InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Pedagogiek > Pedagogiek: Pagina 33
Artikelen 321 - 328 in de rubriek Pedagogiek

Pedagogiek (Mens en Samenleving)

Opvoeden en gedragsverandering - Gedragstherapeutisch

Opvoeden en gedragsverandering - Gedragstherapeutisch

Een gedragstherapeutisch georiënteerde aanpak. Praktische, concrete richtlijnen om een kind met kleine of grotere gedragsproblemen op een doeltreffende (wetenschappelijk aangetoonde) manier iets aan o… Sila, 07-02-2007
Historische Pedagogiek Wetten & Opvoeding

Historische Pedagogiek Wetten & Opvoeding

Kinderbescherming, Kindertehuizen, Ondertoezichtstelling, Ontheffing of Ontzetting uit de Ouderlijke macht. Het zijn alle vertrouwde begrippen, die wijzen op de bemoeienis van de overheid en de rechte… Sila, 02-02-2007
Kindermishandeling signalen

Kindermishandeling signalen

Kindermishandeling is een zorg-wekkend probleem en nog grootschaliger dan men dacht. Uit recent onderzoek komt naar voren dat er meer dan 100.000 kinderen per jaar mishandeld, verwaarloosd of misbruik… Sila, 28-01-2007
Gehandicapt - 5 hulpverleningsvormen

Gehandicapt - 5 hulpverleningsvormen

Gehandicapt en Handicap. Hoe wordt er mee omgegaan? Er zijn in principe vijf verschillende hulpverleningsvormen: Verzorging, Behandeling, Ontwikkeling, Omgang en Emancipatie. De keuze van een bepaalde… Sila, 25-01-2007

Dyslexie, wat is het?

Ik heb hier de "ziekte" dyslexie uitgewerkt. Ik heb beschreven, wat het precies, hoe het onstaat, hoe herken je dyslexie, wat is er aan te doen en hoe scholen ermee omgaan, Xpetrax, 09-01-2007
Introductie in competentiegericht leren

Introductie in competentiegericht leren

In dit stuk wil ik een korte uitleg geven over het competentiegericht leren. Ik heb als begeleider van jonge vluchtelingen veel ervaring opgedaan met deze methodiek en ben er erg enthousiast over omda… Yonbarba, 17-12-2006
Verwerken van een ziekenhuisopname

Verwerken van een ziekenhuisopname

Een ziekenhuisopname is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis. Hoe ingrijpend merkt u vaak pas na ontslag uit het ziekenhuis. Uw kind kan zich dan thuis anders gedragen dan u gewend bent. Soms geb… Peetje, 15-10-2006

Problemen met taal

Taal is belangrijk in ons leven. Een kind leert praten door horen, zien en doen. Het goede voorbeeld van de omgeving en vooral van de ouders is hierbij heel belangrijk. Kinderen zijn elke dag bezig me… Bortjebor, 05-10-2006