InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Nieuwste artikelen: Mens en Samenleving

Nieuwste artikelen: Mens en Samenleving

De uitvinding van ijzer en staal

De uitvinding van ijzer en staal

Het bewerken van ijzer vormde een belangrijke stap in de ontwikkeling van de menselijke samenleving. Waarschijnlijk is het uitgevonden door de Hettieten (ten noordoosten van Anatolië) waar volgens de… Tronic, 22-03-2019
Wie was Pontius Pilatus die Jezus liet kruisigen?

Wie was Pontius Pilatus die Jezus liet kruisigen?

Pontius Pilatus was de Romeinse prefect van Judea ten tijde dat Jezus gekruisigd werd. Jezus wordt door de Joodse Raad voor Pilatus gebracht. Pilatus moet als Romeins machthebber het oordeel over Jezu… Theofilus, 22-03-2019
Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen, hoe zit dat?

Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen, hoe zit dat?

Op 20 maart 2019 kiezen we zoals elke vier jaar in Nederland de leden van de Provinciale Staten en de leden van het algemeen bestuur van de waterschappen. Maar wat kies je dan eigenlijk? Waar gaan de… Appleann, 18-03-2019

Ds. G.H. Kersten (1882-1948) als voorman van de SGP

Ds. G.H. Kersten (1882-1948) groeit op in het orthodox-gereformeerde milieu. Al jong doet hij belijdenis, treedt hij op als oefenaar en later als predikant. Hij zet zich in voor vereniging van bevinde… Petervandenburg, 15-03-2019
Hoe autonoom ben je als mens?

Hoe autonoom ben je als mens?

We willen ons allemaal vrij voelen. Vrij om te doen wat we willen. Zelf ons leven bepalen. Zodat we een zinvol leven kunnen hebben. Een geslaagd leven. Maar betekent dat ook automatisch dat we helemaa… Sage, 15-03-2019
AVG: verantwoordingsplicht & verantwoordelijke organisatie

AVG: verantwoordingsplicht & verantwoordelijke organisatie

Vanaf 25 mei 2018, de dag van de invoering van de AVG, hebben organisaties die persoonsgegevens verwerken meer verantwoordelijkheden erbij gekregen. Organisaties die persoonsgegevens verwerken hebben… Aucourant, AVG, 12-03-2019
Een kind opvoeden tot autonomie: de weg naar zelfstandigheid

Een kind opvoeden tot autonomie: de weg naar zelfstandigheid

De behoefte aan zelfstandigheid is een aangeboren behoefte van elk mens. En ook opvoeders willen eigenlijk allemaal dat hun kind zich later zelfstandig kan redden in de maatschappij. Ze hopen dan ook… Sage, 11-03-2019
Torastudie: Werkverbod Shabbat  Numeri 15:32-33

Torastudie: Werkverbod Shabbat Numeri 15:32-33

Naleving van de Shabbatwetten vereist een zorgvuldige studie en een gekwalificeerde leraar. Voor een beginneling is naleving van de Shabbat vaak overweldigend en lijken de wetten een onmogelijk aantal… Etsel, Torastudie, 11-03-2019
Daten via het internet: zo gaat het in zijn werk

Daten via het internet: zo gaat het in zijn werk

Een liefde ontmoeten via het internet is anno 2019 vrij normaal. Als je voor het eerst naar de liefde gaat zoeken via het internet dan kan het best spannend zijn. Het blijft eigenlijk ook spannend wan… Bembi, 11-03-2019
Het boek Hooglied in de Bijbel: het lied van de liefde

Het boek Hooglied in de Bijbel: het lied van de liefde

Het Hooglied is een bijzonder boek in de Bijbel. Het Hooglied bezingt het verlangen van een jonge man en een jonge vrouw. Met beeldend taalgebruik wordt de liefde bezongen. Het boek zou door koning Sa… Theofilus, 08-03-2019

Pieter Jelles Troelstra (1860-1930) beknopte biografie

Pieter Jelles Troelstra werd in 1860 geboren in Friesland. Hij studeerde rechten in Groningen, trouwde met Sjoukje Bokma de Boer die later onder het pseudoniem Nynke van Hichtum bekend werd als schrij… Petervandenburg, 08-03-2019
Het gebruik en de betekenis van geur en reuk in de Bijbel

Het gebruik en de betekenis van geur en reuk in de Bijbel

Voor mensen spelen geuren een belangrijke rol. Geuren kunnen ons beïnvloeden op fysiek, psychologisch en sociaal niveau. Denk maar aan het gebruik van parfum, deodorant en luchtverfrissers. De geur va… Theofilus, 07-03-2019
Intelligentie meetbaar? Beperkingen en invloed van IQ-tests

Intelligentie meetbaar? Beperkingen en invloed van IQ-tests

Intelligentie is een moeilijk te definiëren begrip. Er zijn wel talrijke pogingen om het begrip te definiëren, maar ze dekken niet voldoende waar het voor staat. Dat komt omdat intelligentie een bedac… J-dewilde, 06-03-2019
Wat is blauwsel en waar komt het vandaan?

