InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Politiek > Geert Wilders komt met provocerende film over de Koran
nieuws uitgelicht

Geert Wilders komt met provocerende film over de Koran

PVV-Leider Geert Wilders werkt in stilte aan een provocerende tv-film over de Koran. De film krijgt volgens de Telegraaf een "Submission-achtige stijl". De regering maakt zich grote zorgen. De film van Ayaan Hirsi Ali "The Submission" heeft al genoeg oproering bezorgd in Nederland, waarna de filmmaker "Theo van Gogh" op afschuwelijke wijze werd vermoord door een radicale moslim. Eind januari zal de film op de Nederlandse televisiebuis moeten verschijnen.

De regering maakt zich grote zorgen

De filmplannen van Wilders hebben gezorgd voor grote onrust. Het kabinet gaat zich goed voorbereiden op plotseling heftige discussies in binnen- en buitenland. De uitzending van de film betekent ook extra veiligheidsmaatregelen. Wilders wordt sinds 2004 bedreigd wegens zijn opvattingen over de Islam. Hij is hiervoor beveiligd vanwege de vele bedreigingen aan zijn adres.

Tevens zou de film zorgen voor anti-Nederlandse acties in de Islamitische wereld.

Wilders is door de minister van Justitie "Hirsch Ballin", minister van binnenlandse zaken "Ter Horst" en minister van Buitenlandse zaken "Verhagen" al gewezen op de risico's van de film. De risico's voor Wilders zelf, maar ook voor zijn omgeving en Nederlanders in het binnen- en buitenland. Toch hebben ze hem duidelijk gemaakt dat hij het volste recht heeft de film te maken.

Minister Verhagen had, naar aanleiding van Wilders eerdere felle uitspraken over de Koran, in het buitenland al uitgelegd dat deze opvattigingen niet van de Nederlandse regering zijn en dat die pal staat voor vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst.

Ook de nationaal coördinator terrorisme bestrijding, Tjibbe Joustra, is bij de gesprekken betrokken.

Geert Wilders over de Islam

Geert Wilders staat bekend om zijn heftige uitlatingen over met name de Islam. Hij vind de Islam het grootste probleem in Nederland. De Islam is volgens hem een ideologie die tot veel ellende, intolerantie en geweld leidt.

Wilders komt vaak in het nieuws in Nederland, maar ook steeds vaker in het buitenland. Dit vanwege zijn felle uitlatingen zoals "Moslims moeten de helft van de Koran verscheuren als zij in Nederland willen blijven" of " De Koran is een verschrikkelijk en facistisch boek". Hij noemde het heilige boek "de Islamitische Mein Kampf". Het boek "Mein Kampf" van Adolf Hitler, mag sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog niet meer in Nederland worden verkocht.

Hij kwam kortgeleden met een immigratiestop voor moslims. Dit is zowel in strijd met artikel 1 van de Grondwet als met verschillende internationale verdragen.

Wilders wil allochtonen die terug willen keren naar hun land, aanmoedigen met een vertrekpremie. Hij vindt de maatregel nodig om te voorkomen dat Nederland 'wordt verkocht aan de duivel die Mohammed heet'.

Het kabinet is vaak kwaad over zijn uitspraken die alleen maar meer haat opwekt en niet zorgt voor een juiste oplossing van het probleem.

Geert Wilders over de film

Geert Wilders werkt in stilte aan zijn provocerende tv-film. Volgens Wilders krijgt de film een anti-islamitisch karakter, waarin de Koran centraal staat. Wilders: "Het gaat om een stevige film, die ertoe zou moeten leiden dat de Koran wordt verboden". Over de precieze inhoud wilde Wilders echter niets kwijt: "Mensen moeten maar kijken".

Uitzending film

De publieke omroepen zijn nog niet benaderd door Wilders, maar naar verluidt zouden enkele publieke omroepen interesse hebben in de film. Ze stellen echter hier wel enkele voorwaarden aan.

Een mogelijkheid om de film op tv te krijgen, zou zijn via de zendtijd voor politieke partijen. Elke partij mag per jaar 17 uitzendingen van bijna 3 minuten maken in dat kader. Het Commissariaat voor de Media houdt toezicht op de uitzendingen, maar dat gebeurt pas achteraf.

Wilders is bezig met het zoeken naar een tv-zender. Als het hem niet lukt via de publieke omroepen wil hij zijn werk in de zendtijd voor de politieke partijen vertonen. Als alles naar plannen verloopt zal de film van Wilders eind januari op de Nederlandse televisie verschijnen.

Reacties van Moslimorganisaties

De Nederlandse Moslimraad (NMR) heeft vandaag, 28 november 2007, juridische stappen aangekondigd tegen de film van Wilders. Een campagne om tegengeluid te laten horen staat ook op hun agenda. De NMR-voorzitter Abdelmajid Khairoun betreurt de plannen van Wilders ten zeerste. Volgens de voorzitter worden niet alleen moslims gekwetst maar heel nederland. Hij verwacht veel negatieve reacties uit de buitenwereld en is bang voor een boycot op Nederlandse producten, net zoals in Denemarken gebeurde na een spotprent over de profeet. De moslimraad had Wilders eerder uitgenodigd voor een gesprek over zijn opvattingen over de islam. De PVV-leider heeft daarop niet gereageerd.

Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) wilde nog niet reageren op de plannen van Wilders. Volens de voorzitter Driss el Boujoufi is het namelijk niet de eerste keer dat Wilders zich negatief uitlaat over de Koran en Islam.

Update

Ondertussen zijn er meerdere berichten verschenen over de film van Wilders. Hierbij even een korte update.

Anti-Wildersbeweging van Doekle Terpstra (dec.2007)
Doekle Terpstra (CDA) heeft een oproep gedaan om de zogenaamde "verwildering" tegen te gaan. Een aantal prominenten zoals Elco Brinkman, Foppe de Haan, Annemarie Jorritsma, Geert Mak en Erica Terpstra steunen zijn actie. De Nederlandse bevolking is verdeeld hierover. Volgens het AD vindt iets minder 43 % een tegenbegweging goed, en ongeveer 42 % ziet er niets in. Bijna 75% van de 500 ondervraagden is van mening dat Wilder's uitspraken zorgen voor spanningen in de maatschappij. Slechts 20 % is het daar niet mee eens. Wilders noemde de oproep tegen de ‘verWildering’ eerder walgelijk en gevaarlijk.

Nepfilmpjes op Youtube.
Op Youtube zijn inmiddels verschillende voorstukjes van de film van Wilders verschenen. Wilders zegt dat het neppe filmpjes zijn en ook onzin.

Pamflet tegen film (27 dec.2007)
Radicale moslims delen folders uit in Amsterdam en Den Haag met de oproep in verzet te komen tegen de anti-koranfilm. 'De Edele Koran' mag niet bespot en vernederd worden, vinden de leden van Hizb ut Tahrir (HUT). Hoewel ze Geert Wilders niet bij naam noemen, is de actie wel duidelijk gericht tegen de film van Wilders. De HUT is een 'internationale radicaal-islamitische beweging. De Sultan Ahmet moskee in Zaandam heeft de pamflet actie afgewezen: "Wilders wil mensen uit de tent lokken. Wij hebben onze gelovigen gewaarschuwd om niet op dit soort provocaties te reageren. Dat is het niet waard'', aldus het bestuur.

Brief Tweede Kamer (28 dec.2007)
De jongerencommissie van de stichting El Tawheed stuurde een open brief aan de Tweede Kamer met het verzoek resoluut stelling te nemen tegen de plannen van Wilders. Volgens het schrijven veroorzaakt een provocerende film niets anders dan oproer en frustratie

NOVA wijst film af (10 jan.2008)
Inmiddels heeft NOVA de film afgewezen. Ze willen geen propaganda van de PVV uitzenden.

Anti-Wilders-activisten in Amsterdam opgepakt. (12 jan.2008)
Drie activisten deelden posters uit met met een foto van de politicus en de woorden 'Extremist - brengt u en de samenleving ernstige schade toe'.

Persconferentie Syrische Mufti (16 jan.2008)
Op 15 januari heeft de Syrische mufti, Ahmad Badr al-Din al-Hassoun, een persconferentie gegeven aan het Europees Parlement in Straatsburg. De Europese Unie zou wetten moeten bedenken, waarin respect voor andere geloven is geregeld, aldus de mufti. Hij vind dat de Nederlandse bevolking ook mede verantwoordelijk zijn en Wilders moet tegenhouden. Hij zegt: "Als iemand de holocaust ontkent, wordt hij berecht, omdat hij miljoenen joden beledigt. Deze man beledigt miljoenen moslims.” Tegen het persbureau ANP zei Wilders dat de mufti van Syrië „een grote gek” is.

Oproep Moslims voor kalmte (17 jan.2008)
Moslims moeten zich niet laten provoceren door de film van Wilders. Die oproep doet de stichting Nidaa Ul Islaam, die een groot aantal moslims in Lelystad vertegenwoordigt. Als moslims agressief op de film reageren, zouden ze de leider van de PVV juist in de kaart spelen. Daarom moeten ze de film gewoon bekijken en de discussie met niet-moslims aangaan. De stichting doet vooral een beroep op moslimjongeren om zich in te houden, want als heftige reacties uitblijven zal de storm rond de film vanzelf overwaaien.

Film van Wilders heet Fitna (9 febr.2008)
De anti-Koran film van Wilders heet Fitna. Dat heeft Wilders bekend gemaakt. Volgens Wilders is fitna ook synoniem aan 'het kwaad'. De islam is weer een 'beproeving voor de westerse democratieën, na die van het nazisme en het communisme', zegt Wilders

Harry de Winter beschuldigt Wilders van Racisme (17 mrt.2008)
Programmamaker Harry de Winter heeft in een paginabrede advertentie op de voorpagina van de Volkskrant Geert Wilders beschuldigd van racisme. „Als Wilders hetzelfde over Joden (en het Oude Testament) gezegd zou hebben als wat hij nu over Moslims (en de Koran) uitkraamt, dan was hij allang afgeserveerd en veroordeeld wegens antisemitisme”, luidt de tekst van de advertentie.

Provider Network Solutions zet website van Fitna Offline (22 mrt.2008)
De website (www.Fitnathemovie.com) waarop Wilders zijn film wilde uitzenden is sinds kort uit de lucht. Het was de bedoeling van Wilders op deze website zijn anti-Koranfilm Fitna te vertonen.

NMO overweegt uitzenden film Wilders (23 maart 2008)
De NMO, Nederlandse Moslim Omroep, overweegt om Wilders' anti-Koranfilm Fitna onder voorwaarden uit te zenden. De voorwaarden zijn dat de omroep de film eerst mag zien om zeker te zijn dat die geen strafbare uitingen bevat. Verder zou Wilders na de uitzending met voor- en tegenstanders in discussie moeten gaan. Wilders slaat het aanbod af: 'No way,NMO"

Fitna, the movie is online (27 mrt 2008)
Eindelijk is het filmpje online. Het staat online op een video-upload website, nl. Liveleak.com. Dit is een minder bekende variant van Youtube. Door drukke internetverkeer liep de site regelmatig vast. Vele kopieën werden verspreid over andere sites, maar deze hebben al gauw de film eraf gehaald. De film heeft duizenden bezoekers getrokken, maar of het wat nieuws heeft opgeleverd? Het zijn geen nieuwe beelden en de film is heel simpel in elkaar gezet. Het bevat wel gruwelijke beelden, waarmee moslims duidelijk gekwetst worden. Wilders zegt overigens na de film dat hij het puur tegen de Islam heeft en niets heeft tegen de moslims zelf. Hij zegt ook voortaan in discussie te gaan met moslims door bijeenkomsten te organiseren.

DUJ neemt stappen tegen Wilders (28 mrt 2008)
De Deense Journalistenvakbond (DUJ) wil juridische stappen nemen tegen Wilders, omdat hij het copyright van de Deense cartoonist Kurt Westergaard heeft geschonden. Westgaard meent dat hij de cartoon nooit zou gebruiken voor politieke propaganda. Wilders heeft het plaatje illegaal in zijn film gebruikt.

Edin Ben Salah overweegt naar de rechter te stappen (29 mrt 2008)
In 'Fitna' is een foto van Edin Ben Salah (een rapper) te zien terwijl wordt verwezen naar de moordenaar van Theo van Gogh. Hij wordt aangezien als Mohammed B. De rapper liet gisteren in Pauw&Witteman weten dat de film van het internet moet, anders stapt hij naar de rechter.

Liveleak.com haalt film Fitna van de server (28 mrt 2008)
Door bedreigingen is de film van Wilders van de server gehaald. De film is inmiddels al wel verspreid, dus het is nog wel te zien op andere sites.

AEL komt met tegen film "Almouftinoun" (29 mrt2008)
De Arabisch-Europese Liga (AEL) heeft vandaag een tegenfilm "Almouftinoun" gelanceerd op Youtube, als reactie op Fitna, de film van Wilders. Het is in feite net als Fitna geknipt en geplakt, niets nieuws in feite. In de film worden aanslagen en geweld op moslims vertoond. Ook is Wilders afgebeeld. Zijn ideologie wordt bekritiseerd. Wilders wordt neergezet als een racist en Zionist. Dit filmpje bevat ook gruwelijke beelden, waardoor Christenen en Joden zich beledigd voelen.

Mijn mening

Wij leven in een democratische rechtsstaat waarin iedereen vrij staat voor zijn mening. Wilders maakt hier duidelijk gebruik van. Ik vind het prima, ook hij heeft dat recht. Maar ik vind hem wel "te" ver gaan! Met zijn uitdagingen zet hij zichzelf ook in gevaar. Het is provocatie zonder logica. Ik begrijp dat hij de "Islam" een gevaarlijke godsdienst vindt, maar ik vind het onnozel dat hij zulke uitlatingen doet terwijl hij niet eens de Koran inhoudelijk heeft gelezen. Alle moslims worden over één kam gescheerd. Moeten we de Bijbel en Thora dan ook niet eens kritischer lezen en bekijken? Hebben die dan echt helemaal geen zwarte bladzijden of fundamentalistische teksten die haaks staan op de normen en waarden ? Het is gewoon te gek voor woorden in zo'n land als Nederland, waar vrijheid van Godsdient en gelijkheid bovenaan staan. Ik wil me verder niet dieper in uitlaten over de godsdiensten, maar in elke godsdienst spelen zich dingen af wat niet tot de normen en waarden hoort. Naar mijn mening is Geert Wilders zelf gevaarlijk. Hij mag best zijn kritiek uiten over moslims en allochtonen, en meningen hebben, maar van een politicus verwacht ik wel duidelijke reële oplossingen, die ook waar gemaakt kunnen worden. Ik vind dat "logica" ontbreekt bij Wilders. Hij bedenkt een uitdaging, zonder de gevolgen hiervan in te zien. Zijn opvattingen wekken alleen maar meer haat op. Staan er geen andere belangrijke aandachtspunten op de politieke agenda van de PVV? Hij komt telkens in het nieuws over onderwerpen als Islam en Allochtonen. Nu weer deze film.

Ik ben echt benieuwd naar de film. Ik hoop dat het een film is die een duidelijke boodschap heeft, zonder beledigingen! Hopelijk maakt hij in de film onderscheid tussen de radicale moslims en gematigde moslims!

Update mijn mening

De film is er eindelijk. Nou film? Een simpele film die bestaat uit oude bekende fragmenten uit de media. Niets nieuws dus. De film bevat gruwelijke daden waarvan de moslims beschuldigd worden. De verzen uit de Koran, die hij noemt, verwijzen naar het verre verleden, oorlogstijd en hebben eigenlijk niets te maken met de moslims van nu. Toch is de film wel kwetsend vind ik, omdat de moslims de Koran als heilig zien. Terreur is niet gelijk aan de Islam en de Koran is zeker niet die het aanzet. Het is de mens! De verzen die werden genoemd gelden in de Shariawet, wat nergens in de wereld, in geen enkel streng Islamtisch land wordt toegepast. Daar zijn immers veel te strenge voorwaarden voor. Maar het zijn, naar mijn insziens, de moslims die verkeerd bezig zijn. En dat is gelukkig maar een zeer klein gedeelte van de totale moslimpopulatie in de wereld. Het overgrote deel van de moslims gebruikt zeker geen geweld. De film is niets nieuws en ik vind hem echt mislukt! Ben benieuwd naar het oordeel van het Openbare Ministerie, die nu bezig is naar onderzoek op strafbare feiten in de film. Wel vind ik het goed dat Wilders nu eindelijk heeft besloten in debat te gaan met moslims.

De tegenfilm van de AEL is ook net als die van Wilders heel simpel in elkaar gezet met oude beelden. Maar het laat zien dat niet alleen in de Islam geweld voorkomt, maar ook in het Christendom en Jodendom. Ik zie op het internet hele kwade reacties van niet-moslims, maar dat laat dus zien dat ook zij zich gekwetst of beledigd voelen door zo'n belachelijke film. Hiermee lossen we niets op. Hopelijk komt er nu eindelijk een eind tussen de haat tussen alle religies. Het gaat allemaal over dezelfde god, met een andere geloofsbelijdenis. Laat iedereen toch op zijn eigen manier geloven. Weg met al dat geweld, terreur, aanslagen etc. I want peace!
© 2007 - 2018 Elmas, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
nieuws uitgelichtRechtszaak tegen Geert WildersDe rechtzaak tegen PVV-leider Geert Wilders is van start gegaan. Wilders moet tegenover de rechter de harde uitspraken m…
nieuws uitgelichtGeert Wilders en FitnaIedereen heeft het wel gehoord of gezien: Geert Wilders is bezig aan zijn Anti-Koran film Fitna. Fitna betekent beproevi…
Anti-islamstickerIn november 2013 lanceerde Geert Wilders een sticker, die hij zelf de Vlag van Waarheid en Bevrijding noemt. In de volks…
Berichtgeving media over FitnaBerichtgeving media over FitnaToen Wilders naar buiten kwam met het idee voor zijn anti-koran film is er veel aandacht geweest vanuit de media hiervoo…
mijn kijk opIs Wilders de reïncarnatie van Fortuyn?Geert Wilders won de gemeenteraadsverkiezingen 2010 in feite enkel door zich kandidaat te stellen in twee steden, Den Ha…
Bronnen en referenties
  • De Telegraaf Het NRC handelsblad Het Algemene Dagblad (AD)

Reageer op het artikel "Geert Wilders komt met provocerende film over de Koran"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Ellen, 10-02-2015 15:50 #96
Jihad moskee in Gouda!


Terwijl het jihadisme een substantiële bedreiging vormt voor Nederland, blijven veel politici en gemeenten bouw van het jihadistische infrastructuur steunen. Marokkaanse moskeeën (onder verschillende namen.) in Amsterdam krijgen 630.000 euro subsidie van de gemeente om aan hun imago te werken.
Moslims onder leiding van de salafisten zijn een voedingsbodem voor ISIS. Steun aan deze salafistische moskeebouwers gaat onverminderd door: Moslims worden nu gefaciliteerd in hun intolerantie. Megamoskee voor jihadis. Het is niet te geloven dat een gemeente zó laf en onderdanig is

Rutte, Samson en Pechtold als islamitische activisten, roepen onafgebroken, "Dit heeft niets te maken met de Islam".
D66 wethouders zeggen dat de moskeebouwers geen ISIS leden zijn, maar in werkelijkheid zijn deze islamisten en jihadi’s hetzelfde. Een fundamenteel foute ideologie die sommigen iets milder belijden, maar dat is slechts een vernislaagje om de ware aard te verdoezelen. ISIS, net als Al-Qaeda, Hamas, Al- Nusra, Milli Gorus, is een splinter organisatie van Salafistische beweging die ook in Nederland aktief is… Feit is en blijft dat de islam een levensgevaarlijke doctrine is getuige de talloze terreurgroeperingen die overal ter wereld dood en verderf zaaien. Overigens, alle politici goochelen met cijfers en geven deze weer zoals het hun beste uitkomt! Nederland is dit gedraai en gekonkel spuugzat!
In ca 1500 jaar heeft zich geen enkele mildere afsplitsing voorgedaan, sterker nog ze worden met de dag bloeddorstiger.
Duidelijk is dat vooral uit de Soennitische bevolkingsgroep (94% van moslims die hier wonen zijn Soennitisch) veel Jihadstrijders voortkomen. En de laatste tijd is ook duidelijk geworden dat de meeste Jihadstrijders voor IS kiezen.
D66, GL, CDA en PVDA geven jihadisten de kans om hier aanslagen te plegen door weg te kijken, de zaken te bagatelliseren, af te zwakken. Door ze te pamperen (uitkeringen) geven, moskeeën te bouwen. Den Haag slaapt of verliest zich in gehakketak wat uiteindelijk niets oplevert. Politiek is gedegradeerd tot een vieze handel of zwendel. Werkende mensen en die hele leven gewerkt hebben zijn hier de dupe van.

ISIS is een islamitische plant en wacht op zijn prooi! Die waarheid moet je niet ontkennen… Het jihadistische salafisme, bouwt nieuwe moskeen en verovert langzammerhand Nederlandse steden, met steun uit de politiek. De overheid maakt zich schuldig: gemeentebestuurders hebben ook de hulp ingeroepen van rijke jihadisten uit het M-Oosten. De tijd tikt, maar wat kan het volk ertegen doen?
Het blijkt nu dat de D66, GL, CDA en PVDA nog steeds de voorstanders zijn voor grootschalige immigratie uit moslimlanden! Deze partijen hebben geen eigen politieke ideologie meer! Ze functioneren als een soort PR afdeling voor de islamitische expansie. En ieder die beweert dat de slachtingen, aanslagen en een aantal bloedige oorlogen van de afgelopen pak weg 25 jaar niets met de Islam te maken hebben hoort m.i. niet thuis in een landsbestuur.

Van straat jongens tot massamoordenaars: hoe moslimjongeren moordende jihadisten aan het worden!

Door de D66 gesteunde regering Rutte gaf onlangs miljoenen euro's aan de Moslimorganisaties! Goed georganiseerde islamisten worden steeds militanter in Nederland. Straat voor straat, wijk voor wijk zijn er etnische omwentelingen aan de gang. Nieuwe generaties worden in de moskeen opgevoed/opgeleid als jihadisten tegen de Nederlanders!

Er zijn in Nederland duizenden moskeen en andere soort islamitische instellingen die hele dag propaganda verspreiden voor de jihad. Deze islamisering proces wordt door de D66, PVDA, CDA, en GL politici gesteund en richt zich fundamenteel tegen de belangen en behoeftes van de burgers. De gewone burger wordt tot de laatste door dit kabinet zeer nauwkeurig berekende cent zó uitgeknepen, het ideologische en glazentoren gebazel kent geen grenzen. 

Iedereen kan waarnemen dat ons land als gevolg van het tot nu toe gevoerde immigratiebeleid langzaam maar zeker naar de knoppen gaat. Het gaat niet alleen om het geld. De immigratie (99% bestaat uit de moslims) in Nederland is qua aantallen extreem veel geweest en in een te korte periode. De Nederlandse samenleving is overspoelt met moslims. De grote steden lijken inmiddels bijna islamitische enclaves. 
Ons land gaat compleet naar de klote. We leven inmiddels in een schijn democratie: alles wat het volk wil wordt genegeerd en burgers bestempeld als groot gevaar voor burgers. Een vehaal van NL bestuurders in overleg met moslim-extremisten welke de burger niet of onvoldoende informeren….je begint je af te vragen wiens belang de NL bestuurder dient.

Intussen gaat de ongecontroleerde islamitische volksverplaatsing door, jihadisten hebben vaste voet in Nederland… Het grootste gevaar komt van deze moslims. Ze willen de echte jihad juist hier uitvoeren. De islam wil niet met de niet-moslims samen gaan. Omdat zij zich superieur wanen. Zo staat dat in hun genen: wanneer dan ook, hoe dan ook moeten ze met hun heilige oorlog beginnen…! Het zal ons nog vele vele miljarden kosten, betaald door de hardwerkende mensen; vooral de jeugd van nu zal de gevolgen later ondervinden. De onderzoeken constateren somber dat Nederland reeds ten prooi is gevallen aan de Islam, en met de Frankrijk hetzelfde dreigt te gebeuren. Reactie infoteur, 19-03-2015
Dat is uw visie, u bent bang voor islamisering d.m.v. geweld en alle andere gruwelijke daden van de ISIS. Wees alstublieft niet bang. Soennitisch wil niet zeggen dat je dan ook Jihadstrijder bent. Integendeel het overgrote deel van de moslims hier in Nederland, maar ook elders in de wereld, zien de ISIS als terreurgroep en volkomen tegenstrijdig met de Islam. Hoezo wil de Islam niet met de niet-moslims samen gaan? U scheert alle moslims over één kam.

Max, 15-09-2012 10:54 #95
De meeste mensen zijn gewoon niet van bewust dat de islam niet zomaar een religie, maar een totalitaire politieke cult-achtige ideologie, die zijn volgelingen dwingt tot blinde gehoorzaamheid, leert intolerantie, brutaliteit en vergrendelt alle moslims en niet-moslims in een strijd die rechtstreeks voortvloeien uit de 7e eeuw nomadische, roofzuchtige, Bedoeïen culture.De islam is al lang bewezen een religie van geweld en haat die vaak inspireert haar aanhangers tot daden van obscene bloedvergieten en intolerance.The term "radicale islam" te plegen wordt vaak gebruikt bij het ​​beschrijven van de islam zijn. Het is een misleidende term omdat het veronderstelt dat er een meer gematigde en vreedzame versie van de islam… is er niet! Er is maar een islam en het is in oorlog met de rest van de wereld voor planetaire controle en domination.Meerderheid van de moslims hebben geen controle over de richting van de islam. Ze zijn niet in de controle van hun religion.Radicale moslims zijn de ware moslims die bepalen en controleren de islam. Zij zijn degenen die vechten om te krijgen wat ze willen, gebaseerd op de islamitische wet. Fanatics regel Islam op dit moment in de geschiedenis zoals ze altijd hebben.Het zijn de fanatici die marcheren en protesteren. Het zijn de fanatici die voeren elk een van de 50 schieten oorlogen over de hele wereld.Het zijn de fanatici die systematisch afslachten christelijke of tribale groepen in heel Afrika en nemen geleidelijk het hele continent in een islamitische golf. Het zijn de fanatici die bommen, onthoofden, moord, of eer-te doden.Het zijn de fanatici die leren hun jongen te doden en te worden zelfmoordterroristen. Je kunt niet weg terrorisme, tenzij u elimineren de ideologie erachter. We hebben twee soorten moslims:. Terroristische moslims en onwetende Moslims De eerste zijn degenen die weten de islam goed en leven door zijn dictums Deze laatste hebben geen idee over hun religie en hebben een geïdealiseerd beeld van de islam dat er geen bases in feiten heeft.

Rose, 17-04-2012 10:53 #94
Migratiebeleid van de elite verontrustend.

Rechters, niet gekozen burgemeesters en de Raad van State leden bepalen migratiebeleid, niet de gekozen parlement.
DE RAAD VAN STATE DICTEERT WEER:
"… Nederland mag niet langer verblijfsvisa eisen voor Turken die hier kort willen komen werken. Dat concludeert de Raad van State in een recente uitspraak. (…) "Vorig jaar bepaalde de rechter dat Turken de inburgeringplicht niet kan worden opgelegd. De jongste uitspraak haalt opnieuw een obstakel weg voor Turken die naar Nederland willen. (…)" (NRC)
Elite weet het dat hele massa verzameling van Turken en Marokkanen onder de motto, "hier kort willen komen werken." tot stand gekomen is! In sommige stadsdelen hebben een paar Turken onder de naam, "hier kort willen komen werken" een massa van circa 20 000 Turken bij elkaar gebracht. In sommige stadsdelen van Amsterdam heeft men via de bekende onnaturelle weg "korte tijd" beperking omgezeild. Amsterdam-West bijvoorbeeld heeft een nieuwe populatie die grotendeels uit de achtergestelde bevolkingsgroepen van Turkije en andere moslimlanden ontstaat. 6 Turken uit Haymana die in de jaren tachtig hier heel even wilden komen kijken hebben in Turkije veel dorpen leeggehaald. Nu wonnen ze met zo'n 9.800 bloedverwanten rondom Slotervaart. Bijna 70% van deze mensen zitten in allerlei uitkeringhandel. Ze "trouwen" herhaaldelijk met de andere bloedverwanten om nog meer massaverzameling te realiseren. Nu, Haymana leeg, zijn ze begonnen met andere nicht en neefjes die in Ankara wonen.
Niet gekozen elite beslist dus op deze manier over de toekomst van Nederland! Dit is überhaupt ondemocratisch.

