mijn kijk op

Is het dagboek van Anne Frank fraude?

Is het dagboek van Anne Frank fraude? Sommige mensen dat mythen iets zijn van heel lang geleden. Anderen weten wel beter. Er zijn nog maar weinig mensen die het officiële verhaal over 11 september 2001 geloven; en steeds minder mensen denken dat de wereldeconomie oneindig door kan gaan met groeien. Een andere mythe is het dagboek van Anne Frank, tenminste volgens sommigen. Het zou een leugen zijn om te beweren dat zij het geschreven heeft. Er zijn onomstotelijke bewijzen om deze theorie te handhaven, volgens mensen die beweren dat het dagboek frauduleus is. Er zou weinig ruchtbaarheid aan gegeven worden want de Joodse gemeenschap heeft genoeg te verduren met de nasleep van de Tweede Wereldoorlog. Als het dagboek inderdaad fraude zou zijn, geldt het spreekwoord: Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Door de leugens omtrent het dagboek van Anne Frank in stand te houden worden anti-semtische gevoelens gevoed. En dat is nu exact wat een weldenkend mens in de Nederlandse of Europese samenleving niet wilt.
Het huis waar het bedrijf Opekta zat van otto Frank en waar de familie Frank was gehuisvest. / Bron: Massimo Catarinella, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)Het huis waar het bedrijf Opekta zat van otto Frank en waar de familie Frank was gehuisvest. / Bron: Massimo Catarinella, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)

Inhoud:


Officiële verhalen en de waarheid

Allereerst een opmerking of het officiële 11 september verhaal. Er zijn vele onopgeloste vragen. Lees er meer over in het artikel 70 vragen over 11 september 2001. Vrijwel iedereen die zelf onderzoek doet naar de gang van zaken op 11 september 2001, komt tot de conclusie dat het officiële verhaal niet klopt; Google maar eens op ´WTC7´, het derde gebouw wat instortte maar wat nauwelijks in de media kwam. Dat er grenzen aan de economische groei zijn, de tweede opmerking in de inleiding, daarvan is iedereen wel overtuigd sinds de financiële crisis die in 2008 begon. Vroeger geloofde de meerderheid van de wereldbevolking in de mythe dat de wereldeconomie oneindig kon groeien. Wellicht zijn er nog meer mythes door te prikken. Tegenwoordig zijn we niet meer afhankelijk van media die mondjesmaat informatie delen; vele informatiebronnen zijn permanent beschikbaar op internet. Is het verhaal van Anne Frank ook een mythe die doorgeprikt moet worden?

Meyer Levin, de schrijver van het dagboek

De officiële beschuldiging van mensen die het dagboek fraude vinden luidt:

Over Anne Frank leert de hele wereld op school dat het een zeer jonge briljante schrijfster was die verborgen zat in een achterhuis op de Prinsengracht, Amsterdam. Het geval wil echter dat Meyer Levin, een Joodse schrijver van Amerikaanse afkomst het dagboek heeft geschreven. Hij had met Otto Frank afgesproken dat hij betaald zou krijgen maar Otto Frank kwam zijn verplichting niet na. Ondertussen publiceerde hij het boek en deed alsof Anne Frank het geschreven had. Meyer Levin spande voor het hooggerechtshof in New York een rechtszaak aan en kreeg gelijk. Otto Frank werd veroordeeld tot het betalen van 50.000 dollar, wat hij inderdaad heeft gedaan. Hiermee bewees Otto Frank dat hij de naam en het levensverhaal van Anne Frank had misbruikt voor persoonlijk financieel gewin. Hij gaf zijn maskerade toe.

Het verweer van de Anne Frankstichting is:

De rechtszaak ging niet over het schrijven van een dagboek, maar het schrijven van een toneelstuk. Otto Frank zou Meyer Levin beloofd hebben dat hij een toneelstuk mocht maken over Anne Frank maar trok later die belofte in. Ter compensatie moest Otto Frank 50.000 gulden aan Meyer Levin betalen.

