InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Politiek > Nieuwe Koude oorlog is gevaarlijk voor wereldeconomie

Nieuwe Koude oorlog is gevaarlijk voor wereldeconomie

Nieuwe Koude oorlog is gevaarlijk voor wereldeconomie Er wordt sedert de annexatie van de Krim door Rusland in 2014 weer gesproken over een nieuwe Koude Oorlog. De ouderen onder ons herinneren zich nog heel goed de spanningen die er waren na de Tweede Wereldoorlog tussen Amerika, het westen en de Sovjet-Unie. Deze Koude Oorlog leek voorgoed voorbij maar sedert 2014 is de situatie tussen oost en west zodanig gewijzigd dat er gesproken kan worden over een nieuwe Koude Oorlog. Dit is een lastige situatie omdat veel landen economisch verweven zijn met elkaar.

Hoe zag de Koude oorlog eruit

We spreken over de koude oorlog als een periode waarbij er gewapende vrede werd bewaard tussen het kapitalistische westen en het communistische Sovjet-Unie samen met het communistische China tijdens de periode na de tweede wereldoorlog. In 1945 vond in de Oekraïne de conferentie van Jalta plaats. Hier werd deelgenomen door Churchill, Roosevelt en Stalin en er werd besproken hoe de situatie na de tweede wereldoorlog eruit zou moeten gaan zien. Daarna volgde conferentie in Potsdam. Na de tweede wereldoorlog in 1945 moest Duitsland opnieuw worden opgebouwd. Hierbij werd het land opgedeeld in vier delen waarbij één deel bij Frankrijk ging horen, er ontstond een Brits en een Amerikaans gedeelte. Samen werd dit de Bondsrepubliek Duitsland. Het vierde gedeelte werd de Duitse Democratische Republiek. ( DDR.) Ook werd de stad Berlijn verdeeld op dezelfde manier in vier gedeelten. Maar ook Oostenrijk en Polen kregen te maken met een verdeling.

Oostenrijk werd in 1955 weer vrij onder voorwaarde dat het eeuwig neutraal zal blijven. Daarom is dit land ook geen lid van de NAVO. In 1961 werd de Berlijnse muur gebouwd nadat veel mensen de stad hadden ontvlucht. Men sprak over het ijzeren Gordijn. Deze vreselijke begrenzing liep vanaf de DDR. langs Tsjecho- Slowakije door tot aan het zuiden aan de grens met Italië. In 1947 was het Marshall plan in het leven geroepen om Europa te helpen economisch weer op gang te komen. De Oostbloklanden mochten niet deelnemen aan dit hulpplan. Als reactie op de oprichting van de NAVO werd het Warschaupact opgericht. Hier werd aan deelgenomen door de Sovjet-Unie en alle communistische landen van Europa.

Het einde van de Koude Oorlog

De val van de muur in oktober 1992 was symbolisch het einde van de Koude Oorlog. Op 26 december 1991 werd door Boris Jelzin de Russische Republiek uitgeroepen. Het communisme werd langzaam omgezet in een vrije markteconomie. Tijdens de Koude Oorlog werd er aan beide kanten veel geld uitgegeven aan de bewapening en aan ruimtevaart. Vooral in de zeventiger jaren heeft de Sovjet-Unie grote ontwikkelingen doorgemaakt op het gebied van ruimtevaart en techniek. Men kan vaststellen dat er nooit direct gevochten is tussen de V.S. en de Sovjet-Unie maar het communisme werd bestreden in landen als Vietnam en Cuba.

Ontstaan van de Noord Atlantische Verdrag Organisatie NAVO

Op 4 april 1949 werd de NAVO opgericht met als doel de veiligheid van de deelnemende staten te bewaken. De V.S. Canada en 10 Europese staten. Het moest een waarborg worden voor vrede en stabiliteit. Na de koude oorlog zijn hier een aantal Oostbloklanden bij gekomen. De NAVO heeft niet ingegrepen bij opstanden in Oost Europa.

Leden van de NAVO

De deelnemende landen zijn:
Verenigde Staten, België, Canada, Denemarken IJsland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Portugal, Verenigd Koninkrijk, waren de eerste landen. Turkije en Griekenland traden toe in 1952. Duitsland trad toe in 1955. Spanje in 1982. Tsjechië, Polen en Hongarije in 1999. Bulgarije, Estland, Letland, Litouwen, Roemenië, Slovenië, Slowakije zijn lid sedert 2004. Kroatië en Albanië traden toe in 2009. Ook Frankrijk is sedert 2009 weer lid van de NAVO.

