InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Nieuwste artikelen: Mens en Samenleving

Nieuwste artikelen: Mens en Samenleving

SyRI: fraude tegengaan door middel van profilering

SyRI: fraude tegengaan door middel van profilering

SyRI staat voor Systeem Risico Indicatie. Het werd in 2014 ingevoerd. Het is een systeem dat de overheid gebruikt om persoonsgegevens van Nederlandse burgers te analyseren om zo risico-profielen te ku… Lianne5823, 04-12-2019
Jaaroverzicht: wat gebeurde er in 2019

Jaaroverzicht: wat gebeurde er in 2019

Dat het weer van slag is door de klimaatveranderingen blijkt wel uit de extreme weersomstandigheden waarmee de wereld in 2019 te kampen kreeg. Een aantal schepen kwamen in de problemen, waarvan de MSC… Ottergraafjes, 03-12-2019
De staat van de aarde in Genesis 1:2a

De staat van de aarde in Genesis 1:2a

De staat van de aarde die in Genesis 1:2a beschreven wordt heeft onder christenen altijd tot uiteenlopende interpretaties geleid. De grote vraag hierbij is of de woestheid, duisternis en watervloed mo… Theoloog, 03-12-2019
De Sheltersuit van Bas Timmer: winterjas en slaapzak ineen

De Sheltersuit van Bas Timmer: winterjas en slaapzak ineen

Bas Timmer is de ontwerper van de Sheltersuit, een winterjas en slaapzak ineen. De Sheltersuit wordt gemaakt in Enschede en is bedoeld voor daklozen die op straat moeten slapen. Het pak is waterafstot… Molleke, 02-12-2019
Tehilliem: Psalm 76  een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 76 een Joodse uitleg

Psalm 76 bevat de profetie over het enorme leger van Sanherib, de koning van Assyrië. Hij dreigde Judea te veroveren en vroeg om zijn overgave - terwijl hij G'd lasterde. Koning Hizkia bad om verlossi… Etsel, Psalmen, 02-12-2019
Nieuwjaarsduik: lekker fris het nieuwe jaar in

Nieuwjaarsduik: lekker fris het nieuwe jaar in

Traditiegetrouw springen veel mensen rond nieuwjaarsdag het (ijskoude) water in om op die manier het nieuwe jaar in te luiden. De bekendste plek waar honderden mensen het ijskoude water trotseren is i… Ottergraafjes, 28-11-2019
De geheime Chinese triaden  oorsprong, inwijding en macht

De geheime Chinese triaden oorsprong, inwijding en macht

Volgens de mythe stammen de Chinese triaden af van een grote groep Shaolinmonniken die de Qing-dynastie (1644-1912) steunde, maar er later door vervolgd werd. De meningen zijn echter verdeeld over de… Orion, Geheime genootschappen, 20-11-2019
Tehilliem: Psalm 75  een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 75 een Joodse uitleg

Tijdens de Joodse feestdagen houden Joden zich niet bezig met frivoliteit, maar met gezang en lof, en met het bestuderen van de wetten van de feestdagen. Ook, toen zij verkondigden (bij het geven van… Etsel, Psalmen, 19-11-2019
Contact met je docent op sociale media: zinvol of ongepast?

Contact met je docent op sociale media: zinvol of ongepast?

Op sociale media zoals Whatsapp, Facebook en Instagram, die over het algemeen niets met school te maken hebben, voegen docent en leerling elkaar soms toe. Echter kan dit tot ongepast gedrag van docent… E-writings, 13-11-2019
Yama's: Vijf regels voor een gelukkige omgang

Yama's: Vijf regels voor een gelukkige omgang

Yoga is populair, en dan met name de fysieke beoefening van yoga-houdingen (asanas). Maar yoga behelst veel meer dan een fysieke workout: het is een heuse levensstijl. De yogafilosofie kent veel nutti… Sannennas, 11-11-2019
Tehilliem: Psalm 74  een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 74 een Joodse uitleg

De psalmist treurt en huilt in Psalm 74 over alle verbrande synagogen en studiezalen: de Filistijnen vernietigden de Tabernakel van Silo; Nebukadnezar vernietigde de Eerste Tempel. Joden zijn al zo la… Etsel, Psalmen, 07-11-2019
Geweld hoort nergens thuis: aanpak huiselijk geweld 2018-'21

Geweld hoort nergens thuis: aanpak huiselijk geweld 2018-'21

Elk geval van huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling is er één te veel. Vooral in je eigen huis hoort geweld niet thuis. Thuis is namelijk een plek waar je je veilig hoort te voel… Mayce, 05-11-2019
Studententraditie: de biercantus

Studententraditie: de biercantus

Liedjes zingen en bier drinken; de twee belangrijkste acties tijdens een biercantus. Staand/zittend aan lange tafels zingen studenten uit een liederenbundel en worden, na het proosten, kannen vol met… E-writings, 04-11-2019
Profijt of spijt van de zomertijd?

