InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Politiek > Tweede Kamer verkiezingen 2012 in Nederland
mijn kijk op

Tweede Kamer verkiezingen 2012 in Nederland

Tweede Kamer verkiezingen 2012 in Nederland In de politiek gaat het rond de verkiezingen vaak steevast over de wijze waarop er door de politieke partijen zetels te werven zijn voor de Gemeenteraad, het Waterschapsbestuur, Provinciale Staten, Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Hierbij wordt er door de kandidaten altijd gesteld dat het gaat om het landsbelang en om het partijbelang, echter de werkelijkheid na de verkiezingen kan in de publieke opinie vaak een heel ander beeld geven. Dit blijkt bijvoorbeeld ook uit een recent onderzoek, in opdracht van Reader's Digest, door de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Publieke opinie

Om een goed inzicht te kunnen krijgen in de publieke opinie over de verkiezingen en de kandidaten van de politieke partijen, is het goed om kennis te nemen van het ontstaan van de populariteit van een persoon. Bijna dagelijks zijn er wel peilingen die de Nederlander inzicht geven in de populariteit van een persoon. Zo heeft Reader's Digest een onderzoek gedaan naar de mening over de betrouwbaarheid van bekende Nederlanders. Uit het onderzoek, dat gehouden is in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam, blijkt dat Nederlanders geen vertrouwen hebben in politici.Uit het onderzoek van Reader's Digest blijkt zelfs dat 85% van de ondervraagden geen vertrouwen heeft in de politici.

Door Reader's Digest is ook een top 5 van de meest betrouwbare en de meest onbetrouwbare personen samengesteld. Het opgestelde overzicht geeft het volgende beeld.
Top-5 meest betrouwbare personen Top-5 minst betrouwbare personen
Koningin Beatrix Geert Wilders
Frans Bauer Mark Rutte
Emile RoemerDiederik Samsom
Erica Terpstra Paul de Leeuw
Mark Rutte Albert Verlinde
Het opvallende uit het overzicht is dat Mark Rutte zowel een onbetrouwbaar als een betrouwbaar persoon is. De meest betrouwbare politicus is volgens het onderzoek Emile Roemer.

Zorgelijk voor de politici is ook dat uit een onderzoek van Maurice de Hond blijkt dat slechts 11% van de ondervraagden denkt dat politici de belangen van de Nederlandse kiezer in het Europees Parlement (Brussel) goed zou kunnen behartigen. Zelfs 48% van de ondervraagden in het onderzoek zeggen geen enkel vertrouwen te hebben in de politici. Wel ziet ongeveer de helft van de ondervraagden de huidige eurocrises als de grootste bedreiging.

Individuele partijleden

Individuele partijleden moeten vaak een onmenselijke discipline nastreven om op het hoogste niveau te geraken. Zodra een partijlid daar is aangekomen, is het op enig moment erg moeilijk om zich publicitair ook op dat niveau te handhaven. Vooral als de prestaties van de persoon of de partij minder worden en successen steeds langer uitblijven, raken de personen en zijn partij in de vergetelheid (ongenade). Voor de campagnecaravan breekt er drukke tijden aan. Vooral nu uit onderzoeken blijkt dat er nagenoeg geen geloof is in de betrouwbaarheid van politici.

Communicatie en strategie

Om op hetzelfde niveau in de publieke belangstelling te kunnen blijven staan vergt een strategie die vaak door professionals wordt uitgedacht en ondersteund. Een goed voorbeeld in de politiek zijn de politieke leiders als: Lubbers, Kok en Balkenende. Nog steeds weten deze (oud) politici (zelf) weer de aandacht op zich te (laten) vestigen. Is het niet om gedane uitspraken, dan ligt de basis wel in het doen en laten van de oud politicus.

