InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Politiek > Standpunt politieke partij CDA en verkiezingsprogramma 2012

Standpunt politieke partij CDA en verkiezingsprogramma 2012

Standpunt politieke partij CDA en verkiezingsprogramma 2012 Het verkiezingsprogramma van het CDA is voor de periode 2012 tot 2017 geschreven. Het is speciaal geschreven omdat de Nederlanders op 12 september 2012 naar de stembus gaan. De naam van het verkiezingsprogramma “Iedereen” suggereert dat iedere stemmer eerst kennis moet nemen van de inhoud van het verkiezingsprogramma van het CDA. De programmacommissie hebben burgers en maatschappelijke organisaties om concrete suggesties gevraagd. De inhoud van het verkiezingsprogramma zou dan ook iedere stemmer moeten aanspreken. In dit artikel wordt op basis van een vrije interpretatie een vertaling gemaakt van de inhoud.

CDA

De volledige naam van het CDA is: Christen-Democratisch Appèl. Het CDA is een Nederlandse politieke partij. De leden van het CDA zijn van mening dat de politieke keuze van het CDA in het middenstaat van de linkse partijen en de rechtse partijen. Deze keuze is in gegeven door de vier kernwaarden van de partij. De kernwaarden waar de partijpolitieke standpunten op zijn gebaseerd zijn:
  • Solidariteit
  • Rentmeesterschap
  • Gerechtigheid
  • Gespreide verantwoordelijkheid.

Het CDA is samen met de Christen Unie, Staatkundige Gereformeerde Partij en de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie conservatief rechts en Groen Links, Partij van de Arbeid, Partij voor de Dieren, Socialistische Partij en 50+ zijn progressieve linkse partijen. De PVV is een conservatieve middenpartij en Democraten 66 is een progressief rechtse partij. Het is dan ook geen wonder dat het CDA altijd (als coalitiepartner) regeringsverantwoordelijkheid heeft genomen.

Het ontstaan van het CDA

Het CDA is op 11 oktober 1980 opgericht. Het CDA is ontstaan uit het samengaan van de Katholieke Volkspartij, Christelijke Historische Unie en de Anti revolutionaire Partij. Deze drie partijen waren tot 1980 de confessionele partijen en waren over het samengaan tot één partij al vanaf 1967 in gesprek. Het samengaan heeft niet de meerwaarde opgeleverd die de politieke leiders er van hadden verwacht.

Volksvertegenwoordiging

Het aantal zetels in het Europees parlement, de Eerste Kamer en Tweede Kamer werden vanaf 1980 voor de christelijke politiek alleen maar minder. Had het CDA in 1986 nog 54 zetels in de Tweede Kamer, in 2010 waren dat er nog maar 21. Ook het aantal betalende leden van het CDA is drastisch teruggelopen van 162.179 betalende leden in 1980 naar 61.300 leden in 2012.
Het CDA ziet zich voor ernstige interne vraagstukken gesteld en is zoekende naar een te varen koers. In een periode van 35 jaar waren er zeven politieke partijleiders en waren er dertien partijvoorzitters. Ook kende het CDA in deze periode twintig fractievoorzitters in de Tweede kamer der Staten-Generaal en in dezelfde periode slechts acht fractievoorzitters in de Eerste kamer der Staten-Generaal. De verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer in 2012 geeft opnieuw aan de partijverantwoordelijken beleidsinformatie over de zienswijze en visie van de (zwevende) kiezers. Uit de media blijkt dat ook trouwe CDA stemmers zich niet meer kunnen herkennen in de standpunten van het CDA.

Iedereen, het verkiezingsprogramma van het CDA

Niet alleen de burgers en maatschappelijke organisaties, maar ook alle CDA-afdelingen hebben invloed gehad op het tot stand komen van het verkiezingsprogramma. Zo zijn er door de CDA-afdelingen meer dan 1.400 amendementen ingeleverd en in het verkiezingsprogramma verwerkt. Er is in dit artikel een keuze gemaakt op basis van algemene onderwerpen. Deze onderwerpen zijn vervolgens in samenvattingen in onderstaande tabel verwerkt. De gekozen onderwerpen worden ook getoetst aan de verkiezingsprogramma’s van de andere partijen en van ieder verkiezingsprogramma is een artikel gemaakt. De toekomst heeft verborgen wat er van het voornemen in de verkiezingsprogramma’s terecht is gekomen.