Inmiddels hebben de Turken en Marokkanen miljoenen volgelingen naar West Europa overgebracht en zijn er duizenden moskeeën gebouwd. Daarin worden steeds meer jongeren opgeroepen tot de meerderheidsvorming en stichten van nieuwe enclaves.
Onafgebroken roepen de rechters, burgemeesters en Raad van state leden dat de Turken en Marokkanen slechts een verwaarloosbare macht kunnen vormen in Nederland. De Turkse-Arabische-Islamitische verzameling van leugens is speciaal verontrustend in deze wetenschap, dat als een leugen maar vaak genoeg wordt herhaald het als een ‘waarheid’ wordt gezien, zelfs al heeft het geen enkele basis.
Nog meer verontrustend is de dienstverlening van de Elite leden om als instrument te dienen tot publicatie van deze leugens zonder ook maar te checken op enige waarheid, zelfs wetende dat ze niet op waarheid berusten. Als ze dan al worden herroepen gaat dit met veel minder publiciteit gepaard dan tevoren en is de schade al reeds aanwezig.
Om er zeker van te zijn dat niet-Islamitische mensen verward raken in het web van Islamitische leugens en des-informatie die hun in verwarring kan brengen, moeten ze zichzelf verzekeren van enige fundamentele waarheden.
- de groep is goed georganiseerd en direct verbonden met Turkije of andere Moslimlanden die op een vele malen grotere gevaar vormen met hun snelgroeiende verlenging.
- Zwaar gefinancierde politieke bewegingen bepalen de plichten voor de analfabeten door hun huis en land te verlaten om elders de Turkse en Arabische nationalisme te verspreiden en te zorgen voor een groot nageslacht om andere volken in aantal te overtreffen en te overheersen. Dit is de gevaarlijkste ontwikkeling in de Europese geschiedenis.
Turkije krijgt sinds 2000 subsidie om het land klaar te stomen voor toetreding tot de Europese Unie. Het bedrag is opgelopen van 274 miljoen euro in 2003 tot nu ongeveer 940 miljoen euro per jaar. Daarnaast massa Turken die Nederland manipuleren slepen per jaar circa 16 miljard naar hun eervolle land! Turkije kost Nederland kapitaal. De opleiding van de niet door Nederland gecontroleerde Afghaanse politieagenten kost Nederland ruim een half miljoen euro per cursist, in iedere geval staan ze niet aan de kant van Nederland. Dit verklaart ook waarom Groenlinks en andere verraders deze missie wel steunen! Laat staan de vreselijke toestanden van Turkse, Marokkaanse, Pakistaanse en Somalische loverboys en militanten die via drugs/vrouwenhandel alles leegplunderen. Moslims hebben middels de grootste maffia in Nederland. Miljarden stromen naar een corrupt en doortrapt regime als Turkije. Een land waar men nauwelijks van mensenrechten gehoord heeft. Voor dat je geld weggeeft aan allerlei Turkije rijp maken voor de EU lidmaatschappij projecten, moet je eerst zorgen dat hier in Nederland alles naar behoren draait. Het duurt niet lang meer en Nederland wordt een ontwikkelingsland. En laten we ons er goed van bewust zijn, dat die achterstands landen als Turkije en Marokko, plus tegenwoordig ook al Somalië allemaal draaien op al het kinderbijslaggeld en andere onzalige uitkeringen daar naar toe uit ons land.
En als dank komen ze massaal naar Europa toe. Waarom niet naar Saoedie Arabie, Oman, Katar of een andere rijke grote buurland. Waarom wij hele rijke dictaturen steunen die miljarden aan de olie verdienen. Ontwikkelingshulp kan beter besteed worden in Nederland. Onderwijs en veiligheid hier is drastisch verslechterd.
Onderdrukking, geweld en fanatisme doen zich met name in door de islam gedomineerde landen voor, en dat kan weer geen toeval zijn. In Turkije zitten meer dan 267 journalisten vast. Begin maart werden er nog acht journalisten opgepakt, in het kader van een onderzoek naar een vermeend complot om de regering omver te werpen. Het gaat onder andere om de bekende De Turkse journalist Ismail Saymaz ziet zich geconfronteerd met maar liefst negen rechtszaken naar aanleiding van artikelen die hij schreef voor het dagblad Radikal. Saymaz kan tot 79 jaar gevangenisstraf veroordeeld worden. Turkse gevangenissen lopen vol met de andersdenkenden. Maar ook vrijgelaten journalisten worden nog steeds bedreigt: Vlak nadat de twee Turkse onderzoeksjournalisten Ahmet Şık en Nedim Şener waren vrijgelaten uit de gevangenis zijn ze bedreigd. Dat meldt het Comité voor de bescherming van Journalisten (CPJ). De twee werden op borgtocht vrijgelaten tot de rechtszaak tegen hen weer verder gaat. Kranten worden nog steeds verboden. De krant Ozgur Gundem krijgt het verbod voor haar verslag van de vieringen van het Koerdische Nieuwjaar. Jake Hess, een 25-jarige Amerikaanse mensenrechtenactivist, vertaler en journalist is in Turkije gearresteerd omdat hij terroristische banden zou onderhouden met de Koerden. Er zijn nog steeds strafrechtelijke vervolgingen tegen de Turken die zich bekeren tot het christelijke geloof. Geschat wordt dat Turkije inmiddels zo’n 8400 Internet sites blokkeert. Turkije heeft allerlei wetten die bedoeld lijken tegen de minderheden. De aanklacht luidt altijd dat met bekering de „Turkse identiteit” wordt beledigd. Hoe is het mogelijk dat de Westerse beleidsmakker zo'n land als de beste model voor alle moslimlanden durven te propageren?
Nu is nog geen 0.002 procent van de Turkse bevolking christen. Door verdrijving en genocide is het christendom bijna verdwenen. In 1915 is niet alleen een genocide gepleegd op de Armeniërs; ook driekwart van de Syrisch-orthodoxen en bijna alle Pontianse bevolking aan de zwarte zee is uitgemoord. In naam is Turkije nu een seculiere staat, maar nog steeds wordt gestreefd naar een 100 procent islamitisch land. Er wordt actief geprobeerd de laatste christenen eronder te krijgen.

Ook andere niet -islamitische gemeenschappen liggen onder vuur. Turkije wil ten koste van alles toetreden tot de Europese Unie, maar waarom?. Men wilt als vijand binnenkomen. EU leiders zitten in eigen val! Jonge Turken in EU landen worden systematisch als de vijanden van het westen opgevoed/opgeleid, op deze manier kan Turkije alleen een graf van EU worden.
De Amerikaanse Commission on International Religious Freedom geeft jaarlijks een rapport uit waarin met name de godsdienstvrijheid van religieuze minderheden wordt beoordeeld. Sinds drie jaar heeft deze commissie Turkije op een observatielijst geplaatst, wat een duidelijke indicatie is dat de situatie van religieuze minderheden in Turkije verslechterd is. Het meest verontrustende hierbij is dat er in het maatschappelijk klimaat in Turkije steeds meer vijandigheid lijkt te ontstaan tegenover christenen.
State Dept treedt op als de VS het lichaam beveelt aan Turkije worden aangewezen als Religious Freedom Violator :"systematische, voortdurende, en grove"… "Na de genocides, en ander geweld, en de huidige, verstikkende wettelijke beperkingen, christelijke gemeenschappen van Turkije nauwelijks worden opknoping op", schreven ze.  "Elk jaar die voorbij gaat zonder substantiële religieuze hervorming plaatst deze minderheden in meer gevaar en helpt verzegelen hun lot. In de Arabische Lente, Turkije houdt zichzelf uit als een islamitische model. But it is no model for religious freedom.” Maar het is geen model voor religieuze vrijheid."
"Door de Turkse regering een systematische en grove beperkingen op de vrijheid van godsdienst of overtuiging dat alle religieuze gemeenschappen in Turkije beïnvloeden, en in het bijzonder een bedreiging voor het land van de niet-islamitische religieuze minderheden, USCIRF raadt Turkije worden aangewezen een land van bijzondere zorg, " de nieuwe rapport.

In Turkije is door de EU gefinancierd onderzoek uitgevoerd naar de algemene visie van Turken op hun christelijke landgenoten. De uitkomsten waren onthutsend. Meer dan 84% van alle ondervraagde Turkse moslims willen absoluut geen christenen als buren, terwijl meer dan 70 procent er ernstige bezwaren tegen had dat christenen uiting gaven aan hun geloof in publicaties of tijdens openbare bijeenkomsten zoals kerkdiensten. Het speelt inmiddels zo hoog op dat Nederlandse politici van Turkse komaf vrezen voor hun leven. Bedreigingen zijn aan de orde van de dag, in Turkije is het erkennen van genocide taboe, terwijl vanuit Europa juist veel stemmen opgaan die vinden dat Turkije juist tot erkenning moet overgaan wil het ooit lid worden van de Europese Unie. Nederlandse parlementariërs en gemeenteraadsleden zitten totaal klem en durven zich niet meer openbaar over de kwestie uit te laten. Dit waanzinnige Turkije is volgens de brutale EU politicus het beste model voor alle Moslimlanden. Na hun "lente" moeten ze zelfde doen wat Turkije altijd doet? Dat doen ze graag en onder de ogen van de EU beleidsmakkers, verdwijnen de Christenen van Irak, Egypte, Marokko, Nigerie, Soedan en Libië ook.

De gevreesde "kafir" visie op christenen en christendom wordt in belangrijke mate bewerkstelligd door de Turkse staatspolitiek. Turkse opvoeding/onderwijs is onproportioneel antiwesters. Turken produceren veel films, als voorbeeld ”Vallei van de wolven”, "fetih1453". Deze anti westerse series worden door de politieke Islam als indoctrinatie materiaal gebruikt. Velen Turken maken de vergelijking tussen de islamitische militaristische veroveringen van toen met de huidige, al tientallen jaren aan de gang zijnde massale immigratie van hun landgenoten naar Europa. Wat in de 17e eeuw de Turken invasie uiteindelijk tegenhield -namelijk de wil om de moslims te stoppen- broeit niet meer onder de bevolking in Europa. Gekke politicus stoppen weer miljarden onder de naam ontwikkelingsgeld in de oorlogsmachine van moslimlanden: alweer 31 miljoen dollar belastinggeld aan Turkse verovering propaganda. Turken hebben de hoofdstad van Europeanen veroverd en maken ze ook films met de geld van Europeanen: Vóór 1955 was 18 procent van de inwoners van Istanbul Grieks. Wanneer de pogroms in 1955 niet hadden plaatsgevonden, waren er onder de 17 miljoen inwoners die Istanbul nu telt, misschien wel een miljoen Grieken geweest. Nu zijn het er hoogstens een paar duizend.
Turken plannen een aanval op de christelijke minderheid en laten in een krant het nieuws plaatsen dat er een bomaanslag is geweest op het huis in Griekenland waar Mustafa Kemal Atatürk is geboren. De mannen, die met hun knuppels klaarstaan, gaan vervolgens over tot actie. Zij veranderen de wijk van de christenen in een ’hel’.

Winkels worden twee dagen lang geplunderd. Er vallen tientallen doden. Kerken worden in brand gestoken en de politie kijkt goedkeurend toe. Na deze gebeurtenissen vertrokken bijna alle Grieken uit Istanbul, de stad waar ze eeuwenlang hadden geleefd. In Fetih 1453 veroveren de Turken onder leiding van hun sultan Mehmed de Byzantijnse hoofdstad Constantinopel;de hoofdstad van het voormalige Oost-Romeinse Rijk. Nu hetzelfde barbaren maken vreselijke films en bedreigen hele Europa. In deze series, die zowel in Turkije als in een aantal Arabische landen een groot succes was, wordt een buitengewoon negatief beeld geschetst van Europese christenen. Naar schatting zijn tussen de 1, 2 en 1, 4 miljoen Armeniërs in de deportaties betrokken geraakt, van wie waarschijnlijk driekwart het niet heeft overleefd. De genocidale vervolging van de Armeniërs heeft zich dus vooral voltrokken door dodelijke massale deportaties onder extreem slechte omstandigheden en door gerichte massamoorden, ook op degenen die na de weken- en soms maandenlange tochten uiteindelijk nog aankwamen bij de plaatsen van bestemming.


De christelijke gemeenschap in Turkije is geslonken van zo’n 38 procent van de bevolking tot nog slechts 40.000 christenen anno 2012.
Nu Nederland is aan de beurt:Turkije stuurt door de overheid betaalde ambtenaren onder de naam, imams, onderwijzer, hulpverlener enz. enz naar ons land, die automatisch van Nederlandse overheid een 2e uitkering krijgen, plus ontvangen ze veel geld van de internationale Moslim organisaties, zoals rabita van Saudi arabie. Terwijl ze gebruikmaken van de godsdienstvrijheid hier, wordt in hun eigen land het christelijke erfgoed systematisch verdreven. Moet je je voorstellen wat Turkije zou zeggen als het andersom zou zijn!
 
Stop ontwikkelingshulp aan de Moslimlanden, dit heeft tot nu toe niks opgeleverd, ze zijn alleen nog erger geworden. Moslimlanden terroriseren Nigeria, Mali, Soedan tot aan de kleine dorpen aan toe.
Er is een merkbare toename van aanslagen tegen christenen in moslimlanden; het gaat om opvallende inbreuken op de geloofsvrijheid. De vervolging van andersgelovigen betekent niet meer of niet minder dan een pijnlijke inbreuk op de mensenrechten. het is tijd om te stoppen met ontwikkelingshulp aan staten waar aanslagen en vervolging van christenen geduld worden.
Moslimlanden als Mali, Uganda, Jemen, Soedan, Somalie, Pakistan, Nigeria, Libië, Egypte, Marokko, Turkije direct aanmoedigen met extra "ontwikkelingshulp" is een verraad. Alle geld verdwijnt in de zaken van moslim bendes die systematisch met het slachting van de andersdenkenden bezig zijn. Moslimlanden die Nederlandse ontwikkelhulp ontvangen, grenzen aan de rijkste olielanden ter wereld en ze hebben nog hetzelfde geloof ook: Saoudie-Arabië, Iran, Koeweit. Waarom moet de kaffers in Nederland in Godsnaam geld aan Jemen, Egypte, Turkije, Pakistan weggeven? Hebben we hier geen financiële problemen genoeg? Slechte ontwikkelingen met de miljarden belastinggeld; Islamitische milities van Nigeria die nog steeds ontwikkelingsgeld ontvangen vallen nog meer christelijke dorpen aan en slachtten  daar met kapmessen mensen af, onder wie veel vrouwen en kinderen. De gewapende islamitische milities hebben zeker 600 christenen vermoord in de stad Homs, inclusief hele gezinnen met jonge kinderen. Deze moslim bendes hebben ook christenen ontvoerd en vragen hoge losprijzen. Moslimstrijders en hun gezinnen nemen hun huizen over. In hele Afrika gebruiken ze steeds meer kindsoldaten en eisen de verantwoordelijkheid op voor alle gecoördineerde aanslagen. Terwijl in hele Afrika en middenoosten met de ontwikkelingshulp nog meer bloedige oorlogen, etnische zuiveringen uitgevoerd worden, gaan de burgemeesters van 40 gemeenten door met de afwerking van de islamitische uitstoot hier. Deze burgemeesters zijn niet gekozen, ze lijken op de stammenleiders van Libië… Ze maken van de grote steden een islamitische enclave.
 
Volkskrant: "Het Rotterdamse stadsbestuur roept de hulp van het kabinet in om de verloedering van achterstandswijken tegen te gaan. Zo willen burgemeester en wethouders harder kunnen optreden tegen huisjesmelkers die hun panden niet onderhouden, te veel mensen in een huis proppen of de tuin laten veranderen in een vuilnisbelt.
PvdA-wethouder Hamit Karakus (Wonen) spreekt van een Rotterdamwet 2.0: een vervolg op de wet die tijdelijke uitzonderingen op andere wetten mogelijk maakt, maar die vooral bekend werd doordat kansarme bewoners zonder werk uit achterstandswijken werden geweerd. Die wet kwam in 2005 tot stand op initiatief van Rotterdam.

Nu draagt het stadsbestuur in een brief aan de gemeenteraad negen suggesties aan om de wet uit te breiden. De kans is groot dat minister Liesbeth Spies (Binnenlandse Zaken) die zal overnemen.
Karakus pleit onder meer voor een voortvarende aanpak van malafide huiseigenaren. 'Ik wil dat overlast door een huisjesmelker binnen een half jaar wordt opgelost', licht de wethouder toe. 'De eerste keer krijgt zo'n eigenaar nog een waarschuwing, maar daarna direct een boete, de derde keer een verbod op verhuur, en in het uiterste geval volgt onteigening.'

Dat kan nu jaren duren, volgens Karakus(…)"
Karakus zorgde jarenlang voor de bouw van de grote moskeen in Nederland, wat aan de basis staat voor al die problemen wat hij nu noemt… Continuïteit van de Turken import, dubbelpaspoort voor hen, aparte islamscholen, militaire dienst in Turkije, Turkse TV schotels in hele stad; dat zijn de jobs wat ze systematisch uitvoeren. En nu gaan ze weer de naïevelingen manipuleren? Waarschijnlijk is deze stad nog niet in handen van Moslims. Wat een demagogie!
Dankzij het verraad in Nederland, winnen Moslims nog meer terreinen, ze zuiveren veel gebieden in hun omringende landen en exporteren miljoenen moslims naar Europa.
Weer honderden christenen vermoord in Afrika en middenoosten. De bittere werkelijkheid is, dat het hier gaat om de uitvoering van een jarenoud plan om alle Christenen uit te moorden. Dit is pas het begin. In Europa stijgt Moslim bevolking tot bijna 60 miljoen. Vrouwen en kinderen worden in netten gevangen, als ze voor de dood willen vluchten, en afgeslacht in naam van Allah en Mohammed. Wie protesteert riskeert zijn leven. De islam is per definitie wreed en onrechtvaardig.
Zo ging en gaat het ook in Irak, Soedan, Iran, Indonesië (Ambon!), Somalië, Mauretanië, Pakistan, Turkije, Bangla Desh en nog meer. Moorden op christenen worden gesmeed door ‘godgeleerden’ die vrij spel hebben. Soms zijn de christenen beter af, en worden geknecht, getreiterd en bedreigd als rechteloze tweederangs burgers. Egypte bijvoorbeeld weigert daar iets tegen te doen, en bedreigt bekeerlingen uit de islam. Turkije (een NAVO-partner…) blijft de Armeense minderheid terroriseren. Menselijkheid is de islam vreemd. Het is geen toeval dat er geen enkel democratisch moslimland is.
 
 Turkije ziet haar overtollige, slecht opgeleide onderdanen blijkbaar niet alleen als haar voornaamste exportproduct, maar ook als melkkoetjes voor extra inkomsten uit het buitenland. Het enige waar het om gaat bij Turkije is dat hij geld heeft om een oorlog te voeren tegen Koerden en Christenen. De export van uitkeringen wordt daar voor gebruikt. Het is dan ook ridicuul om te zien dat elite tegen het stopzetten van de export van uitkeringen is. Want corruptie vindt dat de koerden en de Christenen niets te zeggen hebben. Elite speelt de hoer voor de Islam. Nu weten wij allen hoe dat de Islam over hoeren denkt. Daarnaast loopt een groot deel van de drugshandel via Turkije ook hier steekt de Turkse staat geld in de tas van de eliteleden. Turken betalen hoge functionarissen/ politicus in europa met de miljoenen uit drugshandel.

Laat die Turken zelf maar een uitkeringensysteem in het leven roepen voor hun eigen Turken. Zodat ze bij ons geen geld meer komen stelen met hun leugens. Turkije kan niet alle financiële zorg (van 13 miljoen eigen landgenoten) op Europese landen blijven afschuiven. Turkse regering vindt het een plicht voor "Europese Turken" om hun dienstplicht te vervullen in Turkije. Maar de financiële zorg komt al veertig jaar op het bord van de Europese landen?  Een overheid die uitkeringen naar het buitenland overmaakt, is een overheid die zijn administratie in het geheel niet op orde heeft. En al helemaal niet als het ontvangende land corrupt is en er met cijfers en denkbeeldige kinderen wordt gesjoemeld om dat uitkeringensysteem zoveel mogelijk leeg te trekken. En Turkije moet eens stoppen met het blijven inpalmen van Nederlanders van Turkse afkomst. Blijft dit gedoe dan voor eeuwig bestaan? En worden alle uit hen geboren mensen automatisch Turks staatsburger? Dan wordt Nederland op den duur een geïslamiseerde provincie van Turkije. Belachelijk en onaanvaardbaar. Weg met het dubbele paspoort! Onze sociale zekerheid is naar de kloten, onze pensioenen idem dito. Miljarden, tientallen miljarden zijn opgesoupeerd door lieden die daar nooit voor hebben betaald, laat staan daar iets voor hebben gepresteerd, en er dus ook helemaal geen recht op hadden. Zolang er voedselbanken nodig zijn in Nederland en mensen aan de schuldpaal genageld worden heeft de overheid hier eerst nog wel wat te regelen i.p.v. te zorgen voor moslim landen: indirecte steun aan terrorisme.
Wordt het niet de hoogste tijd dat de personen die daar verantwoordelijk voor zijn geweest, ter verantwoording worden geroepen.

Moslimlanden zijn verantwoordelijk voor de bescherming van minderheden; we moeten blijven druk uitoefenen opdat die landen hun verantwoordelijkheid nemen. Dus niet Miljoenen Turken, Marokkanen en Somaliërs hierheen verplaatsen, maar daar in die landen vrije gebieden creëren voor de minderheden. Bijgevolg:geen geld meer voor landen die christenen niet beschermen. Integendeel:juist daar zouden christelijke gemeenschappen of projecten moeten ondersteund worden om een tegengewicht te vormen tegen de onderdrukking en om de mensenrechten te vrijwaren, zoals de bescherming der vrouwen en kinderen.
De afgelopen jaren zijn er miljarden overgemaakt naar Turkije. Nederland moet snel stoppen met het buitenland onderhouden.
Export van uitkeringen, kinderbijslag, AWBZ moet onmiddellijk stoppen. Wij moeten allemaal de broekriem aantrekken vanwege de miljarden die de massa-immigratie ons kost.
Nederlandse gevangenissen lopen vol met de jeugd die door de imams en andere sekte leiders opgevoed/opgeleid zijn. Sektes hun internaten/moskeeën moeten verboden worden.
Stop onmiddellijk alle uitkeringen aan de moskee bouwers.

Etsel (infoteur), 11-04-2008 14:29 #93
Beste Elmas,

Het Joodse concept van God is dat van Schepper, Behoeder en Bestuurder, dat betekent niet een God die de wereld schiep en dan op vakantie gaat, maar een oneindig Wezen die actief betrokken is in de schepping. Om het meer filosofisch te stellen: De hele fysieke wereld is een schepping van Gods bewustzijn. Het universum heeft geen onafhankelijk bestaan buiten God die wil dat het bestaat.

Alles in het universum is onder controle van God -van quantum tot de kosmos. Dit heeft grote gevolgen voor de gebeurtenissen op aarde. Als God alles weet en controleert dan is de geschiedenis een gecontroleerd proces die naar een bestemming leidt.

Omdat God een kosmische scriptschrijver, regisseur en producer is, zijn de gebeurtenissen van de menselijke geschiedenis niet willekeurig. Dit is een verhaal met een plot - een doel. Dit betekent dat we op weg zijn naar een bepaalde bestemming; er is een finish lijn.

In de Tora (Bijbel) zijn de patronen uitgezet. Het is een gids voor de toekomst. De bestemming van het Joodse Volk, hun kracht, zwakheden en relatie met de niet-Joden, wordt allemaal geopenbaard in de Tora (Bijbel). De Joodse geschiedenis is de Joodse bestemming. Leren uit het verleden is de sleutel naar het nemen van de juiste beslissingen in de toekomst.

Omdat de geschiedenis een gecontroleerd proces is, en de Tora het boek van God is, kunnen we van tevoren weten welke gebeurtenissen zich zullen afspelen. Vandaar dat de Islam ook al voorspeld wordt in de Tora. Niet voor niets beschouwen de moslims de Tora als heilig boek!

Voor de goede orde meld ik dat God ook het Joodse Volk vele malen strafte omdat de Joden God ongehoorzaam waren. Ook die voorspellingen zijn uitgekomen. Bijvoorbeeld de vernietiging van de Heilige Tempel. Dus mijn opmerking over de islam is niet negatief bedoeld maar gewoon een constatering van een feit uit de Tora die waarheid is geworden.

Groet, Etsel

Etsel (infoteur), 11-04-2008 13:07 #92
Beste Elmas,

Het lukte me niet om het verhaal van Marchouch te lezen. Ik heb alleen de inleiding kunnen zien. Over het algemeen kan ik over de islam zeggen dat wat reeds in de Bijbel is voorspeld. Uit Ismaël is de islam voortgekomen (dit wordt zowel erkend door het Jodendom als de islam zelf). Eén van de grote bijdrage van de Arabische cultuur is haar gastvrijheid. De Bijbel vertelt ons dat Abraham beroemd was vanwege zijn gastvrijheid. Daarom is Ismaël ook gezegend en een groot Bijbels figuur. De Bijbel zegt specifiek dat Ismaël groot zal worden en dat hij overhoop zal gaan liggen met de beschaafde wereld. In Genesis 16:11-12 staat:
[I]"En hem Ismaël noemen, want de Here heeft naar uw ellende gehoord. Hij zal een wilde ezel van een mens zijn; zijn hand zal tegen allen zijn en de hand van allen tegen hem… "[/I]

Kortom, de ontwikkeling die we nu waarnemen binnen de islam, namelijk de radicalisering (hoewel het percentage misschien (nog) niet zo groot is), is reeds in de Tora voorspelt.

Groet, Etsel Reactie infoteur, 11-04-2008
Beste Etsel,

De Koran is het laatste heilige boek, dus het laatst ontstaan.Hoe kan in de Tora nou iets over de Islam staan, als de Islam toen nog niet eens bestond? Dat begrijp ik even niet. Waarom leg je die link nou gelijk op de Islam? Alsof radicalisering alleen voorkomt binnen de Islam.

Gr. Elmas

Etsel (infoteur), 06-04-2008 12:12 #91
Beste Elmas,

In trouw van 5 april 2008 waarschuwt moslima Nahed Selim ook voor de islamisering. Ze schrijft: "De film is door de leider van de PVV bedoeld als laatste waarschuwing aan Nederland, tegen de islamisering. Waarom de laatste? Ik hoop dat er veel meer waarschuwingen komen. Met elk land waar zich een totale islamisering heeft voltrokken, ging het bergafwaarts. Hoe meer islamisering, hoe meer onrust, materiële en culturele armoede, conflicten tussen bevolkingsgroepen, bloedvergieten en andere ellende. Kijk maar naar Pakistan, Iran, Soedan, Jemen, Somalië. De samenleving die we nu hebben is veel beter, voor iedereen.

Het schijnt in Nederland taboe te zijn om over de islamisering van de samenleving te spreken. Ik denk dat veel Nederlanders de term niet helemaal begrijpen. Met islamisering wordt niet alleen de toename van de moslimpopulatie bedoeld, en ook niet de militaire verovering van het land door moslims of de stichting van een islamitische staat. Islamisering is een proces waarbij de religie sluipenderwijs alle aspecten van het leven gaat domineren."

Ik ben erg benieuwd naar jouw mening hierover.

Met vriendelijk groet, Etsel Reactie infoteur, 09-04-2008
Beste Etsel,
Je neemt ook een voorbeeld van een moslima die het liefst afstand neemt van haar geloof. In Amsterdam was er een fitna-debat. Neem dan als voorbeeld Ahmed Marcouch, stadsdeelvoorzitter van Slotervaart.
Lees aub zijn toespraak: http://www.slotervaart.amsterdam.nl/aspx/download.aspx?file=/contents/pages/103756/toespraak_marcouch_fitnadebat_30_maart_2008.pdf

Van elk geloof heb je extremen. De extreme moslims (die geweld gebruiken) waarover Wilders het heeft, betreft niet meer dan 5% v.d. moslims in Nederland. Die 95% worden over het hoofd gezien.Ik behoor tot die 95% en ben absoluut tegen geweld.

Groetjes

Joke van Scheijen, 02-04-2008 10:28 #90
Ik vind dat het kabinet maar doet wat hun goed uitkomt, er word niet overlegd, met het volk, wij als burgers moeten maar pikken wat het kabinet maar beslist. Mijn mening over Geert Wilders, die man die gaat naar de mensen toe, die weet wat er leefd onder de mensen. Geert Wilders spreekt de waarheid! Dat kan je van bak ellende niet zeggen, die is bang die verschuild ze eigen achter andere. Er word de mensen maar verschillende dingen op gedrongen, kijk maar naar de euro, kijk maar naar onze mensen, onze kinderen moeten van armoede een huis kopen want ze komen in hun eigen land niet in aanmerking voor een normaal huis. Somigen kunnen niet eens een huis kopen die wonen nog steeds op 34jarige leeftijd nog steeds thuis. Daar gaat het ook om bij Geert Wilders.

Etsel (infoteur), 02-04-2008 09:20 #89
Beste Elmas,

Het spoeddebat in de kamer over de film Fitna is uitgelopen op een welles-nietes spelletje. In het verslag van een gesprek van de ministers Hirsh Ballin (Justitie) en Ter Horst (Binnenlandse Zaken) met Wilders staat dat Geert Wilders van plan was om de Koran te verbranden. Dat was de reden waarom het kabinet zich zorgen maakte over de film. Geert Wilders ontkent dit gezegd te hebben.

