InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Politiek > Miljoenennota 2009 & PVV: lastenverlichting & geld naar zorg
mijn kijk op

Miljoenennota 2009 & PVV: lastenverlichting & geld naar zorg

Miljoenennota 2009 & PVV: lastenverlichting & geld naar zorg De Partij voor de Vrijheid heeft een tegenbegroting samengesteld. De PVV is duidelijk en wenst meer lastenverlichting, meer geld naar de zorg én het kwartje van Kok met rente terug te geven. De onrust is in Nederland te voelen. De Nederlandse burgers vinden het genoeg zo, na decennia lang aan te modderen. De samenleving is geen samenleving meer, lijkt men vooral in de Randstad te voelen. Maar ook buiten de Randstad wordt het steeds meer duidelijk. Nederland moet investeren bínnen de grenzen!

Miljoenennota 2009

Op Prinsjesdag is de Miljoenennota 2009 gepresenteerd. Hieruit blijkt dat onder andere een groot deel van het budget van de AWBZ wordt overgeheveld naar het budget van het Ministerie van Justitie. Dat 90 miljoen euro wordt besteed alleen aan een campagne (reclame) ten behoeve van positieve beeldvorming over allochtonen. Dat de pardonregeling miljarden euro's kost. Dat per jaar 100 miljoen extra wordt uitgetrokken voor het asielbeleid, waarbij het aantal asielzoekers in Europa met 3% is gedaald en in Nederland met maar liefst 43% is gestegen. Dat miljarden worden besteed aan het opknappen van probleemwijken door cadeaubonnen uit te delen aan de huidige bewoners, waarmee zij kunnen gaan beslissen wát, hóe én wannéér wordt opgeknapt, verbeterd en aangepakt. Samen. Dat is nog altijd het uitgangspunt. Een basis die in de praktijk heeft bewezen, dat het niet functioneert en zelfs de problemen erger maakt. Inburgering is nog altijd vrijblijvend en meer dan 70% van oud- en nieuwallochtonen beheerst de Nederlandse taal niet of onvoldoende. Een verplichting hier en daar zou derhalve geen kwaad kunnen, zou je denken. Subsidies blijven wel verplicht vloeien, integratie en inburgering blijft zeer vrijblijvend. Wel miljarden blijven pompen in een kansloos project, geen verplichtingen tegenover stellen, waardoor met zekerheid kan worden gesteld, dat 'samen' ook dit keer niet samen zal zijn.

Inkomstenbelasting

In de Miljoenennota 2009 komt ook naar voren dat de Belastingdienst voor de post 'inkomstenbelasting' 6 miljard in de min staat. Er wordt aan inkomstenbelasting dus niets verdiend, maar zelfs verlies geleden. Er wordt méér Inkomstenbelasting uitgekeerd aan ondernemers, dan wordt geïnd door de Belastingdienst. De loonheffing (belasting voor werkNemers) levert echter 50% van de benodigde begroting voor 2009 op voor de Belastingdienst: 84 miljard euro in 2008 en 90 miljard euro in 2009.

Te positief gekleurd door het Nieuws

Ondanks het feit dat de NOS en RTLnieuws volledig meewerken met de overheid en de samenvatting veel te positief inkleuren, is het heel duidelijk dat de MiddenKlasse in Nederland terugvalt naar de OnderKlasse en de Onderklasse belandt onder de armoedegrens. En dat terwijl Nederland de 16e grootste economie ter wereld heeft en een begrotingsbeleid dat gebaseerd is op het principe dat wanneer het economisch slechter gaat, we gewoon door gaan met het beoogde beleid én als het goed en beter gaat, gaan we gewoon door gaan met geplande bezuinigen.
Zo is het beleid voorspelbaar en kan men beloften nakomen.
Na het zuur, was het zoet beloofd. Nu zou het dan zo ver moeten zijn.

