InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Nieuwste artikelen: Mens en Samenleving

Nieuwste artikelen: Mens en Samenleving

Tehilliem: Psalm 82 – een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 82 – een Joodse uitleg

Psalm 82 waarschuwt die rechters die onwetendheid van de wet veinzen, onrechtvaardig omgaan met de bedelaar of de wees en de rijken steeds rijker maken. Een mens komt vele soorten rechters in zijn lev… Etsel, Psalmen, 18-02-2020
Tehilliem: Psalm 81 – een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 81 – een Joodse uitleg

Psalm 81 -enkele verzen- werd gezongen in de Heilige Tempel op Rosh Hashana (Joods Nieuwjaar), een dag waarop veel wonderen voor Israël werden verricht. Op deze dag verschijnen de Joden voor Hashem zo… Etsel, Psalmen, 13-02-2020
Tehilliem: Psalm 80 – een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 80 – een Joodse uitleg

Een ontzagwekkend gebed waarin wordt gesmeekt tot G'd om tot de Joden te naderen als in dagen van ouds. In Psalm 80 raakt de psalmist alles aan wat Joden meemaken en creëert een geest van oprechte int… Etsel, Psalmen, 07-02-2020
Omgekeerd inzamelen: een systeem voor afvalinzameling

Omgekeerd inzamelen: een systeem voor afvalinzameling

Omgekeerd inzamelen of omgekeerde afvalinzameling is een wijze van ophalen en verwerken van particulier afval. Waar bij het reguliere systeem restafval en gft aan huis kan worden aangeboden en overig… Myrsky, 03-02-2020
Diftar: een variabele afvalstoffenheffing

Diftar: een variabele afvalstoffenheffing

Diftar staat voor “gedifferentieerde tarieven”. Diftar is een systeem waarbij de hoogte van de afvalstoffenheffing wordt gebaseerd op de hoeveelheid afval die een huishouden aanbiedt. Huishoudens waar… Myrsky, 03-02-2020

De kunst van het luisteren: word de perfecte gesprekspartner

Luisteren klinkt als een simpel begrip, en het is iets wat we elke dag veelvuldig doen. Maar er zijn verschillende manieren van luisteren, en sommige mensen zijn er beter in dan anderen. Gelukkig is g… Mieka, 30-01-2020
Blijvend leerresultaat – het borgen van je training

Blijvend leerresultaat – het borgen van je training

Als je een training hebt gegeven, lopen de deelnemers de deur uit en dan zit je werk erop. Of niet? Hoe belangrijk vind je het als trainer of opdrachtgever dat de deelnemers hetgeen ze geleerd hebben… Linda1205, Trainen en opleiden, 28-01-2020
Tehilliem: Psalm 79 – een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 79 – een Joodse uitleg

In Psalm 79 dankt Asaph G'd voor het sparen van het volk en het richten van Zijn toorn op het hout en de stenen (van de tempel). Toch huilt hij bitter, rouwend om de immense vernietiging: de plaats wa… Etsel, Psalmen, 22-01-2020
MBTI: De INFJ-persoonlijkheid

MBTI: De INFJ-persoonlijkheid

MBTI is een afkorting voor Myers-Briggs Type Indicator. Dit is een persoonlijkheidstest waarbij aan de hand van ingevulde vragenlijsten een inschatting wordt gemaakt van de persoonlijkheid. Aan de han… Keyknowledge, 21-01-2020
Alexandria Ocasio-Cortez: politiek talent in de VS

Alexandria Ocasio-Cortez: politiek talent in de VS

Alexandria Ocasio-Cortez vergaart in 2018 nationale en internationale bekendheid als zij, relatief onverwacht, een zetel weet te bemachtigen in het Huis van Afgevaardigden van Amerika. Op dat moment i… Juul92, 20-01-2020
Psychologie van de persoonlijkheid: benaderingen en aannames

Psychologie van de persoonlijkheid: benaderingen en aannames

Persoonlijkheidspsychologie, ook wel persoonlijkheidsleer genoemd, is een tak van de psychologie die de menselijke persoonlijkheid in al haar verschijningsvormen bestudeert. Het is een wetenschappelij… Keyknowledge, 15-01-2020
Nieuwe mensen ontmoeten – hoe pak je dit aan?

Nieuwe mensen ontmoeten – hoe pak je dit aan?

Voor sommige mensen lijkt het zó eenvoudig, het ontmoeten van nieuwe mensen. Ze spreken makkelijk anderen aan en lijken precies te weten wat ze moeten zeggen. Maar hoe doe je dit als je het spannend v… Linda1205, 15-01-2020
JOMO: the joy of missing out - leef in het hier en nu

JOMO: the joy of missing out - leef in het hier en nu

FOMO: the fear of missing out is anno 2020 een ingeburgerd begrip. Doordat er veel gedeeld wordt op sociale media, zien wij van anderen wat ze allemaal doen. Vakanties, parachute springen, feestjes, u… Linda1205, 14-01-2020
Brand door je telefoon aan de oplader - kan dit?

