Abnormale ontwikkeling kind: eetstoornissen en eetproblemen

Abnormale ontwikkeling kind: eetstoornissen en eetproblemen Onder de abnormale ontwikkeling van het kind kunnen we eetstoornissen en eetproblemen scharen. De ruminatiestoornis, pica, de voedselstoornis, obesitas, anorexia en boulimia nervosa worden in dit artikel besproken.

Ruminatiestoornis

De ruminatiestoornis is een aandoening die gekenmerkt wordt door het herhaaldelijk opgeven van net ingenomen voedsel zonder aanwijsbare lichamelijke oorzaak. Een kind doet het hoofd naar achter en maakt kauw- en slikbewegingen tot het voedsel weer in de mond is.
Het kind vertoont weinig tekenen van stress. In tegendeel, het kind lijkt plezier en voldoening te halen uit het opgeven van voedsel. Wanneer ruminatie vaak voorkomt kunnen er serieuze medische complicaties ontstaan.

Ruminatie is normaal tijdens het eerste jaar van het kind. Het kind experimenteert dan met het lichaam, het is een vorm van zelfstimulatie. Ruminatie lijkt meer voor te komen bij jongens en bij kinderen met een lager intelligentieniveau.

Ruminatie wordt meestal aangepakt door de moeder handvatten te bieden om een responsieve omgevin te creëren voor het kind. De nadruk leggen op adequaat gedrag werkt stimuleren voor het kind.

Pica

De term ‘Pica’ komt uit het Latijn. Pica betekent ‘ekster’. De aandoening is vernoemd naar de ekster vanwege de grote verscheidenheid aan materiaal en voedsel wat de ekster eet.

Pica wordt gekenmerkt door het eten van substanties en voorwerpen welke daar niet voor bedoeld zijn, zoals modder, verf en zeep. De meeste kinderen doen dit gedurende hun eerste levensjaar bij wijze van experiment. In het tweede jaar leren zij echter onderscheid te maken tussen eetbaar en niet eetbaar. De diagnose Pica wordt daarom ook pas ná het tweede levensjaar gesteld. Pica lijkt veel voor te komen bij kinderen met ontwikkelingsachterstand.

De mogelijke oorzaken van Pica lopen uiteen: een gebrek aan aandacht van de ouders, gebrek aan supervisie en gebrek aan adequate stimulans. Pica kan ernstige gevolgen hebben zoals vergiftiging en overdraagbare infecties.

Voedselstoornis

De essentie van de voedselstoornis is een aanhoudend falen adequaat te eten wat resulteert in het falen van het kind aan te komen in lichaamsgewicht of significant gewichtsverlies te ervaren. Dit probleem is vaak een onderdeel van ‘failure to thrive'; dusdanig gewichtsverlies of gebrek aan aankomen in gewicht dat het levensbedreigend wordt.

Obesitas

Obesitas is een andere benaming voor overgewicht. Of er sprake is van obesitas of niet wordt bepaald aan de hand van de BMI; de Body Mass Index. De BMI wordt berekend door het gewicht in kilo’s te delen door de lichaamslengte in meters in het kwadraat. Een BMI op of boven het 95% percentiel van de leeftijd en het geslacht wordt als overgewicht bestempeld.

Obesitas is een veelvoorkomend probleem dat ernstige gevolgen voor de gezondheid van het kind kan hebben. Geschat wordt dat 17% van de kinderen tussen de 2 en 17 jaar obese is.

De sociale interacties van het kind met de omgeving kunnen sterk terug dringen omdat veel kinderen een negatief beeld hebben van obesitas. Negatieve houdingen tegenover obese kinderen zijn al aanwijsbaar wanneer de kinderen slechts 3 jaar oud zijn.

Er speelt voor een deel een biologische factor bij het ontstaan en bestaan van obesitas. Hieronder vallen onder meer genetische invloeden en de metabolische effecten van diëten en beweging.
Tevens speelt het sociale aspect van eten een rol. Eten kan gezien worden als een gezellige bezigheid of juist als een uitlaatklep. Vaak is een drastische verandering van het eetpatroon en de houding tegenover eten noodzakelijk.

