onlangs zijn er nog documenten vrijgekomen van Haj Amin al-Husseini, Palestijns-Arabische leider ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Reactie infoteur, 14-05-2011
U spreekt over de rol van de Islam ten tijde van WOII, ik meen toch duidelijk genoeg aangegeven te hebben dat er voldoende moslims tegen de nazi's gevochten hebben. Ik geloof ook niet dat het er iets aan afdoet dat Marokko een kolonie van Frankrijk was tijdens WOII, het bleven moslim-vrijwilligers die ons van de Nazi's afgeholpen hebben. Natuurlijk zullen er ook foute moslims geweest zijn, maar een verband trekken tussen Nazi's en moslims gaat te ver; zo kunnen we ook een verband trekken tussen christenen en Nazi's. U weet namelijk net zo goed als mij dat de rol van paus Pius XII tijdens WOII op zijn minst opmerkelijk is te noemen, even opmerkelijk als het antisemitisme vanuit de RK kerk vlak na WOII.

U noemt 1933 en 1938, maar zonder relatie tot het jaar 1935, vanaf toen werden in het democratische Nederland alleen nog maar rijke joden toegelaten; zelfs toen de vervolgingen daadwerkelijk begonnen besloot Nederland deze maatregel te handhaven (tot aan de Duitse inval). Overigens gold deze regel niet voor christenen.

U beweert dat de Islam gewelddadiger is dan het Christendom dmv een aantal citaten. Let op:

Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. (Matteüs 10:34)

Hij (Jezus) zei: ‘Maar wie nu een geldbuidel heeft, moet die meenemen, evenals zijn reistas, en wie er geen heeft moet zijn mantel verkopen en zich een zwaard aanschaffen’ (Lucas 22:36)

'Verheugd is de rechtvaardige als hij vergelding ziet, in het bloed van de wettelozen wast hij zijn voeten. Dan zegt men: De rechtvaardige wordt beloond, er is een God die recht doet op aarde.' (Psalmen 58:10)

'Wie overspel pleegt met een getrouwde vrouw, een vrouw die een ander toebehoort, moet ter dood gebracht worden. Beide echtbrekers moeten worden gedood. Wie het bed deelt met de vrouw van zijn vader, onteert zijn vader. Man en vrouw moeten beiden ter dood gebracht worden en hebben hun dood aan zichzelf te wijten. Wanneer iemand het bed deelt met zijn schoondochter, moeten zij beiden ter dood gebracht worden. Ze hebben zich pervers gedragen en hebben hun dood aan zichzelf te wijten.' (Leviticus 20:10 - 12)

'Wie met een man het bed deelt als met een vrouw, begaat een gruweldaad. Beiden moeten ter dood gebracht worden en hebben hun dood aan zichzelf te wijten.' (Leviticus 20:13)

'Wanneer iemand zijn slaaf of slavin met een stok slaat en hij of zij sterft ter plekke, dan moet er vergelding plaatsvinden. Als de slaaf of slavin nog enkele dagen in leven blijft, gaat de eigenaar vrijuit; door het verlies van zijn eigendom is hij genoeg gestraft.' (Exodus 21:20 - 21)

'Als slaven en slavinnen kun je mensen kopen uit de omringende volken, of vreemdelingen die bij jullie wonen of de nakomelingen die zij in jullie land hebben gekregen. Die slaven en slavinnen zijn je eigendom, je kunt hen als erfelijk bezit aan je nakomelingen nalaten; zij zullen voor altijd als slaaf voor je blijven werken. Maar je volksgenoten, de Israëlieten, je eigen verwanten, mag je nooit als slaven afbeulen.' (Leviticus 25:44 - 46)

Verhalen als over god die alle eerstgeborenen van Egypte doodt, of de pest die gestuurd werd door god, of de verhalen over god die 1.000.000 negers dood (in de bijbel worden zwarte mensen namelijk als duivels gezien, zo was de bijbel een letterlijke inspiratiebron voor de christelijke KKK), of de vele verhalen over het vernederen of laten verkrachten van vrouwen laat ik hier nog buiten beschouwing.

Volgens mij lijken de Islam en Christendom behoorlijk goed verenigbaar, beiden zowel teksten over naastenliefde als over moord.

