InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Pedagogiek > Zinvol leven: kinderen, opvoeding en onderwijs

Zinvol leven: kinderen, opvoeding en onderwijs

Zinvol leven: kinderen, opvoeding en onderwijs De kindertijd is voor velen misschien wel de mooiste tijd van zijn of haar leven. Het stelt ons in staat om zonder vooroordelen en zonder voorbehoud, te ontdekken. We voelen ons vrij zonder de sleur van alle dag die we tijdens het volwassen-zijn ervaren. Als we een kind zien spelen dan denken we vaak terug aan onze eigen jonge jaren. Wat voelde je je gelukkig als je met je speelgoed speelde, zwom, voetbalde of tikkertje deed. Wat betekent kind-zijn eigenlijk? En hoe belangrijk is opvoeding voor een kind? Het beeld dat we hebben van onderwijs is het aanleren van vaardigheden vanaf de kindertijd om daarmee later ons dagelijks brood te verdienen. Maar onderwijs houdt meer in. Het is iets wat de mens innerlijk diep raakt. Onderwijs leert het leven zelf te begrijpen door de vervolmaking van onszelf en de heiliging van onze wereld. Een visie van Chabad Rebbe Menachem Mendel Schneerson uit zijn boek 'Zinvol leven' aangevuld met andere Joodse bronnen.

Het boek 'Zinvol leven' van Chabad Rebbe Menachem Mendel Schneerson

In het boek van Chabad Rebbe Menachem Mendel Schneerson, Zinvol leven, worden onderwerpen op het persoonlijk vlak en op het gebied van de samenleving als geheel behandeld. De teksten geven goed inzicht in het gedachtegoed van de Rebbe. Het wil laten zien dat zijn onderrichtingen een diepgaande hervorming van ons denken en handelen inhouden, op weg naar een hoger niveau van bewustzijn en inzicht. De Rebbe heeft niet alleen veel kennis van het Jodendom maar ook van de mensheid.

Opvoeding

Een kind is het meest waardevolle geschenk dat G'd ons gegeven heeft. Elk kenmerk van het kind is met een bijzondere bedoeling geschapen en dient goed verzorgd te worden. Vandaar dat opvoeding erg belangrijk is. Dat begint al vanaf de geboorte. Je geeft het kind voeding, verschoont en verzorgt hem. Daarnaast geef je het kind liefde en aandacht. Als het kind wat ouder wordt geef je hem meer richting en steun. Hierbij is het van het grootste belang kinderen te doorgronden zoals ze zelf zijn; niet zoals wij ze ervaren. Door hun oprechtheid staan ze namelijk dichter bij G'd. Wij kunnen daarom veel van kinderen leren.

Spreken we over een Joods religieus kind dan wordt dat altijd door de ouders opgevoed. Zodra ze maar iets van Jodendom kunnen opnemen dan leert het kind om te bidden. Maar er is geen sprake van dwang bij de opvoeding. Zelfdiscipline bijbrengen leidt tot gehoorzaamheid en liefde bijbrengen leidt tot altruïstisch gedrag.

Waarom zijn we kind?

Het voordeel van dat we eerst als kind op aarde komen en niet meteen als volwassene, is dat een kind oprecht is en dat die oprechtheid de basis voor het leven is. Zijn nieuwsgierigheid biedt het kind de kans ontzag en eerbied te ontwikkelen voor G'd en Zijn wereld. Dus het kind moet enige mate van vrijheid hebben om zijn fantasie te ontwikkelen. Daar staat tegenover dat de vrijheid niet te groot mag zijn omdat dit leidt tot losbandig gedrag. Het kind moet goed gedrag leren en het verschil weten tussen goed en kwaad.

Omdat het kind van G'd is moet je je ego bij het grootbrengen terzijde schuiven. Dus wanneer je een kind straft moet je dit alleen doen omwille van het kind. Het is bovendien beter om goed gedrag aan te moedigen dan om te straffen.

Kunnen we iets van kinderen leren?

Naast oprechtheid, heeft een kind een intensere indruk dan een volwassene. Het kind is sterk op één ding gericht. Daarom kan je later als volwassene ook nog zoveel dingen van je kind-zijn herinneren. Daarnaast is een kind overtuigd dat het leven een waarde heeft. Hij twijfelt niet zoals een volwassenen. Het kind stelt overal vragen over en toont daarmee nieuwsgierigheid. Van al dit soort kenmerken kunnen volwassenen leren. Volgens rebbe Schneerson zou elke volwassenen tien minuten per dag in de huid van een kind moeten kruipen om zo weer de onschuld, zuiverheid en ontzag te ervaren en dus dichter bij G'd te komen staan. Het stelt volwassenen in staat uit het zuiverste deel in zichzelf, de ziel, te putten.

