InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Onderwijs > Joodse wijsheden 47: bekritiseer leraren/onderwijzers

Joodse wijsheden 47: bekritiseer leraren/onderwijzers

Het is niet goed alles voor zoete koek aan te nemen. Wanneer een leraar een bepaalde theorie onderwijst dien je deze theorie kritisch te benaderen. Kan deze in de praktijk worden gebracht? Ook als de leraar de waarheid vertelt zal hij dankbaar zijn dat je kritisch bent. Door jouw kritiek wordt hij scherper. De Joodse wijzen zeggen dat leraren het meeste leren van hun leerlingen.

Wees geen zombie

Van Talmoed geleerden is bekend dat ze soms opzettelijk fouten maakten om te kijken of hun leerlingen opletten. De leraren vroegen dan aan hun leerlingen of ze het begrepen hadden. Je kon dan als leerling beter niet zeggen dat je het wel begrepen had.

Daag een leraar of ouder uit maar doe het met respect. Beschouw hem als een wijs persoon. Maak hem niet belachelijk maar geef hem een nieuwe kans het uit te leggen en denk er nog een keer goed over na. Ga bij jezelf na waarom je denkt dat hij een fout heeft gemaakt. Hoewel het er misschien toe leidt dat je het niet met elkaar eens wordt dan nog zal het resulteren in geestelijke groei.

Emoties

Emoties kunnen grote obstakels zijn om wijsheid te vergaren. Analyseer wat je dwars zit en waar de leraar op je vooroordelen trapt. Het is belangrijk naar een ander te luisteren wanneer je van mening verschilt. Misschien ben je kapitalistische georiënteerd terwijl de ander juist socialistisch is. In dat geval lijkt alles wat een socialist zegt belachelijk.

Graaf dieper en dieper

Zelfs wanneer je het eens bent met de leraar dan nog is het verstandig de zaken vanuit een ander perspectief te bekijken. Wijsheid gaat erg diep. Hoe dieper je op de materie ingaat des te meer lagen je ontdekt. Volgens Joodse wijzen kost het 40 jaar om een idee helemaal te begrijpen.

Kijk vanuit het standpunt van de leraar

Het is goed uit te zoeken vanuit welk standpunt de leraar redeneert. Speel voor advocaat van de duivel en geef tien redenen op voor het andere standpunt zelfs al ben je ervan overtuigd dat hij fout zit. Het slechtste wat je kan overkomen is dat je het nog steeds oneens bent met elkaar. Maar je probeert in ieder geval zo elkaar te begrijpen en respect voor de ander te tonen. Bovendien kan je misschien zelf ook inzien dat je fout zit.

Pak ook grote vraagstukken aan

Het kijken naar een ander standpunt kan ook op grote kwesties worden toegepast. Voorbeelden voor Joden zijn bijvoorbeeld: waarom is het Jodendom belangrijk voor me en waarom is het onverstandig om christen te worden? Verder kan je kijken waarom je je relatie met God belangrijk vindt (God als leraar). Uiteraard kan je ook vragen stellen over onrecht en lijden. Bekijk het vanuit Gods standpunt.

Een manier van wijsheid – leraren onderrichten

 • Onderwijzen betekent dat twee personen leren: leraar en leerling.
 • Stel vragen om een idee te begrijpen.
 • Kijk naar de waarde van een idee zelfs als je het niet begrijpt.
 • Respecteer de leraar.
 • Accepteer dat jezelf ook fouten maakt.
 • Denken over ideeën leidt tot geestelijke groei.
 • Het neemt veel tijd in beslag wijsheid te vergaren.
 • Leren duurt een leven lang.
 • Hoe slimmer de leraar des te slimmer de student.

Visie van Etsel

Hieronder volgt kritiek op christelijke leraren (theologen, etc.) die menen de Bijbel beter te kunnen verklaren dan het hiervoor Uitverkoren Joodse volk.

Wat grappig maar tegelijk ook wel triest is is het feit dat veel christenen menen de rol van Joden als deskundigen c.q. onderwijzers van de Tora/Bijbel te hebben overgenomen. Weliswaar zijn er inmiddels veel christenen die erkennen dat Joden het Uitverkoren volk vormen (dat is in het verleden wel anders geweest), toch gedragen velen zich als 'deskundigen' die menen de Joden uit te kunnen leggen hoe de Bijbel precies in elkaar steekt. Joden die Jezus nog niet als Messias geaccepteerd hebben blijken 'blind' te zijn en hebben onderwijs nodig van christenen om op het rechte pad te komen. Terwijl Joden echter als enige de Tora naleven en dus ook als enige de Bijbelse boodschap kunnen uitdragen zien we juist hoe christenen zich opwerpen als 'deskundigen' die menen te weten wat Gods boodschap precies inhoudt zonder dat de Tora (of beter: Noachidische geboden) wordt nageleefd.

