InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Onderwijs > Zwarte school in zwarte wijk, witte school in witte wijk

Zwarte school in zwarte wijk, witte school in witte wijk

Amsterdam kent steeds meer het probleem van zwarte en witte scholen. Gemengde scholen beginnen te verdwijnen. Dit probleem speelt niet alleen in de hoofdstad, ook andere grote plaatsen als Den Haag, Rotterdam, Utrecht en zelfs Nijmegen hebben hier last van. Dit artikel is in 2003 geschreven en kan daarom qua feiten gedateerd zijn. In september 2003 is er een rapport van het SCO-Kohnstamm Instituut uitgekomen. Dit instituut heeft in opdracht van de gemeente Amsterdam de verdeling tussen allochtone en autochtone leerlingen op scholen in Amsterdam onderzocht. Hoewel dit rapport alleen over de Amsterdamse scholen gaat, is het ook representatief voor de grote steden die eerder genoemd zijn. Er is alleen onderzoek gedaan naar de feiten, niet naar de oplossingen. En daar zijn de meningen over verdeeld.

Zwarte en witte scholen in Amsterdam

Laten we beginnen met de feiten; de meerderheid van de schoolgaande jeugd in het basisonderwijs is van allochtone afkomst. Bijna de helft van deze leerlingen komt uit landen als Suriname, Marokko en Turkije en heeft ouders met een lage schoolopleiding. Van de 201 basisscholen in Amsterdam hebben 127 scholen meer dan 50 procent leerlingen van laag opgeleide ouders van niet-westerse afkomst. 102 basisscholen hebben zelfs een concentratie van 70 procent. 54 basisscholen hebben op schoolniveau geen of weinig contactmogelijkheden tussen de aloochtone achterstandsleerlingen en andere groepen leerlingen omdat de 'andere' groep simpelweg ontbreekt. Dan zijn er nog 52 scholen waarvan het percentage allochtone achterstandsleerlingen aanzienlijk afwijkt van het percentage allochtone jonge kinderen in het postcodegebied. Hiervan zijn 22 scholen naar verhouding te zwart en 30 scholen te wit.

Voortgezet onderwijs

Op het voortgezet onderwijs zijn er ook voornamelijk witte en voornamelijk zwarte scholen te herkennen. Dit komt door de verschillende schooltypen als gevolg van schoolresultaten. Allochtone leerlingen gaan voornamelijk naar het VMBO. De Havo en Vwo worden merendeel bevolkt door autochtone leerlingen met hoogopgeleide ouders. Voor zover het voortgezet onderwijs. Het basisonderwijs verdient meer aandacht omdat hier de eerste problemen van segregatie ontstaan.

Woonsegregatie

Volgens het onderzoek is de woonsegregatie de belangrijkste oorzaak van de onderwijssegregatie. Laagopgeleide allochtonen wonen in grote steden veelal bij elkaar in dezelfde wijk. In deze wijken is het dan ook niet zo raar dat er voornamelijk zwarte scholen te vinden zijn. Dit is immers een afspiegeling van de wijk. Maar het is wel zo dat de autochtone jongeren door hun ouders vaak naar andere scholen buiten de wijk worden gestuurd; de witte scholen. Zo worden zwarte scholer steeds zwarter en witte scholen steeds witter. Kinderen op een extreem zwarte of witte school komen niet of nauwelijks in contact met leerlingen uit een ander milieu. Het zou beter zijn voor de algemene ontwikkeling van het kind als dit wel zou gebeuren.

Taalachterstand

Maar belangrijker is voor de allochtone kinderen van laagopgeleide ouders dat zij in contact komen met autochtone kinderen zodat zij beter integreren in Nederland en dat ze beter Nederlands gaan spreken. De meeste allochtone leerlingen met laagopgeleide ouders kunnen nauwelijks tot geen Nederlands als zij op de basisschool komen. Als deze kinderen naar een basisschool gaan waar bijna alleen maar kinderen zitten van dezelfde afkomst, blijven zij in hetzelfde kringetje.

