Overzicht politieke standpunten in 2012 per politieke partij

Overzicht politieke standpunten in 2012 per politieke partij De keuze van de kiezer wordt er niet eenvoudiger op. Er zijn 21 partijen die aan de verkiezingen deelnemen. Niet alle partijen hebben het verkiezingsprogramma voor doorberekening aan het Centraal Planbureau voorgelegd. Het Centraal Planbureau heeft de ontvangen verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen doorberekend. Van tien partijen kan daarom een samenvatting gegeven worden over zeventien actuele en belangrijke onderwerpen. De komende dagen zullen de politici extra hun best doen om stemmen te verwerven. Daarbij staan de Nederlandse economie en de betrouwbaarheid van de politicus centraal. Ook kunnen antwoorden gevonden worden op de vraag hoe er met de belangen van de individuele burger zal worden omgegaan.

politieke standpunten in 2012


Standpunten per partij

Iedereen die achttien jaar is mag stemmen op een persoon van een politieke partij. Daarbij doet zicht de vraag voor op wie er gestemd moet worden. Bij 21 partijen wordt het al snel moeilijk om een keuze te maken. Ondanks de inspanningen van de politici, blijkt bijna 50% van de stemgerechtigden nog geen keuze te hebben gemaakt. Om de keuze voor de kiezer te vergemakkelijken is van tien partijen over zeventien belangrijke onderwerpen een overzicht gemaakt.

Centraal Planbureau

De partijen staan, evenals de onderwerpen, in alfabetische volgorde. De standpunten van de partijen zijn zo verwoord dat het enigszins mogelijk wordt om de verschillen te ontdekken. De standpunten zijn een weergave van de inhoud van de verkiezingsprogramma’s van de tien partijen. Voor deze tien partijen is een keus gemaakt omdat het verkiezingsprogramma door het Centraal Planbureau is doorgerekend. Verder is getracht om conclusies te vermijden en de samenvattingen zo neutraal mogelijk te formuleren.

Overzicht standpunten politieke partijen verkiezingen 2012

In het overzicht zijn over zeventien onderwerpen een samenvatting van het standpunt uit het verkiezingsprogramma van een politieke partij weergegeven. De onderwerpen zijn:
 1. AOW
 2. Arbeidsmarktbeleid
 3. Asielbeleid
 4. Extra banen
 5. Belastingen
 6. Defensie
 7. Europa
 8. Financiën
 9. Hypotheekrenteaftrek
 10. Milieubeleid
 11. Onderwijs
 12. Ontslagrecht
 13. Ontwikkelingshulp
 14. Verkeersbeleid
 15. Woningmarktbeleid
 16. WW
 17. Zorg

Standpunt over AOW

politieke partijstandpunt over AOW
Christen Democratisch Appèl in 2015 naar 66 jaar, 2017 naar 66,5 en 2020 naar 67 jaar, daarna koppeling aan levensverwachting
Christen Unie fiscalisering AOW
Democraten 66 in 2013 verhogen met 1 maand, in 2014 met 2 maanden en vanaf 2015 met 3 maanden in 2021 AOW op 67 jaar en daarna koppeling aan levensverwachting
Democratisch Politiek Keerpunt verhoging in 2015 naar 66 en daarna graduele stijging tot 68 jaar in 2024
GroenLinksverhoging in 2013 met 1 maand, in 2014 met 2 maanden, en vanaf 2015 met 3 maanden tot 67 jaar in 2021, daarna koppeling aan levensverwachting. Verdere fiscalisering van de AOW
Partij van de Arbeidtragere verhoging in 2017, 2020, 2022 en in 2025 67 jaar en daarna koppeling aan levensverwachting
Partij voor de Vrijheid 65 jaar blijft 65 jaar
Staatkundig Gereformeerde Partij verdere fiscalisering van de AOW. Vanaf 2015 versnelde verhoging met 2 maanden en daarna met 4 maanden en een koppeling aan de levensverwachting
Socialistische Partij verhoging in 2025 naar 67 jaar, AOW vanaf 2015 inkomensafhankelijk tot 2025 en vanaf 2025 koppeling aan levensverwachting en inkomen
VVD in 2013 en 2014 een maand en in 2015 AOW recht op 66 jarige leeftijd, daarna per 4 maanden tot 2018 dan pas recht op AOW bij 67 jaar en 69 jaar in 2027 en 69 jaar in 2027 en in 2040 AOW recht op 69 jaar en 9 maanden.