Het is vreemd dat het kabinet nu pas komt met de aantekeningen en dat niet eerder openbaar maakte. Balkenende heeft nooit eerder gemeld dat in de film de Koran verbrand zou gaan worden. Het lijkt er sterk op dat dit verhaal achteraf in elkaar is geknutseld door de regering om gezichtsverlies te voorkomen.

Groet, Etsel

Alex (infoteur), 30-03-2008 14:13 #88
Beste Elmas,

Indien ik schrijf over het opgang brengen van de discussie, betreft dit uiteraard niet de discussie tussen een heer Wilders en de Moslimgemeenschap. Het betreft juist de discussie tussen de mensen waar het echt om gaat, jij en ik, zij en hij, wij en zij, iedereen en allemaal, de bevolking woonachtig in Nederland. De heer Wilders ondervindt niet dagelijks de problemen zoals de inwoners van grote steden moeten ondervinden, maar hij signaleert het wel en zorgt voor een landelijke en internationale discussie. Zonder de film, was de discussie zeker niet op dit niveau op gang gekomen. De heer Wilders zit tenslotte sinds eind 2006 met zijn PVV in de tweedekamer. De echte discussie is echter pas los gebarsten na geruchten over een film, die al snel als 'anti-koran' werd bestempeld en waarop direct met agressie en dreigementen met geweld en bloedvergieten is gereageerd door de Islamitische wereld en Islamitische geestelijk leiders. Laatstgenoemde hebben grote invloed op de moslimgemeenschap en hebben getracht een gevoel van angst aan de Nederlandse bevolking over te brengen. Het excuus: een gevoel van belediging. Onacceptabel.

De echte discussie komt dus dankzij de film pas echt op gang. Jong en oud, groen of geel, iedereen praat mee. Hulde aan de heer Wilders.
En Ilona: om 9 zetels in de tweedekamer te mogen bezetten, dient men een behoorlijk aantal stemmen te ontvangen, waaruit je kunt afleiden dat Wilders méér steun van de Nederlandse bevolking heeft, dan jij op dit moment inschat.
Ik kan je in ieder geval met trots melden nimmer een meeloper te zijn en mn mening vorm op basis van kennis, wetenschap, ervaring en intuïtie. Gelukkig laat ik me ook niet snel bang maken. Een overheid gebruikt namelijk zo lang men kan heugen, het instrument der angst. Premier Balkenende heeft dit instrument veelvuldig gebruikt en misbruikt, maar het algehele succes is niet als verwacht. Ook nadat het relatief rustig bleef na de vertoning van de film Fitna, hield Balkenende vast aan zijn standpunt dat we te maken hebben met een crisis en dat het nog niet voorbij is. Nog altijd moeten we bang zijn voor aanslagen en represailles, omdat die angst de overheid steunt in de strijd tegen Wilders én omdat het draagvlak creëert voor het terrorisme-bestrijdings-team en de oorlog in Afghanistan en Irak. Terrorisme is het grootste instrument van de Verenigde Staten. Met dat excuus leggen zij beslag op de olie (7% van de wereldvoorraad) in Irak. Aangezien Balkenende een onderhandse deal heeft met Bush en hiervoor zijn steun aan de inval heeft verleend, dient terrorisme in Nederland ook aanwezig te zijn, zodat de Nederlanders Balkenende blijven steunen in zijn beslissing steun te verlenen aan de olie-oorlog in Irak. Jaap de Hoop Scheffer kreeg 3 maanden na het bezoek aan Bush en de steun aan de inval, een prachtige functie van Bush. Balkenende zal in de toekomst ook een mooie functie en een leuke zak geld ontvangen. Angst is noodzakelijk om de nationale en internationale plannen te volbrengen. Gewapend met persoonlijk financieel belang, dienen u en ik bang te zijn, opdat we geen intelligente vragen zullen stellen en naïef 'adviezen' opvolgen en ons geld in blijven leveren.

Bordjes met 'Peace' hebben geen enkele zin. Een petitie inleveren met gedegen eisen, dat heeft mogelijk wel zin.

Ilona, 30-03-2008 13:27 #87
Die reactie was trouwens op het bericht voor Alex bedoelt.

Etsel (infoteur), 30-03-2008 08:17 #86
Beste Elmas,

Prima dat je nu de tekst hebt aangepast. Alleen gaat het natuurlijk ook om al die andere filmpjes van radicale moslims.

Ik kijk naar het doel van de film Fitna. Die is bedoeld om mensen wakker te schudden, en in het bijzonder de gematigde moslims, om te laten zien hoe de radicale islam de Koran misbruikt. Geert Wilders heeft dus niets tegen de gematigde moslims en wil juist met de gematigde moslims in debat zodat zij de radicale islam kunnen aanpakken. Het is de bedoeling de radicale islam te bestrijden. En helaas gebruiken deze teksten uit de Koran om hun geweld te rechtvaardigen. Dat is dus een groot verschil met Joden. Die gebruiken geen geweld en halen geen teksten aan uit de Tora. Als de AEL meent dat Israël geweld gebruikt tegen Palestijnen dan mag dat zo wezen, maar de Israëlische regering haalt geen Tora teksten aan om het geweld te rechtvaardigen. Het gaat gewoon om het uitschakelen van terroristen. Daarvoor heb je de Tora niet nodig.

Begrijp je nu mijn punt?

Met vriendelijk groet, Etsel:-) Reactie infoteur, 30-03-2008
Beste Etsel,

Natuurlijk begrijp ik je, maar helaas blijf ik dus onbegrijpelijk. Vertel mij eens, waaruit kun je opmaken in het filmpje dat hiermee alleen de radicale moslims worden bedoeld? Ik zie het nergens. Het is gericht tegen de Islam, met daarin uitspraken en handelingen door moslims. Waarom alleen de slechte handelingen? Waarom laat hij niet het juiste zien. hoe het wel moet? Het filmpje laat duidelijk zien dat de Islam een gewelddadige godsdienst is, waarbij moslims geweld gebruiken. Je kunt uit geen enkel beeld of tekst opmaken dat niet alle moslims geweld gebruiken. Dit is al een belediging. Ik snap dus niet hoe jij tot zo'n mening komt. Ken jij hem persoonlijk of zo?

Een dialoog aangaan kon ook eerder, daarvoor was deze film echt niet nodig geweest. Wilders wilde zelf nooit in dialoog gaan, waar of niet waar?

Geweld is niet zomaar gerechtvaardigd in de Koran. Zoals ik eerder ook zei, zijn er behoorlijk wat criteria aan verbonden. In de Koran staat bijna overal het woordje mits of tenzij, wanneer ze het hebben over geweld.

Ik prijs mevr. Marlies ter borg, die de Koran en de Bijbel op een prachtige manier vergelijkt. Als je op http://www.bijbelenkoran.nl/ kijkt, zie je ook dat ze geschreven heeft over Fitna. Op de site zie je onder de verhalen of gelijk via deze link http://www.bijbelenkoran.nl/verhaal.php?lIntEntityId=20 een zeer goede uitleg over Jihad en Fitna.

Ik hoop dat je de tijd wilt nemen het door te lezen. En ben benieuwd naar je mening.

Met vriendelijke groet.

Elmas

Ilona, 30-03-2008 00:14 #85
Ik ben het met je eens dat de democratie dan 'vermoord' wordt. Maar waarom denk je dat bijna niemand op Wilders stemt, en nauwelijks iemand aan zijn kant staat? Juist, omdat ze allemaal bang zijn dat Moslims tegen ons worden, dat er aanslagen worden gepleegd, dat er bloedbaden komen. En maar benadrukken dat we het absoluut niet eens zijn met Wilders, en dat wij helemaal niet tegen hen zijn. Ik weet niet of jij zo'n meeloper bent, maar ik wel. Net als al die andere miljoenen Nederlanders.

Waar ik het helemaal niet mee eens ben is dat de film van Wilders de discussie op gang brengt. Met de film zaait hij alleen maar onrust, en de ogen van de Nederlanders openen kan hij ook op een andere manier doen.

We leven inderdaad wel allemaal naast elkaar, en niet echt met elkaar. Tja.

En wat betreft de overheid… die moet het volk beschermen en laten zien dat we sterk in onze schoenen staan. En niet meteen hals over kop hulp vragen aan het buitenland.

Ik hoorde trouwens dat Engeland iets met de film te maken had, ofzoiets? Weet iemand hier meer van af?

Ik ga fijn plakkaten ophangen aan lantaarnpalen met 'PEACE' erop. Waarom? Omdat ik daar zin in heb.

Etsel (infoteur), 29-03-2008 20:45 #84
Beste Elmas,

Wat me nog steeds opvalt in jouw artikel is dat je nergens afstand hebt genomen van die vreselijke filmpjes die radicale moslims op internet zetten inzake Joden c.q. Jodendom. Je doet net alsof Geert Wilders de enige is die een godsdienst beledigt.

Waarom kijken de moslims niet naar zichzelf hoe ze anderen beledigen? Er is zojuist een tegenfilm uitgekomen "Al Mouftinoun" van de Arabische Europese Liga (een fascistische anti-Joodse organisatie) waarin Wilders beschuldigd wordt van het heulen met de Zionisten. In de film wordt het Zionisme als het ergste racisme in de wereld omschreven. Ook wordt het Jodendom aangevallen als agressieve godsdienst terwijl er helemaal geen Joodse (zelfmoord)terroristen rondlopen die uit zijn op de vernietiging van de westerse samenleving noch die van de moslim wereld.

Helaas heeft premier Balkenende nog geen persconferentie in het Nederlands en het Engels gegeven waarin hij de film Al Mouftinoun als beledigend omschrijft voor de Joden. Nu heeft de premier op eens zijn tong verloren.

Zo zie je maar weer hoe ziek de radicale moslims van geest zijn. En het is spijtig dat jij je daar niet veel harder tegen verzet. Je moet je pijlers niet op Geert Wilders richten. Het echte kwaad schuilt bij die islam terroristen die het ook voor andere moslims verpesten. Zorg dat je daar tegen gaat strijden en laat Geert Wilders met rust of laten de moslims met Wilders in debat gaan en met voorstellen komen hoe ze de radicale islam gaan aanpakken.

Met vriendelijke groet, Etsel Reactie infoteur, 29-03-2008
Beste Etsel,

Ik heb zojuist het tegenfilmpje bekeken, en ook dus het artikel geupdate. Het filmpje Almouftinoun is vergelijkbaar met die van Wilders. Ik vind het net zo schandalig. Als je vind dat Wilders zijn filmpje mag uitzenden, waarom vind je het gek als er een tegenfilmpje komt. Ik heb liever een tegenfilmpje dan geweld. Almouftinoun is net als Fitna een belachelijk inelkaar gezet filmpje, met gruwelijke daden en kwetsende spreuken. Ik keur ze allebei af!

Met het filmpje van de AEL komt nu duidelijk naar voren dat ook Christenen en Joden zich beledigd voelen door de gewelddadige beelden over hun reiligie. Hiermee moet dus eindelijk beseft worden dat ook in de Bijbel als in de Thora geweld voorkomt, dus niet alleen in de Koran. Of je het toepast of niet, dat ligt aan de mens zelf. Zeg nu niet dat Christenen of Joden geen geweld gebruiken om hun geloof, want ook zij doen het. De media laat genoeg zien. Of je nu Christen, Jood of Moslim bent… het maakt dus geen moer uit.

De heilige boeken moeten met rust gelaten worden, of het nu gaat om de Bijbel, Thora of Koran.voor mij zijn ze allen even heilig. Ik heb geen probleem met de religies. Ik ben tegen geweld, dat heb ik al vaker gezegd. Het maakt niet uit om welke religie het gaat.

Wilders wilde zelf eerst niet in debat en nu na de film ineens wel, vreemd, zeer vreemd. Maar ik vind het een goed initiatief. Hopelijk komt er nu eindelijk een goede dialoog op gang, waardoor alle religies leren om in één samenleving te kunnen leven, met verschillende geloofsovertuigingen. Debatteren is heel belangrijk.

Als je verwacht dat de moslims Wilders met rust moeten laten, geldt dat andersom ook voor Wilders, lijkt me.

Kort gezegd zowel Fitna als Almouftinoun zijn waardeloze filmpjes, waarmee je niet een goed dialoog mee kan bereiken.

Bestond er maar één religie, dan was de samenleving een stuk makkelijker geweest.

Vriendelijke groet,
Elmas

Alex (infoteur), 29-03-2008 10:15 #83
Sanne,

Jij zegt: "Wij leven in een democratie ja, maar als je het risico loopt dat je vermoord wordt of dat er aanslagen worden gepleegd kun je beter je mond houden."

Je hebt daarmee de democratie vermoord, besef je dat? Indien ieder mens zijn mond gaat houden uit angst voor dreigementen van een ander, is er geen sprake van democratie. Indien Wilders zijn film niet had uitgebracht, naar aanleiding van dreigementen, zou de vrijheid van meningsuiting, mét de zogeheten democratie in Nederland zijn vermoord. Dat is onacceptabel. Indien iedere Nederlander zo gemakkelijk zou denken als jij, kunnen we beter direct alle verworven vrijheden opgeven en 500 jaar terug in de tijd kruipen.

Het is beter voor jezelf én voor de mensen om je heen, dat de discussie is gestart en een ieder de mening kan ventileren. Het is van groot belang dat de problematiek in Nederland wordt benoemd. Het is namelijk een ernstige problematiek: gebrek aan integratie. Het is in de randstad alsof men in diverse landen woonachtig is. Per wijk een ander land. Dat is geen integreren en dat geeft problemen op de korte én lange termijn.

Iedere discussie die bijdraagt aan dialogen tussen diverse culturen en religies, naast elkaar levend in Nederland, is van harte welkom. Er is namelijk geen sprake van een 'samenleving' maar een 'naastelkaarleving', waardoor onbegrip groeit en de verschillen ook. Om goed te kunnen samenleven dient wederzijds begrip en respect aanwezig te zijn.

Een film als Fitna brengt de discussie op gang. Tevens heeft het voorafgaand aan de film laten zien, dat de extreme moslim agressief reageert op een gevoel van belediging. Het is van belang dat een ieder weet waar hij aan toe is.

De overheid heeft alle Nederlanders in onwetendheid gelaten. De immigranten vertroeteld en de autochtonen genegeerd. Voor beiden geeft dan geen positief maar een negatief effect. Er dient duidelijkheid te komen en er dient goede begeleiding tot stand te komen.

Iedere discussie is welkom.

Met vriendelijke groeten,
Alex Reactie infoteur, 29-03-2008
Beste Alexandra,

Je zegt:
"Iedere discussie die bijdraagt aan dialogen tussen diverse culturen en religies, naast elkaar levend in Nederland, is van harte welkom. Er is namelijk geen sprake van een 'samenleving' maar een 'naastelkaarleving', waardoor onbegrip groeit en de verschillen ook. Om goed te kunnen samenleven dient wederzijds begrip en respect aanwezig te zijn."

Dit waardeer ik zeker! Heb de zelfde mening erover.

en je zegt:
"Een film als Fitna brengt de discussie op gang."

Zonder de film kon dat ook hoor. Wilders is vaak uitgenodigd voor een discussie, i.v.m zijn andere visie op de Islam, maar helaas wees hij het steeds af. De film heeft niets nieuws opgebracht (geen meerwaarde), dus zonder film kon hij ook best de discussie op gang brengen en dialogen aangaan met de moslims.

Heb je trouwens wel de antwoorden op je vragen gelezen. Ik heb er zo hard aan gewerkt, maar zie geen reactie. :)

Groetjes

Sanne, 28-03-2008 23:05 #82
Alex, elk mens denkt anders. Niemand is hetzelfde. Iedereen heeft dus ook een andere kijk op bepaalde situaties. Geert zal heus geen onrust willen zaaien, dat is vast zijn bedoeling niet. Hij wil alleen laten zien dat de Koran een fascistisch boek is, maar hij zegt dat hij niets tegen de Islamieten zelf heeft. Maar denk je nou echt dat zo'n man als hij zomaar alles kan veranderen? Hij maakt het nu gevaarlijk voor zichzelf én voor de samenleving. Wij dus. Wie weet hoe ze in de Islamitische wereld zullen reageren? Als je al weet dat die Moslims niet bepaald lieverdjes zijn, zou je het dan echt slim vinden om dat ook nog eens te gaan benadrukken waardoor zij zich daardoor juist weer beledigd voelen? Wij leven in een democratie ja, maar als je het risico loopt dat je vermoord wordt of dat er aanslagen worden gepleegd kun je beter je mond houden. Dat is beter voor jezelf en beter voor de mensen om je heen. Als de regering het niet eens is met Geerts doel moeten ze er maar voor zorgen dat hij uit de politiek gesmeten wordt, zodat hij niet meer de mogelijkheid heeft om onrust te zaaien door een paar oude filmpjes op internet te gooien die de Islmatische wereld alleen maar woedender maken. Jongens, asjeblieft zeg, laten we het gezellig houden.

Als we al voordat de film werd uitgebracht bedreigd werden, waarom gaat Wilders dan gewoon door? Laat ze toch gewoon met rust. Als ze zo graag bloedvergieten, laat ze lekker. Maar blijf van Nederland af zou ik zeggen. Wilders lokt het nu juist meer uit.

En ik ben het nog steeds met mezelf eens dat die Wilders alleen maar haat en agressie opwekt. Nederland lost graag problemen op via goed overleg, dat weten we allemaal. De Islamieten hebben daar een andere methode voor, jammer genoeg. En dát weten we ook allemaal. Wilders ook waarschijnlijk, maar blijkbaar dringt het niet tot 'm door. Reactie infoteur, 29-03-2008
Beste Sanne,
Ook jouw kijk respecteer ik. Maar wat je zegt met:
"De Islamieten hebben daar een andere methode voor, jammer genoeg" daar ben ik het niet mee eens.

Het is niet DE Islamieten maar sommige Islamieten. Net zoals er in andere Religies verschillende stromingen zijn, zo heb je dat ook binnen de Islam. Niet elke moslim is het zelfde. Het overgrote deel van de moslims gebruikt juist helemaal geen geweld.

Moslims in Nederland hebben Wilders gevraagd om in dialoog te gaan, maar dat werd afgewezen door meneer Wilders zelf. Nu de film uit is, wil hij wel in discussie gaan.

Heel veel moslims in NL hebben juist cool gereageerd, zodat Wilders een keer beseft dat hij fout zit en dat moslims het niet altijd met geweld oplossen.

In plaats van die film, kon hij beter gewoon een dialoog aangaan wat de samenleving bevordert. Wat heeft hij met de film bereikt? NIETS.

I go for PEACE. net als jij.

Groetjes,
Elmas

Alex (infoteur), 28-03-2008 15:57 #81
Men lijkt te willen blijven benadrukken, dat Wilders aanzet tot agressie en geweld. Dat is echter de feiten omdraaien. Nog vóór de film vertoond was, werd door de Islamitische Wereld gereageerd met dreigementen, agressie, geweld en bloedvergieten. De uitspraken van een Moefti werden niet afgekeurd door de Moslimgemeenschap. Vele 'geestelijk' leiders zeggen uit naam van de moslimgemeenschap te hebben gesproken en de zaken worden niet ontkend of afgekeurd door de moslimgemeenschap. Men scheert zichzelf derhalve -bewust of onbewust- over één kam.

Feit blijft dat de wijze van reageren op een gevoel van belediging -terecht of onterecht- door de Moslimgemeenschap met dreigementen, agressie, geweld en bloedvergieten een natuurlijke, culturele en intuïtieve reactie is.
Hieruit blijkt dat er grote verschillen bestaan tussen de democratische en vrije cultuur van Nederland, waar men op belediging reageert met een debat of in het geheel niet reageert aangezien men zich binnen de Nederlandse cultuur niet zo snel persoonlijk 'beledigd' voelt en de Islamitische cultuur, waar men op een gevoel van belediging reageert met agressie en bloedvergieten.

Ongeacht de inhoud van de film van Wilders, is reeds vóór de vertoning helder en duidelijk vastgesteld met medewerking van de Moslimgemeenschap, dat er onoverbrugbare verschillen zijn.

Zoals Bush zei: "Wie niet met ons is, is tégen ons"

Nederlanders accepteren geen dreigementen, geen bloedvergieten en geen agressie vanuit de Islamitische Wereld. Of men nu voor of tegen Wilders is, iedereen is het eens als het gaat om het afkeuren van de reactie met agressie en bloedvergieten. Ook nu achteraf lijkt alsof het allemaal mee zal vallen, is voor velen in het geheugen gegrift, dat de Islamitische wereld heeft getracht de democratie en vrijheid van meningsuiting in Nederland te ondermijnen, of zelfs te vernietigen en daarbij álle Nederlanders heeft bedreigd met bloedvergieten en geweld.

Vraag het alle families 'Wilders' in Nederland, die geenszins allen bloedverwanten zijn, doch wel met de dood zijn bedreigd, indien men niets zou ondernemen tegen Wilders. 'Uw kinderen en kleinkinderen zullen de dood vinden'. Onacceptabel. Het klimaat van dreigen met geweld, chanteren met de dood, is voor Nederland ernstig onacceptabel.

Helaas is onze huidige regering zwak en niet in staat sterk de cultuur en rechten te verdedigen. Gelukkig zijn er regelmatig verkiezingen…

Aanzetten tot haat en agressie, kan men verwijten aan de Moefti en de Moslimgemeenschap met een boekje in de hand, waarin alles wordt verantwoord. Onderontwikkeld en achterhaald.
De heer Wilders heeft zonder de film te vertonen reeds aangetoond, dat de Islam aanzet tot geweld. Een gerucht dat een film mogelijk gaat komen en de Koran als hoofdonderwerp zal hebben, was reeds voldoende om de Islamitische wereld tot dreigementen te brengen, met bloedvergieten en agressie. Men kan dan niet achteraf zeggen, dat men die acties heeft ondernomen om iets wat nog niet was.

Beste Elmas, zet ik aan tot haat met (enkele van) mijn artikelen of reacties?
Zijn er inhoudelijke fouten te bemerken als het gaat om de feiten en teksten die in de film van Wilders zijn verwerkt?
Wat is jouw mening over het driejarige meisje dat reeds wist te melden dat Joden slechts Apen & Zwijnen zijn?
Staan er teksten in de Koran die anno 2008 nog altijd aanzetten tot geweld?
Wordt de Koran misbruikt als excuus om bloedvergieten en agressie te verantwoorden?
Is het tijd voor een nieuw 'testament' van de Koran?
Waarom is in Moslimlanden sprake van een dictatuur?
Is er sprake van haat zaaien jegens het westen in de Islamitische Wereld?
Is er een moslim die durft te erkennen dat de reacties vanuit de Islamitische wereld, vooráfgaand aan de film, onacceptabel zijn en tevens te voorbarig zijn geweest?

Is er werkelijk niets mis met de Koran, met de Islamitische cultuur, met de Islamtische dictatuur?
Ligt het werkelijk slechts aan de perceptie van de 'onwetenden'?
Is het voor een Moslim mogelijk kritiek te uiten op de Islamitische religie, geestelijk leiders, de Koran en Islamitische dictatuur?

Het is nu gemakkelijk om de vragen te beantwoorden met een wedervraag of vergelijking met andere religies, echter ik daag een ieder die wenst te reageren uit, kritisch naar de Islamitische cultuur, wetgeving en invloeden te kijken, die anno 2008 in vele delen van de wereld, inclusief in Nederland, aan de orde zijn.

Is er kritiek? Of slechts blinde verdediging/belediging? Reactie infoteur, 29-03-2008
Beste Alexandra,

Hier de antwoorden (mijn mening) op je vragen. Ben benieuwd of er nog meer mensen net als mij uitgebreid bij elke vraag een mening geeft.

1 - Zijn er inhoudelijke fouten te bemerken als het gaat om de feiten en teksten die in de film van Wilders zijn verwerkt?
Het zijn allemaal bekende beelden die al eerder vertoond zijn, dus niets nieuws. Sommige stukken kende ik niet, maar geloof best dat het waar is. Ook al is dat niet mijn manier van denken en ook al negeer ik dat soort mensen. Bovendien lijkt mij dat sommige beelden totaal niets met het westen heeft te maken. Sommige preken lijken mij destijds toegepast te zijn in een bepaald land i.v.m. terreur of oorlog in dat land, los van het westen. Maar Wilders heeft juist dat soort stukken eruit gezocht en laten monteren.

De Soera's uit de Koran zijn niet compleet, en niet juist vertaald volgens de meeste moslims. Het zijn juist zinnen die je niet los mag vertalen, want het is een geheel.

Hij heeft zoiezo al 2 aanklachten gekregen. Eentje namelijk door zonder toestemming het Deense Cartoon gebruiken en de rapper Edin Ben Salah beledigd door onder zijn foto Mohammed B. te zetten. Grote fouten.

2 - Wat is jouw mening over het driejarige meisje dat reeds wist te melden dat Joden slechts Apen & Zwijnen zijn?
Afschuwelijk. Ik ben moslim en mij is dat nooit zo geleerd. Het is de manier van opvoeding. Ik heb altijd geleerd dat je ieders geloof moet respecteren en alle heilige boeken als heilig moet zien. De Islam is tegen geweld, zo heb ik het geleerd en blijf het ook zo accepteren.

3 - Staan er teksten in de Koran die anno 2008 nog altijd aanzetten tot geweld?
De Koran is nooit veranderd. Echter er zijn verschillende vertalingen en interpreteringen, waardoor het lijkt alsof alles aanzet tot geweld en ook daadwerkelijk toepasbaar is. Zie ook antwoord bij vraag 1.

4 - Wordt de Koran misbruikt als excuus om bloedvergieten en agressie te verantwoorden?
Sommige malloten onder de moslims, denken dat ja, maar ik ben er absoluut tegen!

5 - Is het tijd voor een nieuw 'testament' van de Koran?
Nee. De moslims die misbruik maken van de Koran moeten veranderen. Het boek is niet gevaarlijk, maar de mens zelf! Het wordt tijd dat de mens een andere bril op zet.

6 - Waarom is in Moslimlanden sprake van een dictatuur?
Waarom moslimlanden? China, Cuba, Laos, Noord-Korea en nog wel meer. dat zijn geen moslimlanden en toch is daar dictatuur! Turkije, Marokko, Egypte en nog veel meer landen waar moslims overheersen zijn geen dictaturen. Je zet het er neer alsof het een feit is.

7 - ]Is er sprake van haat zaaien jegens het westen in de Islamitische Wereld?
In sommige landen wel, maar de meeste Islamitische landen niet. Het zijn veelal de kleinere groeperingen binnen de Islam. als je het hebt over de Islam, bestaat die net zoals het Christendom uit verschillende stromingen of groeperingen.

8 - Is er een moslim die durft te erkennen dat de reacties vanuit de Islamitische wereld, vooráfgaand aan de film, onacceptabel zijn en tevens te voorbarig zijn geweest?
Zeker weten. Ik had me echt anders voorgesteld. Het viel me mee, het is oude stof, ik zie niets nieuws in de film. Maar nog ik het wel beledigend, omdat hij moslims ziet als terroristen. Als hij niet alle moslims over één kam scheert, zou hij in het filmpje ook de goede kanten van moslims moeten laten zien. Het filmpje is wel degelijk haatverwekkend, maar gelukkig zijn de reacties na de film in Nederland koel gebleven. En eindelijk durft Wilders nu in discussie te gaan, lijkt me een goed teken.

9 - Is er werkelijk niets mis met de Koran, met de Islamitische cultuur, met de Islamtische dictatuur?
Er is niets mis met de Koran. De culturen verschillen en ook de mate van dictatuur, dus daar zullen zeker wel fouten in zitten. Denk aan de vrouwenbesnijdenis, dat als Islamitische cultuur wordt aangezien, belachelijk. Of de zogeheten Sharia waarvan misbruik wordt gebruikt… Ik ben er tegen!

10 - Ligt het werkelijk slechts aan de perceptie van de 'onwetenden'?
De onwetenden hebben natuurlijk een andere kijk op de Islam, omdat ze beelden zien van de aanslagen in Madrid, VS, het Midden-Oosten. Vervolgens nog de moord op T.v.Gogh.tja. En nou de film van Wilders nog… geen wonder dat men dan de Islam nog meer gaat haten.

11 - Is het voor een Moslim mogelijk kritiek te uiten op de Islamitische religie, geestelijk leiders, de Koran en Islamitische dictatuur?
In democratische landen wel, zoals Turkije bijvoorbeeld. Ik weet niet of jij het nieuws volgt over het hoofddoekjes verbod dat is opgeheven? Er is een groot onderzoek op gang of de Akpartij van Erdogan moet worden verboden. Er zijn genoeg discussies ook op tv te zien over de Koran en imams. Maar ik denk dat in dictatuurlanden dit haast onmogelijk blijft.

Zo een heel verhaal… ben benieuwd naar je reactie.