Deze scholen, waar meer dan de helft tot bijna de volle honderd procent allochtoon is, zijn bijna altijd te vinden in de achterstandswijken die voor het overgrote deel bevolkt worden door allochtone laagopgeleiden. Het kind zal makkelijker zijn eigen taal gaan spreken met klasgenootjes dan het onbekende Nederlands. Het enige Nederlands dat zij leren komt van de leraar of lerares. Dit is natuurlijk niet genoeg en al helemaal niet omdat ze die taalachterstand moeten inlopen. Daarnaast werkt het altijd bevoordelijk voor een kind van laagopgeleide ouders als zij ook contact hebben met kinderen van hoogopgeleide ouders. Deze laatste kinderen doen het namelijk een stuk beter op school.

Het is moeilijk om te zeggen wat er veranderd moet worden aan de segregatie. In eerste instantie pleit ik voor het sturen van kinderen naar scholen op loopafstand, in hun eigen wijk dus. Hierdoor hebben kinderen dezelfde vriendjes op school als in de wijk en dat zorgt ervoor dat ze een veilige, stabiele jeugd zullen hebben. Maar ik kan me wel heel goed inleven in het feit dat witte ouders hun kind niet naar een zwarte school willen sturen. Op die zwarte scholen wordt door de hierboven omschreven redenen slechter gepresteerd. Je zou je kunnen afvragen waarom allochtone ouders hier niet naar kijken. Maar het is een feit dat allochtone laagopgeleide ouders weinig verstand van het Nederlandse scholensysteem hebben en zich daar weinig tot niet voor interesseren. Ze sturen hun kind naar een school dicht in de buurt en laten verder alles over aan deze school, hun verantwoordelijkheid houdt daar op.

Stedelijk spreidingsbeleid

Een veel gehoorde kreet is: start een stedelijk spreidingsbeleid, omdat dat op de basisscholen niet lukt. Maar dit lijkt me geen goed idee, omdat elke vorm van dwang averechts werkt. Jong, oud, zwart of wit, iedereen wil zelf kunnen bepalen waar hij of zij huisvest. Een ander idee is om de woonsegregatie te verminderen door onder andere de kwaliteit en aard van het scholenbestand in de stadsvernieuwingen te betrekken. Dit werkt enkel op de lange termijn.

Postcodebeleid

Volgens mij is het onmogelijk om op de korte termijn zwarte en witte leerlingen te mengen op basisscholen. Laagopgeleide allochtonen blijven toch bij elkaar wonen in de goedkopere wijken en autochtonen met meer geld klitten ook samen. Je kunt niemand verplichten te verhuizen naar een andere wijk en je kunt ook niemand verplichten zijn kind naar een andere school te sturen.

Wat volgens Paul Zoontjes, hoogleraar onderwijsrecht aan de Universiteit van Tilburg, wél kan is dat gemeenten bepalen dat ouders hun kinderen naar de school in de eigen wijk moeten sturen. Basisscholen mogen namelijk een postcode- of schoolwijkenbeleid voeren. "Zo'n beleid komt erop neer dat het schoolbestuur kan bepalen dat ouders binnen een bepaald (postcode)gebied hun kinderen naar een voor dat gebied aangewezen school, die op een redelijke afstand bereikbaar moet zijn, moeten sturen." Op zich een goed plan, maar dat betekent dat in de scholen in de zwarte wijken zwart blijven en de scholen in de witte wijken wit worden.

Uitwisseling stimuleren

Een beter plan is om de uitwisseling te stimuleren tussen verschillende scholen buiten en binnen schooltijd. Maar dan zal deze uitwisseling wel intensief moeten zijn. Kinderen moeten elkaar leren kennen. Je kunt dan ook denken aan gezamenlijke sportdagen en uitstapjes waarin de kinderen van de twee scholen verdeel worden in groepjes.

Imago zwarte scholen opkrikken

Ook is het belangrijk om het imago van de zwarte scholen op te krikken. Zoals eerder beschreven sturen veel witte ouders hun kind naar witte scholen buiten de wijk. Ze durven hun kind niet naar de zwarte school binnen de wijk te sturen. Vaak zijn ze ook bang voor de slechte prestaties van de school. Met het aantrekken van betere leraren en beter onderwijs én goede voorlichting moet dit wel veranderd kunnen worden. Zo vindt ook de Haagse wethouders van onderwijs P. Heijnen: "Scholen moeten zich in het aanbod en kwaliteit zo zien te onderscheiden, dat zowel Nederlandse als allochtone ouders zich tot die school aangetrokken voelen."