Standpunt over arbeidsmarktbeleid

politieke partijstandpunt over arbeidsmarktbeleid
Christen Democratisch Appèl afspraken in cao over loonbetaling en ontslag
Christen Unieopzegtermijn 12 maanden, werkgevers en werknemers 1e jaar zelf verantwoordelijk voor vinden van een baan
Democraten 66niet automatisch langs de rechter
Democratisch Politiek Keerpunt ontslagverbod gedurende 24 maanden voor overheid en werkgever
GroenLinks ontslag na uitspraak onafhankelijke instantie
Partij van de Arbeidontslag via rechter
Partij voor de Vrijheid ontslag blijft onveranderd
Staatkundig Gereformeerde Partij preventieve ontslagtoets, ontslagvergoeding op basis van leeftijd en dienstjaren
Socialistische Partij ontslag blijft onveranderd
VVD opzegtermijn dienstverband korter dan 5 maanden naar een maand, ontslag mogelijk zonder toetsing UWV of rechter

Standpunt over asielbeleid

politieke partijstandpunt over asielbeleid
Christen Democratisch Appèl geen kinderpardon, eisen aan migranten aanscherpen
Christen Uniepardon voor “gewortelde“kinderen. Verplicht taalonderwijs en het zoeken naar werk
Democraten 66zie CU
Democratisch Politiek Keerpunt pardon voor “gewortelde“kinderen. Asielverlenging is u8itzondering, verblijf is tijdelijk
GroenLinkspardon voor “gewortelde“kinderen
Partij van de Arbeid pardon voor “gewortelde“kinderen. Mogelijkheid vrijwilligerswerk, verplichte taalles
Partij voor de Vrijheid geen pardon voor “gewortelde“kinderen. Maximaal 1.000 asielzoekers per jaar
Staatkundig Gereformeerde Partij geen pardon voor “gewortelde“kinderen, strengere eisen gezinshereniging
Socialistische Partij pardon voor “gewortelde“kinderen, versoepeling gezinshereniging.
VVD geen pardon voor “gewortelde“kinderen

Standpunt over banen

politieke partijstandpunt over banen
Christen Democratisch Appèl 150.000 extra banen in 2040
Christen Unie66.666 extra banen in 2040
Democraten 66100.000 extra banen in 2040
Democratisch Politiek Keerpunt nul
GroenLinks150.000 extra banen in 2040
Partij van de Arbeid66.666 banen minder in 2040
Partij voor de Vrijheid 16.666 banen minder in 2040
Staatkundig Gereformeerde Partij 66.666 extra banen in 2040
Socialistische Partij 250.000 banen minder in 2040
VVD 250.000 extra banen in 2040

Standpunt over belastingen

politieke partijstandpunt over belastingen
Christen Democratisch Appèl introductie vlaktaks, topheffing voor inkomens boven de € 80.000; verhoging wegenbelasting voor personenauto’s; verhoging accijns op alcohol en tabak
Christen Unieverlaging 2e belastingschijf; verhoging arbeidskorting voor inkomens tot € 40.000; introductie heffing op vuurwerk en verhoging accijns op alcohol en tabak
Democraten 66verlaging box 1; verhoging arbeidskorting en combinatiekorting; invoeren accijns op softdrugs
Democratisch Politiek Keerpunt btw blijft 6% en 19%; verhoging btw op podium en kunst; verhoging tabaksaccijns
GroenLinksintroductie vijfde belastingschijf; derde schijf optrekken naar € 80.000; belastingtarieven verlagen in de schijven 1 tot en met 4
Partij van de Arbeidpensioenpremies belasten vanaf de vierde schijf met 10%; btw blijft 6% en 19%; introductie vijfde belastingschijf voor inkomens boven de € 150.000
Partij voor de Vrijheid verlaging btw tarief naar 5% en 18%; verhoging belasting op podiumkunsten; belastingschijven en heffingskortingen worden niet bevroren
Staatkundig Gereformeerde Partij generieke verlaging belastingtarieven; hoog btw voor circus, kermis, sportwedstrijden en theater; accijnsverhoging op alcohol en tabak en invoering heffing op vuurwerk
Socialistische Partij introductie 5e belastingschijf; belastingtarieven van de belastingschijven 1 en 2 gaan omlaag; vermogensbelasting van 0,7%; btw blijft 6% en 19%
VVD deelnemers aan het arbeidsproces krijgen er € 1.290 bij; box 1 blijft box 1; vergroeningsbelasting wordt niet ingevoerd

