Nieuwste artikelen: Mens en Samenleving

Tehilliem: Psalm 85 – een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 85 – een Joodse uitleg

In dit gebed, waarin getreurd wordt over de lange en bittere ballingschap, vraagt de psalmist waarom deze ballingschap langer is dan de vorige en smeekt G'd om snel zijn belofte te vervullen om de Jod… Etsel, Psalmen, 30-03-2020
Extinction Rebellion: organisatie en actualiteiten

Extinction Rebellion: organisatie en actualiteiten

Extinction Rebellion is een actiegroep van vrijwilligers die zich inzet om aandacht te vragen voor de actuele klimaatproblemen. De organisatie komt wereldwijd voor en gaat demonstraties niet uit de we… Msmarieke, 24-03-2020
Tehilliem: Psalm 84 – een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 84 – een Joodse uitleg

In deze psalm van gebeden en smeekbeden rouwt de psalmist bitter over de verwoesting van de tempel vanuit de diepten van zijn hart, en spreekt over de vele zegeningen die zullen worden gerealiseerd bi… Etsel, Psalmen, 23-03-2020
Green Card Lottery 2022: registratie vanaf oktober 2020

Green Card Lottery 2022: registratie vanaf oktober 2020

De Diversity Lottery of Green Card Lottery trekt jaarlijks vele duizenden deelnemers. Nu al informatie over de DV-2022 zou je denken? Dat klopt want wil je kans maken op een Green Card om vanaf 2022 i… Dessal, 18-03-2020
De vier dromen van Jozef de man van Maria (Matteüs 1-2)

De vier dromen van Jozef de man van Maria (Matteüs 1-2)

In de Bijbel staat dat Jozef vier dromen van God kreeg. In deze dromen vertelde een engel hem wat hij moest doen. De evangelist Matteüs beschrijft de moeilijke situaties waarin Jozef zich bevond en ho… Theofilus, 25-02-2020
Tehilliem: Psalm 83 – een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 83 – een Joodse uitleg

Een gebed betreffende de oorlogen tegen Israël in de dagen van Josafat (Jehosafat), toen de naties zich tegen Israël verzetten. De Psalmist laat zien dat het ultieme verlangen van deze aanvallers niet… Etsel, Psalmen, 24-02-2020
De persoonlijke waarde en betekenis van geld

De persoonlijke waarde en betekenis van geld

We kunnen in onze maatschappij niet meer zonder geld. Geld is van ouds een ruilmiddel. Met geld kan je spullen en diensten kopen, dingen doen die voor jou belangrijk zijn. Door geld uit te geven maak… Theofilus, 19-02-2020
Tehilliem: Psalm 82 – een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 82 – een Joodse uitleg

Psalm 82 waarschuwt die rechters die onwetendheid van de wet veinzen, onrechtvaardig omgaan met de bedelaar of de wees en de rijken steeds rijker maken. Een mens komt vele soorten rechters in zijn lev… Etsel, Psalmen, 18-02-2020
Tehilliem: Psalm 81 – een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 81 – een Joodse uitleg

Psalm 81 - enkele verzen - werd gezongen in de Heilige Tempel op Rosh Hashana (Joods Nieuwjaar), een dag waarop veel wonderen voor Israël werden verricht. Op deze dag verschijnen de Joden voor Hashem… Etsel, Psalmen, 13-02-2020
Tehilliem: Psalm 80 – een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 80 – een Joodse uitleg

Een ontzagwekkend gebed waarin wordt gesmeekt tot G'd om tot de Joden te naderen als in dagen van ouds. In Psalm 80 raakt de psalmist alles aan wat Joden meemaken en creëert een geest van oprechte int… Etsel, Psalmen, 07-02-2020
Omgekeerd inzamelen: een systeem voor afvalinzameling

Omgekeerd inzamelen: een systeem voor afvalinzameling

Omgekeerd inzamelen of omgekeerde afvalinzameling is een wijze van ophalen en verwerken van particulier afval. Waar bij het reguliere systeem restafval en gft aan huis kan worden aangeboden en overig… Myrsky, 03-02-2020
Diftar: een variabele afvalstoffenheffing

Diftar: een variabele afvalstoffenheffing

Diftar staat voor “gedifferentieerde tarieven”. Diftar is een systeem waarbij de hoogte van de afvalstoffenheffing wordt gebaseerd op de hoeveelheid afval die een huishouden aanbiedt. Huishoudens waar… Myrsky, 03-02-2020

De kunst van het luisteren: word de perfecte gesprekspartner

Luisteren klinkt als een simpel begrip, en het is iets wat we elke dag veelvuldig doen. Maar er zijn verschillende manieren van luisteren, en sommige mensen zijn er beter in dan anderen. Gelukkig is g… Mieka, 30-01-2020
Blijvend leerresultaat – het borgen van je training

