InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Politiek > Het Nationaal ZorgFonds: initiatiefnemers en doelstellingen

Het Nationaal ZorgFonds: initiatiefnemers en doelstellingen

Het Nationaal ZorgFonds: initiatiefnemers en doelstellingen In mei 2016 werd door de SP een plan voor een nieuw zorgstelsel gepresenteerd: het Nationaal ZorgFonds. Dit initiatief van de SP wordt breed gesteund door verschillende organisaties zoals Omroep Max, KB-Brabant, Partij voor de Dieren, 50 Plus en FNV Zorg en Welzijn. Het doel van dit initiatief is het realiseren van minder bureaucratie in de zorg, het afschaffen van het eigen risico, het afschaffen van de marktwerking in de zorg en de bijbehorende geldverspilling. Het plan is om alle zorgverzekeraars te vervangen door één verzekeraar: het Nationaal ZorgFonds.

Het manifest van het Nationaal ZorgFonds

De initiatiefnemers hebben een manifest geschreven waarin een aantal bezwaren tegen de marktwerking (welke in 2006 is ingevoerd) naar voren komt. Als eerste bezwaar wordt aangegeven dat de zeggenschap over de zorg de afgelopen jaren is verschoven van de patiënten plus zorgverleners naar de zorgverzekeraars. De zorgverzekeraar bepaalt steeds meer van welke zorgverlener de patiënt gebruik mag maken. Ook is de zorg steeds duurder geworden als gevolg van toegenomen bureaucratie en geldverspilling, zorgverleners zijn namelijk veel kostbare tijd kwijt aan verantwoording en rapportages omdat de overheid en zorgverzekeraars van alles van zorgverleners en patiënten willen weten. Deze verplichte verantwoording is zeer kostbaar en dient volgens het Nationaal ZorgFonds alleen maar om aan het wantrouwen van de overheid en verzekeraars tegemoet te komen. Een ander bezwaar is de verspilling van 500 miljoen euro die jaarlijks door verzekeraars aan reclamecampagnes van het jaarlijkse “overstapcircus” wordt uitgegeven. Tot slot is er het eigen risico, dit is het Nationaal ZorgFonds een doorn in het oog, deze boete voor het ziek zijn zorgt er voor dat voor veel mensen noodzakelijke zorg niet meer toegankelijk is, omdat men dit bedrag niet meer kan ophoesten. Het bedrag van het eigen risico is de jaren voor 2016 verdubbeld.

De oplossing: één landelijk zorgfonds

In het manifest stellen de initiatiefnemers dat premiegeld rechtstreeks naar de zorg moet gaan en niet naar bureaucratie, winstuitkeringen en dure marketingcampagnes. Dit kan door het invoeren van een zorgfonds, dit levert veel besparingen op waarmee ook het eigen risico kan worden afgeschaft. De zorg moet weer voor iedereen worden, niet alleen voor mensen met veel geld, aldus het Nationaal ZorgFonds.

Het rapport “Op weg naar een Nationaal ZorgFonds”

De initiatiefnemers van het Nationaal ZorgFonds hebben ook een rapport geschreven waarin punten uit het manifest uitgebreider worden toegelicht. in dit rapport uit 2016 staan onder andere de volgende gevolgen van de invoering van de marktwerking in 2006 aangegeven:
 • meer dan 330.000 mensen kunnen door de gestegen kosten hun premie niet meer betalen
 • meer dan 800.000 mensen hebben door het gestegen eigen risico een betalingsregeling met hun zorgverzekeraar moeten treffen
 • 20% van de zorgbehoevenden zegt zorg te mijden wegens de gestegen kosten
 • zorgverzekeraars maken elk jaar een miljard euro winst, toch moeten ziekenhuizen soms patiënten weigeren te behandelen omdat de zorgverzekeraar weigert de ingreep te vergoeden
 • alle zorgverzekeraars hebben samen een buffer van inmiddels 10,6 miljard (in 2014), in 2006 was dit nog 6 miljard
 • de nominale jaarlijkse zorgpremie is gestegen van € 1030,- in 2006 naar € 1243,- in 2014
 • het eigen risico is gestegen van € 0,- in 2006 naar € 385,- in 2016
 • 600 miljoen euro van de door de verzekerden betaalde premie wordt aan bedrijfskosten van verzekeringsmaatschappijen zelf uitgegeven, geld dat dus niet naar de zorg gaat
 • van het “overstapcircus” dat jaarlijks 500 miljoen euro moet kosten, wordt nauwelijks gebruik gemaakt, tweederde van de verzekerden is nog nooit overgestapt en slechts 12% is meer dan een keer overgestapt

Een landelijk zorgfonds, hoe gaat het in zijn werk en hoe wordt het gefinancierd?

