AOW-leeftijd op 67 jaar in 2024

AOW-leeftijd op 67 jaar in 2024 Nadat de Tweede Kamer al haar goedkeuring had gegeven heeft de Senaat, de Eerste Kamer der Staten-Generaal, op 2 juni 2015 ingestemd met een snellere verhoging van de AOW-leeftijd dan aanvankelijk vanaf 1 januari 2013 de bedoeling was. Volgens de Wet versnelling stapsgewijze verhoging moeten mensen in plaats van in 2023 al in 2021 tot hun 67ste doorwerken. In de Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd van juli 2019 heeft het kabinet met de werkgevers- en werknemersorganisaties afgesproken dat de AOW-leeftijd vanaf 2020 echter minder snel wordt verhoogd en in 2024 op 67 jaar zal uitkomen.

AOW-leeftijd in 2024 op 67 jaar

In 2012 is besloten om met ingang van 1 januari 2013 de AOW-leeftijd stapsgewijs te gaan verhogen van 65 naar 67 jaar. Aanvankelijk bedraagt de verhoging vanaf 2013 één maand per jaar, vanaf 2016 twee maanden per jaar en vanaf 2019 drie maanden per jaar om in 2023 uit te komen bij een pensioenleeftijd van 67 jaar. Deze verhoging wordt via de Wet versnelling stapsgewijze verhoging verder versneld waardoor al in 2021 op een AOW-leeftijd van 67 jaar wordt uitgekomen. Echter, in het principeakkoord van het kabinet met de werkgevers- en werknemersorganisatie is in juli 2019 afgesproken dat de AOW-leeftijd vanaf 2020 minder snel zal worden verhoogd en in 2024 op 67 jaar zal uitkomen.

Levensverwachting

De AOW-leeftijd blijft zowel in 2020 als in 2021 66 jaar en vier maanden. In 2022 stijgt de AOW-leeftijd met drie maanden. In 2024 komt de AOW-leeftijd uit op 67 jaar. Vanaf 2025 zal de AOW-leeftijd niet één jaar stijgen per jaar dat we langer leven, maar acht maanden. De AOW-leeftijd blijft dus, zij het in mindere mate, gekoppeld aan de levensverwachting.

Otto von Bismarck

De pensioenleeftijd is de leeftijd waarop men over het algemeen, om wisselende redenen, stopt met werken en gebruik gaat maken van de Algemene Ouderdomswet (AOW), de op 8 juni 1956 in Nederland in werking getreden volksverzekering. Tot 1 januari 2013 lag de pensioenleeftijd in ons land op 65 jaar. Deze leeftijdsgrens gaat terug naar Otto von Bismarck. Deze Duitse staatsman is verantwoordelijk voor de invoering in 1889 van het eerste bij wet vastgelegde staatspensioenfonds. In eerste instantie wordt de leeftijd om in aanmerking te komen voor dat pensioenfonds vastgesteld op 70 jaar. Later is deze leeftijdsgrens naar beneden bijgesteld naar 65 jaar, hetgeen in meerdere landen navolging heeft gekregen.

Vergrijzing en afname beroepsbevolking belangrijkste oorzaken

De leeftijdsgrens om aanspraak te kunnen maken op een AOW-uitkering ligt al meer dan een halve eeuw op 65 jaar als in 2012 door diverse maatschappelijke ontwikkelingen de grens wordt verhoogd. Twee aspecten op demografisch gebied spelen hierin een belangrijke rol. De betaalbaarheid van de AOW komt door vergrijzing van de naoorlogse geboortegolf en daling van de bevolkingsgroei sinds het eind van de jaren zestig onder druk te staan. De beroepsbevolking wordt vanaf 2010 kleiner, terwijl tegelijkertijd het aantal 65-plussers toeneemt. Tegenover één AOW-gerechtigde staan nu vier mensen in de leeftijd van 20 tot 64 jaar, oftewel de beroepsbevolking. In de jaren vijftig was dit nog één op zes. De verwachting is dat op het hoogtepunt van de vergrijzing deze verhouding één op twee kan zijn.
De levensverwachting neemt tevens toe, elke generatie leeft langer dan de vorige. Sinds de invoering van de AOW in 1956 zijn gepensioneerden vijf jaar langer blijven leven, terwijl de AOW-leeftijd tot 2013 nimmer werd verhoogd.

