InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Ouder en gezin > Werkende moeder & schuldgevoel

Werkende moeder & schuldgevoel

Werkende moeder & schuldgevoel Vooral de moeder vindt het ontzettend moeilijk om haar baby van drie maanden naar het kinderdagverblijf te brengen. Met name als het om het eerste kindje gaat. Alsof ze haar kleine verraad door de zorg over te dragen aan iemand anders. Heel begrijpelijk, maar het hoeft niet!

Na drie maanden weer aan het werk

In Nederland is het bevallingverlof van de werkgever na 3 maanden afgelopen. De kersverse moeder kan weer aan het werk! Voor de meeste vrouwen geeft dit een dubbel gevoel:
 • Aan de ene kant: Na drie maanden hebben de meeste vrouwen het thuiszitten wel gezien.
 • Weer zin hebben om te gaan werken omdat zelfontplooiing normaal is voor een mens. Iedereen heeft nu eenmaal behoefte aan sociale contacten, waardering en uitdaging
 • Aan de andere kant: Een schuldgevoel/gedachte ten opzichte van het kind: "Omdat ik de behoefte heb om mezelf te ontwikkelen geef ik de zorg voor jou uit handen. Maakt dit mij een egoïst en een slechte moeder?"

Aan een schuldgevoel heeft niemand iets. Door bijkomende negatieve gedachten en negatieve gevoelens kan iemand verkeerde keuzes maken. Vaak is het resultaat van zo'n slechte keuze dat degene niet kies wat hij of zij nu daadwerkelijk wil.
Stel: Een moeder kiest ervoor om thuis te blijven en verpietert. Dan is een sombere moeder, die uitdaging en zelfontplooiing mist geen betere moeder. Sterker nog: Een gelukkige, blije moeder zorgt juist met meer geduld en liefde voor haar kinderen.
Wanneer een vrouw er bewust voor kiest om haar baan op te zeggen en thuis te blijven is dat uiteraard ook goed, zolang zij gelukkig is met haar keuze en hier volledig achterstaat.

Maatschappelijk beeld

In België en Scandinavië werken de moeders full-time en de kinderen gaan daar vijf dagen in de week naar een kinderdagverblijf (afgekort: KDV). Doordat deze gang van zaken maatschappelijk geaccepteerd is hebben deze buitenlandse moeders minder last van een schuldgevoel ten opzichte van hun kind(eren) dan de Nederlandse moeders. We zouden in Nederland dus wat positiever moeten gaan denken over de werkende moeder, dit alleen al zou het schuldgevoel bij hen voor een groot deel verminderen.

Tot aan de jaren '80 hadden de mannen/vaders alleen de mogelijkheid om zich buitenshuis te ontplooien, de vrouw bleef vanzelfsprekend thuis en er werd niet gevraagd wat zij hiervan vond. Een getrouwde of zwangere vrouw kreeg veelal ontslag bij een werkgever, aangezien zij geacht werd om voor het gezin te zorgen. De maatschappij is veranderd.Nu hebben zowel mannen als vrouwen de kans om zichzelf te ontwikkelen op maatschappelijk gebied. Deze grote verandering is waarschijnlijk sneller gegaan dan de geldende normen en waarden van toen over dit onderwerp

Individueel bekeken

Een moeder vaak heeft het gevoel dat zij alleen voor haar baby kan zorgen en niemand anders. Omdat zij in de eerste drie maanden allelei gewoonten, bijzonderheden en rituelen met haar kind heeft ontwikkelt.Natuurlijk zijn de ouders, vooral de moeder, het belangrijkst voor een kind.Echter, een baby redt zich ook prima zonder mama in de buurt. Omdat het volledig afhankelijk is van een volwassene zal de baby zijn of haar behoeften wel degelijk duidelijk maken. Dit is een heel natuurlijk en noodzakelijk iets. Het heet: Overlevingsdrang. Op het kinderdagverblijf leert een kind van het begin af aan om te gaan met meerdere prikkels. Andere stemmen, veel meer geluiden en in contact komen met andere kinderen en volwassenen. Een kind heeft, vooral als deze wat ouder is, ook behoefte aan contact met leeftijdsgenootjes.Samen spelen, delen, ruzie maken en grenzen uitproberen. Kortom, het aanleren van evenwichtig sociaal gedrag, van waaruit het kind zichzelf veilig kan ontwikkelen.

