Joods leven: gezinsleven - gezin is een microkosmos

Joods leven: gezinsleven - gezin is een microkosmos Tegenwoordig is het gezin niet meer de hechte eenheid van de samenleving. We kennen tal van andere samenlevingsvormen. Volgens rebbe Menachem Mendel Schneerson is het huis en het gezin de meest duurzame van de drie basisbehoeften (voeding, kleding en onderdak). Waarom is het gezin zo belangrijk? Omdat het een microkosmos is, een klein universum. Botert het in het gezin goed, dan zal dat bijdragen tot een betere wereld. Een Joods religieuze visie op het gezin.

Het boek 'Zinvol leven' van Chabad Rebbe Menachem Mendel Schneerson

In het boek van Chabad Rebbe Menachem Mendel Schneerson, Zinvol leven, wordt het onderwerp huiselijk leven en gezin besproken. Het gaat om het bouwen aan een tuin voor jezelf en G'd. In Talmoed, Yevamot 63 staat dat een mens zonder thuis geen mens is. Dit geeft aan hoe belangrijk het huis is voor een mens. De Rebbe zegt zelf over het huis: "Je huis dient een lamp te worden die in de hele straat en de hele gemeenschap licht verspreidt."

Het Joodse huis

Het Joodse huis heeft volgens Rabbijn Ies Vorst in zijn boek Badèrech (op weg naar een praktisch Joods leven), een tiental kenmerken. Met zijn mitswot (plichten) die het huis en het gezin extra bescherming bieden.

 1. De mezoeza (een blad perkament waarop twee teksten van de Tora staan geschreven en in een kokertje aan de deurpost is bevestigd): G'd geeft hiermee bescherming aan het gezin tegen materiële èn geestelijke gevaren.
 2. Ahawat Jisra'eel: Een sfeer van genegenheid, liefde en verdraagzaamheid binnen het gezin.
 3. Talmoed Tora: Het bestuderen van de Tora door het gezin.
 4. Chinoeh: Een Joodse opvoeding van het gezin.
 5. Sifree kodesj: Joodse boeken die helpen bij de Joodse identificatie van het gezin.
 6. Tsedaka: Het Joodse gezin onderscheidt zich al sinds aartsvader Avraham door gulle gastvrijheid en ruime hulpvaardigheid.
 7. Tefillien: Gebedsriemen die noodzakelijk zijn bij de gebeden.
 8. Neerot Sjabbat Kodesj: Het aansteken van het Sjabbatlicht.
 9. Kasjroet: Het nuttigen van kosjer (rein) voedsel door het gezin.
 10. Taharat Hamisjpacha: De reinheid van het huwelijksleven beïnvloedt in vele opzichten de gezondheid van de kinderen die geboren worden in het gezin.

Waarom is een gezinsleven zo belangrijk?

Een veilig gezin is van grote betekenis bij het streven naar een zinnig bestaan. Het is de plaats waar we te weten komen wat geluk en gezondheid van lichaam en ziel inhouden. De koestering van onze ouders heeft ons de basis gegeven waarop we ons eigen bestaan bouwen. Het is de plicht van de ouders een gelukkig en koesterend gezin te creëren. Een echt gezin moet het middelpunt in je leven zijn. Je moet je er veilig voelen met je ziel, met de Goddelijkheid binnen in je.

Hoe kom je tot een vreedzaam gezin?

Er zijn volgens rebbe Menachem Mendel Schneerson drie factoren:
 1. De onderlinge relatie tussen de gezinsleden (bepaald door vader en moeder via het delen van principes en waarden).
 2. De sfeer in het huis zelf (warm en uitnodigend voor gezinsleden en bezoekers).
 3. De manier waarop het gezin functioneert.

Wat te doen bij problemen?

Voor ieder probleem moet zowel een korte termijn als op lange termijn een oplossing worden gevonden; het nieuwe probleem is immers vaak een afspiegeling van een ouder dieper liggend probleem. Zoals in het Bijbelboek Spreuken 27:19 staat geschreven: "Zoals het water het gelaat weerspiegelt, zo weerspiegelt het hart van de mens de mens." Communicatie tussen man en vrouw moeten het goede voorbeeld zijn voor de kinderen. Wanneer een kind zich niet goed gedraagt komt dat vaak voort uit de houding van de ouders. Liefde is hét instrument ter bestrijding van problemen. Kinderen zijn namelijk zeer gevoelig voor de oprechte gevoelens.

De rol van de gezinsleden

De basis van het gezinsleven is de moeder (Spreuken 14:1: "De wijsheid der vrouwen bouwt haar huis"). Zij voelt de menselijke aard het beste aan. Zij bewaakt haar gezin in alles wat in Gods wereld zuiver en heilig is. Een moeder heeft de kracht en het geduld om lastige situaties in het gezin op te lossen. Elke man zou bij zijn vrouw op dit terrein in de leer moeten gaan bij zijn vrouw. Of zoals staat geschreven in Genesis 21:12 wanneer G'd tot Abraham spreekt: "In alles wat Sara tot u zegt, moet gij naar haar luisteren." De vader moet altijd realiseren dat zijn gezin het middelpunt van zijn leven is, ondanks de drukte van zijn werk. Hij moet met zijn kinderen omgaan en met hen over hun opvoeding praten. Vader en moeder moeten elkaars rol waarderen en voor elkaar open staan. Kinderen zullen dan het goede voorbeeld volgen.

Ieder veilig gezin is een microkosmos, waarin tenslotte de hele wereld G'd zal huisvesten. Als er geen vrede heerst tussen gezinsleden, hoe kunnen we dan eisen dat vreemden een vredelievende verhouding tot elkaar hebben?
© 2007 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Wat geeft een gezin uit aan voeding?Wat geeft een gezin uit aan voeding?De uitgaven van een gezin aan voeding is sterk afhankelijk van de financiële positie van het gezin. Ieder gezin moet ove…
Armoedegrens in NederlandArmoedegrens in NederlandSteeds meer mensen in Nederland leven net op of onder de armoedegrens. Waar ligt precies die armoedegrens en hoe wordt d…
De gezinsmethode; het doel, (contra)indicaties en techniekenDe gezinsmethode; het doel, (contra)indicaties en techniekenDe gezinsmethode is gericht op het verbeteren van de onderlinge communicatie binnen het gezin. De methode helpt bij het…
Welke samenlevingsvormen zijn er?Welke samenlevingsvormen zijn er?Er zijn veel verschillende samenlevingsvormen met verschillende eigenschappen. De keuze voor een samenlevingsvorm, kan f…

Kinderen gillen en schreeuwen op straat, is dat normaal?mijn kijk opKinderen gillen en schreeuwen op straat, is dat normaal?Kinderen spelen op straat, op de speelplaats en in de buurt. Volgens meerdere onderzoeken spelen kinderen steeds minder…
Wat zijn de taken van Kind en Gezin?Wat zijn de taken van Kind en Gezin?Kind en Gezin ondersteunt de ouder(s) met betrekking tot de gezondheid, opvoeding en welzijn van hun pasgeborene en kind…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Geralt, Pixabay
 • Zinvol leven - rebbe Menachem Mendel Schneerson
 • Badèrech (op weg naar praktisch joods leven) - rabbijn I. Vorst
Jehoeda (1.536 artikelen)
Laatste update: 07-06-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Ouder en gezin
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.