InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Ouder en gezin > Gezinstherapie, oplossing voor vele mistoestanden

Gezinstherapie, oplossing voor vele mistoestanden

Gezinstherapie, oplossing voor vele mistoestanden Veel consulenten doen aan gezinstherapie. In feite bestaat niet zoiets als gezinstherapie. Er is integendeel een waaier aan technieken die gericht zijn op conflicthantering binnen het gezin.

Dynamiek van een gezin

Een gezin is een systeem, bestaande uit een aantal personen, die op een meer of mindere manier hiërarchisch tot elkaar gerelateerd zijn en in principe onder één dak wonen. Tussen deze leden bestaan banden en dynamische relaties. Deze kunnen, ideaal gesproken, vlot lopen als bij een gesmeerde naaimachine. In de praktijk zal het geheel vaak stroever draaien.

Synergie

Een gezin is meer dan de som van de samenstellende leden. Naar buiten toe kan dit gezin optreden als een harmonisch geheel of als een systeem met interne contradicties. De werking van een gezin naar buiten toe hoeft niet relevant te zijn voor de interne harmonie.

Problemen in een gezin

De problemen waarmee de consulent te maken krijgt, hebben vaak te maken met conflicten tussen de partners. Een andere veel voorkomende klacht, is een gezagscrisis tussen ouders en kinderen. Verwaarlozing van partner of kinderen komt ook vaak voor. Deze verwaarlozing kan materiaal zijn, of ook affectief.

Contextuele benadering

Vaak zal de hulpverlener merken dat een probleem van een gezinslid niet te isoleren is van de samenhang van het gezin. De andere gezinsleden moeten in het oplossen van het probleem worden betrokken.

Gevolgde stappen

De cliënt komt naar de hulpverlener toe op eigen aanvraag, of na doorverwezen te zijn door arts of sociaal centrum. Na klachten van derden kan dit soms ook via het gerecht gebeuren.

De hulpverlener zal eerst een grondige analyse van de situatie moeten maken. Dit bestaat uit het vaststellen van het probleem of de problemen en uitzoeken welke personen hierin betrokken zijn, buiten de consultant zelf.

Dan volgen een aantal gesprekken, eerst informatief, dan directief, met de verschillende spelers. Vaak worden de personen eerst elk apart gehoord en nadien in groep met elkaar geconfronteerd.

Ideaal zou er een follow-up moeten zijn tot de problemen de wereld uit zijn. Vaak echter, eindigt de hulpverlening omdat de betrokken partijen of de gemachtigde instellingen de therapie niet verder willen betalen.

Lees verder

© 2008 - 2019 Salilus, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Mogelijke behandeling voor psychische stoornissenPsychiatrie is een aftakking van de geneeskunde die zich richt op de behandeling van psychische, emotionele en gedragsst…
ConflicthanteringConflicthanteringIedereen heeft wel eens een conflict. Een conflict is een situatie waarin twee partijen tegengestelde belangen of opvatt…
Contextuele therapie Ivan Boszormeny-Nagy en Helm StierlinContextuele therapie Ivan Boszormeny-Nagy en Helm StierlinHoe kun je iets positiefs bereiken voor een jongere die problemen heeft? Jarenlang heeft de hulpverlening zich geconcent…
De cliënt gerichte psychotherapie van psycholoog Carl RogersDe cliënt gerichte psychotherapie van psycholoog Carl RogersIn de hulpverlening is het belangrijk dat de cliënt zoveel mogelijk zelf op zoek gaat naar oplossingen. De theorie van R…
Conflicthantering in GroepenConflicthantering in GroepenConflicthantering of Conflict Copingstijl. Groepen kunnen verschillend met conflicten omgaan. Een sociaal conflict kan o…

Reageer op het artikel "Gezinstherapie, oplossing voor vele mistoestanden"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Salilus
Gepubliceerd: 20-01-2008
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Ouder en gezin
Special: Psychotherapie
Schrijf mee!