Groetjes,
Elmas

Reasonable (infoteur), 28-03-2008 11:01 #80
En nu is de film uit en door 2,9 miljoen mensen bekeken. Wat vind jij van de inhoud Elmas? Reactie infoteur, 28-03-2008
Beste Reasonable,

Ik heb de film gezien. Ik vond het niets nieuws. Het waren allemaal bekende fragmentjes uit de media, waarvan ik de meeste zelf ook al eens had gezien. Hij heeft al die fragmentjes verzameld en geprobeerd er (voor hem) een leuk filmpje van te maken. Ik vind het nergens op slaan.

Het filmpje laat gewelddadige gruwelijke beelden zien, waarin duidelijk wordt gemaakt dat alle moslims terreur plegen. Hij heeft dus niets anders gedaan dan alle moslims over één kam te scheren. Terreur verwijt hij aan moslims.

Ja, na de uitzending zegt hij dat hij niets tegen de moslims heeft, maar dat hij het tegen de Islam in het algemeen heeft. Dat geloof ik absoluut niet! Hij legt duidelijk in de film een band tussen geweld en moslims.

Ook zegt hij na de uitzending dat hij voortaan bijeenkomsten wil organiseren waarin hij moslims gaat uitnodigen om te discussieren met hen. Iemand die vóór de film geen enkele discussie aan ging, wil het nu ineens wel. Ik snap die vent niet. Is hij nu bang of zo?

Kort gezegd: de film slaat nergens op! Hij is mislukt. Haatopdragend. Haat wekt kwaad. Er zitten kwetsende delen in, maar ik zelf voel me niet bedreigd door die film. Wel enigszins beledigd. Ik zie het als reclame en ga gewoon verder met m'n leven.

Hoe denk jij hierover Reasonable en anderen?

Met vriendelijke groet,
Elmas

Sanne, 27-03-2008 22:40 #79
"Ik bewonder soms hoeveel lef die kerel wel niet heeft."
Ja, en hoe dom hij wel niet is. Het enige wat hij doet is agressie, haat, en onnodig geweld uitlokken. En daarmee maakt hij het alleen maar erger. Erger maken, meer doet hij niet. Die film mag dan misschien niet kwetsend zijn volgens het kabinet/de regering (weet ik veel), maar wie weet hoe de islam het ZELF opvat. Ik heb daar zo mijn twijfels over, en stiekem ben ik best een beetje bang.

Wilders moet maar eerst 's zijn eigen geloof bestuderen voordat hij zijn mening geeft over een andere godsdienst. En NEE, ik ben geen Moslim, ik ben een gewone Nederlander.

Peace, peace! Waarom dringt het niet gewoon door?! Waarom kunnen we elkaar verdomme niet gewoon met respect behandelen? Macht en hebzucht, dat is het enige wat telt tegenwoordig. De mens wordt egoïstisch, hebzuchtig en agressief. Jongens, waar gaat de wereld heen.

Vredelievende groeten van een jonge tiener. Reactie infoteur, 28-03-2008
Beste Sanne,

Bedankt voor je reactie. Ik ben het helemaal met je eens.

Ik heb de film gezien en ik had me er echt iets anders bij voorgesteld.

Het zijn oude beelden die gewoon samengevoegd zijn tot een simpel filmpje. Wilders komt er overigens zelf niet in. Ik vind dit niets nieuws.

Maar inderdaad ben ook een beetje bang hoe het nu verder zal gaan. Laten we hopen op het beste.

Vriendelijke groet,
Elmas

Winna, 18-03-2008 17:35 #78
Ik vindt van dat die film dat wilders wilt maken over de koran moet gemaakt worden omdat wij in een land blijft van vrije meninguiting want die film is nog niet gekomen dan zijn er zoveel bedreigen dan is het wel waar dat dit geloof met haat en geweld en moorden zaken oplossen en dat kom weer terug dat de moslim gemeenschap met haat en vloek en om mensen te vermoorden dan is is het werkelijk dat dit geloof een duivels geloof is want als er een goeie geloof waarom roep die imam de moslim gemeenschap om voor wilders te bidden en dat god hem moet vergeven en zaken met liefde te gaan oplossen maar inplaats van dat roepen ze haat en geweld en moorden het is wel een boek om te verboden ik vraag me zelf af waarom willen christenen niet accepteren als een profeet maar als een valse profeet want dit profeet was echt een duivels profeet die mensen aanzet tot haat en geweld en andere mensen te laten vermoorden dat zie je ook in het leven wijzen van die moslim broeder Reactie infoteur, 23-03-2008
Dag Winna,
De film mag van mij nu ook wel komen, zit er echt op te wachten. En natuurlijk zijn al die vooroordelen niet juist, maar met de film zal hij niets bereiken, dat weet ik zeker. Vrijheids van meningsuiting is er, gelukkig maar, maar wat Wilders doet is pure provocatie. Ik bewonder soms hoeveel lef die kerel wel niet heeft.

Er zijn zeer veel imams, maar ook moslims individueel, die er anders over denken hoor. Ze zeggen "laat hem maar, niet op hem reageren" Want hoe meer aandacht Wilders krijgt, hoe meer hij verder erop in gaat. Er zijn genoeg moslims die het ook zo doen.

Met die profeet bedoel je Mohammed? Waarvoor al die beledigingen naar hem toe? Hoe kom je er bij dat hij mensen aanzet tot geweld! Zo te zien weet je niets over de Islam en zeker niets over de profeet Mohammed (vzmh)! Je geeft je mening naar aanleiding van de handelingen van sommige extreme moslims. De Koran zet ook niet aan tot geweld. Het is maar net hoe je hem interpreteert. Men vergeet bepaalde contexten, waardoor ze denken dat je volgens de Koran mensen mag doden als ze haat prediken tegen de Islam.onjuist! Maar ja, leg dat uit aan die extreme moslims en aan de niet-moslims. Het blijft een moeilijke kwestie, helaas.

Alex (infoteur), 18-03-2008 16:11 #77
DEN HAAG (ANP) - Geert Wilders plaatst zijn anti-Koranfilm Fitna voor 1 april op internet. Dat heeft de politicus dinsdag gezegd in de wandelgangen van de Tweede Kamer. Een exacte datum kon de PVV-leider nog niet noemen.

,,Zodra ik het voor elkaar heb, laat ik het u weten?, zei Wilders. Hij is momenteel nog bezig de techniek op orde te krijgen. Wilders wil onder meer voorkomen dat de website waarop Fitna verschijnt, bezwijkt onder grote belangstelling. Mogelijk is hij ruim voor april al in staat de film online te zetten.

De PVV-politicus heeft de afgelopen weken herhaaldelijk aangegeven dat hij zijn film eind maart zal publiceren. Hij hoopte in eerste instantie een omroep te interesseren voor Fitna. Nadat volledige uitzending op televisie onmogelijk bleek, wilde Wilders zijn film tijdens een persconferentie presenteren en vervolgens op internet plaatsen. Een week geleden besloot het Tweede Kamerlid echter dat de beveiliging voor een perspresentatie hem te veel geld kost.

Hij wil Fitna nu online zetten en vervolgens informeel de pers te woord staan.

18.03.08 15:03 ANP Reactie infoteur, 19-03-2008
Moet de overheid niet bijdragen aan de kosten van zijn persconferentie?

Alex (infoteur), 14-03-2008 16:16 #76
Balkenende zoekt vergeefs naar Europese steun tégen Wilders. Een verbod van de film Fitna is niet mogelijk, bleek uit de discussie in de tweedekamer. Wellicht dat een verbod tóch mogelijk is, als de Europese Unie een verbod oplegt?

http://mijn-kijk-op.infonu.nl/mens-en-samenleving/16641-balkenende-zoekt-vergeefs-europese-steun-tegen-wilders.html

Alex (infoteur), 13-03-2008 23:32 #75
Beste Elmas,

Als het om NL gaat, waar maakt de Islamitische Wereld zich dan druk om?
Als het om NL gaat, waarom spreekt een Moefti -niet woonachtig in NL- dan over onze vrijheid van meningsuiting?
Als het om NL gaat, is de Christelijk-Joodse cultuur fundamenteel, dus waarom zou NL zich moeten laten beïnvloeden door de Islamitsche Wereld?

Om nog even op jouw opmerking terug te komen inzake de Paus:
Vandaag is bekend geworden dat een katholieke geestelijke in Irak door Moslims is ontvoerd en vermoord op grond van zijn geloofsovertuiging, zijn religie.

De reactie van de Paus: 'dat maakt me bedroefd'

Geen oproep tot bloedvergieten aan alle moslims in Irak, die niet optreden tegen daders. Geen oproep tot geweld. Geen generalisering.

Een meer duidelijke vergelijking kan ik niet aangeven.

Op beledigd voelen reageert de Moefti namens de Islamitische Wereld en de Moslimgemeenschap met (aanzetten tot) bloedvergieten en geweld, jegens ieder Nederlander die niet tegen Wilders optreedt.

Op moord reageert de Paus met de uitspraak 'bedroefd te zijn'.

Is het verschil wellicht nu wel duidelijk? Is nu misschien duidelijk waarom Wilders de Islam achterlijk noemt?
Is nu wellicht duidelijk dat voor de beschaafde wereld onacceptabel is, dat bij het minste of geringste wordt gereageerd met geweld en moord, bloedvergieten door de Islamitsche wereld?

Het is overigens duidelijk dat ik zaken niet mag 'omdraaien'. Dat is algemeen de kop in gedrukt, zelfs in Nederland door de overheid. Zaken worden namelijk duidelijk en onomstotelijk als we de zaken omdraaien. Wat voor de één geldt, geldt ook voor de ander. Maar dat maakt de zaken nóg lastiger te verdedigen en te verantwoorden.

'Bestaat er vrijheid van godsdienst in de Islamitische Wereld?'
Nederland heeft een Christelijk-Joodse cultuur. Toch zijn wij zo tolerant om Moskeën te laten bouwen op iedere hoek van de straat in de Randstad. Toch tolereren wij invloed vanuit de Moslimgemeenschap. Toch geven wij 65 miljoen euro om allochtone kindertjes te laten sporten. Toch is er veel ruimte geboden aan de vrijheid van godsdienst.
'Mag ik in een Moslimland een kerk bouwen?'

Ondanks het feit dat NL -het gaat hier om NL- zó tolerant is en zoveel vrijheden biedt, wordt dagelijks verwijten geuit en wordt ongenoegen aangegeven en méér geëist.
'Hoeveel mag ik eisen in een Moslimland?'

Het is dan ook frustrerend te zien, dat de verworven rechten en vrijheden in Nederland (die tevens van belang zijn voor de verworven rechten van de moslimgemeenschap) steeds meer worden beperkt, omdat in andere landen of werelddelen een achterstand is en er sprake is van ernstige beperking. Steeds meer wordt onze vrijheid en worden onze rechten beperkt. En dat is onacceptabel.

Een Moefti -het gaat hier om NL- wenst grenzen te stellen aan mijn vrijheid van meningsuiting.
De Moslimgemeenschap -het gaat hier om NL- lijkt de Moefti te steunen en te wensen grenzen te stellen aan mijn vrijheid van meningsuiting.

Uit de discussie en de reactie vanuit de Moslimgemeenschap op de komende film van Wilders kan ik maar één zaak concluderen en onomstotelijk vaststellen:

'Op het beledigen van een moslim of de Islam, staat in de optiek van de Moslimgemeenschap - de Islamitische Wereld, de doodstraf'.

-het gaat hier om NL- De doodstraf bestaat reeds lange tijd niet meer in NL, de beschaafde wereld.

En dat begin jij, Elmas, over het strafbaar stellen van godslastering? (Huidige discussie in het kabinet)

Gestraft worden volgens Islamitische normen, waarden en religieuze wetten?
Is dat niet juist de reden, waarom zoveel Moslims naar Nederland vluchten?

Eeuwen terug in de tijd: belediging -naar eigen inzicht te bepalen- straffen.

We zouden juist vooruit moeten bewegen door discriminatie en belediging als instrument om persoonlijke doelen te bereiken te verwijderen uit het wetboek. Beiden worden dagelijks misbruikt voor financieel belang. Vrijheid van meningsuiting, vrijheid van religie, vrijheid om kritiek te uiten en discussies te starten. De 21e eeuw, tijd voor vooruitgang.

Dreiging met geweld en bloedvergieten is achterlijk en achterhaald.

'Dat maakt me bedroefd', zei de Paus

Elmas (infoteur), 13-03-2008 00:38 #74
Beste Alex,
Je verdraait de situatie nu. het gaat hier om NL.
Groet,
Elmas

Alex (infoteur), 12-03-2008 23:11 #73
N.B. aan vrijheid van meningsuiting mag je geen grenzen wensen te verbinden.

Bestaat er vrijheid van godsdienst in de Islamitische Wereld?

Alex (infoteur), 12-03-2008 22:35 #72
Beste Elmas,

Toch begrijp ik de fundamentele kwestie niet:

'Men' voelt zich beledigd. (Metname de Moslimgemeenschap voelt zich persoonlijk beledigd.)

Op het publiceren van de Deense cartoon, heeft de Moslimgemeenschap gereageerd met bloedvergieten, letterlijk.

verhouding: beledigd voelen - bloedvergieten.

Op het tonen van een film van Wilders, dreigt de Moslimgemeenschap te reageren met bloedvergieten, letterlijk bloedvergieten van onschuldige mensen. Sterker nog, burgers met een achternaam gelijk aan die van Wilders worden met de dood bedreigd, met de dood van kinderen en kleinkinderen bedreigd, als zij niets ondernemen tégen de betreffende film. Onacceptabel. Ik weiger angst toe te laten vanuit de Moslimgemeenschap omdat men zich beledigd voelt.

verhouding: beledigd voelen - bloedvergieten.

Onlangs is landelijk door Maxima gemeld, dat dé Nederlandse identiteit niet bestaat. Dé Nederlander bestaat ook niet, volgens onze toekomstige Koningin. De invoering van de multiculturele samenleving in Nederland, enkele decennia geleden, is nu inmiddels dusdanig ver doorgeslagen, dat men zich genoodzaakt voelt om mijn Nederlandse identiteit af te nemen. Aangezien het integratiebeleid niet functioneert en de 'positieve' discriminatie ver is doorgeslagen, lijkt men te denken dat men meer bereikt door dé Nederlandse identiteit en dé Nederlander te ontkennen.

verhouding: beledigd voelen - bloedvergieten.

Ik voelde me daar bijzonder door beledigd. Met mij hebben vele Nederlanders met dé Nederlandse identiteit zich beledigd gevoeld. Daar is een discussie door ontstaan, die bijzonder snel weer is verdwenen. Zo gaat dat in de 21e eeuw. Discussieren, debatteren, (hopelijk in de toekomst vaker:) demonstreren. Bloedvergieten is achterhaald, achterlijk, onacceptabel en middeleeuws. Daar is het dan ook niet van gekomen. Maxima is niet bedreigd. Dé Nederlandse burger wordt nu wel bedreigd door de Moslimgemeenschap. Door een belangrijk leider van de Islamitische wereld. Niet de minste als ik jou mag geloven.
Eén van de voorbeelden waarom de heer Wilders de Islam een achterlijke cultuur noemt. Achterlopend en onderontwikkeld. Als men ontwikkeld en intelligent genoeg zou zijn, is bloedvergieten overbodig en weet men middels communicatie de doelen te bereiken.

verhouding: beledigd voelen - bloedvergieten.

Natuurlijk kan een ieder zich beledigd voelen, terecht of onterecht, maar de Moslimgemeenschap ondersteunt de uitspraken van een 'Islamitisch Leider' en lijkt bloedvergieten een prima instrument te vinden als reactie op het zich beledigd voelen.

Een dusdanige uitspraak ondersteunen en te bestempelen als 'goed bedoeld', is voor mij als dé Nederlandse onacceptabel.

verhouding: beledigd voelen - bloedvergieten.

Geen enkel argument kan deze verhouding in balans brengen.

Elmas (infoteur), 08-03-2008 17:27 #71
Beste Reasonable en Alexandra,

Jullie hebben me verkeerd begrepen of ik heb het verkeerd uitgelegd. Ik ben ook absoluut tegen geweld! (dat hoef ik toch niet duizend keer te zeggen). Ik bedoelde alleen maar dat de Mufti geen slechte bedoeling had. Met het geloof moet gewoon niet gespot worden. Het ligt er maar net aan natuurlijk hoe gelovig bent en op wat voor 'n manier. Ik ben moslim, maar ik ben niet "die" moslims die jullie wegstrepen. Vrijheid van meningsuiting hoort in Europa, maar er zijn toch wel grenzen. Bovendien staat in het Wetboek dat men vrijheid van godsdienst heeft. Godslastering zou er naar mijn insziens ook in moeten. Dat is mijn mening.

En natuurlijk keur ik dreigementen af. Het maakt niet uit vanuit welke hoek die komt. Als ik het eens ben met een uitspraak van een moslim wil dat niet zeggen dat ik al zijn uitspraken ondersteun. Kom op zeg!

Ik heb er eerlijk gezegd spijt van dat ik gereageerd heb op de reactie van Alex. Eén reactie en hup daar gaan we weer. Laat maar zitten. Jullie schrijven maar wat jullie denken en voelen. Ik houd me er liever buiten, want op deze manier valt er niet leuk te discussieren. Misschien was het woord vertegenwoordiging niet passend. Ik wordt geiljk weer bevooroordeeld met de zin van dat ik ALLE uitspraken van de Mufti ondersteun. Succes met de discussie. ik lees mee, maar van reactie zie ik voorlopig af.

Met vriendelijke groet,
Elmas

Alex (infoteur), 08-03-2008 15:13 #70
Beste Elmas,

Zo fijn dat je nu zelf schriftelijk vast hebt gelegd, dat die GrootMoefti dé moslims vertegenwoordigt. Uit je reactie maak ik op, dat je zijn uitspraken ondersteunt. Is dit correct begrepen door mij? Als de grootmoefti dé moslims vertegenwoordigt, mag ik dan ook dé moslims verantwoordelijk houden voor zijn woorden?

"In de marge van een persbijeenkomst zei de geestelijk leider bovendien dat Geert Wilders verantwoordelijk is als zijn aangekondigde antikoranfilm leidt tot bloedvergieten."

Dat is dus een perfect voorbeeld van het feit, dat de verantwoordelijkheid voor aankomende terroristische aanslagen door de grootmoefti wordt afgeschoven op één persoon. In de beschaafde wereld, in 2008, is degene die bloedvergiet zélf verantwoordelijk voor de gevolgen; dood en verderf. In de beschaafde wereld is er sprake van vrijheid van meningsuiting -in de meest ruime zin van het woord- en mag een film nimmer leiden tot het vergieten van bloed. Er is in de beschaafde wereld nimmer een reden tot het vergieten van bloed. Ben je je ervan bewust dat de boodschap van jouw GrootMoefti een dreigement bevat?

Als Verhagen meldt dat deze GrootMoefti bekend staat om zijn gematigde toon, betekent dat niets. Wat is 'gematigd'? In verhouding tot wat? In verhouding tot extremisten? Hoe 'gematigd' Verhagen hem mag noemen, terwijl Verhagen geen kennis van zaken heeft, de GrootMoefti heeft geen recht van spreken als het gaat om mij, de Nederlanders, de bevolking, Wilders, de politiek, de film. Hij mag dan een groot machtig man zijn met grote inloed op de 'islamitische' wereld, hij heeft hier in Nederland geen recht van spreken.

En ik hoef dan ook geen rekening met hem te houden of naar hem te luisteren. En hem al zeker niet te gehoorzamen. Nederland kent vrijheid van meningsuiting en dit was ooit een belangrijk aspect van het Nederlanderschap. Helaas is door de komst en ontwikkeling van de multiculturele samenleving reeds een grote beperking op de vrijheid van meningsuiting voelbaar, merkbaar en zichtbaar. Kritiek wordt nu eenmaal door bijvoorbeeld moslims als zeer persoonlijk ervaren. Als gevolg op kritiek wordt altijd gereageerd met (dreigementen met) geweld, bloedvergieten en agressie.

De moslimgemeenschap, vertegenwoordigd door de grootmoefti, heeft dus duidelijk ernstige kritiek op onze vrijheid van meningsuiting, ons recht. Als ik nu openlijk kritiek uit op het gebrek aan vrijheid van meningsuiting in Moslimlanden en ga dreigen met bloedvergieten, is dat dan ook acceptabel?

Vreemd he, de verschillende wijze van reageren. In de beschaafde wereld, hier in Nederland, hoor je geen dreigementen jegens de Moslimgemeenschap. En dat terwijl we inmiddels als Nederlandse burgers veelvuldig zijn bedreigd door religieuze leiders en leiders van Moslimlanden. Bedreigd met bloedvergieten. Bedreigd met aanslagen.

Omdat één man een film wenst te maken, in een land met vrijheid van meningsuiting. Volgens de moslimgemeenschap mag iedere Nederlandse burger daar dus voor bloeden. Hoeveel (of hoe weinig) is een mensenleven waard in de ogen van jouw GrootMoefti?

Als de Nederlandse bevolking net zo min beschaafd zou zijn als de Grootmoefti, zou de Nederlandse bevolking wellicht hebben gereageerd met gelijke munt. Als de Nederlandse bevolking zo onderontwikkeld had geweest, had men alle moslims uit Nederland verwijderd. Misschien met bloedvergieten. Dan zou de dreiging direct verdwenen zijn. Dan zou een dreigement met gelijke munt worden beantwoord. Is het nu misschien meer begrijpelijk dat die 'goed bedoelde' uitspraken van jouw Grootmoefti, onacceptabel zijn? In de beschaafde wereld denken we niet met geweld.

Dat Balkenende nu ook zwicht voor de dreiging van onderontwikkelde mensen, die slechts geweld en bloedvergieten als instrument kunnen gebruiken om een standpunt duidelijk te maken, is nog meer onacceptabel.
In de ontwikkelde beschaafde wereld heeft men geleerd dat debatteren een instrument is om een standpunt te beargumenteren. De grootmoefti geeft enkel argumenten aan de beschaafde wereld, waaruit blijkt dat er nog altijd eeuwen achterstand is in de ontwikkeling van de beschaving in de moslimgemeenschap.

Geen enkel doel, heiligt de middelen als geweld, dreigementen en bloedvergieten. Hoe zeer men ook gekwetst kan zijn door een filmpje, geen enkel doel en geen enkel gekwetst gevoel heiligt het instrument om onschuldige mensen te bedreigen of te doden. Of beschouwd jouw grootmoefti mij nog steeds als schuldige, omdat ik de film niet afkeur en vrijheid van meningsuiting het meest belangrijk vind?

De interculturele dialoog heeft mijns insziens nog een zeer lange weg te gaan. Als de één spreekt met woorden en de ander spreekt met moorden, zal een zinnige dialoog nimmer tot stand komen.

"Bovendien als er in moslimlanden de bijbel bespot of verscheurd zou worden, zou de Paus ook net zo goed zijn stem laten horen… dus waarom vind je het gek als deze mufti de moslims vertegenwoordigt?"

Ik vind het niet gek als deze mufti dé moslims vertegenwoordigt. Ik ben blij dat het nu helder is dat hij daadwerkelijk dé moslims vertegenwoordigt. Wij hebben gekozen volksvertegenwoordigers in Nederland.

Als de paus oproept tot bloedvergieten van moslims door het dreigement van de grootmoefti tot bloedvergieten, ondersteun ik zijn oproep niet. En daar zal zeker geen gehoor aan worden gegeven in Nederland. En ik zal ook niet zijn oproep trachten te verdedigen of af te zwakken. Ik zou zijn oproep veroordelen en afkeuren. Openlijk en Publiekelijk. Geweld en bloedvergieten -van wie de uitspraak ook komt- is in de beschaafde wereld geen instrument en wordt niet geaccepteerd.

Men kan een daad, een toespraak, een oproep of een film, publiekelijk veroordelen. Met woorden.
En dat is dus een zichtbaar verschil, dankzij de nog altijd niet vertoonde film van Wilders;
Waar de beschaving verder ontwikkeld is, wordt met woorden veroordeeld, kritiek geuit en zijn woorden een instrument om woede, teleurstelling, verdriet en emoties te uiten. Dankzij de vrijheid van meningsuiting in Nederland, is dit een succesvol en goed instrument. (nóg wel althans…)
Waar de beschaving minder goed ontwikkeld is en er sprake is van een gebrek aan vrijheid van meningsuiting, ontbreekt het instrument van woorden, waardoor woede, teleurstelling, verdriet en emoties worden geuit met geweld, dreigementen en bloedvergieten.

Ik leef in Nederland. In de beschaafde en ontwikkelde wereld. Ik wens dan ook gebruik te maken van woorden als instrument, zonder dreigementen. Discussie brengt inzicht van vele perspectieven. Geweld geeft slechts één uitzicht: vernietiging. Aangezien ik leef in Nederland en het belang van de verworven vrijheid van meningsuiting van groot belang vind, accepteer ik geen dreigementen van de grootmoefti die misschien veel invloed heeft op de 'islamitische wereld', maar toch zeker niet moet verwachten invloed te kunnen uitoefenen op Nederland, Europa, de westerse beschaving, de ontwikkelde wereld en dus ook niet op mij.

Ik accepteer van niemand dreigementen. Ik accepteer geen verhoogde staat van dreiging in Nederland. Omdat er mensen zijn die de vrijheid van meningsuiting wensen te ondermijnen door het instrument van geweld en bloedvergieten te gebruiken. Ik leef niet in de middeleeuwen.

Wie zich in zet voor 'meer begrip tussen verschillende bevolkingsgroepen', zal zelf eerst voldoende ontwikkeld moeten zijn om een gedegen vorm van begrip te kunnen tonen én begrip te kunnen leren aan anderen. Communiceren én accepteren dat een ander wellicht een geheel andere mening heeft of een compleet verschillend inzicht heeft.
Zou jouw grootmoefti in staat zijn, een compleet verschillend inzicht of andere mening te accepteren?

Of is het slechts de bedoeling dat de beschaafde wereld meer begrip moet tonen voor de 'islamitische wereld', doordat de argumenten van de grootmoefti -geweld en bloedvergieten- zo sterk zijn en niet te zijn weerleggen? Om begrip te kunnen kweken, zijn discussie, acceptatie, begrip en vrijheid van meningsuiting belangrijke instumenten. Over die instrumenten lijkt de grootmoefti niet te beschikken?

Welk recht heeft iemand om op voorhand een film te verbieden, anno 2008? Nota bene: de inhoud is nog altijd aan niemand getoond.

Vrijheid van meningsuiting; een belangrijk aspect van de identiteit van Nederland.

Met vriendelijke groeten,
Alexandra

Reasonable (infoteur), 08-03-2008 13:57 #69
Beste Elmas,

Gelukkig onderstreep je weer de sympathieën die zelfs gematigde moslims die 'ook van zuurkool houden' openlijk toegeven, door deze Mufti te verdedigen.
" De Mufti is een religieus rechtsgeleerde die veel invloed heeft in de islamitische wereld. Hij kan fatwa's (religieuze decreten) uitvaardigen. Zijn toespraak was in het kader van het Europees Jaar v.d. Interculturele Dialoog."
Door de Mufti te beschrijven als religieus rechtsgeleerde, sla je meteen de spijker op de kop. Hiermee wordt weer onderstreept dat de Islamitische cultuur globaal 400 jaar achterloopt op het Westen. Mensen die op basis van religie wetten opstellen en laten uitvoeren… heksenjachten en inquisitie… dat is in Europa 400 jaar geleden. Tenminste, dat was het voor de oververtegenwoordiging van Islamieten in Europa. Tegenwoordig moeten we die middeleeuwse denkbeelden weer accepteren omdat onze politici blij zijn met elke goedkope kracht en belastingbetaler. Omdat het hebben van kritiek op de islam resulteert in een vernietiging van je privéleven. Omdat je levenslang moet onderduiken, omdat een religieuze clown zijn achterlijke onderdanen opdraagt om belediging te vergelden met geweld. Omdat die onderdanen, zoals jij Elmas, het elke keer weer opneemt voor deze gewelddadige idioten, wiens racistische en achterhaalde ideeën meer geweld veroorzaken dan welke kritische film ook.

Ik schaam me, net als zoveel andere Nederlanders, voor de lafheid van de Nederlandse politici. Ze hebben geen weerwoord op deze bedreigingen vanuit de moslimwereld. Sterker nog, ze sturen Nederlandse militairen naar de andere kant van de wereld om dit soort fascistische en fanatiek religieuze systemen aan de macht te helpen en te houden. En maar beweren dat de Afghaanse bevolking erop vooruit gaat.
De term landverraad gaat niet alleen op voor Nederlandse moslims die dit soort uitspraken goedkeuren, maar zeker ook voor de politici die weigeren deze bedreigingen echt aan te pakken, in plaats van in stand te houden om financieel en politiek belang.

