InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Pedagogiek > Adolescentie: Periode tussen pubertijd en volwassen worden

Adolescentie: Periode tussen pubertijd en volwassen worden

Adolescentie: Periode tussen pubertijd en volwassen worden Het woord adolescentie wordt gebruikt voor de periode tussen de kinderjaren en de volwassenheid. In deze periode kunnen zich in korte tijd veel ontwikkelingen voordoen. Jongeren maken zich los van hun ouders en het gezin en worden volwassen. Er worden nog veel, en soms verkeerde, opvattingen gemaakt over het einde van adolescentie. Wat we in het westen aan belangrijke kennis hebben verloren is het feit dat we jonge mensen slecht voorbereid volwassen laten worden. Het 'begrip' adolescentie is meer dan alleen maar een aanduiding van leeftijdscategorie.

Oorsprong en begrippen pubertijd en adolescentie

De woorden pubertijd en adolescentie hebben een lange geschiedenis. Het woord pubertijd is afgeleid van het Latijnse woord ´pubertas´, dat ´manbaarheid´ betekent. Met name de kenmerken van de lichamelijke volwassenwording. Het woord adolescentie komt van het Latijnse woord ´adolescentia´, waarmee in Rome de leeftijdsklasse van 17 tot 30 jaar werd aangeduid. Het gebruik om levensperioden te onderscheiden is een uiting van een lange culturele traditie.

Griekse filosoof Aristoteles over de pubertijd

De Griekse wijsgeer Aristoteles deelde de levensloop in in perioden van zeven jaar. De jeugdjaren typeerde hij als een periode waarin de wil zich zodanig ontwikkelt dat men tot actief kiezen is staat is. Er bestaan sinds de middeleeuwen platen en gravures waarop de levensloop van de mens in zijn verschillende fasen wordt afgebeeld en waarbij iedere levensperiode een bepaalde typering krijgt. De psychologie is op dit spoor verder gegaan. De wijze waarop levensperioden getypeerd worden, heeft echter veranderingen doorgemaakt.

Onderscheid tussen pubertijd en adolescentie

Aanvankelijk werd in Nederland , in aansluiting bij de gangbare literatuur in West Europa met pubertijd veelal bedoeld op de periode van ongeveer het twaalfde tot het zestiende levensjaar. Daarmee werd aangegeven dat in deze periode lichamelijke veranderingen optreden die samenhangen met het proces van geslachtsrijp worden. Daarnaast verwees het begrip ook naar de ontwikkelingen die in deze periode plaatsvinden met betrekking tot het functioneren van de persoon: de puberteit werd gezien als een fase waarin opbouw van de persoonlijkheid plaatsvindt, waarbij de blik naar binnen gericht is.

Jongeren gaan tijdens de pubertijd op zoek naar een plek in de maatschappij

Met de term adolescentie wordt doorgaans de periode van ongeveer het zeventiende tot het tweeëntwintigste jaar bedoeld: een periode waarin de blik meer naar buiten is gericht. De persoon is op deze leeftijd op zoek naar een plek in de maatschappij. De processen van persoonsvorming en het vinden van een plaats in de samenleving beïnvloeden elkaar.

Begin en einde van de adolescentie

Wat er in de adolescentie gebeurt wordt enerzijds beïnvloed door wat er in de kinderjaren heeft plaatsgevonden. Anderzijds door het perspectief dat de volwassenheid biedt. Sommige wetenschappers zijn het er over eens dat de het begin van de adolescentie aan de biologische ontwikkeling kan worden gemeten. Zoals de fysiologische verschijnselen die de geslachtsrijpheid veroorzaken. Vervolgens stelt men dat het einde van de adolescentie getypeerd kan worden door het bereiken van de volwassenheid.

Wanneer groeit een adolescent door naar volwassenheid

Het begrip volwassenheid kan op verschillende manieren worden geformuleerd. Er kan worden gesproken over ‘geestelijke volwassenheid’. Dat wil zeggen dat men dan volledig zelfstandig en zonder afhankelijkheid kan ‘functioneren’. Een duidelijke definitie van Erikson luidt bijvoorbeeld als volgt: ‘het aangaan van persoonlijke , intieme relaties en de zorg voor de volgende generatie’.

Ouders, jongeren, zelfbewustzijn en psychologie in de opvoeding

Ouders kunnen moeite hebben met de opvoeding van kinderen. het gaat niet altijd eenvoudig en zonder problemen. Ouders kunnen door zich te verdiepen in de psychologie van jongeren beter de ontwikkelingen bij jongeren begrijpen. Ondanks dat ouders zelf jong zijn geweest begrijpen de meesten nog niet hoe men zelf door de pubertijd is gekomen. Ouders hoeven geen stapels boeken te lezen of cursussen volgen. Het eerste wat kan helpen is zich verdiepen in hun eigen ontwikkeling. De spreekwoorden "de appel valt niet ver van de boom" of "van een appelboom komen geen peren" is vaak heel treffend. De handleiding om je kind door de pubertijd te loodsen zit vaak in de ouder zelf en daar is zelfbewustzijn voor nodig.
© 2009 - 2019 Hessel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Leeftijdsindeling in het jongerenpastoraatLeeftijdsindeling in het jongerenpastoraatOver de leeftijdsindeling in het jongerenpastoraat wordt in de praktijk heel verschillend gedacht. Op welke leeftijd kan…
Pubertas praecox en Pubertas tardaPubertas praecox en Pubertas tardaPuberteit: te vroege of te late puberteit. Een te late puberteit wordt Pubertas tarda genoemd, een te vroege puberteit w…
Adolescentie: Seksualiteit en gezinssituatieAdolescentie, ook wel pubertijd genoemd, is de meest complexe ontwikkelingsfase in het leven van een kind. Tal van probl…
Opgroeien: De adolescentieperiodeOpgroeien: De adolescentieperiodeWanneer kinderen in de adolescentieperiode komen, vinden ouders de kinderen vaak lastig. Ze denken dat de adolescent all…
Meisjes in de puberteitMeisjes in de puberteitMeisjes die de puberteit in gaan kunnen behoorlijk kattig zijn. De meisjes uit groep zeven en acht zijn over het algemee…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Mz Alph, Pixabay
  • Psychologie van de adolescentie. (de Wit, v.d Veer, Slot) Samenvatting pagina 14-16

Reageer op het artikel "Adolescentie: Periode tussen pubertijd en volwassen worden"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Hessel
Laatste update: 12-11-2019
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Pedagogiek
Bronnen en referenties: 2
Schrijf mee!