InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Man en vrouw > Homologatie echtscheiding

Homologatie echtscheiding

Ben ik nu gescheiden of niet? Dat is de vraag die je moet stellen als je een huwelijk met een buitenlandse partner hebt gehad en daarna een scheiding hebt doorgemaakt. Is in het buitenland die scheiding ook al officieel? Nee is het antwoord, je moet eerst homologeren.

Homologatie van de echtscheiding

We beperken ons in dit artikel tot de echtscheidingen die uitgesproken zijn door een Duitse, Nederlandse, Belgische of Braziliaanse rechter.

Met de nieuwe wet 11.441/2007 heeft de Braziliaanse wetgever beoogd de echtscheidingsprocedure te vereenvoudigen.
Doch voor in aanmerking te komen voor deze procedure dient de verzoeker/ster aan de volgende eisen te voldoen, te weten:
  • op het moment van de echtscheidingsprocedure is er geen sprake van minderjarige kinderen
  • de echtscheiding moet ingediend worden met wederzijdse instemming

Recentelijk heeft de Braziliaanse wetgever middels een grondwettelijke wijziging, namelijk (EC66 van 18 juli van 2010), een nieuwe wet ingevoerd. In deze wijziging heeft het Braziliaanse parlement de eis van 2 jaren feitelijk gescheiden zijn voorafgaand aan de echtscheidingsprocedure ingetrokken. Dus de verzoeker/ster kan de echtscheiding indienen wanneer dat het beste uitkomt. Er kan opgemerkt worden dat de Braziliaanse wetgever tracht in de laatste tijd de wet effectief vast te stellen voornamelijk op het gebied van familie recht. Naarmate de maatschappij zich ontwikkelt tracht de Braziliaanse wetgever ook de wet zo effectief en efficiënt te vervaardigen. Ze proberen de wensen van een samenleving, waar conservatisme en hypocrisie hebben geheerst, na te streven.

De huwelijksontbinding en homologatie in het Duitse stelsel

In het Duitse stelsel in vergelijking met het Braziliaanse rechtssysteem:
Nadat het echtscheidingsvonnis in kracht van gewijsde is gegaan dient dit vonnis gehomologeerd te worden door het STJ (Hof) indien men wil dat dit vonnis effect zal hebben in het Braziliaanse rechtsstelsel. Deze homologatie dient uitgevoerd te worden via een Braziliaanse advocaat/e.

De echtscheiding die uitgevoerd is in Duitsland dient gehomologeerd te worden door het STJ in Brazilië. Deze homologatie vindt plaats nadat het echtscheidingsvonnis in Duitsland in kracht van gewijsde is gegaan. (art 6 § 4 Codigo de Introdução Civil Brasileiro)

Het is verstandig de homologatie in te dienen met wederzijdse instemming, deze instemming gebeurt middels een schriftelijke verklaring waarin staat dat de andere partij niet zich verzet tegen de homologatie.

Ontbinding en homologatie in het Belgische rechtsstelsel

Dit buitenlandse echtscheidingsvonnis dient gehomologeerd (ingeschreven) te worden door het STJ via een Braziliaanse advocaat(e).
Het Belgische rechtsstelsel: de echtscheiding die in België is gerealiseerd heeft slechts effect in het Braziliaanse rechtssysteem nadat deze gehomologeerd is door het STJ. Kortheidshalve, zolang dit echtscheidingsvonnis nog niet is gehomologeerd door deze al genoemde instantie, blijft dit echtpaar t.a.v. het Braziliaanse recht getrouwd met alle gevolgen van dien met betrekking tot huwelijksvermogen. Dus kan een van dit echtpaar nooit in het Braziliaanse territorium opnieuw trouwen. Indien een van hun in Brazilië trouwt, begaat deze een misdrijf en kan vervolgd worden op grond van Art 235 van het Braziliaanse Strafrecht. Dit luidt als volgt:
“Hij die al getrouwd is en opnieuw een huwelijk aangaat, begaat het misdrijf van polygamie. Deze betrokkene kan gestraft worden met een gevangenisstraf van 2 a 6 jaren.”