Standpunt over defensie

politieke partijstandpunt over defensie
Christen Democratisch Appèl geen bezuinigingen; samenwerken beperken tot kerntaken; invloed in de wereld versterken door actieve rol binnen de NAVO
Christen Uniegeen bezuiniging, maar meer geld naar defensie; terug naar de kerntaken en veelzijdige inzet krijgsmacht
Democraten 66eventueel een bezuiniging van € 0,5 miljard en Europese aanpak
Democratisch Politiek Keerpunt geen bezuiniging, maar uitbreiding van marine en luchtmacht en vergaande samenwerking met Duitsland
GroenLinks€ 1 miljard bezuinigen door samenwerking en specialisatie in EU-verband
Partij van de Arbeid€ 1 miljard bezuinigen door taakspecialisatie en schaalvergroting
Partij voor de Vrijheid € 0,5 miljard bezuinigen, helft minder missies en alleen activiteiten bij aantoonbaar Nederlands belang
Staatkundig Gereformeerde Partij geen bezuiniging, maar meer geld naar defensie
Socialistische Partij € 1,5 miljard bezuinigen en vergaande beperking wapenwedloop en wapenexport
VVD geen bezuiniging

Standpunt over Europa

politieke partijstandpunt over Europa
Christen Democratisch Appèl een betere Europese begrotingsdiscipline; EU regels met 25% verminderen; betere controle op de Europese besluiten; samenwerking in Europa beperken tot kerntaken; de interne markt versterken en de invloed in de wereld versterken
Christen Unieterug naar de kerntaken en minder regels en richtlijnen; een onderzoek naar de opsplitsing van de eurozone; Europese begroting en de Nederlandse bijdrage moet omlaag
Democraten 66van de EU een politieke unie maken met meer bevoegdheden; Europees toezicht op de financiële sector en de euro redden
Democratisch Politiek Keerpunt zuidelijke lidstaten onder curatele; referendum over Nederland in de euro; een onderzoek naar de opsplitsing van de eurozone en direct gekozen bestuurders
GroenLinksscherpere toezicht op banken; hardere afspraken over gelijke kansen en burgers moeten meer invloed hebben op het beleid; voor groene en sociale idealen een vergaande Europese integratie
Partij van de ArbeidEuropese Unie moet democratischer en landen moeten uit de EU gezet kunnen worden en er moet meer samenwerking komen op sociaal gebied en de overbodige Europese regels moeten verdwijnen
Partij voor de Vrijheid Nederland stapt uit de EU en voert de gulden weer in
Staatkundig Gereformeerde Partij Nederlandse bijdrage en de Europese begroting moet omlaag; overdracht soevereiniteit bij meer dan 100 voorstemmers in de tweede kamer en splitsing van de euro onderzoeken
Socialistische Partij Europese begroting moet omlaag; minder regels en samenwerking op de terreinen: vrede, veiligheid, welvaart en welzijn; de financiële markten beter controleren
VVD Nederlandse bijdrage en de Europese begroting moet omlaag; alleen bij grensoverschrijdende problemen en bij een gemeenschappelijke markt gaan samenwerken en landen moeten uit de EU gezet kunnen worden; overbodige regels moeten verdwijnen

Standpunt over financiën

politieke partijstandpunt over financiën
Christen Democratisch Appèl tekort € 13,75 miljard wegwerken en in 2017 minimaal - 1,5% bbp
Christen Unietekort € 14 miljard wegwerken en in 2017 minimaal - 1,5% bbp
Democraten 66tekort wegwerken van € 14 miljard en in 2017 minimaal - 1,6% bbp
Democratisch Politiek Keerpunt tekort € 10,5 miljard wegwerken en in 2017 minimaal - 1,6% bbp
GroenLinkstekort € 15 miljard wegwerken en in 2017 minimaal - 1,6% bbp
Partij van de Arbeidtekort € 15 miljard wegwerken en in 2017 minimaal - 1,5% bbp
Partij voor de Vrijheid tekort € 7,25 miljard wegwerken en in 2017 minimaal - 1,3% bbp
Staatkundig Gereformeerde Partij tekort € 14,25 miljard wegwerken en in 2017 minimaal - 1,9% bbp
Socialistische Partij tekort € 10 miljard wegwerken en in 2017 minimaal - 1,8% bbp
VVD tekort € 16 miljard wegwerken en in 2017 minimaal - 1,1% bbp