In het rapport stellen de initiatiefnemers dat de oplossing voor de ontstane problemen een nationaal zorgfonds is. Veel besparingen kunnen dan gerealiseerd worden door de negen (in 2016) bestaande zorgconcerns en 25 zorgverzekeraars te vervangen door één zorgfonds. De 61 bestaande polissen worden vervangen door één polis, aanvullende polissen waarin men zich kan bijverzekeren zijn dan niet meer nodig, fysiotherapie, ggz en tandzorg komen weer in het standaard pakket. Dit kost uiteraard extra geld en wel, volgens het Nationaal ZorgFonds, een bedrag van 2,5 miljard. Dit bedrag kan betaald worden door belastingen te innen uit een van de volgende drie mogelijkheden:
 • miljonairsbelasting, dit levert jaarlijks 3,4 miljard op
 • vergroenen van het belastingstelsel, dit levert jaarlijks 4,2 miljard op
 • eerlijke belastingen voor banken en grote bedrijven, dit levert jaarlijks 2,5 miljard op

Ook het eigen risico kan worden afgeschaft en wel met de volgende besparingen. Doordat de jaarlijkse dure reclamecampagnes worden afgeschaft wordt zeker al 500 miljoen euro bespaard, en met het gebruiken van de miljard euro die verzekeraars nu jaarlijks aan winst maken komt de besparing al uit op 1,5 miljard euro. Op geneesmiddelen en de farmaceutische industrie zegt het Nationaal ZorgFonds 750 miljoen euro te kunnen besparen, en met het schrappen van de bureaucratie wordt 1300 miljoen euro opgehaald. Met al deze besparingen van in totaal 3,55 miljard euro kan het eigen risico makkelijk worden afgeschaft. Afschaffen van het eigen risico kost namelijk 3,2 miljard euro.

Opiniestuk in het NRC

Een aantal van de initiatiefnemers, te weten Corrie van Brenk, Renske Leijten, Jan Slagter, Martien Wijnen, Frans Slangen, Herman Suichies en Cobie Groenendijk, hebben op 4 augustus 2016 een opiniestuk in het NRC geschreven, waarin ze stellen dat, volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), in landen waar men een zorgfonds heeft in plaats van private zorgverzekeraars (zoals in Nederland), de zorgkosten veel lager zijn. Private verzekeraars vergroten namelijk de bureaucratie en drijven de prijs op, aldus de OESO. Voor invoering van het private zorgstelsel in 2006 in Nederland lagen de kosten onder het landelijk gemiddelde vergeleken met omringende landen, na invoering van deze marktwerking zijn de kosten er ver boven komen te liggen. De kosten voor curatieve zorg (dat zijn ziekenhuizen en huisartsen) stegen volgens de journalistieke beweging Follow the Money dankzij de invoering van de marktwerking van 26,2 miljard in 2006 naar 36,2 in 2014, vooral huishoudens draaien op voor deze kostenstijging, zij moesten 20 miljard meer gaan betalen terwijl werkgevers juist 400 miljoen minder zijn gaan betalen. Het eigen risico heeft de zorg ontoegankelijker gemaakt in plaats van, zoals in 2006 was beloofd, toegankelijker; 92% van de doktersassistenten geven aan regelmatig mensen de deur te moeten wijzen wegens betalingsachterstanden.

Aanmelden en aantal mensen die het Nationaal ZorgFonds steunen

Iedereen kan zich op de website van het Nationaal ZorgFonds aanmelden en aangeven het initiatief te willen steunen.
 • Op 21 september 2016 hadden zich 155.000 mensen aangemeld
 • Op 28 september 2016 waren dat er 168.000
 • Op 9 oktober 2016 181.000.
 • Op 18 januari 2017 hadden zich 243.000 mensen aangemeld
 • Op 14 januari 2018 stond de teller op 271.000

Op de website staat een uitgebreide privacyverklaring zodat men eerst goed kan lezen wat er met de ingevulde gegevens gebeurt. Gegevens die moeten worden ingevuld zijn naam, telefoonnummer, e-mailadres en woonplaats.
© 2016 - 2019 Blauwevinvis, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Eigen risico in de basisverzekering ter discussieEigen risico in de basisverzekering ter discussieIn het zorgstelsel zoals we dat sinds 2008 kennen, is sprake van een basisverzekering met een eigen risico. De eerste zo…
Slovenië: Triglav Nationaal ParkSlovenië: Triglav Nationaal ParkHet Triglav Nationaal Park in Slovenië is een voor velen nog onbekend juweel. Dit park ligt in de Julische alpen en heef…
Nationaal Hypotheek Instituut NHI: nationale hypotheekbankNationaal Hypotheek Instituut NHI: nationale hypotheekbankNederland krijgt waarschijnlijk een Nationaal Hypotheek Instituut, NHI. Deze nationale hypotheekbank maakt als instellin…
Het Nationale schoolontbijt is niet zo gezond als het lijktHet Nationale schoolontbijt is niet zo gezond als het lijktHet Nationale schoolontbijt is in het leven geroepen om de gezondheid van kinderen te bevorderen. Toch is het Nationale…
Nationaal Fonds KinderhulpNationaal Fonds KinderhulpIeder kind heeft recht op geluk, toch?! In Nederland is een grote groep kinderen, voor wie dat geluk niet zo normaal is.…
Bronnen en referenties
 • https://nationaalzorgfonds.nl/
 • https://www.nrc.nl/nieuws/2016/08/04/stel-een-nationaal-zorgfonds-in-en-schaf-de-zorgverzekeraars-af-3522369-a1514736

Reageer op het artikel "Het Nationaal ZorgFonds: initiatiefnemers en doelstellingen"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

Jan van Veldhuijsen, 23-01-2017 16:15 #1
Hoe is de dag verlopen op vrijdag 20 januari bij het Symposium? En is er al wat bekend over 18 februari a.s.? Reactie infoteur, 24-01-2017
Dat is wellicht bekend bij de organisatie van het Nationaal Zorgfonds?

Infoteur: Blauwevinvis
Laatste update: 14-01-2018
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Politiek
Bronnen en referenties: 2
Reacties: 1
Schrijf mee!