InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Onderwijs > Leerplicht,16.000 Nederlandse kinderen gaan niet naar school
nieuws uitgelicht

Leerplicht,16.000 Nederlandse kinderen gaan niet naar school

Leerplicht,16.000 Nederlandse kinderen gaan niet naar school In augustus 2012 werd Nederland zich er weer eens van bewust dat duizenden Nederlandse kinderen, ondanks de leerplicht, niet naar school gaan. De twee broers Hugo (13) en Enrique (15) willen een jaar lang rond de wereld gaan zeilen om zo in aanmerking te kunnen komen voor onderwijs via de Wereldschool. De hoogbegaafde en dyslectische zeilbroertjes zitten beiden, zonder het kunnen volgen van het verplichte onderwijs, al minimaal een jaar thuis. De reden van het thuis zijn is heel vreemd. Volgens de ouders zou er in Nederland geen school zijn die het geven van onderwijs aan de beide broers ziet zitten. De zeilbroertjes willen met hun internationale reis, naast dat zij op deze manier in aanmerking komen voor afstandsonderwijs van de Wereldschool, bekendheid vragen voor het onderwijsprobleem van vele Nederlandse kinderen. Ongeveer 16.000 kinderen blijken thuis te zitten en gaan dus niet naar school.

Veel Nederlandse kinderen thuis, ondanks de leerplichtwet

In augustus 2012 werd bekend dat circa 16.000 leerplichtige Nederlandse kinderen bij de start van het schooljaar 2012 - 2013 niet naar school gaan. Dat betekent dat, ondanks de verplichte leerplicht, er in Nederland in beginsel in iedere gemeente gemiddeld ongeveer 38 kinderen zijn die niet naar school gaan. Er zijn 16.000 Nederlandse kinderen die dus geen gebruik maken van het Nederlands onderwijsstelsel en daardoor dagelijks thuis zit. Dit is voor Nederland zeer schrijnend. Vooral als de cijfers vergeleken worden met het aantal kinderen in ontwikkelingslanden. In ontwikkelingslanden gaan 1 op de 5 kinderen niet naar school.

Motivatie van de thuiszittende Nederlandse kinderen

Het grootste gedeelte van de leerplichtige kinderen in Nederland, die thuis zijn, zouden graag naar school gaan. Het vreemde is dat deze leerplichtige kinderen niet welkom zouden zijn op een Nederlandse school. De reden hiervoor zou zijn dat de betreffende scholen niet met de beperkingen van de thuiszittende kinderen zou kunnen omgaan. Door de bezuinigingen in het onderwijs, die het Kabinet lijkt te willen doorvoeren, zou het aantal thuiszittende kinderen de komende jaren nog weleens groter kunnen worden.

Leerplichtwet

De leerplicht in Nederland houdt in dat kinderen verplicht naar school moeten. De schoolplicht is er vanaf het moment dat een kind 5 jaar wordt. De leerplicht eindigt in het schooljaar waarin het kind 16 jaar wordt. In de tussenliggende jaren is het kind op grond van de leerplichtwet verplicht om naar school te gaan. In vele gevallen gaan kinderen al vanaf hun vierde levensjaar naar school. Echter, zijn de kinderen dan nog niet leerplichtig. Je mag als ouder het kind dan in principe ook zomaar een dag of paar dagen van school thuis houden. Het is echter wel zeer wenselijk om dit in overleg met de school te laten plaatsvinden.
De leerplichtwet geldt voor alle kinderen die in Nederland wonen. Ook kinderen met een niet-Nederlandse nationaliteit. Dus ook de kinderen van asielzoekers zijn leerplichtig. Maar ook de kinderen die illegaal in Nederland verblijven zijn leerplichtig en moeten zich dus ook aan de leerplichtwet houden. Dit houdt niet alleen in dat de kinderen verplicht zijn onderwijs te volgen, maar ook dat ze verplicht zijn om naar school te gaan. Afstandsonderwijs, zoals bijvoorbeeld de Wereldschool, voldoet binnen de grenzen van Nederland dan ook niet aan de regelgeving van de leerplicht en het onderwijs.