Standpunt over hypotheekrenteaftrek

politieke partijstandpunt over hypotheekrenteaftrek
Christen Democratisch Appèl starters aflossen in 35 jaar en soepeler leenvoorwaarden, invoering vlaktaks voor beperking rente aftrek
Christen Unieaftrektarief 30% in 2029; maximaal € 1 miljoen in 2013 en € 500.000 in 2022; verruiming schenking aan kinderen en geen overdrachtbelasting voor starters
Democraten 66vanaf 2013 afschaffing overdrachtsbelasting voor starters en vanaf 2017 ook voor doorstromers en geleidelijke verlaging van het maximale aftrektarief van 52% naar 30%
Democratisch Politiek Keerpunt verruiming belastingvrije schenking ouders aan kinderen en invoering maximale hypotheekaftrek ten opzichte van de waarde van de woning
GroenLinksafschaffen overdrachtsbelasting voor starters in 2013 en vanaf 2017 ook voor doorstromers en overheveling woningbelasting van box 1 naar box 3 en de aftrek in 25 jaar afschaffen
Partij van de Arbeidafschaffen overdrachtsbelasting voor starters en maximale aftrekbare schuld € 1 miljoen. Geleidelijke verlaging maximale aftrektarief van 52% naar 30%
Partij voor de Vrijheid vermogen overdrachtbelasting van 2% naar 6% en verplicht aflossen
Staatkundig Gereformeerde Partij geleidelijk aftrektarief van 52% naar 30% en in 2014 de maximale schuld € 950.000 en in 2017 € 750.000. Aflossingstermijn voor starters 40 jaar en 2 jaar geen overdrachtbelasting
Socialistische Partij maximale aftrektarief wordt 42% en het bedrag van € 1 miljoen verlagen naar € 350.000. In de periode 2013 - 2016 de overdrachtsbelasting verhogen en een startersaftrek introduceren
VVD starters 5 jaar volledige aftrek en aflossen in 35 jaar en geen overdrachtsbelasting. Belastingvrije schenking voor een woning van € 100.000

Standpunt over milieubeleid

politieke partijstandpunt over milieubeleid
Christen Democratisch Appèl op langere termijn geen kerncentrales meer en meer geld voor schone energie
Christen Uniegeen nieuwe kerncentrales meer en meer geld voor schone energie
Democraten 66geen subsidie voor kerncentrales meer en meer geld voor schone energie
Democratisch Politiek Keerpunt niet tegen kerncentrales maar wel tegen meer geld voor schone energie
GroenLinksgeen kerncentrales meer, Borssele sluiten en meer geld voor schone energie
Partij van de Arbeidgeen nieuwe kerncentrales meer en meer geld voor schone energie
Partij voor de Vrijheid meer kerncentrales minder geld voor schone energie
Staatkundig Gereformeerde Partij nieuwe kerncentrale bij Borssele en meer geld voor schone energie
Socialistische Partij geen nieuwe kerncentrales en meer geld voor schone energie
VVD tweede kerncentrale naast Borssele en afschaffen subsidies voor schone (duurzame) energie

Standpunt over onderwijs

politieke partijstandpunt over onderwijs
Christen Democratisch Appèl onderwijsbudget blijft het zelfde, Ov-studentenkaart wordt OV-chipkaart met beperkt tegoed en afschaffen langstudeerboete
Christen Unieinvesteren in onderwijs, minder mbo-opleidingen en uitwonendenbeurs beperken
Democraten 66investeren in onderwijs en afschaffen gratis schoolboeken en basisbeurs hoger onderwijs wordt lening
Democratisch Politiek Keerpunt bezuinigen op onderwijs, basisbeurs wordt leenstelsel en gratis boeken worden afgeschaft
GroenLinksinvesteren in onderwijs, afschaffen langstudeerboete en gratis boeken; basisbeurs hoger onderwijs wordt lening
Partij van de Arbeidinvesteren in onderwijs, afschaffen langstudeerboete; basisbeurs hoger onderwijs wordt lening
Partij voor de Vrijheid bezuinigen op onderwijs, samenvoegen kleine opleidingen en afschaffen maatschappelijke stages
Staatkundig Gereformeerde Partij investeren in onderwijs; meer geld voor scholing docenten en verhoging collegegeld
Socialistische Partij bezuinigen op onderwijs en afschaffen gratis boeken en langstudeerboete
VVD investeren in onderwijs, afschaffen gratis schoolboeken; basisbeurs hoger onderwijs wordt lening

