InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Opleiding en beroep > Beter Onderwijs Nederland

Beter Onderwijs Nederland

Beter Onderwijs Nederland is een vereniging van docenten, ouders, boeren, burgers en buitenlui die Beter Onderwijs Willen in Nederland. Aan het hoofd van de vereniging staat filosoof Ad Verbrugge, universitair hoofddocent aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Het manifest van Beter Onderwijs Nederland

In het manifest van Beter Onderwijs Nederland wordt duidelijk aangegeven waar het op staat. In het kort wordt aangegeven wat er in de laatste veertig jaar aan onderwijsvernieuwing en verandering heeft plaatsgevonden in het onderwijs in Nederland.De vorming van de bureaucratische schil die de onderwijshervormingen bedachten en gestalte gaven en die elk tegengeluid bestempelde als 'verouderde en pietluttige docenten die niet willen meegroeien met de toekomst maar "lesboer" willen bijven in de veiligheid van een gesloten klaslokaal".

Dit alles kon zover komen omdat onderwijsinstellingen zelfstandig hun koers moesten bepalen. Door fusies ontstonden mega grote scholen met aan de top een heuse raad van bestuur en een raad van toezicht. Deze melagomane instellingen met megalomane bestuurderen zagen de school als een winstgevend bedrijf en bezuinigden vooral op het primaire proces. leraren werden vervangen door coaches en lesgeven door zelfstandig werken, dit alles onder de noemer "kennis is niet nodig want deze verouderd toch snel" en "leerlingen moeten op een constructivistische manier hun eigen leerproces bepalen". Met andere woorden, Niets moet en alles mag,de leerling krijgt altijd een diploma, ook als hij niets weet of kent.

Verder wordt in het manifest aangegeven waar het zogenaamde "nieuwe leren"voor staat en welke impact de invoering hiervan gehad heeft op het Nederlandse Onderwijsbestel. Een het belangrijkste onderdeel van het manifest is voor mij de "Noodzaak van een bezinning op de huidige uitgangspunten van ons onderwijs". Hierin wordt een lans gebroken en om aandacht gevraagd voor " de verschillen in aanleg", "de motivatie en belevingswereld", "discipline en aandacht". Het manifest eindigt met de reden voor de oprichting en doelstelling van de vereniging Beter Onderwijs Nederland.

Comite van aanbeveling

Velen sympathiseren met de vereniging en hebben hun steun uitgesproken aan de doelstellingen van de vereniging. Het Comite van aanbeveling bevat dan ook eminente, erudite en invloedrijke personen zoals Guus Berkhout, hoogleraar innovation management , Paul Cobben, hoogleraar wijsbegeerte, Heleen Dupuis, hoogleraar medische ethiek ,Afshin Ellian, hoogleraar rechtswetenschappen,Arnold Heertje, hoogleraar geschiedenis van de economische wetenschap en docent economie ,Ayaan Hirsi Ali, Leo Prick, publicist, onderwijskundige, Bob Smalhout, emeritus hoogleraar anesthesiologie,Greetje van der Werf, hoogleraar onderwijskunde.