Kabinet Rutte II

De Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd is in de zomer van 2012 door de Eerste en Tweede Kamer aanvaard. In het VVD/PvdA-regeerakkoord van het tweede kabinet Rutte in oktober van datzelfde jaar is al opgenomen dat het tempo van de leeftijdsverhoging zal worden versneld. Een daadwerkelijke verhoging wordt minimaal vijf jaren van tevoren aangekondigd.
In de Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd van juli 2019 heeft het kabinet met de werkgevers- en werknemersorganisaties afgesproken dat de AOW-leeftijd vanaf 2020 echter minder snel wordt verhoogd en in 2024 op 67 jaar zal uitkomen.

Overzicht verhoging per jaar 2020-2024

Een overzicht van de leeftijdsgrenzen voor de AOW vanaf de invoering van de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2013 ('Oude situatie') met aanpassing door de Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd van juli 2019 ('Nieuwe situatie').

KalenderjaarOude situatieNieuwe situatie
202066 jaar en acht maanden66 jaar en vier maanden
(geboren na 31 augustus 1953 en voor 1 september 1954)
202167 jaar66 jaar en vier maanden
(geboren na 31 augustus 1954 en voor 1 september 1955)
202267 jaar en drie maanden66 jaar en zeven maanden
(geboren na 31 augustus 1955 en voor 1 juni 1956)
202367 jaar en drie maanden66 jaar en tien maanden
(geboren na 31 mei 1956 en voor 1 maart 1957)
202467 jaar en drie maanden67 jaar
(geboren na 28 februari 1957 en voor 1 januari 1958)

Algemene Maatregel van Bestuur

De aanduiding van de AOW-leeftijdsgrens komt in veel wetten voor op het gebied van de sociale zekerheid en fiscaliteit. De leeftijdsgrens moet in al deze wetten worden aangepast. De genoemde Wet verhoging AOW- en pensioenrichtlijn bevat een regeling dat deze wetten, voor zover nodig, bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) kunnen worden gewijzigd.
© 2015 - 2020 Molleke, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
AOW-leeftijd 2020 en 2021 (pensioenakkoord)AOW-leeftijd 2020 en 2021 (pensioenakkoord)Wat wordt de nieuwe AOW-leeftijd 2020 en 2021 in een nieuw pensioenakkoord 2019? De AOW-leeftijd is sinds 2016 harder ge…
Wet Hillen afgeschaft (hypotheekrenteaftrek)Wet Hillen afgeschaft (hypotheekrenteaftrek)De Wet Hillen is in 2019 afgeschaft. Het kabinet Rutte 3 neemt voor de woningmarkt een aantal fiscale wijzigingen die gr…
Inkomstenbelasting 2019: twee belastingtarieven en schijvenInkomstenbelasting 2019: twee belastingtarieven en schijvenTwee belastingschijven en voor wie AOW heeft drie belastingschijven, dat moest in 2021 zijn gerealiseerd, maar dat wordt…
Hypotheekrenteaftrek 2020 omlaagHypotheekrenteaftrek 2020 omlaagDe hypotheekrenteaftrek 2020 gaat voor vele mensen omlaag. Niet alleen voor hogere inkomens, maar ook voor iedereen met…

De onvolledige vereniging van Europa en de technocratieDe onvolledige vereniging van Europa en de technocratieDe Europese Unie is nog geen verenigd Europa. Wanneer het gaat om de verspreiding van kennis en het slechten van barrièr…
De BilderbergconferentiesDe BilderbergconferentiesJaarlijks wordt de Bilderbergconferentie gehouden om de belangrijkste trends in de wereld te bespreken. De deelnemers ko…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Stevepb, Pixabay
  • http://nos.nl/teletekst#104
  • http://nl.wikipedia.org/wiki/Pensioenleeftijd
  • https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/pensioen/toekomst-pensioenstelsel/aow-leeftijd-stijgt-minder-snel
  • Cursus Belastingrecht, Premieheffing 1.1.2.D, C. v.d. Spek, uitgever Kluwer Deventer

Reageer op het artikel "AOW-leeftijd op 67 jaar in 2024"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Molleke
Laatste update: 08-06-2020
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Politiek
Bronnen en referenties: 5
Schrijf mee!