Standpunt over ontslagrecht

politieke partijstandpunt over ontslagrecht
Christen Democratisch Appèl werkgevers kunnen werknemers zonder toets vooraf ontslaan
Christen Uniewerkgever en werknemer moeten samen zoeken naar een nieuwe baan
Democraten 66werkgevers kunnen werknemers zonder toets vooraf ontslaan
Democratisch Politiek Keerpunt verhoging ontslagbescherming van werknemers met een vast contract
GroenLinkswerkgevers kunnen werknemers zonder toets vooraf ontslaan
Partij van de Arbeidpreventieve toets bij ontslag door commissie werkgevers en werknemers
Partij voor de Vrijheid werkgevers kunnen de werknemers niet zonder ontslagtoets ontslaan
Staatkundig Gereformeerde Partij vereenvoudiging ontslagrecht
Socialistische Partij werkgevers kunnen de werknemers niet zonder ontslagtoets ontslaan
VVD opzegtermijn dienstverband korter dan vijf maanden wordt een maand

Standpunt over ontwikkelingshulp

politieke partijstandpunt over ontwikkelingshulp
Christen Democratisch Appèl € 3,9 miljard per jaar
Christen Unie€ 4,65 miljard per jaar
Democraten 66€ 4,4 miljard per jaar
Democratisch Politiek Keerpunt € 1,15 miljard per jaar
GroenLinks€ 5,15 miljard per jaar
Partij van de Arbeid€ 1,4 miljard per jaar
Partij voor de Vrijheid € 0,6 miljard per jaar
Staatkundig Gereformeerde Partij € 4,4 miljard per jaar
Socialistische Partij € 5,15 miljard per jaar
VVD € 1,4 miljard per jaar

Standpunt over verkeersbeleid

politieke partijstandpunt over verkeersbeleid
Christen Democratisch Appèl geen kilometerheffing; bezuiniging van € 0,5 miljard op wegen en € 0,1 miljard op openbaar vervoer; onbelaste kilometervergoeding wordt € 0,13
Christen Unieinvoering kilometerheffing; bezuiniging van € 0,8 miljard op wegen en investeren € 0,5 miljard in openbaar vervoer; onbelaste kilometervergoeding wordt € 0,10
Democraten 66 invoering kilometerheffing; bezuiniging van € 3,5 miljard op wegen en investeren € 0,4 miljard in openbaar vervoer; onbelaste kilometervergoeding woon-werkverkeer
Democratisch Politiek Keerpunt geen kilometerheffing; bezuiniging van € 0,4 miljard op wegen en € 0,7 miljard op openbaar vervoer; onbelaste kilometervergoeding woon-werkverkeer
GroenLinksinvoering kilometerheffing en een spitstarief van € 0,11 per kilometer; bezuiniging van € 4,6 miljard op wegen en € 1,5 miljard op openbaar vervoer; onbelaste kilometervergoeding woon-werkverkeer
Partij van de Arbeidinvoering kilometerheffing en een spitstarief van € 0,11 per kilometer; bezuiniging van € 4,6 miljard op wegen en € 1,5 miljard op openbaar vervoer; onbelaste kilometervergoeding woon-werkverkeer
Partij voor de Vrijheid geen kilometerheffing; € 0,7 miljard investeren in wegen en € 2 miljard bezuinigen op openbaar vervoer; onbelaste kilometervergoeding woon-werkverkeer
Staatkundig Gereformeerde Partij invoering kilometerheffing en een spitstarief van € 0,11 per kilometer; bezuiniging van € 4,6 miljard op wegen en € 0,8 miljard op openbaar vervoer, in 2013 eenmalig voor onderhoud € 0,3 miljard; onbelaste kilometervergoeding woon-werkverkeer
Socialistische Partij invoering spitstarief van € 0,11 per kilometer; bezuiniging van € 2,3 miljard op wegen en € 1,1 miljard op openbaar vervoer; onbelaste kilometervergoeding woon-werkverkeer
VVD geen kilometerheffing; investering van € 1,4 miljard in wegen en € 0,1 miljard bezuinigen op openbaar vervoer; onbelaste kilometervergoeding woon-werkverkeer

