InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Nieuwste artikelen: Mens en Samenleving

Nieuwste artikelen: Mens en Samenleving

Psychologie van de persoonlijkheid: benaderingen en aannames

Psychologie van de persoonlijkheid: benaderingen en aannames

Persoonlijkheidspsychologie, ook wel persoonlijkheidsleer genoemd, is een tak van de psychologie die de menselijke persoonlijkheid in al haar verschijningsvormen bestudeert. Het is een wetenschappelij… Keyknowledge, 15-01-2020
Nieuwe mensen ontmoeten – hoe pak je dit aan?

Nieuwe mensen ontmoeten – hoe pak je dit aan?

Voor sommige mensen lijkt het zó eenvoudig, het ontmoeten van nieuwe mensen. Ze spreken makkelijk anderen aan en lijken precies te weten wat ze moeten zeggen. Maar hoe doe je dit als je het spannend v… Linda1205, 15-01-2020
JOMO: the joy of missing out - leef in het hier en nu

JOMO: the joy of missing out - leef in het hier en nu

FOMO: the fear of missing out is inmiddels een ingeburgerd begrip. Doordat er veel gedeeld wordt op sociale media, zien wij van anderen wat ze allemaal doen. Vakanties, parachute springen, feestjes, u… Linda1205, 14-01-2020
Brand door je telefoon aan de oplader - kan dit?

Brand door je telefoon aan de oplader - kan dit?

Brand veroorzaakt door je telefoon tijdens het opgeladen. Kan dat? Ja, dat kan zeker! Er kan ook brand ontstaan door de oplader die in het stopcontact zit, zonder dat er een telefoon aan verbonden is.… Linda1205, 13-01-2020
Leerstijlen van Vermunt, motieven om te leren

Leerstijlen van Vermunt, motieven om te leren

Jan Vermunt, hoogleraar aan de universiteit van Utrecht houdt zich bezig met didactiek en het opleiden van docenten. Vermunt heeft onderzoeken gedaan naar het leren van studenten. In dit onderzoek hee… Linda1205, 13-01-2020
Voor de groep staan – hoe ga je om met groepsdynamiek

Voor de groep staan – hoe ga je om met groepsdynamiek

Als je als trainer of docent (verder te noemen trainer) voor een groep staat, weet je dat de groepsdynamiek jou, in je rol als trainer, in een lastig parket kan brengen. Onder groepsdynamiek verstaan… Linda1205, 07-01-2020
Het Hanzeverbond - Geschiedenis van de Hanzesteden

Het Hanzeverbond - Geschiedenis van de Hanzesteden

‘Hanze’ betekent groep, gemeenschap, gezelschap of bewapende schare. In het Duits betekent het ‘gilde’. Deze betekenissen waren van toepassing op de samenwerkende kooplieden en steden van het Hanzever… Tamina, 03-01-2020
Intervisie - verbeter jouw professioneel handelen

Intervisie - verbeter jouw professioneel handelen

Intervisie heeft als doel de professionaliteit van een persoon te vergroten. Dit gebeurt door het bespreken van ervaringen en vraagstukken die de professional heeft. Het gaat dan om zaken die werkgere… Linda1205, 02-01-2020
Tehilliem: Psalm 78 - een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 78 - een Joodse uitleg

Psalm 78 vertelt over alle wonderen die G'd voor Israël heeft gedaan, van de uittocht van Egypte tot de kroning van David als koning over Israël. Koning David verheerlijkt die wonderen in deze psalm.… Etsel, Psalmen, 27-12-2019
Tehilliem: Psalm 77 – een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 77 – een Joodse uitleg

In Psalm 77 vertelt Koning David over zijn ontzetting en beproevingen. Hij schrijft ze op voor de generaties Joden die na hem zullen komen zodat zij kennis hebben van Davids ervaringen en deze met zic… Etsel, Psalmen, 19-12-2019
SyRI: fraude tegengaan door middel van profilering

SyRI: fraude tegengaan door middel van profilering

SyRI staat voor Systeem Risico Indicatie. Het werd in 2014 ingevoerd. Het is een systeem dat de overheid gebruikt om persoonsgegevens van Nederlandse burgers te analyseren om zo risico-profielen te ku… Lianne5823, 04-12-2019
Jaaroverzicht: wat gebeurde er in 2019

Jaaroverzicht: wat gebeurde er in 2019

Dat het weer van slag is door de klimaatveranderingen blijkt wel uit de extreme weersomstandigheden waarmee de wereld in 2019 te kampen kreeg. Een aantal schepen kwamen in de problemen, waarvan de MSC… Ottergraafjes, 03-12-2019
De staat van de aarde in Genesis 1:2a