Blijvend leerresultaat – het borgen van je training

Als je een training hebt gegeven, lopen de deelnemers de deur uit en dan zit je werk erop. Of niet? Hoe belangrijk vind je het als trainer of opdrachtgever dat de deelnemers hetgeen ze geleerd hebben… Linda1205, Trainen en opleiden, 28-01-2020
Tehilliem: Psalm 79 – een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 79 – een Joodse uitleg

In Psalm 79 dankt Asaph G'd voor het sparen van het volk en het richten van Zijn toorn op het hout en de stenen (van de tempel). Toch huilt hij bitter, rouwend om de immense vernietiging: de plaats wa… Etsel, Psalmen, 22-01-2020
MBTI: De INFJ-persoonlijkheid

MBTI: De INFJ-persoonlijkheid

MBTI is een afkorting voor Myers-Briggs Type Indicator. Dit is een persoonlijkheidstest waarbij aan de hand van ingevulde vragenlijsten een inschatting wordt gemaakt van de persoonlijkheid. Aan de han… Keyknowledge, 21-01-2020
Alexandria Ocasio-Cortez: politiek talent in de VS

Alexandria Ocasio-Cortez: politiek talent in de VS

Alexandria Ocasio-Cortez vergaart in 2018 nationale en internationale bekendheid als zij, relatief onverwacht, een zetel weet te bemachtigen in het Huis van Afgevaardigden van Amerika. Op dat moment i… Juul92, 20-01-2020
Psychologie van de persoonlijkheid: benaderingen en aannames

Psychologie van de persoonlijkheid: benaderingen en aannames

Persoonlijkheidspsychologie, ook wel persoonlijkheidsleer genoemd, is een tak van de psychologie die de menselijke persoonlijkheid in al haar verschijningsvormen bestudeert. Het is een wetenschappelij… Keyknowledge, 15-01-2020
Nieuwe mensen ontmoeten – hoe pak je dit aan?

Nieuwe mensen ontmoeten – hoe pak je dit aan?

Voor sommige mensen lijkt het zó eenvoudig, het ontmoeten van nieuwe mensen. Ze spreken makkelijk anderen aan en lijken precies te weten wat ze moeten zeggen. Maar hoe doe je dit als je het spannend v… Linda1205, 15-01-2020
JOMO: the joy of missing out - leef in het hier en nu

JOMO: the joy of missing out - leef in het hier en nu

FOMO: the fear of missing out is anno 2020 een ingeburgerd begrip. Doordat er veel gedeeld wordt op sociale media, zien wij van anderen wat ze allemaal doen. Vakanties, parachute springen, feestjes, u… Linda1205, 14-01-2020
Brand door je telefoon aan de oplader - kan dit?

Brand door je telefoon aan de oplader - kan dit?

Brand veroorzaakt door je telefoon tijdens het opgeladen. Kan dat? Ja, dat kan zeker! Er kan ook brand ontstaan door de oplader die in het stopcontact zit, zonder dat er een telefoon aan verbonden is.… Linda1205, 13-01-2020
Leerstijlen van Vermunt, motieven om te leren

Leerstijlen van Vermunt, motieven om te leren

Jan Vermunt, hoogleraar aan de universiteit van Utrecht houdt zich bezig met didactiek en het opleiden van docenten. Vermunt heeft onderzoeken gedaan naar het leren van studenten. In dit onderzoek hee… Linda1205, Trainen en opleiden, 13-01-2020
Voor de groep staan – hoe ga je om met groepsdynamiek

Voor de groep staan – hoe ga je om met groepsdynamiek

Als je als trainer of docent (verder te noemen trainer) voor een groep staat, weet je dat de groepsdynamiek jou, in je rol als trainer, in een lastig parket kan brengen. Onder groepsdynamiek verstaan… Linda1205, Trainen en opleiden, 07-01-2020
Het Hanzeverbond - Geschiedenis van de Hanzesteden

Het Hanzeverbond - Geschiedenis van de Hanzesteden

‘Hanze’ betekent groep, gemeenschap, gezelschap of bewapende schare. In het Duits betekent het ‘gilde’. Deze betekenissen waren van toepassing op de samenwerkende kooplieden en steden van het Hanzever… Tamina, 03-01-2020
Intervisie - verbeter jouw professioneel handelen

Intervisie - verbeter jouw professioneel handelen

Intervisie heeft als doel de professionaliteit van een persoon te vergroten. Dit gebeurt door het bespreken van ervaringen en vraagstukken die de professional heeft. Het gaat dan om zaken die werkgere… Linda1205, Trainen en opleiden, 02-01-2020
Schrijf mee!