Wereldschool voor Nederlandse en Vlaamse kinderen

De Wereldschool is een afstandsopleiding speciaal gericht op Nederlandse en Vlaamse kinderen tussen de 3 en 18 jaar. Om in aanmerking te kunnen komen voor een afstandsopleiding van de Wereldschool moeten kinderen (tijdelijk) in het buitenland verblijven. Het doel van de Wereldschool is om zo een probleemloze terugstroom in het Nederlands onderwijsstelsel te kunnen realiseren. Het onderwijs via de Wereldschool is gebaseerd op 5 peilers.
  1. Combinatie van digitale lesmaterialen en boeken
  2. Flexibele planning
  3. Professionele begeleiding en snelle response
  4. Handleidingen en lesbrieven
  5. Remedial teaching

De Wereldschool wordt sinds 1982 gesubsidieerd door het Ministerie van OWC. Meer informatie over de Wereldschool is verkrijgbaar door het bezoeken van de website: www.wereldschool.nl of door het aanvragen van een brochure via info@wereldschool.nl.

De Kinderombudsman

Sinds 1 april 2011 heeft Nederland een Kinderombudsman. De eerste Kinderombudsman van Nederland is Marc Dullaert. Marc Dullaert toetst als Kinderombudsman of de Nederlandse overheid de kinderrechten in Nederland naleeft. De Kinderombudsman legt de nadruk op de rechten van het kind die zich voordoen bij private organisaties in het onderwijs, de kinderopvang, de jeugdzorg en de gezondheidszorg.

Online meldpunt

Op 21 augustus 2012 heeft de Kinderombudsman, Marc Dullaert laten weten dat hij per 27 augustus 2012 een meldpunt zal openen. Het meldpunt is bedoeld om Nederlandse kinderen die, ondanks de leerplichtwet in Nederland, niet naar school gaan hun verhaal te kunnen laten vertellen. Ook ouders en leerkrachten kunnen hier een verhaal vertellen. De Kinderombudsman wil de meldingen gebruiken voor zijn onderzoek naar de toegankelijkheid van het Nederlands onderwijs. De centrale vraag hierbij blijft: "hoe het mogelijk is dat er duizenden kinderen in Nederland niet naar school gaan". Dit ondanks dat Nederland een leerplicht voor kinderen tot 18 jaar heeft én dat daarnaast ook het leerrecht uit het Kinderrechtenverdrag op de Nederlandse kinderen van toepassing is. Het Kinderrechtenverdrag is in 1989 door de Verenigde Naties opgesteld en ook door Nederland ondertekend.

Het online meldpunt voor leerlingen, maar ook voor ouders en leerkrachten die ervaring hebben met kinderen die tijdelijk (bijvoorbeeld omdat ze om wat voor redenen op een school niet welkom zijn) niet naar school kunnen, kunnen bij het meldpunt www.kinderombudsman.nl hun melding plaatsen.
© 2012 - 2019 Tekstschrijvert, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Leerplicht in NederlandLeerplicht in NederlandIn Nederland is het verplicht dat alle kinderen goed worden opgeleid. Ze moeten worden voorbereid op de maatschappij en…
Wat houdt leerplicht in?De leerplicht geldt voor kinderen van 5 jaar tot en met het einde van het schooljaar waarin het kind 16 jaar is geworden…
De Wereldschool is vernieuwd!De Wereldschool is vernieuwd!Voor elk Nederlands kind dat in het buitenland woont en Nederlandse taal en cultuur lessen moet volgen, is de wereldscho…
De leerplicht en LeerplichtwetIeder kind in Nederland moet van zijn 5e tot en met zijn 18e jaar naar school toe. Dit komt door de Leerplichtwet. In de…
Soorten basisonderwijsSoorten basisonderwijsIeder kind in Nederland heeft recht op basisonderwijs. Het wordt gegeven aan kinderen van vier tot twaalf jaar en het is…
Bronnen en referenties
  • www.rijksoverheid.nl
  • www.kinderombudsman.nl
  • www.wereldschool.nl
  • www.ad.nl
  • www.telegraaf.nl

Reageer op het artikel "Leerplicht,16.000 Nederlandse kinderen gaan niet naar school"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

Chris van de Poll, 15-05-2013 23:31 #1
Kunt u mij vertellen hoe veel kinderen met een autistisch spectriun thuis zitten? Wij hebben de grootste moeite om onze zoon op een goede school te kunnen behouden.
Met vriendelijke groet Chris van de Poll Reactie infoteur, 20-05-2013
Wellicht heeft de nederlandse vereniging van autisten een antwoord op deze vraag

Infoteur: Tekstschrijvert
Gepubliceerd: 28-08-2012
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Onderwijs
Bronnen en referenties: 5
Reacties: 1
Artikelen met het label 'Nieuws uitgelicht...' zijn geschreven naar aanleiding van een nieuwsfeit en bevatten mogelijk gedateerde informatie.
Schrijf mee!