InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Nieuwste artikelen: Mens en Samenleving

Nieuwste artikelen: Mens en Samenleving

Tehilliem: Psalm 65 – een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 65 – een Joodse uitleg

Psalm 65 bevat ontzagwekkende en heerlijke lof voor G'd, evenals smeekbeden en gebeden over onze zonden. Het verklaart het onmogelijke om G'ds grootheid te vertellen, want wie kan Zijn machtige daden… Etsel, Psalmen, 16-11-2018
Het vierfactorenmodel om probleemgedrag te verklaren

Het vierfactorenmodel om probleemgedrag te verklaren

Er zijn veel factoren die een rol spelen in het ontstaan van probleemgedrag van kinderen. Als je een oplossing zoekt en probleemgedrag wilt omzetten naar gewenst gedrag is het belangrijk om grip te kr… Sage, Gedrag observeren, 16-11-2018
Levenskeuzes: hoe kies je je weg?

Levenskeuzes: hoe kies je je weg?

Onze levensloop zit vol met grote en kleine beslissingen. De keuze voor de ene studie of een andere. Besluiten dat je alleen door het leven wilt gaan of toch kiezen voor een relatie, en welke dan? Een… Sage, 16-11-2018
Babysignalen: stimuleer de ontwikkeling van je jonge baby

Babysignalen: stimuleer de ontwikkeling van je jonge baby

Alle baby’s ontwikkelen zich in hun eigen tempo en op hun eigen manier. Van boeken als ' Oei ik groei' kun je dan wel eens onzeker worden wanneer jouw kind niet op de aangegeven tijden de genoemde mij… Sage, 12-11-2018
De ontwikkeling van de hersenen tijdens de adolescentie

De ontwikkeling van de hersenen tijdens de adolescentie

Pubers die niet van de bank te krijgen zijn. Niets willen. Laat naar bed gaan. Impulsief zijn. En toch niet kunnen kiezen soms. Jongeren die alleen aan zichzelf denken. Of rekening houden met hun vrie… Sage, 12-11-2018
Dé aanpak voor thuiszitters is maatwerk

Dé aanpak voor thuiszitters is maatwerk

Thuiszitters zijn kinderen die om wat voor reden dan ook niet naar school gaan, terwijl ze wel leer- of kwalificatieplichtig zijn. Er is veel aandacht voor thuiszitters, maar het blijkt een hardnekkig… Sage, 12-11-2018
Narcisme en traumabonding

Narcisme en traumabonding

Narcisme is een persoonlijkheidsstoornis die wordt gekenmerkt door een gebrek aan empathisch vermogen en een onstilbare hunkering naar aandacht en bevestiging. Voor een narcist zijn aandacht en bevest… Denise1981, 12-11-2018
Seksuele identiteit in perspectief

Seksuele identiteit in perspectief

Mensen worden zoveel mogelijk uitgenodigd om open te zijn over hun seksualiteit. Om te bekennen waarop je valt. Dat betekent dat je gedwongen wordt om na te denken over je seksuele identiteit en oriën… Sage, 08-11-2018
Exitpoll: prognose van de verkiezingsuitslagen

Exitpoll: prognose van de verkiezingsuitslagen

Het is een terugkerend fenomeen bij onder andere de nationale Tweede Kamerverkiezingen: de exitpoll. Alvorens de daadwerkelijke uitslag van de verkiezingen bekend is, wordt de uitslag van deze exitpol… Javier, 05-11-2018
Meerderjarigen onder voorlopige bewindvoering in België

Meerderjarigen onder voorlopige bewindvoering in België

Meerderjarigen kunnen hun goederen zelf beheren. Maar wat als ze om medische redenen hun goederen niet meer kunnen beheren? Dan kan artikel 488 bis van het Belgisch wetboek toegepast worden. Hiermee k… Watmar, 02-11-2018
Rooms-Katholieke Kerk eind 19e en begin 20e eeuw

Rooms-Katholieke Kerk eind 19e en begin 20e eeuw

Waar het begin van de negentiende eeuw nog in het teken stond van de Restauratie, het herstellen van de Europese regimes in de staat waarin ze verkeerden voor Napoleon Bonaparte ze omver wierp, stond… Marjolijnr, 29-10-2018
Mannen en vrouwen verschillen, maar waarom?

Mannen en vrouwen verschillen, maar waarom?