Het kant-en-klare antwoord op de scholensegregatie is er volgens mij nog niet. Ik vraag me af of deze ook wel gaat komen. Natuurlijk ben ik van mening dat uitwisseling van verschillende scholen en verbetering en goede voorlichting van zwarte scholen stappen in de goede richting zijn. Maar dit is niet dé methode. Laten we in ieder geval voorop stellen dat mensen niet te dwingen zijn en dat het antwoord ook zeker niet in die hoek gezocht moet worden. We zullen er met zijn allen aan moeten werken in kleine stapjes.
© 2007 - 2019 Imke, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Zwarte en witte scholenZwarte scholen zijn scholen waar voornamelijk allochtone leerlingen op zitten. Deze komen vooral voor in de grote steden…
Onderwijs in NederlandOnderwijs in NederlandIn nederland is het voor ieder kind verplicht om onderwijs te volgen voor 12 volledige jaren. De meeste kinderen gaan na…
Primair onderwijs, welke basisschool kies ik voor mijn kindPrimair onderwijs, welke basisschool kies ik voor mijn kindSpannend! Uw kind gaat voor het eerst naar school, de basisschool. Binnenkort wordt uw kind 4 jaar. Dit betekent dat hij…
Cluster 4 scholen (RENN 4 scholen)Cluster 4 scholen (RENN 4 scholen)Het basisonderwijs in Nederland is grofweg verdeeld in regulier (gewoon) onderwijs en speciaal onderwijs. Op deze laatst…
Buitenland: onderwijs in de Nederlandse taal en cultuurBuitenland: onderwijs in de Nederlandse taal en cultuurWonen in het buitenland met jonge kinderen betekend een hoop geregel. Ook het onderwijs voor deze Nederlandse kinderen i…

Reageer op het artikel "Zwarte school in zwarte wijk, witte school in witte wijk"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

Tessa, 08-06-2012 10:22 #1
Turkije en Marokko

De oppervlakte van Turkije is twintig keer die van Nederland, groter dan Frankrijk. De economie groeit snel met groeicijfers tot acht procent per jaar. Ook het Turkse leger is goed bewapend en getraind, gezien de voortdurende bedreigingen in het adres van de landen die tegen Turkse expansiepolitiek zijn. Europa is zwak en verdeeld. Turkije wordt agressiever, bemoeit zich regelmatig met de internengelegenheden van Nederland. Veel Turkse politici in Nederland worden door de Turkse geheime dienst opgeleid om te infiltreren in de politieke partijen. Turkse overheid heeft Nederlandse ambassadeur onder druk gezet over de veranderingen betreffende de export van uitkeringen aan Turken die in het buitenland vertoeven. De Turkse regering bemoeit zich hiermee met binnenlandse aangelegenheden van Nederland. Het gaat hier om Nederlandse uitkeringen! Turkije ziet haar overtollige, slecht opgeleide onderdanen blijkbaar niet alleen als haar voornaamste exportproduct, maar ook als melkkoetjes voor extra inkomsten uit het buitenland. Turken zijn blij, omdat de Kunduz alliantie wil niet de verdragen met Turkije en Marokko over de export van uitkeringen stopzetten. Voor de PVDA, CDA, GL en D66 zijn de belangen van Turkije en Marokko belangrijker dan de Nederlandse belangen. Turken en Marokkanen die in Nederland wonen slepen miljarden Euro naar hun corrupt en doortrapt landen waar ze niet willen wonen! Miljarden via non-stop uitkeringen (bijstand en kinderbijslag) aan niet in Nederland wonende massa die steeds groter wordt, daar boven op komt nog ca. 3 miljard per jaar om Turkije rijp te maken voor de EU lidmaatschappij. Sociale Verzekeringsbank wist jaren dat de Marokkaanse en Turkse gezinnen gebruikmaken van dubbele kinderbijslag voor kinderen die in het land van herkomst wonen. Uit een steekproef van bleek dat er 73 procent van de Marokkaanse, Somalische en Turkse gezinnen frauderen. Het is toch niet te geloven dat van onze zuur en duur verdiende belastinggeld moslimlanden worden onderhouden! Ze krijgen gewoon geld cadeau! Ook al wordt de boel aantoonbaar opgelicht. Van de Kunduz-coalitie hebben GroenLinks en D66 het meeste profijt. Ze willen dat Nederland doorgaat met het onderhouden van de explosief groeiende Moslims. Dit omvat niet alleen uitkeringen (WW, WAO, Bijstand, AOW, kinderbijslag, plus de sociale lasten,  plus vrijstelling van plaatselijke belastingen, maar ook huisvesting, scholing, gezondheidszorg, subsidies en niet te vergeten de kosten van het hele begeleidende apparaat van sociale diensten, justitie en advocaten, Hadj, de bedevaart naar Mekka (€25.000.- per persoon), militaire diensten in Turkije (€10.000.- per persoon) voor de honderden duizenden uitkeringstrekkers.
Veel politieke partijen zijn niet bereid fundamentele hervormingen door te voeren en daarmee bedoelen we een coalitie die niet voor ieder overheidstekort de belastingkaart trekt maar bereid is de overheidsorganisatie te herstructureren en de uitgaven van de overheid in de klauw te houden. Onder druk van Brussel heeft de Kunduz groep verdere lastenverzwaring in overbelast Nederland voorgesteld en weigert om echte bezuinigingen door te voeren waar draagvlak voor is.