Ter herhaling, de echtscheiding die in België is gerealiseerd dient vervolgens gehomologeerd te worden door het STJ in Brazilië. Het is verstandig dat de homologatie van het buitenlandse echtscheidingsvonnis ingediend zal worden met wederzijdse instemming. Dit betekent dat de andere partij in een schriftelijke verklaring moet aangeven dat hij/zij zich niet verzet tegen de homologatie van het echtscheidingsvonnis.

Indien de homologatie ingediend zal worden met onenigheid vraagt de Braziliaanse rechter middels een “Carta Rogatoria” de buitenlandse rechter waar de verzettende partij zich bevindt of buitenlandse rechter de betrokken partij kan verhoren.
Homologatie van het buitenlandse echtscheidingsvonnis met onenigheid bij het STJ duurt vele jaren. Verder is deze procedure traag, en is kostbaar.

Ontbinding en homologatie in het Nederlandse recht

De echtscheiding die is gerealiseerd in het buitenland, bijvoorbeeld in Nederland, heeft slechts juridische werking in Brazilië nadat deze door het STJ, de bevoegde instantie om deze procedure uit te spreken, is gehomologeerd. Deze homologatie is vereist indien een of beide partijen Braziliaan is.
Deze homologatie mag starten nadat de echtscheidingsbeschikking in Nederland in kracht van gewijsde is gegaan.
Nadat het STJ heeft gehomologeerd moet de homologatie ingeschreven worden bij de bevoegde instantie (namelijk waar het huwelijk is aangegaan). Na deze inschrijving is de betrokken partij vrij om een nieuwe huwelijk aan te gaan in het Braziliaanse territorium.
Indien deze homologatie niet heeft plaatsgevonden blijven de betrokken partijen getrouwd in Brazilië. Indien een van deze personen toch opnieuw een huwelijk in Brazilië aangaat begaat hij/zij een misdaad en kan hij/zij vervolgd worden volgens Art. 234 van het Braziliaanse strafrechtboek.

Echtscheiding in Brazilië of in het buitenland?

Het is verstandig dat de verzoekers, indien er geen meerderjarig kind is tijdens het indienen van echtscheidingsprocedure en geen onenigheid bestaat met betrekking tot het verdelen van het huwelijksvermogen, de echtscheiding in Brazilië laten indienen vanwege de volgende redenen:
Ten eerste, met de nieuwe wet, namelijk 11.441/2007, heeft de Braziliaanse wetgever de procedure van echtscheiding vereenvoudigd en kan deze procedure gerealiseerd worden door een bevoegd notaris, indien de betrokken partijen de juiste documentatie overhandigen en aan alle vereisten van de al genoemde wet voldoen. Deze ”extrajudicial procedure” kan zonder de tussenkomst van een rechter in 2 weken in orde zijn. Daarna dient de deze echtscheidingsbeschikking gehomologeerd (“averbado”) te worden in Brazilië bij de bevoegde instantie, namelijk waar het huwelijk heeft plaatsgevonden. Vervolgens moet deze Braziliaanse echtscheidingsbeschikking nadat deze gelegaliseerd is door verschillende instanties, gehomologeerd worden bij de instantie in het land waar de betrokken partijen zich bevinden (woonplaats).

Homologatie (inschrijving) van de echtscheiding uitgesproken in Nederland

In het Nederlandse recht is de homologatie van een echtscheidingsbeschikking eenvoudiger in vergelijking met in het Braziliaanse rechtstelsel. De homologatie van een buitenlandse echtscheidingsbeschikking moet een ingewikkelde procedure volgen bij het STJ.
Recentelijk heeft de Braziliaanse wetgever het rechtssysteem van de rechtsprocedure gemoderniseerd. De Braziliaanse advocaat kan middels een digitaal certificaat een verzoek/petitie online indienen. Het nieuwe systeem (2007) maakt de rechtsprocedure sneller, efficiënter en goedkoper.

