Het verkiezingsprogramma van de SGP voor 2017 tot 2021

Het verkiezingsprogramma van de SGP voor 2017 tot 2021 Op 4 november 2016 maakte de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) in de Waalse Kerk aan het Noordeinde in Den Haag haar conceptverkiezingsprogramma voor de periode van 2017 tot 2021 bekend. Dit gebeurde in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017. Het verkiezingsprogramma kwam met name in het nieuws vanwege het plan om ouders tegemoet te komen in de kosten: de SGP wil ouders die een eerste kind krijgen, duizend euro meegeven.

De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

Geschiedenis

De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) is opgericht in 1918 in Middelburg, uit onvrede over de CHU en de ARP, de toenmalige protestants-christelijke partijen. Het is daarmee de oudste politieke partij van het Nederlandse parlement. Datzelfde jaar deed de SGP mee aan de verkiezingen in Nederland. In 1918 werd nog geen zetel in de Tweede Kamer behaald. Sinds 1922, het jaar waarin dat wel lukte, is de SGP altijd vertegenwoordigd geweest in de Tweede Kamer.

De SGP is geen grote partij. Er werden nooit meer dan drie zetels in de Tweede Kamer behaald. Het is echter wel een stabiele partij. De kiezers zijn veelal orthodox en gereformeerd en vormen een trouwe achterban van de partij, wiens beginselen op de Bijbelse principes gebaseerd zijn.

Positie SGP

Sinds 2010 is Kees van der Staaij politiek leider en tevens fractieleider in de Tweede Kamerfractie. Dat zal hij in ieder geval zijn tot aan de verkiezingen in maart 2017. De fractie van de SGP in de Tweede Kamer bestaat sinds de laatste verkiezingen in 2012 uit drie zetels. Partijvoorzitter is Maarten van Leeuwen.

Algemene standpunten van de SGP

De SGP is een gereformeerde partij die gebaseerd is op de beginselen uit de Bijbel. Als gevolg daarvan is de partij tegen abortus, euthanasie, drugs en tegen huwelijken met mensen van hetzelfde geslacht. De partij is voor handhaving van de Zondagsrust en dus voor aanpassing van de winkeltijdenwet. Ook zou de partij graag een vloekverbod zien.

De SGP is tevens voorstander van het verschil in de verhoudingen tussen man en vrouw. Het regeerambt bijvoorbeeld moet volgens de SGP niet toekomen aan een vrouw. Ook konden vrouwen lange tijd geen lid worden van de partij. In 2006 werd onder druk het lidmaatschap opengesteld voor vrouwen, al werden zij nog steeds uitgesloten voor politieke ambten. In 2008 bepaalde de Hoge Raad dat de SGP het passief kiesrecht ook aan vrouwen moest toekennen. Sindsdien kunnen vrouwen dus ook op de kieslijst van de SGP komen.

Verder is de SGP voorstander van het onderzoeken van alternatieve energiebronnen, zoals duurzame energie. De overheid moet daarnaast investeren in haar kerntaken, zoals het onderwijs en veiligheid. De SGP komt op voor de christelijke cultuur en traditie in Nederland. Bescherming is volgens de partij nodig tegen ondermijnende krachten, zoals de “radicale islamisten”. Tot slot wordt door de SGP op haar site Israël in een apart punt benoemd: “De SGP staat achter Israël en komt op voor het recht van het Joodse volk op een veilig bestaan.”

Het verkiezingsprogramma voor de verkiezingen van 2017

Het verkiezingsprogramma van de SGP bestaat uit 82 pagina’s en is getiteld: “Stem voor het leven”. Het bevat 27 hoofdstukken waarin de plannen voor na de verkiezingen van 2017 beschreven zijn. Het partijprogramma kan worden samengevat in drie koppen.

Beschermwaardig leven

De SGP wil geen ‘geknutsel’ aan het leven. De ‘Abortuswet’ moet worden ingetrokken en zolang dat nog niet het geval is, moet de overheid zorgen dat het aantal abortussen vermindert. De regels moeten strenger worden en er moet geïnvesteerd worden in ‘gezonde relaties’. Onderzoek met embryo’s moet stoppen. Ook de ‘Euthanasiewet’ moet worden ingetrokken. Tot het zover is, mogen de regels voor euthanasie volgens de SGP in ieder geval niet worden uitgebreid, en moet de hulp bij zelfdoding strafbaar blijven. De SGP is tegen actieve donorregistratie, waarbij mensen automatisch donor worden als ze zich niet registreren.