Politieke belang en publiciteit

In het politieke belang gaat het bij een partij (bijna) altijd intern over de wijze waarop er bestuurszetels te werven zijn voor de Gemeenteraad, het Waterschapsbestuur, Provinciale Staten, Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Door de kandidaten en de politieke partijen wordt er altijd gesteld dat het gaat om het landsbelang en om het partijbelang, echter de werkelijkheid kan vaak een heel ander beeld geven. Bewust of onbewust probeert een partij en of partijlid daarom de aandacht op zichzelf en of op zijn partij te vestigen. De positieve populariteit van een kandidaat is daarbij waarschijnlijk altijd aan zijn uitstraling en de (al dan niet verstandige) woorden die de kandidaat spreekt. In de regel wordt de kandidaat door de partij geleerd om de media geïnteresseerd te laten worden en (ook) te laten blijven. Door de juiste mediadeskundigen te raadplegen en aan zich te binden worden de daden en uitspraken van een kandidaat vaak in de media uitgebeeld en vergroot. Niet zelden moeten politieke tegenstanders woordelijke reacties terugnemen, nuanceren en of bijstellen. Het zal dan ook altijd wel zo blijven dat politici bij de “gratie” van zijn partij zal kunnen blijven functioneren en dat de belangstelling en het stemgedrag van kiezers voor een politieke partij afhangt van de “schijn van de meerwaarde“ die een politieke partij of politieke leider voor de betreffende individuele persoon (stemmer) heeft. Voor partijleden en de communicatiedeskundigen van een politieke partij blijft het dan ook een kunst om 365 dagen in een jaar alert te zijn op de veranderingen in de maatschappelijke opvattingen, meningen en leef- en woonverwachtingen. Om vervolgens (wegens de actualiteitswaarde) vrij snel een mening hierover te formuleren, die gedragen en verdedigd zal worden door de maatschappelijke opinie. Dit is vooral nodig nu uit een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam blijkt dat iets minder dan de helft van de respondenten vindt dat de Tweede Kamer in het geheel niet te vertrouwen is. Uit hetzelfde onderzoek blijkt uit het antwoord op de vraag of de Tweede Kamer begaan is met het welzijn van de Nederlanders, dat meer dan de helft van de Nederlanders dit niet vindt.

Boerenlogica

Als een politieke partij in een bepaalde periode minder leden weet te binden en te boeien, dan wordt er ineens weer nagedacht over ledenzorg. Feitelijk is de partij dan al te laat en is een inhaalslag een bijna onmogelijke opgave. Echter leden binden en boeien is een structurele activiteit. Het gebruik daarbij van de hedendaagse mogelijkheden kan nog veel beter worden benut en staat daardoor feitelijk qua ontwikkeling nog in de kinderschoenen. Vele politieke partijen onderschatten de meerwaarde die individuele leden voor een partij kunnen hebben.

Verkiezingen voor de Tweede Kamer


Neem bijvoorbeeld de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Deze wordt in de regel iedere vier jaar georganiseerd. In de maatschappij hoor je tussen de verkiezingen in weinig tot niets van de politieke partijen en haar kandidaten. Terwijl in een periode van 6 weken voor tot aan de verkiezingen een enorm kapitaal wordt vernietigd om stemmers te trekken. Vele politieke partijen hebben een vaste groep stemmers en voeren tussen verkiezingen in (nagenoeg) geen campagne om het aantal leden en stemmers op de partij te vergroten en te behouden. Uit het al eerder aangehaalde onderzoek van de Universiteit van Amsterdam blijkt ook dat de respondenten als rapportcijfer de Kamer niet meer geeft dan een 5,2. Verder blijkt uit het onderzoek dat de CDA-aanhangers van alle kiezers wel het meeste vertrouwen in de politiek hebben.

Politieke strijd

Vlak voor de verkiezingen worden er beloften gedaan en worden de tegenstellingen tussen links en rechts en het midden extra aangescherpt. De aanscherping is vaak nodig om de eigen standpunten te kunnen aanscherpen. Zo vindt er een aanscherping plaats om de verschillen tussen links, rechts en het midden ongenuanceerd aan te kunnen scherpen. Terwijl het vaak, met name bij niet politiek geïnteresseerde personen, niet altijd duidelijk is dat stemmers die vinden dat er minder welvaartsverschillen en minder armoede en rijkdom moet zijn, dus sociaaleconomische gelijkheid, linkse stemmers zijn. En dat mensen die rechts stemmen heel goed zouden moeten kunnen uitleggen waarom er wel verschillen moeten zijn. Daarbij wordt in zijn algemeenheid aangenomen dat het voor de rechtse stemmers verdedigbaar is dat je een hoger inkomen hebt als je altijd veel werkt of een lange en ingewikkelde studie hebt gevolgd. Een bijkomend detail hierbij is dat de vrije markt in Nederland er voor zorgt dat er (grote) (salaris) verschillen zijn. Aangenomen wordt dat rechtse stemmers zich goed kunnen vinden in deze ontwikkeling. De schaal van links naar rechts loopt daarbij via de zogenaamde middenpartijen, maar onduidelijk is en blijft of deze aanname over links en recht wel voor 100% klopt.