Alex (infoteur), 07-03-2008 15:15 #68
Persconferentie Syrische Mufti (16 jan.2008)
Op 15 januari heeft de Syrische mufti, Ahmad Badr al-Din al-Hassoun, een persconferentie gegeven aan het Europees Parlement in Straatsburg. De Europese Unie zou wetten moeten bedenken, waarin respect voor andere geloven is geregeld, aldus de mufti. Hij vind dat de Nederlandse bevolking ook mede verantwoordelijk zijn en Wilders moet tegenhouden. Hij zegt: "Als iemand de holocaust ontkent, wordt hij berecht, omdat hij miljoenen joden beledigt. Deze man beledigt miljoenen moslims.? Tegen het persbureau ANP zei Wilders dat de mufti van Syrië?een grote gek? is.

Het moet toch niet gekker worden? Een Mufti die aan Europa gaan opleggen dat er een nieuwe wet moet komen? Het is echt ongelooflijk waar dit naar toe gaat… Ik wil iedereen oproepen mij over 20 jaar, 07-03-2028, nogmaals te spreken over dit onderwerp. Eens zien of iedere naïveling dan nog steeds zo blij is met de invloed van Mufti's, Lufti's, Zufti's en Muslims…

Hoe durft die idioot de ontkenning van de Holocaust als belediging te vergelijken met de film van Wilders als belediging? Stelt deze achterlijke (onderontwikkelde) man de moslims gelijk aan de Joden die zijn omgekomen tijdens de Holocaust? Is dat op zich niet al voldoende om die man voor altijd op te sluiten? Hoe durft hij de Holocaust in zijn mond te nemen!

En de Europese Unie is gewoon bereid naar zo'n man te luisteren. En dan moet ik straks respect hebben voor de President van Europa? Alsjeblieft… wat een drama dat Europa en die Internationale belangen. We moeten hier in Nederland maar alles accepteren en ons alles laten zeggen. Mij een beetje verantwoordelijk houden voor een film die door een ander is gemaakt? Hoe generaliserend is dat? Iedere Nederlander wordt door die Mufti Lufti aangesproken. Terwijl wij de radicale moslim van de gematigde moeten onderscheiden?

Ik ben heel benieuwd hoe dit zich verder gaat ontwikkelen… Ik heb geen goede hoop op een prettige 'samen' leving. Het wordt in mijn optiek steeds meer een gespannen naast elkaar leving. Reactie infoteur, 08-03-2008
Beste Alexandra,

Heb je dit stukje uit de krant (de Pers) ook gelezen?

De toespraak die de Syrische grootmoefti Ahmad Badr al-Din al-Hassoun onlangs gaf in het Europees Parlement, was 'constructief bedoeld'. De media hebben zijn woorden verkeerd weergegeven. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen (CDA) donderdag geschreven in antwoord op Kamervragen van de PVV.

De grootmoefti zorgde voor opschudding door in zijn speech de media te verwijten dat zij olie op het vuur hebben gegooid in de zaak rond de Deense Mohammed-cartoons. In de marge van een persbijeenkomst zei de geestelijk leider bovendien dat Geert Wilders verantwoordelijk is als zijn aangekondigde antikoranfilm leidt tot bloedvergieten.

Volgens Verhagen staat de grootmoefti juist bekend om zijn 'gematigde toon'. "Hij zet zich in voor meer begrip tussen verschillende bevolkingsgroepen." Zijn uitspraak over de film van Wilders ziet Verhagen als 'een weergave van klaarblijkelijk door hem gevoelde verontrusting'. PVV-leider Wilders betitelde de grootmoefti eerder als 'een grote gek'

Bron: http://www.depers.nl/binnenland/167554/Grootmoefti-bedoelde-het-goed.html (31 januari 2008)

De Mufti is een religieus rechtsgeleerde die veel invloed heeft in de islamitische wereld. Hij kan fatwa's (religieuze decreten) uitvaardigen. Zijn toespraak was in het kader van het Europees Jaar v.d. Interculturele Dialoog.

Bovendien als er in moslimlanden de bijbel bespot of verscheurd zou worden, zou de Paus ook net zo goed zijn stem laten horen… dus waarom vind je het gek als deze mufti de moslims vertegenwoordigt?

m.v.g.
Elmas

Alex (infoteur), 28-02-2008 23:04 #67
De CDA top vraagt Wilders nu nadrukkelijk de film niet uit te zenden.

Hetgeen nu als excuus wordt aangedragen, is het 'belang van de staat'. De Nederlandse burgers zouden in gevaar worden gebracht door de film, alsmede zou Nederland internationaal schade lijden, volgens de dreigementen van het CDA. Datzelfde CDA dreigde ook met 'oorlog' als 'we' de Europese Grondwet niet zouden ondertekenen. De Nederlandse economie zou in storten als die grondwet niet zouden ondertekenen. Geen van allen was waarheid. Het CDA kwam met dreigementen, in plaats van Argumenten aan te dragen voor het standpunt.

Zo ook in dit geval met de film Wilders. Een laatste poging wordt gewaagd, alvorens een mogelijk verbod op de film juridisch kan worden gerealiseerd. Wederom dreigt de CDA: het belang van Nederland en het belang van de burgers staat op het spel! Angst aan alle Nederlanders! Angst is van oudsher een ideaal instrument om de wil op leggen aan het klootjesvolk. De moslimgemeenschap is zich terdege bewust van dit instrument. Dreigementen van moslims en moslimlanden alvorens de film van Wilders is getoond. Zo ook deze week wederom, vanuit Pakistan dit keer.

Als we toch zouden bukken en buigen naar aanleiding van ieder dreigement, terwijl wij hier in Nederland, in de Westerse Wereld een vrijheid van meningsuiting zouden moeten hebben, is het einde echt zoek.

Kom op met die film, Wilders. Kunnen we eens echt zien, wat er over blijft van al die dreigementen. Gewoon stoere woorden? Of ook echt daden?

En politiek Den Haag: leer met argumenten te komen om draagvlak te creëren voor een standpunt, beleid of intentie. Niet met leugens, niet met onwaarheden of halve waarheden en zeker niet met dreigementen, maar simpel met goede argumenten. Op die wijze moeten we tenslotte allen opereren. Ik laat me in ieder geval niets zomaar wijs maken en ik laat me al helemaal niet bedreigen…

Etsel (infoteur), 27-01-2008 21:24 #66
Beste Elmas,

Je legt een verkeerd verband tussen de protesten tegen de film van Wilders en de protesten tegen de film The Passion of Christ.

Eigenlijk is The Passion Of Christ een zelfde soort film als de filmpjes van radicale moslims op het internet. Alleen gaat The Passion Of Christ over de verheerlijking van het christendom en de filmpjes van de moslims over de verheerlijking van de islam.

De film van Wilders wordt juist het tegenovergestelde. Hierin wordt een godsdienst niet verheerlijkt. Het stelt aan de orde wat in naam van God (Allah) door radicale moslims wordt gedaan, zoals steniging, onthoofding, aanslagen etc. Wat Wilders dus doet is in feite een protest laten horen tegen de verheerlijking van de islam, net zoals destijds geprotesteerd is tegen de verheerlijking van het christendom in de film The Passion Of Christ, waarin Joden de schuld kregen van de dood van Jezus.

Groet, Etsel

Alex (infoteur), 27-01-2008 20:29 #65
Er stond 'angst' voor islam regeert Nederland, niet 'Islam' regeert Nederland.

Verder denk ik dat een grote bevestiging is gegeven door een groep mensen,
dat verklaart het moslimgeloof aan te hangen. Die agressieve reacties, geven
duidelijk weer dat de denkwijze veel verschilt, maar vooral dat de waarde van
een mensenleven anders wordt ingeschat.

Dat blijkt ook uit de mate van gewelddadigheid dat wordt gebruikt bij strafbare feiten.
De meerderheid durft niet te erkennen dat een duidelijk verschil zichtbaar is.
Maar ook die meerderheid zal steeds dichter bij huis het verschil voelen.

Alex (infoteur), 27-01-2008 16:49 #64
Ik ben het ook eens met hetgeen in het artikel door Wilders is gemeld.
Natuurlijk ben ik benieuwd naar de mening van andere lezers van dit artikel!

Groetjes,
Alexandra

Reasonable (infoteur), 27-01-2008 14:02 #63
Dit heeft de heer Wilders zelf over de film te zeggen:

"Wilders: 'Angst voor islam regeert Nederland'"
http://www.volkskrant.nl/binnenland/article497246.ece/Angst_voor_islam_regeert_Nederland

Ik kan me hier alleen maar bij aansluiten.
Bron: 'De Volkskrant', editie woensdag 23 januari 2008. Reactie infoteur, 27-01-2008
Ik heb het artikel gelezen. Met sommige dingen kan ik me wel invinden, maar ik denk net zo goed dat er (als er zo'n film over het Christendom of Jodendom zou komen) dan ook wereldwijd reacties of discussies zullen ontstaan. Dat is heel normaal, want het zijn allen wereldgodsdiensten. Waarom de ene godsdienst heftiger reageert dan de andere (wat neerkomt dat kritiek niet kan worden verdragen) ligt misschien aan de manier van geloven. Lang niet alle moslims voelen zich even beledigd. Zo ligt dat ook bij de andere godsdiensten. Godslastering en alles wat goddelijk is iets heiligs, waar niet mee gespot mag worden. De Koran is een boek van God.
Om te kijken hoe de andere godsdiensten zouden reageren in zo'n situatie zal er een film moeten worden gemaakt waarin de Bijbel of Tora wordt verboden of nog erger worden verscheurd. Ben benieuwd wat er dan zal gebeuren. Ben benieuwd of de meningen van Wilders dan nog kloppen. Dat zijn ook allemaal vooroordelen, want zo'n film is nog nooit gemaakt. Dus hoe kan hij nou voorspellen wat er in dat geval zou gebeuren.?

The Passion of the Christ of het toneelstuk Corpus Christi hebben destijds ook voor genoeg protest en opstand gezorgd. Ook doodsbedreigingen zijn aan de orde geweest. Dus zou me niet verbazen dat, als de Bijbel verscheurd of verboden zou worden, ook heftige rellen, discussies en bedreigingen zouden ontstaan.

Nederland geregeerd door de Islam? Onzin! Dat kan niet en dat zal ook nooit gebeuren.

Met vriendelijke groet,
Elmas

Alex (infoteur), 23-01-2008 14:57 #62
Meneer Wilders heeft gemeld, dat de film -die zo'n 10 min moet gaan duren- nog niet klaar is. Ik ben heel benieuwd…

Zou het net zo zijn als met de 'grote donorshow'?
Het zou me niet verbazen als er in het geheel géén film komt.
Het doel van de film, is namelijk al bereikt door te melden dat er een film komt…

Het hele land barst los in discussie. De overheid neemt maatregelen, deelt waarschuwingsbriefjes uit.
Allen: houdt rekening met rellen, agressie en mogelijke aanslagen. Ook de Nederlandse ambtenaren in moslimlanden zijn voorbereid en klaar om direct te vertrekken naar Nederland, met het oog op de veiligheid.

En toen kwam er helemaal geen film… Dat zou toch een goede stunt zijn he?!

Nogmaals… ik ben zó benieuwd! Reactie infoteur, 23-01-2008
Ik heb ergens gelezen dat de 25ste januari tijdens de politieke zendtijd de film misschien deels vertoond wordt en dat je de rest v.d. film op youtube of zo kunt zien.

Ik hoor ook steeds vaker van de moslimgemeenschap dat ze de moslims oproepen om 'kalm" te blijven en gewoon niet te reageren. Gewoon negeren, want zolang Wilders de aandacht krijgt, blijft hij bezig.

Ik ben ook benieuwd!

Alex (infoteur), 22-01-2008 15:11 #61
@ Etsel,

Is discriminatie nog een begrip van deze tijd?

Discriminatie: "het maken van onderscheid"

* Iedereen wordt gediscrimineerd:
- Zwarte zakenvrouw van het jaar: maakt onderscheid door alleen 'zwarte' zakenvrouwen te accepteren voor deelname. Sterker nog, het woordje 'zwarte' is in dit geval niet-discriminerend bedoeld. Maar is toch wel degelijk een voorbeeld van discriminatie. (Hoe zou het worden opgevat als ik de 'Blonde/Blanke zakenvrouw van het jaar' ga organiseren?
- Sollicitatie: wordt onderscheid gemaakt door bijvoorbeeld: 'bij gelijkwaardigheid, gaat de voorkeur uit naar een medewerker van allochtone afkomst'.
- Project: Bevorderen van economische zelfstandigheid van allochtone vrouwen. Heb je iets met het ondernemerschap?
Wil jij een bedrijf starten? En ben je van allochtone afkomst? (Als blanke vrouw met ambities voor zelfstandigondernemerschap is er echter geen mogelijkheid of aanvullende subsidie.)

En zo zijn er vele voorbeelden te noemen, waaruit blijkt dat iedereen dagelijks wordt gediscrimineerd. Echter, de allochtonen worden zogenaamd vooral gediscrimineerd door autochtone Nederlanders. De autochtone Nederlanders worden tegelijkertijd dagelijks gediscrimineerd op belangrijke gebieden zoals arbeid, subsidie, begeleiding en ondersteuning. Niet onbelangrijk lijkt me.

Als we discriminatie en de angst voor de 'schijn van' nu eens allemaal loslaten en ons gaan richten op één bevolkingsgroep: de Nederlandse bevolking, de Nederlandse samenleving in al haar geuren en kleuren. Iedereen gelijk is toch wat we wensen? Zolang we onderscheid blijven maken en discriminatie roepen op het moment dat het ons uitkomt, is gelijkheid ver te zoeken.

Zou de allochtone bevolking begrijpen dat er sprake is van onderscheid (discriminatie), met een positief gevolg voor de allochtonen en een negatief gevolg voor de autochtonen? Er wordt namelijk niet gesproken van discriminatie als het positieve discriminatie betreft. Dan horen we niemand klagen. Bij negatieve discriminatie wel.
Echter, de autochtone bevolking ondervindt direct negatieve discriminatie als gevolg van de positieve discriminatie van allochtonen. De autochtone bevoking mag dan echter niet klagen of protesteren inzake discriminatie.

Alleen al de uitvoering en toepassing van discriminatie (positieve en negatieve) IS discriminatie (maken van onderscheid) op zich.

Discriminatie anno 2008 zou derhalve niet meer moeten worden benoemd als dusdanig.

Met vriendelijke groeten,
Alexandra

Etsel (infoteur), 17-01-2008 14:25 #60
Beste Elmas, Reasonable, Alex,

*Integreren is geen garantie dat bevolkingsgroepen niet gediscrimineerd worden. Uiteindelijk assimileerden de joden in Duitsland vóór WO II ook binnen de Duitse samenleving en toch heeft het geleid tot de ergste jodenvervolging in de geschiedenis.

*Ik vind dat moslims best hun eigen identiteit mogen/kunnen bewaren net zoals andere bevolkingsgroepen. Het enige waarvoor we dienen te waken is dat er geen radicale elementen optreden. Dat geldt niet alleen voor de islam, maar zeker ook voor extreem links en extreem rechts.

Groet, Etsel Reactie infoteur, 17-01-2008
Hartelijk dank voor je reactie Etsel. Ik ben het volkomen met je eens (met beide stellingen)!

Groet,
Elmas

Reasonable (infoteur), 17-01-2008 13:38 #59
@ Elmas,
Beste Elmas,
Ik ben blij dat je toch nog even op mijn vragen bent ingegaan. Over mijn vraag over het ontbreken van Chinese hangjongeren geef je aan, dat dit vooral met opvoeding te maken heeft. Daar ben ik het helemaal mee eens. De generalisatie, dat "de meeste lieve en schattige mensen" zijn, daar heb ik wat meer moeite mee. Ik scheer mensen niet snel over één kam. Behalve mensen die graag als aparte bevolkingsgroep gezien en behandeld willen worden, zoals de moslimgemeenschap.
Over Jehova's Getuigen (maar niet alle) zeg je het volgende: " Ik vind sommige Jehova's (LET OP: niet alle!) opdringende mensen die aan de deur proberen je te overhalen naar hun geloof met "wij komen u het licht brengen". Je zegt dat je een ander geloof aanhangt, maar op één of andere manier komen ze tóch je huis binnen. De eerste voet staat namelijk al binnen. De deur dichtdoen doe ik dan niet vanwege respect. Ik laat ze binnen en dan komen ze een heel gesprek voeren en laten boekjes achter. Heel soms als ik er geen zin in heb, doe ik alsof ik niet thuis ben… "
Dan weet je dus precies hoe de Nederlanders zich voelen onder de "tsunami van Islamisering". Onze regering doet al meer dan 30 jaar braaf de deur open voor mensen met een geloof dat niet thuishoort in 'Huize Holland'.
Helaas kan de Nederlandse bevolking niet doen of ze niet thuis is. De moslims staan al in onze "woonkamer".
Over de invoering van erkende vrije dagen in verband met Islamitische feestdagen zeg je:
" Een erkende feestdag is niet nodig. Een werkgever doet vaak niet zo moeilijk over dat soort dagen"
en :
" De eerste dag wordt vaak vrij gegeven en dat is dan ook wel tegelijk de belangrijkste dag. Dus geen probleem"
En maar klagen over de kritiek en intolerantie ten opzichte van de Islam. Terwijl je nog nooit een Nederlandse werkgever hebt meegemaakt, die hier een probleem van maakt. Dit toont weer aan dat Nederlanders ( nog) steeds een groot respect opbrengen voor de Islam. ben benieuwd hoe de reactie is wanneer er geen vrij kan worden gevraagd. Uit eigen ervaring weet ik dat er dan vaak een ziekmelding volgt. Maar goed, dat doen veel Nederlanders ook tijdens carnaval, dus dat neem ik de moslims niet kwalijk.
Het feit dat je denkt in termen van ras en geloof, zegt genoeg over jouw 'integratie'.
Voor iemand die in Nederland is geboren, in Nederland is opgegroeid en zelfs in Nederland heeft gestudeerd, is je beheersing van de Nederlandse taal matig te noemen.
Ik ben benieuwd wat de voertaal is in huize Elmas, Turks of Nederlands? En spreken de oudere leden van je familie dat ook?
Je zegt zelf de mensen van 'je eigen ras' (jouw woorden) regelmatig te moeten aanspreken op het niet spreken of beheersen van de Nederlandse taal. Probeer dat maar eens te doen als Nederlander, als dhimmi. Dan ben je meteen een racist. Terwijl het ons, de Nederlanders nog meer irriteert, dan de overige immigranten of tweede generatie allochtonen. Helaas, als Nederlander mag je er niets van zeggen.
Ben heel erg blij dat ik hier een discussie voer met een "modelallochtoon". Gestudeerd, geïntegreerd en " ZELFS een Israëlische vriendin, die OOK NOG EENS JOODS IS". Je hebt ZELFS een homoseksuele kennis.
En toch nog beledigd zijn door het wij-zij gevoel, dat door je eigen religie en cultuur wordt aangewakkerd.
Toch beledigd zijn, wanneer een moslim, uit jullie naam, het Nederlandse volk bedreigt.
Moslims profileren zich als aparte bevolkingsgroep, ze zijn niet door de Nederlanders in die positie gezet!
Wanneer nemen de zogenaamde autochtone Moslims nu eens afstand van dit soort mensen? Net zoals Nederlanders openlijk afstand nemen van Wilders?
Het interesseert me helemaal niet wat er op het menu staat in 'Huize Elmas'. Stamppot eten maakt je niet geïntegreerd, net zomin als het eten van voldoende kouskous of döner mij een aangepaste Turk of Marokkaan maakt.
Allemaal clichés, die snel ter hand worden genomen door zogenaamd geïntegreerde allochtonen. Ondertussen trouwt meer dan de helft alleen met een partner uit het land van herkomst. Is homoseksualiteit echt niet bespreekbaar en loop je als Turkse meid het risico om door je eigen familie vermoord te worden, wanneer je met een niet-moslim thuiskomt. Als dit niet voor jou opgaat, heb je geluk, en ben je misschien wel echt één van de weinige aangepaste allochtonen in Nederland.
Ondertussen weet je zelf heel goed, dat vrijheid van meningsuiting, homoseksualiteit en de vrije keuze van een levenspartner zelfs in Nederland heel gevoelige onderwerpen zijn in de moslimgemeenschap.
Over één kam scheren? Dat kunnen moslims als geen ander!

P.S. het is : "politici" in plaats van "politicussen" en "dat tuig" in plaats van "die tuig"

:-) Reactie infoteur, 17-01-2008
Bedankt voor je reactie.

Natuurlijk is mijn nederlandse taalbeheersing niet als een "echte" Hollander. Ik ben immers tweetalig opgegroeid. Bij het schrijven van het meervoud van het woord politicus had ik al een twijfel. Dat zijn grammatica fouten die ook door Nederlanders worden gemaakt. Vreemd als je hoort dat mijn Nederlandse taalkennis en spelling alijd boven het gemiddelde zat. Helaas zijn er heel wat jaren verstreken en bovendien kan ieder mens een fout maken. Of is het zo bijzonder, omdat ik als allochtoon een fout maak. Er zijn genoeg echte Hollanders die vaak fouten maken met lidwoorden en verwijzingen. Of denk aan -d/-t aan het einde van een woord. Ik heb genoeg artikelen op infonu gelezen waarin fouten zitten, maar ik spreek de mensen hierover niet aan. Waarom? Het gaat om het artikel, over de inhoud. Ik weet toch waarover het gaat? Dat is toch belangrijker?

De woorden die jij uitgedrukt hebt met de capslock toets, zoals ZELFS en OOK NOG EENS. dat vat jij verkeerd op. Hiermee wilde ik eigenlijk benadrukken dat ik geen moeite heb met afkomst of religie. Helaas komt het bij jou dus weer anders over.

En natuurlijk heb ik moeite met 'die' moslims die zich zo gewelddaddig opstellen. Nergens voor nodig. Ook door hen voel ik me beledigd, want ook ik wordt daarop aangesproken. Dus voor het gedrag wat zij vertonen. Belachelijk toch!

Ik ben turkse en moslim. Ik draag geen hoofddoek, bid niet 5 keer per dag, ga zelden naar de moskee, etc. Mijn moeder en zussen dragen een hoofddoek, maar wij hebben allen de vrijheid om het wel of niet te doen. Niemand legt ons die verplichting op. Ik mag trouwen met een niet-moslim. Wij praten turks, maar ook Nederlands. Ik heb turkse ouders én nederlandse ouders (vroegere pleegouders). Weet je wat het gekke is? Nu ga ik een beetje privé, maar ik wil het toch wel even kwijt. Ik ben van mijn 3de t/m mijn 7de opgegroeid als nederlandse. Daarna werd ik teruggeplaatst bij mijn ouders. Voor mij was het hartstikke moeilijk, want ik sprak geen woord turks! Pas toen ik 11 werd, kon ik me aardig thuis voelen. Ook wist ik niet eens dat ik moslim was en wat dat inhield. Ik was namelijk opgegroeid in een Katholiek/Protestants gezin. Ik ging zelfs naar een zondagsschool! Voor mij was het dus zeker extra moeilijk om me aan te passen in de turkse cultuur en moslimgemeenschap. Ik moest me dus integreren in een turks gezin met een Islamitisch geloof. Gelukkig heb ik er nu geen moeite meer mee.

Ik was laatst nog uit met een spaanse jongen, gewoon in de stad waar ik woon. Gewoon op een plek waar ik altijd zit. Grote ramen, waar iedereen doorheen kan kijken. We hebben heerlijk samen gezeten, gegeten en gedronken. Ik ga me niet verstoppen van "o jee, straks ziet iemand mij". Nou en? Dan zien ze me maar. Dan denken ze maar wat ze denken. Ik vind die jongen leuk en misschien wordt het wel meer als vriendschap, wie weet?

De eerwraak blijft een kwestie en we horen er genoeg over. Ook hier ben ik tegen! Hierover heb ik ook een artikel geschreven op infonu. Misschien kun je die eens doorlezen? Gelukkig denkt mijn familie anders over de eerwraak. Maar toch houd ik me wel aan de regels, zoals bijv. geen sex voor het huwelijk. Ik vind het zoiezo al niet fris om zo maar met iemand naar bed te gaan, waarmee je toch niet van plan bent een toekomst op te bouwen. Ik wil de sex bewaren voor mijn toekomstige partner. Flirten past zoiezo al niet bij mij. Ik ben geheel vrij in wat betreft het geloof, keuze van partner, etc. Gelukkig maar.

Alex (infoteur), 17-01-2008 13:06 #58
Dan hebben we meer gemeen, dan je denkt Elmas:

Ik voel me ook niet zo thuis meer in het land waarin ik ben geboren, ben opgegroeid, heb gestudeerd, waar ik zelf geen persoonlijk probleem heb met afkomst, religie etc en het land waarin veel is opgebouwd door mijn voorvaderen, wat nu een land is dat wordt afgebroken en beperkt.

Er is me nota bene door een Moefti de oorlog verklaard, als ik niet tegen de film van Wilders ben…

Nee, thuis is het zeker niet meer… Reactie infoteur, 17-01-2008
Gelukkig maar dat we dus toch iets "gemeenschappelijks" hebben.

Ik ben het natuurlijk grootendeels met je eens met wat je daar neerzet en ik begrijp heel goed je woede.

Vroeger werden de gastarbeiders zelf naar Nederland gelokt om al het "vieze" en "zware" werk te doen. Ook mijn vader zat daar tussen. Inmiddels zijn mijn ouders weer geremigreerd naar Turkije. Mijn vader voelde zich verplicht te zorgen voor zijn vader (mijn opa dus). Dit is nu al meer dan 20 jaar geleden. Eens in de zoveel jaren komen ze wel eens naar Nederland, om de kinderen en kleinkinderen die hier wonen op te zoeken. En natuurlijk omdat ze jarenlang in Nederland hebben gewoond en gewerkt. Vroeger was een visum geen probleem. Maar tegenwoordig hebben mijn ouders ook problemen met het krijgen voor een visum naar Nederland. Het is maar voor een maand, maar het werd eens afgewezen. Ik was woedend en heb een brief geschreven naar IND. Zij hebben toen besloten alsnog een visum toe te kennen, maar dit keer wilde mijn vader niet meer komen. (dat was ergens in 2000)Nu is hij zelf ook al oud en zwak. Een vliegreis is voor hem te zwaar. Nu kan het dus niet meer! Al die asielzoekers en vluchtelingen en ook de nieuwe europeanen worden allen toegelaten. Immigranten die geremigreerd zijn krijgen niet eens meer fatsoenljk de mogelijkheid een vakantie te houden in Nederland. Het land waar ze hard hebben gewerkt! Mijn zus (tijdens de remigratie minderjarig) heeft daar haar studie afgemaakt en is inmiddels getrouwd. Zij heeft ook het verlangen om haar geboorteland weer eens te zien. Maar sinds haar 12de is ze hier nooit meer geweest! Nu kan het al niet meer omdat ze een gezinnetje heeft. Alleen een vakantie voor een paar dagen wordt al afgewezen. Heel erg oneerlijk!

Maar goed, als mijn ouders niet meer kunnen komen, gaan wij ze wel opzoeken. Elk jaar ga ik op vakantie. Nou echt vakantie kan je het niet noemen, meer een familiebezoek. Alleen om m'n vader, moeder en zus (die daar getrouwd is) te kunnen zien!

Alex (infoteur), 17-01-2008 11:08 #57
ELMAS: En je zegt: "Blijf Nederland aanvallen op zijn zogenaamde intolerantie. Blijf auto's in brand steken. Blijf cameraploegen aanvallen. Kijk elke Nederlandse dhimmi met minachting aan" Tegen wie heb je het? Weer tegen alle moslims? Ik snap je woede best, maar ik voel me zo erg beledigd. Sorry!

Dit is puur refererend aan de onrust in 2007. Dit zijn zaken die werkelijk zijn gebeurd. Het is typerend dat jij je hier persoonlijk door beledigd voelt. Dat is namelijk wat ik zo onacceptabel vind aan moslims. Altijd persoonlijk beledigd voelen. Waarom is dat? Reactie infoteur, 17-01-2008
"Altijd persoonlijk beledigd voelen. Waarom is dat?"
Dat is, omdat ik me langzamerhand niet meer thuis voel in het land waar ik ben geboren. In het land waar ik ben opgegroeid. In het land waar ik me volledig ben geintegreerd. In het land waar ik heb gestudeerd. In het land waar ik "persoonlijk" zelf geen enkel probleem heb met afkomst, religie, etc. Er zijn genoeg moslims die niet zo denken zoals jij ze beschrijft. Geen wonder dat 'die' moslims zich dan beledidgd voelen… als je begrijpt wat ik bedoel. Jij praat toch ook in naam van "de" Nederlanders.

Dat jij je opvattingen baseert op het artikel, begrijp ik. Maar wees aub voorzichtig en ik zeg het nogmaals. Niet all moslims over één kam scheren. De ene kan er goed tegen en spreekt weer met 'wij' terug. De ene spreekt meteen als tegenreactie geweld uit, maar daar heb ik zovaak wat van gezegd, als je dat gelezen hebt. De ene moslim is de andere niet. De ene Nederlander is de andere niet. Sommige zinnen komen gewoon kwetsend over, hoewel dat je bedoeling misschien niet is geweest.

