InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Ouder en gezin > Ouderschapsverlof 2019

Ouderschapsverlof 2019

Ouderschapsverlof 2019 Ouderschapsverlof is er voor de ouders die tijdelijk minder willen werken, om te zorgen voor hun kind. Het verlof kan worden opgenomen, wanneer een ouder dat wenst. Beide ouders mogen gebruik maken van het verlof. Wel gelden er regels en plichten waar je jezelf aan moet houden. Zo krijg je bij ziekte bijvoorbeeld alleen het aantal uren, dat vastgesteld staat in het ouderschapsverlof, betaald.

Wat is ouderschapsverlof?

Kinderen krijgen is leuk, maar kost ook veel tijd. Om meer tijd met jouw kinderen te kunnen besteden en aan deze grote verandering te kunnen wennen, kun je ouderschapsverlof aanvragen. Je werkt dan tijdelijk minder, zodat je voor de kinderen kan zorgen. Dit kan rust bieden en geeft je de mogelijkheid meer van de kinderen te genieten. Beide ouders hebben recht op het ouderschapsverlof en mogen zelf beslissen wanneer ze dit verlof opnemen. Voor partners zijn er natuurlijk wel andere afspraken dan voor de moeder van het kind. Het verlof voor partners wordt partnerverlof genoemd.

Partnerverlof

Sinds 1 januari 2015 is er volgens de wetgeving ook partnerverlof. Dit verlof geldt direct na de bevalling van een kind. De partner heeft dan recht op drie dagen ouderschapsverlof. Deze dagen worden bij de twee dagen kraamverlof opgeteld. In 2018 is er een wetsvoorstel ingediend om dit aantal verlofdagen te vergroten. Dit voorstel is aangenomen en wordt in twee fasen ingevoerd:
 • Per 1 januari 2019 krijgen partners het aantal werkuren in één week als verlof. Werken deze bijvoorbeeld 5 dagen 8 uur, dan krijgen ze 5 keer 8 is 40 uur partnerverlof. Dit verlof dient binnen vier weken na de geboorte van het kind te worden opgenomen.

Vanaf 1 juli 2020 krijgen partners maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof bovenop het aantal werkuren van één werkweek. Het aanvullend verlof wordt betaald door het UWV en bedraagt 70% van het dagloon tot maximaal 70% van het maximumdagloon. Dit verlof dient binnen 6 maanden na de geboorte van het kind te worden opgenomen. Het verlof van één werkweek moet wel eerst worden opgemaakt. Bovendien moet het verlof in goed overleg met de werkgever worden ingepland.

Wanneer heb ik recht op ouderschapsverlof?

Als je ouderschapsverlof wilt aanvragen, bij je gebonden aan de volgende regels en plichten:
 • Het kind waarvoor je ouderschapsverlof opneemt, is niet ouder dan acht jaar.
 • Voor elk kind mag een ouder apart ouderschapsverlof opnemen.
 • Beide ouders mogen gebruik maken van het ouderschapsverlof.
 • Bij een tweeling hebben ouders twee keer zoveel recht op het ouderschapsverlof.
 • Ouderschapsverlof kan aangevraagd worden, zodra het dienstverband begint (sinds 1 januari 2015).
 • Ouderschapsverlof kan ook worden aangevraagd voor een adoptiekind, stiefkind of pleegkind. Wel moet het kind dan bij jou thuis wonen.

Bron: Vera Kratochvil, Wikimedia Commons (Publiek domein)Bron: Vera Kratochvil, Wikimedia Commons (Publiek domein)

Op hoeveel ouderschapsverlof heb ik recht?

Moeders hebben recht op 26 keer het aantal uren dat er in de week wordt gewerkt. Om het aantal weken te berekenen, maak je gebruik van een werkweek in het arbeidscontract. Stel dat je 40 uur per week werkt. Op dat moment heb je recht op 26 keer 40 uur. Dit resulteert dus in 1040 uren. Als je niet onder contract werkt, kunnen er andere voorwaarden gelden voor het zwangerschaps- of bevallingsverlof.

Meerdere werkgevers

Als je bij meerdere werkgevers werkt, heb je bij elk van deze werkgevers recht op ouderschapsverlof. Dit ouderschapsverlof hoeft niet gelijktijdig worden opgenomen. Als je bijvoorbeeld bij werkgever A 10 uur in de week werkt en bij werkgever B 20 uur, dan heb je bij werkgever A recht op 26 keer 10 uur en bij werkgever B recht op 26 keer 20 uur ouderschapsverlof.

Indelen van ouderschapsverlof

Het ouderschapsverlof mag zelf worden ingedeeld sinds 1 januari 2015. Wel moet dit in overleg met de werkgever gebeuren. De aanvraag moet minimaal twee maanden van tevoren worden ingediend. Wanneer de werkgever het niet eens is met de indeling, mag deze zelf een indeling vaststellen. Dit mag hij doen tot vier weken voor het ouderschapsverlof ingaat. Als je het dan niet eens bent met de verdeling, kan de zaak worden voorgelegd aan een rechter.