Op basis van uiterlijke verschillen tussen man en vrouw kun je denken dat ze ook als mens op basis van hun geslacht verschillend zijn. Sekseverschillen worden ver doorgetrokken. Heel ver. Mannen zijn… Sage, 29-10-2018
Wim Kok, van vakbondsleider tot premier

Wim Kok, van vakbondsleider tot premier

Hij groeide op in een een bescheiden gezin in Bergambacht nabij Rotterdam waar hij op 29 september 1938 het levenslicht zag. Hij schopte het tot voorzitter van de socialistische vakbondsbeweging FNV.… Rudi73, 26-10-2018
De betekenis van liturgische kleuren van het kerkelijk jaar

De betekenis van liturgische kleuren van het kerkelijk jaar

In de kerk zijn er door het jaar heen verschillende kleuren te zien. De kleuren paars, wit, groen en rood wisselen elkaar af. Elke kleur hoort bij een bepaalde kerkelijke periode en elke kleur heeft e… Theofilus, 24-10-2018
Kinderdagcentrum (KDC): een plek voor ontwikkeling

Kinderdagcentrum (KDC): een plek voor ontwikkeling

Een kinderdagcentrum is een plek voor kinderen met een beperking. De ontwikkeling van deze kinderen staat centraal en wordt zoveel mogelijk gestimuleerd. Dit gebeurt door middel van therapie en begele… Star2000, 24-10-2018
Betekenis geven aan je leven? Dat kun je zelf

Betekenis geven aan je leven? Dat kun je zelf

Iedereen wil een fijn leven. Een gelukkig leven! Wat is geluk? Wanneer ben je gelukkig? Is je gelukkig voelen hetzelfde als gelukkig zijn? Voor iedereen is het anders, maar voor iedereen is het eigenl… Sage, 23-10-2018
Het Nieuwe Testament: het evangelie volgens Mattheüs

Het Nieuwe Testament: het evangelie volgens Mattheüs

Het Nieuwe Testament in de Bijbel begint met het evangelie volgens Mattheüs. Deze heeft het tweede bijbelboek, Marcus, blijkbaar tot zijn beschikking gehad: in veel gedeelten komen de twee geschriften… Petervandenburg, 22-10-2018
De Rooms-Katholieke Kerk in de negentiende eeuw

De Rooms-Katholieke Kerk in de negentiende eeuw

Toen in de achttiende eeuw de periode van de Verlichting aanbrak en deze werd gevolgd door de Franse Revolutie, kwam de Rooms-Katholieke Kerk in diverse Europese landen flink onder druk te staan. Pas… Marjolijnr, 19-10-2018
Wie is Rob Jetten, fractievoorzitter D66 in de Tweede Kamer?

Wie is Rob Jetten, fractievoorzitter D66 in de Tweede Kamer?

In oktober 2018 kiest de Tweede Kamerfractie van D66 Rob Jetten unaniem als opvolger van de terugtredende Alexander Pechtold. Jetten zit op dat moment anderhalf jaar in de Tweede Kamer. Politieke erva… Molleke, 16-10-2018
Zetelverdeling en -verhouding Eerste en Tweede Kamer in 2018

Zetelverdeling en -verhouding Eerste en Tweede Kamer in 2018

Een duidelijk overzicht met daarin de zetelverdeling tussen de Eerste en Tweede Kamer laat goed zien of een huidige regering in beide kamers een meerderheid heeft of niet. In elk geval is deze meerder… Blauwevinvis, 15-10-2018
De Rooms-Katholieke Kerk in de zeventiende & achttiende eeuw

De Rooms-Katholieke Kerk in de zeventiende & achttiende eeuw

Begin zeventiende eeuw kwam er een einde aan de vele godsdiensttwisten die Europa een groot deel van de zestiende eeuw in haar greep hadden gehouden. De uitkomst was dat het protestantisme zich had af… Marjolijnr, 15-10-2018
Joden en Noachieden: Waarom is de regenboog teken van vrede?

Joden en Noachieden: Waarom is de regenboog teken van vrede?

Met de Zondvloed werd de wereld opnieuw gecreëerd. De aarde werd gereinigd, de atmosfeer gezuiverd. Het werd een wereld die de zonneschijn kon opnemen die van bovenaf werd ingeschoten en in vele kleur… Etsel, Joden/Noachieden, 12-10-2018
Joodse Bijbel: Koningen Joachaz en Jojakim van Juda

Joodse Bijbel: Koningen Joachaz en Jojakim van Juda

Joachaz is de zoon van koning Josia. Hij regeert Judea voor drie maanden, in 445 voor de gewone jaartelling, totdat Farao Necho hem in boeien naar Egypte brengt, waar hij sterft. De farao legt belasti… Etsel, Bijbelse geschiedenis/personen, 12-10-2018
Passend onderwijs: twijfels over juiste onderwijsomgeving

Passend onderwijs: twijfels over juiste onderwijsomgeving

Wat als je als ouder denkt dat de school niet de juiste onderwijsomgeving biedt voor je kind? Of dat je kind zelf aangeeft zich niet op zijn plek te voelen op school? Wat als je als school denkt dat j… Sage, 10-10-2018
Daag je gedachten uit en kom dichter bij je gevoel

Daag je gedachten uit en kom dichter bij je gevoel

Descartes zei het al: "Ik denk dus ik besta". Toch is dat niet het hele verhaal. Denken staat niet op zichzelf. Je gedachten worden beïnvloed door je gevoelens. En andersom. Voel je je blij, dan zul j… Sage, Gedrag observeren, 09-10-2018
Schrijf mee!