De homologatie (inschrijving) van een Braziliaanse echtscheiding volgens het Nederlandse recht

De homologatie ( inschrijving) van een Braziliaanse echtscheiding doet zich voor middels een administratieve wijze. Het is sneller indien de betrokkenen de juiste documenten hebben geleverd zoals gevraagd wordt door de bevoegde instanties.

Nederlandse instanties zijn niet altijd op de hoogte van Braziliaanse extrajudiciale echtscheidingsprocedure. Als gevolg hiervan nemen betrokkenen andere stappen voordat deze papieren ingeleverd kunnen worden. Andere problemen die tevens vaak zich voordoen zijn dat de verzoekers onjuiste informatie leveren of verkeerde documenten zijn vertaald.

Let op: Indien partijen in het buitenland al gescheiden zijn mag de Braziliaanse rechter de inhoud van deze echtscheiding niet opnieuw behandelen. Brazilië moet zich aan de regels van internationale verdragen houden, behoudens als deze uitspraak tegen de openbare orde is of in strijd is met een Braziliaanse wet. In zo’n geval kan de Braziliaanse rechter het echtscheidingsvonnis/beschikking niet homologeren en dus heeft deze uitspraak geen effect in het Braziliaanse rechtsstelsel.

Attentie: als u gescheiden bent in een land moet de Braziliaanse rechter de uitspraak in principe eerbiedigen, kortheidshalve de partij hoeft allen maar de echtscheidingsschikking te homologeren bij het STJ in Brazilië. De andere partij mag niet een nieuwe echtscheiding indienen in Brazilië. De eerste echtscheiding prevaleert en de andere uitspraak wordt vernietigd, omdat deze uitspraak in strijd is met internationaal verdrag.

Meer informatie

Voor meer informatie inzake dit artikel of andere juridische onderwerpen graag naar www.dantas-juridico.com
© 2010 - 2019 We35, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Verschillen echtscheiding en scheiding van tafel en bedVerschillen echtscheiding en scheiding van tafel en bedGehuwden die niet meer samen door het leven willen gaan, kunnen een echtscheiding aanvragen of een scheiding van tafel e…
De echtscheiding in BelgieHelaas beslissen heel wat getrouwde stellen om na verloop van tijd hun eigen weg in te slaan. Ze kiezen voor een echtsch…
Echtscheiding - "buiten rechtelijke procedure in Brazilie"Echtscheiding - "buiten rechtelijke procedure in Brazilie"Sinds 2007 is een nieuwe wet in Brazilië in werking getreden, namelijk wet 11.401/07 , waardoor echtscheiding of scheidi…
Scheiden, hoe doe je dat?Scheiden, hoe doe je dat?Het aantal scheidingen steeg in 2017 met 35.000 tot 1,3 miljoen. Voor een huwelijk dat in 2018 werd gesloten, werd de ka…
Scheiding van tafel en bedScheiding van tafel en bedWanneer een stel het niet meer ziet zitten, maar eigenlijk niet wil scheiden, zal men overgaan tot een scheiding van taf…
Bronnen en referenties
  • Vanderly Dantas van Oirschot, Advogada in Brazilie OAB/SP 204377 en laatste jaar studente van Nederlands-, Europees- en Internationaal recht M. Helena, Diniz, Código Cívil Anotado, Editora saraiva, 13 ed, 2008 http://www.mundonotarial.org/11441.html. bezocht op 12 september 2010 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc66.htm bezocht op 12 september 2010 http://www.senado.gov.br/ead/Conteudo/PL/Tramitacao/tramitacao4.htm bezocht op 12 september 2010 http://www.stj.gov.br bezocht op 12 september 2010. http://www.stj.gov.br/estj/do/visualizarPeticaoInicial?op=carregar# bezocht op 12 september 2010

Reageer op het artikel "Homologatie echtscheiding"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: We35
Laatste update: 19-10-2010
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Man en vrouw
Bronnen en referenties: 1
Schrijf mee!