Israël: Hoger onderwijs – Israëlische universiteiten

Israël: Hoger onderwijs – Israëlische universiteiten Hoger onderwijs is in Israël erg belangrijk. Israël heeft één van de best opgeleide burgerbevolkingen ter wereld; Israël staat anno 2017 op de vierde plaats in de wereld wat betreft opgeleide burgers. 46% van alle volwassenen heeft op zijn minst een bacheloropleiding. Het hoger onderwijs bestaat uit universiteiten; niet-universitaire instellingen voor hoger onderwijs die alleen op bachelorniveau onderwijs geven; regionale hogescholen die academische cursussen aanbieden onder auspiciën en academische verantwoordelijkheid van de universiteiten; en niet-academische middelbare scholen. Al deze instellingen worden gekenmerkt door volledige vrijheid in academische aangelegenheden. Israël kent anno 2018 7 universiteiten en 2 universitaire onderzoeksinstituten.

Hoger Onderwijs in Israël

Met de komst van de 21ste eeuw en het gebruik van technologie op bijna alle terreinen van de maatschappij, wordt het hoger onderwijs steeds belangrijker. Daartoe is Israël anno 2018 bezig zijn systeem van hoger onderwijs uit te breiden, meer afgestudeerden van de middelbare school aan te moedigen om toelatingsexamen af te leggen en een breder scala aan niet-universitaire graden te bieden in gebieden met brede werkgelegenheidskansen.

Universitaire studies

Vanwege dienstplicht beginnen de meeste studenten hun studie tussen hun 20ste en 24ste levensjaar. Volgens een onderzoek van de OESO in 2015 zijn studenten in Israël de oudste studenten ter wereld met een gemiddelde leeftijd van 27 jaar voor het verkrijgen van een bachelordiploma. Dit leidt ertoe dat velen niet verder studeren omdat ze haast hebben om deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Toch doet 32% nog mee aan de masteropleiding. De meeste studenten zijn vrouwen (56,5%). Na 2010 is het aantal studenten dat zich bezighoudt met sociale wetenschappen, geesteswetenschappen en bedrijfsleven, management en wiskunde aanzienlijk toegenomen, terwijl het aantal studenten dat experimentele wetenschappen studeert, is afgenomen.

Onderzoek aan universiteiten

Universiteiten in Israël kennen twee doelen: onderwijs en onderzoek. Onderzoek geschiedt op een breed terrein. Sommige onderzoeken zijn specifiek gelieerd aan Israël zoals Joodse studies en Midden-Oosten studies. Andere onderzoeken weerspiegelen de aanwezigheid in het land van excellente wetenschappers op een bepaald onderzoeksterrein. Het Technion in Haifa houdt zich bezig met engineering, wiskunde, natuurwetenschappen en meer. De Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem doet onderzoek in Joodse studies, Arabische en Islamitische studies, Bijbelse en post-Bijbelse archeologie, evenals grondwaterontwikkeling, biomedisch onderzoek en meer. Het Weizmann Instituut in Rechovot doet onderzoek naar onderwerpen als het immuunsysteem, uitbreiding van waterbronnen, plantengenetica, celstudies, magnetisme, lasers, holografie en vele andere onderwerpen. De religieuze Bar Ilan Universiteit in Ramat Gan doet onderzoek naar geesteswetenschappen, sociale wetenschappen, natuurwetenschappen, wiskunde en informatica. De Universiteit van Tel Aviv doet onderzoek naar elektronische apparaten, systeem engineering, nucleair onderzoek, aardolie en energie, informatica, supergeleiding, solid state en theoretische fysica, natuurbehoud en meer. De Universiteit van Haifa doet onderzoek naar de Holocaust, het zionisme, archeologie, maritiem onderzoek en alternatieven in het onderwijs, en nog veel meer. De Ben Goerion Universiteit in Beersheva doet o.a. onderzoek naar gemeenschapsgeneeskunde, woestijnonderzoek en onderzoek naar het leven en de tijd van David Ben-Gurion, de eerste premier van Israël.