Anorexia en Boulimia Nervosa

Anorexia Nervosa en Boulimia Nervosa zijn eetstoornissen welke betrekking hebben op inadequate pogingen controle te hebben over het lichaamsgewicht, significante verstoringen in het eetpatroon veroorzaken en abnormale houdingen ten opzichte van het lichaam inhouden.

Anorexia en Boulimia hebben diverse onderscheidende kenmerken:
  • Men kan een te licht, normaal of te zwaar gewicht hebben
  • Men kan een ‘binge’ eter zijn of niet: wel of geen extreme porties voedsel tot zich nemen zonder controle te hebben over het eten
  • De manieren waarop men het gewicht wil beheersen (beperken van de voedselinname of het uitbraken van het ingenomen voedsel)

Boulimia Nervosa wordt vaker gediagnosticeerd dan Anorexia Nervosa. Veel zorgen maken over het figuur en lichaam op basisschoolleeftijd en pica op jonge leeftijd blijken risicofactoren te zijn voor het ontwikkelen van een eetstoornis op latere leeftijd. Ook blijkt er een verhoogde kans op het ontwikkelen van een eetstoornis als gevolg van seksueel misbruik. De eetstoornis komt vaker bij meisjes dan bij jongens voor.

Anorexia

Mensen van wie het lichaamsgewicht ver beneden een gezond gewicht ligt hebben mogelijk anorexia. Een verlangen naar een extreem dun lichaam en angst om aan te komen zijn kenmerken van deze stoornis. Het criterium voor een diagnose ligt rond de 85% van een gezond lichaamsgewicht.

Boulimia

In tegenstelling tot mensen met anorexia ligt het gewicht van mensen met boulimia niet onder een gezond gewicht. Boulimia wordt voornamelijk gekenmerkt door terugkerend binge eten. Men heeft echter ook een volhardende overbezorgdheid over de lichaamsvorm en het gewicht. Mensen met boulimia compenseren hun overmatige eetgedrag. Dit doen zij meestal door het voedsel uit te braken of laxeermiddelen te gebruiken.

Special

Bezoek ook mijn special Zwangerschap en bevalling voor meer informatie.

Lees verder

© 2008 - 2020 Melod, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Onbekendere eetstoornissenOnbekendere eetstoornissenWe eten elke dag. We eten omdat het nodig is, omdat het lekker of gezellig is of als we iets te vieren hebben. Eten hoor…
Gipsplaten eten als gevolg van een eetstoornis: PicaGipsplaten eten als gevolg van een eetstoornis: PicaIets opeten wat niet eetbaar is, dat hebben we als klein kind allemaal wel gedaan. Maar wanneer je dit als volwassene no…
Pica oftewel Pica Eating Disorder: eetstoornisPica oftewel Pica Eating Disorder: eetstoornisZand , stenen, takken, speelgoed of voorwerpen eten: Pica is een eetstoornis die onder volwassen vrij zeldzaam is. Klein…
Eetstoornis, eetprobleem: oorzaak en gevolgEetstoornis, eetprobleem: oorzaak en gevolgEen eetstoornis ontstaat vaak als gevolg van een psychische stoornis, verwaarlozing, gebrek aan ouderlijk gezag, een ver…

Ontwikkeling kind stimuleren: tastOntwikkeling kind stimuleren: tastKinderen zijn ontzettend nieuwsgierig en raken het liefst alles aan! Dat dit niet altijd geoorloofd is omdat sommige voo…
Abnormale ontwikkeling kind: enuresis en encopresisAbnormale ontwikkeling kind: enuresis en encopresisEnuresis en encopresis zijn voorbeelden van een abnormale ontwikkeling van het kind wat betreft de zindelijkheid. Beide…
Bronnen en referenties
  • Wicks-Nelson R. & Israël A. C. (2009) Abnormal Child and Adolescent Psychology

Reageer op het artikel "Abnormale ontwikkeling kind: eetstoornissen en eetproblemen"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Melod
Laatste update: 27-08-2009
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Pedagogiek
Special: Ontwikkeling kind
Bronnen en referenties: 1
Schrijf mee!