Via Malafide bedrijven wordt er miljarden belastinggeld naar Turkije en Marokko doorgesluisd. Malafide uitzendbureaus, reisbureaus, schoonmaakbedrijven, religieuze handelaars, supermarktketens vernietigen Nederlandse economie. De Turkse Kamer van Koophandel heeft uitgerekend welke plaats de heroïnehandel in de Turkse economie inneemt:de omzet van criminele activiteiten van de maffia bedraagt 85 miljard dollar. Dat komt neer circa op een derde van het Turkse nationaal inkomen. Goed georganiseerde Turkse en Marokkaanse bendes hebben in Nederland de handel en smokkel in heroïne stevig in handen. Door de grootschalige instroom van uitkering gerechtigden geeft aan dat ook in veel gemeenten onevenredig groot aantal Turken en Marokkanen kunstmatig "ambtenaar" worden. Het zijn het vooral goed georganiseerde, geïndoctrineerde jonge generaties die via "positieve discriminatie" voorrang krijgen. Turkse en Marokkaanse organisaties zijn vaak opgebouwd uit bloedverwanten. Via neef nicht fokkerij uitgebreide familieverwantschap is een ultieme basis voor de zware criminaliteit. Overal zien we gesloten cellen die ook in de politieke partijen infiltreren. Velen ven hen zitten in de uitkeringen en regelen rustig de handel vanuit landen als Afghanistan, Pakistan, Noord Afrika via Turkije en Marokko naar Nederland en verder. Bezuinigen bij de frauderende massa is noodzakelijk, stop onmiddellijk met het toelaten van 150.000 nieuwe uitkeringtrekkers, waarvan het gros moslim is. En wij maar bezuinigen. Nederland maar steeds armer, Turkije steeds rijker En zo zie je maar weer waarom wij als Nederlanders moeten bezuinigen. Onze staats kas wordt leeg geroofd door parasitaire zakkenvullers die hier na toe komen en als ze alles hebben binnen gehaald hebben gaan ze terug om een goed leven te leiden van onze centen. Ook al is de meerderheid hier op tegen. Maar het wordt ons gewoon de strot doorgedrukt om dictatoriale moslimlanden vriend te houden.
Nederland bevindt zich in de grootste demografische omwenteling van zijn historie, waarbij vooral niet_Europese bevolkingsgroepen de oorspronkelijke bewoners heel snel aan het vervangen zijn. Straat voor straat, wijk voor wijk is er een etnische verandering aan de gang. In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht wordt de meerderheid van de kinderen tot achttien jaar gevormd door niet-westerse allochtonen. In 2015 zal de grote meerderheid van de hele bevolking van de Randstad bestaan uit niet-westerse allochtonen.
De meerderheid van de inwoners van Amsterdam is allochtoon. Sinds 1974 is de autochtone bevolking in de hoofdstad meer dan gehalveerd. Men vertrok omdat niet-westerse allochtonen via "positief discriminatie" voorrang kregen bij de toewijzing van woningen, onderwijs en werk! Amsterdam Zuidoost bestaat 82% van de bevolking uit niet-westerse immigranten. De 18% inheemse Nederlanders bestaat voornamelijk uit 50-plussers. De kolonisatie van Amsterdam-Zuidoost door niet-westerse immigranten is niet alleen het gevolg van een hoog geboortecijfer onder niet-westerse allochtonen. Een andere voorbeeld daarvan is de situatie in Amsterdam-West. In dit stadsdeel wonen ca. 220.000 mensen. Daarvan is 13 % Nederlanders. Deze staatsdeel is nu totaal onleefbaar geworden. Een directe gevolg was dat een oorlogsmonument heeft plaats moeten maken voor de bouw van een moskee. Het is veel meer een gevolg van de aanhoudende immigratiestromen en het gerichte voorkeursbeleid van de almachtige PvdA, CDA, D66 en Groenlinks die het aantal inheemse inwoners willen minimaliseren. Groei van anti-Nederlandse "immigranten" colonne is van groot belang voor de PVDA, CDA, GL en D66. Veel politici, top ambtenaren, bonussen vreters en gemeente bestuurders investeren juist in deze massa om aan de macht te blijven. Deze politici gedragen zich als de verlenging van Moslimlanden. J. Cohen en PVDA top ambtenaren zijn nog niet klaar met de bouw van de grootste Europese moskee in Amsterdam. Hij was weer bij een bijenkomst van Moslims en gaf ze zelfde adviezen om verder te gaan. Wat een schaamteloze hypocrisie.
Cijfers van het Centrum voor Onderzoek en Statistiek van de gemeente Rotterdam wijzen uit dat momenteel meerderheid van de stad allochtoon is. 30 jaar geleden de scholen uit overwegend Nederlandse leerlingen, inmiddels bestaat de leerlingenpopulatie voor 90% uit allochtonen met als overgrote meerderheid Turkse en Marokkaanse leerlingen. R. Plasterk (PVDA) wilt betere onderwijs en nog meer innovatie. Plasterk ziet zich echter geconfronteerd met de eisen van de arbeidsmarkt die zich richt op technologische kennis en innovatie. Daarvoor zijn goed opgeleide mensen nodig op middelbaar en hoger beroepsniveau. Maar de niveau van onderwijs is juist door de bewuste politieke keuze van PVDA enorm gedaald.
De problematiek binnen het onderwijs is een politiek probleem:Tot 2011 groeit het aantal niet-westerlingen in ons land met bijna 490.000 mensen, terwijl de totale bevolking in dezelfde periode groeit met 570.000 mensen. Dat houdt in dat de allochtonen driekwart van de bevolkingsgroei voor hun rekening neemt. Laten we beginnen met de feiten; de meerderheid van de schoolgaande jeugd in het basisonderwijs is van allochtone afkomst. Bijna de helft van deze leerlingen komt uit landen als Suriname, Marokko en Turkije en heeft ouders met een lage schoolopleiding. Van de 201 basisscholen in Amsterdam hebben 127 scholen meer dan 50 procent leerlingen van laag opgeleide ouders van niet-westerse afkomst. 102 basisscholen hebben zelfs een concentratie van 70 procent. 54 basisscholen hebben op schoolniveau geen of weinig contactmogelijkheden tussen de achterstandsleerlingen en andere groepen leerlingen omdat de 'andere' groep simpelweg ontbreekt. Dan zijn er nog 52 scholen waarvan het percentage allochtone achterstandsleerlingen aanzienlijk afwijkt van het percentage allochtone jonge kinderen in het postcodegebied. In veel wijken lesgeven is bijna onmogelijk geworden. Grote steden hebben nu een lagere onderwijs niveau dan de Turkije en Marokko.
Den Haag telt voor het eerst in de geschiedenis meer allochtonen dan autochtonen. Het aantal inwoners van Nederlandse afkomst is dit jaar tot onder de 50% gezakt. En ziet Den Haag er net zo uit als veel andere steden waar de islam de dienst uit maakt: gebouwen met TV schotels, met daartussen mannen met baarden en vrouwen/meisjes die schichtig in een uniform over straat lopen.