Bezuinigingen en uitmelken

Er wordt bezuinigd en er wordt uitgemolken. Verder worden de miljarden wederom geïnvesteerd in het Integratie en Inburgeringsbeleid. De Nederlander mag niets verwachten, moet gewoon hard werken en moet verder zijn mond houden. Bekend is het feit, dat mensen die hard moeten werken om het hoofd boven water te houden en zich ook druk bezig moeten houden met kinderen, geen tijd of energie over hebben om zich druk te maken om het politieke beleid en de financiële gevolgen. Dat is een ontzettend prettig feit in de optiek van de overheid.

Ontslagrecht & lonen verminderen

Verder is het ontslagrecht nog altijd een belangrijk punt: steeds weer wordt aangegeven dat de lonen van werknemers (U weet wel, dezelfde mensen die 50% van de inhoud van de staatskas/begroting bij elkaar werken) moeten matigen. Sinds de jaren tachtig wordt gesproken van een loonmatigingsbeleid. In de miljoenennota staat vermeld dat de loonmatiging te zwak is en te traag doorzet. Op Prinsjesdag werd door Minister Bos aan de werkgevers beloofd dat de arbeidskosten omlaag zouden gaan. Het afschaffen van de ww-premie voor werknemers (miljoenen werknemers betalen premie ww, 200.000 mensen gebruiken de ww, er blijft derhalve reeds jaren vele euro's over in het potje ww) is nog altijd onzeker en afhankelijk van de vakbonden: een matige looneis is het chantagemiddel van minister Bos. Maar dat is dan dus een sigaar uit eigen doos! De inflatie is natuurlijk inmiddels hoger dan 5% als we de portemonnee nazien. De standaard looneis zou niet voldoende zijn. Een matige looneis zou zeer te kort schieten! Het afschaffen van de ww-premie onder chantage van de looneis, zorgt per saldo voor een te kort en is derhalve een droge sigaar uit eigen doos. Er wordt door de algemene Nieuwszender gesproken van lastenverlichting, maar in de praktijk is er sprake van lastenverzwaring en wordt op de miljoenennota meer dan één boekhoudkundige truc toegepast. Feit blijft dat het kabinet blijft hameren op het verlagen van de lonen in Nederland.

Om de lonen te verlagen in Nederland zijn laag-geschoolde arbeiders, zoals asielzoekers, zeer welkom. Ook al verdwijnt meer dan 70% hiervan in de bijstand en zit het zorgstelsel inmiddels gevuld met allochtonen waardoor het uiteraard onbetaalbaar lijkt te worden, het aantal dat wel met een laag loon aan de slag gaat, zorgt voor concurrentie op de arbeidsmarkt.
Veel laag-geschoolden die het werk kunnen overnemen van 'dure' autochtone Nederlanders, zorgen voor loonverlaging.
Liever een slecht betaalde baan, dan geen baan, allemaal hard aan het werk en de mond houden, lijkt het motto van de regering. Internationaal staan Nederlandse werknemers zeer goed aangeschreven. Ook de prijs-kwaliteit verhouding wordt als zeer goed en sterk ervaren. Betrouwbaar en arbeidsproductief: de autochtone Nederlander. Binnen de Nederlandse grenzen lijkt het kabinet er toch iets anders over te denken: U bent te duur! U vraagt te veel zorg! U klaagt te veel! Uw pensioen is niet zeker! U moet extra belasting betalen over uw welverdiende AOW! U zorgt voor klimaatverandering! U zorgt dat de aarde vernietigd wordt! U dient te betalen voor uw daden! U mag geen auto meer rijden! U mag geen alcohol drinken! U mag niet roken! U stoot CO2 uit! De inflatie in Zimbabwe is veel hoger dan in Nederland! Pas op voor zure regen! En denk om de ozonlaag! Maar bovenal: Betaal meer dan 50% van uw inkomen aan belastingen, heffingen, boetes en premies! Bij voorbaat dank.