Ik ben zelf overigens overtuigd atheïst, ik geloof ook niet dat dat goed verenigbaar is met een christelijke samenleving? Toch denk ik dat we niet minder vrijheden krijgen als we de overdreven rol van het christendom/geloof in de politiek terugdringen. Eindelijk een keer naar de winkel kunnen op zondag.

Tom, 13-05-2011 11:53 #1
Beste schrijver,
Het spijt me om je te moeten zeggen dat bovenstaand artikel echt zo krom als een hoepel is. Ten eerste: wij leven in een Joods-Christelijk samenleving. Dit komt omdat Joden en Nederlanders altijd op een gelijk vlak van denken en handelen hebben geleefd. Er was altijd een groot onderling gevoel van respect en acceptatie. De Islam kent dit respect en acceptatie niet. De Islam is onmogelijk te vermengen met een samenleving die geënt is op het Joods - Christelijk denken. Ik raad je aan om ook eens wat uitzoekwerk te verrichten op het internet omtrent de trefwoorden "nazi Duitsland en de Islam". Misschien dat je dan wat meer inzicht krijgt wat men bedoelt met Joods/Christelijk en het niet samen kunnen gaan met de Islam.

Christenen moeten vergevingsgezind zijn zoals je aanhaalt. Daar ben ik het helemaal mee eens. Echter dan moet er wel om vergeving worden gevraagd en dan moet deze vraag ook gemeend zijn. Naast het vergevingsgezinde hebben wij verder ook te maken met een wetboek waar een ieder zich aan heeft te houden.
Je kunt je ogen sluiten voor alle problemen maar feit is dat de Islam vrijwel niet vergevingsgezind is (denk even aan eerwraak). Door mislukkende integratie van de Islam in onze samenleving zal onze vergevingsgezindheid ook afnemen. Zelfs onze hele gedachte t.a.v. het buitenland zal drastische veranderingen laten zien. Kijk alleen maar eens naar onze houding t.o.v. Israël. Vergelijk dit eens met onze houding t.o.v. Israël in de jaren 60 of 70 van de vorige eeuw. Waar Nederland ooit pro-Israël was zijn we nu afgedaalt tot een anti-Israëlische houding. De huidige generaties worden voorgelogen en zand in de ogen gestrooid. De geschiedenis wordt vergeten en een nieuwe waarheid wordt ons opgedrongen.

Dat jij de zin: "Hij wie zonder zonden is werpe de eerste steen". gebruikt snap ik helemaal niet. In dezelfde Bijbel hebben we ook de tien geboden gekregen waar we aan ons moeten houden. Ook staat de Bijbel vol met straffen op het overtreden van de wetten. Je slaat de plank volledig mis met het misbruik van deze opmerking. Je haalt m.i. nu echt alles uit zijn context.

Hopelijk ga je ooit nog eens begrijpen dat onze verworven vrijheden in het gedrang zijn door het niet kunnen en willen integreren van de Islam in onze samenleving. Reactie infoteur, 13-05-2011
U spreekt over een onderling gevoel van respect en acceptatie wat er altijd geweest zou zijn tussen Nederlanders en Joden; ik vermoed dat U hiermee bedoelt na WO II, want daarvoor was dat gevoel namelijk ver te zoeken. Wellicht weet u van de tienduizenden Nederlanders die bij de SS gezeten hebben tijdens de WO II, of van de pogrom van 1348 in NL. Overigens duurde het tot 1796 (tijdens de Franse overheersing nota bene) voordat Joden een beroep mochten uitoefenen in Nederland, iets waar heftig protest van de gilden op volgde. Of het feit dat Nederland vanaf 1935 alleen welgestelde joden als vluchteling toeliet in Nederland? Minder rijke joden waren niet gewenst en werden teruggestuurd naar Hitler. Overigens is Polen het enige land waar meer joden zijn vermoord dan Nederland (percentueel). De hulp van de NSB, Nederlandse politie en gemeenten mag hierbij niet onvermeld blijven. Tot dusver de illusie van een "onderling gevoel van respect en acceptatie" dat altijd al geweest zou zijn.

Het idee dat Islam niet te verenigen zou zijn met onze maatschappij doet mijn maag draaien; dat er daadwerkelijk mensen zijn die menen dat moslims niks te zoeken hebben in Nederland vind ik ronduit absurd. Ik dacht dat de dagen voorbij waren dat we een complete religie als minderwaardig konden beschouwen, maar schijnbaar is de laatste wereldoorlog al weer te lang geleden om de lessen uit het verleden mee te nemen.