Profijt of spijt van de zomertijd?

Altijd wintertijd. Geen zorgen, dat betekent niet dat het altijd vriest en sneeuwt. Het betekent dat we de klok niet meer verzetten, en het hele jaar door de wintertijd aanhouden. Anno 2019 wordt de k… E-writings, 04-11-2019
Zwitserse familie Von Stockalper: rijk in de 17e eeuw

Zwitserse familie Von Stockalper: rijk in de 17e eeuw

In Zwitserland in het kanton Wallis zijn een aantal gebouwen waar de naam Stockalper in voorkomt. Deze gebouwen stammen uit de 17e eeuw. Ze zijn gebouwd door de rijke koopman Kaspar Jodok von Stockalp… Ottergraafjes, Tourisme Zwitserland, 04-11-2019
Plek oudste kind in het gezin; eigenschappen oudste kinderen

Plek oudste kind in het gezin; eigenschappen oudste kinderen

Het oudste kind neemt een bijzondere plek in het gezin in. Nature en nurture bepalen wie we zijn en wat we doen in het leven, maar ook de plek van het kind in het gezin is van invloed op zijn karakter… Molleke, 21-10-2019
Tehilliem: Psalm 73  een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 73 een Joodse uitleg

Psalm 73 behandelt de vraag waarom de rechtvaardigen lijden terwijl de goddelozen bloeien en bidt voor een einde aan de lange ballingschap van de Joden. De goddelozen zijn afhankelijk van zelfhulpgids… Etsel, Psalmen, 17-10-2019
Skjin wetter Fryslân: schoonmaakevenement in Friese wateren

Skjin wetter Fryslân: schoonmaakevenement in Friese wateren

Mooi al die grachten, sloten en waterplassen. Als je er langs wandelt, fietst of rijdt sta je er niet bij stil dat er naast het zichtbare afval op het wateroppervlak ook heel veel troep op de bodem va… Ottergraafjes, 15-10-2019
De drie ontmoetingen tussen Donald Trump en Kim Jong-un

De drie ontmoetingen tussen Donald Trump en Kim Jong-un

Voor het eerst in de geschiedenis kwamen op 12 juni 2018 de hoogste leiders van de Verenigde Staten en Noord-Korea in Singapore samen voor een ontmoeting. Nooit eerder vond er een ontmoeting plaats tu… Al-schwedersky, 04-10-2019
De filosofie en werken van de Franse filosoof René Descartes

De filosofie en werken van de Franse filosoof René Descartes

René Descartes (1596-1650) was een Franse wiskundige, natuurkundige en filosoof. Tegenwoordig wordt Descartes beschouwd als een van de grondleggers van de moderne filosofie, want zijn filosofische ged… Nigellethan, 01-10-2019
Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

Op 1 januari 2020 wordt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (de Wvggz) ingevoerd. Deze wet vervangt samen met de Wzd (wet zorg en dwang) de wet Bijzondere opneming in psychiatrische ziekenhu… Katinka900, 30-09-2019
Tehilliem: Psalm 72  een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 72 een Joodse uitleg

David componeerde Psalm 72 voor Salomo en bad dat hij de wijsheid zou krijgen om de armen gerechtigheid te verschaffen. Waar de innerlijke ziel naar hunkert in tijden van tragedie, is de veiligheid di… Etsel, Psalmen, 25-09-2019
De kernbegrippen van de jungiaanse psychologie

De kernbegrippen van de jungiaanse psychologie

De Zwitserse psychiater Carl Gustav Jung (1875-1961) was gefascineerd door onze innerlijke wereld. Hij ontwikkelde na zijn samenwerking met Freud een eigen systeem voor het doorgronden van de psyche v… JGrandgagnage, 20-09-2019
Tehilliem: Psalm 71  een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 71 een Joodse uitleg

In dit ontzagwekkende gebed spreekt Koning David op zijn oude dag over het verlangen van zijn vijanden om hem te doden en verklaren dat hij de dood verdient. David heeft zijn hele leven hulp gezocht b… Etsel, Psalmen, 18-09-2019
Het standaard argument tegen de vrije wil: determinisme

Het standaard argument tegen de vrije wil: determinisme

Staat alles vast of hebben wij als mensen de controle over wat we doen? Het probleem van de vrije wil is één van de beroemdste problemen in de filosofie. Vele filosofen hebben zich er op gestort, en v… Millisievert, 16-09-2019
Schrijf mee!