Het aanvragen van ouderschapsverlof

Het ouderschapsverlof moet schriftelijk worden aangevraagd bij jouw werkgever. Dit moet minimaal twee maanden van tevoren worden gedaan. Ook moet in het verzoek staan wanneer en hoe je het ouderschapsverlof wilt indelen. De werkgever mag het verzoek niet weigeren. Dit mag hij alleen, als het verzoek het bedrijf en diens werkzaamheden in gevaar brengt. Dan moet de werkgever in overleg met jou een ander voorstel doen.

Ouderschapsverlof en inkomen

Tijdens het ouderschapsverlof heb je geen recht op salaris voor de uren die je minder werkt. Sommige werkgevers doen dit (gedeeltelijk) wel. Omdat je minder werkt, kan het zijn dat het inkomen daalt. Daarom is het verstandig om goed te kijken naar toeslagen en uitkeringen. Het kan namelijk zijn dat je ergens recht op hebt. Als je ziek wordt tijdens het verlof, betaalt de werkgever alleen de uren die je zou werken. Ouderschapsverlof voor meer dan 18 maanden, kan ook impact hebben op een WW-uitkering.

Lees verder

© 2015 - 2020 Star2000, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Ouderschapsverlof: voorwaarden, mogelijkheden en salarisOuderschapsverlof: voorwaarden, mogelijkheden en salarisMensen met eigen kinderen of die voor een kind zorgen dat onderdeel uitmaakt van het gezin van de werknemer, hebben rech…
Ouderschapsverlof in 2015: rechten en mogelijkhedenOuderschapsverlof in 2015: rechten en mogelijkhedenLang niet alle ouders maken gebruik van hun recht op ouderschapsverlof. Soms is dit uit onwetendheid over de details van…
Ouderschapsverlofkorting 2014 of 2015 afgeschaft?Ouderschapsverlofkorting 2014 of 2015 afgeschaft?De ouderschapsverlofkorting 2015 wordt afgeschaft, u hebt er geen recht meer op volgens het regeerakkoord Rutte Asscher.…
Ouderschapsverlofkorting 2012 en 2013Ouderschapsverlofkorting 2012 en 2013Als u in 2012 ouderschapsverlof hebt opgenomen of in 2013 of 2014 ouderschapsverlof opneemt, hebt u onder bepaalde voorw…
Bijzonder verlof op een rijtjeBijzonder verlof op een rijtjeHet is bekend dat je bijzonder verlof mag opnemen bij een bevalling of bij overlijden van bijvoorbeeld je partner. Er zi…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Vera Kratochvil, Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ouderschapsverlof
 • http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ouderschapsverlof/vraag-en-antwoord/berekenen-ouderschapsverlof.html
 • https://www.rendement.nl/nieuws/id20237-vanaf-1-juli-2020-wekenlang-vaderschapsverlof.html
 • https://www.nrc.nl/nieuws/2017/10/06/nieuwe-kabinet-tot-zes-weken-vaderschapsverlof-a1576335
 • https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geboorteverlof-en-partnerverlof/plannen-met-geboorteverlof-voor-partners
 • Afbeelding bron 1: Vera Kratochvil, Wikimedia Commons (Publiek domein)

Reageer op het artikel "Ouderschapsverlof 2019"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

Vanwingh Petra, 05-12-2018 13:59 #1
Beste,

Ik lees hierboven dat je ook ouderschapsverlof voor je stiefkinderen kan aanvragen.
Ikzelf ben plusmama van 2 kindjes, respectievelijk bijna 4 en de andere 5 jaar.
Maar er staat bij dat ze bij je moeten wonen.
Ze wonen in de normale regeling 5 dagen bij ons en 9 dagen bij de mama.
Vakantieregelingen zijn anders.
Telt dit dan ook voor mij? Of hangt het effectief af of ze bij je domicilieerd zijn?

Alvast bedankt voor de info.

Met vriendelijke groeten
Petra Vanwingh Reactie infoteur, 17-12-2018
Beste Petra,
Om ouderschapsverlof te krijgen, moeten de kinderen jonger zijn dan 8 jaar, dus dat is kloppend. Verder moeten de kinderen ingeschreven zijn op uw woonadres. Als dat het geval is, moet het verlof minimaal twee maanden voor de ingang van de verlofdatum worden aangevraagd. In de CAO kunnen eventuele andere voorwaarden zijn opgenomen, dus het is belangrijk om deze ook te raadplegen.
Hopelijk heb ik u zo voldoende geïnformeerd!

Infoteur: Star2000
Laatste update: 22-12-2018
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Ouder en gezin
Bronnen en referenties: 7
Reacties: 1
Schrijf mee!