Stemmen op een kandidaat voor de Tweede Kamer

Alleen mensen met een geldige stempas mogen stemmen. Daarnaast moet een stemmer bij het uitbrengen van de stem een geldig identiteitsbewijs meenemen. Er kan gestemd worden in ieder stemlokaal binnen de gemeente waar de stemmer in het GBA staat ingeschreven. De stemmer kan echter ook stemmen in een andere gemeente. Bij de eigen gemeente dient hiervoor een kiezerspas te worden aangevraagd. Als een stemmer zelf niet in de gelegenheid is om te stemmen, dan kan de stemmer ook een andere persoon machtigen om een stem uit te brengen.

Kieslijsten

Er zijn 20 kieslijsten vastgesteld die in alle kiesdistricten meedoen. Er is 1 kieslijst die de goedkeuring heeft om in één kiesdistrict mee te doen. De partijen die in alle kiesdistricten mogen meedoen zijn:
 • Lijst 1 VVD
 • Lijst 2 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
 • Lijst 3 PVV (Partij voor de Vrijheid)
 • Lijst 4 Christen Democratisch Appèl (CDA)
 • Lijst 5 SP (Socialistische Partij)
 • Lijst 6 Democraten 66 (D66)
 • Lijst 7 GROENLINKS
 • Lijst 8 ChristenUnie
 • Lijst 9 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
 • Lijst 10 Partij voor de Dieren
 • Lijst 11 Piratenpartij
 • Lijst 12 Partij voor Mens en Spirit (MenS)
 • Lijst 13 Nederland Lokaal
 • Lijst 14 Libertarische Partij (LP)
 • Lijst 15 Democratisch Politiek Keerpunt DPK
 • Lijst 16 50PLUS
 • Lijst 17 Liberaal Democratische Partij (LibDem)
 • Lijst 18 Anti Europa Partij
 • Lijst 19 SOPN
 • Lijst 20 Partij van de Toekomst (PvdT)

De kandidaten van de partij die in 1 kiesdistrict stemmers mogen werven staan op kieslijst:
 • Lijst 21 Politieke Partij NXD
De uitslag van de verkiezingen is hier te lezen.

Steun bij het maken van een keuze

Voor doorgewinterde politici is het al een hele opgave om vergelijkingen van standpunten te kunnen maken en daarom is het prettig dat voor hulp bij het kiezen van een partij en een kandidaat er, naast de website van de partij van de eigen voorkeur keuze, ook hulpsites te raadplegen zijn. De meest populaire websites hiervoor zijn:
 • http://www.kieskompas.nl
 • http://www.stemwijzer.nl
 • www.kiezenmet kennis.nl

Onderwerpen in de verkiezingsprogramma’s

Als de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen worden gelezen, dan valt bij gezamenlijke onderwerpen het volgende op.
Alle partijen betrekken Europa bij alles wat er in Nederland gebeurt. Voor het gegeven dat het niet goed gaat met de economie in de Europese landen zijn verschillende oplossingen denkbaar. Echter een feit is dat de rente op staatsschuld in vijf van de bij de Europese Unie aangesloten landen boven de 6% is en bij drie landen zelfs boven de 10%. De hieruit voortkomende politieke zorgen over de oplossing van deze schuldenproblematiek, zorgen naast de extra druk op de ontwikkelingen van de Europese beurzen, voor onderlinge discussie tussen politici en wetenschappers. Echter de broodnodige oplossingen, voorstellen en afspraken om de financiële problemen in Nederland op te lossen blijven tot aan de komende verkiezingen uit. Vermoedelijk zal het gevolg wel zijn dat er steeds meer maatschappelijke weerstand zal komen en dat de kiezer een keuze maakt bij het stemmen die weleens nadelig zou kunnen zijn om de problemen in Nederland op de voor de inwoners meest voordelige wijze op te lossen. Een nieuwe recessie zou, bij het uitblijven van goede toekomstperspectieven voor de individu en de Nederlandse samenleving, wel eens dichter bij kunnen zijn dan dat de huidige politieke kandidaten - die op een hoop (voorkeur) stemmen rekent - denkt, hoopt en verwacht.