Waarom onderwijs?

Deze vraag moet gesteld worden vóór de vraag hoe onderwijs te geven. Iemand kan nog zoveel geleerd hebben, toch gaat het erom hoe hij of zij de kennis gebruikt. Religieus onderwijs houdt volgens rebbe Schneerson in dat we kinderen leren dat zij tegenover G'd zonder voorbehoud verantwoordelijk zijn voor een moreel een ethisch bestaan, dat hen persoonlijke energie geeft en een betere wereld schept. Kinderen dienen daarom goede gewoonten te worden aangeleerd en het onderscheid tussen goed en kwaad te worden aangekweekt.

Omdat onderwijs en opvoeding het leven zelf zijn, gaat het alsmaar door. En dat geldt vooral voor spiritueel onderwijs. Velen van ons zijn nog niet rijp inzake onze ziel en wat nodig is voor een volwassen houding ten aanzien van G'd.

Op welke wijze onderwijs?

Volgens rebbe Schneerson kan onderwijs op vier manieren worden verstrekt:
  • Onderwijs moet met liefde worden gegeven. Het betekent dat je open moet staan voor de normen en waarden van anderen en van G'd. Daardoor bereik je een hoger doel.
  • Onderwijs is meer dan alleen maar informatie aanbieden. Het gaat ook om het leren zelf na te denken, zelf initiatief te nemen. G'd heeft niet voor niets de mens met een vrije wil geschapen, anders zou deze een marionet zijn die iets naspeelt.
  • Onderwijs geven betekent nederigheid. Alle informatie komt immers van de Schepper.
  • Onderwijs moet toegesneden zijn op elk individu. De één leert nou eenmaal beter dan de ander.

Bij Joods religieus onderwijs gaat het naast de profane vakken ook om religieuze vakken, zoals Tora en Talmoed (commentaar op de Tora). Op dertien jarige leeftijd wordt een jongen bar mitswa, dat wil zeggen: zoon van het gebod. Het is gebruikelijk om hem reeds van tevoren te onderrichten in zijn rechten en plichten en zo de juiste geestesgesteldheid mee te geven voor de rest van zijn leven. Volgens Joods recht eindigt nu de verantwoordelijkheid van de vader jegens de zoon. Deze is nu zelf verantwoordelijk voor zijn doen en laten. Zonder G'ds wetten kan een maatschappij tot het grootste kwaad vervallen, zo heeft de geschiedenis bewezen.

Lees verder

© 2007 - 2019 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Boekrecensie: Het Jodendom  Isidore EpsteinrecensieBoekrecensie: Het Jodendom Isidore Epstein'Het Jodendom' van Isidore Epstein is hét gezaghebbende boek over de Joodse religie. Het wordt gepresenteerd tegen de ac…
Boekrecensie: Het Jodendom  dr. A. van der HeiderecensieBoekrecensie: Het Jodendom dr. A. van der Heide'Het Jodendom' (2001) van A. van der Heide is een boek dat deel uitmaakt van de Wegwijs serie dat betrouwbare, zakelijke…
Boekrecensie: Jodendom in de praktijk  Evers/StodelrecensieBoekrecensie: Jodendom in de praktijk Evers/Stodel'Jodendom in de praktijk' (2011) van Lou Evers en Jansje Stodel is een handzaam boek waarin duidelijk wordt uitgelegd ho…
Geschiedenis Jodendom: Talmoed - Joodse godsdienstGeschiedenis Jodendom: Talmoed - Joodse godsdienstDe Talmoed geleerden brachten met hun methoden en Bijbelse voorschriften systeem aan in de Joodse handelingen. Voor de J…
Tips voor het goed opvoeden van kinderen - Joodse visieTips voor het goed opvoeden van kinderen - Joodse visieHet opvoeden van kinderen gebeurt op basis van hiërarchie. De ouders hebben de leiding en de kinderen moeten gehoorzamen…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: 777jew, Pixabay
  • Zinvol leven - rebbe Menachem Mendel Schneerson
  • De wereld van het joodse geloof - rabbijn Leo Hirsch

Reageer op het artikel "Zinvol leven: kinderen, opvoeding en onderwijs"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Etsel
Laatste update: 11-07-2018
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Pedagogiek
Special: Menachem Mendel Schneerson
Bronnen en referenties: 3
Schrijf mee!