Gr. Elmas

Alex (infoteur), 17-01-2008 11:06 #56
Beste Elmas,

In Nederland is het sinds de 2e wereldoorlog verboden om het woord 'ras' te gebruiken. In de rest van de wereld is dit geaccepteerd, maar in Nederland is het onderscheid maken en benoemen als 'rassen' niet geaccepteerd. 'Zwart-Wit' wordt in Nederland zelfs minder negatief opgevat dan het woord 'ras'.

Mijn reacties zijn toegespitst op het artikel dat je hebt geschreven. Daarom heb ik ook het nieuwsbericht vermeld. Er is sprake van dreiging met geweld vanuit de Moslimgemeenschap naar aanleiding van de mogelijke film van Wilders. Vandaar het onderscheid autochtone bevolking en de moslimgemeenschap. Ik ben ervan bewust, dat de autochtone bevolking in Nederland meer omvattend is, dan de scheiding moslim-nietmoslim. Maar als ik deze twee benoemingen had gebruikt, had ik de kern van de zaak niet aanhangig kunnen maken. Het gaat hier tenslotte om de dreiging vanuit de moslimgemeenschap, waarbij de Nederlandse (autochtone) bevolking wordt bedreigd en aangezet tot actie tegen Wilders om de uiteindelijke acties vanuit de (internationale) moslimgemeenschap te voorkomen.

Ik heb Opsporing Verzocht regelmatig gezien en ik begrijp je vergelijk niet. Het gaat hier om de reactie vanuit de Moslimgemeenschap (moefti etc) op een mogelijke film van Wilders. Als ik hierop aangeef dat de autochtone bevolking geen geweld gebruikt om de wil op te leggen (aan moslims), is dat bedoeld als massaal gevolg, zoals nu aan de orde is vanuit de Moslimgemeenschap. Nederland is geheel voorbereid op rellen, geweld en agressie. Zowel binnen de Nederlandse grenzen, als in alle moslimlanden waar Nederlanders verblijven.

De moslimgemeenschap dreigt (internationaal en nationaal, zie ook reacties op dit stuk) met geweld en agressie als 'wij' Nederlanders accepteren dat Wilders een film maakt. 'Wij' Nederlanders moet uit angst voor geweld vanuit de moslimgemeenschap Wilders dwingen zijn film niet uit te brengen.

Dat is wat ik bedoelde met het feit dat de Moslimgemeenschap gebruik maakt van instrumenten als geweld, agressie en intimidatie op het doel te bereiken. Dat is geenszins aan de orde als het gaat om de autochtone bevolking. Nederlanders gebruiken geen geweld, agressie of intimidatie om aan de Moslimgemeenschap de wil op te leggen. Ik ervaar de gang van zaken nu, wel als het opleggen van de wil door de moslimgemeenschap aan de autochtone Nederlandse bevolking.

Vandaar dat ik de vergelijking met opsporingverzocht en zinloosgeweld niet begrijp. Dat zijn incidenten, die herhaaldelijk kunnen voorkomen, maar betreffen geenszins één bevolkingsgroep die de wil oplegt aan een andere bevolkingsgroep. Ik heb nimmer aangegeven dat Nederlanders niet crimineel kunnen zijn, niet agressief kunnen zijn en geen fouten maken. Nogmaals, mijn reacties zijn toegespitst op het onderwerp: Wilders

Etsel (infoteur), 17-01-2008 08:54 #55
Beste Elmas/Alex,

*Ik heb van Elmas geen negatief bericht ontvangen op mijn analyse(s) van de handelwijze van Alex. Dus ik zie het probleem niet. Bovendien analyseert Alex constant de handelwijze van immigranten waarvan een aantal dit artikel lezen (en sommigen zelfs een reactie plaatsen) en die zich dus ook feitelijk in dezelfde ruimte bevinden. Niet sjiek van je, Alex.

*Overigens heb ik gisteren ook nog een tweede reactie gegeven op het artikel van Alex over Uruzgan, maar die is tot op heden (nog) niet geplaatst. Ik heb Remkook hierover al bericht. Hopelijk wordt de reactie alsnog vandaag geplaatst.

*Wanneer je binnen een artikel over Uruzagan uitgebreid op de aanslag van 11 september 2001 ingaat en deze aanslag bovendien de directe aanleiding was om Afghanistan (Uruzgan) binnen te vallen, dan heb je weldegelijk een artikel over de aanslag van 11 september geschreven. Zonder die aanslag was Afghanistan hoogst waarschijnlijk niet aangevallen en zat Nederland nu niet in Uruzgan.

*De Arabische landen waardoor Israël steeds werd aangevallen zijn allemaal dictaturen. Dat hoef ik er niet steeds bij te vermelden. De gemiddelde lezer weet dat in de Arabische wereld geen democratie bestaat. De enige Arabieren in het Midden-Oosten die in een democratie leven zijn de Israëlische Arabieren. Hoewel hun situatie nog sterk verbeterd kan worden doen ze redelijk mee in de Israëlische maatschappij.

*Reasonable schrijft dat Israël bevolkingsgroepen tegen elkaar opzet om de bevolking te controleren. Hiermee bedoelt hij te zeggen dat Israël probeert om de aanhangers van Hamas en Fatach tegen elkaar uit te spelen en daarmee in strijd is met het hele Palestijnse volk. Wat bedoelt Reasonable dan anders met bevolkingsgroepen?

*In werkelijkheid strijdt Israël echter alleen tegen aanslagplegers van zowel Hamas als Fatach, daar deze laatste groepering via de Al Aksa Brigade ook aanslagen pleegt op Israëliërs. De strijd van Israël is dus alleen gericht tegen de aanslagplegers ongeacht welke bevolkingsgroep deze zijn. Vandaar de preciese bombardementen en het vernietigen van huizen van de familie van aanslagplegers.

*Dat Alex hoopt op rellen n.a.v. de film van Geert Wilders bewijst maar weer eens dat ze ziek van geest is. Wilders wil ook helemaal geen rellen. Het gaat hem alleen om de gevaren van de radicale islam te onderstrepen. Hij wil juist dat dit in een democratie gewoon aan de kaak gesteld kan worden zónder dat er rellen uitbreken. Rellen zou Wilders immers alleen maar zetels gaan kosten. De meerderheid van de bevolking zal dan zeggen, zie je wel we hadden ervoor gewaarschuwd. Reactie infoteur, 17-01-2008
Etsel,

Waarom zou ik een negatieve reactie op je moeten hebben? Iedereen is toch vrij zijn mening te uiten en te reageren. Dat doet Alex, Reasonable, ik en nog velen toch ook. Vrijheid van meningsuiting. Jouw mening over Alex of Reasonable gaat mij toch niets aan? Behalve als ik me beledigd of gekwetst voel door jou, dan geef ik zeker wel een boze tegenreactie. Maar zo kom jij bij mij niet over. Dat wil niet zeggen dat we het overal mee eens zijn. Het ligt aan de manier van schrijven. Dat is belangrijk!

En over die "rellen" die mogen uitbreken volgens sommigen. Zeer zwak, zo'n gedachte. En dan?. Wat lossen we er mee op? Ik ga er niet voor, maar als zij er bewust voor kiezen van wel, moeten zij het weten. Ik hoop in ieder geval niet op rellen. Ik houd zoiezo niet van geweld. Ik vermijd plekken waar geweld vaak voorkomt. Zo ga ik me dus nooit vestigen in de Randstad of ik ga niet tussen al die voetbalsupporters zitten bij Ajax of Feijenoord. Ik ga me ook niet mengen met tegenstanders in een protest. Kortom ik ben en blijf diep vanuit mijn hart tegen geweld : go for Peace!

Van mij mag de film nu eindelijk eens komen. Ben nu echt wel benieuwd naar de inhoud. Ik lees ergens dat het op 25 januari wordt uitgezonden en ergens anders lees ik weer dat het ergens begin februari wordt uitgezonden tijdens de politieke zendtijd. Nova heeft de uitzending geweigerd… Nederland is in ieder geval zeer goed voorbereid, dat is fijn om te horen!

Elmas (infoteur), 17-01-2008 02:16 #54
Beste Reasonable,

Volgens mij heb je nu al drie keer dezelfde vragen neergezet in verschillende reacties. Ik wilde daarom nog even reageren op je vragen:
1)Waarom hebben we geen last van Chinese hangjongeren?
2)Wanneer is er voor het laatst een politicus bedreigt door een Jehova's Getuige?
3)Waarom maken Joden er geen probleem van dat Chanoeka geen erkende feestdag is in Nederland?

1) Chinese jongeren werken vaak in hun of in een Chinees restaurant. Je ziet inderdaad maar weinig van hen op straat hangen, want door hun opvoeding is het gebruikelijk dat zij hun ouders of familie helpen in het restaurant. De meesten zijn schattige lieve mensen. Maar ook bij hen in het restaurant werken vaak illegale chinezen. Heb je nooit gelezen dat afpersingen en overvallen op chinese ondernemers toeneemt. De daders zijn vaak criminele illegale Chinezen! Hoeveel Chinezen zijn er wel niet naar Nederland gesmokkeld? Dus als het geen hangjongeren zijn, dan heb je dit soort problemen.
2) Een politicus bedreigd door Jehova's? Dat weet ik niet. Heb er ook nog nooit iets over gehoord. Maar vertel me. Worden politicussen dan alleen bedreigd door één soort mens? Bedoel je weer dat alleen moslims politicussen bedreigen. Over Jehova's gesproken. Ik vind sommige Jehova's (LET OP: niet alle!) opdringende mensen die aan de deur proberen je te overhalen naar hun geloof met "wij komen u het licht brengen". Je zegt dat je een ander geloof aanhangt, maar op één of andere manier komen ze tóch je huis binnen. De eerste voet staat namelijk al binnen. De deur dichtdoen doe ik dan niet vanwege respect. Ik laat ze binnen en dan komen ze een heel gesprek voeren en laten boekjes achter. Heel soms als ik er geen zin in heb, doe ik alsof ik niet thuis ben…
3)Of Joden daar een probleem van maken dat weet ik niet. Maar ik denk het niet. Nooit iets over gehoord. Joden kennen de Chanoeka en die dag wordt meestal wel vrij gegeven. Net zoals de moslims vrij krijgen voor het offerfeest of suikerfeest. Een erkende feestdag is niet nodig. Een werkgever doet vaak niet zo moeilijk over dat soort dagen. Tenminste. ik heb het zelde gehoord of meegemaakt. Is het offerfeest of suikerfeest een erkende feestdag in Nederland? Nee. Het duurt vaak een paar dagen. De eerste dag wordt vaak vrij gegeven en dat is dan ook wel tegelijk de belangrijkste dag. Dus geen probleem.

Verder vind ik je volgende uitspraken nogal hard overkomen.
Je zegt:: "Nederland laat zich niet langer bedreigen door tuig, dat we hier in onze naïeve onschuld hebben binnengelaten, opgeleid, verzorgd en beschermd. Die tijd is reeds voorbij, beste Elmas. Wie is die tuig? Wees eens wat duidelijker?

En je zegt: "Blijf Nederland aanvallen op zijn zogenaamde intolerantie. Blijf auto's in brand steken. Blijf cameraploegen aanvallen. Kijk elke Nederlandse dhimmi met minachting aan" Tegen wie heb je het? Weer tegen alle moslims? Ik snap je woede best, maar ik voel me zo erg beledigd. Sorry!

Groet,
Elmas

Elmas (infoteur), 17-01-2008 01:43 #53
Beste Alex,

Reactie op je berichten van 16 jan.
Je maakt onderscheid tussen autochtone bevolking en de moslimgemeenschap. Ik vind het een rare vergelijking. We leven hier in Nederland met zoveel verschillende rassen. Dus allochtonen en autochtonen. Binnen de allochtonenkring zitten moslims, maar binnen de autochtonengroep zitten ook moslims. Denk bijv. aan de Nederlanders die bekeerd zijn tot de Islam. Toch zijn het autochtonen! Dus die vergelijking klopt niet. Verschil tussen moslims en niet-moslims zou daarom beter passen. Overigens vind ik allochtonen en autochtonen ook al discriminerend. In de praktijk betekent dit namelijk "zwart" en "wit".

Je zegt "Autochtonen maken geen gebruik van (bedreigingen met) geweld om hun wil op te leggen aan anderen" Ook hier ben ik het niet mee eens. Je vergelijkt weer appels met peren. Kijk je nooit Opsporing verzocht? Zijn het in alle gevallen mensen met een niet-nederlandse achtergrond? Ook daders van zinloos geweld zijn genoeg Nederlanders. Denk aan Meindert Tjoelker, doodgetrapt door bezopen Nederlanders. Of denk aan de nederlandse skinhead die de antiliaanse Kerwin in Amsterdam (1983) om het leven bracht. Pim Fortuyn is vermoord door een Nederlander. En natuurlijk heb je ook gelijk dat ook de allochtonen of moslims schuldig zijn aan moorden. Maar in de praktijk zien we van alle rassen of geloven geweld. Ook al is de aanleiding niet altijd het geloof of racisme. Het is iets wat in een persoonlijkheid zit en heeft dus niets met afkomst te maken.

Reactie op bericht van 12 jan.
Je zegt: "Het is net als met kinderen: Als je ze niet opvoedt, groeien ze op als a-sociaal, zijn ze moeilijk in staat zich aan te passen en met verschillende situaties en meningen om te gaan en zijn ze slecht in staat respect op te brengen voor anderen"

Je vergelijkt als het ware kinderen met volwassen immigranten. Voor jou zijn ze dus gelijk. Hiermee kleineer je alle immigranten! Weer allemaal over één kam scheren. Ik ken genoeg immigranten die goed zijn geintegreerd in de Nederlandse samenleving. Natuurlijk moeten de immigranten en hun nakomelingen zich aanpassen in de samenleving. Kijk wat iedereen thuis doet gaat me niets aan, maar op straat, op school, op het werk en in andere gelegenheden waar ook mensen zitten met een andere afkomst, daar behoor je je wel aan te passen. Ik houd er bijv. ook niet van als men turks, arabisch, chinees of een andere vreemde taal spreekt bij mensen die er geen woord van verstaan. Ik heb er zelf ook moeite mee. Ik zeg ook op een gegeven moment: "hallo, wij zijn er ook nog" of als ze je dan ook nog aankijken "heb je het over mij?" Dat hoort gewoon niet. Ik heb wel respect voor de mensen die de taal niet zo goed beheersen. Ik ga dan niet net als die mensen gebrekkig nederlands praten. Ik praat gewoon zoals ik altijd praat, maar misschien wel wat met makkelijke woorden. Ik vind het ook goed dat deze mensen scholing wordt aangeboden en ik heb een hekel aan die mensen die deze kans niet (willen) nemen en er geen moeite voor doen!

Maar de a-socialiteit van een mens heeft niets te maken met de afkomst. En de manier van aanpassen. tja. dat is ook van persoon tot persoon. Ik vind dat je hoe dan ook je hoort aan te passen. Ook al is dat niet honderd procent. Een nederlander in het buitenland zal zich ook niet honderd procent aanpassen. De trots van zijn vaderland zal hij behouden. Zo moet je dat ook zien bij de immigranten.

Ik heb de hekel aan "die" niet-nederlanders die zich hier niet inzetten en aanpassen en alleen maar misbruik maken. Ze maken hiermee alle anderen de dupe. Doet de ene moslim iets verkeerds, dan worden "alle" moslims aangesproken. Mohammed B. heeft Theo van Gohg vermoord, en gelijk worden hierdoor alle moslims aan de kaak gesteld. Heeft een turk iemand doodgestoken, dan zijn alle turken messenstekers. Heeft een antilliaan drugs gesmokkeld, dan worden alle antillianen beschuldigd, etc. Maar ik heb ook een hekel aan "de" nederlanders die net zo verkeerd bezig zijn en ook zorgen voor de wanorde in Nederland. Ook bijv. laatst bij een bushalte een oude nederlandse dame die ineens een stuk naar links loopt, omdat er een donkere jongen naast haar kwam staan.

Ik ben dochter van een turkse immigrant. Ik ben hier geboren en opgegroeid. Ik eet nederlandse stamppotten, italiaanse pasta's, turkse döner's, chinese loempia's, indische rijsttafels etc. Als het maar lekker is. Ik heb een grote omgeving met verschillende nationaliteiten en geloven. Als moslim heb ik zelfs een israelische vriendin, die ook nog Joods is! Ik heb een vriend die homo is… nou en? Ik heb ook vrienden die in niets geloven… Wat ik wil zeggen: voor mij doet het ras, geloof, kleur, sekse of wat dan ook er niet aan toe. Ik vind persoonlijkheid belangrijker. Het maakt niet uit. Mensen in hun waarde laten vind ik belangrijk, maar ik verwacht dat ook van de medemens. Heb respect, krijg respect. Dit geldt voor iedereen, dus maak hier geen onderscheid tussen rassen of geloven.

Ik zou het prettig vinden als je voortaan duidelijker onderscheid maakt en niet alles over één kam scheert. Ik voel me soms echt beledigd! Sorry maar dit wilde ik even kwijt…

Met vriendelijke groet,
Elmas

Agnita, 16-01-2008 22:07 #52
Hoezo provocerend? Mag de waarheid, of een mening, niet meer verkondigd worden? Deze film niet uitzenden of boycotten zou een aantasting van onze democratische vrijheid betekenen. Het is niet te verteren dat er in ons land mensen zijn vermoord of bedreigd zijn omdat zij hun mening hebben geuit over de islam. Dit zegt al genoeg over dit geloof. Hoe vaak wordt er niet lasterlijk gepraat of geschreven over het Christendom, en Jezus Christus. Horen we ooit iets over wraak van Zijn gelovigen? Reactie infoteur, 17-01-2008
Hallo Agnita bedankt voor je reactie.
Het is provocerend en ik heb soms echt bewondering hiervoor. Een enorme uitdaging. Hij weet dat die uitdaging gevaar kan opleveren voor met name hem zelf, maar toch doet hij het. Hij weet dat hij hiermee niet het probleem oplost, toch doet hij het! En natuurlijk mag iedereen zijn mening verkondigen. Daar zit het probleem ook niet. Het probleem is de manier waarop.
Gr. Elmas

Alex (infoteur), 16-01-2008 21:16 #51
Feit: de problemen worden verwacht vanuit de moslimgemeenschap. De film op zich, is geen probleem. We leven in Nederland, vergeten we dat niet?
Het feitelijke probleem is de geïrriteerde en agressieve REACTIE op een film, vanuit de moslimgemeenschap. Hoe kenmerkend is dat? De film waarin een wilders wordt onthoofd, heeft toch ook niet gezorgd voor rellen of agressie jegens moslims? Heeft de Nederlander bedreigingen geuit aan het adres van Moslims n.a.v. dit onacceptabele filmpje? Zijn de moslims in gevaar gekomen door agressie of bedreigingen aan het adres van iedere moslim door Nederlanders?
Nee.

Vreemd he? Het ligt dus totaal niet aan de film, maar aan de onacceptabele dominante en agressieve reactie vanuit de moslimgemeenschap.

Hiermee wordt direct het verschil aangegeven tussen de autochtone bevolking en de moslimgemeenschap.

Autochtonen maken geen gebruik van (bedreigingen met) geweld om hun wil op te leggen aan anderen.

Alex (infoteur), 16-01-2008 20:29 #50
Beste Etsel,

Je kunt een ander eigenlijk best snel leren kennen als je enkele artikelen en reacties leest he? Ik denk echter dat jouw persoonlijke mening over mij, Elmas niet zoveel interesseert. Als je in gezelschap bent van drie personen, ben jij dan zo iemand die tegen de één praat over de ander, alsof diegene zich niet in dezelfde ruimte bevindt? Niet echt fatsoenlijk Etsel.

Zoals gezegd, heb ik nimmer een artikel op infonu geschreven over de aanslag 9/11. In meerdere reacties en sommige artikelen refereer ik er echter wel aan. Er is derhalve niets mis met mijn geheugen, echter wel met jouw verwijzing in je vorige reactie.

Je opvolgende alinea's raken ook kant noch wal.

In jouw artikelen vermeld je, dat Israel en haar inwoners reeds waren vernietigd door de arabieren, ware het niet dat Israel een fantastisch sterk leger heeft. De fundamentele oorzaak van het feit dat ik vermoed dat je moslims en arabieren geen warm hart toedraagt. Wellicht vergeet je soms in emotie het woord Radicale en Dicaturen te vermelden?

Verder denk ik dat je de reactie van Reasonable niet volledig begrepen hebt. Het gebrek aan tonatie, aangezien we het lezend moeten begrijpen, is wellicht de oorzaak van je onbegrip.

Daarnaast beschuldig je me niet van antisemitisme, "tenzij… " Een vreemde insinuatie, waaruit blijkt dat je inderdaad geen van mijn artikelen of reactie met aandacht (of voldoende intelligentie) hebt gelezen.

Al ben ik verder gewend in Nederland bij het minste of geringste een racist genoemd te worden of te worden beschuldig van discriminatie. Dit laatste is het belangrijkste instrument van de gemiddelde immigrant om zaken voor elkaar te krijgen. Om ook maar iedere schijn tegen te willen gaan, geeft de overheid immer toe en werkt mee aan het in stand houden van onterechte beschuldigingen van discriminatie.
Dat verder terzijde,

Ook verzin je conclusies uit reacties van anderen: Reasonable heeft nimmer gemeld dat Israël in oorlog is met Islamieten.

Een geheel onsamenhangende reactie, zonder feitelijke bijdrage aan de discussie die dit artikel werkelijk te weeg brengt.

Een inhoudelijke reactie op de reacties van 12-01-2008 heeft nog niemand kunnen geven.

Ik ben inmiddels zeer benieuwd naar de film. Vandaag is er een spoed overleg geweest van het kabinet. Voorbereidingen worden getroffen: NIEUWSBERICHT:
"Wilders zal de film waarschijnlijk volgende week lanceren. Hij is een fel tegenstander van de Koran, en zal mogelijk voor moslims beledigend met het heilige boek omgaan. Het kabinet is bang dat de film zal leiden tot rellen, vlagverbrandingen en boycots. Alle gemeenten zijn eind vorig jaar al per brief ingelicht over de kwestie, en de politie bereidt zich voor op ongeregeldheden. Het kabinet zou ook bezig zijn met de voorbereiding van evacuaties van Nederlanders uit islamitische landen. "

Te grappig he. Ik hoop op rellen. Ik hoop op het zien van de ware intenties. Laat de gevolgen voor de samenleving in Nederland maar duidelijk worden. Heerlijk! Ik zal er van genieten. Het is voor velen al dagelijks voelbaar, zeker in de Randstad wordt men dagelijks geconfronteerd met negatieve gevolgen van het immigratie en integratiebeleid. Autochtonen trekken steeds vaker het land in en verhuizen de Randstad uit. De allochtonen blijven achter en klieken samen. Zo gezellig die multiculti'samen'leving. Daar komt nu eenmaal narigheid van. En als de narigheid dan eindelijk niet meer slechts lokaal is, maar ook landelijk zichtbaar wordt, heb ik toch nog hoop op verbetering voor de toekomst.

Ik kijk uit naar de volgende verkiezingen!

Etsel (infoteur), 16-01-2008 18:12 #49
Beste Elmas,

Nu lijkt Alex ook nog te lijden aan geheugenverlies. In haar artikel over Uruzgan gaat ze namelijk uitgebreid in over de aanslag van 11 september 2001. Maar dat blijkt ze plotseling niet meer te herinneren.:-p

Zo gaat dat bij complotdenkers. Die verzinnen een theorie om na een tijdje niet meer te weten hoe die theorie ook al weer in elkaar zat. Dat komt omdat het als loszand aan elkaar zit. Het ontbeert aan een solide fundering.

Alex gaat vervolgens snel roepen dat ik een hekel aan haar zou hebben en dat het om haar als persoon gaat. Ook weer zo'n typische eigenschap van complotdenkers. Ik zou niet weten waarom ik een hekel aan Alex moet hebben daar ik haar helemaal niet ken, afgezien van wat vreemde reacties op het forum waarbij vaak (dus niet altijd) iedereen door het slijk wordt gehaald.

Haar opmerking dat ik een hekel heb aan Arabieren en moslims klopt ook niet. Ik meld altijd dat het gaat om de RADICALE Islam en om Arabische DICTATUREN. Ik vind het heel normaal om als democraat daar tegen te zijn. Dat heeft dus niets met tunnelvisie te maken. In dat opzicht ben ik dus ook voor de film van Geert Wilders (zie mijn artikel hierover).

En wat Reasonable zegt over de Holocaust is juist net het tegenovergestelde. Antisemieten spreken namelijk altijd over een joods complot, namelijk dat joden uit zouden zijn op wereldoverheersing, achter de ziekte AIDS zitten, Jezus hebben vermoord, etc. Antisemieten zijn het beste voorbeeld van complotdenkers. Voor de zekerheid zet ik er maar even bij dat ik Alex niet van antisemitisme beschuldig, tenzij ik wel iets dergelijks van haar zou terugvinden in reacties of artikelen. Maar ik hoop dat ze zoveel fatsoen heeft om zich daar verre van te houden.

Ook laat Reasonable zich te veel misleiden door de media. Israël is niet in oorlog met de moslims maar slechts met de radicale elementen ervan. Er zijn genoeg voorbeelden te vinden van goede samenwerking tussen jood en moslim. Dat is altijd al zo geweest. Dus van een revolutie is geen sprake.

Voor Reasonable kan ik nog melden dat pas over een echte revolutie gesproken kan worden wanneer Ajax en Feyenoord fans niet meer met elkaar zouden vechten.:-)

Reasonable (infoteur), 16-01-2008 16:21 #48
Aangezien veel van je reacties op Infoteur Alex ook aan mij zijn gericht, wil ik graag verder gaan over het onderwerp. Vandaag is bekend geworden, dat de een moslim de kans krijgt om niet alleen het Europees parlement toe te spreken, maar ook nog eens de nederlandse bevolking, en dus mij, te waarschuwen voor gewelddadige acties als reactie op een eventuele film van Wilders. Jou onderwerp is dus nog steeds vol in de belangstelling. Wij moeten als Nederlanders mensen als Wilders verhindereren, het recht op vrije meningsuiting uit te oefenen. Helaas geven veel domme, zwakke en corrupte Nederlanders gehoor aan deze oproep. Van linkse krakers tot het Christelijk establishment, iedereen werkt mee aan het "cordon sanitair".

Helaas, deze Nederlander niet, en vele Nederlanders met mij. Wanneer wordt er een oproep gedaan vanuit de moslimwereld om respect te hebben voor de inwoners van het land, waar jij of je ouders zonodig wilden gaan wonen? Waarom moeten Nederlanders optreden tegen mensen met een eigen mening, terwijl de (buurt) vaders, mullah's, moefti's en ander moslimgespuis oproepen tot geweld tegen het Westen?

En tot slot nog deze vragen:
Waarom hebben we geen last van Chinese hangjongeren?
Wanneer is er voor het laatst een politicus bedreigt door een Jehova's Getuige?
Waarom maken Joden er geen probleem van dat Chanoeka geen erkende feestdag is in Nederland?

Ik hoop dat de film van Wilders nog duidelijker gaat maken, hoe moslims echt over Nederlanders denken. Ik hoop dat de film nog duidelijker maakt, dat de Islam het grootste probleem en de grootste bedreiging is. Ik hoop dat de film duidelijk maakt, hoe de meeste Nederlanders inmiddels over de Islam denken.

Ik raad de groot-moefti Ahmad Badr al-Din al-Hassoun van Syrië aan zijn boodschap te verkondigen op de dorpspleinen van Lutjebroek, Franeker, Urk, Volendam of Staphorst.
Ik kan prima tegen kritiek. Helaas is het hebben van kritiek op een godsdienst, die niet op deze schaal thuis hoort in de Nederlandse samenleving, een gevaarlijke hobby. Voor ik het weet wordt ik ter dood veroordeeld door een clown in een jurk, die meent het ware geloof te verkondigen. Maar Wilders heeft het mis… De Nederlanders hebben het mis.De Islam is een vredelievende godsdienst, met respect en ruimte voor iedereen…
Alleen wanneer je de Islam bekritiseerd, of spot drijft met iemand, die tijdens een epileptische aanval een onbevestigd 'visioen' heeft gehad… oei… Dan is het vredelievende er snel af…

Ik hoop op een heftige reactie op de film van Wilders. De tegenreactie zal, in het huidige klimaat, veel heftiger zijn. Nederland laat zich niet langer bedreigen door tuig, dat we hier in onze naïeve onschuld hebben binnengelaten, opgeleid, verzorgd en beschermd. Die tijd is reeds voorbij, beste Elmas.

Hoeveel videoboodschappen zijn er, waarin een moslim wordt onthoofd vanwege zijn politieke of religieuze overtuiging?

Misschien is dat een leuk idee voor een nieuwe film. De zogenaamde onthoofding van een moefti, vanwege bedreiging van het Nederlandse volk. Wordt een kaskraker.