De vermeende notities van Anne

De beschuldiging aan het adres van Otto Frank luidt:

Anne Frank zou dagboeknotities gemaakt hebben maar deze waren niet van hoge literaire kwaliteit. In eerste instantie heeft Otto Frank zelf aantekeningen tot een boek verwerkt. Volgens een bericht uit de New York Times van 2 oktober 1955 is het zo dat de originele aantekeningen van Anne Frank slechts 150 notitieblaadjes besloegen. De rest zou er zijn bij gemaakt. Handschriftdeskundige Minna Becker toonde aan dat alle aantekeningen van het dagboek door dezelfde hand geschreven zijn. Er staan echter dingen op geschreven met een balpen die in de Tweede Wereldoorlog niet bestond. De conclusie is daarom dat geen letter van het dagboek door Anne Frank zelf geschreven is. Vermoed wordt dat Otto Frank het dagboek heeft geschreven en in een latere fase nam hij de schrijver Meyer Levin in de arm en die heeft de laatste romanversie geschreven. Overigens is het zelfs voor de Anne Frankstichting onzeker hoe de dagboeknotities bewaard konden blijven; hierover zijn tegenstrijdige verhalen. In het ene verhaal zegt Otto Frank dat hij het dagboek verstopt had en volgens Miep Gies had zij het bewaard. Deze tegenstrijdige verhalen zijn ontstaan doordat er volgens mensen die de Anne Frank-is-fraude-theorie aanhangen helemaal geen dagboek van de onfortuinlijke Anne was; het is gefabriceerd na de oorlog.

Anne Frankstichting

De Anne Frankstichting schaart iedereen die het dagboek als vals betiteld in de hoek der rechts extremisten of zonderlingen. Dat is geen argument gebruiken maar mensen op grond van psychologische technieken diskwalificeren. Daarnaast wordt iemand die op grond van wetenschappelijke feiten het dagboek als vervalsing aanmerkt tot de holocaustontkenners gerekend. Zelfs het Duitse gerechtsonderzoekbureau BKA, die eerder het dagboek als vals betitelde, heeft na een boekverbranding van het dagboek van Anne Frank door rechtsextremisten afstand van hun eigen onderzoek gedaan in 1980. Het ontkennen van de holocaust is dermate onverteerbaar dat onderzoeksfeiten ervoor aan de kant worden geschoven. Wegen politieke belangen zwaarder dan de waarheid?

Het valse dagboek? / Bron: Rodrigo Galindez, Wikimedia Commons (CC BY-2.0)Het valse dagboek? / Bron: Rodrigo Galindez, Wikimedia Commons (CC BY-2.0)

Een balpen uit 1951

In 1980 sleepte Otto Frank twee Duitsers voor het gerecht omdat die wereldwijd bekend hadden gemaakt dat het dagboek van Anne Frank vals was. Het Duitse BundesKriminalAmt (BKA) heeft het dagboek onderzocht en concludeerde dat het inderdaad een vervalsing was. De ´originele´ dagboeknotities zijn geschreven met een balpen die voor het eerst op de markt kwam in 1951. Het dagboek zou 10 tot 6 jaar daarvoor geschreven zijn in de oorlog, door Anne Frank maar dat is volgens het onderzoek een bewezen leugen waaraan weinig aandacht werd besteed om geen commotie onder de Joodse gemeenschap te veroorzaken. Dit is de tweede keer dat een buitenlands justitieel instituut aantoonde dat het dagboek van Anne Frank een vervalsing was. Nederlandse instituten hebben slechts Otto Frank naar de mond gepraat. Maar wie was Otto Frank eigenlijk?

