InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Politiek > Werkloosheid: hoogte en duur van de WW-uitkering 2013

Werkloosheid: hoogte en duur van de WW-uitkering 2013

Werkloosheid: hoogte en duur van de WW-uitkering 2013 De werkloosheid stijgt momenteel enorm. Gebukt onder de financiële crisis moeten veel bedrijven noodgedwongen werknemers ontslaan om zo de continuïteit van de onderneming te versterken. Maar wat betekent ontslag voor U? Heeft U recht op een werkloosheidsuitkering? En voor hoe lang? In dit artikel vindt U de meest relevante informatie met betrekking tot Uw rechten als werkloze.

De referte-eis

Om in aanmerking te komen voor een uitkering krachtens de Werkloosheidswet moet er zijn voldaan aan de zogenaamde “referte-eis”. Deze eis wordt ook wel de “weken-eis” genoemd.

De referte-eis houdt in dat de werknemer in de 36 weken voorafgaande aan de werkloosheid ten minste 26 weken moet hebben gewerkt. Het aantal uren dat daadwerkelijk gewerkt is, is niet van belang. Concreet betekent dit dat zelfs bij arbeid van 1 uur per week aan de eis is voldaan.

Voor de vatstelling van de referteperiode worden een aantal weken niet in aanmerking genomen, te weten:
 • de weken waarin geen arbeid genoten had kunnen worden wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid
 • de weken waarin niet als werknemer gewerkt is
 • de weken waarin geen arbeid verricht is in verband met het genieten van onbetaald verlof (tot een maximum van 78 weken)
 • de weken waarin niet gewerkt is maar de werknemer wel recht had op een uitkering op grond van de “wet arbeid en zorg”

Duur en hoogte van de uitkering

De werkloosheidswet bestaat uit 2 soorten uitkeringen, te weten:
 • de basisuitkering
 • de vervolguitkering

De Basisuitkering

Indien er voldaan wordt aan de referte-eis (de zogenaamde 26 uit 36 eis) bestaat er recht op een basisuitkering. Deze uitkering geldt voor 3 maanden, te rekenen vanaf het moment dat er recht op uitkering is ontstaan.

De uitkering bedraagt de eerste 2 maanden 75% van het laatstgenoten (dag)loon. Hiervoor geldt wel een maximum. Het maximum dagloon voor 2009 is vastgesteld op Eur. 194,85 per dag. Is het laatstverdiende loon meer dan het gestelde maximum dagloon, dan bestaat er over het meerdere geen recht op uitkering.

Voor het bepalen van het laatstverdiende loon dienen alle vaste componenten van het loon dat door de werknemer is verdiend in het jaar voorafgaande aan de werkloosheid. Vaste componenten zijn o.a.
 • loon
 • vakantietoeslag
 • eindejaarsuitkering
 • bonussen
 • ploegentoeslagen

De verlengde uitkering

Om voor de verlengde uitkering in aanmerking te kunnen komen, dient er te worden voldaan aan een aanvullende eis, de zogenaamde “arbeidsverledeneis” (de zogenaamde 4 uit 5 eis). Deze eis houdt in dat de werknemer gedurende de afgelopen 5 jaren voorafgaande aan het jaar van werkloosheid tenminste 4 jaren moet hebben gewerkt gedurende een periode van ten minste 52 dagen.

Voorbeeld arbeidsverledeneis
Werknemer is per 01-01-2013 werkloos.
Arbeidsverleden:
 • 2012 52 of meer dagen gewerkt
 • 2011 52 of meer dagen gewerkt
 • 2010 52 of meer dagen gewerkt
 • 2009 minder dan 52 dagen gewerkt
 • 2008 52 of meer dagen gewerkt

Er wordt niet voldaan aan de arbeidsverledeneis, dus heeft de werknemer geen recht op de vervolguitkering.