Dat er een mislukte integratie is, zal niemand ontkennen; maar dit is niet religie gebonden. Er zijn immers toch ook Polen die voor meer overlast zorgen in Nederland dan autochtonen? Polen is naar mijn weten nog steeds het meest christelijke land van Europa, met een percentage van rond de 90% gelovigen. Als u de oorzaak van een mislukte integratie echt bij een bepaalde religie zoekt (die overigens meer op het christendom en jodendom lijkt dan welke andere religie dan ook; allen kennen dezelfde god en erkennen Jezus) verzoek ik u meer onderzoeksrapporten te lezen in plaats van te googlen op nazi duitsland en de islam. Overigens kan het wellicht ook geen kwaad om de Koran misschien zelf eens een keer door te lezen, wellicht komt u tot de conclusie dat het verschil met de bijbel helemaal zo groot niet is.

U spreekt over een wetboek; ik geloof niet dat ik ergens gesteld heb dat er mensen vrijgesteld zijn van wetten, ik geloof juist dat een wetboek voor iedereen geld en dat voor het recht iedereen gelijk is; ongeacht geloof. Eerwraak zal dus ook gewoon gestraft worden, net als alle andere soorten geweld en moord die in Nederland gepleegd worden.

U stelt het als een feit dat de islam niet vergevingsgezind zou zijn, volgende citaten zijn afkomstig uit de Koran (U weet wel, dat boek waar de Islam op gebaseerd is):

"Vriendelijke woorden en vergeving zijn beter dan een aalmoes gevolgd door ergernis."

"De vergelding voor een slechte daad is een overeenkomstige slechte daad. Maar als iemand kwijtscheldt en het weer goedmaakt, dan is zijn beloning Gods taak."

U snapt nu wellicht dat eerwraak niet afkomstig is uit de Islam, maar iets gecompliceerder ligt?

U spreekt over een veranderde houding tegenover Israel, in de afgelopen vijftig jaar. Dat lijkt mij op zich helemaal niet zo raar; ik denk dat we ook anders over Duitsland denken dan pakweg 70 jaar geleden. Op zo'n tijdsschaal kunnen feiten, landen en politiek nou eenmaal veranderen, waar dan ook vervolgens een andere mening bij hoort. Lijkt me niet meer dan normaal dan dat we meningen aanpassen aan veranderende feiten. Overigens kunt u niet hard volhouden dat alle acties van Israël even handig zijn; het salaris inhouden van Palestijnse politieagenten zal immers niet zorgen voor een verhoogde veiligheid, of is dit kortzichtig van mijn kant? Ik zeg overigens niet dat Palestijnen zo'n lievertjes zijn, maar Israel is dit zeker ook niet.

Om te reageren op uw afsluitende opmerking: Ik ben het met u eens dat onze verworven vrijheden in het gedrang zijn, alleen denk ik dat dat is vanwege mensen als u; die complete bevolkingsgroepen generaliseren en als achterlijk bestempelen. Ik geloof niet dat de tienduizenden Marokkanen die gevochten hebben met de geallieerden om de Nazi's terug te drijven uit Europa dit verdient hebben (dit voorbeeld vanwege uw interesse in de combinatie nazi Duitsland en islam). Overigens steunden de het grootste deel van de islamitische landen de geallieerden: Egypte, Irak, Iran, Libanon, Turkije en Ethiopië bijvoorbeeld. De andere bekende Islamitische landen waren toen nog gewoon koloniën van ons blanke Europeanen; sommige landen hebben zelfs nog niet zolang geleden een bloederige vrijheidsstrijd moeten voeren tegen Europese overheersers (Algerije werd pas in 1962 na een langdurige strijd onafhankelijk). Dat is ongeveer even lang geleden als onze pro-Israël houding; u ziet hoe snel meningen kunnen veranderen. Wellicht kunt u het stukje kolonisatie nog meenemen in uw mening, of valt het onderdrukken, bezetten, vermoorden en uitbuiten van buitenlandse volken onder de Joods-christelijke traditie?

Infoteur: Polkozic
Gepubliceerd: 15-09-2010
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Politiek
Reacties: 9
Artikelen met het label 'Mijn kijk op…' bevatten naast objectieve informatie ook een persoonlijke mening en/of ervaring.
Schrijf mee!