Het socialisme met PvdA is een belangrijke stroming

Het socialisme met PvdA is een belangrijke stroming Bij de verkiezingen voor de tweede kamer in 2017 heeft de PvdA een stevig verlies geleden. Het is interessant om de achtergronden en het partijprogramma van de PvdA en het socialisme nog eens nader te bekijken. Pas dan kunnen we een oordeel vormen of het wel mogelijk was om de verschillen tussen liberalisme en socialisme te overbruggen zoals men geprobeerd heeft in het kabinet Rutte 2. Vanaf 2017 heeft de PvdA gekozen om niet te regeren maar in de oppositie te blijven.

Het socialisme en de geschiedenis van de PvdA

Het socialisme is ontstaan in de tijd van de industriële revolutie. Aan het eind van de negentiende eeuw namen vooral in Engeland veel moderne machines het werk van de arbeiders over. Hierdoor ontstond werkloosheid en armoede. Ook in ons land kregen we te maken met de industriële revolutie. Veel mensen waren van het platteland naar de stad getrokken waar ze toch geen werk konden vinden. Huisvesting was slecht en er was armoede. Een van de belangrijke grondleggers van het socialisme was Karl Marx. Hij was een utopist die de arbeiders opriep om het heft in eigen handen te nemen. Hij was van mening dat de arbeiders niets te verliezen hadden dan hun ketenen zo schreef hij in zijn Communistisch Manifest.

Verelendungstheorie

De theorie van Marx wordt ook wel de Verelendungstheorie genoemd. Mensen moesten het eerst nog slechter krijgen en zouden dan wel in opstand komen. In die tijd werden de termen communisme en socialisme nog niet duidelijk gescheiden. De arbeiders hadden ook geen heil te verwachten van de kerkelijke leiders die vaak samen spanden met de kapitalisten. In de twintigste eeuw ontstond er een splitsing waarbij een deel koos voor revolutie en het afwijzen van godsdienst. Een ander deel streefde naar een hervorming van de maatschappij op democratische wijze. In 1892 ontstond de Sociaal Democratische Bond onder leiding van Ferdinand Domela Nieuwenhuis. Hieruit ontstond de SDAP onder leiding van Troelstra. Al vóór de Eerste Wereldoorlog ontstond er een afscheiding en werd de CPN opgericht. Toen ook Nederland in de jaren dertig te maken kreeg met een grote economische crisis kwam de PvdA met Het plan van de Arbeid . Dit plan wilde de koopkracht vergroten door grote overheidsinvesteringen. Het plan was zowel in Zweden als in Amerika toegepast, maar werd in Nederland door de liberalen afgewezen en is nooit uitgevoerd. In 1946 werd de PvdA. opgericht samen met liberalen en christenen.

Doelstelling van het socialisme als stroming

Het socialisme wil zich richten op de strijd voor een samenleving waarin de individuele mens zich kan ontplooien in verbondenheid en dienstbaarheid aan de samenleving. De stem van het volk dient te worden gehoord. Het motto van de PvdA bij de verkiezingen van 2012 was Nederland sterker en socialer .

Willem Drees regeerde met zorg

Een van de belangrijkste figuren in de PvdA is ongetwijfeld Dr. Willem Drees die gedurende de jaren 1948 tot 1958 premier was van vier kabinetten waarbij de KVP de belangrijkste coalitiepartner was. Dit was een zware periode in de Nederlandse geschiedenis want de staat moest na de Tweede Wereldoorlog weer worden opgebouwd, weliswaar met Marshallhulp. Toen werden de eerste stappen gezet op weg naar een verzorgingsstaat. De AOW werd ingevoerd in 1957. In de zestiger jaren groeide de PvdA door de ontzuiling. Ook ontstonden er scheuringen in de partij waarbij nieuwe partijen werden opgericht.

Joop den Uyl

Een aparte vermelding verdient Joop den Uyl. Hij was sedert 1956 lid van de Tweede Kamer en van 1967 tot 1986 leider van de PvdA. Gedurende de periode 1973 tot 1977 was hij President van Nederland. Dit waren de jaren waarin de Lockheed affaire speelde en we te maken kregen met de oliecrisis.

Paars 1 en Paars 2

Vanaf 1994 was de PvdA de grootste partij en zij vormde samen met de VVD en D66 een kabinet onder het motto Sterk en Sociaal. Vanaf 1998 werd het beleid voortgezet in Paars 2. De PvdA behaalde hierbij 45 zetels in de tweede kamer. Belangrijke thema's waren ook toen werk en het terugdringen van het financieringstekort. Vanaf 2002 ging het bergafwaarts met de partij. De strubbelingen met de LPF maakten samenwerking moeilijk. In 2007 nam PvdA weer deel aan de regering samen met CDA en ChristenUnie. Het motto was toen samen werken, samen leven. In 2010 werd er een kabinet samengesteld waar de PvdA geen deel van heeft uitgemaakt. VVD en CDA vormden een kabinet met als gedoogpartner de PVV.