Ontwikkelingshulp & investeren in Binnenlandse zaken

Per jaar besteden we meer dan 4 miljard aan ontwikkelingshulp buiten de Nederlandse grenzen. Sinds 1960 heeft Nederland 104 Miljard euro aan ontwikkelingshulp weggegeven, zonder enig resultaat. Wat had Nederland voor 104 miljard euro kunnen doen binnen de Nederlandse grenzen? Voor de veiligheid, de vrijheid, de zorg en het onderwijs? Daarnaast betalen we reeds jaren té veel contributie aan de Europese Unie. Reeds in 2001 geconstateerd, pas in 2009 wordt besproken of en hoeveel we minderen gaan betalen aan de EU. We betalen meer dan het dubbele van andere Europese landen aan ontwikkelingshulp, namelijk 0,7% van het BNI. Bruto nationaal inkomen. Balkenende solliciteert inmiddels naar de functie van voorzitter (president) van de Europese Unie. Dit verklaart direct waarom hij alleen en zelfstandig in een vliegtuig is gestapt om de handtekening te plaatsen onder de Europese Grondwet/Het Europese Verdrag, terwijl het Nederlandse volk toch heel duidelijk NEE! heeft gezegd. Persoonlijke en financiële belangen van de elite zijn van grote invloed op de begroting en miljoenennota.

Meer dan 1 miljoen huishoudens leven in Nederland onder armoedegrens. Armoede betekent in Nederland: geen warm eten, geen boodschappen kunnen doen, geen verwarming aan kunnen in huis, niet warm kunnen douchen, geen nieuwe schoenen kunnen kopen etc. Meer dan 1 miljoen huishoudens leven in Nederland in armoede volgens het CBS. Een aanzienlijk percentage betreft werkende Nederlanders, die ondanks fulltime baan, met kinderen in armoede moet leven.
Een aanzienlijk percentage betreft kinderen. Honderden duizenden Nederlandse kinderen die moeten leven in armoede.

We zorgen voor veiligheid overal ter wereld, maar verzuimen Nederland veilig te laten zijn. De straten in de Randstad zijn reeds volledig onveilig. Hulpverleners worden met de dood bedreigd, buschauffeurs wordt een mes op de keel gezet en beroofd van enkele losse euro's. Meisjes worden in treinen verkracht door groepen allochtonen. In groepsverband maakt strafrechtelijke vervolging nagenoeg onmogelijk en is niemand schuldig volgens het Nederlandse rechtssysteem, aangezien niet kan worden bewezen wie wat heeft gedaan. Dat weten de betreffende groepen reeds jaren en maken hier dankbaar gebruik van. Vandaar het feit dat groepsverbanden op straten in bepaalde wijken, zeer veelvuldig voorkomen. Gewapend met een schroevendraaier in groepsverband, is allemaal toegestaan in Nederland. En volgens de teksten van Ali-B en gelijksoortige 'rappers' is het Nederlandse systeem schuldig aan dit gedrag. Criminele Marokkanen zijn crimineel gemaakt door het onbegrip van dit systeem en de overheid, door discriminatie en achtergesteld te zijn.
Begrijpt u het nog? Miljarden worden per jaar geïnvesteerd, de zwarte zakenvrouw van het jaar, bij gelijke geschiktheid genieten allochtonen de voorkeur, buurtverenigingen, buurtvaders, stichtingen en vereningen, organisaties en verbanden, subsidie hier, subsidie daar. Dit zorgsysteem, vol betutteling, geld en zorg, resulteert in het feit dat de gevangenissen voor meer dan 70% zijn gevuld met allochtonen? Terwijl vele criminele allochtonen in een zorgtraject worden gestopt en de gevangenis regelmatig mogen ontlopen. Als de Nederlandse overheid daadwerkelijk zou gaan optreden en lange straffen op geweldsdelicten zou zetten, zou het percentage van 70% snel oplopen.
We straffen geen criminelen, maar belonen ze met een maat-traject en een startkapitaal om zelfstandig ondernemer te worden.

Jeugdzorg & ouderen

We laten 100.000 Nederlandse kinderen per jaar in de kou staan, die zijn mishandeld en verwaarloosd. Miljarden euro's verdienen de managers in de jeugdzorg en alle tussenliggende lagen, maar de kinderen die de investering verdienen, eindigen slechts als electronisch dossier en zullen de rest van hun leven de negatieve gevolgen voelen van hun jeugd.
We laten Marokkanen gehele woonwijken domineren, intimideren, bedreigen, beroven, verkrachten en neersteken.
We pakken van ouderen alle zorg en alle financien af. Wie na zijn 70ste nog gereanimeerd wenst te worden, moet een bordje om zn nek hangen. Bij voorkeur gaat u snel dood na het bereiken van de pensioenleeftijd. Dat levert veel meer inkomsten op en beperkt de kosten voor zorg maximaal.

