InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Ouder en gezin > Moederschap door de jaren en eeuwen heen
mijn kijk op

Moederschap door de jaren en eeuwen heen

Moederschap door de jaren en eeuwen heen Moeder zijn in de jaren 50 van de 20ste eeuw is zo heel anders dan in de 21ste eeuw. Een wervelende, bewegende en levende maatschappij heeft in nog geen halve eeuw, een complete ommezwaai gemaakt ten opzichte van het moederschap. Van hard werken voor de moeder van vroeger en het gemak voor de moeder van nu, wat betreft de huishoudelijke hulpjes. Van de plicht om baby’s te baren tot een keus om wel of geen moeder te willen worden. Maar ook van het móeten stoppen met werken tot het móeten doorgaan met werken.

Babyboom

Of het nu 1950 is of nu, een vrouw is nodig om baby’s te krijgen. Na de Tweede Wereldoorlog (1945 tot 1955) spreken we van een babyboom met 284.000 levendgeborenen. De baby’s toen geboren, worden ook wel aangeduid als de babyboomers. In de jaren zeventig begon het aantal nieuw geborenen snel af te nemen. De periode van de Dolle Mina’s en baas in eigen buik, gaven de vrouw wettelijk gezien, de keus om zelf te bepalen hoeveel kinderen ze wilden baren. Nieuwe wetten gaven de vrouw, dankzij de Dolle Mina’s, onder andere het recht om voorbehoedsmiddelen te gebruiken.

De wereld bevolking

De wereld bevolking in de loop der jaren is:
 • in 1804 vorige eeuw, 1 miljard mensen;
 • in 1927 vorige eeuw, 2 miljard;
 • de jaren 50, vorige eeuw, 3 miljard;
 • 2011, 21ste eeuw, 7 miljard;
 • 2017, 21ste eeuw, al meer dan 7,5 miljard.

Biologische moeder

Wereldwijd worden jaarlijks 128 miljoen baby’s geboren. In 2011 werd met de geboorte van een babymeisje in de Filipijnen, zelfs de zeven miljardste wereldburger geboren! En of het nu een babymeisje in China is, een babyjongen in de Filipijnen of een nieuwgeborene in Nederland, de baby heeft een moeder nodig om op de wereld te komen! De biologische moeder. De verdere opvoeding van een baby kan door ook door opvoedouders, stiefouders, adoptieouders, homo-ouders, lesbische ouders, alleenstaande moeder of pleegouders, plaats vinden. Elke moeder is gewoon van levensbelang voor de eerste jaren van een kind. Voor met name de:
 • verzorging;
 • opvoeding;
 • taal;
 • onvoorwaardelijke liefde.

Opvoedouder

De biologische moeder baart het kind. Misschien wel het enige verschil met de opvoedmoeder. De opvoedouders (stief-, pleeg-, adoptie- homo- of lesbische ouders) hebben dezelfde belangrijke taak als de biologische moeder en vader. Om een
 • stabiele omgeving creëren waar een kind kan ontwikkelen;
 • veilige omgeving waar een kind kan en mág groeien;
 • liefdevolle omgeving met waardering en respect te creëren voor het kind.

Het moederschap vroeger

De aanstaande moeder in de vijftiger en zestiger jaren móest getrouwd zijn. Was je niet getrouwd dan hoorde je niet meer bij de gemeenschap. Dan werd je sociaal en maatschappelijk buitengesloten. De gezinnen in die tijd waren vaak heel groot. Meer dan tien kinderen in één gezin was heel gewoon. De vrouw had geen keus. Het was haar taak om (dankzij de invloed van de Rooms Katholieke kerk) kinderen te baren, zoveel mogelijk.

Enigste recht was het aanrecht

Haar enige recht was het aanrecht! Onvrede over deze gang van zaken was de voedingsbodem voor de Flower Powerbeweging in de jaren zestig. Hippies, nozems en provo’s kleuren en sieren het straatbeeld in die tijd en langzaam, heel langzaam veranderde de opvatting over de vrouw als moeder.

