InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Politiek > Politiek: Hoofdpunten verkiezingen 2010 CDA

Politiek: Hoofdpunten verkiezingen 2010 CDA

Politiek: Hoofdpunten verkiezingen 2010 CDA Het CDA heeft het verkiezingsprogramma gepresenteerd. Wat zijn de hoofdpunten uit dit programma? Wat kunnen we verwachten van het CDA? Waar gaat het CDA op bezuinigen? Wat doet het CDA voor de Nederlandse burgers? Hoe gaat Balkenende de staatsschuld verlagen en het begrotingstekort verminderen? Verhoging van de AOW, aanschaf van de JSF, versoepelen van het ontslagrecht, kilometerheffting en andere maatregelen mogen verwacht worden van het CDA. Een overzicht in dit artikel.

Hoofdpunten programma verkiezingen 2010 andere partijen


CDA

Het CDA heeft met het oog op de verkiezingen voor de tweede kamer op 9 juni 2010, het verkiezingsprogramma gepresenteerd. Hieruit kan worden opgemaakt, wat het CDA van plan is en waar de Nederlandse werknemers en burgers rekening mee moeten houden, mocht het CDA bij de verkiezingen voldoende stemmen krijgen om te mogen regeren.

Bezuinigingen

Het CDA wil de komende kabinetsperiode netto 18 miljard euro bezuinigen.

Loonstijging ambtenaren

Het CDA wil de stijging van de salarissen in de publieke sector koppelen aan de inflatie.

Verhoging AOW leeftijd

Het CDA wil de verhoging van de AOW-leeftijd doorvoeren in drie stappen: per 2015 naar 65,5 jaar, per 2020 naar 66 jaar en per 2025 naar 67 jaar.

Ontslagrecht versoepeling

Het CDA wil al jaren ontslagrechtversoepeling doorvoeren om de lonen van werknemers te laten afnemen. Hier was voorheen nooit voldoende draagvlak voor, maar door de crisis lijkt de Nederlandse bevolking veel te accepteren. De crisis wordt door het CDA misbruikt om maatregelen door te voeren die al járen op de agenda staan. Zoals het versoepelen van het ontslagrecht, waardoor de lonen van werknemers in Nederland zullen afnemen en stagneren. Ontslagrechtversoepeling staat in het programma van het CDA voor de verkiezingen 2010.

Beperken WW

De WW wordt als het aan het CDA ligt gemaximeerd tot een jaar voor werknemers. Op de wachtgeldregeling voor politici wordt niet bezuinigd. Politici houden recht op maximaal 6 jaar doorbetaling van het salaris. Ook als zij vrijwillig vertrekken.

JSF

Het CDA zal als het voldoende stemmen krijgt om te mogen regeren, doorgaan met het dure JSF-programma. Er zullen iets minder dan 85 JSF's besteld worden, waarvan op dit moment nog steeds geen totale prijs bekend is.

Ontwikkelingshulp

Het CDA wil niet bezuinigen op ontwikkelingshulp. Vasthouden aan 0,7 procent van het bruto nationaal product (bnp) voor ontwikkelingsamenwerking, is voor het CDA van groot belang.

Crisis- en herstelwet

Het CDA wil de crisis- en herstelwet op onderdelen een permanent karakter geven. Met deze wet is het mogelijk om burgers te onteigenen als men niet vrijwillig wil meewerken. Indien er bijvoorbeeld een weg aangelegd moet worden of er komt een groot winkelcentrum op de plaats waar een burger een woning met eigen grond bezit, kan die burger met deze wet worden onteigend, waardoor men de woning en de grond verliest aan de overheid of projectontwikkelaars tegen een vastgestelde vergoeding. Hiervoor moet de overheid of de ontwikkelaar naar de rechter, die goedkeuring voor de onteigening moet geven aan de hand van de crisis- en herstelwet. Ook is de mogelijkheid tot bezwaar maken en in beroep gaan tegen beslissingen van de overheid beperkt door deze wet. Het CDA wil deze wet, ingevoerd met de crisis als excuus, een permanent karakter geven en dus niet laten eindigen zodra de crisis voorbij is. Is dit een gevaarlijke ontwikkeling?

Veiligheid

  • Strafdienstplicht voor overlastplegers tussen 14 en 24: buiten schooltijd taakstraf.
  • Maximumgevangenisstraf van 30 naar 40 jaar.
  • Criminele vreemdelingen eerder uitzetten. Dit lijkt echter een lege kreet, die geen gevolg zal krijgen vanwege de bekende standpunten van het CDA. Dit is dus eerder verkiezingspropaganda?

Landbouw

Beperking van grootschalige intensieve veehouderij die slechts naar de kosten kijkt.

File

De grootste fileknelpunten worden aangepakt via onder meer de spoedwet wegverbreding.
Over kilometerbeprijzing wordt ook nagedacht.

Provincies

Herziening van de provinciegrenzen van de Randstad voor meer bestuurlijke slagvaardigheid; aantal provinciale taken naar de grote gemeenten in de Randstadprovincies.


Geen bezuinigingen op overheid

Het inhuren van 'externe adviseurs' is onder Balkenende exorbitant toegenomen. Zo wordt jaarlijks 5 miljard euro uitgegeven aan het inhuren van externe adviseurs. Wat deze adviseurs precies doen, is niet geheel duidelijk. Wel mag worden aangenomen, dat de kennis van alle ambtenaren in alle departementen voldoende moet zijn, om het werk uit te kunnen voeren. Vaak zijn het adviesbureau'tjes van vrienden en familie van politici in het kabinet of van oud-politici die voor heel veel geld worden ingehuurd. Het inhuren van externe adviseurs voor 5 miljard per jaar, zou een goede bezuiniging zijn. Maar partijen zoals het CDA willen hier niet op bezuinigen.
© 2010 - 2018 Alex, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Politiek: Hoofdpunten verkiezingen 2010 D66D66 heeft het verkiezingsprogramma gepresenteerd. Wat zijn de hoofdpunten uit dit programma? Wat kunnen we verwachten va…
Politiek: Hoofdpunten verkiezingen 2010 TONPolitiek: Hoofdpunten verkiezingen 2010 TONTrots op Nederland heeft het verkiezingsprogramma gepresenteerd. Wat zijn de hoofdpunten uit dit programma? Wat kunnen w…
Politiek: Hoofdpunten verkiezingen 2010 PVDAPolitiek: Hoofdpunten verkiezingen 2010 PVDADe Partij van de Arbeid heeft het verkiezingsprogramma gepresenteerd. Wat zijn de hoofdpunten uit dit programma? Wat kun…
Politiek: Hoofdpunten verkiezingen 2010 VVDPolitiek: Hoofdpunten verkiezingen 2010 VVDDe VVD heeft het verkiezingsprogramma gepresenteerd. Wat zijn de hoofdpunten uit dit programma? Wat kunnen we verwachten…
Kabinet Balkenende 4 is gevallennieuws uitgelichtKabinet Balkenende 4 is gevallenHet kabinet is op 20 februari 2010 officieel gevallen. Dit alles na een onenigheid over de missie in Uruzgan, waar de Pv…

Reageer op het artikel "Politiek: Hoofdpunten verkiezingen 2010 CDA"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Alex
Laatste update: 22-07-2010
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Politiek
Schrijf mee!