Standpunt over woningmarktbeleid

politieke partijstandpunt over woningmarktbeleid
Christen Democratisch Appèl hypotheekrenteaftrek handhaven, bonus bij aflossen en invoering vlaktaks tegen één tarief
Christen Uniehypotheekrenteaftrek maximaal € 75.000 en in 30 jaar aflossen; maximale schuld is de waarde van de woning
Democraten 66in 2035 hypotheekrenteaftrek 30% en in 30 jaar aflossen
Democratisch Politiek Keerpunt handhaven hypotheekrenteaftrek, bij invoering vlaktaks geleidelijk afschaffen
GroenLinkshypotheekrenteaftrek in 25 jaar geleidelijk afschaffen
Partij van de Arbeidmaximum tarief hypotheekrenteaftrek geleidelijk naar 30%
Partij voor de Vrijheid hypotheekrenteaftrek blijft ongewijzigd
Staatkundig Gereformeerde Partij geleidelijke afbouw hypotheekrenteaftrek en besparing terug via verlaging belasting
Socialistische Partij maximum tarief 42% en hypotheekrenteaftrek aftoppen tot maximaal € 350.000
VVD handhaven hypotheekrenteaftrek, aflossen nieuwe hypotheken stimuleren

Standpunt over WW

politieke partijstandpunt over WW
Christen Democratisch Appèl loondoorbetaling in plaats WW en ontslagvergoeding, inkomstenverrekening in de WW, bevriezing hoogte uitkering
Christen Uniewerkgeverspremie omlaag
Democraten 661e half jaar betaald werkgever, WW-premie werkgever omlaag
Democratisch Politiek Keerpunt 2 jaar bevriezing uitkering
GroenLinksuitkering maximaal 12 maanden (ook voor oliewerkers), zes maanden 90% en zes maanden 80%
Partij van de Arbeidwerkgevers betalen een ontslagvergoeding van maximaal € 75.000, de helft is voor vinden nieuwe baan
Partij voor de Vrijheid WW blijft onveranderd
Staatkundig Gereformeerde Partij WW maximaal 24 maanden, daarna verlaging van de uitkering
Socialistische Partij WW blijft onveranderd
VVD WW maximaal 12 maanden, vervolguitkering maximaal 6 maanden, opbouw WW per gewerkt jaar een week, WW korter en hoger

Standpunt over zorg

politieke partijstandpunt over zorg
Christen Democratisch Appèl meer eigen bijdrages (bijvoorbeeld voor spoedeisende eerste hulp en huisartsenpost) en geen inkomensafhankelijke premie; invoeren zorgvouchers; eigen risico € 350; meer marktwerking in curatieve zorg
Christen Uniegeen inkomensafhankelijke premie; procentuele eigen bijdrages (bijvoorbeeld voor spoedeisende eerste hulp en huisartsenpost en SOA-bestrijding) komen bovenop een vast eigen risico
Democraten 66 rollator uit basispakket en meer zelf sparen voor zorg en inkomensafhankelijk eigen risico van gemiddeld € 500; eveneens eigen bijdrage van 25% bij bezoek aan huisartsenpost
Democratisch Politiek Keerpunt geen inkomensafhankelijke premie en een eigen risico van € 230; bijdrage verblijf ziekenhuis, maar geen eigen bijdrage voor gehoortoestellen
GroenLinks inkomensafhankelijk eigen risico van gemiddeld € 390 en een lagere premie; minder spoedeisende hulpafdelingen
Partij van de Arbeid eigen bijdrage (bijvoorbeeld verblijf ziekenhuis) en een inkomensafhankelijke zorgpremie; eigen risico gemiddeld € 315
Partij voor de Vrijheid Eigen risico € 230 en geen inkomensafhankelijke premie en geen hogere eigen bijdrage, wel voor verblijf ziekenhuis en GGZ
Staatkundig Gereformeerde Partij geen eigen risico, maar wel een inkomensafhankelijk maximum procentuele eigen bijdragen ook voor bezoek huisartsenpost en spoedeisende hulp ziekenhuis en verblijf ziekenhuis
Socialistische Partij kleinschalige verpleegzorg en inkomensafhankelijke zorgpremie met een lager eigen risico; eigen risico € 150 per volwassene; bijdrage in kosten verblijf ziekenhuis; verlaging van de inkomens van de bestuurders in de zorg en van de medisch specialisten
VVD bezuiniging op AWBZ; geen inkomensafhankelijke premie en meer eigen bijdragen, zoals voor verblijf ziekenhuis; een procentuele eigen betaling van € 150 over vijftig procent van de uitgaven en daarnaast nog het eigen risico