Indien de werknemer voorafgaande aan de eerste dag van werkloosheid een uitkering wegens volledige arbeidsongeschiktheid ontving, bestaat er recht op de vervolguitkering.

Hoogte van de verlengde uitkering

De hoogte van de verlengde uitkering bedraagt 70% van het (gemaximeerde) dagloon.

Duur van de verlengde uitkering

De duur van de verlengde uitkering is afhankelijk van het arbeidsverleden van de werknemer. Elk volledig gewerkt kalenderjaar geeft recht op een extra maand verlengde uitkering. De duur van de verlengde uitkering is echter beperkt tot een maximum van 35 maanden. De totale maximale duur voor de werkloosheidsuitkering is daarmee gesteld op 38 maanden.

Berekening van het arbeidsverleden

Het arbeidsverleden om te checken of de werknemer in aanmerking komt voor de verlengde uitkering, wordt als volgt berekend:
 • het aantal kalenderjaren met ten minste 52 loondagen vanaf 1998 tot en met het kalenderjaar onmiddellijk voorafgaand aan het kalenderjaar waarin de werkloosheid is ingetreden
 • het aantal kalenderjaren vanaf en met inbegrip van het kalenderjaar waarin de werknemer zijn 18e verjaardag bereikte tot 1998

Voorbeeld berekening arbeidsverleden
Werknemer wordt ontslagen per 10-01-2013
Werknemer is geboren op 18 maart 1966
Arbeidsverleden: vanaf 1990 jaarlijks over 52 dagen of meer loon ontvangen

Het arbeidsverleden wordt dan als volgt berekend:
Van 1998 tot en met 2012 (jaar voorafgaande aan de werkloosheid): 15 jaar
Van 1984 (jaar van de 18e verjaardag) tot 1998: 14 jaar
Totale arbeidsverleden komt hiermee op 15 + 14 = 29 jaar

De WW-uitkering zal in dit voorbeeld 29 maanden duren. Deze 29 maanden zijn gesplitst in:
 • 3 maanden basisuitkering
 • 26 maanden verlengde uitkering

De hoogte van de WW-uitkering zal als volgt zijn:
 • eerste 2 maanden 75% van het (gemaximeerde) dagloon
 • 27 maanden daarna 70% van het (gemaximeerde) dagloon

Na de WW-uitkeringsperiode

Wet Werk en Bijstand

Na het verstrijken van de WW-uitkeringperiode kan men, bij voortdurende werkloosheid, in aanmerking komen voor een uitkering krachtens de Wet Werk en Bijstand. Of men daadwerkelijk voor deze uitkering in aanmerking komt, is afhankelijk van de persoonlijke situatie. Ook hier dient de aanvrager van de uitkering aan een aantal eisen te voldoen. Twee van de belangrijkste aanvullende eisen ten opzichte van de eisen van de Werkloosheids Wet zijn de vermogenstoets en de partnerinkomenstoets

Werknemer 50 jaar of ouder? IOAW

Indien de ontslagen werknemer op het moment dat de werkloosheid intreedt 50 jaar of ouder is, kan de werknemer na afloop van de WW-uitkeringperiode in aanmerking komen voor een IOAW-uitkering (Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers). Werknemers die deels werkloos en deels arbeidsongeschikt zijn, kunnen ook in aanmerking komen voor deze regeling.

De hoogte van de uitkering verschilt nauwelijks van de uitkering krachtens de Wet Werk en Bijstand. Toch biedt de IOAW een groot voordeel. Er is namelijk geen sprake van een vermogenstoets. De werknemer hoeft dus niet eerst op zijn eigen vermogen in te teren. Indien de werkloosheid is ontstaan na de 60e verjaardag van de werknemer, dan geldt er ook geen partnertoets. Het inkomen dat de partner geniet, wordt dan niet in mindering gebracht op de IOAW-uitkering.

