InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Nieuwste artikelen: Mens en Samenleving

Nieuwste artikelen: Mens en Samenleving

Mindful fitness, meer sportplezier en betere resultaten

Mindful fitness, meer sportplezier en betere resultaten

Dat sporten goed voor ons is, zal door weinigen worden betwist. Krachttraining, stretchen en conditietraining zorgen voor een gezond en sterk lichaam. Sporten brengt niet alleen veranderingen in het l… Crayon, 16-01-2019
Gelijk willen krijgen: herhaling, stemverheffing en methoden

Gelijk willen krijgen: herhaling, stemverheffing en methoden

Er zijn verschillende methoden om gelijk te willen krijgen. Deze methoden kunnen zich richten op versimpeling van een probleem, het vertellen van zielige verhalen, het opwerpen van complottheorieën of… J-dewilde, 16-01-2019
Joods Nederland: Synagogen in Nederland

Joods Nederland: Synagogen in Nederland

In Nederland – Amsterdam (Mokum) en in de mediene (provincie) – staan nog ongeveer honderd synagogen, waarvan sommige monumenten in het stadsbeeld zijn, terwijl andere nauwelijks opvallen behalve door… Etsel, Joods Nederland, 15-01-2019
Influencer marketing en de 4 categorieën influencers

Influencer marketing en de 4 categorieën influencers

De verschillende sociale media die anno 2019 steeds verder groeien, hebben ervoor gezorgd dat er een nieuw begrip is ontstaan dat ook interessant is voor de marketingwereld, namelijk de 'influencer'.… Shiny, 15-01-2019
Symboliek van getallen in Matteüs' geslachtslijst van Jezus

Symboliek van getallen in Matteüs' geslachtslijst van Jezus

Matteüs begint zijn evangelie met een geslachtslijst van Jezus Christus. In deze geslachtslijst spelen getallen een bijzondere rol. Het zijn niet zomaar getallen, maar ze hebben een duidelijke symboli… Theofilus, 14-01-2019
Het verhaal van Daniël in de leeuwenkuil en zijn betekenis

Het verhaal van Daniël in de leeuwenkuil en zijn betekenis

Iemand die in het hol van de leeuw gaat, neemt een groot risico. Daniël nam een risico toen hij trouw bleef aan zijn geloof en bleef bidden tot zijn God voor het open venster. Terwijl koning Darius ju… Theofilus, 14-01-2019
Geografie Israël: de moderne Israëlische infrastructuur

Geografie Israël: de moderne Israëlische infrastructuur

Als westers land heeft Israël een hoog ontwikkelde infrastructuur die zich kan meten met de rijkste landen ter wereld. Israël is een klein land waardoor de infrastructuur compact is. Het kent hierbij… Etsel, Geografie Israël, 10-01-2019
Torastudie: de 9de Av is de Joodse treurdag – Numeri 14:1

Torastudie: de 9de Av is de Joodse treurdag – Numeri 14:1

De 9de Av wordt gezien als de belangrijkste Joodse treurdag van het jaar. In het jaar 1313 vanaf de Schepping werd op de 9de Av besloten om het Beloofde Land niet binnen te gaan. Het Joodse volk huild… Etsel, Torastudie, 09-01-2019
Wat zijn de functies van de Nederlandse wet?

Wat zijn de functies van de Nederlandse wet?

Een staat kan zichzelf een 'rechtsstaat' noemen als er een bescherming is van de grondrechten, een hantering van het legaliteitsbeginsel, een machtsverdeling tussen de verschillende staatsorganen, en… Aucourant, 09-01-2019
Workaholic of werkverslaafd: betekenis, gevolgen & risico's

Workaholic of werkverslaafd: betekenis, gevolgen & risico's

Workaholic is een term die in de jaren zeventig van de twintigste eeuw ingang heeft gevonden in de arbeidswereld. Een workaholic is iemand die zich ingraaft in zijn werk en er nauwelijks of geen afsta… Verdanov, Burn-out behandelen, 09-01-2019
Betekenis van de titel Mensenzoon in Daniël en voor Jezus

Betekenis van de titel Mensenzoon in Daniël en voor Jezus

De Mensenzoon is een titel die vaak voorkomt in de Bijbel. In het Oude Testament wordt er al over de Mensenzoon geschreven. Daniël beschrijft hoe hij in een visioen de Mensenzoon ziet komen op de wolk… Theofilus, 09-01-2019
Levensbeschouwelijk kijken naar handicap en ziekte

Levensbeschouwelijk kijken naar handicap en ziekte

De theologe Jacqueline Kool heeft een boek geschreven met de titel ´Goed bedoeld. Levensbeschouwelijk kijken naar handicap en ziekte` van uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer (2002). Levensbeschouweli… Theofilus, 09-01-2019
Omgaan met een partner met complex trauma

Omgaan met een partner met complex trauma

Wanneer iemand langdurig aan lichamelijke of psychische mishandeling wordt blootgesteld, zonder dat er een ontsnappingsmogelijkheid is, is de kans uitermate groot dat iemand complex trauma (complexe P… Denise1981, 07-01-2019
De vier evangelisten: Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes

De vier evangelisten: Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes

In het Nieuwe Testament van de Bijbel wordt het verhaal van Jezus verteld. Vier evangelisten beschrijven het leven van Jezus. Ze focussen daarbij vooral op de laatste drie jaar van zijn leven toen hij… Theofilus, 07-01-2019
Waarom schiep God dieren?