Otto Frank, de colloborateur

Hij was de zoon van een vader die miljonair was geworden in het bankwezen en had een zeer elitaire opvoeding genoten. Otto Frank was een rijke zakenman toen de Duitsers Nederland binnen vielen in 1940. Hij sloot handelscontracten af met de nazi´s. Hij had een bedrijf dat pectine en opeka produceerde, twee veel gevraagde goederen in de tijd. Pectine was een voedselconserveringsmiddel en opeka werd in de gezondheidszorg gebruikt. Het samenwerken met de Duitse bezetter maakt hem een colloborateur. In 1944 kwam het Duitse leger erachter dat Otto Frank zwendel had gepleegd met zijn handelscontracten. Als repraissailemaatregel werd zijn kantoor binnen gevallen en de familie opgepakt. Volgens het officiële verhaal is niet bekend wie Anne Frank verraden heeft.

Wassen beeld Anne Frank, wordt zo een leugen in het collectieve geheugen geprent? / Bron: InSapphoWeTrust, Wikimedia Commons (CC BY-SA-2.0)Wassen beeld Anne Frank, wordt zo een leugen in het collectieve geheugen geprent? / Bron: InSapphoWeTrust, Wikimedia Commons (CC BY-SA-2.0)

Een frauduleus dagboek?

Het dagboek van Anne Frank past misschien thuis in een rijtje van bewezen vervalsingen. De geverfde vogel, een roman van Jerzy Kosinski, is gepromoot als een waar gebeurd verhaal maar dit was een bewezen frauduleus boek waarbij zelfs gedeeltelijk plagiaat is gepleegd door een verhaallijn uit ander boek te gebruiken. Er is nog een ander boek van een Hongaarse dokter die een boek schreef over de dodentrein van Hongarije naar Auschwitz. Deze spoorverbinding heeft echter nooit bestaan. Al deze boeken zijn gepromoot als waar gebeurde tragedies van Joden uit de Tweede Wereldoorlog.

Robert Faurisson

Robert Faurisson heeft vele inconsistensies in het dagboek van Meyer Levin of Anne Frank aangetoond. Om er en paar te noemen: men moest aan de ene kant heel stil zijn in hun achterhuis maar aan de andere kant werd er lawaai gemaakt, elke dag werd er om 12.30 gestofzuigd, soms werd er gestampvoet en geschreeuwd. Een ander onlogisch punt is dat men onopvallend moest doen omdat het pand onbewoond hoort te zijn. Toch maakt men een draaideur in kastverhulling, wat een opvallende verandering is die veel werk omvat en het is absurd om te denken dat deze verandering stilletjes en ongezien kon plaatsvinden. Daarnaast verbrandt men spullen terwijl dat juist aandacht trekt. Vervolgens is er het punt van eten. In Amsterdam was met name in de winters voedsel schaars. Dat gold niet voor
Standbeeld Anne Frank, om iedere Nederlander aan zijn goedgelovigheid te laten herinneren, of om een heldin te eren. / Bron: Stephane D'Alu, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)Standbeeld Anne Frank, om iedere Nederlander aan zijn goedgelovigheid te laten herinneren, of om een heldin te eren. / Bron: Stephane D'Alu, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)
de familie Frank; ze kregen dagelijks tijdens lunchuren kilo´s eten aangevoerd door een lieve groenteman. De ene keer 9 kilo erwtjes, dan weer zakken groenten van 25 kilo, 30 kilo mais, 30 kilo bonen, snoep, sigaretten, aanstekers en zelfs koffie. Dat waren ten tijde van de oorlog zeer luxueuze artikelen. De meeste mensen in de oorlog die in een vrij huis woonden dronken nauwelijks koffie en rookten zelden sigaretten, bovendien leden velen ´s winters honger door voedseltekorten, maar niet de familie Frank. Faurisson heeft nauwgezet onderzoek gedaan en Otto Frank persoonlijk geïnterviewd waarbij zelfs de vrouw van Otto Frank ging twijfelen aan het verhaal van haar man.