Oekraïne en Georgië hebben de wens te kennen gegeven om toe te mogen treden tot de NAVO. Dit is tegen de zin van de Sovjet republiek. In 2017 is Montenegro toegetreden als lid van de NAVO.

Wat zijn signalen van een nieuwe koude oorlog

Op militair gebied zien we dat de NAVO zijn defensie sedert 2014 versterkt aan de oostgrens. De ministers van Defensie zijn van mening dat er meer moet worden samengewerkt op militair gebied in Europa. Oekraïne is geen lid van de NAVO en zal dus ook niet worden geholpen door de NAVO bij de problemen die er thans zijn. Wel werd Rusland door de VS gewaarschuwd geen NAVO-land binnen te vallen want dan zal de NAVO wel ingrijpen. Rusland verwijt de NAVO dat ze de taal van de koude oorlog gebruiken. Om het einde van de tweede oorlog te herdenken verscheen Poetin op de Krim. Hiermee werd aan de wereld duidelijk gemaakt dat de Krim is geannexeerd door Rusland. Het oosten van Oekraïne heeft op 12 mei 2014 om aansluiting gevraagd aan Rusland.

Verwevenheid tussen Rusland en de EU

In Duitsland zijn er 6200 ondernemingen die zaken doen met Rusland. Er werken 300.000 mensen in de export naar Rusland. Duitsland is voor het grootste deel afhankelijk van Rusland wat betreft haar energie. Duitsland importeert 70% van zijn energie uit Rusland. Ook heeft Duitsland grote belangen in Rusland met de auto-industrie. Polen heeft van de EU enorme landbouwsubsidies ontvangen. Hiermee zijn grote fruitkwekerijen ontstaan. Deze leveren twee derde van hun producten aan Rusland.. Verstrengeling van economische belangen is te groot om oorlog te riskeren. Ook hebben Europese landen veel geld geleend aan Russische bedrijven (2014); in dollars bedraagt dit:
 • Frankrijk 51 miljard
 • U.S. 37 miljard
 • Italië 29 miljard
 • Duitsland 24 miljard
 • U.K. 19 miljard.
 • Nederland 18 miljard

De economie van Rusland

Rusland heeft ook te lijden gehad onder de financiële crisis die begon in 2008. Maar men heeft sociale zones ingesteld waar buitenlandse bedrijven tegen gunstige voorwaarden kunnen investeren. Hierbij kan men denken aan de auto-industrie, landbouw en woningbouw. Men probeert bedrijven uit andere Europese landen te interesseren om zich in Rusland te vestigen. In 2011 heeft Nederland voor 6,4 miljoen producten naar de Russische federatie geëxporteerd. Het betreft vooral machines, bloemen, telecommunicatie. De totale invoer bedraagt in dat jaar 17 miljard. Dit betreft aardgas en aardolie. Als gevolg van conflicten met het westen heeft Rusland in 2017 een aantal westerse diplomaten het land uitgezet.

Recente ontwikkelingen in de NAVO

De NAVO versterkt haar aan de oostgrens gestationeerde troepen om haar defensie te versterken. Toch is het militaire vertoon niet de meest belangrijke ontwikkeling. De VS en Europa leggen aan Rusland sancties op die van economische aard zijn. Zo worden tegoeden bevroren van belangrijke mensen en is er een inreisverbod voor een aantal personen. Ook al wil men de economische sancties uitbreiden dan zal dit veel moeilijkheden geven. Immers als de economie van Rusland stagneert zal dit gevolgen hebben voor de hele wereldeconomie. De U.K. wil graag een wapenembargo tegen Rusland maar dit weigeren de Fransen omdat zij oorlogsschepen bouwen voor Rusland. Anderzijds is veel kapitaal uit Rusland verplaatst naar zowel Londen als naar Nederland. Het bevriezen van tegoeden kan dan heel nadelig werken voor beide landen. Rusland kan stoppen met de levering van gas of de prijzen sterk verhogen. Ook kunnen zij een boycot van Europese producten instellen. Dit kan hele grote gevolgen hebben voor de wereld economie.