Het tien-punten plan

  1. Bestuur, beheer en inrichting van onderwijsinstellingen moeten goed onderwijs waarborgen. Goed onderwijs moet gegeven worden door gekwalificeerde ( bevoegde) docenten. De beschikbare budgetten moeten in eerste instantie besteed worden aan het onderwijs en alles wat daar direct verband mee houdt.
  2. Directie- en beheersfuncties moeten zich tevreden stellen met een "normale" beloning en op de stoel van de bestuurderen moeten in eerste instantie mensen zetelen die ervaring hebben met en in het onderwijs. De zeggenschap over de inrichting van het onderwijs moet primair in handen zijn van de lesgevende leraren en docenten.
  3. De scholen bieden primair vakinhoudelijke en algemene vorming aan leerlingen en studenten en heeft in die context ook een pedagogische taak. Alle andere activiteiten van de school blijven strikt gescheiden van deze taak.
  4. De verschillen tussen de leerlingen zowel op intelligentie als vaardigheden, zullen er toe leiden dat leerlingen na het basisonderwijs instromen in het onderwijstype dat toegesneden is op het niveau van de leerling.
  5. Het verschil tussen (overwegend) theoretische en (overwegend) praktische opleidingen moet worden gehandhaafd, dan wel hersteld.
  6. De directe instructie en oefening moet plaats vinden onder de leiding van een vakkunig en bevoegd docent, in overzichtelijke groepen met een genoeg aantal contacturen per vak. Omdat gestreefd wordt naar het onderbrengen van leerlingen met ongeveer gelijke potenties in groepen of klassen, kan het onderwijs grotendeels klassikaal zijn; aan allen worden op hetzelfde moment, op dezelfde manier dezelfde eisen gesteld.
  7. De Aandacht voor de individuele leerling is er, binnen de structuur van een gemeenschappelijk programma.
  8. Ernstige probleemleerlingen moeten worden doorverwezen naar op hun problematiek toegesneden vormen van speciaal onderwijs.
  9. Bij het afnemen van eindexamens/afstuderen moet de overheid er voor zorgen dat er onafhankelijk en bij elke gelegenheid controle wordt uitgeoefend, een en ander om de kwaliteit te waarborgen.
  10. Het loon van leraren en docenten moet worden verhoogd en gedifferentieerd naar gelang het schooltype waaraan ze les geven en hun niveau van opleiding. Bijscholing moet worden gefaciliteerd.

Lid worden

Beter onderwijs Nederland is niet alleen een vereniging van docenten. Iedereen kan lid worden van BON. Het lidmaatschap wordt verworven door een bedrag van minimaal 10 per jaar, maar een hogere contributie is welkom.

Voor allen die het onderwijs in Nederland een goed hart toedragen. www.beteronderwijsnederland.nl
© 2008 - 2019 Sophocles, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Adaptief OnderwijsHet is zover. Je kind is oud genoeg om naar de basisschool te gaan. Er zijn veel keuzes die je als ouder kan maken. Welk…
Het DaltononderwijsJe kind gaat naar de basisschool. Er moet een belangrijke keuze gemaakt worden. Naar welke school gaat je kind en wat vo…
Het JenaplanonderwijsHet Jenaplanonderwijs is een onderwijsrichting die steeds meer groeit in Nederland. Een richting waarbij zelfstandigheid…
Wat is programmagericht onderwijs?Wat is programmagericht onderwijs?Programma gericht basisonderwijs, wat is dat? Het is een visie op onderwijs in het basisonderwijs. Bij deze visie wordt…
Soorten basisonderwijsSoorten basisonderwijsIeder kind in Nederland heeft recht op basisonderwijs. Het wordt gegeven aan kinderen van vier tot twaalf jaar en het is…

Reageer op het artikel "Beter Onderwijs Nederland"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

Jotri, 31-10-2008 10:20 #1
Goh, je leest vaak alleen maar over de docenten en leraren. Vergeten wordt dat zonder OOP het onderwijs helemaal niets kan beginnen. Zij zijn de olie in de motor, zij verdienen zeker net zoveel waardering als docenten en leraren. Reactie infoteur, 31-10-2008
Betse Jotri

Beter Onderwijs Nederland is een vereniging van personen al dan niet werkzaam in het onderwijs die staan voor beter onderwijs in Nederland. Het is dus geen soort van vakbond of een belangengroep voor personen. Het OOP is dus niet vergeten. Iedereen kan zijn stem laten horen op de website van BON. Ook jij. Ga naar hun website, wordt lid en praat mee op het forum. Wil je beter onderwijs in Nederland? Laat je stem horen, ook jij als OOP'er bent belangrijk ( misschien zoals je zelf aangeeft het belangrijkst), wie stil blijft wordt niet gehoord.

Doen!

Sophocles

Infoteur: Sophocles
Gepubliceerd: 07-04-2008
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Opleiding en beroep
Reacties: 1
Schrijf mee!