Ook Utrecht lijkt ten prooi te vallen aan Moslims; in de studie van de gemeente Utrecht wordt een allochtoon gedefinieerd als een persoon die in het buitenland is geboren, of van wie de ouders in het buitenland zijn geboren. Met deze manipulatie willen de niet gekozen burgemeesters van tijd winnen. Zo worden er in de moskeen in Utrecht twee gemeentelijke loketten geplaatst, één voor de vrouwen en één voor de mannen. Moslimlanden verbonden infrastructuur gesteund door de Nederlandse bureaucratische kaste is een sterke voedingsbodem voor de verraderlijke politieke partijen. Dankzij deze partijen zijn er duizenden kunstmatige ambtenaren actief bij de overheid instellingen.
Gestuurde bewegingen uit Moslimlanden hebben op dit moment slechts een bindende ideologie en gesubsidieerde organisaties nodig, vaak met aanzienlijke macht achter de schermen. Door de transparantie van de geld- stromen ligt oncontroleerbare belangenverstrengeling op de loer. Wel koestert men de wens de invloed van de Turkse staat in Nederland en andere landen te vergroten en de expansie van 'Turksheid' tot stand te brengen. Assimilatie en 'vernederlandsing' moeten dus tot elke prijs voorkomen worden. Moslims uiten vrees voor het opgroeien van generaties mensen van Turkse of Arabische afkomst, die noch Turk/Marokkaan, noch Nederlander zijn, maar een ondefinieerbare mengeling van culturen. Moslims die geen waarde hechten aan hun Turkse of Arabische achtergrond, valt minachting ten deel. Zoals aangegeven wordt de band met het vaderland op allerlei manieren nauw gehouden en wordt dit in aanzienlijke mate vanuit Moslimlanden georkestreerd en hun macht binnen de PVDA, CDA, GL en D66 wordt groter.
Verwar deze dubieuze constructie echter niet met de voor een democratie cruciaal fenomeen als de buiten-parlementaire beweging.