Vrije economie

Ging de Koude oorlog tot de tachtiger jaren om het waarborgen van een gewapende vrede thans zal het omwille van de economie van de hele wereld van groot belang zijn de vrije economie in stand te houden en de handel tussen de landen in evenwicht te houden. Secretaris Generaal van de VN Antonoi Guteres heeft op 2 april 2018 gewaarschuwd voor een nieuwe koude oorlog. Het gevaar zit dan in de chaos waar steeds meer landen bij betrokken zijn.

Veiligheid in de wereld

Sedert 2014 zijn de spanningen tussen oost en west groter geworden. De veiligheid in de wereld is verminderd. We kunnen denken aan landen zoals Syrië, Libië, Turkije, en diverse landen in Afrika die de wereldvrede bedreigen. Rusland trekt grotere groepen samen aan de grens met Oekraïne maar ook in het noorden van Rusland ziet men grotere concentraties. Als tegenactie worden er door de NAVO dan ook meer troepen gestationeerd aan de grens met Rusland. Tijdens de periode van de vorige koude oorlog waren er twee partijen die lijnrecht tegenover elkaar stonden n.l. de VS en Rusland. Maar in 2018 zijn er meer grootmachten op het toneel verschenen zoals China die een enorme troepenmacht aan het opbouwen is.

Oekraïne

Op 25 mei 2014 werden er in Oekraïne verkiezingen gehouden. Hierbij werd met 56% meerderheid van de stemmen de chocoladefabrikant Petro Porosjenko tot president gekozen. Hij is al vijftien jaar politiek actief. Opvallend hierbij is dat president Poetin heeft verklaard dat hij de nieuwe regering zal erkennen. Porosjenko is bereid om met de pro Russische separatisten te onderhandelen over het oosten van de Oekraïne. In Donetsk kon in het geheel niet worden gestemd.

President Donald Trump en de NAVO

Bij het aantreden van president Donald Trump sedert 20 januari 2017 zijn er nieuwe problemen ontstaan en is de Koude Oorlog weer opgelaaid. Trump is in conflict met Noord-Korea en over en weer worden dreigementen geuit. Wel wordt de NAVO door Trump gesteund, echter wil hij de dat deelnemende landen aan hun financiële verplichtingen gaan voldoen. We kunnen stellen dat Donald Trump veel meer de confrontatie zoekt als zijn voorganger Barack Obama. Dit kan een gevaar vormen voor de wereldvrede.
© 2014 - 2020 Celientje1, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
De NAVO: Noord-Atlantische VerdragsorganisatieDe NAVO: Noord-Atlantische VerdragsorganisatieDe Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, afgekort tot NAVO, is een militair verband tussen 28 landen van Noord-Amerika…
De verkiezingsbeloften van de Amerikaanse president TrumpDe verkiezingsbeloften van de Amerikaanse president TrumpPresidentskandidaat Donald Trump kwam regelmatig in het nieuws met zijn bijzondere uitspraken en zijn verkiezingsbelofte…
De Berlijnse muur in hedendaags BerlijnDe Berlijnse muur in hedendaags BerlijnWanneer men denkt aan Berlijn, denkt men nog altijd automatisch aan de Berlijnse Muur. De Berlijnse Muur die ruim 28 jaa…
Koude Oorlog: een samenvatting op jaartallenKoude Oorlog: een samenvatting op jaartallenDit artikel behandelt de belangrijkste jaartallen en gebeurtenissen van de Koude Oorlog, gerangschikt op chronologische…
Donald Trump en de Trump buildings in New YorkDonald Trump en de Trump buildings in New YorkDonald Trump is de Amerikaanse vastgoedmagnaat die in de stad New York spreekwoordelijk tegen menig gebouw zijn pootje h…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Defence Imagery, Pixabay
 • Wikipedia.
 • Das Kapital.nl
 • www.handelsbevordering.nl
 • www.CBS.nl
 • https://www.trouw.nl/home/het-gevaar-van-een-nieuwe-koude-oorlog-schuilt-in-de-chaos~aabbb62b/

Reageer op het artikel "Nieuwe Koude oorlog is gevaarlijk voor wereldeconomie"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Celientje1
Laatste update: 20-11-2018
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Politiek
Bronnen en referenties: 6
Schrijf mee!