Wat betreft de zorg en gezondheid, wil de SGP meer preventieve maatregelen, zoals voorlichting over gezond gedrag en voorlichting over verslaving. De partij wil een lager eigen risico en geen beperkingen in het basispakket. Er moet meer aandacht komen voor mantelzorgers en vrijwilligers. Deze mensen moeten er belastingtechnisch gezien niet onder lijden dat zij voor iemand zorgen. Ook in langdurige zorg moet geïnvesteerd worden, zodat de kwaliteit omhoog gaat: “meer handen aan het bed”.

De SGP waardeert het klassieke gezin van vader, moeder en kinderen. Dit moet in de Grondwet worden opgenomen en in de wet mogen geen dingen staan die echtscheiding makkelijker maken. De overheid moet duidelijk maken dat trouw loont. Het belastingstelsel moet beter worden voor gezinnen en de overheid moet bijdragen aan het opvoeden van kinderen: ouders krijgen duizend euro bij de geboorte van hun eerste kind. Prostitutie en bezoek aan prostituees moet verboden worden.

Veilig leven

De christelijke waarden staan voor de SGP voorop. Tegen het radicaal islamitische gedachtegoed moet worden opgetreden. Godslastering moet weer strafbaar worden. De Zondagswet moet blijven bestaan en koopzondagen zijn niet gewenst.

Wat betreft de Nederlandse staatsinrichting vindt de SGP dat de koning weer bij de kabinetsformatie betrokken moet worden. Kiezen moet gebeuren door middel van eens stelsel van evenredige vertegenwoordiging, en niet-Nederlanders mogen geen kiesrecht hebben. Daarnaast moet Nederland soeverein blijven: niet nog meer bevoegdheden overdragen aan de Europese Unie dus.

De SGP wil investeren in de recherche en de politie. Er moeten meer wijkagenten komen. Ter bestrijding van terrorisme moeten de veiligheidsdiensten voldoende bevoegdheden en een stabiel budget hebben. Europese diensten moeten meer samenwerken en de grenzen moeten beter worden bewaakt. Straffen moeten omhoog en levenslang blijft ook levenslang. Ook in Defensie moet fors geïnvesteerd worden.

Opvang van vluchtelingen moet gebeuren in de herkomstregio. Het opnieuw indienen van kansloze asielaanvragen moet ontmoedigd worden. Mogelijkheden tot terugkeer moeten actief gezocht worden. De overheid moet oog hebben voor het onderscheid tussen godsdiensten. Gezichtsbedekkende kleding moet verboden worden in de zorg, het onderwijs en het openbaar vervoer. Er moet terughoudend worden omgegaan met de bouw van moskeeën en met gebedsoproepen. De overheid moet de veiligheid van Joodse burgers juist waarborgen. Binnen het asielbeleid moet ook extra aandacht zijn voor gevluchte christenen. Ook moet Nederland achter Israël blijven staan. Op ontwikkelingssamenwerking moet niet bezuinigd worden, maar gezocht worden naar private betrokkenheid.

Samen leven

Ouders van jonge kinderen moeten niet worden verplicht om te solliciteren. Zij moeten zich richten op het zorgen voor hun kinderen. Het verrichten van mantelzorg en vrijwilligerswerk mag niet in de weg staan aan een uitkering. De balans tussen vast en flexibel werk moet weer worden hersteld. In het pensioenstelsel moet keuzevrijheid voorop staan en iedereen moet een persoonlijke pensioenpot krijgen.

Wat betreft de media, vindt de SGP dat de publieke omroepen zich moeten onderscheiden van commerciële omroepen. Er moet geen geld besteed worden aan goedkoop amusement of aan de dure inkoop van sportrechten. De publieke omroep moet zich bezighouden met haar kerntaken, zoals nieuws en actualiteiten. Verder moet de toegankelijkheid van musea gewaarborgd zijn.

De SGP vindt dat ondernemers meer steun moeten krijgen. De lasten moeten omlaag en vooral voor kleine bedrijven moet de regeldruk verminderen. Ook boeren en tuinders moeten voordelen genieten, zoals mededingingsvoordelen en fiscale voordelen. Het beheer van de natuur zou ook overgelaten kunnen worden aan private partijen.