Het kabinet-Rutte-Asscher wil de IOAW in 2014 afschaffen. Daar staat tegenover dat mensen die werkloos worden op het moment dat zij 55 jaar of ouder zijn, dan recht krijgen op een IOW-uitkering. De Inkomensvoorziening voor oudere werklozen (IOW) is een uitkering voor werklozen vanaf 60 jaar. U kunt na afloop van uw WW-uitkering of uw loongerelateerde WGA-uitkering mogelijk een IOW-uitkering krijgen. Als u recht heeft op een IOW-uitkering, kunt u deze behouden tot u de AOW-leeftijd hebt bereikt. De IOW geldt vanaf 1 december 2009 en vervalt op 1 juli 2016. Het kabinet-Rutte-Asscher wil dat mensen van 55 jaar en ouder vanaf 2014 ook recht op IOW kunnen krijgen.

Werkloosheid en ontslagvergoeding

Wordt u ontslagen? Dan heeft u wellicht recht op een ontslagvergoeding. U leest er alles over in het artikel over de kantonrechtersformule.

Werkloosheid en hypotheek

De grootste zorg van werkend Nederland is de vraag of er bij werkloosheid nog voldaan kan worden aan de financiële verplichtingen van met name de hypotheek. Dit is immers een steeds terugkerende (hoge) vaste last. Er zijn inmiddels een aantal partijen op de markt waar U zich kunt verzekeren tegen het risico van werkloosheid. Deze verzekeringen keren een bedrag uit bij onverwijtbare werkloosheid.
© 2009 - 2017 Alex1911, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Zo werkt de WW-uitkeringDoor de huidige crisis gaan steeds meer bedrijven failliet of vallen er gedwongen ontslagen. Maar wat nu als men als wer…
Een WW-uitkeringAls je je baan helemaal of voor een gedeelte verliest dan kan je een Werkloosheidswetuitkering, ook wel een WW-uitkering…
WW: Hoogte, duur, voorwaardenWW: Hoogte, duur, voorwaardenDit artikel gaat over de WW-uitkering: de Werkloosheidswet. Hoe hoog is de WW-uitkering, aan welke voorwaarden moet u vo…
Berekening arbeidsverleden (WW en WIA)Wie een WW of WIA uitkering aanvraagt, krijgt te maken met het begrip “arbeidsverleden”. Het arbeidsverleden bepaalt nam…
Hoe hoog wordt mijn WW-uitkering?Hoe hoog wordt mijn WW-uitkering?Bij onvrijwillige werkloosheid hebt u onder voorwaarden recht op een WW-uitkering. De hoogte van het bedrag is afhankeli…
Bronnen en referenties
 • Uwv
 • Belastingdienst
 • Rijksoverheid

Reageer op het artikel "Werkloosheid: hoogte en duur van de WW-uitkering 2013"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Reacties

Annet, 28-01-2014 14:34 #10
In bovenstaande voorbeeld geeft men aan dat er NIET voldaan wordt aan de arbeidsverledeneis (ofwel 4 uit 5 eis). Volgens mij klopt dat niet en wordt er WEL aan deze eis voldaan.

Nathalie, 17-11-2013 12:25 #9
Goedemiddag, ik heb een vraag over het maximum dagloon en parttime werken. Ik werk parttime (30 uur) en raak binnenkort mijn baan kwijt. Nu is het mij niet duidelijk of een uitkering, maximum dagloon, berekend wordt naar het aantal uren en hoe dat werkt. Mijn salaris (sv loon) is 3800 bruto voor 30 uur. Ik begrijp dat het max. dagloon € 194,85 (januari 2013) is of per maand de eerste 2 maanden € 3.178,49 en daarna € 2.966,59 bruto per maand. Wordt dit max. bedrag dan naar rato berekend, oftewel moet ik dit bedrag grofweg door 40 delen en dan door 28 of is dat niet het geval? Ik kan hier nergens informatie over vinden dus hoop dat u antwoord op mijn vraag heeft. Vast bedankt!