De poes van Anne Frank

Over de poes van Anne Frank, Moortje genaamd bestaat onduidelijkheid. Dat moge wellicht onbelangrijk lijken, maar dat is het niet. Het is blijkbaar een vaste waarde dat elk gegeven omtrent Anne met verschillende visies van de waarheid gepaard gaan. Volgens het dagboek, het officiële verhaal is de poes alleen in het oude huis achter gelaten. In 2013 bleek echter dat de poes twee weken voor hun vertrek aan de buren was gegeven, tenminste zo vertelt de buurvrouw die destijds vriendin van Anne was en de poes in ontvangst nam. De vriendin vertelde verder dat Anne eerst vroeg of de kat bij hun in huis mocht. Toen bleek dat het mocht ging ze het voer en het eetbakje van de kat ophalen, zo gedetailleerd wist de vriendin dit nog te vertellen aan medewerkers van de Anne Frank Stichting. Overigens bleek de kat erg ziekelijk en hebben de buren het arme beestje moeten laten afmaken, dat is een emotioneel drama maar doet er weinig toe in dit verband. Belangrijker is dat beide visies niet naast elkaar kunnen bestaan: of het ene verhaal is waar, namelijk dat de poes twee weken van tevoren is afgeleverd bij de buren, óf het andere dagboekverhaal over het achterlaten van de kat. Overigens is dat een vrij onwaarschijnlijk scenario; een kat in een leeg huis achterlaten. Wie zou dat nu doen, met, volgens het officiële verhaal, achterlating van een briefje waarop het verzoek stond geschreven de kat naar de buren te brengen... In de hoop dat de nieuwe huurder op tijd zou komen om de poes levend aan te treffen. Dan was het toch veel gemakkelijker en logischer om in de dagen die aan de verhuizing naar het achterhuis vooraf gingen de kat gewoon aan de buren te geven?

Voedsel voor anti-semitisme

Het onderzoeksbureau BKA heeft na een politieke gebeurtenis, namelijk de boekverbranding van dagboeken van Anne Frank in Duitsland naar aanleiding van de eerdere conclusie dat het dagboek en vervalsing is, afstand gedaan van deze bevindingen; het officiële standpunt van het Duitse gerechtelijk onderzoeksinstituut is uiteindelijk dat het dagboek geen vervalsing kan zijn. Deze ommekeer in conclusies is op zijn minst dubieus en laat ruimte voor twijfel over. Een ruimte die maar al te graag door rechts extremisten wordt ingevuld door het dagboek ´dus´ een vervalsing te noemen. Zolang er geen onafhankelijk onderzoek gebeurt blijft de voedingsbodem tot antisemitische uitlatingen over het dagboek bestaan. Het is niet te hopen dat zo´n onderzoek inderdaad het dagboek tot een vervalsing zou aanwijzen, maar als het zo is dan moeten we ook dat eerlijk onder ogen durven zien. Het meest trieste aan de frauduleuze boeken is dat het voer geeft aan rechts-extremistische groeperingen om te concluderen dat alle Joden leugenaars en zwendelaars zijn. De fraudeplegers voeden de bodem van het antisemitisme of de jodenhaat, dat wat nu juist in de Tweede Wereldoorlog te vaak is gebeurd en nooit meer had mogen gebeuren. Alleen daarom al had er gewoon een onafhankelijk instituut moeten zijn dat het dagboek op echtheid controleert. Onafhankelijk betekent in dit geval: niet verbonden aan politieke groeperingen. Anne Frank´s verhaal is inmiddels tot Nederlands cultuurgoed verheven. Een onafhankelijk onderzoek zou daarom per definitie door een niet-Nederlands instituut moeten plaats vinden.
© 2013 - 2020 Tom008, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Miep Gies, de redster van Anne Frank's dagboekMiep Gies is een naam die bij velen wellicht geen belletje doet rinkelen. Het verhaal dat ze bekend gemaakt heeft is er…
Joods Nationaal Fonds: Anne Frank Memorial - Piet CohenArchitect Piet Cohen, zelf een ondergedoken kind die de oorlog overleefde, heeft het Anne Frank Memorial ontworpen. Dit…
Dag van het Dagboek op de geboortedag van Anne FrankDag van het Dagboek op de geboortedag van Anne FrankDe geboortedag van Anne Frank is uitgeroepen tot Dag van het Dagboek. Op 12 juni besteden organisaties in verschillende…
De kastanje van Anne Frank - zaailingen uit kastanjesDe kastanje van Anne Frank - zaailingen uit kastanjesDe kastanje die Anne Frank vanuit haar onderduikadres kon zien en waar ze in haar dagboek over schreef, gaat de hele wer…