De gang van zaken op het KDV

Het kinderdagverblijf is speciaal ingericht voor kinderen. Er gelden strenge regels met betrekking tot veiligheid en hygiëne en het pedagogisch beleid is continu in beweging.De leidsters zijn goed opgeleid en worden steeds bijgeschoold op allerlei onderwerpen:
 • EHBO, dit wordt ieder jaar herhaald.
 • Verzorging.
 • Communicatie met baby's en peuters.
 • Observaties uitvoeren van de ontwikkeling van het individueel kind.
 • Taalstimulering en ontwikkeling.
 • Motorische stimulatie en ontwikkeling.
 • etc.

In het begin heeft een baby zijn of haar eigen ritme qua slapen,wakker zijn en voeden. Iedere baby heeft per slot van rekening een eigen behoeftenpatroon.Dit wordt op het KDV op dezelfde wijze nageleefd als thuis. Het contact met de ouders en de leidsters is nauw. De overdracht van de bijzonderheden en gewoonten van jouw kindje worden zowel mondeling, als schriftelijk overgedragen. Wanneer het kind wat ouder is (vanaf ongeveer 1,5 jaar) dan doet hij of zij mee met het ritme van het KDV. Dit ritme bestaat uit vaste rituelen die elke dag op vaste tijdstippen terugkomen: ontvangst, eten, slapen, spelen, zingen, voorlezen, etc.

Kortom, de ouderwetse regel van:' Rust, Reinheid en Regelmaat', wordt nog steeds toegepast.Deze vorm van aanbieden van struktuur werk nog steeds erg goed voor kinderen. En kinderen ervaren het bovendien ook als gezellig om deel te nemen in een groep.
© 2009 - 2019 Lynne, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Opvoeding: gevolgen van te weinig/te veel stimulansOpvoeding: gevolgen van te weinig/te veel stimulansIn de opvoeding spelen liefde, aandacht, structuur, gesprekken een belangrijke rol. Opvoeden is enerzijds begeleiden en…
Het observeren van kinderen op een peuterspeelzaalHet observeren van kinderen op een peuterspeelzaalLees hier aller over het observeren van kinderen op een peuterspeelzaal of op een kinderdagverblijf. Waar je op dient te…
Infectieziekten bij kinderen WrattenWratten zijn bekende dingetjes in Nederland. Het ene kind heeft er veel last van, het andere kind helemaal niet. Het is…
Maatschappelijke stage: Wat is het en welk doel heeft het?In de politiek wordt al jaren gesproken over het instellen van maatschappelijke stages voor scholieren. Het huidige kabi…
Wat is Ethiek en hoe ga je daar als verpleegkundige mee om?Dit artikel gaat over het ethiek in de zorg en hoe je daar als verpleegkundige of verzorgende mee omgaat. Het gaat over…
Bronnen en referenties
 • Pedagogiek.net www.trouw.nl

Reageer op het artikel "Werkende moeder & schuldgevoel"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

Nesibe (infoteur), 15-09-2009 13:14 #1
Hoi Lynne,

Zeer duidelijk artikel!

Vooral je opmerking over moeders die depressief thuisblijven klopt 100%. Het is niet zo dat alle thuisblijfmoeders depressief worden, maar sommigen voelen zich afgesneden van de buitenwereld (omdat een carrière nou eenmaal bijna een verplichting is geworden voor de moderne vrouw). Dit heeft veel negatieve gevolgen voor de relatie tussen moeder en kind. Daarom adviseer ik moeders in zo'n situatie altijd om eens te kijken naar wat ze volgens hun gevoel missen in hun leven en hoe ze dit kunnen oplossen (terug gaan werken of vrijwilligerswerk of een andere oplossing).

Het is wel jammer dat je niet meer vertelt over de voordelen van thuis blijven. De keuze of je je kind naar een kinderdagverblijf stuurt of niet is niet zo eenzijdig. Dat schuldgevoel is er om een reden en mag niet zomaar genegeerd worden. Uit recente onderzoeken is gebleken dat een kinderdagverblijf niet gezond is voor alle kinderen. Daarom is het best om alles per situatie te bekijken.

Groetjes,

Nesibe

ps: Laat me je niet ontmoedigen en blijf schrijven!

Infoteur: Lynne
Gepubliceerd: 14-09-2009
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Ouder en gezin
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 1
Schrijf mee!