Met fatsoenlijke en vriendelijke groet,
Reasonable

Alex (infoteur), 16-01-2008 15:54 #47
Beste Elmas, ik heb steeds inhoudelijk gereageerd, maar ontvang geen inhoudelijke reactie van je terug?

Aangezien je het niet echt tegen mij had, maar tegen reasonable, is inhoudelijk reageren op jouw laatste reactie onzinnig. Tenzij je alsnog van mening bent, dat de inhoud voor mij bedoeld was? Dan lees ik het graag!

Het antwoord op jouw vraag is echter heel eenvoudig:
Natuurlijk mag de film van Wilders er komen; We leven in Nederland.

Alex (infoteur), 16-01-2008 15:33 #46
Eerst goed lezen!

That wasn't me!

Kortzichtig? Reactie infoteur, 16-01-2008
Mijn excuses. Die reactie was van Reasonable. dus niet voor jouw bedoeld. Kan het berichtje ook niet meer verwijderen. maar ik denk dat Reasonable zelf ook wel ziet dat het eigenlijk naar haar/hem is gericht.

Alex (infoteur), 16-01-2008 15:31 #45
Beste Elmas,

Ik kijk uit naar je inhoudelijke reactie op de berichten van 12-01-2008 van Reasonable en mijzelf.

Een discussie als deze werpt veel licht op de denkwijze van de verschillende mensen, met verschillende achtergronden.

Met vriendelijke groet,
Alexandra

Elmas (infoteur), 16-01-2008 15:28 #44
@Alex… jouw zin "Een revolutie! Etsel neemt het op voor Elmas" Waar slaat dan nou op? Kom nou zeg. Ik ken Etsel ampe. Hij is tenminste wel iemand die op een fatsoenlijke manier zonder af te ketsen een dialoog aan kan gaan. Omdat hij toevallig op bepaalde punten het met mij eens is, maak je zo'n opmerking. Ook jij kan niet tegen kritiek zo te zien en zo probeer je op jouw manier gelijk te krijgen. Mensen waar zijn we in hemelsnaam mee bezig. We dwalen af van het onderwerp. Het ging om de film die Wilders wil uitzenden, maar het gaat hier nu wel erg te ver vind ik.
Wat vind je van die film, moet die komen of niet. Als je daar nou eens antwoord op wil geven?

Elmas (infoteur), 16-01-2008 15:23 #43
Alex, dat woordje "helaas" is waarschijnlijk verkeerd opgevat. Ik bedoelde hier gewoon mee dat iedereen vrij is te spreken wat hij zegt en dat daarom daar wel eens zeer hevige uitlatingen worden gedaan. Men is toch vrij te zeggen wat hij wil. Sorry dus, niets verkeerd mee bedoeld.

Alex (infoteur), 16-01-2008 14:13 #42
Beste Elmas,
"Reactie Infoteur op 10-12-2007: Inderdaad mee eens. Maar helaas is er in Nederland vrijheid van meningsuiting"

In je reactie betreur je de vrijheid van meningsuiting in Nederland. Dit heeft mij zeer verbaasd. Waar geef jij dan de voorkeur aan? De immigranten in Nederland lijken er echter zeer tevreden over te zijn en veelvuldig gebruik te maken van deze 'vrijheid van meningsuiting'.

Beste Etsel,
Allereerst heb ik (nog) geen artikel geschreven over de aanslag 9/11/01.
Verder lijk je mijn artikelen en mijn reacties niet met aandacht te hebben gelezen.

Wel grappig om te lezen, dat je je enigszins ergert aan mij als persoon. Laat de negatieve energie die daarbij vrij komt, niet te veel invloed hebben op je gemoedstoestand of op je denkvermogen. Emoties willen nog wel eens bijdragen aan een vertroebeld beeld.

"Bij haar deugt bijna niemand"
Dat is een correct feit. Als je kritisch bent en zelf in staat bent verder te denken dan de standaard gepropageerde feiten, kun je niet anders dan tot de conclusie komen dat "bijna niemand deugt".

Ik heb de radicale moslims trouwens nimmer vrijgesproken. Derhalve mijn opmerking dat je mijn reacties en artikelen niet met aandacht lijkt te hebben gelezen.

Verder ontbreekt je reactie aan feitelijke inhoud. Door het gebrek aan kritisch denkvermogen zijn de echte (mede)daders voor jou niet zichtbaar. "Zo werkt dat in de geesten van complotdenkers: niet de echte daders beschuldigen, maar mensen verdacht maken waar je sowieso al een hekel aan hebt." zei je in jouw reactie.

Uit al jouw artikelen en reacties kan worden opgemaakt, dat je moslims en arabieren geen warm hart toedraagt. Jouw verwijt zoals hierboven vermeld, kan derhalve prima op jezelf worden toegepast, waardoor je helaas niet ontvankelijk lijkt te zijn voor de werkelijke feiten. Tunnelvisie is immer nadelig.

De perfecte moord, wordt nimmer opgelost.
Een perfect complot, kan nimmer (volledig) worden bewezen.

Het rommelt en het kraakt… Ook Ted Bernanke heeft inmiddels openlijk toegegeven, dat de aanslag op 9/11 én de daar opvolgende oorlogen in Irak en Afghanistan slechts met één doel voor ogen plaatsvinden: Olie!

Of 9/11 een Perfect Complot was, zal uiteindelijk moeten blijken.

Zoals Reasonable al zei: "Ik denk dat veel Holocaust-ontkenners zich prima kunnen vinden in jou stelling over complotdenkers… Volgens hen is er nooit sprake geweest van een complot om de volledige Joodse bevolking van Europa te vernietigen."

Reasonable (infoteur), 16-01-2008 13:17 #41
@ Etsel,

Een revolutie! Etsel neemt het op voor Elmas. Misschien is vrede in het Midden-Oosten toch dichterbij dan we dachten…

Etsel zou toch moeten weten, dat het tegen elkaar opzetten van bevolkingsgroepen de perfecte manier is om de macht te consolideren en het eigen volk onder controle te houden…

Ik denk dat veel Holocaust-ontkenners zich prima kunnen vinden in jou stelling over complotdenkers… Volgens hen is er nooit sprake geweest van een complot om de volledige Joodse bevolking van Europa te vernietigen.

Overigens ben ik zeer blij met de steun die Wilders krijgt uit Israël. Anders was hij waarschijnlijk ook al neergeschoten door een linkse dierenactivist. Oeps, daar ga ik weer… daar heb je Reasonable weer, met zijn complottheorieën…

Etsel (infoteur), 15-01-2008 19:20 #40
Beste Elmas, De opmerking van Alex op 10-12-2007, dat Wilders naar voren is geschoven door de elite slaat totaal nergens op; net zoals de opmerking van Alex dat Wilders te belachelijke uitspraken doet. Wilders is uit eigen beweging uit de VVD gestapt uit onvrede over het standpunt van de VVD inzake toetreding van Turkije tot de EU en de te linkse koers van de VVD. Alex maakt ook totaal niet duidelijk welke mensen die elite vormen en of Wilders daarmee in contact staat. We willen natuurlijk wel bewijzen zien!

En wat betreft de uitspraken van Wilders: deze zijn goed onderbouwd en nodigen uit tot een zinvolle discussie.

Helaas zoekt Alex echter overal een complot achter. Bij haar deugt bijna niemand. De ene keer ligt de schuld bij de overheid, dan weer bij de moslims, vervolgens bij de christenen (Balkenende), en natuurlijk bij Wilders en Verdonk. Laat ik ook niet vergeten te melden dat volgens Alex de Amerikanen zélf de Twin Towers hebben opgeblazen (zie haar artikel over de aanslag van 11 september 2001). Daarmee pleit ze dus in feite de radicale moslims indirect vrij. Diezelfde denkwijze hanteert ze inzake de radicale moslims in Nederland die niet goed zijn opgevoed door de overheid (zie Alex' reactie van 12-01-2008). Alsof de invloed van de radicale moskeeën en radicale moslims leiders eigenlijk geen rol spelen.

Zo werkt dat in de geesten van complotdenkers: niet de echte daders beschuldigen, maar mensen verdacht maken waar je sowieso al een hekel aan hebt. Echt serieus moet je de reacties van Alex dus niet nemen. Er valt met een complotdenker nou eenmaal nauwelijks een goede discussie te voeren.

Groet, Etsel

Alex (infoteur), 12-01-2008 22:57 #39
Beste Elmas, Ik heb de schuld nimmer volledig bij 'de moslims' gelegd. De schuld ligt voornamelijk bij de overheid en het gevoerde beleid. "Je oogst wat je zaait"

Het is net als met kinderen:
Als je ze niet opvoedt, groeien ze op als a-sociaal, zijn ze moeilijk in staat zich aan te passen en met verschillende situaties en meningen om te gaan en zijn ze slecht in staat respect op te brengen voor anderen.

Als je ze geen regels oplegt, groeien ze op zonder zich geliefd te voelen. Geen regels, wordt ervaren als geen interesse. Om aandacht te krijgen, wordt vaak gegrepen naar middelen die negatieve aandacht meebrengen.

Als je ze betuttelt en verwent zonder opvoeding, groeien ze op zonder waardering voor hetgeen ze is meegegeven en hetgeen ze hebben verkregen zonder zelf hard voor te moeten werken.

Als je ze een vinger geeft, pakken ze eerste je hele hand en nemen ze vervolgens je hele arm in beslag.

Als je geen nee durft te zeggen, wordt er maximaal misbruik gemaakt van je zwakheid en is men nimmer in staat respect voor je op te brengen.

Als je alles voor ze doet, voor ze spreekt en voor ze regelt, zijn ze nimmer in staat voor zichzelf te zorgen, zijn ze niet in staat verantwoordelijkheid te nemen voor daden en gevolgen, waardoor ze volledig afhankelijk blijven en zelfstandigheid niet tot de mogelijkheden behoort.

Als je immigranten als kinderen behandelt, zonder een gedegen opvoeding mee te geven, zijn de gevolgen natuurlijk logischerwijs te verwachten.

Goed beschouwd, zou de gemiddelde Nederlander die gelijkwaardige vrijheden en mogelijkheden wordt geboden in een land met een betere economie, betere mogelijkheden, goede begeleiding, opleiding, (hogere) uitkeringen, betere huisvesting en alle voordelen die een land als Nederland aan haar immigranten biedt, wellicht overwegen te emigreren. Als die gemiddelde Nederlander in dat andere land gelijkwaardige vrijheid van meningsuiting mag verwachten, kerken mag bouwen, coffeeshops mag openen, belasting mag betalen als prostituee, christelijke feestdagen als landelijke feestdagen mag verwachten, baan- en/of inkomensgarantie mag verwachten ondanks het feit dat men de taal niet machtig is, goede betaalbare veilige zorg mag verwachten en alle volwaardige voordelen zoals in Nederland mag eisen, de autochtone burger mag worden vervloekt en verweten ondanks de geboden gastvrijheid en mogelijkheden, wil men wellicht overwegen te emigreren.

Het is dus net als met kinderen:
Zolang je geen grens aan geeft, zal de grens worden opgezocht.
Zolang de grens niet wordt gevonden, zal steeds een stap verder worden gegaan.

De Nederlandse overheid heeft nimmer een grens aangegeven, slechts de mogelijkheden structureel uitgebreid en de regels versoepeld. De Nederlandse overheid blijft toegeven, waar een consequent NEE wordt verwacht maar uitblijft. Wie de kinderen niet consequent opvoedt met liefde én grenzen, wordt geconfronteerd met losgeslagen kinderen die niet snel geliefd worden door de maatschappij en als onruststokers en kanslozen door het leven moeten.

Je oogst wat je zaait; in dit geval de Nederlandse overheid.

Slechts consequent handelen, structuur aanbrengen (rust, regelmaat

Reasonable (infoteur), 12-01-2008 11:49 #38
Beste Elmas, Ook ik heb geen zin in een welles-nietes spelletje over immigratie en integratie. Het welles-nietes spelletje is namelijk al jarenlang namens mij gespeeld, door mijn eigen regering. Daarom gaan we het langzaam veranderen in een nietes spelletje. Moslims maken er graag een wij-zij verhouding van, omdat elke moslim de plicht heeft het de dhimmi's actief en passief zo moeilijk mogelijk te maken. Toch wilde ik even reageren op je vragen:

"Zijn alle Nederlanders of niet-moslims dan allemaal zo braafjes?"
Leuke cliché… en nee, dat zijn "we" niet. Nederland is het Colombia van Europa, we hebben hier problemen genoeg.
Van corruptie tot TBS'ers tot hondenpoep, het is een zooitje in Nederland. Daarbij hebben we ook nog steeds genoeg problemen met criminele Antillianen, Afrikanen en Oost-Europeanen. Hiermee is ook je tweede vraag beantwoord:
"Zijn moslims de enigen die de boel hier verpesten in Nederland?"

Voor wat betreft die reëele oplossing… die wordt niet geboden door Wilders of Verdonck. Die zijn er alleen maar om rechts Nederland verdeelt en belachelijk te maken en houden.
De echte reële oplossing… daar wordt aan gewerkt door mensen, die niet als afleidingsmanouvre (Wilders, Verdonck) door de heersende partijen zijn ingebracht.
En gelukkig werkt de moslimgemeenschap gewillig mee aan de lobby tegen het waanzinnige immigratiebeleid, tegen de creatie van een "Joods-Christelijke-Islamitische" traditie in Nederland. Daar kan geen Janmaat, Fortuyn of Wilders tegenop. Blijf Nederland aanvallen op zijn zogenaamde intolerantie. Blijf auto's in brand steken. Blijf cameraploegen aanvallen. Kijk elke Nederlandse dhimmi met minachting aan. Hiermee besparen de rechtse partijen veel geld op hun PR-budget.

Ik draag geen haat tegen moslims, ik heb zelfs geen hekel aan moslims. Net zo min als ik een hekel heb aan leeuwen of ijsberen. Het is leuk om ze te zien in hun eigen omgeving. Maar als ze vrij rondrennen in een land waar ze niet horen en de bewoners beginnen te bijten, dan houdt de tolerantie snel op. Dan moeten ze snel weer terug naar waar ze vandaan komen. Heel fatsoenlijk. Zonder haat tegen alle leeuwen of ijsberen.

Heb je intussen nog het antwoord op mijn vragen? Ik herhaal ze nog even:

Waarom hebben we geen last van Chinese hangjongeren?
Wanneer is er voor het laatst een politicus bedreigt door een Jehova's Getuige?
Waarom maken Joden er geen probleem van dat Chanoeka geen erkende feestdag is in Nederland?

Ik kan me voorstellen dat je teleurgesteld bent in de redaktie van InfoNu. Dit is één van de weinige media, die alle betrokkenen aan het woord laat. De meeste allochtonen weten de weg naar de pers feilloos te vinden en maken ruim gebruik van de vrije meningsuiting die ze missen in hun vaderland. Diezelfde allochtonen worden door de pers bevestigd in hun slachtofferrol en worden beschermd tegen reacties van tegenstanders. De tegenstanders zijn tenslotte allemaal racisten, fascisten, populisten en Lonsdale-jongeren.
Het zou inderdaad veel makkelijker zijn als alleen jouw mening wordt gepubliceerd.
Gelukkig, beste Elmas, wordt Nederland wakker uit zijn diepe slaap.
Gelukkig kunnen we via dit medium in alle vrijheid onze meningsverschillen toelichten, zonder censuur of agressie.
In alle fatsoen.
Is een stuk beter dan elkaar op een videoboodschap het hoofd af te hakken.

Elmas (infoteur), 12-01-2008 05:40 #37
Alex en Reasonable, bedankt voor jullie reacties. Natuurlijk ben je vrij je mening te uiten, maar ook jullie schuiven alle schuld op de moslims, makkelijk hè… Zijn alle Nederlanders of niet-moslims dan allemaal zo braafjes? Zijn moslims de enigen die de boel hier verpesten in Nederland? Ik kan nu wel een aantal dingen opsommen maar ik houdt niet van dat welles en nietes gedoe. En anderen vernederen past niet bij mijn persoonlijkheid. Ik snap ook niet van de redactie dat dit soort berichtjes gewoon toegelaten worden, maar goed, dat moeten zij natuurljk beslissen. In ieder geval zit er ook bij jullie twee geen enkele mogelijke reele oplossingen bij, om het probleem wat jullie omschrijven te verhelpen. Haat wekt kwaad, meer niet. Ik begrijp dat jullie kwaad zijn en trots zijn op je vaderland, maar een beetje fatsoen lijkt me niet mis. Dank u.

Alex (infoteur), 11-01-2008 14:54 #36
En zo is het Reasonable! Perfect onder woorden gebracht.

De vervloekingen en bedreigingen die de Nederlandse burger mag ontvangen voor het bieden van gastvrijheid, uitkeringen, sociale zekerheid, zorg, vrijheid van meningsuiting en overige voordelen van het Nederlanderschap, zouden beter tot hun recht komen als ze zouden zijn gericht aan het adres van de overheid van het land van herkomst, die er voor heeft gezorgd dat jullie op zoek naar geluk, geld, gezondheid en vrijheid, naar dit oh zo vervelende land hebben moeten verhuizen.

Als men als immigrant of kind van een immigrant denkt het slecht te hebben in Nederland, zou men eens goed moeten beseffen hoe het leven er uit had gezien in het land van herkomst.

Had je dan ook met vervloekingen en bedreigingen de eigen overheid en het volk benaderd? Of had je dan liever gewoon de dwangarbeid tegen 4 euro per maand uitgevoerd om vervolgens in de rivier te pissen en te schijten, waaruit je moet drinken en waarin je jezelf en je kleding moet wassen, zodat je op je 15e jaar kan trouwen met je neefje of nichtje?

Het klinkt inderdaad ideaal, het land van herkomst, het échte thuis!

Jullie houden het nog geen jaar vol in het land van herkomst, het échte thuis!

Wel daar laten begraven, want dood is het tenminste wel langer dan een jaar vol te houden.

Geniet nog maar flink van die vrijheid om Nederlanders te vervloeken en te bedreigen, omdat zij ervoor zorgen dat jij je vrijheid van meningsuiting hebt en je minstens een uitkering maandelijks mag ontvangen zonder iets te hoeven doen.

Want die zogenaamd tolerante Nederlanders vinden het eindelijk genoeg worden. Ook de autochtone Nederlandse bevolking gaat steeds meer gebruik maken van die vrijheid van meningsuiting, ondanks het feit dat de Nederlandse overheid alles in het werk stelt om beperkingen op te leggen aan de vrijheid van meningsuiting van haar autochtone bevolking.

Reasonable (infoteur), 11-01-2008 13:01 #35
Even een vraagje aan al die beledigde, haatzaaiende en onaangepaste moslims en anderen, die hier openlijk het recht op vrije meningsuiting betreuren. Waarom hebben we geen last van Chinese hangjongeren? Wanneer is er voor het laatst een politicus bedreigt door een Jehova's Getuige? Waarom maken Joden er geen probleem van dat Chanoeka geen erkende feestdag is in Nederland? Hoe veel Nederlanders zijn er bezig om in Marokko, Turkije, Algerije, Tunesië en Libië te proberen het Christelijk geloof, coffeeshops en kaaswinkels te introduceren?

Het lijkt mij ook heel frustrerend om je land te verlaten omdat het daar economisch en sociaal een teringzooi is. Het lijkt me nog frustrerender om hier te komen, waar de Nederlanders alles mogen wat de moslims stiekem ook (willen) doen, maar waarbij elke moslim vroeg of laat weer strak aan de riem gaat.

Eerst lekker zuipen, snuiven blowen en zuipen, vooral tijdens de Rammadan zoals Mocro-boegbeeld Ali B., lekker veel ongelovige, varkensvleesetende meisjes neuken. Maar als het erop neer komt, zit de vrouw thuis met de hoofddoek op de ene Mohammed na de andere Khalid te baren, terwijl de man zich vermaakt met de andere mannen;)
Heel frustrerend om hier op te groeien tussen nederlandse meiden die leven in betrekkelijke vrijheid, terwijl je als moslima moet afwachten welk familielid je toekomstige man wordt. Logisch dat je, om je gevoel van eigenwaarde wat op te krikken, je eigen geloof boven alles stelt en ieder ander bestempeld als intolerante, fascitische ongelovigen.

Heel vreemd dat Nederland daar eindelijk de buik van vol heeft. probeer die vrijheid van meningsuiting eens in de praktijk te brengen in je vaderland, waar je zoveel waarde aan hecht. En mocht het toch tegenvallen in die fantastische moslimlanden, dan kom je toch gewoon weer naar Nederland? Hier ben je toch wel welkom met je mening.

O, en dan nog deze tip:
Wie buigt naar het Oosten, wordt genaaid door het Westen. Maar gezien de grote aantallen gefrustreerde homo's onder de Noord-Afrikanen is dat misschien wel een prettige gedachte:)

Martin, 20-12-2007 20:37 #34
Hoi, ik vind het prima dat een ideologie of geloof aan de kaak wordt gesteld, ook al is de manier hoe het gebeurt niet mijn stijl. Het gaat erom hoe de aanhangers van een godsdienst, geloof of ideologie omgaat met kritiek, wat erg belangrijk is om in de maatschappij te kunnen functioneren. Alle angst en paniek komt wat mij betreft voort uit cultuurrelativisme. Erger nog vind ik het geloofsrelativisme wat duidelijk naar voren komt in het kopje mijn mening. Mijns inziens is het al bij de securalisering van de maatschappij mis gegaan. Alles kon, alles mocht en alles werd gedoogd. Niks werd gehandhaafd, niks werd ingeperkt en niks van christelijke waarden werden bijgebracht. Ik ga hier niet bespreken wat ik het inferieure of hypocriete aan de islam vind omdat ik anders ook het inferieure en hypocriete van mezelf zou moeten bespreken en dat is al pijnlijk genoeg om in een select gezelschap te doen. Daarentegen wil ik mij richten tot het volkomene, het volkomen offer wat de heer jezus christus gegeven heeft door te sterven voor onze zonde. Eerlijk gezegd wil ik niet eens weten hoe sommige moslims met hun vrouwen omgaan en de koran als rechtvaardiging zien nog hoe menig autochtoon met hun vrouw of man omgaat. Wel wil ik kwijt dat toen ik bewust de keuze voor de Heer Jezus Christus maakte mij dat van dag tot dag kracht gaf het verloste mij. Want geloof mij, wij mensen kunnen het niet alleen, maar alleen door het geloof in Hem. Ik wil niet betrokken raken bij wartaal, spotternij of wat voor een onzin ook. Eerlijk gezegd doet het mij ook pijn als iemand beweert dat onze god een viezerik is omdat hij een zoon heeft. Maar eigenlijk kan ik achteraf alleen maar laggen om deze opmerking omdat ik weet hoe onwaar deze opmerking is. In de woorden van Geert Wilders zit wat mij betreft toch een kern van waarheid die we eigenlijk niet willen zien, anders zou er niet zoveel ophef over ontstaan. Maar toch wil ik hiervan afstand nemen omdat ik geloof dat dit niet de weg is, niet waarachtig. De weg is om op de eerste plaats god te dienen die ons zelfrespect geeft en liefde voor jezelf en medemensen en niet mamon die hebzuchtig maakt. Hebzuchtig op land, hebzuchtig op vrouwen, hebzuchtig op macht en hebzuchtig op geld. Willen we echt kunnen integreren (wat ik eigenlijk een vies wordt vind!) dan moeten we ons richten tot het volkomene, allemaal een lid van het lichaam van de Heer Jezus Christus zijn, zodat wij allen kunnen functioneren met al onze eigen beperkingen en mogelijkheden zonder op het aanzien van de persoon in kwestie te letten. Ik ben ervan overtuigd als u deze weg ook bewandelt u zich ook een ander en nieuw mens voelt die verlost is van verslavingen en de drang tot zondigen.

Alex (infoteur), 18-12-2007 16:51 #33
Vreemd, het respect wordt altijd geëist door immigranten, maar respect geven, moet worden verdiend…

Het blijft een lastige zaak, het immigratie en integratieprobleem…

'Verdeel en heers'
Kennen we die uitspraak nog?

Op het Nederlandse volk -álle Nederlanders- is dit uitspraak van toepassing.

Zolang wij -het klootjesvolk- ons lekker druk blijven maken om integratieproblemen, armoede, voedselbanken, oververtegenwoordiging van allochtonen in de gevangenis en andere binnenlandse zaakjes, kan de overheid rustig haar gang gaan en de heersen met gemak.

En met gemak heersen, dat doen ze hier in Nederland!

We laten ons alles door de strot schuiven, zonder ook maar enig protest.

Nederland verliest haar vrijheid en identiteit.

Afgelopen week is het Europees Verdrag stilletjes ondertekend door onze minister President BakEllende.
Hij gaat een klansrijke carierre met een exorbitant hoog pensioen tegemoet.
Weinig rugbaarheid aan gegeven, geen protest van het klootjesvolk, dat toch echt NEE had gezegd in een referendum.

De overheid heeft het prima voor elkaar.

'Verdeel en heers!'

En dat door Harry Potter. Unbelievable toch?

Boer Henk Uit Utrecht, 16-12-2007 19:20 #32
Respect verdien je en respect krijg je echt niet als je een film over de moslims (islam) maakt waar Geertje ons geloof facistisch noemt!

Ibowts (infoteur), 12-12-2007 13:45 #31
Ik vind het helemaal niet kunnen dat mensen zich bezighouden met het beledigen van godsdienten… Heb toch zelf rspect! Zie je ergens een moslim die een film maakt met de bedoeling christenen te provoceren?

Alex (infoteur), 10-12-2007 18:19 #30
Opvallend hoe agressief de reacties hieronder zijn, die van enkele auteurs afkomstig zijn, die aangeven moslim te zijn. Dreigementen, 'dood' en agressie?

Respect geven om vervolgens te ontvangen, wordt in een eerdere reactie vermeld.

Zelf ondervind ik té vaak en té regelmatig, dat ik als pure Nederlandse, met een vergelijkbaar uiterlijk geen respect mag ontvangen van personen die het moslim geloof aanhangen.

Oordelend en veroordelend zonder ooit een woord met me te hebben gesproken.

Discriminatie snijdt aan meerdere zijden, mensen…

Als pure Nederlandse word ik helaas regelmatig geconfronteerd met discriminatie. In de grote steden, ben ik regelmatig op bepaalde momenten een minderheid. Zo word ik ook behandeld. Met name in het openbaar vervoer kan dat vervelend zijn.

Dit feit is dan ook de reden, dat ik me flink kan storen aan het gebrek aan
begrip met betrekking tot discriminatie van Nederlanders. Zowel autochtonen als allochtonen hebben geen enkel begrip voor het feit, dat ook Nederlanders gediscrimineerd worden. Ook de overheid
weigert hier rugbaarheid aan te geven. Hierdoor raken meerdere Nederlanders steeds meer gefrustreerd. Het gebeurt, maar er mag niet over worden gesproken, het mag niet zichtbaar zijn, het moet publiekelijk allemaal leuk vrolijk en soepel lopen in de samenleving. Want wij zijn tenslotte een MultiCulisamenleving. In mijn optiek is er geen sprake meer van een samenleving in de grote steden. Men leeft langs elkaar en wenst zo min mogelijk met elkaar van doen te hebben. Verder is er geen begrip voor elkaar. Is er dan sprake van een geslaagde 'samen'leving?

De overheid wenst uiteraard nimmer toe te geven dat het systeem van integreren, inburgering en immigratie
totaal gefaald heeft en nu in de 21ste eeuw voor ernstige problemen gaat zorgen. Maar dat gaat het wel degelijk.

Discriminatie is geen recht dat slechts alleen is toegeschreven aan allochtonen.
Maar het wordt wel als dusdanig opgeëist.

Zolang ik als varken wordt gezien en behandeld, zonder respect, zonder reden,
voel ik me niet geroepen toenadering te zoeken. Dat geldt voor ieder mens, ongeacht ras, geslacht, achtergrond, etc: respect werkt dubbelzijdig, of het werkt niet. Reactie infoteur, 10-12-2007
Bedankt voor je reactie.

Discriminatie is verboden in het wetboek, maar hier wordt inderdaad weinig aan gedaan. Iedereen is vrij zijn mening te uiten, waardoor iedereen te maken krijgt met discriminatie.

En ik geloof natuurlijk dat er wederzijds sprake is van discriminatie. Ook ik ben het wel tegengekomen dat allochtonen de autochtonen discrimineren en ook andersom. Ik vind dat beiden niet kunnen.

Ik vind het zeer drastisch hoe het allemaal hier in Nederland verloopt. Een multi-culti samenleving waar in bijv Rotterdam of Amsterdam haast een aparte wijk is voor allochtonen. In Rotterdam-zuid bijv. zou ik nooit willen wonen. Ik zie maar amper een nederlander! En dan die verschillende scholen die ook maar meer polariseert. Een moskee vind ik prima, maar het moet natuurlijk ook niet zo zijn dat je overal waar je maar wilt een moskee of een tempel of ander gebedshuis mag plaatsen. Sorry, maar ik bedoel hier niets beledigend mee. Of scholieren die weigeren hun hoofddoekje af te doen, terwijl in hun eigen land niet eens een hoofddoek mag worden gedragen op scholen.