Veelvuldig word ik op InfoNu geconfronteerd met christelijke standpunten die ze onder mijn artikelen laten plaatsen. Veel christelijke bezoekers zijn er op uit Joden te confronteren met Jezus. Hoewel het eenvoudig is om de reacties te laten verwijderen vormt het voor mij toch in de meeste gevallen een uitdaging om christelijke standpunten te weerleggen en om christenen vanuit een andere invalshoek naar het Jodendom te laten kijken. Dat wil zeggen door een Joodse of Noachidische bril. Soms lukt dat maar vaak ook helemaal niet. De christelijke vooroordelen over het Jodendom zitten er zo diep in dat het lastig is om die in een korte discussie te veranderen. Bovendien leren veel christenen van jongs af aan dat hun godsdienst het ware geloof is en dat je alleen gered kan worden door het geloof in Christus. Om die reden worden Joodse standpunten als bedreigend ervaren. Zo is het bijvoorbeeld heel lastig uit te leggen dat de bedoeling van het leven op aarde is om God te dienen (omdat alleen Hij bestaat en niets anders) en niet om gered te worden.

Toch laat ik me niet ontmoedigen. De kunst is om je te verdiepen in de standpunten van christenen om zo te kijken waar precies de knelpunten liggen. Het is zaak steeds duidelijk te maken dat het Jodendom c.q. de Tora alleen voor Joden bedoeld is (voor niet-Joden gelden de Noachidische geboden). Zo zullen christelijke bezoekers zich minder bedreigd voelen. Immers, ze hoeven zo niet te vrezen dat Joden uit zijn op bekering. De enige onderricht die Joden geven is te verklaren dat alleen God bestaat. Via de Noachidische geboden kunnen niet-Joden God dienen. Meestal worden de Noachidische geboden ook als minder bedreigend ervaren. Die zijn immers niet verbonden aan een bepaalde religie. Zaken als “Gij zult niet moorden” of “Gij zult niet stelen” komen in principe ook al in het christendom voor en klinken dus vertrouwd. Op grond van deze geboden kunnen christenen aangesproken worden op hun houding naar Joden toe. Mogelijk dat ze dan ook veel beter de rol van Joden als boodschapper van God leren accepteren en erkennen dat God alleen via de Joden tot de wereld spreekt en niet via de christenen (die spreken over de drie-eenheid¹ in plaats van de Eenheid van God; de drie-eenheid is niet de boodschap die God aan de Joden heeft meegegeven om aan de wereld te verkondigen).

Mogen christenen (niet-Joden) dan niet kritisch zijn op Joden? Ja, dat mag uiteraard. Een leerling moet kritisch zijn op zijn leraar. Maar aan de boodschap van God (namelijk dat alleen Hij bestaat) mag niet getornd worden. De Tora is goddelijk en die kan dus nimmer vervangen worden. Niet-Joden kunnen dus niet de rol van het Joodse volk (als leraar) overnemen door een andere boodschap (de drie-eenheid) te verkondigen waarbij de Tora nog nauwelijks een rol speelt. Wel kunnen en moeten niet-Joden via de Noachidische geboden getuigen van Gods Eenheid. Op die manier worden ze in feite ook leraren voor andere mensen die nog niet geloven in Gods Eenheid. En in dat geval kan ook een niet-Jood het predicaat 'deskundige' dragen. Dan is hij pas een echte boodschapper van Gods Woord.

¹ De drie-eenheid is niet de absolute eenheid waarmee de Tora God bedoelt. In de drie-eenheid zit o.a. een mens (Jezus). Een mens is per definitie geen eenheid. De mens bestaat uit biljoenen verschillende cellen. De eenheid waar de Tora over spreekt is niet op te splitsen: er kan niets af en er kan niets bij; er kan NIETS bestaan naast God.

Lees verder

© 2012 - 2019 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
nieuws uitgelichtLeraren op huisbezoekDe gemeente Amsterdam heeft opnieuw het wiel uitgevonden: laat leraren eens op huisbezoek gaan bij hun leerlingen! Dat i…
Hoe hoog is het salaris in het onderwijs?Hoe hoog is het salaris in het onderwijs?Het inkomen van leraren is onder andere afhankelijk van het soort onderwijs, en het aantal dienstjaren. De afgelopen jar…
Naar de brugklasVan de basisschool naar de middelbare school gaan is best spannend. Je weet niet wat je gaat verwachten. Wat is er allem…
Opvoeding: Onderwijsinstellingen en democratieAangezien het schoolgaan een belangrijke weg naar sociale mobiliteit en het bereiken van machtsposities is, wordt de mat…
Bronnen en referenties
 • 48 Ways - Happiness: Classic Sinai Podcast - Rabbijn Noah Weinberg
 • Artikelen Etsel op de InfoNu-site

Reageer op het artikel "Joodse wijsheden 47: bekritiseer leraren/onderwijzers"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Etsel
Laatste update: 08-07-2018
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Onderwijs
Special: Joodse wijsheden
Bronnen en referenties: 2
Schrijf mee!