De staat van de aarde in Genesis 1:2a

De staat van de aarde die in Genesis 1:2a beschreven wordt heeft onder christenen altijd tot uiteenlopende interpretaties geleid. De grote vraag hierbij is of de woestheid, duisternis en watervloed mo… Theoloog, 03-12-2019
De Sheltersuit van Bas Timmer: winterjas en slaapzak ineen

De Sheltersuit van Bas Timmer: winterjas en slaapzak ineen

Bas Timmer is de ontwerper van de Sheltersuit, een winterjas en slaapzak ineen. De Sheltersuit wordt gemaakt in Enschede en is bedoeld voor daklozen die op straat moeten slapen. Het pak is waterafstot… Molleke, 02-12-2019
Tehilliem: Psalm 76 – een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 76 – een Joodse uitleg

Psalm 76 bevat de profetie over het enorme leger van Sanherib, de koning van Assyrië. Hij dreigde Judea te veroveren en vroeg om zijn overgave - terwijl hij G'd lasterde. Koning Hizkia bad om verlossi… Etsel, Psalmen, 02-12-2019
Nieuwjaarsduik: lekker fris het nieuwe jaar in

Nieuwjaarsduik: lekker fris het nieuwe jaar in

Traditiegetrouw springen veel mensen rond nieuwjaarsdag het (ijskoude) water in om op die manier het nieuwe jaar in te luiden. De bekendste plek waar honderden mensen het ijskoude water trotseren is i… Ottergraafjes, 28-11-2019
De geheime Chinese triaden – oorsprong, inwijding en macht

De geheime Chinese triaden – oorsprong, inwijding en macht

Volgens de mythe stammen de Chinese triaden af van een grote groep Shaolinmonniken die de Qing-dynastie (1644-1912) steunde, maar er later door vervolgd werd. De meningen zijn echter verdeeld over de… Orion, Geheime genootschappen, 20-11-2019
Tehilliem: Psalm 75 – een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 75 – een Joodse uitleg

Tijdens de Joodse feestdagen houden Joden zich niet bezig met frivoliteit, maar met gezang en lof, en met het bestuderen van de wetten van de feestdagen. Ook, toen zij verkondigden (bij het geven van… Etsel, Psalmen, 19-11-2019
Contact met je docent op sociale media: zinvol of ongepast?

Contact met je docent op sociale media: zinvol of ongepast?

Op sociale media zoals Whatsapp, Facebook en Instagram, die over het algemeen niets met school te maken hebben, voegen docent en leerling elkaar soms toe. Echter kan dit tot ongepast gedrag van docent… E-writings, 13-11-2019
Yama's: Vijf regels voor een gelukkige omgang

Yama's: Vijf regels voor een gelukkige omgang

Yoga is populair, en dan met name de fysieke beoefening van yoga-houdingen (asanas). Maar yoga behelst veel meer dan een fysieke workout: het is een heuse levensstijl. De yogafilosofie kent veel nutti… Sannennas, 11-11-2019
Tehilliem: Psalm 74 – een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 74 – een Joodse uitleg

De psalmist treurt en huilt in Psalm 74 over alle verbrande synagogen en studiezalen: de Filistijnen vernietigden de Tabernakel van Silo; Nebukadnezar vernietigde de Eerste Tempel. Joden zijn al zo la… Etsel, Psalmen, 07-11-2019
Geweld hoort nergens thuis: aanpak huiselijk geweld 2018-'21

Geweld hoort nergens thuis: aanpak huiselijk geweld 2018-'21

Elk geval van huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling is er één te veel. Vooral in je eigen huis hoort geweld niet thuis. Thuis is namelijk een plek waar je je veilig hoort te voel… Mayce, 05-11-2019
Studententraditie: de biercantus

Studententraditie: de biercantus

Liedjes zingen en bier drinken; de twee belangrijkste acties tijdens een biercantus. Staand/zittend aan lange tafels zingen studenten uit een liederenbundel en worden, na het proosten, kannen vol met… E-writings, 04-11-2019
Profijt of spijt van de zomertijd?

Profijt of spijt van de zomertijd?

Altijd wintertijd. Geen zorgen, dat betekent niet dat het altijd vriest en sneeuwt. Het betekent dat we de klok niet meer verzetten, en het hele jaar door de wintertijd aanhouden. Anno 2019 wordt de k… E-writings, 04-11-2019
Zwitserse familie Von Stockalper: rijk in de 17e eeuw

Zwitserse familie Von Stockalper: rijk in de 17e eeuw

In Zwitserland in het kanton Wallis zijn een aantal gebouwen waar de naam Stockalper in voorkomt. Deze gebouwen stammen uit de 17e eeuw. Ze zijn gebouwd door de rijke koopman Kaspar Jodok von Stockalp… Ottergraafjes, Tourisme Zwitserland, 04-11-2019
Schrijf mee!