Aan het werk in Duitsland

Aan het werk in Duitsland In Duitsland bestaat er in bepaalde sectoren zoals de zorg en de bouw een tekort aan arbeidskrachten. Duitse arbeidsbureaus in de grensstreek spannen zich dan ook erg in om Nederlandse werknemers aan de slag te helpen. Maar ofschoon werken in Duitsland met name voor bewoners van de grensstreek erg aantrekkelijk lijkt, zijn er ook een aantal serieuze valkuilen.

Ontslagen in de kinderopvang

In ons land zullen veel banen in de kinderopvang verloren gaan. Door de korting op de kinderopvangtoeslag maken immers minder ouders gebruik van deze voorziening. Het aantal banen in de kinderopvang zal daarom naar schatting met 20.000 teruglopen tot 80.000 begin 2014. Kinderdagverblijven in sommige delen van Nederland worden nog eens extra hard getroffen door de krimp van de bevolking in hun regio.

Duitsland werft personeel in Nederland

Bij onze oosterburen daarentegen bestaat er een groot tekort aan personeel in de kinderopvang. Men staat er te springen om geschoolde krachten. De vacatures kunnen nauwelijks nog met eigen personeel ingevuld worden. Niet voor niets dat men in de grensstreek banenmarkten organiseert, speciaal gericht op Nederlands personeel. Dergelijke banenmarkten worden goed bezocht door Nederlandse werklozen en werknemers die hun baan dreigen te verliezen. Zij laten zich graag voorlichten over de mogelijkheden om te werken in Duitsland.

UWV-bureau Eures kan bemiddelen

Er kan niet worden ontkend dat er in Duitsland andere wetten en regels gelden. Dát gegeven, in combinatie met een vreemde taal, weerhoudt veel werkzoekenden ervan om in Duitsland aan de slag te gaan.

Maar gelukkig speelt onze Nederlandse uitkeringsorganisatie UWV via de organisatie Eures een bemiddelende rol bij werving en plaatsing van Nederlandse arbeidkrachten in het buitenland. Eures geeft onder meer voorlichting over buitenlandse regelgeving en taalproblemen en hoopt op die manier veel vacatures in te vullen.

Personeel gezocht voor ouderenzorg en de bouw

Het ligt in de bedoeling dat Duitse arbeidsbureaus in de grensstreek niet alleen gericht personeel willen werven voor de kinderopvang, maar ook voor sectoren als de bouw en de zorg. Met name in de Duitse ouderenzorg zijn de komende tijd veel “extra handen” nodig. En zonder dat daar veel ruchtbaarheid aan werd gegeven, is medio 2013 in Aken ook al een banenmarkt voor de bouw georganiseerd, speciaal gericht op Nederlandse bouwvakkers.

EU-burgers hoeven geen werkvergunning te bezitten

In het kader van het vrije verkeer van personen en goederen binnen de Europese Unie (EU) zoeken steeds meer burgers een baan in de omliggende lidstaten. Burgers van een lidstaat binnen de EU kunnen in een andere lidstaat van de EU een baan aannemen, zonder daarvoor een werkvergunning te bezitten. Ze worden rechtens gelijkgesteld aan binnenlands personeel in die lidstaat.

En er bestaat ook speciale regelgeving die voorkomt dat men als grensarbeider nadeel ondervindt. Grensarbeider is iemand die zijn arbeid verricht op het grondgebied van een EU-lidstaat en woonachtig is in een andere lidstaat. Essentieel is in die definitie wel dat men minimaal één maal per week terugkeert.

Kinderbijslag veel hoger dan bij ons

Een baan in Duitsland biedt overduidelijk kansen maar verlangt soms ook extra inspanningen en veel geduld. Met de erkenning van Nederlandse vakdiploma’s bijvoorbeeld, kan soms erg veel tijd gemoeid zijn.

En men dient zich ook te realiseren dat ten aanzien van belasting en (sociale) verzekering zaken nu eenmaal anders geregeld zijn, waardoor een baan bij onze oosterburen op het eerste gezicht misschien minder aantrekkelijk lijkt. Maar er zijn ook zaken die aanmerkelijk voordeliger uitpakken dan in Nederland. Men kan daarbij denken aan de kinderbijslag die in Duitsland drie maal zo hoog is.