Ik vind, dat als je in Nederland woont, dat je je moet assimileren. Aanpassen aan de normen en waarden. Eigenlijk van beide kanten. Dan loopt het goed. Dus niet alleen dat de allochtonen moeten aanpassen, maar ook de autochtonen. Hierbij moet je niet denken dat je als autochtoon moslim moet worden of zo. Nee, elkaar beter begrijpen en niet zomaar vooroordelen hebben naar elkaar toe. Respect hebben voor iedereen, hoe die er ook dan uit mag zien of hoe die dan ook zijn geloof wil belijden. Een voorbeeld is bijv. schoenen uit doen als je bij een moslim het huis binnentreedt. Ik zeg maar wat. Maar ook moslima's; zij moeten ook gewoon een hand kunnen geven aan een man, want in Nederland is dat toch gewoon. Van beide kanten dus.

Het geweld in Nederland moet eens stoppen. Met geweld los je niets op. Al die criminaliteit, diefstallen, overvallen, bankroven, drugssmokkel, prostitutie, loverboys, lonsdale etc. Ik ben het echt zat! Daar mogen ze wat meer aandacht aan besteden dan alleen maar de Islam! De werkloosheid, waardeloos zorgsysteem, belasting en al dat gedoe. Er zijn genoeg onderwerpen die eens de volle aandacht mogen.

Je hoort niets anders dan Islam en moslims, en dat moet eens ophouden, vind ik! Alsof zij de enigen zijn die hier in Nederland de orde verpesten.

Hartelijk dank voor je mening Alex.

Alex (infoteur), 10-12-2007 18:03 #29
Het gedrag van de heer Wilders lijkt middels een script te zijn voorbereid.
Na Fortuyn was duidelijk, dat een beweging van 'rechts' noodzakelijk is in de politiek,
gezien het aantal verworven zetels toentertijd.
Om volledig controle te houden over de rechter flank, is Wilders naar voren geschoven
door de elite van de overheid zodat ook de rechter zijde bezet zou zijn.
Nu is ook rechts volledig onder controle. Door Wilders té belachelijke uitspraken te laten doen
wordt de rechter zijde nimmer serieus genomen.

Conclusie: rechts = publiekelijk vertegenwoordigd, maar zal nooit serieus genomen worden.

Eigenlijk best briljant uitgevoerd…

Saida, 10-12-2007 11:22 #28
Ik vind het onacceptabel als ze deze film echt gaan uitzenden, want dat
zou betekenen dat ze hem dan toch sirieus gaan nemen! Reactie infoteur, 10-12-2007
Inderdaad mee eens. Maar helaas is er in Nederland vrijheid van meningsuiting, dus ik denk wel dat de film gewoon uitgezonden wordt. Net als die van Ayaan Hirsi Ali met de film Submission… maar ik ben bang wat ons te verwachten staat na de film. :(

Onbekend, 08-12-2007 16:06 #27
Ik ben er tegen. Dit moet stoppen het wordt alleen maar erger ik ben er tegen.

Oemhassan, 05-12-2007 10:25 #26
Ik ben natuurlijk tegen de film, ik weet niet wat wilders er mee wil bereiken, want ik denk niet dat hij nu al zoveel mensen om zich heen heeft die achter hem staan, en ja hij gaat maar door met wat hij denkt dat goed voor hem is, hij bereikt hier alleen maar meer haat tegen hem mee, ik vind het een zielig mannetje die denkt dat wat hij zegt dat waar is. Hij moet de koran eerst eens gaan lezen en ja de bijbel ook maar eens die heeft ie vast ook nog nooit gelezen, het is maar hoe je het zelf bekijkt he? Oordelen over een boek die hij zelf vast nog nooit heeft gelezen, achja hij komt er hopenlijk ooit wel eens achter wat de echte waarheid is, maar ben bang dat het dan voor hemzelf te laat is. Weet je wat ik hem ook vind? een lafaard, want hij mag alles zeggen en als moslims dan met hem in discussie willen gaan dan weigerd hij, dat noem ik lafaards. Nouja ik maak er geen woorden meer aan vuil, ik hoop dat de film word tegen gehouden.

Samira, 05-12-2007 02:02 #25
Hij gaat echt te ver echt niet normaal! Ik schrok van die verhaal wat hij over de islam zegt en denk nou Geert Wilders. Ik zou zeggen je weet niet hoe mooi de islam is! :-(

Onbekend, 04-12-2007 23:28 #24
Hij denkt dat de Koran slecht is maar dat is het helemaal niet. Nou ik zou zeggen Geert Wilders leer arabisch dan moet je zelf kijken en lezen wat er in staat. Zelfs al staan er zwarte bladen in de bijbel en thora ook. Dus wat is het verschil? Iedereen weet al wat jij van plan bent Wilders jij doet dit expres voordat als we iets met je gaan doen zoals beledigen of erger je dan kan zeggen kijk wat de moslims doen kijk dan. Ik noem dat rasistich nou fascistisch. Hebben wij ooit de film gemaakt hoe slecht de bijbel en de thora is nee. Hebben we je beledigt nee. Klaar ewa jij beledigt onze profeet Mohammed (v.z.m.h) nou wij kunnen dat ook doen met jouw Jezus hoor. Heel gemakkelijk maar wij verlagen ons niet op jouw niveau weet je dat. Reactie infoteur, 06-12-2007
Ik begrijp je woede. maar laten we "Jezus" met rust aub. Je zegt "jouw Jezus", maar er bestaat maar één Jezus… Ook Jezus komt voor in de Koran. Jezus is een profeet in de Islam, dus als je begint te spotten met Jezus, dan pleeg je als het ware ook een zonde, als moslim.

Fadil, 04-12-2007 18:21 #23
Er komt een einde aan die zemmer net zoals Theo Van Gogh. Die begon ook aan een Film waarop er slechte gevolgen opkwamen. Wilders denkt nu alleen aan de oorzaak en niet aan de gevolgen maar die gaan nog komen. Hier in mijn wijk zijn ze al begonnen met graffiti met de teksten 'Wilders moet dood' en 'dood aan Wilders' dat is juist wat ie wil dat wij De moslims hiervoor opdraaien. Reactie infoteur, 06-12-2007
Ik vind dat ook wel weer "zwak" van de moslims. "Dood" is een gevaarlijk woord. Waarom kan het niet gewoon d.m.v. een debat of zo. Ik weet dat Wilders moeilijk aan te spreken is over dit onderwerp, maar eigenlijk zou dit een betere oplossing zijn dan al dat geweld. Ja, hij lokt wel dreigingen uit, maar ik ben er fel tegen! Hopen dat we niet weer zoiets meemaken als wat er met Theo van Gogh is gebeurd. En niks 'wij moslims'… jij voelt je aangesproken en spreekt namens "alle" moslims, dat vindt ik onterecht. Heel veel moslims zijn 'tegen' geweld, vergeet dat niet. Ook al mogen ze Wilders voor geen meter! Praat dus aub niet voor alle moslims maar voor je zelf.

Yahya, 04-12-2007 17:01 #22
Ik ben absoluut tegen de film van Geert Wilders en dingen die hij noemt over de islamitische heilige boek '"de koran". Het boek bestaat al jaren toen bestond er niet eens Nederland oftwel Nederlanders
en nu komt iemand als een varken die niet eens 40 jaar leeft negatieve dingen over de koran zeggen en Moslims beledigen terwijl de islam de enige geloof die vrede en rust kent en het woord islam betekent letterlijk je geeft je over aan god.

Boubker, 04-12-2007 16:33 #21
Kom je weer aandacht te kort de heer wilders… wat een zieligert! Laat de mensen en de koran toch in hun waarde, en durf een discussie aan te gaan met de moslim broeders en zusters. Ik zeg alleen een ding… Heb resprect, dan zul je dat ook terug krijgen!

Loubna, 04-12-2007 15:02 #20
Laat ons toch een keer met rust… wij maken jouw toch ook niet zwart je hebt goeie en slechte mensen en dat heeft echt niks met geloof te maken. We wonen tenslotte allemaal op 1 wereld en het is de bedoeling om elkaar met respect te behandelen meneertje Wilders. Het is goed dat je een eigen mening hebt maar ga er geen geld mee verdienen!

Faysal, 04-12-2007 00:21 #19
Ik ben tegen wat wilders aan het doen is, hij is knettergek en respectloze mannetje.

Mohamed, 03-12-2007 22:07 #18
Etsel: Als je Geert Wilders de wind uit de zeilen wilt nemen dan zal de gematigde islam de radicale islam moeten bestrijden met behulp van de Koran (als dat mogelijk is).

Ik heb Geert Wilders niks over radicale en/of gematigde moslims horen zeggen.

Mo, 03-12-2007 21:56 #17
Luister Wilders, we weten dat het jou mening is en iedereen mag uitkomen voor ze mening. Wij wonen in een vrij land en niet in een land waar je mensen afkraakt. Wij kennen je niet jij ons niet dus ga niet ons geloof zwart maken.

Sasati (infoteur), 03-12-2007 19:29 #16
Ik geloof er ook niks van, dat dat sharia is, in elk geval niet zoals dat bedoeld is. Zijn er bij een vrouw die gestenigd wordt omdat ze overspel zou hebben gepleegd vier getuigen, ik denk het eigenlijk niet (en zou zo'n getuige ook streng gestraft worden als hij/zij blijkt te liegen).
Die conferentie lijkt me interessant. Helaas woon ik niet in de buurt :-p. Reactie infoteur, 03-12-2007
Dat bedoel ik juist. En daarom klinkt de Sharia (de Islamitische wetgeving) zo eng. Er zijn heel wat strenge voorwaarden, maar daar wordt zeker niet aan voldaan. En dat bedoel ik dus met misbruik maken van de Islam en zo wordt de hele moslimpopulatie dus verkeerd beoordeeld. De Koran, het heilige boek, krijgt de schuld ervan. Belachelijk toch! Wilders wordt beïnvloed door de activiteiten van de extreme moslims, die helemaal niet volgens de Koran leven. Ik zou hopen dat meneer Wilders meeleest en beseft wat hij de moslims aan zal doen met zijn film.

Waka, 03-12-2007 18:03 #15
Wilders overdrijft zwaar :-(

Elmas (infoteur), 03-12-2007 13:12 #14
Misschien is het een tip om de volgende conferentie bij te wonen: "Voorbij de vermijding". Kijk voor meer informatie op http://www.forum.nl/agenda/index.html?vermijding.html. Hier wordt gediscusieerd over de Islam. Hopelijk komt hier door meer verduidelijking en verheldering over de Islam.

Elmas (infoteur), 03-12-2007 13:04 #13
Beste Sasati,
Dankjewel voor de complimenten. Ja, een dialoog in plaats van al die vooroordelen is beter, maar ik heb al een paar keer momenten gezien van Wilders, waarin hij discussie vermijd. Erg jammer! Hij blijft bij zijn standpunt en wil er eigenlijk niet op een vriendelijke manier over discussieren.

Sorry, je hebt gelijk, niet alle Arabische landen zijn even streng. Maar over het algemeen geldt (met uitzondering dus van enkele landen), dat zij meer streven naar de islamitische wetgeving, alhoewel het in geen enkel opzicht haalbaar is en niet op de juiste manier wordt gedaan. Machtsmisbruik door dictators… Al dat stenigen, onthoofden, ondedrukking in strenge Islamitische landen geven een verkeerd beeld aan de westerse samenleving. Ik ben er zelf ook overigens fel tegen. Is dat de Sharia? Nou ik denk het niet!

Dat boek lijkt me interessant; ik ken het niet. Ik houd van lezen, dus ik ga het opzoeken. Bedankt voor de tip.

Sasati (infoteur), 03-12-2007 07:39 #12
Elmas, goed artikel! Ik vind het zo jammer dat Wilders zo'n tweedeling in de maatschappij kweekt, dat wij-zij denken vind ik echt gevaarlijk en met zo'n film wordt dat natuurlijk nog weer een beetje erger. En ja, het vrijheid van meningsuiting vind ik een groot goed, maar dat wil in mijn ogen niet zeggen dat je maar alles moet zeggen wat je voor de mond komt. Discussie is goed, maar bij Wilders krijg ik nooit het gevoel dat hij echt wil discussiëren, dit is zijn mening en that's it.
Ik vind dat je de jihad overigens goed en duidelijk uiteen zet, Elmas, in je reacties, mijn complimenten daarvoor!
Overigens, Elmas, niet alle Arabische landen zijn natuurlijk even streng, er is nogal een verschil tussen een land als Saoedie-Arabië en bijv. Egypte of Syrië, dat kun je echt niet over een kam scheren. Heb je 'Het zijn net mensen' van Joris Luyendijk gelezen? Zo niet, dan raad ik je dat echt aan (ook voor jou, Etsel!), heel interessant! Over journalistiek in het Midden-Oosten.

Helder, 02-12-2007 13:59 #11
Geert Wilders graaft zijn eigen graf!

Elmas (infoteur), 02-12-2007 04:11 #10
Tja Nederland is een democratisch land, waar iedereen vrij staat zijn mening te uiten. Ook Geert Wilders heeft die vrijheid. Maar van een politicus verwacht ik toch wel dat hij mensen in zijn waarde laat… Helaas. we zullen moeten afwachten. de inhoud is nog niet bekend, maar ik ben nu al bang dat er weer allerlei rellen uit gaan breken. krijg er nu al kippenvel van. We hebben al genoeg ellende gehad met de Submission, en nu krijgen we dit…

Kemal201@msn Com, 01-12-2007 17:13 #9
Door wie wordt zo een film gefinancierd. Nederlandse overheid hoeft niet daarvoor zorgen. Alleen te maken van de financier openbaar. :-)
Achtergrond van de film ligt daarachter. Dus niet aan Wilders.

Elmas (infoteur), 30-11-2007 14:01 #8
Beste Soumia,
Haat wekt kwaad… provocatie zonder logica, meer niet.

Elmas (infoteur), 30-11-2007 13:59 #7
Beste Fam. Ridha,
Ik ben het met je eens dat Wilders geen woord arabisch spreekt en verstaat en dat hij zomaar zulke conclusies trekt uit de dingen die hij hoort van anderen of wat hij voelt. Misschien heeft hij bepaalde teksten wel gelezen uit de Koran, dat kan! Maar hij zou zich moeten verdiepen in de Koran, want hij interpreteert de teksten verkeerd. Hij ziet het als geweld.

Ach ja. en die film. van mij mag hij komen, mits het maar niet beledigend overkomt. Ik ben bang voor wel!

Elmas (infoteur), 30-11-2007 11:55 #6
Hallo Etsel,

Fijn dat de discussie doorgaat :)
In jouw artikel "Slaat Geert Wilders kroegtaal uit over de Islam?" noem je de gevaren v.d. Islam. Hoe kom je bij die gevaren? Dat is juist de verkeerde interpretatie v.d. Koran. Hoe kom je erbij dat de Joden voor apen en zwijnen worden uitgemaakt. Waar lees je dat. Ook dat is onterecht. Het is wel zo dat in het verleden gevechten waren tussen Islamieten, Christenen en Joden. Maar zo vertegenwoordigd ieder zijn eigen geloof. In de geschiedenis ging dat d.m.v. heftige strijd.

In je artikel "Joden zijn tweederangburgers" zet je een tekst neer uit de Koran : In hoodstuk 2, vers 6 staat: 'En op hen (de joden) werd geslagen de vernedering en ellende, en zij riepen de toorn van God over zich af. Dat omdat zij ongelovig werden aan de tekenen van God, en de profeten gedood hadden zonder rechtvaardiging. Dat doordat zij ongehoorzaam waren geworden en vijandig'.

Lees ik dat goed?… en de profeten gedood hadden zonder rechtvaardiging en… vijandig. Dat zegt al dat Joden ook gebruik maken van geweld en dus ook niet echt tolerantie vertonen. (sorry, mijn mening)

Men hoeft echt niet bang te zijn dat de moslims in Nederland een Islamitische wetgeving willen invoeren of dat ze het land willen beheersen door hun geloof. Het is te gek voor woorden, maar dat is echt niet toegestaan vanuit de Koran bekeken. Nederland wordt echt geen Islamitische staat hoor! En ook mede als Turkij in de EU zal komen. ik begrijp niet dat men zorgen maakt. Turkije is een "modern" land, waar de meesten aanhangers zijn van Islam. Er leven echter ook christenen en joden in Turkije, in VREDE, vergeet dat niet.

Als wij hier in een democratisch land leven, waar gelijkheid en vrijheid van godsdienst bovenaan staan, behoren wij ons aan te passen aan de wetgeving in Nederland. Dat is mijn visie, en zo denken wel meerderen hierover.

Ik vind het ook terecht dat de Imams wat meer mogen leren over de Nederlandse samenleving. Iedereen behoort zich te integreren. Maar in Nederlandse taal prediken? Dat is toch ook onmogelijk, lijkt me. Wel zouden ze het moeten kunnen vertalen als er naar gevraagd wordt.

De islamitische scholen vertonen achterstand. Ja, dat was die ene school in Amsterdam. Die mag van mij helemaal sluiten, of misschien is hij al gesloten. Het is echter niet zo dat moslims kwa intelligentie achterstand vertonen vergeleken met niet-moslims. Er werken genoeg moslims in de overheid en er zijn genoeg te vinden op universiteiten.

Als het je is opgevallen zijn de echte radicale moslims niet zozeer de Turken, maar meer de arabische wereld. Daar in die landen heerst een streng islamitisch cultuur, waar naar mijn insziens gewoon misbruik wordt gemaakt van het geloof. Alles draait daar om geld en politiek, waarbij de Islam de dupe wordt. Gelukkig is in Nederland het aantal radicale moslims maar een zeer klein gedeelte, hoewel het in de ogen van de mens gaat om zeer veel.

Maar vertel mij Etsel, hebben de Joden geen enkele zwarte bladzijde in de geschiedenis? Je noemt dat Christenen en Moslims in het verleden gingen strijden. Kijk naar Israël en Palestina. Al jaren grote bloedbaden. Het Joodse regime in Israël staat ook niet als erg vredelievend bekend. Israël staat vaak in het middelpunt v.d. belangstelling in Europa. Waarom? Ik denk dat het meer te maken heeft met de geschiedenis. Ze vertonen spijt aan wat ze de Joden in het verleden hebben aangedaan. Ik denk dat dat een hele grote invloed heeft. Maar goed. laten we daar niet dieper op in gaan. Ik vind het diep vanuit mijn hart, zeer onterecht wat ze de Joden hebben aangedaan.

Ik ben voor VREDE tussen alle godsdiensten en VREDE in de multi-culturele samenleving.

Etsel (infoteur), 30-11-2007 08:43 #5
Beste Elmas,

Bedankt voor je lange antwoord en dat je de discussie wilt aangaan. Voor een groot gedeelte kan ik me in je antwoord vinden. Toch zijn er nog wat feiten die bekeken moeten worden.

Net zoals het christendom is de islam een zendingsgodsdienst. Je kan niet ontkennen dat de profeet Mohammed geen strijd heeft gevoerd. De islam heeft, net als het christendom, zich hoofdzakelijk uitgebreid via strijd. De grond die nu islamitisch is was dat oorspronkelijk niet. Dus Jihad is meer dan alleen maar het verdedigen van het grondgebied. (Tenzij er een ander woord bestaat voor de islamitische veroveringen).

Gelukkig ben je het met me eens dat de fout zit bij de radicale islam. Daarmom pleitte ik in mijn commentaar ook voor meer actie van de gematigde moslims.

Dat in de Koran staat dat je respect moet hebben voor andere geloven klopt in zoverre dat de andere gelovigen wel dhimmi's zijn. Daarnaast worden o.a. joden vergeleken worden met zwijnen en apen.

Hoe Geert Wilders over moslims denkt kan je lezen in mijn artikel: http://mijn-kijk-op.infonu.nl/mens-en-samenleving/8571-slaat-geert-wilders-kroegtaal-uit-over-de-islam.html
Verder bestaat er de website van de Partij voor de Vrijheid.

Het gaat Wilders erom dat Nederland geen moslimstaat wordt. Hij wil dus dat de moslims zich aanpassen, net zoals de joden zich hebben aangepast. Daarmee hoeft de eigen culuur niet verloochend worden. Aanpassen betekent gewoon volop meedraaien in de maatschappij, zoals bijvoorbeeld staatsecretaris Albayrak doet. Hiermee voorkom je ook dat vele moslims een achterstand op lopen. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat moslimscholen vaak de slechtse kwaliteit bieden. Dat soort zaken moeten dus veranderd worden. :-)

Elmas (infoteur), 30-11-2007 04:36 #4
Beste Etsel,
De Islam is de laatste jaren in volle kracht op het nieuws en men is er zeer bang voor. Er is een slecht beeld over de Islam, wat eigenlijk onnodig voor zoveel onrust bestaat. Ik vind het belangrijk om hierover te discussieren.

Ik kan me voorstellen dat als er moorden worden gepleegd in naam van "Allah", dat niet-moslims denken dat de Islam haat opwekt. Helaas is dat niet waar. Nergens in de Koran staat dat je zomaar iemand mag doden. Sterker nog er staat dat je respect moet tonen naar alle andere geloven. Net zoals de Tora de 10 geboden kent, staan er in de Koran ook een aantal geboden.

Weet je waar de fout nou zit? De Koran wordt verkeerd geinterpreteerd. Doordat de teksten erin anders worden opgevat krijg je dus een ander beeld. Daar zit de fout!

Ik begrijp dat jij het Jodendom vertegenwoordigd. Heel goed, mijn respect. Mag ik hieruit concluderen dat jij Joods bent? Geen zorgen, ik heb volle respect, voor ieder mens, welk geloof of ras dan ook. Ik vind het alleen niet terecht dat je "Kennelijk zet de Koran aan tot haat" zegt. Je argumenten hiervoor vind ik ook niet goed.

Een radicale moslim denkt dat hij juist zit met de Jihad. Ik weet niet of je dat woord kent? Jihad is dus mensen doden om het geloof. Hieraan zijn strenge regels verbonden, die in de Koran staan. De Jihad is een soort oorlog. Deze kan alleen onstaan wanneer men niet meer zijn geloof mag uitoefenen. Wanneer men belemmerd wordt dus. Maar zeg mij, welk geloof gaat geen actie nemen als hij/zij zijn geloof niet uit mag oefenen. Wat die Mohammed B. heeft gedaan is volkomen onterecht. Het wordt ook door de Moslimraad in NL en in andere landen afgekeurd. Want wie belemmerd Mohammed B. zijn geloof uit te oefenen. Hij is diegene die misbruikt van de Koran. De Jihad moet je echt anders voorstellen. De kruisvaarders bijv. gebruikten de term "heilige oorlog" toen zij tegen de moslims vochten.

Even nog iets over de Jihad. Wanneer, waar en door wie mag het eigenlijk uit worden gevoerd? Het is zowel voor een moslim die in het westen woont en daar wordt beschermd, als voor een westerse moslim die in zijn eigen land woont, verboden om de niet-moslims waar hij mee samenleeft te verraden, te bedriegen, hun bloed te vergieten, hun bezittingen of eer te schenden, of wat voor een schade dan ook te berokkenen. Echter… Het is voor de moslims in de islamitische landen toegestaan om hun grond en land te verdedigen, en om tegen een koloniale agressor en bezetter te vechten. Dat is dus Jihad.

De "Jihad in de Islam" wordt door vele ideeën aangevallen. De VS en westerse landen ontwikkelen massavernietigingswapens en bezetten Islamitische landen. De Koran wordt aangevallen door zijn verzen over strijd. Waarom zingen de Fransen enthousiast "La Marseillaise"? Hiermee wordt toch opgeroepen tot gevecht waarin ze zeven keer wensen dat onrein bloed vloeit op hun velden.

Hopelijk is het begrip "Jihad" nu wat duidelijker.

De moslims die haat prediken tegen andere geloven, zijn verkeerd bezig. In de Koran staat dat elk geloof met respect moet worden behandeld. Je mag ook niet iemand dwingen om moslim te worden. Wel mag je het aanraden.

Ik weet het niet Etsel, maar er worden in de Arabische landen volop misbruik gemaakt van de Islam en daarmee ook de Koran. Kijk bijv. naar het stenigen, onthoofden, etc. in sommige Arabische landen. Afschuwelijk! Daarmee willen zij tonen dat zij de Sharia (Islamitische wetgeving) naleven. Nou mooi niet. Ook daar gelden weer hele strenge regels voor. In dit tijdperk is er geen enkele land die de Sharia op de juiste manier uitvoert. Niet verkeerd begrijpen hoor, ik ben absoluut geen voorstander voor de Sharia! De extreme moslims en hun leiders volgen echt niet, zoals ze denken, de Koran na. Kijk naar Palestina! De gevechten tussen moslims en zionisten. Dat is geen Jihad, dat is Terreur! Het vechten tussen moslims en hindoes in Kasjmir is ook puur terreur.

Ik heb Wilders niet gehoord dat hij onderscheid maakt tussen gematigde en radicale moslims (?) Als hij het over de moslims heeft dan heeft hij het over de moslims.

Maar goed. Sorry als ik iemand gekwetst heb, dat is niet mijn bedoeling. Er moet gewoon gediscussierd kunnen worden over dit onderwerp.

Fam Ridha, 29-11-2007 21:24 #3
Ik vind als eerst als er iemand een verslag maken bijvoorbeeld, dan moet die beter weten over de onderwerp die hij er over schrijft. En zo ver ik weet is dat die Geert Wilders van jullie niet eens een woord in het arabisch kan lezen kan hij mij vertellen van waar heeft die al die informatie verzameld heeft dat de koran niet goed is.

Met deze film die hij wil maken beledigd hij miljoenen moslims. Ik wil hem waarschuwen dat zulke zaken alleen maar negatieve invloed hebben in het land en denk nou niet dat wij niet kunnen antwoorden maar alles op z'n tijd is goed. Ik ben er mee eens dat jullie vrijheid hebben en dat iedereen kan zeggen wat hij wilt, maar dat wil niet zeggen dat jullie op zo'n goedkoop manier mensen beledigd. Jullie moeten nadenken wat het gevolg is. Het komt niet altijd goed, dat moeten jullie in de gaten houden.

Soumia, 29-11-2007 14:08 #2
Het is onacceptabel hoe hij iemand zijn geloof zo hard afkraakt en wie is hier nou de genen die onrust zaait. Laat het geloof er buiten en zeg je wat over de koraan dan zeg je zeker wat over de moslim gemeenschap. Helaas denkt hij er niet zo over of hij zoekt onrust.

Etsel (infoteur), 29-11-2007 09:10 #1
Beste Elmas,

Op zich heb je een correct artikel geschreven over Geert Wilders en zijn film. Toch vind ik je conclusie/mening niet terecht. Allereerst richt Geert Wilders zich niet op de gematigde islam, maar op de radicale islam. Er zijn heel veel film(pjes) in omloop die door de radicale islam zelf zijn gemaakt. Deze roepen duidelijk op tot haat. Dat Wilders met een tegengeluid komt vind ik alleen maar te prijzen.

(Ik heb in mijn artikel: 'Het joodse gevecht tegen de radicale islam' verwezen naar de documentaire Obsession (uit 2006). Daarin staat een link naar de trailer van de film. In de trailer kan je zien hoeveel haat er wordt gepredikt en dat vooral joden het moeten ontgelden. Je moet er maar eens naar kijken)

Ten tweede gebruiken radicale moslims zelf de Koran als inspiratiebron voor een Heilige Oorlog (Jihad). Kennelijk zet de Koran aan tot haat. Want ik hoor geen enkele matige moslim die stelling neemt tegen de radicale islam. Als de Koran een vredelievend boek is dan zouden de gematigde moslims zich met teksten uit de Koran kunnen verweren tegen de radicalen. Helaas gebeurt dat niet of nauwelijks. Als je Geert Wilders de wind uit de zeilen wilt nemen dan zal de gematigde islam de radicale islam moeten bestrijden met behulp van de Koran (als dat mogelijk is).

Ten derde, mijn laatste punt, is dat de Tora geen haatdragend boek is. Zoals je weet staat in de tien geboden duidelijk dat je niet mag doden (tenzij het gaat om zelfverdediging). Radicale joden zullen dan ook nooit teksten uit de Tora kunnen halen die oproepen tot een Heilige Oorlog. Het jodendom is bovendien, in tegenstelling tot de islam en het christendom, geen zendingsgodsdienst. Dus joden zullen de Tora nooit gebruiken om andere mensen (met geweld) te dwingen zich tot het jodendom te bekeren.

Hoewel ik het dus niet met je eens bent vind ik het toch goed dat je dit artikel geschreven hebt zodat mensen er over kunnen discussiëren. :-)

Infoteur: Elmas
Laatste update: 29-03-2008
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Politiek
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 96
Nieuws uitgelicht…
Deze rubriek bevat artikelen welke zijn geschreven naar aanleiding van een nieuwsfeit en kunnen daarom mogelijk gedateerde informatie bevatten.
Schrijf mee!