Modern Israël: Israël als republiek - opvang van de JodenModern Israël: Israël als republiek - opvang van de JodenIsraëls eerste jaren na de Onafhankelijkheid stonden in teken van de opbouw van de staat. Zo werden er een regering en e…
Troonsopvolging in JapanTroonsopvolging in JapanDe kwestie van troonsopvolging ligt in Japan een stuk lastiger dan in een land als Nederland. Dit heeft er vooral mee te…
Bronnen en referenties
 • http://www.whale.to/b/harring.html
 • http://www.ihr.org/jhr/v03/v03p147_Faurisson.html
 • http://nl.wikipedia.org/wiki/De_geverfde_vogel
 • http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/bka-stellt-klar-anne-franks-tagebuch-ist-authentisch-1357921.html
 • PDF anne frank stichting: 10 vragen over de authenticiteit van het dagboek van anne frank
 • http://tvnewslies.org/tvnl/index.php/editorial/jesse-richards-commentary/25260-you-only-believe-the-official-911-story-because-you-dont-know-the-official-911-story-.html
 • http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/3426669/2013/04/16/Ook-met-de-poes-van-Anne-Frank-liep-het-niet-goed-af.dhtml
 • Afbeelding bron 1: Massimo Catarinella, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)
 • Afbeelding bron 2: Rodrigo Galindez, Wikimedia Commons (CC BY-2.0)
 • Afbeelding bron 3: InSapphoWeTrust, Wikimedia Commons (CC BY-SA-2.0)
 • Afbeelding bron 4: Stephane D'Alu, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)

Reageer op het artikel "Is het dagboek van Anne Frank fraude?"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

H. N., 18-11-2018 13:33 #3
De balpen is weliswaar al in 1938 uitgevonden maar de eerste bruikbare balpen werd pas in 1945 op de markt gebracht door de firma Cross. De eerste commercieel uitgebrachte balpen, door de oorspronkelijke patenthouder Laszlo Biro, in 1943,was geen succes omdat deze voortdurend lekte en vlekken maakte. Zoals het oorspronkelijke, met balpen geschreven "schrift van Anne Frank" laat zien is dat beslist niet met deze balpen-versie geschreven. Alle bewijzen wijzen nog steeds in één richting: het dagboek is door Otto Frank, ná haar overlijden (Tyfus-infectie) geschreven, en is een vervalsing.

Rosette, 15-06-2016 19:50 #2
Ik word schijtziek dat mensen het maar over die balpen hebben die Anne van haar vader kreeg. Had hij uit Amerika meegenomen, en werd nog eens gebruikt door Engelse piloten in de 2e wereldoorlog. Die pen was in Amerika al in 1938 op de markt daar, dus wat kletsen die mensen toch? Reactie infoteur, 22-06-2016
Ach ja, tis maar welk sprookje je gelooft, toch? En ja, Otto Frank was een multimiljonair, bankier en industrieel die met de Duitsers samenwerkte dus: alles wat Otto Frank zegt is waar.

Adam Wenerski, 13-05-2013 13:27 #1
1 opmerking: "De geverfde vogel" heeft Jerzy Kosiński geschreven.

Infoteur: Tom008
Laatste update: 13-05-2013
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Politiek
Bronnen en referenties: 11
Reacties: 3
Artikelen met het label 'Mijn kijk op…' bevatten naast objectieve informatie ook een persoonlijke mening en/of ervaring.
Schrijf mee!