Hoger onderwijs voor minderheden

In 2017 waren Israëlische Arabieren goed voor 16,1% van alle studenten in bacheloropleidingen, 13% van alle studenten in masteropleidingen en 6,3% van alle studenten in doctoraatsprogramma's. Ook ronden steeds meer Arabische vrouwen een masteropleiding af (van 40,9% in 2000 naar 71% in 2015). Het totale aantal Arabisch-Israëlische studenten dat alle vormen van hoger onderwijs in Israël nastreeft, steeg van 2010 tot 2017 met 78,5%. Ultraorthodoxe Joden volgen ook steeds meer hoger onderwijs. In 2015 stonden 9100 charediem ingeschreven als student bij de universiteiten. Bedoeïenen (1% van de Israëlische bevolking) staan eveneens ingeschreven bij universiteiten. De kloof tussen Joodse en Arabische inschrijving is het grootst bij privécolleges, waar collegegeld het duurst is. Slechts 12% van alle Arabisch-Israëlische studenten staat ingeschreven aan een particuliere universiteit, tegenover 15% van alle Joodse studenten.

Universiteit van Ariel

De Universiteit van Ariel was oorspronkelijk een college dat in 1982 werd opgericht als onderdeel van de Bar Ilan Universiteit. Het college kreeg in 2012 de status van universiteit. Het ligt in Samaria en is Joods religieus zionistisch georiënteerd. Toch volgen ook Arabieren hier onderwijs en voelen zij zich niet gediscrimineerd. Wel zijn cursussen, ook voor Arabieren, over het Jodendom en het Land Israël verplicht. Studenten (ongeveer 15.000 in 2012) uit het hele land bezoeken de universiteit, met 70% afkomstig uit het grotere gebied van Tel Aviv en centraal Israël en de rest uit Noord- en Zuid-Israël.

Bar Ilan Universiteit

De Bar Ilan Universiteit is een religieuze universiteit ten oosten van de stad Ramat Gan nabij Tel Aviv. De universiteit werd in 1955 opgericht. Bar Ilan combineert moderniteit met Joodse traditie. Naast de campus in Ramat Gan zijn over het land anno 2018 nog 5 regionale colleges. De campus omvat 63 gebouwen, 165 klaslokalen, 130 laboratoria en 25 bibliotheken. Het heeft 1.650 academische medewerkers in dienst, die lesgeven in zes faculteiten en 38 academische afdelingen: exacte wetenschappen, natuurwetenschappen, sociale wetenschappen, menswetenschappen, Joodse studies en rechten. De campus omvat ook scholen voor onderwijs, maatschappelijk werk, engineering en bedrijfskunde. Bar-Ilan is de enige Israëlische universiteit waar alle studenten profiteren van een verplicht verrijkingsprogramma in Joods erfgoed (Bijbel, Joodse literatuur en geschiedenis, ethiek, cultuur, enz.), naast het volledige universitaire curriculum.

Ben Goerion Universiteit

De Ben Goerion Universiteit komt voort uit de Universiteit van de Negev die eind jaren 60 van de vorige eeuw werd opgericht. Na het overlijden van premier David Ben Goerion in 1973 werd de universiteit naar hem vernoemd. Met campussen in Beer Sheva en Sde Boker, biedt de universiteit onderwijs aan in engineering wetenschappen; geesteswetenschappen en sociale wetenschappen; natuurwetenschappen; gezondheidswetenschappen; en de school of management. De universiteit is gespecialiseerd in woestijnonderzoek. Andere onderzoeksgebieden en studies omvatten absorptie door immigranten, stadsvernieuwingsprojecten, milieuproblemen, toepassingen van biotechnologie voor de industrie en zonne-energiecentrales en hun gebruik in de industrie en de landbouw. Ben Goerion Universiteit speelt ook een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de Negev dat 60% van het oppervlakte van Israël uitmaakt maar waar slechts 10% van de bevolking woont. Studenten komen uit alle delen van het land, maar de meesten uit de Negev zelf en centraal Israël. In Sde Boker, de kibboets van David Ben Goerion, is het Jacob Blaustein Instituut gevestigd dat onderzoek doet naar droge gebieden. De studiegebieden van het instituut raken het leefgebied van de mens en de sociale organisatie, het klimaat en de woestijnomgeving, waterbronnen en natuurlijke energiebronnen, zoals zonne-energie, de adaptieve mechanismen voor extreme klimatologische omstandigheden van planten en dieren, en de ontwikkeling van unieke biotechnologieën die geschikt zijn voor woestijn gebieden.