PvdA en Europa

De partij heeft een lange traditie op het gebied van internationale samenwerking. Zij maken deel uit van Party of European Socialists en Socialist International.

Standpunten van de PvdA

De PvdA heeft een uitgesproken mening over alle zaken die onze maatschappij betreffen. We kunnen een verdeling maken in:
 • Werk en Economie
 • Zorg
 • Onderwijs
 • Groen
 • Internationaal
 • Wijken
 • Vrijheid en veiligheid
 • Sociale zekerheid

Werk en economie

Nederland zal economisch moeten groeien. Hiervoor dient men te investeren in banen. Maar er moet ook worden bezuinigd en we moeten investeren. Nederland is de zestiende economie ter wereld en het is belangrijk deze positie te handhaven. Duurzaam ondernemen is belangrijk voor de toekomst. De hypotheekrenteaftrek zal geleidelijk moeten worden verminderd, niet alleen voor starters, maar ook voor bestaande gevallen. De banken zullen een bijdrage moeten leveren aan de bestrijding van de crisis.

Zorg is een belangrijk aandachtspunt

de PvdA wil de marktwerking in de zorg afremmen. Zorg moet betaalbaar zijn en toegankelijk voor iedereen. Zorg moet weer teruggegeven worden aan de professionals en de patiënten. De verdeling van de kosten dient op eerlijke wijze plaats te vinden.

Onderwijs

Iedereen moet gelijke kansen krijgen om zijn of haar talenten te ontwikkelen.

Groen

Het streven is erop gericht dat Nederland in 2050 volledig onafhankelijk is van fossiele brandstoffen. Investeren in goed en modern openbaar vervoer. Terughoudendheid betrachten bij de aanleg van nieuwe wegen. In plaats van het bezit wordt het gebruik van de auto belast.

Internationaal

De PvdA staat op de bres voor mensenrechten en streeft ernaar om opkomende economieën dan ook als volwaardig te zien. Men wil geen beperking van de gelden voor ontwikkelingshulp die thans 0,7% bedragen van het Binnenlands product. Internationale handel moet eerlijk en duurzaam worden. Het ligt voor de hand dat in deze visie ook past dat zwakke landen geholpen dienen te worden door sterke landen binnen Europa.

Wijken

De PvdA is van mening dat criminaliteit en overlast in de buurt hard moet worden aangepakt. Wijkagenten in de buurt moeten een belangrijke taak krijgen. Mensen die in Nederland willen integreren worden verplicht om Nederlands te leren.

Vrijheid en Veiligheid

Goed en veilig openbaar vervoer zijn noodzakelijk. Bij misdaad dient de pakkans vergroot te worden en de straffen moeten effectief zijn.

Sociale Zekerheid

Positie van mensen met een flexibele baan versterken. Solidariteit tussen generaties is van belang. Korting op pensioen dient alleen dan plaats te vinden als deze solidariteit in het gedrang komt.

Regeringsperiode werd in 2017 afgesloten

De regeerperiode van 2012 tot 2016 heeft zich voor de PvdA gekenmerkt door het sluiten van compromissen met de VVD. Hierdoor is het partijprogramma mogelijk wat op de achtergrond geraakt. Tijdens de verkiezingscampagne die gehouden werd voor de verkiezingen in 2017 heeft de PvdA met een duidelijke visie willen proberen om kiezers weer aan zich te binden. Dit is mislukt en de PvdA zit nu in de oppositie.
© 2012 - 2020 Celientje1, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Willem Drees, een korte biografieWillem Drees was van 1948 tot en met 1958 de Minister-President van Nederland. Drees stond bekend om zijn sobere levenss…
Fascisme, socialisme en het poldermodelFascisme, socialisme en het poldermodelHet poldermodel is een typisch Nederlands fenomeen. Het bracht groepen met een zeer verschillende politieke ideologie bi…
W. Drees - levensloop in jaartallenWillem Drees is dé politicus van de wederopbouw van Nederland na de Tweede Wereldoorlog. Maar niet alleen met wederopbou…
Anarchisme geschiedenis en definitieAnarchisme geschiedenis en definitieHet is misschien wel het meest misbruikte woord van de geschiedenis: Anarchisme. Er wordt vaak chaos en wanorde mee aang…

De held van kasteel KliczkowEen (nog) onbekend verhaal over heldenmoed tijdens de Tweede Wereldoorlog gaat over de eigenaar van het Poolse kasteel Z…
De maatregelen uit het Kunduz-akkoord13 September 2012 ging Nederland naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen, nog geen week later op was het alweer…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Onbekend, Wikimedia Commons (CC BY-1.0)
 • Partijprogramma PvdA.
 • Wikipedia J.denUyl.
 • https://www.pvda.nl/standpunten/

Reageer op het artikel "Het socialisme met PvdA is een belangrijke stroming"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Celientje1
Laatste update: 18-12-2018
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Politiek
Bronnen en referenties: 4
Schrijf mee!