Deze gigantische omwenteling werd en wordt door de PVDA, CDA, GL, D66 politici gesteund en richt zich fundamenteel tegen de belangen en behoeftes van de burgers.


Turken en Marokkanen vormen de grootste groep. Somaliërs en Marokkanen groeien momenteel het snelst. Immers hier geboren kinderen uit Turkse of Marokkaanse ouders, die zelf al hier geboren waren tellen niet meer mee. Dat zijn er steeds meer. Iedereen had dit kunnen zien aankomen: tussen 1980 en 2012 het aantal Marokkanen van 20.000 naar 560.000 gestegen! Turken nog meer… Als in 2032 weer 25 jaar verstreken zijn, zullen het er bij beide groepen ca 2.3 - 2.8 miljoen zijn. Het aantal Somaliërs enz. zal dan net zo groot zijn als nu het aantal Marokkanen en Turken.
De situatie is dramatisch. Dat is door de opeenvolgende regeringen vakkundig verziekt. Er zijn zomaar de meest ongepaste vreemdelingen van de aarde naar Nederland getrokken. Die zijn door huwelijken met de bevolking daar geheel op ingegaan. Moslims mogen alleen met moslims trouwen. Kolonisatie via de baarmoeder heet dat. U kunt gerust zeggen dat de toestand in alle grote steden is ronduit vreselijk en vaak ook gevaarlijk. Vrouwen worden door de onontwikkelde massa, "hoer", mannen "zieke homo" genoemd en bespuugd. Grote steden hebben geen tranen meer om te huilen. Ze zijn al lang verloren, verkocht en verraden.