Lees verder

© 2012 - 2018 Tekstschrijvert, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Het Amerikaanse Kiesstelsel: presidentsverkiezingenHet Amerikaanse Kiesstelsel: presidentsverkiezingenMeer dan een jaar voor de eigenlijke presidentsverkiezingen barst het circus los. In principe kan iedereen zich presiden…
Verkiezingen 2012Op 12 september 2012 zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. Inmiddels hebben de deelnemende partijen hun kandidatenl…
De verkiezingenDe verkiezingenAlle Nederlanders van 18 jaar en ouder mogen stemmen en kunnen zich verkiesbaar stellen. Ze hebben hier het recht op. In…
Tweede Kamerverkiezingen 2012, de uitslag per provincieTweede Kamerverkiezingen 2012, de uitslag per provincieOp woensdag 12 september 2012 worden er stemmen uitgebracht op de kandidaten van de politieke partijen in Nederland. Er…
Staatsinrichting: De Informateur-formateurOm na de verkiezingen een nieuw kabinet samen te stellen die een meerderheid van de bevolking zullen vertegenwoordigen w…
Bronnen en referenties
 • www.kieskompas.nl
 • www.temwijzer.nl
 • www.overheid.nl
 • www.volkskrant.nl
 • Websites politieke partijen
 • www.kiezenmetkennis.nl
 • www.programmavergelijker.nl

Reageer op het artikel "Tweede Kamer verkiezingen 2012 in Nederland"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

Mansvelt, 11-09-2012 00:00 #1
Ik probeer mijn reactie ergens te deponeren betr. a.s. verkiezingen. Blijkt toch moeilijk te zijn! Ik kijk momenteel naar het verkiezingsprogramma op Ned. 1.(ma.10 sept) Dit keer in handen van Knevel & Van den Brink waarbij Wilders is uitgenodigd. Het enige discussieprogrammma waar hij aan deelneemt. Weinig kritische vragen aan Geert worden ontweken of reageert minderwaardig tov de gesprekspartners. Wilders krijgt in dit programma de mogelijkheid om zijn punt te maken en vind de rest niet goed op de hoogte. Wilders liegt met de bewering dat zijn cijfers zijn doorberekend door het ECB. (geconstateerd door econoom Marieke) Jammer dat hij toch zijn punt kan maken met one-liners. Maar de serieuze kiezer prikt hier doorheen en laat Geertje aan de zijlijn staan met een paar zetels. Hij doet niet meer mee en kan via de achterdeur weer naar Limburg vetrekken. Ook zijn zgn humor is niet meer van deze tijd. Wouke van Scherrenburg viel zwaar tegen zeker gezien haar kritische mening in de media betr. de PVV. De redactie verdient een dikke onvoldoende om Wilders te tolereren. Een racist dien je aan te pakken en daarin heeft de redactie van EO en VARA gefaald. Hij heeft zich zelf uitgenodigd in jullie programma. Jullie hadden Geert moeten negeren. Want door geen publiciteit / geen aandacht te spenderen aan deze zeer dubieuze partij is het beste om deze partij uit te bannen. Laat de politiek niet meer gijzelen door een stoorzender zoals de PVV optreedt. Negeren en geen publiciteit meer voor deze partij die reeds ver wegzakt in de peilingen. Net als LPF/Fortuyn en Rita met haar TROTS op nl. komen zij over 4 jaar of liefst eerder niet meer op een kieslijst. Een bezorgde kiezer! M. Mansvelt Reactie infoteur, 11-09-2012
In het artikel http://mens-en-samenleving.infonu.nl/levensvisie/79225-cruijff-en-wilders-en-het-populisme-rond-verkiezingen.html is getracht aandacht te schenken aan het populisme van Wilders. Vaak worden mensen zich bewust van de resultaten van de verkiezingen als partijen de formatie hebben geregeld en besluiten nemen waarvan zij denken dat dat goed voor de kiezers is. Dat zal ook zo na deze verkiezingen zijn.

TeksTschrijverT

Infoteur: Tekstschrijvert
Laatste update: 29-05-2015
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Politiek
Special: Verkiezingen 2012
Bronnen en referenties: 7
Reacties: 1
Mijn kijk op…
Deze rubriek bevat artikelen welke naast objectieve informatie ook een mening en/of ervaring beschrijven.
Schrijf mee!