Baas in eigen buik

Vanaf eind jaren zestig en begin jaren zeventig was het de glorietijd van het feminisme en de Dolle Mina’s. Feministen streden voor gelijke rechten. Als iedereen gelijk is, geldt voor iedereen hetzelfde. Maatschappelijke, politieke en andere bewegingen, die de ongelijke (machts) verhoudingen tussen mannen en vrouwen aanhingen, moesten het ontgelden. Strijdpunten waren: huwelijk, gezin en seksualiteit. Door ludieke acties te voeren, profileerden de Dolle Mina’s zich. Acties als
 • het nafluiten van mannen op straat;
 • de bezetting van een abortuskliniek;
 • de actie baas in eigen buik.

Langzaam komt er een maatschappelijke verschuiving in denken op gang. Taboes worden doorbroken en wettelijk regels worden aangepast ten voordele van de vrouw. Dank zij al deze vrouwen kwam begin jaren 80 van de vorige eeuw, de vrouwenhulpverlening op gang.

The sky is the limit

In de jaren negentig kon alles. De economie draaide op volle toeren. De werkloosheid is laag, banken lenen jonge stellen waar ze om vragen en de huizenmarkt loopt goed. Jonge ouders werken langer door voordat ze aan kinderen willen beginnen. Het gemiddeld aantal kinderen, dat een gezin compleet maakt, is twee. De moeder werkt door, na de geboorte van haar kind omdat het mag en niemand haar daarom veroordeelt. En dan begint de crisis zich eind 2007, vorige eeuw, langzaam af te tekenen.

Moeder zijn in de crisisjaren

Vele faillisementen zijn het gevolg van de kredietcrisis ( de aanduiding voor de crisis op de financiële markten die in de zomer van 2007 ontstond, in het najaar van 2008 een hoogtepunt bereikte en eerst in de loop van 2011 afliep) en veel mensen werkloos maakte. De verkoop van woningen stagneert. Werkende moeders vrezen voor hun baan. Een baan welke nodig is omdat de hypotheek betaald moet worden. De draadloze technologieën volgen elkaar in de 21ste eeuw in een rap tempo op. Mensen vluchten hierin. Het gevoel zegt dat het niet goed is, al deze draadloze technieken, maar het gevoel luistert niet naar het verstand. Het is gewoon zo lekker handig. Geen snoeren meer overal, niet meer voorlezen wanneer je peuter naar bed gaat. Een tablet neemt het van de moeder over, zodat ze alle sores, spanning en moeheid van de dag even helemaal kan vergeten. De moeder zondert zich af door op de hoogte te blijven van Facebook en Twitter. De moeder van nu lijkt een digitale opvoeder te worden. Stil naar het kind toe en verslaafd aan de smartphone en tablet. Gaat het moederschap weer terug naar vroeger, toen de aandacht verdeeld moest worden tussen elk kind? Of wordt het de aandacht verdelen tussen facebook, twitter, Whats- app en het kind?

Lees verder

© 2013 - 2019 Rieja, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Baas in eigen buik betekent dat een vrouw ook rechten heeftBaas in eigen buik betekent dat een vrouw ook rechten heeftRond 1970 veranderen heel langzaam de opvattingen over de rol en de inhoud van het moederschap in Nederland ten opzichte…
MIM - Moeders Informeren MoedersMIM - Moeders Informeren MoedersWanneer je voor het eerst een kindje krijgt, verandert heel je wereld. Soms is het lastig om in één keer weer je draai t…
Lof tijdschrift voor werkende moeders met ambitieEen tijdschrift voor werkende moeders met ambitie gemaakt door werkende moeders. Moeders die graag succesvol zijn op zow…
Moeder worden eind 20ste eeuw, begin 21ste eeuwMoeder worden eind 20ste eeuw, begin 21ste eeuwMoeder worden eind jaren 90 van de twintigste eeuw. Het derde millennium komt eraan en de eenentwintigste eeuw staat voo…
De Tweede Feministische GolfIn de jaren zestig begon de Tweede Feministische Golf, want ondanks dat vrouwen tijdens de Eerste Golf stemrecht hadden…
Bronnen en referenties
 • http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bevolking/faq/specifiek/faq-hoeveel-kinderen.htm
 • http://nl.wikipedia.org/wiki/Flowerpower
 • https://www.cijfers.net/bevolking.html

Reageer op het artikel "Moederschap door de jaren en eeuwen heen"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Rieja
Laatste update: 07-10-2019
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Ouder en gezin
Special: Moeder zijn
Bronnen en referenties: 3
Artikelen met het label 'Mijn kijk op…' bevatten naast objectieve informatie ook een persoonlijke mening en/of ervaring.
Schrijf mee!