Yad Yizthak Ben-Zvi Instituut

Yad Itzhak Ben-Zvi werd in 1963 opgericht door een besluit van de Israëlische regering. In 1969 keurde de Knesset een wet goed die de doelstellingen van de Yad bepaalt, die belast werd met het bevorderen van onderzoek naar de geschiedenis van het Land Israël en de verspreiding van informatie erover en de verschillende nederzettingen, en het erfgoed van de Joodse gemeenschappen van moslimlanden. In 1973 werd de studie van de Joodse gemeenschappen in oosterse landen en in de Sefardische diaspora toegevoegd aan haar verantwoordelijkheid. Het Ben-Zvi Instituut is een vruchtbare gemeenschappelijke ontmoetingsplaats voor wetenschappers van alle universiteiten van Israël en van het buitenland. Het instituut heeft een prestigieus onderzoekspersoneel, publiceert boeken en tijdschriften en houdt lezingen en symposia. Het Instituut publiceert twee tijdschriften: (1) Pe'amim: Studies in Oriëntale Jodendom (een driemaandelijkse publicatie in het Hebreeuws) en (2) Sefunot: Studies en bronnen over de geschiedenis van de Joodse gemeenschappen in het Oosten (Hebreeuws periodiek).

Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem

De Hebreeuwse Universiteit werd in 1925 in Jeruzalem opgericht (de eerste steen werd gelegd in 1918). De universiteit is de één na oudste van Israël. De Hebreeuwse universiteit heeft drie campussen in Jeruzalem en één in Rechovot. In 2005 omvatte de universiteit acht faculteiten: geesteswetenschappen, natuurwetenschappen, sociale wetenschappen, geneeskunde, tandheelkunde, rechten, landbouw, voedsel- en milieuwetenschappen. De universiteit heeft anno 2018 15 scholen: toegepaste wetenschap, business administratie, tandheelkunde, onderwijs, engineering en computer wetenschappen, de Rothberg School voor Overzeese Studenten, bibliothecarissen, archief en informatie administratie, de medische school, de nursing school, voedsel wetenschappen, beroepstherapie, apotheek, openbare en communautaire geneeskunde, maatschappelijk werk en diergeneeskunde. Ongeveer 1.200 docenten onderwijzen meer dan 24.000 studenten, waarvan ongeveer de helft studeert in postdoctorale programma's. De Hebreeuwse Universiteit is samen met het Technion de meest prestigieuze universiteit van het land. Het staat anno 2018 in de top 100 van beste universiteiten in de wereld.

Technion

Het Technion in Haifa is de oudste universiteit van Israël. De eerste steen werd gelegd in 1912. In 1924 werden de eerste lessen gegeven in de wijk Hadar in het centrum van Haifa. Tegenwoordig staat het Technion in de wijk Schunat Ziv. In 2014 studeerden 13.703 studenten aan de technische universiteit. Het Technion telt 18 faculteiten - lucht- en ruimtevaarttechniek; architectuur & stedenbouw; biologie; biomedische engineering; biotechnologie & voedingsmiddelengineering; civiele en milieutechniek; chemische technologie; chemie; computertechnologie; onderwijs in technologie en wetenschap; elektrotechniek; geesteswetenschappen & kunst; industriële engineering & management; wiskunde; machinebouw; geneeskunde; en natuurkunde. Het Technion staat anno 2018 in de top 100 van beste universiteiten in de wereld.

Universiteit van Tel Aviv

De Universiteit van Tel Aviv is met 30.000 studenten in 2013 veruit de grootste universiteit van Israël. De universiteit werd in 1956 opgericht. De Universiteit van Tel Aviv biedt tal van bachelors, masters en doctorale programma's, waaronder geneeskunde, rechten, bedrijfskunde, onderwijs, kunst en humaniora. Qua kwaliteit bezet de universiteit de vierde plaats in Israël. Het staat anno 2018 in de top 100 van beste universiteiten in de wereld.