Partij voor de Vrijheid: tegenbegroting

De PVV heeft in haar tegenbegroting onder andere het volgende aangegeven:
  • 4 miljard euro terug aan de burgers:
  • De belasting op werk en inkomen wordt met 4% verlaagd. Hier profiteren ook de 65-plussers van.
  • De PVV geeft aan de pomp 1 miljard euro terug: Dat is méér dan het Kwartje van Kok.
  • De PVV investeert ook 1 miljard euro in de zorg:
  • Een half miljard euro voor betere salarissen voor zorgmedewerkers.
  • Een kwart miljard euro voor extra handen aan het bed.
  • Een kwart miljard euro voor beter materieel en bijscholing
  • De PVV maakt geld vrij voor een vliegende brigade van 250 toegewijde Animal Cops in Nederland.

Nieuwsbericht 16 september 2008

RTLnieuws bericht het volgende:
"De politie gebruikt vanaf deze week mobiele camera's in de wijk waar een groep van ongeveer 20 relschoppers van vooral Marokkaanse afkomst in toenemende mate voor overlast zorgt. In de wijk Veldhuizen te Ede geldt sinds anderhalve week al een samenscholingsverbod.

In de wijk worden onder meer vernielingen aangericht. De afgelopen weken gingen meerdere auto's in vlammen op.
De politie is nadrukkelijk op zoek naar getuigen van de overlast. Die kunnen zich ook anoniem melden.
Eerder werd een vrouw die aangifte had gedaan, lastig gevallen door de raddraaiers."

Blijkbaar wordt een crimineel, waartegen aangifte is gedaan, die een vrouw bedreigt en intimideert om haar te bewegen haar aangifte in te trekken, door het Nederlandse nieuws nog altijd als 'raddraaier' aangemerkt.
Bent u van mening dat het in de brand steken van auto's en het bedreigen en intimideren van een vrouw, als crimineel gedrag moet worden beschouwd en zwaar moet worden bestraft? Of bent u van mening dat het hier slechts 'raddraaiers' betreft?

Lees verder

© 2008 - 2019 Alex, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Hoge extra lasten voor de burger of lastenverlichting?Hoge extra lasten voor de burger of lastenverlichting?Politiek Den Haag is er altijd goed in geweest om te doen alsof de koopkracht van de burger niet of nauwelijks daalt. Oo…
Lastenverzwaring, wat betekent dat voor mij?Lastenverzwaring, wat betekent dat voor mij?Lastenverzwaring is het zwaarder worden van de vaste lasten voor de inwoners van een land. Deze lastenverzwaring wordt o…
Politiek: Hoofdpunten verkiezingen 2010 SPPolitiek: Hoofdpunten verkiezingen 2010 SPDe SP heeft het verkiezingsprogramma gepresenteerd. Wat zijn de hoofdpunten uit dit programma? Wat kunnen we verwachten…
Bezuinigen iets anders dan lastenverzwaringBezuinigen iets anders dan lastenverzwaringBezuinigen wordt vaak verward met lastenverzwaring. Bezuinigen is minder geld uitgeven, lastenverzwaring is belastingver…
Ouderenkorting 2016 en 2017 omhoogOuderenkorting 2016 en 2017 omhoogDe ouderenkorting wordt in 2016, 2017 en 2018 per saldo verhoogd, een logische zet want het lijkt slecht gesteld met de…

Reageer op het artikel "Miljoenennota 2009 & PVV: lastenverlichting & geld naar zorg"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Alex
Laatste update: 01-10-2008
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Politiek
Mijn kijk op…
Deze rubriek bevat artikelen welke naast objectieve informatie ook een mening en/of ervaring beschrijven.
Schrijf mee!