Brand door je telefoon aan de oplader - kan dit?

Brand veroorzaakt door je telefoon tijdens het opgeladen. Kan dat? Ja, dat kan zeker! Er kan ook brand ontstaan door de oplader die in het stopcontact zit, zonder dat er een telefoon aan verbonden is.… Linda1205, 13-01-2020
Leerstijlen van Vermunt, motieven om te leren

Leerstijlen van Vermunt, motieven om te leren

Jan Vermunt, hoogleraar aan de universiteit van Utrecht houdt zich bezig met didactiek en het opleiden van docenten. Vermunt heeft onderzoeken gedaan naar het leren van studenten. In dit onderzoek hee… Linda1205, Trainen en opleiden, 13-01-2020
Voor de groep staan – hoe ga je om met groepsdynamiek

Voor de groep staan – hoe ga je om met groepsdynamiek

Als je als trainer of docent (verder te noemen trainer) voor een groep staat, weet je dat de groepsdynamiek jou, in je rol als trainer, in een lastig parket kan brengen. Onder groepsdynamiek verstaan… Linda1205, Trainen en opleiden, 07-01-2020
Het Hanzeverbond - Geschiedenis van de Hanzesteden

Het Hanzeverbond - Geschiedenis van de Hanzesteden

‘Hanze’ betekent groep, gemeenschap, gezelschap of bewapende schare. In het Duits betekent het ‘gilde’. Deze betekenissen waren van toepassing op de samenwerkende kooplieden en steden van het Hanzever… Tamina, 03-01-2020
Intervisie - verbeter jouw professioneel handelen

Intervisie - verbeter jouw professioneel handelen

Intervisie heeft als doel de professionaliteit van een persoon te vergroten. Dit gebeurt door het bespreken van ervaringen en vraagstukken die de professional heeft. Het gaat dan om zaken die werkgere… Linda1205, Trainen en opleiden, 02-01-2020
Tehilliem: Psalm 78 - een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 78 - een Joodse uitleg

Psalm 78 vertelt over alle wonderen die G'd voor Israël heeft gedaan, van de uittocht van Egypte tot de kroning van David als koning over Israël. Koning David verheerlijkt die wonderen in deze psalm.… Etsel, Psalmen, 27-12-2019
Tehilliem: Psalm 77 – een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 77 – een Joodse uitleg

In Psalm 77 vertelt Koning David over zijn ontzetting en beproevingen. Hij schrijft ze op voor de generaties Joden die na hem zullen komen zodat zij kennis hebben van Davids ervaringen en deze met zic… Etsel, Psalmen, 19-12-2019
SyRI: fraude tegengaan door middel van profilering

SyRI: fraude tegengaan door middel van profilering

SyRI staat voor Systeem Risico Indicatie. Het werd in 2014 ingevoerd. Het is een systeem dat de overheid gebruikt om persoonsgegevens van Nederlandse burgers te analyseren om zo risico-profielen te ku… Lianne5823, 04-12-2019
Jaaroverzicht: wat gebeurde er in 2019

Jaaroverzicht: wat gebeurde er in 2019

Dat het weer van slag is door de klimaatveranderingen blijkt wel uit de extreme weersomstandigheden waarmee de wereld in 2019 te kampen kreeg. Een aantal schepen kwamen in de problemen, waarvan de MSC… Ottergraafjes, 03-12-2019
De staat van de aarde in Genesis 1:2a

De staat van de aarde in Genesis 1:2a

De staat van de aarde die in Genesis 1:2a beschreven wordt heeft onder christenen altijd tot uiteenlopende interpretaties geleid. De grote vraag hierbij is of de woestheid, duisternis en watervloed mo… Theoloog, 03-12-2019
De Sheltersuit van Bas Timmer: winterjas en slaapzak ineen

De Sheltersuit van Bas Timmer: winterjas en slaapzak ineen

Bas Timmer is de ontwerper van de Sheltersuit, een winterjas en slaapzak ineen. De Sheltersuit wordt gemaakt in Enschede en is bedoeld voor daklozen die op straat moeten slapen. Het pak is waterafstot… Molleke, 02-12-2019
Tehilliem: Psalm 76 – een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 76 – een Joodse uitleg

Psalm 76 bevat de profetie over het enorme leger van Sanherib, de koning van Assyrië. Hij dreigde Judea te veroveren en vroeg om zijn overgave - terwijl hij G'd lasterde. Koning Hizkia bad om verlossi… Etsel, Psalmen, 02-12-2019
Schrijf mee!