Waarom schiep God dieren?

Een vraag die in het leven van elke christen vroeg of laat wel een rol lijkt te spelen is de vraag naar de zin van het leven en de zin van de gehele schepping. Voor sommigen roept dit ook de vraag op… Theoloog, 07-01-2019
Wat betekenen de zeven kruiswoorden van Jezus?

Wat betekenen de zeven kruiswoorden van Jezus?

De laatste woorden die iemand uitspreekt voordat hij sterft zijn vaak heel waardevol voor de nabestaanden. Zo zijn voor christenen de laatste woorden die Jezus aan het kruis sprak van heel veel waarde… Theofilus, 04-01-2019
Torastudie: nefilim – reuzen – Numeri 13:33

Torastudie: nefilim – reuzen – Numeri 13:33

Shamchazai en Azael (nefilim) hadden volgens de Midrash oorspronkelijk goede bedoelingen, maar ze raakten meer corrupt dan de mensen van hun generatie. De verspieders dachten dat om die reden een heil… Etsel, Torastudie, 04-01-2019
De psychologie van Jung over religie en spiritualiteit

De psychologie van Jung over religie en spiritualiteit

De psycholoog Carl Gustav Jung leefde van 1875 tot 1961. Deze psycholoog, die werd opgeleid door de bekende psycholoog Freud, heeft veel geschreven over de psychologie. In 1907 brak Jung met zijn leer… Theofilus, 02-01-2019
AVG Persoonsgegevens: gewone, bijzondere en strafrechtelijke

AVG Persoonsgegevens: gewone, bijzondere en strafrechtelijke

De invoering van dezelfde Europese privacywetgeving op 25 mei 2018 in de landen van de EU heeft geleid tot de implementatie van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in het Nederlandse sta… Aucourant, AVG, 27-12-2018
Torastudie: Het land verslindt zijn inwoners – Numeri 13:32

Torastudie: Het land verslindt zijn inwoners – Numeri 13:32

De tien verspieders die zeiden “het land verslindt zijn inwoners” waren bang dat als het g'ddelijk licht naar de fysieke wereld zou worden getrokken dat dan het hele bestaan teniet zou worden gedaan.… Etsel, Torastudie, 27-12-2018
Wat zijn de voorwaarden van een rechtsstaat?

Wat zijn de voorwaarden van een rechtsstaat?

Een rechtsstaat is een staat waar er grenzen worden gesteld aan de uitoefening van staatsmacht. Deze grenzen worden gesteld om een willekeurige uitvoering van de staatsmacht te voorkomen. Het idee van… Aucourant, 20-12-2018
Het VN-migratiepact / het pact van Marrakesh

Het VN-migratiepact / het pact van Marrakesh

Op 10 december 2018 werd door een meerderheid van de VN-lidstaten het migratiepact formeel goedgekeurd. Met dit pact wil de VN migratie op mondiaal niveau beter laten verlopen. In het pact zijn doelst… Nicetowrite, 19-12-2018
Ministeriële verantwoordelijkheid: de betekenis en omvang

Ministeriële verantwoordelijkheid: de betekenis en omvang

Ministeriële verantwoordelijkheid is een kernbegrip uit het Nederlandse staatsrecht. Thorbecke, in opdracht van Koning Willem II, ontwierp de ministeriële verantwoordelijkheid welke haar plaats kreeg… Aucourant, 18-12-2018
De ontwikkeling van het christendom na de komst van de Islam

De ontwikkeling van het christendom na de komst van de Islam

Eeuwenlang was het christendom de belangrijkste godsdienst van het Midden-Oosten. Het keerpunt kwam in de 7e eeuw toen Mohammed de islam stichtte. Dat betekende niet een snel einde van de overheersing… Petervandenburg, 18-12-2018
Tehilliem: Psalm 66 – een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 66 – een Joodse uitleg

Psalm 66 beschrijft de lofprijzingen en ontzagwekkende gebeden die de Joden G'd zullen aanbieden bij het verzamelen van de ballingen. Joden (en niet-Joden) worden constant door G'd getest. Psalm 66 ve… Etsel, Psalmen, 17-12-2018
Schrijf mee!