  
Doorgaan is ramp
 
Ouders in de bijstand. Met 7 kinderen in de wajong die weer met hun neef en nichtjes aan het rommelen zijn. Deze moeten elke 3 maanden melden bij de instanties, dat ze woonachtig zijn in Nederland. Huwelijksmigratie zgn. gezinshereniging van de Moslims is het grootste kwaad omdat via nicht en neef huwelijken sprake is van een constante instroom. Kunstmatige vergroting van dit soort ongewenste volkeren wordt onvermijdelijk genoemd, ze werd als moreel juist omdat het geboortecijfer te laag was. Lage geboortecijfers zijn juist te danken aan de niet naturelle Moslim voortplanting. Marokkaanse tienervrouwen met 3 kinderwagen, analfabete mannen met 7 vrouwen en 25 kinderen die hele straat onleefbaar maken, verstoren juist de normale, naturelle mensvoortplanting. Heel veel vrouwen willen niet in zo'n omgeving kinderen krijgen. Met de huidige grootte van de moslimbevolking is het zo goed als zeker dat er de komende 25 jaar onvoldoende voedsel en energie zal zijn.
 
Stop met de weergaloze massa-immigratie. Nederland is geen immigratieland. We moeten aan de andere kant beginnen, bij het toelatingsbeleid van allochtonen. Dertig jaar geleden had de overheid toelatingseisen moeten stellen, zoals Australië dat bijvoorbeeld doet. Je moet de taal spreken, werk hebben, een vak beheersen en financieel onafhankelijk zijn. Nu hebben we hier de slechte elementen die het verpesten voor de rest. Waardeloze toelatingsbeleid van Nederland dat ongewenste groepen heeft binnengelaten en nog steeds binnenlaat “die alleen de weg naar het uitkeringenbureau kennen”. Overbevolking in dit kleine land is een ander groot probleem. De opvoeding, of liever gezegd: het gebrek daaraan, is een ander probleem. De schuldigen hierin zijn de tweeverdieners die geen tijd meer hebben om hun kinderen sprookjes vol zedenlessen voor te lezen, waardoor normen en waarden verwateren. Met name ouders van Marokkaanse en Turkse jongens krijgen het ervan langs. Ouders die na 35 jaar nog geen woord Nederlands spreken, zich niet hebben aangepast aan de samenleving, waar de vrouw zich koest moet houden en door geen man, ook geen arts, aangeraakt mag worden. Het grote euvel bij Moslims is dat “wij de slechtste elementen hebben gekregen: uit de achterstandgebieden van Marokko en Turkije.
De 'elite' heeft dus een misdadige, bijna onomkeerbare situatie geschapen, welbewust. De duisterheid van hun motieven is voor een gewoon mens nauwelijks te lezen of te vermoeden, maar willens en wetens hebben de bureaucraten het land kapot gemaakt, want dat is gebeurd:de grote steden zijn de machtscentra, die stuk voor stuk (snelvolgen A'dam, Rotterdam, Den Haag, Haarlem, Utrecht, Eindhoven, Tilburg enz)in handen komen van fanatieke, onverschillige islam georiënteerde uitstoot. Over maximaal 10 jaar dicteert m.i. de islam de landelijke verkiezingen. Dan is het over en uit. Als men realistisch bekijkt wonen onze kinderen en kleinkinderen straks tussen 7 miljoen niet westerse allochtonen en Nederland is dan (over 20 jaar) volledig overgenomen. Wanneer de immigratie niet drastisch afneemt, zullen steeds meer van onze kinderen op het oorlogspad gestuurd worden om aan meer voedsel en energie te komen. Onze geschiedenis kan in de vuilnisbak of heeft een geweldige wending genomen, Nederland de vergaarbak van de wereld zal dit in de toekomst niet meer kunnen opbrengen, geen geld en geen kennis meer, verval verzakking verrotting afbraak en sloop zijn het gevolg. Bureaucratische kaste heeft het volk in deze zaak niet om toestemming gevraagd. Op geen enkele moment, is deze moslimmigratie ooit aan de bevolking voorgelegd. Politici en ambtenaren die betrokken zijn bij deze proces zijn zelf ziek, slap en bedrieglijk. Tot zo lang is dit een bedrog!
 

 
 
Met Vriendelijke Groeten,
 
 
Anti crisis comité 
 
Tessa S., Adriana T., W. Brassy
 

Infoteur: Imke
Gepubliceerd: 25-05-2007
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Onderwijs
Reacties: 1
Schrijf mee!