De overheidsfinanciën moeten op orde blijven door ‘in vette jaren te sparen voor magere jaren’. Zo zou de staatsschuld echt afgebouwd kunnen worden. De belasting op arbeid moet omlaag: werken moet lonen. Het belastingstelsel kan sowieso eenvoudiger. Gezinsdraagkracht moet uitgangspunt worden.

De normen van hypotheken en voor toegang tot de sociale huursector moeten op elkaar afgestemd worden. Ook het bouwen van extra woningen voor de middeninkomens is van belang.

Om de uitstoot van CO2 te reguleren moeten de emissie-eisen aangescherpt worden. De overheid zou volgens de SGP zelf ook ‘groene producten’ moeten kiezen, om zo het goede voorbeeld te geven. Huizen en bedrijven moeten energiezuiniger gemaakt worden. Er moet minder subsidie naar windmolenparken en meer naar energiebesparing en innovatie. Het gaat immers om de toekomst.

De Europese Unie moet niet verder uitbreiden, en zeker Turkije niet toelaten, vindt de SGP. De Unie zelf heeft hervorming nodig wat betreft welke macht waar ligt en wat wel en niet op EU-niveau geregeld moet worden. De Euro moet gesplitst worden in groepen landen die vergelijkbaar zijn qua overschotten of tekorten op de begroting. Dit om te voorkomen dat het geld naar de zuidelijke landen blijft stromen, aldus de SGP.

Lees verder

© 2016 - 2020 Suus1, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Het verkiezingsprogramma van de PVV voor 2017-2021Het verkiezingsprogramma van de PVV voor 2017-2021Op 15 maart 2017 vinden in Nederland de verkiezingen voor de Tweede Kamer weer plaats. Op 25 augustus 2016 presenteerde…
Verkiezingen Tweede Kamer 2017: overzicht stemwijzersVerkiezingen Tweede Kamer 2017: overzicht stemwijzersOp 15 maart 2017 zijn er weer verkiezingen in Nederland. De leden van de Tweede Kamer worden dan gekozen. Voor veel mens…
Verkiezingen 2017: Standpunten en kandidatenlijst van DENKVerkiezingen 2017: Standpunten en kandidatenlijst van DENKDe Kiesraad heeft DENK ingeschreven in het register voor deelname aan de Tweede Kamerverkiezingen. Op maandag 30 januari…
Het verkiezingsprogramma van de PvdA voor 2017 tot 2021Het verkiezingsprogramma van de PvdA voor 2017 tot 2021In 2016 zit de huidige Tweede Kamer vier jaar op zijn post. Daarom vinden er, zoals geregeld in de Kieswet, in 2017 weer…

De verkiezingsbeloften van de Amerikaanse president TrumpDe verkiezingsbeloften van de Amerikaanse president TrumpPresidentskandidaat Donald Trump kwam regelmatig in het nieuws met zijn bijzondere uitspraken en zijn verkiezingsbelofte…
Betekenis referendum grondwetsherziening in ItaliëBetekenis referendum grondwetsherziening in ItaliëOp 4 december 2016 wordt in Italië over de constitutionele hervormingen gestemd. Mocht het referendum mislukken (nee-ste…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Michiel2005, Flickr (CC BY-2.0)
  • http://www.elsevier.nl/nederland/achtergrond/2016/11/sgp-verkiezingsprogramma-gericht-op-veiligheid-en-tradities-395872/ (geraadpleegd op 11 november 2016).
  • https://nl.wikipedia.org/wiki/Staatkundig_Gereformeerde_Partij (geraadpleegd op 17 november 2016).
  • https://www.sgp.nl/verkiezingsprogramma (geraadpleegd op 17 november 2016).
  • https://www.sgp.nl/standpunten/speerpuntenoverzicht (geraadpleegd op 17 november 2016).
  • https://www.nrc.nl/nieuws/2016/11/04/sgp-gaat-voor-historische-vierde-zetel-5134153-a1530147 (geraadpleegd op 17 november 2016).
  • http://www.trouw.nl/tr/nl/39681/nbsp/article/detail/4408963/2016/11/04/Verkiezingsprogramma-SGP-positief-over-gezinnen-negatief-over-de-islam.dhtml (geraadpleegd op 17 november 2016).

Reageer op het artikel "Het verkiezingsprogramma van de SGP voor 2017 tot 2021"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Suus1
Laatste update: 19-11-2016
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Politiek
Special: Verkiezingen 2017
Bronnen en referenties: 7
Schrijf mee!