Solliciteren in Duitsland: tips

Ofschoon we directe buren zijn, bestaan er toch zekere cultuurverschillen waarmee men maar beter rekening houdt als men voor een sollicitatiegesprek in Duitsland wordt uitgenodigd:
  • Aangeraden wordt om de directeur, de leidinggevende of de personeelsfunctionaris altijd met "u" aan te spreken. Duitsers zijn namelijk erg gesteld op hiërarchie en correcte omgangsvormen;
  • In een sollicitatiegesprek worden privé-mededelingen niet gewaardeerd. Men heeft vooral interesse in uw opleiding en ervaring. Men heeft er absoluut geen boodschap aan dat u onlangs nog het Oktoberfest in München heeft bezocht;
  • Gaten in de levensloop maken Duitsers al snel argwanend. Vermeld daarom elk detail, ook het ouderschapsverlof dat u opnam of de wereldreis die u maakte;
  • men neemt ruim de tijd om uw dossier grondig te bestuderen. Daar kunnen meerdere weken overheen gaan. Informeer in de tussentijd niet "hoe het ermee staat" want dat ervaart men als opdringerig.

Valkuilen bij werk in Duitsland

Wie werkt zoekt in Duitsland, moet ook rekening houden met een aantal valkuilen:
  • vanaf 2015 moet ons “wereldinkomen”fiscaal gezien voor meer dan 90% in Nederland worden verdiend in Nederland, wil je nog in aanmerking komen voor hypotheekrenteaftrek. En dat kan zomaar honderden euro’s per maand schelen;
  • wie in Nederland woont en werkt in het buitenland bouwt geen AOW meer op in Nederland (twee procent per jaar!);
  • de pensioenvoorzieningen in Nederland zijn aanmerkelijk beter dan in Duitsland.

Verplicht solliciteren in het buitenland een optie?

Het was de Limburgse gedeputeerde Beurskens die in januar 2015 veel stof deed opwaaien met zijn suggestie om werklozen te verplichten om in het buitenland te solliciteren. Zowel binnen de politiek alsook onder de burgerij was niet iedereen van dat idee gecharmeerd:
  • er zouden zoveel verschillen in sociale en fiscale wetgeving tussen bijvoorbeeld Nederland en Duitsland bestaan, dat zelfs belastingexperts en "Steuerberater" er geen raad mee weten;
  • weliswaar zou men in Duitsland sneller aan een baan raken en er ook meer kunnen verdienen, maar de voordelen worden vaak tenietgedaan door allerlei sociale en fiscale bepalingen. Het nieuwe belastingverdrag tussen beide landen zou wat dat betreft geen uitkomst bieden.
  • ook klonk er in veel commentaren ongenoegen door over het feit dat door de open grenzen in Europa steeds meer buitenlandse arbeidskrachten ons land worden binnengehaald, terwijl Nederlanders de grens worden overgejaagd om een baan te zoeken.

Lees verder

© 2013 - 2020 Serkozy, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Werken in het buitenland - bereid je goed voorWerken in het buitenland - bereid je goed voorVolgens een recent onderzoek blijkt dat 36% van de Nederlanders overweegt om te emigreren. Hierbij zijn Spanje, Duitslan…
Pedagogisch werkAls Pedagogisch werker ben je werkzaam op de kinderopvang, basisschool of jeugdzorg. Je werkt dan in de sector sociaal a…
Besparen op kinderopvang – elkaars kinderen opvangenBesparen op kinderopvang – elkaars kinderen opvangenDe kosten van de kinderopvang is vaak een bezwaar voor ouders om beide aan het werk te gaan. U kunt geld besparen door s…
ZZP: als zelfstandige werken in de kinderopvangZZP: als zelfstandige werken in de kinderopvangEr zijn veel mensen die als zelfstandige werken in de zorg. Daar was altijd veel werk waardoor de zelfstandige een goed…

Digitaal rechercheurDigitaal rechercheurWe worden steeds vaker slachtoffer van criminele netwerken die zich bezighouden met oplichting, fraude, spam en het vers…
Laat jonge studenten de keus tussen thuis of op kamers wonenLaat jonge studenten de keus tussen thuis of op kamers wonenNieuwe, jonge studenten gaan vlak voor het begin van een nieuw studiejaar vaak op kamers. Meestal ligt de universiteit o…
Bronnen en referenties

Reageer op het artikel "Aan het werk in Duitsland"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Serkozy
Laatste update: 23-01-2015
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Opleiding en beroep
Special: Duitsland
Bronnen en referenties: 2
Schrijf mee!