Baturi, 15-07-2013 15:55 #8
Ik word na 12 weken ontslagen, omdat ze gaan bezuinigen en ik was uitzendkracht geen contract of niks anders. heb ik dan recht op ww of iets anders?

Adri Bronk, 23-05-2013 10:26 #7
L.S.
Wanneer ik zelf ontslag neem om bij een andere werkgever te gaan werken en deze gaat na 6 maanden failliet, heb ik dan recht op een WW uitkering?

Tumulero Ag, 29-12-2012 20:31 #6
Zeer geacht persoon, even een vraag ik wordt in 2013 1-1 2013 werkeloos, ik krijg een uitkering van het UWV, mijn vraag is ik heb sinds kort een nieuwe vriendin die wat AOW heeft en bij mij is komen wonen, wordt haar uitkering nu met mijn uitkering verrekend of wordt mijn uitkering met haar bedrag gekort.?

Cees van der Hout, 08-12-2012 07:42 #5
Beste M.
Ik mis in alle artikelen die gaan over de WW en de aanvullingen hierna hoe het eigelijk toegaat met de opbouw arbeids verleden als er al eens een ww uitkering genoten is.
Bij voorbeeld; werkzaam sinds 1969, WW uitkering gehad van bv 1999-2003, daar.a werkzam tot heden. Wat zijn nu eigenlijk de opgebouwde rechten?
mvg, cvdhout

Louman, 12-12-2011 13:29 #4
In het voorbeeld van verlengde uitkering staat dat betrokken persoon vier jaar 52 dagen of meer heeft gewerkt voorafgaande werkloosheid, toch wordt gesteld dat hij/zij geen recht heeft op verlende uitkering. Waarom niet, hij/zij voldoet dan toch aan de referte eis (4 uit 5)?

Teunis, 22-03-2011 06:38 #3
Als zelfstandig ondernemer was het nodig om extra inkomen te krijgen. Ik ben 4 jaren op zoek geweest naar een parttime baan. Heb 15 november 2010 een 80% tijdelijke baan in het onderwijs aanvaard met mogelijk uitzicht op een vaste aanstelling. Als bevoegd docent op een RSG (PrO-onderwijs). In verband met de rijksbezuinigingen op speciaal onderwijs is reeds aan een collega verteld dat er na de zomervakantie geen verlenging van het contract is. Nu blijven ook de aanmeldingen van nieuwe leerlingen achter. Ik ga er van uit dat er voor mij ook weinig kans is voor continuering van mijn werk op deze school. Naast de inkomsten van deze baan is een aanvulling op mijn pensioen erg gewenst. Ben bang dat mijn leeftijd een rol speelt. Heb het bijzonder naar mijn zin en bovendien staat de school in mijn woonplaats. Als de vaste aanstelling uitblijft, heb ik na 1 augustus 2011 recht op een uitkering? Ik ben dan 59 jaar?

Hans, 02-03-2011 13:15 #2
Alleen als er sprake is van een vaststellingsovereenkomst zou er aanspraak op ww gemaakt kunnen worden. Ik raad u altijd aan dit aan een advocaat voor te leggen. Kost welliswaar wat (rond de 500,-) maar verlies op recht WW kan een stuk duurder uitpakken. Pas op met accoord wederzijds goedvinden!

Dick J. H. Booij, 27-02-2011 14:08 #1
Mijn zoon heeft een arbeiidsconnflict met zijn werkgever. de werkgever is bereid een bepaald bedrag uit te keren indien beide partijen accoord gaan de arbeidsovereenkomst op te zeggen.Mijn vraag luidt: stel dat beide partijen tot overeenkomst komen wordt het bedrag dat wordt uitgekeerd aan mijn zoon in mindering gebracht van zijn WW-uitkering. Uw reactie wordt bizondr op prijs gesteld.

Infoteur: Alex1911
Laatste update: 05-03-2013
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Politiek
Bronnen en referenties: 3
Reacties: 10
Schrijf mee!