Wat is blauwsel en waar komt het vandaan?

Blauwsel. Wat is het? Waar komt het vandaan en waar kun je het voor gebruiken? Blauwsel lijkt een ouderwets product dat lang geleden werd gebruikt om de witte was nog witter te maken. De blokjes blauw… Marlise, 04-03-2019
Getallensymboliek in het verhaal van de ark van Noach

Getallensymboliek in het verhaal van de ark van Noach

Het geschiedenis van Noach die van God de opdracht kreeg om een ark te bouwen is een bekend verhaal. Minder bekend is dat in het verhaal een heel spel met cijfers en getallen plaatsvindt. De getallen… Theofilus, 04-03-2019
Een hart onder de riem steken: hoe geef je goede feedback

Een hart onder de riem steken: hoe geef je goede feedback

Ons wordt allemaal wel eens om feedback gevraagd. Wat vind je van deze tekst? Hoe vind je dat deze broek me staat? Of je hebt moeite met iemands gedrag. Iemand komt steeds te laat en je wilt hem of ha… Sage, 26-02-2019
Waarom zouden we opgroeien? Naar een andere volwassenheid

Waarom zouden we opgroeien? Naar een andere volwassenheid

Waar de grenzen van de adolescentie en dus de jeugd steeds verder oprekken, wordt de volwassenheid steeds verder opgeschoven. De start van de puberteit markeert het begin van de adolescentie. Het eind… Sage, 22-02-2019
Tips voor het organiseren van effectieve bijeenkomsten

Tips voor het organiseren van effectieve bijeenkomsten

Hoe zorg je dat mensen naar de door jou georganiseerde bijeenkomst komen? Weet je vooraf precies wat het doel moet zijn van je bijeenkomst? Wat wil je dat mensen ervan meenemen? Het gebruik van gedrag… Sage, 20-02-2019
De symbolische betekenis van letters in de Hebreeuwse Bijbel

De symbolische betekenis van letters in de Hebreeuwse Bijbel

Het Hebreeuwse alfabet bestaat uit tweeëntwintig letters. Deze Hebreeuwse letter zijn niet zomaar een aantal abstracte taalkundige elementen waar je woorden en zinnen mee kunt samenstellen, zoals dat… Theofilus, 20-02-2019
Kallemooi op Schiermonnikoog  Pinkstertraditie met haan

Kallemooi op Schiermonnikoog Pinkstertraditie met haan

Het Waddeneiland Schiermonnikoog heeft verschillende tradities waar de eilandgemeenschap zeer aan hecht. Een van die tradities speelt rond Pinksteren en heet Kallemooi. Het is een meifeest en een eeuw… Piejet, Nederlandse Waddeneilanden, 18-02-2019
De symbolische betekenis van letters en alfabet in de Bijbel

De symbolische betekenis van letters en alfabet in de Bijbel

Letters krijgen betekenis als ze met andere letters een woord vormen. Een enkele letter zegt vaak nog niet zoveel, maar soms wel. Voorbeelden daarvan zijn er in de Bijbel te vinden. In de tijd van de… Theofilus, 18-02-2019
Waar, wanneer en waarom geldt het legaliteitsbeginsel?

Waar, wanneer en waarom geldt het legaliteitsbeginsel?

Het legaliteitsbeginsel vereist dat al het overheidshandelen dat burgers in hun vrijheid of eigendom beperkt, op een wettelijke grondslag dient te berusten. De overheid mag niet ingrijpen in de rechte… Aucourant, 15-02-2019
Torastudie: Lijden van de rechtvaardige  Numeri 14:17-18

Torastudie: Lijden van de rechtvaardige Numeri 14:17-18

De vraag is: waarom lijdt ook de rechtvaardige? Het is een groot misverstand onder veel gelovigen dat G'd alleen straft als zonden worden begaan. Toch blijkt dat G'd ook de rechtvaardigen uitdagingen… Etsel, Torastudie, 15-02-2019
Waarom is iemand eenzaam? Oorzaken en effect van eenzaamheid

Waarom is iemand eenzaam? Oorzaken en effect van eenzaamheid

Of je je eenzaam voelt hangt af van jezelf en van de context. Als je je geïsoleerd voelt of voor je gevoel niemand hebt om je hart bij uit te storten, dan kun je je eenzaam voelen. En als je je eenzaa… Sage, 14-02-2019
Sint Piter en Swarte Pyt in Grou

Sint Piter en Swarte Pyt in Grou

Heel Nederland viert het Sinterklaas in december, behalve één dorp in Friesland. Daar is het op 5 december een gewone dag en lopen ze pas in februari naar de Kade om de Sint in te halen. Dat is Sint P… Piejet, Sinterklaas en Zwarte Piet, 13-02-2019
Schrijf mee!