InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Opleiding en beroep > (Negatief) Bindend studieadvies (BSA)

(Negatief) Bindend studieadvies (BSA)

(Negatief) Bindend studieadvies (BSA) Wat is het (negatief) bindend studieadvies? Wanneer wordt er een bindend negatief studieadvies gegeven? Wat zijn de gevolgen van een negatief bindend studieadvies? Hoe kun je bezwaar maken tegen het BSA? Soms is er sprake van bijzondere omstandigheden en kan er een uitzondering worden gemaakt.

Bindend studieadvies

Het bindend studieadvies (BSA) is ingesteld om de kwaliteit in het hoger onderwijs (HBO en WO) te garanderen. Een bindend studieadvies is een beslissing van het bestuur van een onderwijsinstelling in het hoger onderwijs. Een student krijgt aan het einde van het eerste jaar een advies over het al dan niet voortzetten van de studie. Het advies is gebaseerde op het aantal behaalde studiepunten (ETC’s).

Voorwaarden bindend studieadvies (BSA)

Een onderwijsinstelling moet aan een aantal voorwaarden voldoen om een bindend studieadvies te mogen geven.
  • De opleiding moet toestemming hebben van het bestuur van de instelling waar de opleiding onder valt
  • De studiebegeleiding en de studeerbaarheid moeten in orde zijn
  • De student moet op tijd een waarschuwing krijgen dat hij het risico loopt op een BSA en in de gelegenheid worden gesteld om alsnog genoeg studiepunten te halen
  • De student heeft het recht om gehoord te worden als de opleiding overweegt om een negatief bindend studieadvies te geven

Negatief bindend studieadvies

De reden om een negatief bindend studieadvies te geven, is meestal dat de student onvoldoende studiepunten heeft behaald. Het bestuur is er dan van overtuigd dat de student er niet in zal slagen om de studie tijdig succesvol af te ronden. Een voorbeeld van een regeling die veel onderwijsinstellingen toepassen, is dat een student binnen één jaar minstens 40 of 45 EC (studiepunten) van de in totaal 60 moet behalen.

Negatief studieadvies

Naast het negatief bindend studieadvies bestaat ook het negatief studieadvies. De student wordt dan niet gedwongen om de opleiding te verlaten, maar krijgt het dringende advies, omdat hij bepaalde vaardigheden of aanleg mist om het diploma te behalen.

Gevolgen negatief bindend studieadvies

Het gevolg van een negatief bindend studieadvies is dat de student van de opleiding wordt gestuurd. Hij mag de studie niet aan dezelfde instelling voortzetten. Studenten mogen zich voor het volgende schooljaar niet inschrijven.

Negatief bindend studieadvies: bijzondere omstandigheden

Als er sprake is van bijzondere omstandigheden, kan de examencommissie besluiten om een uitzondering te maken. Ook als een student een handicap of functiebeperking heeft, kan van een bindend studieadvies worden afgezien.

Negatief bindend studieadvies voorkomen

In veel gevallen kan een bindend negatief studieadvies worden voorkomen door de lesstof regelmatig bij te houden. Dit is echter te kort door de bocht. Bepaalde omstandigheden kan men niet voorkomen of van tevoren voorzien. Als je de koers maakt richting een negatief studieadvies, dan kun je ook besluiten om voor 1 februari van het eerste studiejaar een verzoek tot uitschrijving te doen. Je krijgt dan geen bindend negatief studieadvies.

Als er bijzondere omstandigheden spelen, is het verstandig om tijdig aan te kaarten dat je verwacht studievertraging op te lopen. Dan kan de BSA soms worden uitgesteld en mag je de studie voorwaardelijk voortzetten.

Bezwaar tegen negatief bindend studieadvies

Als je het niet eens bent met het negatief bindend studieadvies, dan kun je bezwaar aantekenen bij de examencommissie. Je moet vragen naar het studentenstatuut. Hierin staan de rechten en plichten beschreven en de procedures die gelden voor bezwaar en beroep.
© 2011 - 2017 Rebeccahoogers, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Negatief bindend studieadvies, en nu?Negatief bindend studieadvies, en nu?De meeste Nederlandse universiteiten werken met een bindend studieadvies (BSA). Dit houdt in dat je als student in je ee…
Stoppen met je studie na een jaar of een half jaarStoppen met je studie na een jaar of een half jaarHet is natuurlijk niet de bedoeling om te stoppen met je studie na een half jaar of een jaar, maar helaas gebeurt het ma…
WISCAT rekentoets PABOWISCAT rekentoets PABOIeder jaar beginnen duizende studenten een opleiding aan de PABO. Als eerstejaars student wacht hen dan de gevreesde taa…
Hoe kom ik mijn eerste jaar door op hbo-niveau?Hoe kom ik mijn eerste jaar door op hbo-niveau?Een aantal maanden geleden heb jij je havo-diploma behaald. In de vakantie kon je dus lekker relaxed toeleven naar je ee…
De PABO-taaltoets een verplichte, maar moeilijke toetsDe PABO-taaltoets een verplichte, maar moeilijke toetsDe taaltoets is een verplicht en zeer belangrijk onderdeel voor alle eerstejaars PABO-studenten. De taaltoets stelt vast…
Bronnen en referenties
  • Rijksoverheid
  • Judex.nl

Reageer op het artikel "(Negatief) Bindend studieadvies (BSA)"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Reacties

Peter, 29-06-2015 01:56 #2
Als ik een negatief bindend studie advies heb gekregen, kan ik me het jaar erop niet weer inschrijven voor dezelfde studie als voltijds student. Maar kan ik me wel alsnog inschrijven als deeltijd student? Aangezien BSA niet voor deeltijders geldt.

Rob, 26-06-2012 09:59 #1
Bij dreiging van te weinig studiepunten dreigt voor mij nu een negatief advies. Hoe kan ik voorkomen dat ik dan geen andere studie (HBO) kan gaan volgen?
Is dat februari een vast moment of is daar een "escape"in?

Bij voorraad dank voor steun,

Rob

Infoteur: Rebeccahoogers
Gepubliceerd: 14-08-2011
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Opleiding en beroep
Bronnen en referenties: 2
Reacties: 2
Schrijf mee!