Universiteit van Haifa

Opgericht in 1963 als Haifa University College, werd de naam in 1970 officieel gewijzigd in de huidige universiteit van Haifa. In 1972 verleende de Raad voor het hoger onderwijs in Israël de universiteit een volledige academische accreditatie. De universiteit heeft faculteiten van geesteswetenschappen en sociale wetenschappen, recht, wetenschap en wetenschapseducatie, sociale welzijn en gezondheidsstudies, onderwijs, een masterschool voor bedrijfskunde, en een centrum voor maritieme studies. Anno 2018 telt de universiteit meer dan 18.000 studenten. Onder de studenten zijn Joden, Arabieren, ultraorthodoxe Joden, soldaten en veiligheidspersoneel. De universiteit ligt boven op de Karmelberg en biedt een mooi uitzicht over het noorden van Israël.

Het Weizmann Instituut van Wetenschap

In 1934 werd het Daniel Sieff Onderzoeksinstituut in Rechovot opgericht. In 1949 kreeg dit instituut de naam Weizmann Instituut. Dit instituut behoort tot één van de beste onderzoeksinstituten ter wereld. In 2005 werd het Weizmann Instituut uitgeroepen tot de beste universiteit ter wereld voor levenswetenschappers om onderzoek te doen. Uit het onderzoek bleek dat wetenschappers van het Instituut goede relaties hadden met hun leeftijdsgenoten, tevreden waren met hun werk en over voldoende middelen beschikten om onderzoek te doen. Het Weizmann Institute werd in 2017 gerangschikt als vierde van de 200 wereldwijde onderzoeksinstellingen die innovatie en nieuwe uitvindingen inspireerden; de enige niet-Amerikaanse instelling die in de top tien staat. Vanaf 2013 kent het Weizmann Instituut vijf faculteiten: wiskunde en informatica; fysica; chemie; biochemie; en, biologie - evenals zeventien departementen, een masterschool en 50 multidisciplinaire centra.

Lees verder

© 2018 - 2021 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Cultuur Israël: Belangrijke feiten over IsraëlCultuur Israël: Belangrijke feiten over IsraëlHet kleine land Israël krijgt veel belangstelling in de media. Dat betreft voornamelijk de politieke situatie. Veel mens…
Ranglijst van de beste universiteiten ter wereld 2012-2013Elk jaar komt Times Higher Education World University Ranking met rangschikking van alle universiteiten ter wereld. Onda…
Decentrale selectie voor geneeskunde: informatie & tipsDecentrale selectie voor geneeskunde: informatie & tipsElk jaar zijn er weer duizenden mensen die zich in Nederland inschrijven voor de studie geneeskunde. De studie is zo pop…
Studeren in AmerikaStuderen in AmerikaAmerika, het land van de onbegrensde mogelijkheden. Het land van de Amerikaanse droom, om van niets iets te creëren. Stu…

De sociale status tijdens de basisschoolperiodeDe sociale status tijdens de basisschoolperiodeKinderen vervullen in een klaslokaal verscheidende rollen. In de basisschoolperiode leert een kind (al dan niet bewust)…
Pesten en autisme in het voortgezet onderwijsPesten en autisme in het voortgezet onderwijsPesten is heel ingrijpend en zorgt voor veel problemen; op korte en lange(re) termijn. Voor kinderen die gepest worden b…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Kreatikar, Pixabay (bewerkt)
 • http://www.jewishvirtuallibrary.org/higher-education-in-israel
 • http://www.jewishvirtuallibrary.org/background-and-overview-of-higher-education-in-israel
 • http://www.jewishvirtuallibrary.org/industrial-r-and-d-in-israel-3
 • http://www.jewishvirtuallibrary.org/ariel-university
 • http://www.jewishvirtuallibrary.org/bar-ilan-university
 • http://www.jewishvirtuallibrary.org/ben-gurion-university-of-the-negev
 • http://www.jewishvirtuallibrary.org/yad-yizthak-ben-zvi-institute
 • http://www.jewishvirtuallibrary.org/the-hebrew-university-of-jerusalem
 • http://www.jewishvirtuallibrary.org/the-technion-israel-institute-of-technology
 • http://www.jewishvirtuallibrary.org/tel-aviv-university
 • http://www.jewishvirtuallibrary.org/the-university-of-haifa
 • http://www.jewishvirtuallibrary.org/weizmann-institute-of-science
Jehoeda (1.614 artikelen)
Laatste update: 03-06-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Onderwijs
Bronnen en referenties: 13
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.