Betrouwbaarheid en economie

Bij alle verkiezingen gaat het om de betrouwbaarheid van een politieke partij en de politieke leider en de uitkomsten van de gesloten compromissen tijdens de achterliggende periode. Opvallend is dat er soms afstand wordt genomen van eerdere standpunten en voorgestelde en soms ingevoerde maatregelen. Het wordt er voor een kiezer dan ook niet gemakkelijker op. Economische vraagstukken worden soms wel heel erg gemakkelijk op de individuele burger afgewenteld en de financiële gevolgen van genomen besluiten worden ongevraagd en vaak ook nog ongemerkt op de individuele burger verhaald. Geen wonder dat de roep om een referendum voor belangrijke en veel geld kostende beslissingen alleen maar groter wordt. Het Catshuisoverleg na de verkiezingen zal aan de burger voor het eerst weer de nodige duidelijkheid geven.
© 2012 - 2020 Tekstschrijvert, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Verkiezingen Tweede Kamer 2017: overzicht stemwijzersVerkiezingen Tweede Kamer 2017: overzicht stemwijzersOp 15 maart 2017 zijn er weer verkiezingen in Nederland. De leden van de Tweede Kamer worden dan gekozen. Voor veel mens…
Politiek voor kinderen: politieke partijenIn Nederland bestaan tientallen politieke partijen waarop mensen in Nederland kunnen stemmen. Een aantal grote partijen…
De standpunten van de PiratenpartijDe standpunten van de PiratenpartijDe piratenpartij heeft sinds eind juli genoeg handtekeningen om mee te doen met de parlementsverkiezingen op 12 septembe…
Kabinet Rutte II: links-rechtsverhouding binnen de coalitieKabinet Rutte II: links-rechtsverhouding binnen de coalitieWoorden als ‘links’ en ‘rechts’ zijn termen die vaak langskomen binnen de media als het gaat om de politiek. Dat de PvdA…

Het stembureau, hoe werkt het daar?Het stembureau, hoe werkt het daar?Tijdens de verkiezingen brengen we met zijn allen een stem uit in het stembureau. Maar wat gebeurd er daarna met onze st…
De Stembreker, alle voor- en nadelenDe Stembreker, alle voor- en nadelen12 September 2012 zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. Kiezers stemmen dan op een partij maar wat gebeurt daarna?…
Bronnen en referenties
 • Verkiezingsprogrmma's

Reageer op het artikel "Overzicht politieke standpunten in 2012 per politieke partij"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Erwin, 12-09-2012 12:07 #2
@ Marcel: Lijkt geen misser hoor! Ik heb me hier ook over verbaasd, maar lees dit: http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2012/07/complete_analyse_van_het_vvdpr.html Reactie infoteur, 13-09-2012
Erwin,

Dank voor de link en de toekomst zal bewijzen of het sociale stelsel inderdaad gaat veranderen.

TeksTschrijverT

Marcel, 12-09-2012 11:57 #1
Grote misser in dit overzicht: WW opbouw bij VVD is NIET 1 week per gewerkt jaar maar blijft ongewijzigd. 1 week per gewerkt jaar is de ontslagvergoeding, niet de WW! Reactie infoteur, 13-09-2012
Beste Marcel,

In het verkiezingsprogramma: "niet doorschuiven, maar aanpakken" staat in hoofdstuk 1.6 op blz 15:
"De kantonrechtersformule en de gang naar het UWV maken ontslag erg duur, en moeten dan ook worden afgeschaft. Door in de wet een vaste ontslagvergoeding van een week per gewerkt jaar op te nemen (met een maximum van een half jaarsalaris), wordt het ontslagrecht eerlijker en eenvoudiger."

TeksTschrijverT

Infoteur: Tekstschrijvert
Laatste update: 09-02-2017
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Politiek
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 2
Schrijf mee!