Algemene onderwerpen

Er zijn 33 algemene onderwerpen gekozen. Hiervan is de verwachting dat alle politieke partijen daar een standpunt over hebben ingenomen in het verkiezingsprogramma van hun partij.

onderwerp samenvatting
AOWAOW leeftijd sneller omhoog, langer doorwerken stimuleren
arbeidsmarkt werkgevers en werknemers zijn samen verantwoordelijk
basisschool mag buitenschoolse opvang aanbieden
cultureel ondernemerschapalternatieve bronnen van financiering
defensie voldoende investeringen en duurzame financiering voor een slagvaardige krijgsmacht
energie investeren in hernieuwbare energie en energiebesparing
europa krachtige aanpak van de financiële, monetaire en economische crisis
gezin lasten verlichting
immigratie efficiënter, beter, korter en duidelijker
kinderopvang moet beter aansluiten op school en thuissituatie
kredietunies alleen leden kunnen spaar- en/of krediettransacties doen met de bank; leden hebben een onderling belang en zijn eigenaar van de unie
ondernemers lastenverlichting voor ondernemers
ondernemerswinstbelasting ter stimulering van de groei
onderwijs meer uren voor de klas, meer kwaliteit in het onderwijs
ontwikkelingssamenwerking meer solidariteit met de allerarmsten in de wereld
overheidvermindering van Europese bureaucratie
overheidsfinanciën voor 2017 een structureel evenwicht in de overheidsbegroting
pensioenfondsen meer in Nederland investeren
politie en justitieer komt een nationale politie
religie en levensbeschouwing vrijheid van godsdienst en levensovertuiging
samenleving ruimte voor burgerinitiatieven
solidariteit tussen generatiesAOW blijft basispensioen
sparen betere schuldenregistratiesysteem, gemeenten krijgen belangrijke taak om problematische schulden van mensen op te lossen
steden en regio’s leefbaarheid voor mensen in de stad en platteland
Toekomst van de kinderen nu doen wat nodig is., onderwijs moet het beste van de wereld worden
vandalisme/overlast harder optreden om dit tegen te gaan
wereld Nederland zal een actieve rol blijven spelen
werkmeer werk voor jongeren en ouderen langer in het arbeidsproces houden
werkende ouders ouders krijgen meer zeggenschap over de werktijd
werknemers loonmatiging
woningmarktherstel van het vertrouwen; huurlasten eerlijker verdelen
woonzorg wonen en verblijf betalen mensen zelf
zorg betaalbaar voor wie zorg nodig heeft

Lees verder

© 2012 - 2019 Tekstschrijvert, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Het verkiezingsprogramma van de PVV voor 2017-2021Het verkiezingsprogramma van de PVV voor 2017-2021Op 15 maart 2017 vinden in Nederland de verkiezingen voor de Tweede Kamer weer plaats. Op 25 augustus 2016 presenteerde…
Verkiezingen 2017: Standpunten en kandidatenlijst van DENKVerkiezingen 2017: Standpunten en kandidatenlijst van DENKDe Kiesraad heeft DENK ingeschreven in het register voor deelname aan de Tweede Kamerverkiezingen. Op maandag 30 januari…
Kabinetsformatie: wat doen de informateur en formateur?Kabinetsformatie: wat doen de informateur en formateur?De politici van alle politieke partijen hebben hun campagnes gevoerd en duidelijk gemaakt waar ze wel en niet voor staan…
Politieke communicatie: inzicht in de werkwijzeWat is politieke communicatie? In welk opzicht verschilt politieke communicatie van overheidscommunicatie? Hoe wordt pol…

Reageer op het artikel "Standpunt politieke partij CDA en verkiezingsprogramma 2012"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

M. Visser, 03-05-2015 11:51 #1
Geachte lezer:IK wil graag reageren over AOW leeftijd. IKben geboren in 1953: Met mijn 15* van school gegaan.
Heb mijn levenlang zwaar werk gedaan zonder 1 dag WW.Tientallejaren vut premie betaald. Kan er zelf niet in.
Daarna werdt AOW leeftijd verhoogd;nu nog weer versneld {laten we hopen en bidden dat 1* kamer dit nog tegenhoud}
Nu wil uitgerekend het CDA senior en atv dagen afschaffen.We moeten steeds harder en langer werken zonder dat
iemand vraagt kunnen mensen in zware beroepen dit wel?Ik ben de laatste verkiezingen bewust niet wezen stemmen.
Het gaat in de politiek niet meer over mensen; alleen over cijfers en getallen dat is heel jammer.
Vr GR een ex CDA stemmer. Reactie infoteur, 01-09-2015
Beste Marius,

De generatie van jou hebben Nederland groot en succesvol gemaakt. De generatie na jouw heeft andere normen en waarden. Het gaat niet meer om "ik en wij", maar om "geld en macht".

Nederland is vergeten dat de ouder wordende generatie eerst dacht aan de maatschappij en dan aan het gezin en pas daarna aan het gewin. Nu is het eerst het gewin, dan het gezin en daarna pas de maatschappij.

Vroeger zei men: : "De maatschappij dat zijn wij" nu is het "de maatschappij zijn zij".

Er wordt niet meer met "ons" geregeerd, maar er wordt gedacht dat zij beter weten wat goed voor "ons" is zonder onze inspraak.

TekstSchrijverT

Infoteur: Tekstschrijvert
Gepubliceerd: 09-09-2012
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Politiek
Reacties: 1
Schrijf mee!