InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Ouder en gezin > Kwaliteit kinderopvang

Kwaliteit kinderopvang

Kwaliteit kinderopvang Kinderopvang kan plaatsvinden via een kinderopvangcentrum, de buren, kenissen, familie (vaak opa en oma) , via de voor-tussen-en naschoolse opvang bij scholen. Wat leidend zal zijn bij de keuze van de ouders zijn beschikbaarheid, betaalbaarheid en de kwaliteit van de geboden kinderopvang.

Beschikbaarheid

De beschikbaarheid van de kinderopvang hangt af van waar je woont, of je buren hebt, waar je familie en kennissen wonen en de wachtlijsten bij de kindercentra

Betaalbaarheid

Ouders gaan in 2011 meer betalen voor de kinderopvang aangezien er weer nieuwe uurtarieven van kracht. worden. Dit zal ouders met een minimuminkomen € 21,00 en ouders met de hoogste inkomens € 54,00 meer gaan kosten. Als je je kinderen bij de buren of familie brengt en dat niet doet via het gastouderconcept kan het zijn dat je goedkope zaken doet. Het is natuurlijk wel een kwestie van vertrouwen.

Tarieven kinderopvang

  • Dagopvang 2010: € 6,25 per uur 2011: € 6,36 per uur
  • Buitenschoolse opvang 2010: € 5,82 per uur 2011: € 5,93 per uur
  • Gastouderopvang 2010: € 5,00 per uur 2011: € 5,09 per uur

Kwaliteit

Er moet nog veel gedaan worden om de kwaliteit van de kinderopvang te verbeteren. Dat is ook zeker nodig. Een vriendin met een kindje van 10 maanden ervaart nog regelmatig dat de zorg bij het kindercentrum te wensen overlaat. Niet al het personeel geeft blijk geïnteresseerd te zijn, geen schone luier om gedaan, kindje alleen (in het zand) aangetroffen met een takje van een paar centimeter in de mond aangetroffen. Het zorgt er niet voor dat je rustig op je werk zit. Alleen uiterst gemotiveerd personeel kan borg staan voor een kwalitatieve opvang.

Afspraken verbeteren kwaliteit toekomstige pedagogisch medewerkers

Er is in 15 van de 21 regio’s in Nederland sprake van een structurele samenwerking. Bij de overige regio’s zijn convenanten in voorbereiding tussen werkveld en opleidingen. De kinderopvangorganisaties en ROC’s worden bij de totstandkoming van de strategische samenwerkingsverbanden ondersteund door Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK) en Calibris (kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en sport. Het BKK is opgericht door de belangenorganisaties van werkgevers, werknemers en ouders. Het ministerie van O,C en w heeft voor de jaren 2009-2012 € 40.000.000,00 euro ter beschikking gesteld ter verbetering van de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang.

Kwaliteitseisen voor verantwoorde kinderopvang

  • aandacht voor aantal beroepskrachten in relatie tot aantal kinderen;
  • In principe moet er Nederlands gesproken worden;
  • Ouders moeten geïnformeerd worden over het beleid;
  • Ten bate van veiligheid en gezondheid moet er een risico-inventarisatie zijn;
  • Er moet een schriftelijke overeenkomst zijn tussen ouder en kinderopvangondernemer;
  • Gastouderbureau en kinderopvang zijn verplicht een oudercommissie in te stellen.

Kwaliteitseisen gastouder

Gastouders moeten tegenwoordig in het bezit zijn van een geldig certificaat EHBO voor kinderen. Tevens moet de gastouder minimaal het MBO-2 diploma Helpende hebben of een EVC-procedure (Erkenning verworven competenties) aangaan die aan eerder genoemd diploma wordt gelijkgesteld. Daarna wordt de gastouder door de GGD beoordeeld en na een positief resultaat hiervan, ingeschreven in het nieuwe landelijk register.

Klachten Kinderopvangorganisatie

De kinderopvangorganisaties zijn aangesloten bij een klachtencommissie. Daar kunnen de ouders terecht met hun klachten. Een landelijke klachtenkamer bemiddelt bij conflicten tussen een oudercommissie en het bestuur van een kinderopvangorganisatie. De klachtenkamer is door de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang met subsidie van het ministerie van O,C en W opgericht.

Inspectierapporten

De GGD controleert voor de gemeenten de kindercentra en gastouderbureaus. Zo nodig wordt als handhavinginstrument een bestuurlijke boete of een exploitatieverbod ingezet. Wil je informatie over een specifieke kinderopvangorganisatie of gastouderbureau dan kun je bij de gemeente, de buitenschoolse opvang, het kinderdagverblijf of het gastouderbureau het inspectierapport van de GGD opvragen.
© 2010 - 2019 Boxzoo, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Kinderopvang: kies je een kinderdagverblijf of een gastouderAls je als moeder en/of vader werkt en de kinderen graag naar de opvang wil brengen dan kun je in Nederland kiezen uit m…
Gastouders, een alternatief voor het kinderdagverblijfTegenwoordig kunnen vele ouders zich niet meer de luxe veroorloven om hele dagen thuis te blijven bij hun kind. Vaak wor…
De Wet Kinderopvang, kansen voor een betere kinderopvangDe Wet Kinderopvang, kansen voor een betere kinderopvangKinderopvang, het wordt allemaal duurder. Pas in 2016 en 2017 is er enige verbetering en in 2017 of 2018 moet elke peute…
De nieuwe regels omtrent gastouderopvangDe nieuwe regels omtrent gastouderopvangJe hebt besloten dat je je kindje door een gastouder laat opvangen of misschien worden jouw kinderen al door een gastoud…
Bronnen en referenties
  • Rijksoverheid.nl

Reageer op het artikel "Kwaliteit kinderopvang"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Boxzoo
Gepubliceerd: 07-07-2010
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Ouder en gezin
Bronnen en referenties: 1
Schrijf mee!